Skrevet av Emne: IPCCs hodepine før AR5: Klimamodellene vil kræsje med Trenberths nye funn  (Lest 1830 ganger)

Utlogget Telehiv

 • Seniormedlem
 • ****
 • Innlegg: 1785
Andre halvdel av dette innlegget vil ta for seg Trenberths svært overraskende og dramatiske innrømmelser om behovet for å redusere dagens påståtte klimasensitivitet, men la oss først ta forhistorien slik at alvoret virkelig forstås hos dem som ikke er helt oppdaterte på hvor mye IPCC nå vil måtte tvinges til å rygge fra sin tidligere "settled science":

Varmetrenden svikter IPCC - man tvinges til å gjeninnføre "usikkerhet" som vitenskapsbegrep igjen!

Så sent som i IPCCs AR4 rapport (2007) var all tvil om CO2s høye klimasensitivitet nærmest som å banne i klimakirken, for IPCC konkluderte der at:
“we conclude that the global mean equilibrium warming for doubling CO2, or ‘equilibrium climate sensitivity’, is likely to lie in the range 2°C to 4.5°C, with a most likely value of about 3°C. Equilibrium climate sensitivity is very likely larger than 1.5°C.”
 
Idag, etter at både NOAA og HadCRU har innrømmet 15-17 år uten signifikant global temperaturstigning, kan IPCC ikke lenger ri på varmetrenden fra 1976 som suksessfullt "offentlighetsargument" for sin AGW/CO2-hypotese. IPCC er rett og slett på sterkt ryggende front mht. sine tidligere klimaprojiseringer, noe alle har kunnet lese av SREX 2011 rapporten, der de måtte innrømme flg.:

“Uncertainty in the sign of projected changes in climate extremes over the coming two to three decades is relatively large because climate change signals are expected to be relatively small compared to natural climate variability”.

Denne utvilsomt betydelige innrømmelsen skapte selvsagt røre blant kjernealarmister som Mann, McKibben og Romm, og ikke minst hos sentrale klimamodelllører som James Hansen og Trenberth, som plutselig stod med modeller som ikke noe på vis klarte å henge med på den observerte utvikling:

For hvert år som har gått det siste tiåret har modellenes antatte klimasensitivitet kommet mer og mer i utakt med empiriske data.

Bortforklaringene har dermed begynt å strømme ut fra de indre IPCC-miljøene, ref. oppslag i internasjonale storaviser som Der Spiegel der journalisten Bojanowski nylig skrev:
"Vi har nå 15 år bak oss uten oppvarming. Dette viser at usikkerhetene i klimaprognosene er overraskende store. Offentligheten venter nå i spenning på å se om neste IPCC-rapport (sept 2013) kommer til å diskutere denne oppvarmings-stoppen".

Bojanowski peker så på de sentrale spørsmål som er i ferd med å vokse fram hos sjokkerte europeiske medier, myndigheter og aktivistorganisasjoner:
- "Hva skyldes denne stoppen i oppvarming?", og
- "Hvordan forklarer vi dette til offentligheten?"

For å finne svaret, kontaktet Bojanowski en rekke sentrale aktører. Han summerer sine funn slik:
- Forskerne kan nå bare spekulere over en rekke mulige årsaker
- Usikkerheten i klimavitenskapen viser seg nå større enn noensinne. 
- I sum må den rådende klimaforskning tilbake til start for å begynne på nytt

Forklaringene Bojanowski har fått fra etablert klimaforskerhold er bl.a.:

Bortforklaring 1: "Havene har absorbert varmen og skjuler den på en eller annen måte"
Problemet som fort kom opp her var imidlertid at man heller ikke har klart å måle oppvarming i havene siden 2003. Spiegel konfronterer dermed en av storalarmistene (Kevin Trenberth) om NASAs påstand at de har målt en oppvarming av havene. Den tidligere så skråsikre Trenberth blir nå plutselig svært så forsiktig: “The uncertainties with the data are too great. We need to improve our measurements“.

