Dørums vidunderlige, nye verdensorden

Startet av Jostemikk, juli 09, 2012, 13:21:25 PM

« forrige - neste »

Jostemikk

Først et par kommentarer.

Jeg/vi er bedt om å la ville konspirasjonsteorier ligge. Personlig kan jeg uten problemer love å aldri påstå at Al Qaida sto bak 11. september. Det er et løfte. De som velger å klamre seg fast til denne ville konspirasjonsteorien er allikevel velkommen til å gjøre dette. Det sies at vi lever i et fritt land.

Dette innlegget hører egentlig hjemme i tråden om andre ting enn klima, men det er for viktig til å havne i en eller annen agurknytt-tråd, og som Erik Solheim sa:

En vidunderlig ny verden

Klimatoppmøtet viste oss at verden er i endring. Ukene i København rett før jul handlet om noe mer enn klima. De handlet om den nye økonomiske verdensorden og forskyvingen av den globale makten.

Den nye verdensorden blir ikke den endelige seieren for vestlig demokrati. Det er definitivt ikke historiens slutt.  Det er heller ikke en verden hvor USA dominerer alene. Kort sagt, velkommen til en vidunderlig, ny verden!


Odd Einar Dørums Èn Verden.no

[attachimg=1]

Fred gjennom globalt styresett. Interessant, og turen går videre. Nyvalgt leder er Odd Einar Dørum.

[attachimg=2]

Odd Einar Dørum ny president i Én Verden

Årsmøtet i Én Verden valgte i går tidligere justisminister og mangeårig tidligere stortingsrepresentant Odd Einar Dørum til ny president. Den profilerte Oslopolitikeren Knut Roger Andersen fortsetter som organisasjonens visepresident, mens Kjartan Almenning fikk fornyet tillit som styrets leder...

Én Verden fokuserer nå spesielt på arbeidet med å opprette en parlamentarikerforsamling i FN som et første, direkte bindeledd mellom verdens borgere og det globale styringsnivået. Den internasjonale kampanjen for å opprette en slik forsamling har hittil fått stor støtte i flere land, blant annet har Europaparlamentet, det pan-afrikanske parlamentet og det latin-amerikanske parlamentet Parlatino støttet initiativet gjennom resolusjoner.

- En slik forsamling ville ikke bare være en ny institusjon som bærer folkets røst. Forsamlingen ville bli manifestasjonen av og drivkraften til en ny bevissthet og forståelse av internasjonal politikk. Forsamlingen kan bli en politisk katalysator for videre utvikling av det internasjonale systemet og av internasjonal lov. Den vil også kunne bidra betydningsfullt til FNs evne til å gjennomføre sine store målsetninger og å skape positiv globalisering, sier Kjartan Almenning.

Én Verden har arbeidet både nasjonalt og internasjonalt med fredsarbeid og demokratisk utvikling av FN siden 1949. Organisasjonen er den norske avdelingen av den internasjonale bevegelsen World Federalist Movement. WFM driver en rekke prosjekter for å styrke det internasjonale demokrati- og rettssamfunnet, blant annet Coalition for the International Criminal Court (CICC).


Helt nederst på førstesiden deres kan man lese dette:

[attachimg=3]

Nest siste sak er skrevet av Kjartan Almenning, og her er et lite utdrag:

Historia peikar mot ei verdsregjering            

"Verdsregjering". Konseptet kan høyrest futuristisk og nerdete ut, men er slett ingen ny idé. Det er heller ikkje noko umogeleg eller uoppnåeleg av natur. Tvert om. Historia viser at vi steg for steg går i denne retninga, skriv Kjartan Almenning.


En kommentar tvinger seg fram. Som svært mange har forsøkt å gjøre oppmerksom på i mange år, er det krefter som har arbeidet mot New World Order svært lenge. Felles for alle har vært halshuggingen fra, unnskyld uttrykket, mindre oppvakte mennesker som har kastet konspirasjonsteoretiker-våpenet mot dem av full kraft.

I 1947 vart World Federalist Movement (WFM) skipa, med målsetjing om globalt styre og stor grad av lokalt og nasjonalt sjølvstyre, slik prinsippa i føderalismen tilseier. På denne tida viste målingar utført av UNESCO at ein majoritet av innbyggjarane i seks av seks europeiske land i målingane, var tilhengjarar av ei føderal verdsregjering. Men realpolitikken tillèt ikkje verdsføderalistane å lukkast i denne omgongen.

