Hjem

Med stor takk til medlem ebye!
Klimakalender 2012


 

 

Januar 2013


Advarsel til Ban Ki-Moon!


 

Homogenisator                                            Jukstering (1-4)

 

Februar 2013

QuickFix, det er homogenisering og jukstering!

  1. James Hansen
  2. GISS
  3. Steinar Jakobsen
  4. Steinar Jakobsen

 


Mars 2013

En kritisk gjennomgang av IPCC-prosessen!

Denne boka vil avgjort bringe IPCC nærmere stupet!

 

 


April 2013

CICERO liker ikke den temperaturutviklingen vi har hatt etter år 2000!

Da er det best å lage en liten figur i magasinet KLIMA,der spesielt tidsaksen er sammenklemt!

 

 

 

Mai 2013

Okular går utaskjærs!

Tallbloke

Engelsk

Norsk

 

Godt jobba, Okular!


 

 

 

Juni 2013

Klimamodellene til IPCC feiler!

Denne grafen (svart strek) presenterte Judith Curry for Kongressen i USA, sist i april.

 

Den røde kurven er den korrekte situasjonen, lagt inn av Okular. Avviket øker!


 

Juli 2013

Klimaendringene til IPCC endrer seg naturlig!

The State of Art for Climate changes:

Sorry, the global effect of CO2 is still less!

Sorry, the climate sensitivity is less than 1 degree.

Sorry, we are probably in the beginning of a micro-ice time period.

Sorry, the sea level does not change at all.

Sorry, the basicity of the ocean varies normally.

Sorry, AR 5 may be the last book from IPCC, the UN Global Climate Panel.

Fremtiden er ikke hva den var!