SENERE I DETTE INNLEGGET VIL DERE KANSKJE FÅ ET BEDRE INNBLIKK I HVA TRENBERTH ALLEREDE VISSTE PÅ DETTE TIDSPUNKT OG HVORFOR HAN PLUTSELIG VAR SÅ FORSIKTIG HER?
 
Bojanowski siterer så Doug Smith hos Met Office, som plutselig også blir veldig forsiktig: “This is very difficult to confirm“.

Oooooppss?! Det kan da ikke være flere velkjente alarmister som plutselig er blitt så forsiktige i sine katastrofevarsler, vel? Å joda:

Jochem Marotzke ved Max Planck Instituttet for Meteorologi (MPI) vil ikke helt slippe standard-bortforklaringen på den manglende oppvarmingen, og mistenker fortsatt at "energi må ha blitt ledet til havets indre", men legger til at: "der er en alvorlig mangel på data som kan bekrefte dette".

Bortforklaring 2: "Svaret må ligge i stratosfæren"
Susan Solomon sier at "stratosfæren har blitt betraktelig tørrere, slik at oppvarmingen av jordoverflaten har blitt redusert med en fjerdedel".

Men Bojanowski har gjort hjemmeleksen sin, og lar heller ikke denne "roøvelsen" slippe unna så lett, og minner oss på at også dette synes å være, bokstavelig talt, hentet ut av den blå luft, for han siterer straks Marotzke igjen: "Klimamodeller beskriver dessverre ikke vanndamp i stratosfæren særlig bra. Prognosene derfra er derfor svært vage". Javel, det var DEN sikkerheten....

Bortforklaring 3: Aerosoler da?!
Man prøver seg også med aerosolårsaker, særlig fra Kina og India som blokkerer for solen, slik at noen forskere hevder at dette "svekker oppvarmingen med en tredjedel".  Problemet er bare, som Der Spiegel også påpeker: "Aerosoler har alltid vært behendig brukt i klimamodeller til å forklare uventet kjøling, slik som fra 1945 til 1980". Les: Forsvant disse aerosolene altså i perioden 1980-2000 da temperaturen steg, og på mysteriøst vis dukket opp igjen i 1998 og begynte å stanse oppvarmingen igjen? Dette blir da selvsagt en nærmest komisk redningsplanke. Her merker vi oss at særlig James Hansen har gjort flere forsøk på å skjule seg bak denne forklaringen.

Prof. Fritz Vahrenholt og Dr. Sebastian Lüning parkerte de mest typiske bortforklaringene allerede i fjor
Samtidig vet vi at alle disse, og andre desperate, bortforklaringer, ble grundig eksaminert for bare et år siden av Prof. Fritz Vahrenholt og Dr. Sebastian Lüning. Da ble de imidlertid latterliggjort av ukritiske media for "vulgære teorier". Men nå er det altså andre toner fra de samme media.

Bojanowski summerer dette opp med at: "Alle de ulike forklaringene som er lansert viser bare hvor upresis klimaforståelsen er" og viser til at en tidligere antatt "klimamaktstorhet" som Trenberth synes bare å gjenstå med "anekdoter og isolerte enkelthendelser" som dokumentasjon for sine påstander.

De som fremdeles klynger seg til AGW-teorien begynner å få bredere forklaringsproblemer. Likevel, skriver Bojanowski, er der en del forskere som nekter å gi opp AGW-teorien selv om temperaturen overhodet ikke respnderer iht. økningen i CO2-nivået, og prøver derfor å flytte målstolpene over på andre forhold :
a) aksellererende havstigning (men dette er jo forlengst avkreftet av bl.a Mørner),
b) smeltende breer (dessverre avslørt som cherry-picking, og neglisjering av fakta om total global ismasse når Antarktis inkluderes), og
c) påstander om mer "ekstremvær" de siste tiårene (der seriøs statistikk snarere viser det motsatte). 

Trenberth trekker likevel fram disse påstandene for å redusere betydningen av det faktum at lufttemperaturen ikke har steget på 15 år, og sier så at "There are many signs of global warming, near surface air temperatures is only one of them".
 
"Sorry", sier Spiegel til dette, "men isolerte enkelthendelser konstituerer ikke trender, for ikke å snakke om vitenskap, det burde en person som Trenberth vite, dette er patetisk".

