Klimaforskning

Diskusjonsforum => Generelt => Emne startet av: Telehiv på mars 31, 2014, 09:52:06 am

Tittel: Debattråd: AR5-WG2 lagt fram - "Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
Skrevet av: Telehivmars 31, 2014, 09:52:06 am
Den fulle betegnelsen er:
APPROVED SPM – Copyedit Pending
IPCC WGII AR5 Summary for Policymakers
WGII AR5 Phase I Report Launch 1 31 March 2014
Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability

SUMMARY FOR POLICYMAKERS

Verden vil fremdeles bedras:
Selvsagt er dette fremdeles en like mangelfull, sørgelig og vitenskapsmisbrukende framstilling som forventet, og fremdeles uten at det har blitt tatt tilbørlig hensyn til strømmen av tidligere påviste vitenskapelige feil og svakheter ved de mest typiske klimaalarmistiske påstandene.

All fokus er derfor selvsagt fremdeles på alle de endeløse og vonde tingene som skal ramme oss i den nærmeste framtid - og minst mulig på det faktum at alle kriser man har spådd de siste 25 år og som for lengst derfor skulle vært empirisk påviste gjennom konkrete observasjoner -  fremdeles glimrer ved sitt fravær.

For seriøs, kritisk forskning som ikke er kontrollert av IPCC-programmet viser jo at:
- Havet stiger langsommere enn før
- Antarktisisen har økt betydelig i flere tiår
- Global temperatur har ikke steget siden 1998
- det atmosfæriske "hot spot" (en fysisk nødvendighet dersom CO2-hypotesen hadde vært korrekt) er ikke observert 
- osv.

Og selvsagt trer de samme faste alarmistene fram på podiet og gjentar de samme gamle besvergelser. Det er vel neppe nødvendig å gjenta dem her? Media vil være fullt av dette i ukesvis framover mens det parallelt arbeides med å lede oppmerksomheten vekk fra den fraværende vitenskapelige beholdningen.   

Og her hjemme henger selvsagt riksavisene seg ukritisk på. Som alle kan se er det meningsløst å diskutere saken med basis i hva disse organene vilkårlig har plukket fram. Aftenposten går som ventet i lykkelig fistel over nytt stoff å lage alarm rundt, jeg nevner i fleng:

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Klimapanelet-i-natt-Ingen-slipper-unna-7521516.html#.UzkYgSyKCUk
http://www.aftenposten.no/meninger/Virkeligheten-pa-en-varmere-klode-7519663.html#.UzkdnCyKCUk
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Dette-er-de-norske-funnene-7521550.html#.Uzkd_yyKCUk

VG: http://www.vg.no/nyheter/utenriks/klimatrusselen/fn-la-frem-dyster-klimarapport/a/10138864/
Dagbladet: http://www.dagbladet.no/2014/03/31/nyheter/surt_hav/fns_klimapanel/skalldyr/havforskningsinstituttet/32564666/

Men hva sier IPCC selv?
Man kan selvsagt ikke debattere dette på grunnlag av vilkårlige medie- og politikerframstillinger. Jeg håper imidlertid denne tråden kan brukes til en grundig debatt rundt hva dette siste utspillet faktisk representerer vitenskapelig, dvs. at man må inn i hvordan IPCCs framstilling forholder seg vitenskapelig.

Derfor denne linken til IPCCs eget sammendrag for alle som vil sjekke hva som faktisk er lagt fram:

http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/IPCC_WG2AR5_SPM_Approved.pdf

Tittel: Sv: Debattråd: AR5-WG2 lagt fram - "Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
Skrevet av: Jostemikkmars 31, 2014, 10:02:33 am
Takk, Tele. Her blir det mye å sette seg inn i og vurdere. Linken til PDF-en ender tomt, men det kan jo være fordi så mange forsøker laste den ned nå. Retter det seg ikke, får vi finne en alternativ side for nedlasting etter hvert.

Første kommentar fra meg angående MSMs del i dette er at jeg aldri har sett maken. Jo mer mainstream klima"forskning" rives i stykker, desto mer alarmistiske blir media og politikerne. Det er vanskelig å forstå dette på annen måte enn at fakta/vitenskap ikke spiller noen rolle, og at det politiske budskapet skal trumfes gjennom koste hva det koste vil. Og dette har jeg jo ment lenge ville skje. Det går bakover med oss. Det knallharde arbeidet verden over for å peke på klimavitenskapelige bommerter bærer ikke frukter.

