Klimaforskning

Diskusjonsforum => Media og politikk => Emne startet av: Telehiv på oktober 03, 2013, 13:44:12 pm

Tittel: Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?
Skrevet av: Telehivoktober 03, 2013, 13:44:12 pm
For mye midler og medieoppmerksomhet har skapt en strøm av nye Napoleonssyndromer

I dagens utgave av Dagens Næringsliv kan vi lese en artikkel som gir grunnlag for store bekymringer om realitetstilstanden hos sentrale nasjonale og internasjonale agitatorer for CAGW/CO2-hypotesen (den katastrofale klimaalarmismen) - for selv om alle deres prediksjoner og krisespådommer har slått dundrende feil og synet på fagets seriøsitet er i økende krise er de nå klare til også å klimamedisinere kloden!

For trass i at IPCC og AR5s krisepåstander feiler stadig mer og bortforklaringsbehovene er endeløse, durer den harde kjerne videre som om alt rundt klodens klimatilstand er bare blitt verre, og de føler seg derfor nå også kallet til å gripe inn mot dette med sine store klokskap.

Det er dette som i psykiatrien kalles "stormannsgalskap", gigantomani, eller rett og slett et anvendt "Napoleonssyndrom" der man føler seg kallet til å styre verden etter eget hode fordi man vet så meget bedre enn andre.

Jeg vet ikke helt hvordan man skal forklare årsakene til at en del av de sentrale klimaalarmistene internasjonalt og nasjonalt har helt mistet realistisk fotfeste ifht. flere forhold, men de synes uansett preget av en slags taper-desperasjon parret med komplett stormannsgalskap.
Det kan gi sterke utslag, slik vi nå ser manifestert gjennom:

- den ukritiske troen på egen kunnskap om verdens klimaforhold - selv om de i flere tiår har tatt systematisk feil om global oppvarming og alt annet tilhørende de har predikert!
- den ukritiske troen på at de selv, som har stått for alle de feile spådommene - likevel er de som også vet best hva man skal gjøre videre (les: med imaginære forhold de selv har meldt og som aldri har inntruffet)

Dermed kommer denne rystende listen på bordet, trykket i dagens DN:

Liste som eksemplifiserer klimagærninger som leker Gud:
Se nedenfor hvilken liste gærningene har listet opp mht. forhold de kan tenke seg å begynne med nå (siden de bare bommer på modellspådommene sine er det sikkert mer fristende å sette i gang med mer troverdige konkrete virkemidler mot disse imaginære forholdene):

"Mulige metoder for å trekke CO2 ut av atmosfæren:  

Bio-CCS: CO2-fangst og lagring fra biobrensel. Brukes i etanol-drivstoffproduksjon i Canada og har uten tvil størst potensial slik det ser ut i dag, mener Bellona.
Det er laget en rapport på dette i EU, som du kan lese her (ekstern lenke).
BioChar: Enkelt forklart er det omdannelse av biomasse til kullignende materiale, slik at karbonen "fanges". Deretter blir dette blandet med jord og brukt som gjødsel eller bare begravd. Utfordring: Logistikk og lagringssikkerhet - hvordan sikrer man at det forblir lagret?
Jernspredning i havet (!): Tanken er at dette skal føre til rask vekst av plankton som så vil dø og falle til bunns i store mengder og forhåpentligvis hindre at CO2en i materialet slippes fri. Utfordring: Tvilsom og kontroverisell teori og helt uprøvd.
Mineralisering: En gruppe teknikker der CO2 fanges i stein i en etterligning av naturens utvikling (!), i betydelig raskere fart. Utfordring: Store masser og tvilsom langsiktig effekt.
I tillegg vurderes forskjellige tiltak som begrenser strålingen fra solen (!), under betegnelsen Solar Radiation Management (SRM)"


Kilde: Bellona, Bjerknessenteret og Summary for Policymakers av FNs klimarapport. 

Kilde: http://www.dn.no/energi/article2692848.ece

Sluttkommentar:
Altså ikke ett ord om "miljø", bare det meningsløse og fortsatte fokuset på "klima" og CO2, og nå foreslår man altså stormannsgale virkemidler mot en konstruert og imaginær krise som vil være sterkt miljøtruende på en rekke områder. Jeg mangler ord om hvor galt dette har fått lov å utvikle seg. 
Alle skjønner at dette er en politisk syk utvikling som må stanses før det går helt utenfor demokratisk kontroll.

Tittel: Sv: Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?
Skrevet av: Amatør1oktober 03, 2013, 16:26:06 pm
For trass i at IPCC og AR5s krisepåstander feiler stadig mer og bortforklaringsbehovene er endeløse, durer den harde kjerne videre som om alt rundt klodens klimatilstand er bare blitt verre, og de føler seg derfor nå også kallet til å gripe inn mot dette med sine store klokskap.

Det er dette som i psykiatrien kalles "stormannsgalskap", gigantomani, eller rett og slett et anvendt "Napoleonssyndrom" der man føler seg kallet til å styre verden etter eget hode fordi man vet så meget bedre enn andre.

Ja, det er selve definisjonen på galskap vi er vitne til, også slik Einstein definerte det:

[attachimg=1 width=500]


Denne galskapen har blitt fullstendig endemisk (http://snl.no/endemisk/medisin) innen "klimavitenskapen".  Idag kom jeg over Teknisk Ukeblads reklame for seg selv, der de på forsiden av papirutgaven skriver "Klimatukling kan bli siste utvei" (http://www.tu.no/diverse/pdf/). Dette er nok resultatet av at TEKNA nå er overtatt av alarmister.

Men når jeg søker på "Klimatukling kan bli siste utvei" med Google, finner jeg ingenting, men derimot
[attachimg=2 width=500]
Tittel: Sv: Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?
Skrevet av: Telehivoktober 03, 2013, 16:35:16 pm
Apropos IPCCs faglige svikt ifm. CO2-fantasteriet og tilhørende CO2-fjerningsgalskap, så har også Per Engene adressert dette på Dagsavisen Nye Meninger, og skriver bl.a. dette:

.....
"Ikkje alle har fått med seg at det er like stor galskap å fjerne CO2 frå atmosfæren, for då skjer akkurat det same. Havet etterfyller atmosfæren med CO2 like fort som gassen blir fjerna. Det viser Henrys lov som seier at gassbalansen for CO2 mellom luft og vatn er som 1:50 ved 25 grader C, og det er denne gassbalansen som styrer med CO2-mengda i lufta. Gassbalansen blir styrt av temperaturen i vatn og partialtrykket for CO2, dvs. at i praksis blir gassbalansen styrt av temperaturen i havvatnet, fordi CO2-trykket varierer så lite.

Kaldt hav om vinteren og i polare strøk løyser opp CO2 frå lufta, og varmt hav om sommaren og i tropiske strøk må gje frå seg CO2 til lufta i samsvar med CO2-balansen. Det er den store differensen i temperatur mellom tropiske og polare hav som fører til den enorme sirkulasjonen av CO2 mellom luft og hav på opp til 500 mrd. tonn CO2 per år båe vegar, 15 gonger meir enn utsleppa av fossil CO2, og 8 gonger meir enn utsleppa av CO2 frå jordskorpa og vulkanar. Desse forholda har naturen takla i mill. av år og gjer det like godt i vår tid.

Fleire naturlover viser det same. Dermed viser sentrale naturlover at om me slepper ut meir CO2 eller fjernar CO2 frå atmosfæren, så har det ingen verknad for CO2-mengda. Forklaringa er at det er Henrys lov med CO2-balansen for CO2 mellom luft og vatn som bestemmer CO2-mengda i lufta. Det er bortkasta arbeid å fjerne CO2 frå atmosfæren, eit arbeid som naturen gjer i alle fall - heilt gratis. Og likninga for absorpsjonslova, Lambert-Beers lov, viser at større CO2-mengd i lufta ikkje fører til høgare temperatur, fordi alle varmestrålar i CO2-spekteret alt er absorberte av den CO2-mengda som er i lufta i dag. Skremselspropagandaen frå IPCC byggjer på innbilling, for når sentrale naturlover styrer, kan ikkje menneska ha nokon innverknad."


http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread285472/#post_285472
Tittel: Sv: Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?
Skrevet av: Amatør1oktober 03, 2013, 17:10:36 pm
Fleire naturlover viser det same. Dermed viser sentrale naturlover at om me slepper ut meir CO2 eller fjernar CO2 frå atmosfæren, så har det ingen verknad for CO2-mengda. Forklaringa er at det er Henrys lov med CO2-balansen for CO2 mellom luft og vatn som bestemmer CO2-mengda i lufta. Det er bortkasta arbeid å fjerne CO2 frå atmosfæren, eit arbeid som naturen gjer i alle fall - heilt gratis. Og likninga for absorpsjonslova, Lambert-Beers lov, viser at større CO2-mengd i lufta ikkje fører til høgare temperatur, fordi alle varmestrålar i CO2-spekteret alt er absorberte av den CO2-mengda som er i lufta i dag. Skremselspropagandaen frå IPCC byggjer på innbilling, for når sentrale naturlover styrer, kan ikkje menneska ha nokon innverknad."[/i]

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread285472/#post_285472

Det jeg virkelig ikke fatter, er hvordan det er mulig å si en hel masse fornuftig om hva som styrer CO2-innholdet i atmosfæren, samtidig som man glemmer å si det aller viktigste:

1. Det er ingenting galt med klimaet
2. Det er ingenting som tyder på at CO2 har noen som helst effekt på klimaet.
3. CO2 er avgjørende for fotosyntesen, og dermed livet på jorda. Det er for lite CO2 i lufta til å få optimal fotosyntese til bla. matproduksjon.

Å snakke om å fjerne CO2 fra atmosfæren er ikke kun tøv mhp. Henrys lov, men målsettingen er i tillegg fullstendig meningsløs og ødeleggende for livet på jorda.

Det er en forbrytelse å i det hele tatt forsøke.
Tittel: Sv: Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?
Skrevet av: Telehivoktober 03, 2013, 17:22:18 pm
Amatør1,

du lider av et alvorlig fornektersyndrom:

1. Du tenker for klart
2. Du har ingen økonomisk agenda
3. Du søker vitenskapelig sannhet

Kort sagt: Du er farlig for klimaforskningen!  8)
Tittel: Sv: Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?
Skrevet av: Bebbenoktober 03, 2013, 20:44:54 pm
For trass i at IPCC og AR5s krisepåstander feiler stadig mer og bortforklaringsbehovene er endeløse, durer den harde kjerne videre som om alt rundt klodens klimatilstand er bare blitt verre, og de føler seg derfor nå også kallet til å gripe inn mot dette med sine store klokskap.

