"Tenker som Hitler": Angrepene på IPCC-kritiske Bjørn Lomborg

Startet av Telehiv, april 04, 2012, 12:40:42 PM

« forrige - neste »

Telehiv

I et annet av mine innlegg ble det vist til at den danske forskeren Bjørn Lomborg har blitt presset ut av sine lederstillinger (to ganger) for å nekte å slikke makta oppetter ryggen.  Hvem er så denne kontroversielle Lomborg, som de fleste miljø- og klimadebattanter absolutt bør kjenne til?

Bjørn Lomborg er kandidat i statsvitenskap (cand.scient.pol.) i 1991 fra Aarhus Universitet. Deretter en ph.d.-grad ved Københavns Universitet i 1994. Deretter ansatt ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, først som adjunkt (1994–1996) og siden som lektor. I februar 2002 ble han direktør for Institut for Miljøvurdering (IMV), en stilling han valgte å forlate juli 2004, for å vende tilbake til sin stilling som lektor i statsvitenskap ved Aarhus Universitet. Styret utpekte etterfølgende Peter Calow som direktør for IMV.
Lomborg forlot igjen sin stilling på Aarhus Universitet den 1. februar 2005, og er nå knyttet som adjungert professor til Copenhagen Business School. Bjørn Lomborg har forøvrig tidligere blitt kåret til en av verdens 100 mest inflytelsesrike personer av amerikanske Time Magazine.

I 1998 ga Bjørn Lomborg ut boka «Verdens sanne tilstand». Den skapte voldsom debatt da den i 2001 ble utgitt på engelsk under tittelen «The Sceptical Environmentalist». Washington Post, The New York Times og The Economist hyllet boka, mens New Scientist, Nature og Science var tildels negative.

Scientific American lot Lomborgs motstandere slakte boka over 11 sider, mens dansken fikk en og en halv side å svare på.

Frikjent
Også på hjemmebane fikk han sinnene i kok, og han ble klaget inn til Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU), som slo fast at han hadde vært vitenskapelig uredelig.

Lomborg klaget til det danske vitenskapsdepartementet, og ble deretter frikjent fra «dommen» som ble karakterisert som udokumentert og ubegrunnet. UVVU har siden henlagt saken.

PRIORITERINGSRABALDER
En sentral tese hos Lomborg er at en gjennom deskriptiv statistikk kan analysere hvilke miljøproblemer som gjør størst skade på menneskers liv og helse, og at dette kan danne grunnlag for velferdsøkonomiske kalkuleringer for å beregne hvilke miljøproblemer det først bør bevilges penger for å løse.

Denne metoden gir ofte konklusjoner som er kontraintuitive sammenlignet med de fleste miljøvernorganisasjoner agiterer for. For eksempel mener Lomborg at de fleste foreslåtte tiltakene mot menneskeskapt drivhuseffekt er svært dyrt i forhold resultatene, og at disse ressursene hadde gjort mer nytte om de var anvendt i bekjempelse av malaria, HIV og skittent drikkevann i fattige land.

Lomborg er ikke en såkalt klimaskeptiker i den forstand at han er uenig at menneskeskapt oppvarming av klimaet faktisk eksisterer. Derimot mener han at et ensidig fokus på drastisk reduksjon på utslipp av karbon er problematisk. Han er også motstander av polariseringen av debatten om klimaendringer hvor enten klimaendringer ikke eksisterer eller at det betyr verdens undergang. "Vi trenger å se på det smarte i midten" (isteden for fortsatt polarisering) uttalte han til New Scientist i september 2010.

Lomborg har de siste årene ellers skapt voldsom debatt ved å hevde at verdens miljøsituasjon ikke er så alvorlig som miljøbevegelsen sier.

I danske Jyllands-Posten sa han i en artikkel at det finnes mer effektive måter å bruke penger på for å hjelpe menneskeheten enn å motarbeide global oppvarming. Inuittkulturen i Arktis er brukt som eksempel.

- Inuittene er ikke de eneste som har problemer, og vi har ikke penger til å løse alt. Derfor vil jeg være tilbøyelig til å mene at man i stedet burde hjelpe de millioner av mennesker som hvert år dør av tuberkulose, aids eller malaria, eller de 800 millionene som ikke får nok mat, sa Lomborg i den forbindelse.

Som Hitler
Da rykket sjefen for FNs klimapanel (IPCC) Rajendra Pachauri, ut.

- Lomborg betrakter mennesker som nummer. Han mener at det vil være billigere å evakuere folk fra Maldivene i stedet for å forsøke å forhindre at vannet i verdenshavene stiger, slik at øyriker som Maldivene eller Tuvalu forsvinner i havet, sa Pachuari til Jyllands-Posten.

Klimasjefen mente Lomborgs argumentasjon totalt manglet respekt for mennesker og folks rett til å leve og dø der de har røttene sine.

- Hvis man skal følge Lomborgs tankegang, var det kanskje riktig det Hitler gjorde, hevdet Pachauri.

Lomborg sa da at han var skuffet over at Pachauri trakk debatten ned på et slikt nivå i stedet for å holde seg til faglige argumenter.


Kildene til denne omtalen er hentet fra ulike steder, bl.a. Wikipedia, og litt fra egen husk (tilgi meg derfor evt. faktafeil). Jeg har bevisst anvendt den "milde" omtalen av de to jobbene han "sluttet" i, andre vil vite at han ble presset ut, slik som mange andre "klimaopposisjonelle" rundt om. De som vil vite mer om Lomborg kan søke videre, der er store mengder for- og motinnlegg om ham overalt på miljø- og klimarelaterte debattarenaer. Det er opprettet avsky-nettsider såvel som støtte-nettsider, osv.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten