Klimaforskning
Medlem "ebye" med en oversikt over deler av den
norske klimadebatten juni-desember 2011
Orkanen Katrina 8. aug. 2005. noaa.org
Foruminnlegget finnes her
En oversikt over deler av norsk klimadebatt
juni-desember 2011

Ivar Giæver har en kronikk i Aftenposten i juni 2011.
De forunderlige klimamytene

Denne blir imøtegått av både Prestrud og Benestad

"Luringen" plukker fra hverandre det som er mest systematisk feilinformasjon hos begge to.
cicero-avliver-sin-klimamyte og klimadiagnosen

Neste etapper her er at Daniela Jacob og Drange uttaler seg om "fremskrivinger" i BT. Her prøver Olav Kvalheim å få Drange til å beskrive hva han legger i fremskriving. Det har han ikke plass til, er sluttsvaret hans.
(Artikkel Jacob og Drange finnes også her.)

Drange: Konstruert klimaforvirring
Kvalheim: Klimaservice eller klimaforvirring?
Kvalheim: Fremtidens klima

Benestad
har et innlegg på Nye meninger i Dagsavisen.

Der benytter "luringen" anledningen til å be Benestad forklare hva som ligger i fremskriving, hvilket han gjør.
Det er en lang debatt. Jeg advarer mot Møllersen, som gjør alt han kan for å ødelegge debatten. Det gjør han, av det jeg har sett, nærmest i enhver debatt, uansett tema.

Se kommentarene #3, #6 (oppfølging), #18, #29, #49 (sentral), #51, #52, #56. Her er et utvalg spørsmål og svar som belyser problemet med hva som er forskjellen på prediksjon og fremskriving. Og legg merke til at Benestad i #49, har med at det er økonomiske delmodeller med i klimamodellen! Den kjenner vi igjen.

"Luringen" får altså ikke tak i dette og avslutter med "gå inn i studiekammeret sitt".

Så kommer artikkelen til Schmittner et al. (Oregon), som viser at CO2 ikke har den oppvarmingseffekten som har blitt antatt, og er
omtalt på NRK

Og så endelig de nye modellresultater som er dramatisk mye verre enn det IPCC's tidligere har beregnet. Den er også omtalt i VG

For det første er 2-gradersmålet en administrativ bestemt grense, bestemt av FN under COP 15!
For det andre, jeg har ennå ikke fått det helt klart for meg hvordan fremskrivingen gjøres, men jeg kan ikke skjønne at de unngår å velge en basistemperatur de går ut fra. Hvilken periode som er valgt er ikke kommentert ordentlig av hverken Drange eller Benestad. Når temperaturen flater ut etter år 2000, så må da dette få innvirkning på trenden for fremskriving? Er perioden 2000 - 2010 med i dette basissettet?

Hvordan har modellørene tatt hensyn til redusert oppvarmingseffekt av CO2? My guess: den er ikke med.
Dette viser med all tydelighet at heller ikke Bjerknessenteret kan nok om klimavariasjoner og klimaendringer, til å konstruere særlig fruktbare og troverdige modeller om klimaet fremover. Men skremme det kan de, de som er lettskremte.

Så mye så langt. Det er noen detaljer om utflating som forventet, fra Prestrud og Benestad i Aftenposten. Og påstander om kontinuerlig global oppvarming, som retoriske knep. Da jeg skrev det, ble Benestad såret. Jeg må innrømme at jeg er overrasket over at han var en så sensibel person.
Paperet til Schmittner et al. har jeg ikke sett ennå, men Terje Wahl diskuterer noe av innholdet i sin siste blogg på
forskning.no

Dette var en oppsummering av en ørliten del av klimadebatten fra juni til desember 2011.Læreheftet "KLIMA - Alt henger sammen med alt"
Foruminnlegget

For friskt om klima til skoleelever
Erik Bye, dr. philos
Eystein Husebye sr, professor emeritus, Universitetet i Bergen
Kronikk i
forskning.no 07. mars 2011

"Et hefte om klima skal brukes til å ta dagsaktuelle klimaproblemstillinger inn i undervisningen, ifølge utgiverne. Kronikkforfatterne mener det minner mer om statsstøttet indoktrinering."


Skolen tier om naturlige klimaendringer
Erik Bye, dr. philos
Eystein Husebye sr, professor emeritus, Universitetet i Bergen
Kronikk 2 i
forskning.no 18. mai 2011

"Naturlige klimafaktorer blir nærmest tiet i hjel i skolens klimaundervisning, skriver Erik Bye og Eystein Husebye sr i denne kronikken."