Det er dette som i psykiatrien kalles "stormannsgalskap", gigantomani, eller rett og slett et anvendt "Napoleonssyndrom" der man føler seg kallet til å styre verden etter eget hode fordi man vet så meget bedre enn andre.

Ja, det er selve definisjonen på galskap vi er vitne til, også slik Einstein definerte det:

(Attachment Link)


Denne galskapen har blitt fullstendig endemisk (http://snl.no/endemisk/medisin) innen "klimavitenskapen".  Idag kom jeg over Teknisk Ukeblads reklame for seg selv, der de på forsiden av papirutgaven skriver "Klimatukling kan bli siste utvei" (http://www.tu.no/diverse/pdf/). Dette er nok resultatet av at TEKNA nå er overtatt av alarmister.

Men når jeg søker på "Klimatukling kan bli siste utvei" med Google, finner jeg ingenting, men derimot
(Attachment Link)

En rekke organisasjoner, både aktivister og andre, herunder prester og KLP, står bak et opprop som er omtalt i TU her  (http://www.tu.no/energi/2013/10/03/felles-opprop-om-investering-i-fornybar-energi)om å investere oljeformuen til det norske folk i luftslottene sine.

Vår venn Silas har et fornuftig innlegg under, men blir visst nedstemt. Leses TU bare av klimafyker? Stikk over og gi ham noen tomler.
Tittel: Sv: Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?
Skrevet av: Amatør1oktober 03, 2013, 20:52:09 pm
Vår venn Silas har et fornuftig innlegg under, men blir visst nedstemt. Leses TU bare av klimafyker? Stikk over og gi ham noen tomler.

Tommel gitt. Ærlig talt, disse folkene bør rettsforfølges. Om ikke annet så for dokumentfalsk.
Tittel: Sv: Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?
Skrevet av: Amatør1oktober 03, 2013, 20:53:31 pm
Amatør1,

du lider av et alvorlig fornektersyndrom:

1. Du tenker for klart
2. Du har ingen økonomisk agenda
3. Du søker vitenskapelig sannhet

Kort sagt: Du er farlig for klimaforskningen!  8)

Takk, Tele. Det er sjelden jeg hører folk si så pene ting. Jeg tuller ikke.
Tittel: Sv: Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?
Skrevet av: Telehivoktober 04, 2013, 23:46:45 pm
Tråden startet med en bekymring for at de samme folkene som stadig mer beviselig har tatt feil i både premisser og resultater for klimaprojeksjoner, nå vil misbruke sin institusjonelle maktposisjon til også å innta en like faglig feilslått "klimareparasjon", altså med stormannsgal selvtillit gå løs på våre omgivelser for å reparere noe som beviselig ikke er i "ustand" slik de hevder.

Det er altså ikke engang snakk om et valg mellom å behandle reelle utbrudd av pest eller kolera når disse alarmistene går i gang, men noe så ille som å påstå at det er tvingende nødvendig å behandle ikke-eksisterende pest og kolera med konkrete pestisider - og selvfølgelig utrustet med like forskrudde og uavklarte konsekvensanalyser som de forutgående årsaksanalyser!

Men oppegående folk prøver jo i ulike fora å korrigere galskapen som skapes rundt dette.
I februar i år fikk faktisk Klimarealist-medlem Eirik H. Devold spalteplass i hegnar.online til å redegjøre for IPCCs feilaktige premisser for sine klimapåstander. Artikkelen er velskrevet og bra egnet som folkeopplysning: http://www.hegnar.no/okonomi/article719493.ece

Der sier Devold bl.a. at:
 
CO2s DRIVHUSEFFEKT ER OVERDREVET
CO2 og CH4 (metan) er langt i fra de viktigste drivhusgassene. Vanndamp er den desidert viktigste drivhusgassen og står for 96-98% av atmosfærens totale drivhuseffekt. CO2 står for kun 2% av drivhuseffekten, metan for enda mindre. Dessuten overlapper vanndampens absorbsjonspekter for elektromagnetisk stråling over halvparten av de frekvensområder for den utgående varmestråling, som CO2-en virker på.

Så hvis man som et tankeeksperiment fjernet all CO2 fra atmosfæren, så ville vanndampen likevel være der og stoppe mye av den utgående varmestråling, som CO2-en stopper. Begrensing av CO2-innholdet i atmosfæren har derfor liten hensikt så lenge vi ikke gør noe med vanndampen.

Vanndampens betydning som drivhusgass er overhodet ikke nevnt i IPCCs 4 hovedrapporter av 1990, 1995, 2001 og 2007 og er ikke tatt med i IPCCs computermodeller. Dette er en alvorlig feil i IPCCs virksomhet.

Men vanndampen står det som kjent ikke i menneskelig makt å gjøre noe med ettersom ca. 71% av jordens overflate dekkes av hav og innsjøer. Det har derfor ikke vært hensiktsmessig for IPCC å ta med vanndampen i sine analyser
.


Videre arresterer Devold IPCC for måten de framstiller CO2-sirkulasjonen på, for å forsterke bildet av et "skadelig" stoff som jorden ikke klarer å mestre en økning av:

CO2-ENS VEI FRA ATMOSFÆREN VIA HAVET TIL HAVBUNNEN
Alle gasser i atmosfæren vil løse seg mer eller mindre opp i havet. Naturloven Henry's lov er like lite omstridt som Newtons lov om tyngdekraften og Keplers lover om planetenes baner rundt solen. Henry's lov sier at det alltid vil innstille seg en likevekt mellom konsentrasjonen av en gass i atmosfæren og i havet.

Ved de nåværende temperaturer vil 98% av CO2-utslippene løse seg opp i havet. Kun 2% blir værende i atmosfæren. Blir det mye CO2 i havet vil den forbinde seg med joner fra f.eks. kalsium, aluminium, magnesium, barium og andre metaller, som finnes oppløst i havet, og falle ut på havbunnen som karbonater (f.eks. CaCO3). Dermed forsvinner altså CO2-en i havet og faller ned på havbunnen som faste stoffer. CO2-en finner sin vei fra atmosfæren via havet og til havbunnen, der den blir liggende. Denne effekten motvirker også at havet noen gang kan bli surt.

Det var dette som skjedde tidlig i Jordens historie, da atmosfæren inneholdt opptil 30% CO2. Det høye CO2-innhold den gang førte altså ikke til noen irreversibel, katastrofal global oppvarming. Det vil heller ikke skje, hvis et slikt høyt CO2-innhold meget mot formodning skulle dukke opp i atmosfæren på nytt. For fysikkens lover gjelder overalt i universet uavhengig av tid og sted.


Deretter griper Devold fatt i det området der IPCC de senere årene har måttet nedjustere sine overdrivelser i flere omganger, etter hvert som avviket mellom sensitivitetsantakelsene i modellene versus faktiske observasjoner bare har økt og økt:

CO2-ENS PÅVIRKNING PÅ TEMPERATUREN
Mange tror at det er en lineær sammenheng mellom CO2-innholdet i atmosfæren og temperaturen. Man antar uten videre at en viss konstant økning av CO2-innholdet alltid vil gi en viss konstant økning i temperaturen. Dette er galt. Drivhuseffekten til en gass er definert som gassens evne til å absorbere den utgående varmestråling fra Jorden. Og absorbsjonsevnen øker med logaritmen til konsentrasjonen. Den mengde utgående varmestråling, som CO2-en kan stoppe, øker altså kun med en logaritmefunksjon. Resten av den utgående varmestrålingen slipper igjennom og forårsaker ingen oppvarming.

Det betyr at oppvarmingen også kun øker med en logaritmefunkson. En logaritmefunksjon gir en stigende kurve der veksten avtar. En logaritme-funksjon stiger først mye, men øker så langsomt, ja langsommere og langsommere til veksten blir «mikroskopisk liten».

La oss derfor se på den deriverte til logaritmefunksjonen, som beskriver veksten i logaritmefunksjonen. Den deriverte av en logaritmefunkson er en fallende hyperbel, som flater ut (assymptotisk) mot den horisontale akse.

( Den deriverte av y = ln(x) er y = 1/x )

Altså : Sammenhengen mellom økningen i atmosfærens CO2-innhold og økningen i temperaturen utgjør en fallende hyperbel-kurve. Det betyr at jo høyere CO2-innholdet er før økningen av CO2-innholdet kommer, jo mindre blir temperaturøkningen.

Enkelt forklart : Anta som et tankekeperiment at vi starter med en atmosfære med 0 CO2-innhold og øker denne til 20 ppm (parts per million). Da får vi en stor temperaturøkning. Øker vi CO2-innholdet videre til 40 ppm får vi en mye mindre temperaturøkning. Øker vi videre til 60 ppm blir den ganske liten, etc. Før eller senere blir temperaturøkningen så knøttliten at den ikke blir målbar, altså tilnærmet lik null. På det nivået vi er nå med 385 ppm CO2 i atmosfæren har vi brukt opp 99,7 % av den mulige temperatur-stigning. Vi kan altså kun øke temperaturen videre med 0,3 %. Dette er nesten ikke signifikant eller målbart.

Det finnes følgelig en grense for atmosfærens CO2-innhold, der en videre økning i CO2-innholdet ikke lengre gir noen signifikant eller målbar økning i temperaturen. Denne grensen ligger ved ca. 415-420 ppm, uavhengig av hvor CO2-en måtte befinne seg, om det så skulle være på Merkur, Venus, Jorden, Mars, etc.

Temperaturen vil aldri slutte helt å stige etter hvert som CO2-innholdet i atmosfæren øker. Men etter at 420 ppm er passert blir temperaturstigningen så mikroskopisk liten, at det ikke står i menneskelig makt å måle eller observere den. For alle praktiske formål blir temperaturstigningen lik 0 allerede på det nåværende nivå (385 ppm), fordi den allerede nå nesten ikke er målbar.