La oss likevel følge Trenberth litt videre, for det kan vise seg at denne tidligere så villfarne stabukken kan ha litt mer vitenskapelig substans enn vi har trodd hittil:

Trenberths funn av et "real negative feedback system"(!)

Ja, dere leser riktig: Historien begynner her:
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/outreach/proceedings/cdw31_proceedings/S6_05_Kevin_Trenberth_NCAR.ppt

Hans største innrømmelse til dato ligger litt skjult i denne tunge slides-filen (ha tålmodighet når dere laster ned!) men på slide 38 slippes sensasjonen tydeligst løs). Trenberth spør i denne slides-serien også bl.a om disse mildt sagt selvransakende forholdene til å være tidligere skråsikker IPCC-er:

- What has happened?
- How good is the observational record?
- How should hurricanes change as climate changes?
- Are models adequate?
- What is the role of global warming?
- What is the role of natural variability?
- What do models reveal?


Hva i alle dager går denne nye ydmykheten ut på?!
Jo, i kortform opplyser han om nye funn for såkalt "TC flux climatology" at
"The results suggest an evaporative, total enthalpy, precipitation ocean cooling of: 0.16, 0.185, 0.58 PW over a year." (!!)

Bak dette ligger at Trenberth her har funnet at LH er ekvivalent med 1.5 W m-2 , eller 1.1 grad C/år over et 10 m stratum over det tropiske havet mellom 20 grader N til 20 grader S. Globalt betyr det 0.36 og 1.13 W m-2 versus en CO2 radiativ forcing på 1.5 W m-2.

Trenberth må på dette grunnlag da innrømme at "dette betyr virkelig noe nytt", og "it is not included in climate models".
 
Trenberths funn setter IPCCs klimamodeller i en akutt krise
For troverdigheten i dagens klimamodeller er dette selvsagt et rent mareritt, fordi det krever - dersom Trenberth skal tas til følge - at IPCC må redusere dagens kalkulerte klimasensitivitet mot CO2 dramatisk. Videre krever dette funnet at klimamodellene må innkalkulere betydningen for den såkalte iriseffekten av GCR moduleringen av den globalt innkommende strålefluks via skyer, trolig også relaterte (naturlige) aerosoler, og tilhørende albedoendringer ifht globale temperaturer.

Når dette er justert for iht. Trenberth vil sensitiviteten ved en dobling av CO2 bli så liten som 1 grad eller mindre. jfr. her nærheten til tidligere kalkyler foretatt av "klimafornektere" som Lindzen, Spencer og Bjornbom!
Se her om dette: http://hockeyschtick.blogspot.com/2013/01/new-paper-confirms-findings-of-lindzen.html

Da er det ikke mye CAGW/CO2 igjen i modellballongene!
Resultatet av IPCCs grove sensitivitetsoverdrivelse fram til nå ser vi altså i det økende misforholdet mellom global temperaturtrend og modellprojiseringene. NOAA SST data viser f.eks. at med en CO2-økning på 8% siden 1997 har man ikke kunnet måle noen netto oppvarming i samme tidsrom. Man hadde en topp i 2003 og deretter har det vært en kjøligere trend: ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/anomalies/annual.ocean.90S.90N.df_1901-2000mean.dat

Utdrag fra serien vist her:
1997    0.4570
1998    0.5158
1999    0.3312
2000    0.3523
2001    0.4492
2002    0.4898
2003    0.5202
2004    0.4882
2005    0.5004
2006    0.4789
2007    0.4046
2008    0.3844
2009    0.4949
2010    0.5022
2011    0.4013
2012    0.4504

Dagens klimamodeller er altså i praksis verdiløse mht. utsynet for de neste par tiårene. Jeg vil tro man for tiårige og årlige formål nå heller vil øke ytterligere fokuset på historiske mønstre for ENSO PDO og AMO NAO. Nå indikerer PDO et par tiår+ framover med kaldere trend.

Hva da med solaktiviteten? Beste proxy for dette antas vel å være Ap-indeksen, og den såkalte "GCR produced neutron count", mens historiske data kan hentes ut fra de såkalte 10 Be data.

Når det gjelder antakelser om en fremtidig kaldere periode basert på en repetisjon av solens tusenårssykluser, så er en slik tilnærming drøftet her:
http://climatesense-norpag.blogspot.com

Jeg vil anta den diskusjonen er av interesse for okular og andre her? Se også Norman Page på WUWT om dette her:
http://wattsupwiththat.com/2013/02/20/its-the-sun-stupid-the-minor-significance-of-co2/

Her argumenteres det igjen for at Ap/GCR/10Be data er de beste proxymålene for jordens temperaturdriving over tusenårige, hundreårige og tiårige tidsserier. Page sier det slik: "The best way of forecasting the future is to predict future solar cycles at these wavelengths keeping in mind the Earth’s magnetic field strength and obliquity trends over longer time periods".

Dette som en interessant kontrast til sammenbruddet i dagens klimamodeller, der Trenberth prisverdig nok er i ferd med å bære ved til sitt eget AGW/CO2 likbål.

 
« Siste redigering: februar 21, 2013, 10:10:25 am av Telehiv »
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Utlogget Bebben

 • Superhelt!
 • *****
 • Innlegg: 2229
 • Spørsmål foran og spørsmål bak: Nullius in verba
Ehem, Tele, denne presentasjonen av Trenberth kan ikke være særlig ny, han hamrer løs med hockeykølle etter hockeykølle basert på Katrina 2005 og et par orkaner til... presentasjonen gjelder altså orkaner og antyder hvor ille det skal bli etter Katrina - noe som vi jo vet ikke har slått til.

Dette er nok heller fra tiden da Chris Landsea forlot Klimapanelet i protest mot Trenberths krisemaksimering - som var stikk i strid med orkanforskernes funn.

Det er det jo fremdeles, til tross for Sandy er den siste 5-års perioden vært den roligste på 100 år med hensyn til nordatlantiske orkaner... det er ingen økende trend ifølge de publiserende forskerne som faktisk sysler med dette (ifølge Judith Curry).

Så jeg tviler på at klimapaven Trenberth har tenkt å abdisere med det første. Han er vel heller en av dem som ved en eventuell ny istid vil gå ned med hockeykøllene til topps og forbanne fornekterne av global oppvarming.
Baby, it’s getting hot outside! Send for Greenpeace!

Utlogget Telehiv

 • Seniormedlem
 • ****
 • Innlegg: 1785
Bebben,

den gamle problematikken er nok slik, men det er mitt inntrykk at disse funnene har fått svært så fornyet aktualitet nå, fordi de passer sammen med en rekke nye kritiske studier som gjør at Trenberth ikke kan stokke om på disse faktorene når alvoret begynner å gå opp for dem, jfr. dagens oppslag av Norman Page på WUWT:
http://wattsupwiththat.com/2013/02/20/its-the-sun-stupid-the-minor-significance-of-co2/

Ta en ekstra titt på de ulike linkene mine foran, og se Trenberths slides 38-40 om ikke det er ting som tyder på dette.

I dagens artikkel på WUWT omtales dette slik:

"The modelling community and the IPCC have both recognized that they have a problem. For example both Hansen and Trenberth have been looking for the missing heat and generating epicycle type theories to preserve their models.Hansen thinks it might have something to do with aerosols and Trenberth first wanted to hide it down the deep ocean black hole. Death Train Hansen is a lost cause as far as objective science is concerned but Trenberth has always been a more objective and judicious scientist and has recently made excellent  progress in discovering a real negative feedback in the system."
 
Jeg har den største respekt for Bebbens litteraturoversikt mht. sentrale klimastridspørsmål, så hvis jeg likevel tar feil om viktigheten av de omtalte forhold for IPCCs estimerte sensitivitet i klimamodeller  - herunder om Norman Page (og jeg tilsvarende!) overspiller dagens relevans for Trenberths innrømmelse av behovet for å redusere klimasensitiviteten ifm tropiske sykloner - så er det flott om det kommer fram så tidlig som mulig i debatten her (men Trenberth kan liksom ikke bruke en sensitivitet for syklonområder og en annen for resten av verden, det er vel det som går opp for mange nå).
« Siste redigering: februar 21, 2013, 10:11:49 am av Telehiv »
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Utlogget Jostemikk

 • Administrator
 • Fingrene mine er klistra til klimatastaturet
 • *****
 • Innlegg: 7136
 • Ondskapens grobunn er dårskap og troskyldighet
Flott Tele! Det du nevnte om aerosoler og blant andre klimaaktivist James Hansen, er jo beint fram noe av det mest humoristiske som finnes. Der klarte jeg faktisk å få Terje Wahl til å ta til fornuft også. Han heiv seg selvfølgelig på Hansens aerosoldødstog. Så minnet jeg ham på at disse "avkjølende aerosolene" fra Kina ikke blandet seg særlig godt de to hemisfærene imellom, og at den nordlige halvkulen hadde opplevd nedkjøling oppvarming, til tross for dette aerosolbombardementet fra nye, kinesiske kullkraftverk, mens det på den sørlige halvkulen, der disse aerosolene fra Kina ikke når fram, har blitt kaldere. Altså som de bruker være hos de klimafrelsten propagandistene, helt motsatt av det som skjer i virkelighetens verden.
« Siste redigering: februar 21, 2013, 00:27:44 am av Jostemikk »
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Utlogget Telehiv

 • Seniormedlem
 • ****
 • Innlegg: 1785
Her er forresten en herlig kommentar om Trenberth i kommentarspalten til Norman Page på WUWT:

I wonder if Trenberth will some day tell us that his “deep ocean heat” hypothesis violates the foundation upon which he erected his “radiation in equals radiation out” climate theory. His new theory would be “radiation in equals radiation out – on the timescale of the natural processes through which radiation passes during its pilgrimage (to the deep oceans and back) on Earth.”

Og her er en som deler Bebbens skespis til at snuprosessen bort fra alarmismen vil gå lett:

MiCro says:
February 20, 2013 at 12:28 pm

CONCLUSION:
Trenberth’s latest work implies that when it is incorporated into the climate models the entire CAGW scare will collapse.
If this whole episode was based on science it might, but I’m afraid it’s not. There’s a long list of human failings tied into this hypothesis.
The models will stop generating abnormal warming, but that won’t stop scaremongering, at least for a while. Plus, as the Sun winds down, the meme will be that it stopped AGW, and as soon as it starts back up, it will start again warming again.
 
AGW won’t go quietly.

« Siste redigering: februar 21, 2013, 00:52:25 am av Telehiv »
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Utlogget Telehiv

 • Seniormedlem
 • ****
 • Innlegg: 1785
En liten oppfølger til Bebben, som mente at påstandene jeg la fram for Trenberth ikke var nye, muligens i betydning at det dermed ikke angår så mye nettopp dagens debatt (?).

Men nå har også Wahl lagt fram de siste oppdateringene i Trenberths foredrag (han leste det visst i helgen) på sin blogg, så dette er noe de rettroende virkelig sliter med å komme rundt nå:

"Kevin Trenberths foredrag "Attribution of Recent Increases in Atlantic Hurricane Activity". Her går Trenberth i detalj inn på hvordan tropiske sykloner kjøler ned  havoverflaten ved organisert energitransport oppover i atmosfæren, og at dette trolig er dårlig modellert i klimamodellene."

http://www.forskning.no/blog/terjewahl/348925
« Siste redigering: februar 26, 2013, 15:28:33 pm av Telehiv »
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

ebye

 • Gjest
Flott fanget opp, og takk for den "infobiten", Telehiv.

Kort formulert, kan slike må sitater være med i trouble-listen til IPPC:

Tropiske sykloner kjøler ned havoveflaten ved varmetransport opp i atmosfæren.

Er det snart på tide å få en tråd over variable med "no scientific knowledge" og "low level of scientific knowledge", og følgelig dårlig eller ikke modellert i klimamodellene?

Den slags er til hjelp for deltagelse i short-cut debatter.    ;)      8)