Nå skal jeg konsentrere meg om selve rapporten den neste uka, bare jeg får lastet den ned.
Tittel: Sv: Debattråd: AR5-WG2 lagt fram - "Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
Skrevet av: Telehivmars 31, 2014, 10:08:32 am
Hei Joste,
her er et nytt eksempel på hva som skal skje (siden man fremdeles ikke kan framvise noe troverdig om hva som faktisk har skjedd).

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/fn/ingen-paa-planeten-vil-vaere-uberoert/a/10138870/

PS: Problemer med link?
Linken virket da jeg gikk gjennom den: http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/IPCC_WG2AR5_SPM_Approved.pdf
Tittel: Sv: Debattråd: AR5-WG2 lagt fram - "Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
Skrevet av: seotomars 31, 2014, 10:18:13 am
Dette er meldingen jeg får (og jeg får en bufret versjon gjennom linken på meldingen):

[attachimg=1]
Tittel: Sv: Debattråd: AR5-WG2 lagt fram - "Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
Skrevet av: Jostemikkmars 31, 2014, 10:20:51 am
Dette er meldingen jeg får (og jeg får en bufret versjon gjennom linken på meldingen):

(Attachment Link)

Jeg får ikke det en gang. Kan du legge ut linken til den bufrede versjonen?
Tittel: Sv: Debattråd: AR5-WG2 lagt fram - "Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
Skrevet av: Jostemikkmars 31, 2014, 10:32:30 am
Jeg kan komme med en kommentar nå, til tross for at jeg ikke har tilgang til SPM-rapporten, og det er at det er nettopp det, en SPM-rapport. Summary for policy makers. Dette er byråkratenes og politikernes oppsummering. Allikevel påståes det i VG-artikkelen Tele linket til at rapporten viser at forskerne aldri har vært sikrere enn nå. Dette retoriske knepet er verdt å merke seg, og er en direkte gjentakelse av hvordan MSM og lederne for diverse NGOer og andre propagandasentraler har oppført seg også etter tidligere SPM-rapporter.
Tittel: Sv: Debattråd: AR5-WG2 lagt fram - "Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
Skrevet av: Telehivmars 31, 2014, 10:33:01 am
Mens vi leter etter ny tilgang til det nye WG2 - og siden Joste spør etter vitenskapelige uttalelser generelt, kan det kanskje være noen som har glede av å få lest det tidligere framlagte "naturvitenskapelige grunnlag" fra 2013 som basis for det som framlegges nå (som kjent kommer ikke noe nytt der før senere i år - den "nye" WG2 nå er jo bare en ny SPM med de samme, bare lett modifiserte besvergelser).

Jeg har funnet fram en dansk oversettelse (har ikke fått med meg noen norsk versjon?) som bør være grei for dem som savner en mer morsmålpreget versjon (den kan for øvrig siteres fra hvis det angis at det er dansk DMI-versjon, sier IPCC):

http://www.dmi.dk/fileadmin/user_upload/DKC/Klimaforandringer_2013__dansk.pdf

Håper noen har glede av denne?
Tittel: Sv: Debattråd: AR5-WG2 lagt fram - "Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
Skrevet av: seotomars 31, 2014, 10:35:58 am
Her er den bufrede linken:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/IPCC_WG2AR5_SPM_Approved.pdf
Tittel: Sv: Debattråd: AR5-WG2 lagt fram - "Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
Skrevet av: Telehivmars 31, 2014, 10:37:44 am
Her er den bufrede linken:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/IPCC_WG2AR5_SPM_Approved.pdf

Fabelaktig, seoto!
Hvorfor opprinnelig link plutselig døde er ikke godt å si, men på Klimaforskning lar vi oss ikke spille av banen!  ;)
Tittel: Sv: Debattråd: AR5-WG2 lagt fram - "Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
Skrevet av: Telehivmars 31, 2014, 11:03:43 am
Norske bidragsytere?

I den nye WG2 finner jeg bare denne: Karen L. O’Brien (Norway)

Men DN omtaler i dag at seks av hovedforfatterne av den siste rapporten er norske forskere på klima, hav og migrasjon og befolkning, her er litt av trusselbeskrivelsene derfra:

- Vi ser at det gjør en enorm forskjell om vi klarer å gjøre noe for å bremse utviklingen. Det som ikke må skje er at vi ikke gjør noe, sier Svein Sundby, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet presenterte mandag morgen effektene på havet.