Derfor er det f.eks. utelukket at den høye temperaturen på Venus kan skyldes en drivhuseffekt fra de store CO2-mengder i atmosfæren der. Hovedårsaken til den høye temperaturen på Venus er den tette atmosfæren, der lufttrykket ved overflaten er 90 ganger høyere enn på Jorden. Når lufttrykket øker vil nemlig temperaturen øke proporsjonalt. Dette er pensum i fysikk i vid.g.skole.

Siden absorbsjonsevnen (og dermed drivhuseffekten) til en gass følger en logaritmefunksjon er det rett og slett fysisk umulig at temperaturen kan løpe løpsk pga en økning i atmosfærens CO2-innhold og dennes drivhuseffekt, både her på Jorden og på Venus.

Det lar seg ganske enkelt ikke gjøre.

Den globale temperaturen er i dag lavere enn i 1997, hvilket viser at den knøttlille temperaturøkning man skulle fått pga menneskelige og naturlige utslipp med en økning av atmosfærens CO2-innhold i 1997-2013, er blitt overstyrt av en naturlig nedkjøling, som er kommet av helt andre årsaker
.

Devolds konklusjon er kort sagt at IPCCs fokus på CO2 som et farlig klimaproblem er helt feilrettet, og gir bl.a. noen historiske eksempler på det:

KONKLUSJON
I Jordens historie har vi hatt mange, lange perioder, der temperaturen har vært flere grader høyere enn nå. Bare etter siste istid har vi hatt 5 slike perioder, bl.a. i middelalderen ca. 900-1250 e.Kr. Likevel er det alltid blitt kaldere igjen. Og det finnes andre perioder i Jordens historie, der atmosfærens CO2-innhold har vært opptil 12-15 ganger høyere enn i dag uten at dette førte til noen irreversibel, katastrofal global oppvarming. Også i disse tilfellene ble det alltid kaldere igjen.

Påstandene om at videre menneskelige CO2-utslipp vil føre til en irreversibel, katastrofal global oppvarming er derfor notorisk gale. De er ren bløff rett og slett. I henhold til fysikkens lover, som omtalt ovenfor, er det umulig at noe slikt kan skje.

VI KAN ALTSÅ I PRAKSIS SLIPPE UT SÅ MYE CO2 VI BARE VIL, UTEN AT DETTE KAN FØRE TIL NOEN IRREVERSIBEL, KATASTROFAL GLOBAL OPPVARMING. EN ØKNING AV ATMOSFÆRENS CO2-INNHOLD FRA DET NÅVÆRENDE NIVÅ VIL IKKE MEDFØRE NOEN SIGNIFIKANT (ELLER MÅLBAR) ØKNING I DEN GLOBALE TEMPERATUREN I DET HELE TATT. 

TVERT I MOT VIL EN ØKNING AV ATMOSFÆRENS CO2-INNHOLD VÆRE GUNSTIG FOR ALT PLANTE- OG DYRELIV OG DERMED FOR MATPRODUKSJONEN PÅ JORDEN. 

Jeg foreslår derfor at «den nye Kyoto-avtalen» blir skrinlagt, at all handel med klimakvoter, samt klimaavgifter på flyreiser, etc. droppes, at planen om bygging av renseanlegg på Mongstad, samt alle andre klimatiltak blir avsluttet omgående. Alt dette har ingen hensikt og er utelukkende bortkastede penger, tid og ressurser. I stedet bør leseren sette seg vel tilrette i godstolen, fyre kraftig på peisen nå i kulden og slappe av med et glass øl eller en drink med CO2-holdig mineralvann. Begrensing av CO2-utslippene kan du rolig glemme – for godt !

Men politikerne får en stor og viktig jobb å gjøre med å reversere alle de meningsløse klimatiltakene.


Svar fra Rolf-Hugo Kirkvik
Devolds artikkel fikk flere gode kommentarer, og vi kan f.eks. se på hva Rolf-Hugo Kirkvik utdannet ved NTNU Trondheim skrev (etter å ha notert at en IPCC-lojal debattant hevdet at Devolds artikkel inneholdt "mye feile konklusjoner og forenklinger"):

Vedr "skeptisk til Klimarealistene" som sier "Ingen fare med CO2-utslippene":
Som praktisk fysiker måtte jeg lese dette punkt for punkt for å sjekke påstand om "mye feile konklusjoner og forenklinger" men kunne umiddelbart ikke se noen ting å bli skeptisk til.

Punkt 1) omtaler 0.4 promille CO2 i luften vi puster inn og 4% som kroppen kvitter seg med. Heller vi i oss etyl-alkohol/gift så vi får 0.4 promille i blodet så blir vi såvidt påvirket, så dette kan ikke være noen foruresning for pattedyr.

Punkt 2) omhandler absorbsjonspekter for elektromagnetisk stråling som går igjennom CO2, akkurat slik man sjekker stjernelys og finner hva stjernene består av, og noe varmebølge-energi i retur fra jordens varme legeme blir da fanget i en jordnær omgivelse. Men å hevde at CO2 i atmosfæren med temperatur på -50C til -100C gir varme til jorden virker like besynderlig som å si at en beholder uten lokk er et drivhus. All varmelære omhandler netto varmeoverførsel som går fra varme til kalde legemer, selv om alle atomer som svinger over det absolutte nullpunkt på -273.15C sender ut varmestråling.

Punkt 3) omhandler naturloven Henry's lov. At det er denne som ble gjelder ble overbevisende redegjort for av tre professorer i Teknisk Ukeblad for noen år siden, selv etter polemikk med Bjerknes-senteret. Og at CO2 havner på havbunnen som karbonater ble grundig redegjort for av 3-4 professorer fra UiO forrige uke i Aftenposten. http://www.tu.no/sok/?searchString=Henrys+lov

Punkt 4) Jeg har ikke sett selve kurven for absorbsjonsevnen (og dermed drivhuseffekten) til en gass, at den følger en logaritmefunksjon, men matematikken er korrekt, ingen praktisk økning jo høyere opp man kommer. Skal man sammenligne med gammel temperatur må den jo ha vært målt på jordoverflaten. Antall temperaturpunkter har jo økt voldsomt fra de første registrerte målinger, og det er jo merkelig at da man i 1990 kuttet ut flere tusen av de man da hadde, så forflyttet 'tyngdepunktet' av målingene seg nærmere ekvator. Var det bare for at de siste gjennomsnittlige 'jord'-målinger skulle bli kunstig varmere? Og målepunkter som før stod på landet er nå omgitt av varmestrålende stål og betong, så målingene burde bli korrigert NED, ikke OPP.

Punkt 5) I jordens historie har temperaturen har vært flere grader høyere enn nå, tror ikke det var tilfeldig at vikingene kalte landet for Grønland. Og det var heller ikke enorme bil-, fabrikk- og dyre- utslipp da. Målinger i tre-ringer og gammel is bekrefter høy temperatur da, og det ble skandale da det ble avslørt at Klimapanel-deltagerne diskuterte "hvordan skal vi bli kvitt temperaturøkningen i middelalderen?". Tror heller skepsisen må gå andre veien.

Konklusjonen er nok at det er solas stråling som bestemmer alt på en klode som er ubeboelig på topp og bunn. Vi er nå på topp i sol-syklus 24 enda så kaldt det er, og normalt skulle langt flere solflekker være synlige - det har ikke vært færre på over 100 år. Så vi må nok forberede oss på å fryse like mye som Napoleon gjorde på vei til Moskva, Hitler 140 år senere og vi i 2010, en 70 års-periode senere. Går det som mange tror blir det 1650 om igjen, med 70 års kulde:

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_variation#Solar_cycles .

Det er nå 15 år siden siste temperatur-topp og det ser ut til å gå mot en kuldeperiode. Da bør jo snart logikken fra CO2-pusherne bli at vi må pøse på med så mye CO2 vi kan for å motvirke naturens gang!


Håper dette kan friske opp en ellers regntung helg - i hvert fall på mine trakter vestpå!
Tittel: Sv: Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?
Skrevet av: Amatør1oktober 05, 2013, 01:44:29 am
Her var det mye forskjellig, og den klokeste var kanskje Rolf-Hugo Kirkvik.

Devold skriver slike ting som dette:
Sitat
CO2 står for kun 2% av drivhuseffekten, metan for enda mindre.

Sålenge man diskuterer på alarmistenes feilaktige premisser, så vil man aldri komme noen veil i debatten. Vi har tidligere pekt på den latterlige plansjen fra IPCC som viser at tilbakestrålingen er dobbelt så sterk som sola. Alle er enige om at det er tøv, eller hva? "Jorda kan ikke varme opp seg selv", har vi sagt.

Tygg på den: "Jorda kan ikke varme opp seg selv".

Det Devold sier er: "Jorda kan ikke varme opp seg selv.....bare litt". Man kan ikke være litt gravid, enten så er man det eller så er man det ikke.

Mener dere at tilbakestråling fører til oppvarming av jorda, eller mener dere at den ikke gjør det?

Tittel: Sv: Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?
Skrevet av: translatoroktober 05, 2013, 11:29:44 am
Her er noen som prøver seg.

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread285716/#post_285716
Tittel: Sv: Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?
Skrevet av: Telehivoktober 05, 2013, 11:59:20 am
Her var det mye forskjellig, og den klokeste var kanskje Rolf-Hugo Kirkvik.

Devold skriver slike ting som dette:
Sitat
CO2 står for kun 2% av drivhuseffekten, metan for enda mindre.

Sålenge man diskuterer på alarmistenes feilaktige premisser, så vil man aldri komme noen veil i debatten. Vi har tidligere pekt på den latterlige plansjen fra IPCC som viser at tilbakestrålingen er dobbelt så sterk som sola. Alle er enige om at det er tøv, eller hva? "Jorda kan ikke varme opp seg selv", har vi sagt.

Tygg på den: "Jorda kan ikke varme opp seg selv".

Det Devold sier er: "Jorda kan ikke varme opp seg selv.....bare litt". Man kan ikke være litt gravid, enten så er man det eller så er man det ikke.

Mener dere at tilbakestråling fører til oppvarming av jorda, eller mener dere at den ikke gjør det?

Amatør1,

ja, her tar du opp det kompliserte grensesnittet for grader av skepsis til mainstream drivhusevangelisme, som for oversiktens del kanskje kan deles inn i disse to nivåene:

1. De som helt avviser at CO2 har varmedrivende egenskap i atmosfæren, dvs. ønsker å sette CO2-sensitiviteten til null i utgangspunktet.
(i praksis å forkaste tradisjonell drivhusteori)     

2. De som mener at CO2 har varmedrivende egenskaper bare opp til et visst atmosfærisk innhold og/eller utbalanseres av andre atmosfæriske forhold.
Jfr. Devold: "Sammenhengen mellom økningen i atmosfærens CO2-innhold og økningen i temperaturen utgjør en fallende hyperbel-kurve. Det betyr at jo høyere CO2-innholdet er før økningen av CO2-innholdet kommer, jo mindre blir temperaturøkningen." Og Devold synes å mene at med dagens CO2-innhold i atmosfæren er dens temperaturdrivende effekt i praksis null." 

Her er også to hovedgrader av forsvaring av mainstream klimateori:

3. De som i praksis laller med IPCC og AGW/CO2-hypotesen i større eller mindre grad
(inkludert lukewarmere som aksepterer drivhusteorien men ønsker å redusere CO2-sensitiviteten i større eller mindre grad fordi de har intelligens nok til å skjønne at IPCCs innledende og politisk vedtatte sensitivitetsfaktor ikke på noe vis kan forsvares faglig i lengden, uansett hvilken alarmistevangelisme man bekjenner seg til - derfor har IPCC selv for lengst måttet mer enn halvere seg på dette alarmismeområdet. Men det er selvsagt bare en første kritikkdemper, for som min gamle mor pleide å si: "Det hjelper ikke mye å kalke en grav"....)

4. De som gjør alt for å redde AGW/CO2-hypotesens fortsatte eksistens
(og som sper på med kreative "forsterkningseffekter" for å kompensere for CO2-hypotesens empiriske svikt (les: bortforklaring av det faktum at temperaturen har flatet ut/sunket i samme periode som CO2-nivået har steget betydelig)

Amatør1,
når du syns Devold blir litt slapp i toer'n, for å si det sånn, så er det fordi du kanskje hadde ønsket han mer over i gruppe 1 ovenfor?

Men jeg tro vi skal dvele litt mer ved det Devold sier; for i praksis sier han det samme som gruppe 1; at CO2 har ingen varmedrivende funksjon i dagens atmosfæriske bilde, jfr. at han skriver:

"På det nivået vi er nå med 385 ppm CO2 i atmosfæren har vi brukt opp 99,7 % av den mulige temperatur-stigning. Vi kan altså kun øke temperaturen videre med 0,3 %. Dette er nesten ikke signifikant eller målbart.

Det finnes følgelig en grense for atmosfærens CO2-innhold, der en videre økning i CO2-innholdet ikke lengre gir noen signifikant eller målbar økning i temperaturen. Denne grensen ligger ved ca. 415-420 ppm, uavhengig av hvor CO2-en måtte befinne seg, om det så skulle være på Merkur, Venus, Jorden, Mars, etc.

Temperaturen vil aldri slutte helt å stige etter hvert som CO2-innholdet i atmosfæren øker. Men etter at 420 ppm er passert blir temperaturstigningen så mikroskopisk liten, at det ikke står i menneskelig makt å måle eller observere den"
.

Og for å fjerne enhver tvil om at han egentlig - anvendt - sier det samme som i gruppe 1, konkluderer han slik:

"For alle praktiske formål blir temperaturstigningen lik 0 allerede på det nåværende nivå (385 ppm), fordi den allerede nå nesten ikke er målbar."

Jeg ville sett et større problem dersom Devold og andre som tenker slik, hadde vist aksept for de ulike andre forsterkningsmekanismene IPCC har rigget seg med etter hvert som observasjonsstøtte for CO2-hypotesen har sviktet for dem. Men jeg kan ikke se at Devold og hans like går i den fellen her?

Ellers hadde det vært hyggelig om enten Devold selv eller andre fra Klimarealistene hadde tatt en tur innom og kommentert på dette? Er det noen av dere som følger med her inne, og kan kommentere? For etter mitt syn er vi her helt inne på nerven for hele eksistensgrunnlaget for klimaalarmismen.

Eller sagt på en annen måte:

Hvem flere vil være med og vise at premissene for hele AGW/CO2-hypen er riv ruskende gale, uansett hvordan man snur og vender på denne saken? 
Tittel: Sv: Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?
Skrevet av: Amatør1oktober 05, 2013, 13:42:28 pm
Fint Tele, her nærmer vi oss en essensiell debatt, som jeg synes de fleste bør tenke igjennom og ta personlig stilling til.

Først vil jeg forsøke å popularisere og forenkle kategoriseringen av 'ståsteder' i debatten, etter de skillelinjene jeg mener er vesentlige. Det ligner på din 1-3 kategorisering, men det er noen prinsipielt viktige forskjeller. Her følger min superforenklede katergorisering som er ment å være lett å forstå. Betegnelsene i fet type er de vanlige i den internasjonale debatten, mens de i kursiv er foreslåtte norske oversettelser.


*) CAGW = 'Catastrophic Anthropogenic Global Warming' - 'katastrofal menneskeskapt global oppvarming'

**) IPCC = 'Intergovernmental Panel for Climate Change' - et mellomstatlig politisk organ med mål om å utvikle politiske målsettinger relatert til klima. IPCC er i norge på en misvisende måte omtalt som 'FNs klimapanel'.

***) Pal review = Avledet av 'peer review' som betyr fagfellevurdering. Pal review er en variant av peer review, der den som vurderer et vitenskapelig arbeid er kompis med - eller grunnleggende ukritisk til - forfatteren.

****) NGO = 'Non-Governmental Organisations' - 'ikke-statlige organisasjoner'. Dette er lobbygrupper som framstår som ikke-statlige, men som i stor grad lever av statlige bevilgninger, og i noen tilfelle er opprettet av statlige myndigheter. Deres hovedformål består i å påvirke politikere og andre beslutningsfattere utenfor den normale demokratiske prosessen.Dette innlegget ble litt mer omfattende enn jeg hadde tenkt, så jeg kommer tilbake til noe av det andre du tok opp i et seinere innlegg. Men det kartet jeg her har tegnet opp viser hvilke ulike standpunkter som finnes. Det jeg vil avslutte med nå, er å påpeke at kategori 2 og 3 kategorisk  :) nekter for eksistensen av kategori 1.
Tittel: Sv: Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?
Skrevet av: Telehivoktober 05, 2013, 14:08:15 pm
Amatør 1,

takk for nok en konstruktiv oppfølging til disse "terrengvurderingene"!

I praksis (også gjennom det vi begge har levert i en rekke tidligere innlegg her på forumet) tror jeg vi sier omtrent det samme.

Jeg har i dette tilfellet, for å tydeliggjøre bl.a. Devolds (og en del andre Klimarealisters) ståsted, imidlertid splittet "null-drivhus-effekt-gruppen" opp i 2, der mitt punkt 1 tilsvarer i stor grad dine 1) dragedrepere, mens min gruppe 2 er en modifisering/mindre "dragedrepende" undergruppe av dette, ved at de aksepterer en viss form for "drivhuseffekt" som teoretisk basis, men logaritmisk, slik at dagens CO2-nivåer (rundt 385) i praksis representerer null/neglisjerbar varmeeffekt, og at en videre økning vil ha helt mikroskopisk effekt, og iht. matematisk fysikk til slutt utgjøre null effekt fra rundt 420 ppm.

Dine punkter 2 og 3 samsvarer nokså nøyaktig med mine punkter 3 og 4.
Tittel: Sv: Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?
Skrevet av: Amatør1oktober 05, 2013, 23:05:07 pm
I praksis (også gjennom det vi begge har levert i en rekke tidligere innlegg her på forumet) tror jeg vi sier omtrent det samme.

Tele, ja i det praktiske er det omtrent det samme. Jeg vil dog peke på det som etter min mening er en svært viktig og prinsippiell grenseoppgang. For å popularisere ytterligere, kan denne prinsippielle grenseoppgangen illustrerers slik:
Grenseoppgangen går altså på hva naturlovene tillater. Det eksisterer ikke forhandlingsrom i forhold til naturlovene, som noen kanskje mener. Slik jeg ser det, er det 'dragedreperne' som har rett. Om jeg har forstått Okular sine mange innlegg her på forumet rett, er hans budskap konsistent med dette (rett meg dersom jeg tar feil, Okular!).

Det finnes folk som gjør mye bra selv om "de har havnet på feil side av naturlovene". Hvor hadde vår sak vært uten Anthony Watts og Andrew Montford for eksempel? De er kjemper i kampen for vitenskapelig redelighet, inntill en viss grense, der deres egne interesser blir berørt, da kan man stille spørsmål også om deres posisjon, noe vi jo gjør her fra tid til annen.

Man kan ha forskjellig syn på klimapolitikken, men hvis synet ikke har fundament i naturlovene, da er man ute på en meget farlig galei. Derfor vil jeg mene at dagens klimapolitikk er i en eksistensiell krise, ikke fordi "klimasensitiviteten" er for høy, men fordi man opererer på tvers av naturlovene!

Jeg har i dette tilfellet, for å tydeliggjøre bl.a. Devolds (og en del andre Klimarealisters) ståsted, imidlertid splittet "null-drivhus-effekt-gruppen" opp i 2, der mitt punkt 1 tilsvarer i stor grad dine 1) dragedrepere, mens min gruppe 2 er en modifisering/mindre "dragedrepende" undergruppe av dette, ved at de aksepterer en viss form for "drivhuseffekt" som teoretisk basis, men logaritmisk, slik at dagens CO2-nivåer (rundt 385) i praksis representerer null/neglisjerbar varmeeffekt, og at en videre økning vil ha helt mikroskopisk effekt, og iht. matematisk fysikk til slutt utgjøre null effekt fra rundt 420 ppm.

Dine punkter 2 og 3 samsvarer nokså nøyaktig med mine punkter 3 og 4.

På dette tidspunktet endrer min hodeform seg fra tilnærmet kuleformet til tilnærmet terniningformet, og forhandlingsviljen blir tilsvarende  ;D

Som du forstår er det i strid med mine logiske evner å forestille seg dragedrepere som tillater "litt" drivhuseffekt. Har man først tillatt "litt" brudd på naturlovene, er det ingen prinisipiell forskjell til full CAGW, sånn rent vitenskapelig. At man opptrer mer redelig enn alarmistene, er en selvsagt ting, men det skulle bare mangle...
Tittel: Sv: Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?
Skrevet av: Gertenoktober 06, 2013, 02:21:51 am
De siste dagene har dere hatt noen interessante debatter her på forumet. Det er lett å hente ut henvisninger slik at det er mulig å følge med også i kommentarene internasjonalt.
Noen her, er det Ocular, argumenterer sterkt for at kalde CO2 molekyler ikke kan varme opp jorda. Helt sikkert riktig.
En kan også spørre om atmosfæren varmer opp jorda og svare nei.
Stiller en spørsmålet om atmosfæren har betydning for varmen på jorda, kan en svare ja.
Og hvorfor?  Jeg innbiller meg at atmosfæren forsinker nedkjølingen. Her spiller CO2 en bitte lille rolle, men vil likevel ha betydning. Er med på at betydningen er null etter noen hundre ppm.
Ren teori kan ikke alltid være riktig. I dette tilfellet tror jeg en må ta med tiden som en faktor. Kanskje derfor at klimaforskere generelt, uansett IPPC tilhengere eller skeptikere, ikke avviser CO2 totalt.
Jeg synes at Eirik Devolds artikkel var god. Fint at den ble hentet opp.
Tittel: Sv: Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?
Skrevet av: Eirik H. Devoldoktober 07, 2013, 13:40:03 pm
Det er hyggelig å se at min artikkel på hegnar.no i februar har vakt slik interesse. Jeg har ikke vært oppmerksom på denne debattspalten før nå, da en bekjent fortalte meg om den.
La meg først si at jeg er blitt feilsitert av Amatør1. Jeg har aldri sagt eller skrevet noe sted at  «Jorda kan ikke varme opp seg selv ... bare litt».

Jeg antar at de fleste her er klima-skeptikere, og det er naturligvis greit at man diskuterer seg i mellom og lærer av hverandre.
Men denne diskusjonen skulle vel dreie seg om hvordan man skal få stoppet alle de gale påstandene om at menneskelige CO2-utslipp fører til global oppvarming, spesielt til en irreversibel global oppvarming, og at det er nødvendig med en mengde klimatiltak for å redusere våre CO2-utslipp..

Mitt forslag er følgende :

Vi må henvende oss til de journalister, politikere og andre, som budbærer slike påstander. Send e-post til dem og gjør oppmerksom på følgende :

1. CO2 er gjennom fotosyntesen selve livsgassen i atmosfæren, som alt liv på landjorden og i de øverste 200 m av havene er avhengige av for å overleve.. Dersom vi som et tanke-eksperiment fjernet all CO2 i atmosfæren ville først alle grønne planter dø, deretter ville alle dyr som spiser grønne planter dø, så ville alle rovdyr dø, og deretter ville alle mennesker dø. En reduksjon av atmosfæres CO2-innhold fører til en reduksjon i plantelivet og en reduksjon i all matproduksjon. En økning av CO2-innholdet vil øke matproduksjonen og alt plante- og dyre-liv.
CO2 er ikke giftig, men usynlig og luktfri og representerer overhodet ikke noen forurensning av atmosfæren.  Dette gjør faktisk inntrykk på dem, for de fleste klima-aktivister har ikke tenkt særlig over dette.
2. Vi har hatt mange varme perioder tidligere i Jordens historie, der temperaturen har vært høyere enn nå. Spesielt etter siste istid har vi hatt varme perioder på opptil flere tusen år, der : alle isbreer i Norge var totalt nedsmeltet, mesteparten av isbreene på Svalbard var nedsmeltet, Nordishavet var nesten isfritt om sommeren, det vokste bjerke- og furu-skog på Hardangervidda, det svømte krokodiller og flodhest i Rhinen og det fantes løver og elefanter i England. Fiskere har fått elefanttenner i trålen i Nordsjøen. Ingen av disse varme periodene førte til en irreversibel global oppvarming, for det ble alltid kaldere igjen. Ingen av disse varme perioder falt sammen med  høyt CO2-innhold i atmosfæren, så det må være andre krefter i naturen, som styrer klimaet og som overstyrer CO2s drivhuseffekt.
3. Drivhuseffekten til en gass øker ikke lineært med atmosfærens CO2-innhold, slik klima-aktivistene hevder, men følger en logaritmisk funksjon og en logaritmisk kurve som flater ut etter hvert som atmosfærens CO2-innhold øker. Etter hvert blir økingen i drivhuseffekten så liten, at den ikke er observerbar eller målbar. Dette skjer ved ca 415-420 ppm. I dag har vi ca 400 ppm CO2 i atmosfæren og CO2-en stopper nå ca. 99,7 % av all utgående varmestråling fra jorden på de frekvenser den virker på. Det er da så lite igjen å stoppe, at en økning i atmosfærens CO2-innhold bare vil gi en mikroskopisk økning i dens drivhuseffekt. Konklusjonen er at Vi kan nå slippe ut så mye CO2 vi bare vil uten at dette kan få noen innflytelse på klimaet.   Det er særdeles viktig å frem akkurat dette.
4. Gjennomsnittelig CO2-innhold i atmosfæren i de siste 600 millioner år er 7 ganger  enn nå. Det har vært opptil 15-20 ganger høyere CO2-innhold i atmosfæren enn nå, vel og merke uten at dette førte til en irreversibel global oppvarming. Det har ikke vært samsvar (positiv korrelasjon) mellom den globale temperatur og atmosfærens CO2-innhold.  Undersøkelser har vist at atmosfærens CO2-innhold i tråd med Henrys lov har steget og sunket ca. 150-800 år etter at luftens temperatur har steget eller sunket. Årsaken er at det tar tid før havets temperatur endrer seg etter at luftens temperatur er endret. Og kaldt vann kan løse opp mer CO2 enn varmt vann, så det er først når havet er blitt varmere at det slipper ut CO2 til atmosfæren. Legg merke til rekkefølgen her.   I Jordens barndom, for ca. 4 milliarder år siden var det anslagsvis 30 % CO2 i atmosfæren, som kom fra de tusenvis av vulkaner og den glødende jordoverflaten den gang. Men den forsvant etter hvert, da den løste seg opp i havet. De naturlover, som virket den gang, virker fortsatt, da naturlovene er uavhengige av tid og sted. Disse naturlover vil sørge for at CO2-en forsvinner fra atmosfæren hvis det blir for mye av den der. Dette vil skje i dag som i tidligere tider.
5. Henrys lov sier at det alltid vil innstille seg en likevekt mellom amosfærens og havets innhold av en bestemt gass. Denne likevekten er avhengig av havets temperatur og gassens partialtrykk i atmosfæren. Ved en hav-temperatur på 25 gr C og dagens CO2-innhold i atmosfæren vil det være 50 ganger mer CO2 i havet enn i atmosfæren. 98 % av våre CO2-utslipp vil derfor løse seg opp i havet, kun 2 % blir værende igjen i atmosfæren. Det er da lett å regne ut at det vil ta ca. 5.000 år å doble atmosfærens CO2-innhold med dagens utslippstempo. Ved kaldere temperatur i havet vil likevekten forskyve seg i retning av mer CO2 i havet og mindre CO2 i atmosfæren.
6. Guldberg-Waages lov medfører at havet aldri kan bli surt, da havet inneholder buffersystemer med nær sagt uendelig kapasitet. CO2-en i havet vil forbinde seg med joner av kalsium, magnesium, barium, aluminium, o.a. De faller ut på havets bunn som karbonater (f.eks. CaCO3) og danner kalkstein, kritt, marmor, etc. dersom det blir for mye CO2 i havet.  Og dit har tidligere tiders høye CO2-innhold i atmosfæren havnet.  På havets bunn ligger opptil flere hundre meter tykke lag av slike bergarter. Eksempler er kalkstein-forekomster ved Ulefoss, Norge, de hvite klippene ved Dover, England, italiensk marmor, og de hvite klippene i egyptisk Sahara.
7. Havstrømmene i Atlanterhavet (Atlantic Mulitdecadal Oscilation, AMO) og i Stillehavet (Pacific Decadal Oscilation, PDO) varierer periodisk og har stor innflytelse på klimaet. PDO hadde en 20-års periode, da den gikk fra tropiske og subtropiske områder nordover langs Amerikas vestkyst og førte varmt vann gjennom Beringstredet og inn i Nordishavet. Da måtte nødvendigvis mye is i Arktis smelte. Men PDO snudde i april 2007 og går nå sydover langs Amerikas vestkyst. Den trekker da kaldt vann ut fra Arktis. Dette har ført til økning av ismengdene i Nordishavet både i tykkelse og utbredelse. Det har også inntruffet en kaldere periode i AMO, med kaldere vær i nordatlanteren som følge.   Disse endringene i AMO og PDO har ført til vesentlig kaldere værforhold på nordkalotten, og i de siste 3-5 år er det blitt satt ca. 3.000 kulderekorder i USA, Canada, Sibir, Russland og Skandinavia. Det har falt sne helt ned til New Orleans. I Dag Lindebjergs TV-serie om Vesterhavsøyene, som nylig ble vist på NRK TV1, fremgikk det at det var en usedvanlig kald sommer på Hebridene, Orknøyene, Shetland og Færøyene i 2013 (om jeg ikke husker helt feil, da). Så hvor er det blitt av den globale oppvarmingen, som i følge IPCC først skulle slå ut i Arktis ?
8. Det varmeste året på 1900-tallet var 1934, det nest varmeste året var 1997. Det varmeste 10-året på 1900-tallet var 1930-årene, det nest varmeste 10-året var 1990-årene. Dette har selv professor James Hansen i NASA blitt tvunget til å innrømme. Etter 1997 har det ikke vært noe varmere år enn i 1997. Det betyr at det i realiteten ikke har vært noen global oppvarming siden 1934, til tross for at menneskene har sluppet ut m,ye CO2 i de siste 79 årene. Det er svært viktig å få med dette, spesielt i leserinnlegg i aviser og tidsskrifter.
9. Andre årsaker til klimavariasjonene er astronomiske forhold, som variasjoner i kosmisk stråling, i solflekkene og i solens utstråling, i jordens bane rundt solen fra mer sirkulær til mer elliptisk, i jordaksens vinkel som vipper opp og ned, og i at jordaksen veiver rundt som aksen på en snurrebass.
10. Etc., etc.
.
Informer helt saklig om slike ting. Det finnes også andre argumenter, som man kan finne på www.klimarealistene.com og i de bøker, publikasjoner og forskningsrapporter, som omtales der.
Vennligst ikke bruk mine ord, men bruk deres egne formuleringer.
Spør de dere sender e-post til om de godtar deres fremstilling eller om de finner noen feil her ?
Antakeligvis vil de unnlate å svare på dette, men tving dem til å ta stilling til den informasjonen dere har. Godtar de fotosyntesen eller ikke ? F.eks. må man kunne tvinge ledende personer i partiene MDG, Venstre, Krf og SV om de godtar fotosyntesen og CO2s betydning for alt liv på Jorden eller ikke.