En tidligere sak på hjemmesiden deres:

Drømmen om én verden

En permanent parlamentarikerforsamling i FN kan være et viktig skritt på veien mot et verdensdemokrati, skriver Kjartan Almenning i denne artikkelen i Ny Tid...

...Ny Tid har den siste tiden satt fokus på en problemstilling som har vært lite debattert i Norge: Tanken – eller drømmen – om et verdensparlament...

...Jeg er ikke i tvil om at verden er moden for en demokratisk orden der det er borgerne og ikke statene som er grunnsteinen. Og jeg oppfordrer våre parlamentarikere til å støtte opp om det første skrittet på veien, og signere oppropet for UNPA.


Nasjonalstatene skal oppløses, og de som har forsøkt å advare mot dette har de siste tiår i økende grad blitt karakterisert som høyreekstreme konspirasjonsteoretikere. Hvilket våpen dette har vært, for det har gått rett hjem, også blant medlemmer her på Klimaforskning. Det ligner svært mye på klimafornekter, gjør det ikke? Null argument, bare personangrep og sjikane.

Thorbjørn Jagland er også sitert på En Verden:

[attachimg=4]

Tid for ny global orden

Vi kan komme til å oppleve at verden glir inn i en kombinasjon av populisme og nasjonalisme.


Jeg som har vært og er så stolt av landet mitt og den brokete fortiden det har. Nå skal nasjonene fjernes, og det er kanskje like greit å synge Norge i rødt, hvitt og blått, og Ja vi elsker mens det fortsatt er lovlig? Du gamla du fria også, for den saks skyld. Når heises FN-flagget på halv stang når en kjær har gått bort? Blir 17. mai kun en dag med dårlig vær?

Mer fra Jagland:

De fleste land må endre sine posisjoner og gi avkall på sine privilegier.

Er det selvråderetten Thorbjørn Jagland er så ivrig på å stjele fra landet vårt? I så fall helt i tråd med det Gro Harlem Brundtland har hatt på agendaen i hele sin politiske yrkeskarriere. Alt som er sitert i dette innlegget er oppfordring til brudd på Grunnloven. Når starter Riksrettssakene? Å pokker! Jeg glemte det! Stortingspolitikerne har jo vernet seg fra å kunne bli stilt til ansvar for sine grunnlovsbrudd. Diplomatisk immunitet i eget land. Kanskje ikke så ulikt kravet fra FN i forbindelse med Rio 20, der de krevde straffefrihet for det de gjorde under og etter møtet?

Her kan dere klikke dere inn på denne Vidunderlig herlige nettsiden.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

jarlgeir

Dørum var en ganske så oppegående justisminister.

Etter det har det gått nedoverbakke, dessverre.

En Verden later til å være enda en NGO som har sugerør i statskassen. Legitimerer innsatsen i det korrupte FN-systemet for norske politikere.
It's the sun, stupid!

Bebben

Mitt umiddelbare inntrykk er at dette er norsk snillisme på sitt snilleste og sikkert dummeste. Det holder lenge med det ene punktet

"* For en global valuta".

Kjempegreier. Norge bør også her gå foran og vise vei, og gå i valutaunion med Zaire og Hellas (når de ramler ut av euroen).

Og klart at verdensborgere bør ha 1 stemme hver, det er jo både rett og rimelig. Eksempelvis bør de 70 millionene med tyske stemmer avgjøre om vi skal være Europas grønne batteri eller ikke. For ikke å snakke om hvis kineserne eller inderne skulle finne på å stemme for å demme ned Gudbrandsdalen.

Og så videre... ser ut som en gjeng med drømmere. Fint det, kanskje de kan skrive fine dikt?

Dørum er en snill mann, jeg er sikker på han har gode hensikter. Men så var det dette med brolegningen på veien til helvete da.

Dikteren Thorbjørn 36,9 Jagland har riktignok ikke imponert noen med sine metaforer, og går han nå inn for å rive Det norske hus - eller ikke? Vil han snu pyramidene og bo i dem (hvor)?

Tror ikke det er noen fare med denne prateklubben. Ingen grunn til å sette foten ned og stå på den, la den bare dingle i løse luften.

Fremtidsvisjon: Om hundre år har vi et verdensparlament, unntatt noen svært få land, som Jomfruøyene og Sveits. For verdens politikere og byråkrater må jo ha noen steder å stikke unna pengene de klarer å kvarte, ikke sant?
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

ebye

Verdensparlament styrt av FN, sånn litt ut på natta, dette tror jeg ikke noe på!