Det skjer nå
Han er aller mest bekymret for forsuringen av havet. Det vil påvirke særlig havområdene i nord. Får vi en temperaturøkning på fire grader vil det skade alle kalkproduserende dyr.

- Vi ser at fisken tilpasser seg surt hav ganske godt, men det hjelper jo lite så lenge de er avhengig av kalkproduserende skapninger, sier han.

På dette området foregår det nå svært mye forskning.

- Men det er ikke mulig å vente på de to strekene under svaret før vi er nødt til å gjøre noe, sier han.

Pål Presterud er tidligere direktør på Ciicero, og også en av hovedforfatterne. Han understreker at klimaendringer ikke er noe som smkjer i fremtiden, men noe som skjer nå. Aller tydeligst er det i nordområdene.

- I polarområdene skjer klimaendringene 2-3 ganger raskere enn på resten av kloden. Men vi ser endringer hos mange arter over hele verden, i utbredelse, antall og migrasjonsmønstre, sier Pål Presterud.

Fordi endringene allerede skjer, er målet nå å holde temperaturøkningen under to grader. Dersom vi fortsetter som i dag sikter vi mot over fire graders oppvarming

Truer matvaresikkerheten

Dersom temperaturen øker med over 2 grader sammenliknet med førindustriell tid vil verden oppleve en rekke alvorlige endringer, ifølge rapporten.

•Matsikkerheten kan bli truet som følge av reduserte avlinger i områder der temperaturen øker mer enn 2 grader. Dersom den globale gjennomsnittstemperaturen øker mer enn 4 grader, utgjør det en betydelig risiko for hele den globale matsikkerheten.

•Fiskearter vil flytte seg mot polene, noe som kan bety mindre fisk rundt ekvator og mer fisk i nordlige områder. De marine økosystemene i nordområdene trues både på grunn av høyere temperaturer og havforsuring som følge av økt CO-innhold i atmosfæren. Dette kan påvirke kystsamfunn i tropene og i Arktis.

•Flere mennesker vil mangle tilgang på rent drikkevann. Dette kan forårsake at folk på landsbygda i tørre områder mister levebrødet.

•Klimaendringer, for eksempel endringer i ferskvannsressurser og forflytting av fiskestammer, kan øke rivaliseringen mellom stater.

•Økt risiko for folks liv og helse på grunn av springflo og havnivåstigning i lavereliggende områder, innenlands flommer og hetebølger spesielt for sårbare bybefolkninger. I løpet av århundret kan det enkelte steder blir så varmt og fuktig at det er vanskelig å arbeide utendørs.

•Den globale oppvarmingen kan skyte ytterligere fart ved at store mengder CO slippes ut når permafrosten tiner og gammelt karbon brytes ned.

 
http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2014/03/31/Klima/-ikke-mulig--vente-p-to-streker-under-svaret


PS: Men som sagt, en reell og kritisk debatt må gå på IPCCs originalkilder, og vurdere gehalten derfra.

Som dere ser av samtlige medieoppslag så langt i dag, så går alt på hvilke fryktelige skjebner som vil ramme oss i framtiden.
Der det vitenskapelige grunnlaget for det man hevder allerede har skjedd er så fraværende at man ikke engang fatter hvor de tar det fra. 
Tittel: Sv: Debattråd: AR5-WG2 lagt fram - "Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
Skrevet av: seotomars 31, 2014, 12:00:28 pm
Karen O'Brian er en gjenganger i dette arbeidet. Dessuten tror jeg at Grete Kaare Hovelsrud kan være en av dem, men kanskje ikke viktig nok til å bli nevnt? Takket være en artikkel i Avisa Nordland (http://www.an.no/nyheter/article7261712.ece) som Smiley la ut link til kom jeg over hennes navn. Artikkelen sier:

Sitat
FNs klimadame

De siste ti årene har Hovelsrud bodd og jobbet i Bodø. Med utsikt mot Børvasstindene koordinerer hun og holder oversikt over Miljø- og klimaforskningen med utspring fra Bodø.

I tillegg har hun - sammen med forskerkolleger fra flere land - fått oppdraget å vurdere klimautsiktene for kloden, på oppdrag fra FN. De har saumfart klimaforskning, sammenstilt litteratur og trukket konklusjoner.

Mandag legges rapporten fram for FNs klimapanel (IPPC) i Japan, ført i pennen av blant annet Bodøs egen polarboms. [min uth.]

- Jeg er alvorlig bekymret, innleder hun, og viser til klimautfordringene vi står overfor:

Antakelsen om at hundre millioner mennesker vil være hjemløse på grunn av klimaforandringer om få år og at ødelagt jordsmonn vil ta levebrødet fra like mange.

Som vi ser tror hun fremdeles på skremslene om hundre millioner klimaflyktninger (dette ble jo senere fjernet fra sidene til GRID Arendal). Gjenbruk er populært i våre dager - selv om det som gjenbrukes forlengst er avslørt som løgn.
Tittel: Sv: Debattråd: AR5-WG2 lagt fram - "Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
Skrevet av: seotomars 31, 2014, 12:08:08 pm
Den som leter skal finne, når bare hodet våkner ;)

Ifølge Wikipedia har Norge disse medforfatterne i Delrapport 2: Virkninger av klimaendringene, tilpasning og sårbarhet (http://no.wikipedia.org/wiki/IPCCs_femte_hovedrapport#Delrapport_2:_Virkninger_av_klimaendringene.2C_tilpasning_og_s.C3.A5rbarhet)

Siri Eriksen, Universitetet for miljø- og biovitenskap, hovedforfatter
Grete Hovelsrud, Cicero, hovedforfatter
Karen O'Brien, Universitetet i Oslo, hovedforfatter
Asuncion Lera St.Clair, Universitetet i Bergen, hovedforfatter
Svein Sundby, Havforskningsinstituttet, hovedforfatter
Kenneth Drinkwater, Havforskningsinstituttet, høringsredaktør
Ståle Navrud, Universitetet for miljø- og biovitenskap, høringsredaktør
Tittel: Sv: Debattråd: AR5-WG2 lagt fram - "Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
Skrevet av: Telehivmars 31, 2014, 12:21:46 pm
Siden disse gruppene ble satt opp i 2010 ser vi at tidligere CICERO-leder Pål Prestrud har falt ut av listen under Delrapport 2: Virkninger av klimaendringene, tilpasning og sårbarhet.

Spørsmålet er vel nå om den velkjente klimaforskeren Kristin Halvorsen nå skal inn i stedet?!  :D

Delrapport 1: Det klimavitenskapelige grunnlaget:
•Gunnar Myhre, CICERO, Coordinating Lead Author
•Jan Fuglestvedt, CICERO, Lead Author
•Eystein Jansen, Universitetet i Bergen, Lead Author
•Cecilie Mauritzen, Meteorologisk institutt, Lead Author
•Jan-Gunnar Winther, Norsk polarinstitutt, Lead Author
•Christoph Heinze, Universitetet i Bergen, Review Editor

Delrapport 2: Virkninger av klimaendringene, tilpasning og sårbarhet
•Siri Eriksen, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Lead Author
•Grete Hovelsrud, CICERO, Lead Author
•Pål Prestrud, CICERO, Lead Author
•Karen O'Brien, Universitetet i Oslo, Lead Author
•Asuncion Lera St.Clair, Universitetet i Bergen, Lead Author
•Svein Sundby, Havforskningsinstituttet, Lead Author
•Kenneth Drinkwater, Havforskningsinstituttet, Review Editor
•Ståle Navrud, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Review Editor

Delrapport 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp
•Annegrete Bruvoll, Statistisk sentralbyrå, Lead Author
•Edgar Hertwich, NTNU, Lead Author
•Frank Sperling, WWF, Lead Author
•Daniel Mueller, NTNU, Lead Author
•Snorre Kverndokk, Frischsenteret, Review Editor


Kilde: http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/Old-klif/2010/Juni_2010/FNs_klimapanel_velger_18_forskere_fra_Norge/
Tittel: Sv: Debattråd: AR5-WG2 lagt fram - "Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
Skrevet av: Telehivmars 31, 2014, 12:50:44 pm
Bare vent til metanen kommer og tar dere!

Et nytt fokus for krisemaksimering - etter at CO2-sensitiviteten kryper stadig nedover og blir mindre og mindre nyttig som skremsel - synes nå å være METAN:

"Nyere amerikansk forskning" som det heter har funnet opp nye skremsler som kan løse litt av dilemmaet med impotent CO2, og Teknisk Ukeblad er rause med metan-spalteplassen i siste nummer:

http://www.tu.no/kraft/2014/03/31/den-farligste-klimagassen-males-ikke?utm_source=newsletter-2014-03-31&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter 

(som jeg utbrøt i morges etter avlesing av denne nye, banebrytende forskning: "Elskede, hvor er pilleesken min!?")
Tittel: Sv: Debattråd: AR5-WG2 lagt fram - "Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
Skrevet av: Jostemikkmars 31, 2014, 13:35:07 pm
Fikk til slutt lasta ned rapporten fra originalkilden, og har skummet gjennom ved hjelp av søkeord.

Antarktis er ikke nevnt en eneste gang.

Et helt kontinent er borte etter at de i mange år har kommet med den ene krisemaksimeringen etter den andre, og har blitt utlevert som en gjeng svindlere. Biologenes skammelige herjinger med å merke pingviner som har blitt drept av merkingen, eller har pådratt seg negative konsekvenser på annen måte. Steig, Mann, Hansen og andre av de mest kjente har bløffet og løyet om issmelting og voldsom temperaturøkning, og sistnevnte påsto hardnakket ikke lenge før han forsvant fra NASA at nettopp Antarktis ville bli det kontinentet med mest katastrofal utvikling.

Dermed er også grunnlaget for de katastrofale spådommene om stigning i havnivået forsvunnet som dugg for sol.

Hvorfor feirer ikke media dette, og slår det opp som årets gladmelding?
Tittel: Sv: Debattråd: AR5-WG2 lagt fram - "Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
Skrevet av: Jostemikkmars 31, 2014, 13:41:57 pm
To av de verste skremslene de siste årene, og to av de punktene som har blitt slaktet mest rått og brutalt av ekte forskere, hurricane og tornado er ikke nevnt med et eneste ord.

Storm og cyclone er nevnt en gang hver, men så vidt jeg kan se ikke i forbindelse med spådommer om økt frekvens.

Jeg antar at Pielke jr. et al gliser godt i skjegget, men hvorfor har ikke MSM slått opp denne gladnyheten på sine forsider?
Tittel: Sv: Debattråd: AR5-WG2 lagt fram - "Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
Skrevet av: Telehivmars 31, 2014, 13:48:25 pm
Fikk til slutt lasta ned rapporten fra originalkilden, og har skummet gjennom ved hjelp av søkeord.

Antarktis er ikke nevnt en eneste gang.

Et helt kontinent er borte etter at de i mange år har kommet med den ene krisemaksimeringen etter den andre, og har blitt utlevert som en gjeng svindlere. Biologenes skammelige herjinger med å merke pingviner som har blitt drept av merkingen, eller har pådratt seg negative konsekvenser på annen måte. Steig, Mann, Hansen og andre av de mest kjente har bløffet og løyet om issmelting og voldsom temperaturøkning, og sistnevnte påsto hardnakket ikke lenge før han forsvant fra NASA at nettopp Antarktis ville bli det kontinentet med mest katastrofal utvikling.

Dermed er også grunnlaget for de katastrofale spådommene om stigning i havnivået forsvunnet som dugg for sol.

Hvorfor feirer ikke media dette, og slår det opp som årets gladmelding?

Flott observasjon, Joste!
Der tok du tak i ett av de fire sentrale forhold (pluss introduserte et par nye mens jeg skrev her) jeg listet opp innledningsvis og som IPCC er svært ubekvem med å omtale:

- at havet har steget langsommere de siste tiårene (i stedet for raskere som hevdet i IPCCs klimamodeller)
- at Antarktisisen har økt betydelig i flere tiår (mens man har hevdet det motsatte i klimamodellene)
- Global temperatur har ikke steget siden 1998 selv om atmosfærisk CO2-innhold har økt med nesten 10% (igjen: stikk i strid med AGW/CO2-hypotesen)
- det atmosfæriske "hot spot" (en fysisk nødvendighet dersom CO2-hypotesen hadde vært korrekt) er ikke observert

Nå tok Joste tak i hvordan IPCC "løser" Antarktis-problemet sitt (at Antarktis oppfører seg stikk i strid med CO2-hypotesen): unnlater å snakke om det!
Nå ser jeg fram til hva dere finner ut om IPCCs siste uttalelser om utviklingen i global temperatur; havstigningstakt; og hot spot  8)

Tittel: Sv: Debattråd: AR5-WG2 lagt fram - "Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
Skrevet av: Jostemikkmars 31, 2014, 13:53:59 pm
Det politiske og byråkratiske favorittordet adaptation forekommer mer enn 130 ganger. Det er ved hjelp av dette ordet de nåværende og fremtidige pengestrømmene styres. Jeg antar at dette er det mektigste klimaordet politikerne har. Oligarkene må tilpasse oss, og for å kunne gjøre dette, må de ta pengene våre.

I gamledager kledde folk seg etter vær og føre, og dette var kunnskap som gikk i arv. Nå må vi betale mer og mer til oligarkene for at deres løpegutter og -jenter skal fortelle oss hvordan vi skal tilpasse oss vær og vind, noe de finansierer gjennom økte skatter og avgifter, samt rundhåndet utdeling av penger til tusener av NGOer de selv har kontrollen over.
Tittel: Sv: Debattråd: AR5-WG2 lagt fram - "Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
Skrevet av: Telehivmars 31, 2014, 14:39:24 pm
Det politiske og byråkratiske favorittordet adaptation forekommer mer enn 130 ganger. Det er ved hjelp av dette ordet de nåværende og fremtidige pengestrømmene styres. Jeg antar at dette er det mektigste klimaordet politikerne har. Oligarkene må tilpasse oss, og for å kunne gjøre dette, må de ta pengene våre.

I gamledager kledde folk seg etter vær og føre, og dette var kunnskap som gikk i arv. Nå må vi betale mer og mer til oligarkene for at deres løpegutter og -jenter skal fortelle oss hvordan vi skal tilpasse oss vær og vind, noe de finansierer gjennom økte skatter og avgifter, samt rundhåndet utdeling av penger til tusener av NGOer de selv har kontrollen over.

Parodien rundt IPCCs påstand om sin store "sikkerhet" om AGW (som altså heter u-sikkerhet i kompetente statistikk- og risikoanalysemiljø) bare fortsetter med dagens framleggelse av WG2.

Samtidig har nå B. Samset, G. Myhre & M. Schulz fått utgitt et arbeid (Upward adjustment needed for aerosol radiative forcing uncertainty) i Nature Climate Change, vol 4, april 2014.

Der sier de vel egentlig det stikk motsatte; det råder stor usikkerhet rundt CO2-sensitivitet. De er vel i grunnen tilbake til 1970-tallets aerosolpåstander som kilde for ny istid, men må foreløpig pakke det godt inn, de vil vel ikke utestenges fra DNM sånn på rappen?....les og smil i skjegget her;

http://www.forskning.no/artikler/2014/mars/386116
Tittel: Sv: Debattråd: AR5-WG2 lagt fram - "Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
Skrevet av: seotomars 31, 2014, 15:42:05 pm
Hvor ble det så av "science is settled" og "det er umoralsk å tvile"? Noen burde tvinges til å spise disse ordene i seg igjen.
Tittel: Sv: Debattråd: AR5-WG2 lagt fram - "Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
Skrevet av: Jostemikkmars 31, 2014, 16:06:36 pm
Hvor ble det så av "science is settled" og "det er umoralsk å tvile"? Noen burde tvinges til å spise disse ordene i seg igjen.

Jeg antar menneskeheten vil ta et stort skritt framover hvis de bare vil erkjenne resultatet av en ørliten omskriving av det der.

Science is umoralsk, og å tvile is settled.
Tittel: Sv: Debattråd: AR5-WG2 lagt fram - "Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
Skrevet av: Telehivmars 31, 2014, 17:08:14 pm
Hvor ble det så av "science is settled" og "det er umoralsk å tvile"? Noen burde tvinges til å spise disse ordene i seg igjen.

Jeg antar menneskeheten vil ta et stort skritt framover hvis de bare vil erkjenne resultatet av en ørliten omskriving av det der.

Science is umoralsk, og å tvile is settled.

NIPCCs svar på WG2
Hvis dere vil studere hva IPCCs kritiske motpol, NIPPC, har svart opp mot dagens WG2, kan dere se her:

http://climatechangereconsidered.org/
http://heartland.org/media-library/pdfs/CCR-IIb/Summary-for-Policymakers.pdf

Tittel: Sv: Debattråd: AR5-WG2 lagt fram - "Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
Skrevet av: Spirenmars 31, 2014, 22:40:01 pm
Professor trækker sig fra klimarapport: Den blev for alarmerende

Hollandsk professor trak sig fra udarbejdelsen af ny klimarapport. Risikovurderingerne er overdrevede, og global opvarmning kan have sine fordele, mener han.

En af 70 hovedforfattere bag FN’s klimapanel, IPCC’s, rapport om global opvarmning trak sig fra skriveholdet, fordi rapporten og folkene bag ifølge hans overbevisning malede fanden på væggen og overdrev faren ved opvarmningen. Det skriver bl.a.Reuters

 http://www.reuters.com/article/2014/03/27/us-climatechange-idUSBREA2Q1FX20140327
Tittel: Sv: Debattråd: AR5-WG2 lagt fram - "Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
Skrevet av: Jostemikkapril 02, 2014, 12:56:52 pm
Etter å ha lest hele rapporten sitter jeg igjen med et inntrykk av et politisk-byråkratisk mesterstykke der ord blir satt sammen for å danne meningløse påstander. MSM elsker jo nettopp meningsløshet, og har trykket sofisteriet både til sitt bryst og på forsidene.

Det er helt sikkert at klimaforandringer er noe som foregår over hele planeten.

Ja ikke sant? Genialt.

Det er fare for tørke, flom, hetebølger, sult, mental uro, økt og redusert landbruksproduksjon.

Fantastisk. Ikke rart MSM, politikerne og to tusen NGOer synes det er klokt å bruke noen tusen milliarder dollar på å komme fram til noe så intelligent.

Dermed går dette rett og slett i den retningen de færreste ønsker granske. Hvem er det som trekker i de politiske og økonomiske trådene? Hvem er det som til syvende og sist tjener på klimasvindelen? Hvem tjener på å opprettholde klimakostebinderiet? I hvert fall ikke menneskeheten.

Sitat
A-1. Observed Impacts, Vulnerability, and Exposure
 
In recent decades, changes in climate have caused impacts on natural and human systems
on all continents and across the oceans.
Evidence of climate-change impacts is strongest and
most comprehensive for natural systems.

Beviset for klimaforandringer er sterkest og mest omfattende når det gjelder klodens naturlige systemer. Det er en fullstendig meningsløs og intetsigende setning, og den forteller ikke noe som helst om noe unaturlig eller unormalt. Det de imidlertid klarer er å konstruere alle setninger på en slik måte at alt kan forstås slik at det nettopp er unaturlig, uventet, og vår skyld.

Denne forsøplingen av språket vårt er noe som har kommet snikende og påvirket også hele verdens Kari og Olaer. Det er noe djevelsk orwellsk i det hele som jeg reagerer på med avsky.
Tittel: Sv: Debattråd: AR5-WG2 lagt fram - "Impacts, Adaptation, and Vulnerability"
Skrevet av: Telehivapril 04, 2014, 22:08:03 pm
Og så måtte selvsagt en av Bergens store klimaklovner, den notoriske superalarmist Helge Drange melde seg på i alarmistkoret igjen, Drange, som trolig fremdeles ikke har lært den gravitasjonslære vi påla ham å lære seg sammen med Jansen etter deres tidligere havnivåflauser, er som kjent helt i dustetoppen i norsk vankunne for folk med utdannelse over videregående.

Men var det virkelig ventet at han skulle pipe i det lille alarmisthornet sitt igjen? Vi var vel mange som satt og lurte på om skammen over tidligere flauser omsider hadde drevet denne narren i frivillig og varig ytringseksil, men jamen er'n på plass igjen med nye, selvutklekte katastrofemeldinger om KOMMENDE oppvarming og regnbyger igjen, gitt. Og hvem bryr seg om at han strekker IPCCs egne konklusjoner ut i det absurde? Nei pytt, som vanlig hos Drange er skamfølelsen og forstanden fullstendig fraværende i skjønn forening:

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Varmare-og-vatare-pa-Vestlandet-3093527.html#.Uz8OkSyKCUk

Er det noen som klarer å finne noe som helst som samsvarer med IPCCs langt spakere påstander her? Drange er snart Bergens egen byoriginal!