Hvis 200 klima-skeptikere eller flere stadig sender e-post til klima-aktivistene, til politikere, journalister, redaktører, interesse-organisasjoner og «forsknings-institutter», som nylig har uttalt seg på en gal måte og har feilinformert, og forteller dem om de faktiske forhold, så bør det etter hvert få en virkning.
Men det er viktig at vi er mange som gjør dette.
Og det er meget viktig at man opptrer saklig og ikke lar seg friste til å benytte karakteristikker eller skjellsord.  Våre opplysninger om de faktiske forhold er sjokkerende nok som de er for mange klima-aktivister. De blir ofte helt stumme av forbauselse, når jeg skriver til dem, og har ikke noe svar. Husk at vårt mål er å få klima-aktivistene til å innse at våre opplysninger er riktige. Det oppnår vi ikke ved å slenge spydigheter og vri kniven rundt i såret på dem. Det kan vi bare oppnå ved saklig, nøktern info og en grei og hyggelig tone uten alt for mye press.

Dette er mitt forslag til hvordan man kan stoppe klima-aktivistene. Vi må ta tiden til hjelp og jobbe systematisk. Dette vil ta flere år.

Lykke til !

Ellers synes jeg ikke det er så veldig interessant å diskutere detaljer med folk som opptrer anonymt under pseudonym, eller å diskutere inndeling av debattantene i grupper, som skal mene dette eller hint. Det siste er et sidespor og bortkastet tid.
Det interessante er å diskutere de faktiske forhold, naturlovene og klima- og CO2-variasjonene gjennom geologisk tid og i nyere tid.. Så jeg tror ikke jeg kommer til å delta særlig i debattene i dette forum. Jeg har mer enn nok å gjøre med å henvende meg til de ovennevnte grupper av klima-aktivister, til politikere, jouralister og redaktører. Jeg tror jeg har langt mer å oppnå der.
Jeg vil vri litt på Joseph Goebbels ord :
Gjentar man en sannhet mange nok ganger, så blir den til slutt en sannhet også for klima-aktivistene og IPCC !

Mvh
Eirik H. Devold
Tittel: Sv: Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?
Skrevet av: Telehivoktober 07, 2013, 14:33:47 pm
Det er hyggelig å se at min artikkel på hegnar.no i februar har vakt slik interesse. Jeg har ikke vært oppmerksom på denne debattspalten før nå, da en bekjent fortalte meg om den.
.....

Og det er meget viktig at man opptrer saklig og ikke lar seg friste til å benytte karakteristikker eller skjellsord.  Våre opplysninger om de faktiske forhold er sjokkerende nok som de er for mange klima-aktivister. De blir ofte helt stumme av forbauselse, når jeg skriver til dem, og har ikke noe svar. Husk at vårt mål er å få klima-aktivistene til å innse at våre opplysninger er riktige. Det oppnår vi ikke ved å slenge spydigheter og vri kniven rundt i såret på dem. Det kan vi bare oppnå ved saklig, nøktern info og en grei og hyggelig tone uten alt for mye press.

Dette er mitt forslag til hvordan man kan stoppe klima-aktivistene. Vi må ta tiden til hjelp og jobbe systematisk. Dette vil ta flere år.

Lykke til !

Ellers synes jeg ikke det er så veldig interessant å diskutere detaljer med folk som opptrer anonymt under pseudonym, eller å diskutere inndeling av debattantene i grupper, som skal mene dette eller hint. Det siste er et sidespor og bortkastet tid.
Det interessante er å diskutere de faktiske forhold, naturlovene og klima- og CO2-variasjonene gjennom geologisk tid og i nyere tid.. Så jeg tror ikke jeg kommer til å delta særlig i debattene i dette forum. Jeg har mer enn nok å gjøre med å henvende meg til de ovennevnte grupper av klima-aktivister, til politikere, jouralister og redaktører. Jeg tror jeg har langt mer å oppnå der.
Jeg vil vri litt på Joseph Goebbels ord :
Gjentar man en sannhet mange nok ganger, så blir den til slutt en sannhet også for klima-aktivistene og IPCC !

Mvh
Eirik H. Devold

Devold,

takk for omfattende redegjørelse av ditt ståsted og dine velmente råd om hvordan man helst bør agere for å nå fram med konstruktiv kritikk av AGW/CO2-alarmismen.

For de av oss som har fulgt med i klimadebatten noen år, så kjenner vel de fleste dine synspunkter gjennom flere saklige og gode innspill i media om klimasaken
(personlig har jeg hengt på siden midten av 1970-tallet, da jeg ble truet med utestengelse fra et UiB-institutt fordi jeg som ung student påpekte at den store professors "modell" for projeksjon av ny, snarlig istid var faglig tøv og bare en banal framskriving av et par tiårs kaldere trend, som sikkert tilsvarer noe a la dine kjetterske logaritmiske funksjoner nå - dvs. "faglig korrekt, men høyst upassende for saken").

Og for oss som opererer under pseudonym svir det derfor litt i svinepelsen (om ikke i revepelsen...) når du irettesetter oss for det vi måtte ha bedrevet av "spydigheter" og knivvridning i utvalgte alarmistiske ofre. Jeg syns du er i din fulle rett til dette, og her er mine merknader til dine henstillinger om korrekt opptreden som mest lønnsomt i det lange løp:

1. Man kan være anonym og likevel ha saklige faglige argumenter.
Mange svært så klimakyndige aktører på både dette forumet og andre kritiske fora er faktisk tvunget til å være anonyme, da deres øvrige sivile stilling ikke tillater så mye annet hvis man skal ta tak i de virkelig skitneste delene av klimamaskineriet.

For egen del, tross min anonymitet som "Telehiv" her på forumet (Tele blant venner) har jeg alltid tilstrebet å gjengi andres argumenter saklig og korrekt. Håper f.eks. at du ikke opplever at jeg har misbrukt din artikkel til å tillegge deg noe du ikke har sagt eller intendert?
Likevel; der det er snakk om aktivister som driver bevisst og loddrett løgn, så påberoper jeg meg - dersom jeg kan dokumentere det - en saklig rett til å erklære nettopp det; "loddrett løgn" og "fant og bedrag".

Forumets faglige kvalitet:
Generelt vil jeg si at de aller, aller fleste som skriver om klima her inne, bedriver en svært saklig drøfting av disse temaene. Jeg syns ikke forumet, trass i at de fleste er anonyme, ligger faglig tilbake for f.eks. Dagsavisen Nye Meninger, der bl.a. du har vært bidragsyter. Og vi har i stor grad faktisk sluppet de verste trollene som gjør de fleste debatter på Nye Meninger (og ikke minst VGD) meningsløse.

2. Selv som anonym burde man holde seg for god til spydigheter og knivvridninger, samme hvor elendig motstanderen opererer
Personlig legger jeg meg her flat, jeg innrømmer å ha begått en rekke spydigheter og knivvridninger i folkeopplysningens tjeneste gjennom årene, siste faktisk i dag, i harselasen over Jansens havnivåsørgeligheter (uff, der kom det igjen!). Imidlertid: Hadde jeg operert med fullt navn, hadde jeg dessverre sagt det samme, men da måtte jeg ha skiftet jobb først. Tror mange deler mitt syn der.

Men ditt innlegg er moralsk ryddig: Jeg håper derfor din smule ris til våre ofte spydige stomper svir såpass at forumet etter ditt innlegg her blir enda ryddigere på personlige usakligheter som måtte ligge for fristende til.   

Og helt til slutt: Hvis forumet viser seg å være såpass seriøst som jeg hevder, kanskje kunne vi ha gleden av å høre mer fra både deg og andre utmerkede Klimarealister også i framtiden? Det ville vært meget inspirerende.
Tittel: Sv: Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?
Skrevet av: Pål Elnanoktober 07, 2013, 15:41:45 pm
Takk til Eirik Devold for et flott innlegg. Inntil nylig har jeg hatt samme linje ang. språkbruk, men i det siste (og spesielt etter den siste IPCC-rapporten) må jeg innrømme at jeg har en gryende sympati for bruken av en del negative ord og uttrykk.

Dess mer man dukker inn i materialet, dess mer forstår man hvilken forbrytelse mot menneskeheten dette klimahysteriet er. Det er skremmende på alle måter.

Inntil videre skal jeg greie å beherske meg, og jeg tror det fremmer vår sak bedre, men jeg har likevel forståelse for de som føler at de må "brenne av" en strofe eller to innimellom.
Tittel: Sv: Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?
Skrevet av: Jostemikkoktober 07, 2013, 16:02:34 pm
Devold.

Jeg vil også takke for det jeg er helt sikker på er velmente råd, og det er ikke første gang forumet har blitt velsignet med dette fra det konsensusmiljøet som finnes hos Klimarealistene, der oppfattelsen av atmosfæreeffekten er at CO2-økningen i atmosfæren kun har en liten oppvarmende effekt.

Jeg må be deg henvise til de lærebøkene i fysikk som forklarer et gyldig brudd med termodynamikkens lover, slik at din påstand om at atmosfæren kan varme sin egen varmekilde (CO2 er en del av en påstått drivhuseffekt) ikke kun blir stående som et flaut løsskudd.

Dette er viktig, for kan du ikke føre bevis, kun henvise til konsensus, mister argumentet ditt verdi.
Tittel: Sv: Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?
Skrevet av: Amatør1oktober 07, 2013, 18:34:28 pm
Hei Eirik, og velkommen til forumet

La meg først si at jeg er blitt feilsitert av Amatør1. Jeg har aldri sagt eller skrevet noe sted at  «Jorda kan ikke varme opp seg selv ... bare litt».

Ok, beklager at sitattegnene kanskje kunne misforstås. Men det var ikke egentlig ment som sitering, men parafrasering. I dette tilfellet gjorde jeg det for å tydeliggjøre det jeg oppfattet i teksten din, og som jeg ser du nå gjentar i ditt punkt 3. Dersom du mener "drivhuseffekten" er slik som IPCC definerer den, og jeg ser ingen andre klare tolkningsmuligheter i teksten din, blir følgen at jorda varmer opp seg selv... om enn bare litt.

Dette er et vanlig standpunkt, men etter min oppfatning er standpunktet ulogisk, fordi det strider mot naturlovene (termodynamikken). Standpunktet tar utganspunkt i alarmistenes feilaktige premiss om 'tilbakestråling', og bidrar således til å understøtte istedet for å kritisere deres vitenskap og ikke minst deres politikk. Jeg har stor sympati for dine intensjoner, men poenget er altså at et slikt standpunkt er ulogisk og derfor ikke effektivt.

Jeg antar at de fleste her er klima-skeptikere, og det er naturligvis greit at man diskuterer seg i mellom og lærer av hverandre. Men denne diskusjonen skulle vel dreie seg om hvordan man skal få stoppet alle de gale påstandene om at menneskelige CO2-utslipp fører til global oppvarming, spesielt til en irreversibel global oppvarming, og at det er nødvendig med en mengde klimatiltak for å redusere våre CO2-utslipp..

Det er nettopp dette diskusjonen handler om. Men dersom man ikke er enige om hva som er fundamentalt "gale" standpunkter, blir det komplisert. Som du ser har jeg nettopp pekt på dette svært prinsipielle spørsmålet.

Spør de dere sender e-post til om de godtar deres fremstilling eller om de finner noen feil her ?
Antakeligvis vil de unnlate å svare på dette, men tving dem til å ta stilling til den informasjonen dere har. Godtar de fotosyntesen eller ikke ? F.eks. må man kunne tvinge ledende personer i partiene MDG, Venstre, Krf og SV om de godtar fotosyntesen og CO2s betydning for alt liv på Jorden eller ikke.

Det samme gjelder temaet 'tilbakestråling'. Ser du noe feil med det?

Ellers synes jeg ikke det er så veldig interessant å diskutere detaljer med folk som opptrer anonymt under pseudonym,

Det er fritt opp til deg å mene dette, samtidig som det er fritt opp til andre å mene det motsatte. Det er faktisk et viktig demokratisk prinsipp å kunne debattere under pseudonym, det er meget lang historisk presedens for dette prinsippet. Det er argumentene som teller, ikke navnet. Jeg vet ikke hvilke erfaringer du har gjort, men mine erfaringer er at temaet er meget politisk betent i Norge idag. Det finnes de som får problemer med arbeidsgiver, familie eller venner dersom de ytrer seg utenfor den sterke ensrettingen som preger vårt samfunn idag. Sensuren er gjennomgripende i de "tradisjonelle" mediene på dette temaet. Det er et utslag av nøyaktig den samme sensur-tankegangen i mediene at man under dekke av å få til en "bedre debatt", krever fullt navn. Debatten har ikke blitt bedre, men mediene har lykkes med å holde noen kritiske røster borte fra spaltene.

eller å diskutere inndeling av debattantene i grupper, som skal mene dette eller hint. Det siste er et sidespor og bortkastet tid.

Du må gjerne mene at det å analysere standpunktene og formidle begrepene som benyttes i den internasjonale debatten som "sidespor og bortastet tid", men her står du i fare for å falle i egen felle, for å si det slik. Man skal være forsiktig med å hevde at andres måte å se en sak på ikke skal få luftes. Nesten alt tillates på dette forumet, men vi er særdeles lite glade når noen forteller oss om hva vi ikke får lov til å mene.

Det interessante er å diskutere de faktiske forhold, naturlovene og klima- og CO2-variasjonene gjennom geologisk tid og i nyere tid..

Helt enig i dette. Derfor forsøker vi å stille helt grunnleggende spørsmål om naturlovene her. Okulars mange innlegg er sterkt å anbefale (http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1111.0.html), og en naturlig oppfølger til dette er å se på det aller mest grunnleggende, hypotesen om 'tilbakestråling' som metode for oppvarming av jorda. Finnes den, eller finnes den ikke. Dette er noe alle bør reflektere over. Hva mener du?

Så jeg tror ikke jeg kommer til å delta særlig i debattene i dette forum.

Jeg ville revurdert den tanken. La det bli mer enn "drive-by-shooting" av det.

Tittel: Sv: Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?
Skrevet av: seotooktober 09, 2013, 13:05:08 pm
Jeg stoppet meg selv i å legge ut min umiddelbare reaksjon på Devolds heller arrogante innlegg. Så vurderte jeg å ignorere innlegget. Men i natt fablet jeg rundt det, noe som selvsagt ødela nattesøvnen. Så i dag vil jeg komme med noen ord.

Det kommer tydelig fram at Devold har en litt enkel måte å tenke på, og kan ha problemer med å konsentrere seg om mer enn én ting om gangen, og da konsentrerer seg om selve klimaforskningen og de sidene av den som Devold finner er feil gjennom en konsensustenkning i Klimarealistene (forøvrig vil jeg takke de opprinnelige Klimarealistene for det enormt viktige arbeidet de har gjort gjennom årene - uten dem ville vi kanskje hatt 97% oppslutning om klimaskremslene her i Norge). Har Devold noen gang tenkt tanken at klimaskremslene er villet politikk, et middel til et mål? Har Devold noen gang satt seg inn i for eksempel hva Agenda 21 innebærer av dramatiske endringer i verden? Eller hvordan dagens klimaskremsler og Agenda 21 dukket synlig opp mer eller mindre samtidig? Joda, jeg også mener at verden trenger endringer, spesielt en forsterking av demokrati og en sterkt økt kontroll innen bank- og børssystemet, men helst ikke en "demokratisering" foretatt av de grupperingene som står bak Agenda 21. Klimasaken er bare verktøyet som skal skremme folk til å godta endringene Agenda 21 fører til, og til å godta tap av frihet (også godt hjulpet av krig mot "terror"). Har Devold noen gang gått tilbake i historien og lest faktisk historie, og ikke bare den som er skrevet av propagandister? Skal man forstå hva som skjer i dag, bør man gå minst 100 år tilbake.

Mange har snakket om Orwells bok "1984". I utgangspunktet trodde jeg hans bok bygde på en frodig fantasi, og at boka var en "fiction"-fortelling. Nå innser jeg at han hadde en langt sterkere bakgrunn for å skrive boka. Han visste hvilke krefter som jobbet i kulissene, og hva det med tiden ville føre til, ut fra den tids tekniske hjelpemidler (bl.a. "skjermen" i boka). I dag er hjelpemidlene langt sterkere og mer sofistikerte, for folk blir påvirket gjennom TV, film, radio, aviser, bøker, osv., og ikke minst gjennom utdanning. Og vi kan lett overvåkes gjennom vår internett- og mobiltelefonbruk. Neida, jeg er ikke paranoid, dette er noe alle lett kan finne ut av, og Snowden hjalp til å vekke flere sovende mennesker, til og med noen politikere (men de faller nok snart tilbake på sin gamle plass). For de fleste mennesker spiller det ingen rolle om de er overvåket, for de er ufarlige fordi de aldri protesterer mot politiske og byråkratiske overgrep - i hvert fall ikke før overgrepene treffer dem selv.

Mange arbeidsplasser, spesielt innen offentlig administrasjon, tillater ikke at folk har meninger som ikke er politisk korrekt (gg klimaskremslene er politisk vedtatt). Derfor presses det nå på, hardere og hardere, for at helst ingen skal få lov til å ytre meninger uten å opptre med fullt navn. Dette betyr at mange blir hindret fra å ha en mening som avviker fra det offisielt godkjente, siden deres jobb kan stå på spill når det blir kjent at de ikke er politisk korrekte. Svært mange av de som kan operere under åpent navn, er pensjonister/trygdede, for foreløpig er de tillatt å ytre seg fritt uten trusler om å miste trygd. Selv kunne jeg gjerne operere gjennom eget navn (pensjonist), og ikke nick, men da dette forumet ble startet, var det fordi vi hadde en mistanke om at klimadiskusjonene på Aftenposten Debatt ville bli stengt (noe de ble bare noen uker senere), etter lenge å ha vært sterkt modererte. På AD brukte alle nick, og derfor var det naturlig å fortsette den kursen. Hadde alle måttet operere under fullt navn, ville nok flere betenkt seg på å delta, nettopp på grunn av uro for deres arbeidsplass.

Det er lett å være arrogant, mange er det, spesielt ses det hos enkelte akademikere. Det er arrogant å ringe på en dør, for deretter å legge igjen sitt fornødne på trappa før man stikker av.

Dessuten: Vi har ikke mange år på oss. Tiden har egentlig allerede løpt fra oss. Det er kun politikere som kan stoppe klimapolitikken, det spiller ingen rolle hvor mye feil klimaforskerne tar, for politikken er spikret gjennom bindende avtaler (og gjennomsyrer hele byråkratiet og regelverket). Men det kan hende at noen politikere vil få panikk når det går opp for dem hvor økonomisk drepende deres klimapolitikk er.

Du skriver: "Ellers synes jeg ikke det er så veldig interessant å diskutere detaljer med folk som opptrer anonymt under pseudonym, eller å diskutere inndeling av debattantene i grupper, som skal mene dette eller hint. Det siste er et sidespor og bortkastet tid." Hvorfor er det bortkastet tid? Det er veldig viktig å forstå hvilke grupper man bør støtte, og hvilke man skal avvise eller være skeptiske til, ut fra den kunnskapen om klimasaken man erverver seg som gruppe. Man må aldri slutte å søke kunnskap. Dersom man har en ferdig oppskrift man for alltid skal følge, vil man neppe se særlige endringer.

Når det gjelder dine 9 punkter, kan det nevnes at samtlige av disse punktene for lengst har vært grundig diskutert på dette forumet. Hva tror du at flertallet av over 27.000 innlegg handler om? Kanskje du bygger dine antakelser på rykter? Vi har medlemmer som er ivrige i debatter i andre medier, og her bør vel stjakobs framheves i norsk MSM. Slike innlegg når fram til enkelte av "folk flest", men dersom noen kunne finne en oppskrift på å nå fram til politikerne, ville det være utrolig viktig. (Noen hederlige unntak for mer lokale FrP-ere.)

På forumet er vi så heldige at vi fortsatt har noen få svært ærlige og åpne medlemmer, og vi liker ikke at de skal forsøkes forstummet gjennom en eller annen moralsk holdning hos noen som ikke har kunnskap om forumet, eller om forumets samlede kunnskap. Et av våre viktigste medlemmer har alltid vært Telehiv, for han er modig nok til å kalle en spade for en spade, og ikke på byråkratisk vis for et redskap man kan grave i jorden med. En takk også til palelnan for hans forståelse for at tålmodigheten noen ganger kan sprekke.

Denne sangen dukket raskt opp i mitt hode første gang jeg leste innlegget, siden jeg har en sterk aversjon mot moralske pekefingre som bygger kun på tilpasset tenkemåte, og ikke på selvstendig tenkning:


Jeg vil fortelle hva som hendte på et sted, helt innerst i en fjord.
Der bodde tusen frelste , pluss en tenåring, og hennes unge mor.
Da skolen var slutt en sommerdag, kom datteren løpende som gal,
og hun sa : mamma, her er brev til deg fra «tilsynet for høg moral.»

I brevet sto: Fru Johnsen, De fostrer dårlig dotter Dykkar sjølv,
Ja de har altfor korte skjørt, og det seiast at De stundom drikker øl.
De må kome på eit møte, det er no ikveld, i Bedehusets sal.
Vi må ta dotter Dykkar frå Dykk, helsing «Tilsynet for høg moral.»

Klokken syv den samme kvelden startet møtet, og med ett så smalt en dør.
Og like inn i salen kom Fru Johnsen, kledd i miniskjørt som aldri før.
Først da hun nådde prekestolen, snudde hun, og så ut på den fulle sal
og sa: Jeg har litt å si til Dere, voktere av stedets moral.
   
Der på første benk er bygdas lærer, flere ganger var han på min dør,
og om hans kone var alene når han trodde ? Gå spør han, de som tør...
Og sekretæren Deres doktor, kan De si oss hvorfor hun dro bort så brått,
og kan de reise Dem, herr ordfører, og si hvor mange drinker De har fått.

Vår kjære pastor og herr lensmann, de som står i spissen for moralen vår,
det var vel altervin på flaskene som Dere bar inn bakveien i går?
Er det fra denne samling hyklere jeg hører at jeg ikke strekker til ? ? ?
- fordi min skjørtekant er nærmere den himmel dere aldri kommer til.

Ja på denne måten hendte det, jeg vet det for jeg var i samme sal,
og jeg hørte mamma slå ihjel «Tilsynet for høy moral.
Tittel: Sv: Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?
Skrevet av: Jostemikkoktober 09, 2013, 13:43:31 pm
Jeg ville revurdert den tanken. La det bli mer enn "drive-by-shooting" av det.

Også kalt hit and run.

Det er lett å være arrogant, mange er det, spesielt ses det hos enkelte akademikere. Det er arrogant å ringe på en dør, for deretter å legge igjen sitt fornødne på trappa før man stikker av.

Også kalt shit and run.
Tittel: Sv: Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?
Skrevet av: Telehivoktober 09, 2013, 15:37:26 pm
Jeg ser av flere svar til Devolds innlegg, at folk reagerer på at hans innlegg synes å være preget av en underliggende arroganse og ovenfra-ned-holdning.

Siden jeg må ta ansvaret for å ha brakt Devold inn i denne debatten og det ubehag hans debattstil åpenbart har medført, ser jeg at jeg derfor bør ytterligere tydeliggjøre min holdning både til a) hans faglige ståsted og b) min holdning til hans beskrivelse av "anonyme" klimadebattanter som åpenbart ikke tilhører den navnevelsignede eliteklassen hos Klimarealistene:

a) Jeg er ikke faglig tilhenger av hans "halvveis-gravid" forståelse av AGW/CO2-hypotesen og tilhørende trosretning rundt drivhuseffekten. Jeg er tilhenger av "dragedreper"-forståelsen og den andre termodynamiske og avviser følgelig IPCC/mainstreammiljøets ulike ikke-vitenskapelige konstruksjoner om "tilbakestråling", og godtar derfor ikke premissene for CO2-hypotesen i det hele tatt. Mens Devold synes å godta drivhuspremissene, mens han samtidig modererer dette til at CO2 ikke har temperaturdrivende kraft mer enn opp til et visst ppm-nivå i atmosfæren (i praksis omtrent dagens nivåer, eller litt høyere; 415-420 ppm).

b) Å hevde at CO2 i det hele tatt har en slik klima-sensitivitetsfaktor, om enn logaritmisk og dermed bare opp til disse nivåene, mener jeg er faglig feil, men som anvendt politisk argument kan imidlertid et slikt synspunkt være verdifullt, dvs. som argument for å bl.a. stoppe dagens omfattende "klimahysteri" rundt påstandene om ikke-reverserbar temperaturstigning og grandiose og enormt kostbare handlingsplaner rundt CO2-fangst og andre meningsløse "klimamedisineringer" mot et ikke-eksisterende problem.   

Jeg mener altså at hans faglige ståsted er prinsipielt galt (men samtidig den minst miljøskadelige måten å ha feil om klimatilstander på; siden han og hans likesinnede aktivt propaganderer for å ta hele klimahysteriet med stor ro, det vil ikke skje noen ukontrollert oppvarming slik IPCC og enda mer alarmistiske krefter hevder), men jeg la likevel opp et vennlig løp i min første henvisning til hans artikkel for å prøve å få en konstruktiv debatt vi alle kunne lære litt av. Hans redegjørelse for historisk avsetning av karbonater er f.eks. verdt å diskutere av andre grunner enn klimatekniske.

Men også jeg ble dessverre svært skuffet av Devolds svar, men prøvde likevel å holde en fortsatt vennlig og inviterende tone i mitt svar for å prøve enda en gang å få til en læresøkende debatt. Men dessverre svarte ikke Devold faglig på min introduksjon av hans faglige ståsted, og inntok i stedet en oppførselsmessig belærende tone overfor alle de anonyme på forumet. Siden har vi ikke hørt mer fra ham. 

Jeg syns derfor at Devold har en viss moralsk plikt, etter sitt ikke altfor inkluderende innlegg her på forumet, å komme tilbake og prøve en gang til mht. å snakke til velutdannede og godt opplyste mennesker på en dertil hørende høflig måte, og faglig redegjøre for hvordan hans forståelse av naturlovene ender med at jorden klarer å varme seg selv opp litt (selv om Devold trolig hater å høre dette igjen,  men det er faktisk den faglige konsekvensen av hans - i allfall indirekte - aksept av IPCCs konstruksjoner rundt "tilbakestråling", og dermed den uunngåelige konflikt han havner i opp mot termodynamikkens andre lov). 

Jeg takker på forhånd for all vennlig bistand Devold følger opp med herfra for å fjerne det unødvendig negative stempelet hans første innlegg har ført til. 

Selv anonyme har som kjent en viss verdighet. 
Tittel: Sv: Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?
Skrevet av: Amatør1oktober 09, 2013, 18:28:32 pm
Støtter deg på det, Tele.

Ser fram til nyttig og konstruktiv meningsutveksling, Devold!
Tittel: Sv: Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?
Skrevet av: Telehivoktober 21, 2013, 11:14:34 am
Jeg ser av flere svar til Devolds innlegg, at folk reagerer på at hans innlegg synes å være preget av en underliggende arroganse og ovenfra-ned-holdning.

................................
Jeg mener altså at hans faglige ståsted er prinsipielt galt (men samtidig den minst miljøskadelige måten å ha feil om klimatilstander på; siden han og hans likesinnede aktivt propaganderer for å ta hele klimahysteriet med stor ro, det vil ikke skje noen ukontrollert oppvarming slik IPCC og enda mer alarmistiske krefter hevder), men jeg la likevel opp et vennlig løp i min første henvisning til hans artikkel for å prøve å få en konstruktiv debatt vi alle kunne lære litt av. Hans redegjørelse for historisk avsetning av karbonater er f.eks. verdt å diskutere av andre grunner enn klimatekniske.

Men også jeg ble dessverre svært skuffet av Devolds svar, men prøvde likevel å holde en fortsatt vennlig og inviterende tone i mitt svar for å prøve enda en gang å få til en læresøkende debatt. Men dessverre svarte ikke Devold faglig på min introduksjon av hans faglige ståsted, og inntok i stedet en oppførselsmessig belærende tone overfor alle de anonyme på forumet. Siden har vi ikke hørt mer fra ham. 

Jeg syns derfor at Devold har en viss moralsk plikt, etter sitt ikke altfor inkluderende innlegg her på forumet, å komme tilbake og prøve en gang til mht. å snakke til velutdannede og godt opplyste mennesker på en dertil hørende høflig måte, og faglig redegjøre for hvordan hans forståelse av naturlovene ender med at jorden klarer å varme seg selv opp litt (selv om Devold trolig hater å høre dette igjen,  men det er faktisk den faglige konsekvensen av hans - i allfall indirekte - aksept av IPCCs konstruksjoner rundt "tilbakestråling", og dermed den uunngåelige konflikt han havner i opp mot termodynamikkens andre lov). 

Jeg takker på forhånd for all vennlig bistand Devold følger opp med herfra for å fjerne det unødvendig negative stempelet hans første innlegg har ført til. 

Selv anonyme har som kjent en viss verdighet.


Som sagt, det hadde vært hyggelig om Devold tok seg tid til å følge opp sitt første innlegg, jfr. de ulike spørsmålene han har fått i etterkant.
Tross evt. faglige nyanseforskjeller, anser jeg at alle som har svart Devold på hans innlegg har samme ærend at the end of the day; få synliggjort og stanset den vettløse klimaalarmismen, som bl.a. er en sentral begrensing for det høyst påkrevde miljøvern denne kloden trenger.