Jeg tror dette kun ser skummelt ut fra Trangvik. At USA, China, Brazil, Australia, Canada og Finland skal gå på denne klimaminen tror jeg ikke noe på. Når det kommer til børs eller katedral, da bryter FN sammen. Det er fullt mulig at AP-erne og SV-erne våre vil bli styrt, men heldigvis er vi kun et lite land i verden.   8)

Bebben

Børs eller katedral ja ebye, men du glemte å nevne 1 ting: Rå makt.

Hva har FN gjort for Tibet?
Hva gjorde FN i forbindelse med invasjon/bombing av diverse land i Midtøsten?

Bare et par eksempler - Jeg har registrert at Bank-i Moon såvidt har sagt et eller annet om situasjonen i Syria, men det virker påfallende hvor lav FNs profil er når det gjelder å forsøke å løse nåtidens problemer, sammenlignet med hvor høy sigarføringen er når det gjelder tenkte problemer for "planeten" om 100 år.

Eller tar jeg feil - er det bare fordi jeg forholder meg for mye til navlebeskuende rompe- og puppebeskuende norske medier? :)
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Jostemikk

Bye, klimasaken har bare vært et av en rekke gode midler på vei mot målet. Lurer du ikke på hvor all verdens verdier og penger havner for tiden?

Jeg vet folk flest er leie å lese mye, og det er da også kommentert her på forumet at folk skriver for lange innlegg. Jeg får pr. nå, da dette prosjektet er så omfattende at jeg like gjerne kan skrive ei bok, kun gjort en ting. Les Balfourerklæringen. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har henvist til denne nå, men les den. Forsøk å forstå hva den dreide seg om. Og ikke minst, ta dere de ukene det nødvendigvis må ta å sette dere inn i hvilken innflytelse dette hadde på Norge.

Stikkord:

Opprettelse av staten Israel, den 1. og 2. verdenskrig. Opprettelsen av FN. Gutta på skauen. J.Chr. Hauge, Trygve Lie, Haakon Lie. Pappaen til Gro Harlem Brundtland, hvilke gruppe var han medlem av? Gro selv. Familien Stoltenberg. Det vi snakker om er globalister.

Bebben:

De har nok ingen umiddelbare behov for å bo i pyramider, opp ned eller ikke. ;D Du nevnte rå makt. Gå videre med den tanken. Her er noen få av de bygningene den rå makta eier. Les Balfourerklæringen og ta resten av historien derfra.[img=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/GuentherZ_0028_Wien04_Palais_Freiherr_Albert_von_Rothschild_Heugasse26_Gartenseite.jpg]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/GuentherZ_0028_Wien04_Palais_Freiherr_Albert_von_Rothschild_Heugasse26_Gartenseite.jpg[/img]Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

En Verden.no er kun en underorganisasjon sprunget ut fra moderskipet i USA. Jeg la merke til at man nærmest skal fleipe bort denne delen av strebenen etter NWO, og at Dørum er en snill gutt, men kanskje litt naiv? Her er medlemmene av rådet, og jeg har markert noen av dem i halvfet.:

Verv   Navn    
President    Tidl. statsråd Odd Einar Dørum   
Visepresident    Politisk rådgiver Knut-Roger Andersen
Rådsmedlem    Tidl. stortingsrepresentant Bente M. Bakke
"    Dr. philos Knut G. Berdal
"    Advokat Leon Bodd
"    Oberstløytnant Britt Tove Berg Brestrup
"    Rektor Anne Brynildsrud
"    Seniorforsker Asbjørn Eide
"   Klinikkleder Britt Ingeborg Eide
"   Professor Edel Odny Elvevoll
"    Advokat Trond Vegard Sagen Eriksen
"   Lars Finstad
"    Bydelsleder Elin Horn Galtung
"    Tidl. stortingsrepr. Ingvald Godal
"    Professor Arnfinn Graue

"   Direktør Knut Gussgard

"   Helsedirektør Lars E. Hanssen

"   Seniorforsker Sverre Lodgaard
"    Oberst Kristin Lund
"    Stortingsrepresentant Inge Lønning
"    Statsviter Tom Espen Møller
"   Trond Nordahl Pedersen
"    Eivind Vad Petterson
"    Avdelingssjef Kaare Sandegren

"   Stortingsrepresentant Jan Tore Sanner
"    Pensjonist Rolf J. Schoder
"    
Professor Jarle Simensen
"   Gunnar Tore Stenseng

"   Tidl. utenriksminister Thorvald Stoltenberg
"    Statsviter Ingvild Næss Stub
"    Generalløytnant Martin O. Vadset
"    Studieleder Grethe Vernø
"    Rektor Vera Welle

Dette er fullstendig tverrpolitisk i Norge, og jeg oppfordrer nok en gang alle å studere Balfourerklæringen og dens betydning for verdenssamfunnet og oss her i Norge. Jobb dere framover, måned for måned.

H, FRP, AP, Venstre - det spiller ingen rolle, gjør det vel? Kun en nærmest kunstig uttrykt uenighet for å danne inntrykk av valgmulighet og demokrati.

Olav Versto sr skilte seg positivt ut, og så var det han fra Bondepartiet, Nils Trædal, som døde under mildt sagt mystiske omstendigheter. Han var ikke noe glad i vårt lands skyggeregjering.

Merkelig hvor lite interesserte nordmenn flest er i sitt eget lands historie. Hvilke avtaler gjorde hvilke nordmenn med den britiske regjeringen og andre maktmennesker i Storbritannia i mellomkrigstiden? Hvordan influerte dette Norge fram mot 2. verdenskrig, og hva hadde det å si for opprettelsen av FN, der vi fikk den første generalsekretæren?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

BaseBallStick

Interessant lesning, absolutt.

Dørum var vel også samferdselsminister i minst en periode. Man skulle tro at det fantes emner for denne ministerposten som:

- har minimum førerkort kl B
- ikke har flyskrekk

Men nei. Dørum bommet på begge to. Sykkelstier, piggfrie vinterdekk og intet veivedlikehold var hans hjertesaker.

Ikke ulikt hun som gikk av nettopp. Mangla vel førerkort hun også.

Jeg husker et pappskilt i nordgående veikant på riksvei 3, like nord for Elverum, vinteren -98. Det var særdeles glatt hålkeføre etter et varslet væromslag, mange hadde nettopp kjøpt piggfrie dekk, saltinga hadde erstattet annen brøyting, og redningsbilene gikk i skytteltrafikk. Pappskiltet hadde følgende tekst:

SitatPiggfritt? KJØR FORSIKTIG!!
(Med mindre du heter Dørum)
"Oljen er sterkt miljøskadelig, og burde brennes!"
Fredric Hauge, Bellonas oppstartsfase...

seoto

Nettsiden "Én Verden" ser ut for å ha gått ut på dato, eller de holder sine møter, men blåser i hele nettsiden. Det går det sikkert an å finne ut av. Som så mange andre nettsider, har de en tendens til å glemme at det ene året fort går over i det andre, de glemmer å datere når noe er skrevet, og gjør det dermed vanskeligere for de som skal lese å vite når noe er skrevet.

Copyright på siden står fortsatt på 2005. På den tiden var det stor aktivitet innen globaliseringstanken, men folk flest, meg selv inkludert, visste lite eller ingenting om det. Det ble også dannet mange NGO-er og andre grupper som skulle være til hjelp fram mot målet - gi støtte til "the cause". Klimakrisen var våpenet for å stilne folk. En felles "fiende" stilner protester. Copenhagen 2009 ble en gigantisk nedtur, og Rio+20 enda verre. Så hva nå? Dette er ikke et godt tidspunkt, med en verdensøkonomi som skjelver i buksene og økende arbeidsledighet. Eller er det det perfekte øyeblikk?

Jeg tror det er veldig mange mennesker som har falt for ideen om globalisering og verdensstyre, uten at de av den grunn hører til innenfor den harde kjerne. Den eneste jeg på stående fot kan si er Bilderberger blant Én Verden-medlemmene, er Stoltenberg. Ellers ser jeg at det er mange medlemmer med sterke personlige meninger og oppfatninger.

I 1991 var jeg i Vilnius i Litauen med det baltiske mesterskapet i feltridning som mål, Lithauen hadde akkurat erklært seg fritt. Ingvald Godal var reisearrangør. Vi fikk omvisning i Parlamentet samtidig som Baker, utenriksminister for USA, var der, og vi så hans følge. Jeg kan ikke erindre at Godal hadde noen samtaler med Baker. Kanskje han ikke var viktig nok? Men ellers hadde han mange politiske samtaler, også i Riga. Godal var ikke spesielt godt verdsatt av russerne. Men er det russerne som er våre fiender? Vi blir jo vestlig indoktrinert, kanskje man bør søke litt balanse i den informasjonen man mottar?

Når det gjelder årets Bilderberg-møte, la jeg merke til at det deltok også russere. Jeg husker ikke lengre hva jeg egentlig søkte på, men jeg kom i hvert fall opp med denne linken:

http://english.pravda.ru/world/americas/11-06-2012/121366-Putin_Bilderberg-0/

Personlig tror jeg det er mange wannabees blant norske politikerne, uten at de er helt klar over hva som skjer. De fleste kommer seg sjelden videre ...

Dessuten, NWO har ingenting med det vi vanlige folk ser på som politikk og partier, de har sin helt egne politikk. At så mange bilderbergere har vært og er plassert i AP har vel mer å gjøre med at AP, spesielt fra krigens dager, har vært det største partiet, og gitt muligheter til størst makt. Dessuten har vi alltid hatt en svært selvstendig og sterk gruppe innenfor AP. Bilderberg-gruppen fanger opp folk som har eller kan få stor makt. Da Siv Jensen deltok, var jo FrP på det største, og da ville de gjerne ha tak i henne på forhånd, i tilfelle hun skulle bli statsminister.

Det er også tegn som tyder på at "makten bak makten" kan ha samme syn på Norge som det Hitler hadde - et flott land å styre fra ;)
Kanskje disse maktskrullingene i sine syke sinn mener at de gjør Norge en tjeneste?
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Jostemikk

I denne tråden har jeg gått hardt ut, og jeg har provosert. Det er ikke sikkert jeg er ferdig med det.

Ettersom jeg nevnte makten bak makten, kan jeg jo også nevne litt om diskusjonen bak historien. Da mener jeg om det som skjedde i Norge i forrige århundre.

Historikerne krangler. De som deltok kranglet noe helt voldsomt. Særlig ble det temperament hvis noen stilte dem nærgående spørsmål. Hovedpersonene går bort en etter en, og vi vil aldri kunne få noe eksakt svar på alt det som skjedde.

Mange mener også at det er like greit å glemme det som skjedde. Noen har brukt ord som tilgivelse, og har dermed ment at noe/mye galt skjedde, men at gammeltestamentlig hevngjerrighet ikke fører til noe godt.

Jeg er i mange tilfeller enig med disse. En bankraner som er pågrepet på stedet blir straffet. Han soner, og slipper ut. Slutter han som raner og skikker seg, er straffen over den dagen han slipper ut. I hvertfall er det ment slik.

Men hva med norske politikere og de som står bak dem, eller samarbeider med dem, som STADIG holder på? Skal man ikke varsle om et pågående bankran, bare fordi det er politikere som gjennomfører ranet?

Odd Einar Dørum er ikke en person eller politiker jeg er ute etter. Det er andre på den lista som er interessante. Og husk nå for all del en ting. Ingen av de som står på lista vil innrømme at de er ute etter et nytt verdenstyre hvis de blir spurt. Enhver person som har påstått at de er det, og at det finnes mange norske samfunnstopper som arbeider for å få til dette, har automatisk blitt kalt gale konspirasjonsteoretikere. Ergo, dette er ikke noe som lett innrømmes, verken av politikerne selv, eller media som burde skrevet om dette. Er dette i samsvar med Jens Stoltenbergs Mer åpenhet, mer demokrati?

Hva tror dere klima"forskerne" i The Team og deres kolleger mener når de så ofte i Climategate-mailene nevner The Cause? Å bedra en hel verden med råtten forskning fordi de synes det er så innmari morsomt? Er de golfballtilbedere, og samles for å ære alle verdens golfballer, hvor enn de måtte være? Eller tror dere det er et politisk budskap og ønske bak?

I mange tidligere innlegg har jeg forsøkt å gjøre alle oppmerksomme på Mike Hulme. Nå gjorde jeg det igjen. Årsaken til at jeg bare hinter, er for å slippe å konkludere selv, og gi alle en mulighet til å finne ut av dette på egenhånd. De av dere som undersøker dette, kan gjerne komme til motsatt konklusjon av det jeg gjør, men da kan dere argumentere ved hjelp av kunnskap, og det er det lett å forholde seg til. De som ikke en gang gidder undersøke dette selv, bidrar ikke mye i debatten om Mike Hulme, gjør de vel? Og dette siste bare ment som et eksempel. Selv kunne jeg ikke tenkt meg å delta med sterke meninger i en debatt om andalusiske heklemønstre. Hvorfor? Det interesserer meg ikke, og derfor er min kunnskap om emnet lik null.

En enkel oppgave:

Hvilke politikere/partier på 20- og 30-tallet hadde de sterkeste sympatier for unionistiske tanker? Nevn noen eksempler.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren