Havet stiger og stiger og stiger! (ikke)

Startet av Bebben, september 21, 2012, 14:41:17 PM

« forrige - neste »

Bebben

Norske medier har i en del år nå nærmest blitt oversvømt  :D av meldinger om hvor mye havet "vil" eller "skal" eller "kan komme til å" stige langs norskekysten.

Bare noen få og ganske nye eksempler:

Bergensavisen 17.07.12:

SitatI en relativt fersk artikkel slår han [Helge Drange] fast at om 100 år vil havet ha steget fra 90 til 30 centimeter på våre trakter.

Lokalavisen uke 5 2012:

SitatDersom vi ikke reduserer klimagassutslippene, kan havet stå mellom én og halvannen meter høyere langs store deler av kysten vår i år 2200, sier Drange, som også er professor i geofysikk ved Universitetet i Bergen.

Framtida.no 3. januar 2012

SitatHelge Drange, professor ved Universitet i Bergen, skriv i dag i ein kronikk at varmare hav og smeltande brear kan føra til at havet stig minst 40 cm i løpet av 100 år. Sørlandet og Vestlandet vil oppleva størst auke i havnivået, opp mot høvesvis 95 og 90 centimeter.

Helge Dranges kronikk kan forresten leses her.

Det har nå ruslet og gått noen år siden Drange et al kom med sine spådommer i rapporten om havstigning i Bergen og langs norskekysten. På den tiden kunne man lese i media at havet "ville" stige med 50 cm de neste 40 årene, noe som innebar en stigningstakt på 12,5 mm i året (siden det har gått noen år, blir stigningstakten enda større).

Så hva er status i øyeblikket?

NOAA har et herlig interaktivt kart der man selv kan sjekke dette.

Her er trendene:

Bergen: -0,54 mm per år. Mao: Havet stiger ikke, men faller.
Stavanger: 0,41 mm per år. Med denne takten vil det stige 4,1 cm på 100 år.
Kristiansand: 0,28 mm per år. 2,8 cm om 100 år.
Oslo - ingen data fra NOAA, men Smogen i Båhuslen har -1,87 mm per år. Havet faller altså med 18-19 cm per 100 år.

Og så videre. De fleste steder nordover langs kysten er trenden negativ, som man kan vente pga landhevingen, med et par unntak som Måløy og Honningsvåg.

Hvis dette fortsetter noen år til, må havet sannelig skynde seg for å ta igjen den tapte havstigningen.

Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

jarlgeir

#1
Herlig lenke, Bebben. Takk for den.  ;D

Jeg la merke til at dataene er en kombinasjon av lokale observasjoner over lengre tid, kombinert med Klimapanelets prognoser frem til 2100.

Siden disse prognosene kan være en smule suspekte, for å si det mildt, så må man regne med at den observerte havnivåstigningen de neste 88 år blir mindre enn vi ser her.

Noe for barnebarnas barn å spøke med når den tid kommer?
It's the sun, stupid!

Bebben

Hei Jarlgeir, er ikke helt sikker på hva du mener med "dataene er en kombinasjon av lokale observasjoner over lengre tid, kombinert med Klimapanelets prognoser frem til 2100." Sikter du til Dranges data?

NOAA sier at

SitatThe mean sea level trend is -0.54 millimeters/year with a 95% confidence interval of +/- 0.21 mm/yr based on monthly mean sea level data from 1883 to 2009 which is equivalent to a change of -0.18 feet in 100 years.

En "trend" på minus en halv millimeter i året vil for de fleste praktiske formål si at havet verken stiger eller synker, og at dette ikke er så mye å skrive hjem om.

I den første artikkelen advarer Drange mot å la bybanen gå over Bryggen. Denne advarselen kan selvfølgelig ha mye for seg, i og med at vannet faktisk står over kaikanten og oversvømmer gaten når det er stor stormflo.

Det som imidlertid er velkjent, er at grunnen under Bryggen synker, ifølge en erfaren Bryggen-restauratør med så mye som "30 cm bare i min levetid".*)

Men i de fleste nyere artikler som omhandler Bryggen og havstigning, kan det se ut som om dette enkle og velkjente faktum er omhyggelig ikke-sagt.

----
*) Et interessant spørsmål er om denne takten vil avta nå når all tungtrafikk er ledet utenom Bryggen.
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

jarlgeir

Jeg sikter til opplysningene som er gitt på nettsiden med det interaktive kartet, altså NOAA:

Under avsnittet "What does Sea Level have to do with Climate" finner vi:

By combining local rates of relative sea level change for a specific area based on observations with projections of global sea level rise (from IPCC, 2007), coastal managers and engineers can begin to analyze and plan for the impacts of sea level rise for long-range planning.

Hvis IPCC's spådommer er urealistisk høye, så har vi den vanlige situasjonen med søppel inn som gir søppel ut.
Vi vet jo at IPCC forutsetter at sola ikke påvirker klimaet, dvs varmer opp havet eller kjøler det ned. Med nedkjøling vil derfor spådommen om havstigning slå feil, og da blir tallene lavere.
It's the sun, stupid!

Bebben

En ny rapport fra "klimaforskere i Bergen", finansiert av Bergen kommune, viser at "Vannstanden i Bergen kan stige med opptil 80 cm i løpet av det neste hundreåret".

Hva som er begrunnelsen for at Bergen kommune skal bruke penger på å få laget en ny rapport nå, bare en tre-fire år etter den forrige rapporten om havstigning i Bergen, og med omtrent identisk resultat, er et interessant spørsmål i seg selv som avisartikkelen ikke gir noe svar på.

SitatVerdens havnivå stiger i dag med rundt tre millimeter i året, noe som er dobbelt så raskt som gjennomsnittet i forrige århundre. I Norge hever landet seg fremdeles etter siste istid, da landet ble presset ned av ismassene. I dag er bidragene fra hav- og landstigningen langs vestlandskysten omtrent like store, men med økt global oppvarming vil altså vannstanden nå nye høyder.

De siste hundre årene har landhevingen ytterst på vestlandskysten vært rundt 10 cm, mens den innerst i Oslofjorden har vært på knappe 50 cm.

Ikke vet jeg hvorfor de 3 mm i året som visstnok er gjennomsnittet for "verden", er så interessant for Bergen, eller Oslo for den del. Havnivået i Bergen og Oslo er havnivået i Bergen og Oslo, ikke i Sydney og Valparaiso.

SitatIfølge forskerne fra Bjerknessenteret og Nansensenteret i Bergen vil havnivåstigningen akselerere mot slutten av dette århundret.

Så dette er altså svaret på hvordan de klarer å få en liten ikke-eksisterende havstigning til å bli stor - den kommer først om en 70-80 år eller så.

Som jeg skrev, lurte jeg på hva som var begrunnelsen for rapporten. I den forrige rapporten kunne man lese at ingeniører ikke så noen grunn til å gjøre noe med problemet før det begynte å manifestere seg, om en 30-40 år eller så. Så hva er det som haster så fælt nå plutselig?

Svaret er muligens å finne i dette utsagnet:

SitatHvis de menneskeskapte utslippene av klimagasser avtar raskt, vil havstigningen ikke representere noen stor utfordring sammenlignet med dagens nivå. Hvis utslippene fortsetter å øke, vil imidlertid kysten på Vestlandet og Sørlandet bli rammet.

Og i dette:

Sitat- Bergen og Vestlandet har dobbelt opp med interesser her. For det første vil en fortsatt økning i utslipp skade oss mye mer enn Oslo. For det andre har vi muligheten til å bli verdensledende på klima og fornybar energi. Slik det ligger an nå, ser det dessverre mørkt ut.

Det er en bestemt politikk som ønskes gjennomført altså, men nøyaktig hva den består i, virker noe ullent, bortsett fra at det mumles noe om utbyggingen av flyplassen på Flesland.

Uansett så var årsmiddel i 1990 for havnivået i Bergen 96 cm over "sjøkartnull".

I 2011 var det 94 cm over sjøkartnull.

Hittil i år er det 86 cm over sjøkartnull.

Se
http://vannstand.no/index.php/nb/statistikk/midler
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Jostemikk

Dette er jo håpløst, Bebben. Flott at du la ut om dette. 80 cm iløpet av neste hundreår, men det meste skal egentlig komme på slutten av perioden, om 70 år eller deromkring?

Er det en årlig tidobling de snakker om? Hvor skal alt det vannet komme fra? Har Drangenessenteret og Nansenjansen nevnt noe om dette?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

stjakobs

Jeg har vært i debatt om dette i Bergens Tidende.   Forhåpentligvis kommer det snart noe mer i Avisa Nordland.
"IPCC is a four letter word."

Bebben

Avisartikkelen har ingen link til selve rapporten, og er den eneste kilden til den jeg har funnet Joste. Så akkurat hva som står der, vet jeg jo ikke utover det journalisten skriver.

Etter min mening, som sagt, burde en våken journalist ha stilt spørsmålet om hva som begrunner behovet for en ny slik rapport allerede nå. Nye vitenskapelige funn kunne være en mulig slik begrunnelse - men jeg kan ikke se at dette er tilfelle.

"70-80 år" er forsåvidt min tolkning - journalisten skriver "mot slutten av dette hundreåret". Men det sier jo seg selv at jo lenger tid som går uten stigning, jo større må akselerasjonen bli hvis prognosen profetiene skal holde stikk.

Jeg har ellers akkurat bestemt meg for å bli 150 år gammel, så jeg kan peke nese til dem en gang. Skulle de mot formodning få rett, kaster jeg håndkledet etter 120.  :D


Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Bebben

Sitat fra: stjakobs på oktober 21, 2012, 00:51:21 AM
Jeg har vært i debatt om dette i Bergens Tidende.   Forhåpentligvis kommer det snart noe mer i Avisa Nordland.

Interessant! Er det bare på papir - og har du noe på nettsidene dine?
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Bebben

Bjerkenessenteret omtaler rapporten på sine egne sider, der det også er en link til nedlasting.

Oppdatert framskriving av havnivå langs norskekysten

SitatUnder Bergen kommunes konferanse "Vann og mat - klima og menneskerettigheter" torsdag 18. oktober, presenterer Jan Even Øie Nilsen (Nansen- og Bjerknessenteret) en ny og oppdatert rapport om havnivåstigning i Norge og på Vestlandet. Rapporten"Endringer i fortidens, dagens og framtidens havnivå med spesielt fokus på vestlandskysten" er et resultat av et treårig prosjekt finansiert av Bergen kommune, der Bjerknessenteret ved Uni Research og Nansensenteret står for forskingen. I prosjektet har en gått tilbake i tid for å undersøke tidlegere havnivå under ulike klimaforhold, under istider og for varmeperioder. I tillegg er det gjenomført estimater av framtidig havnivåstigning for norskekysten i et hundreårsperspektiv.

SitatI dag stiger globalt havnivå med rundt 3 millimeter i året. Dette er dobbelt så raskt som gjennomsnittet i forrige århundre. I Norge hever landet seg fremdeles etter siste istid. For Bergensomrdet viser målt havstigning en øke på ca 1. millimeter i året de siste femti åra. Siden landhevingen er nokså konstant mens havstigningen akselererer, vil havet gradvis gå høyere sett fra land.

Fra 1 mm til ?? de neste 90 årene? Skal bli spennende å se...

Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Ewer Gladblakk.

Snubla over, og ut i alt detta vannet som sannsynligvis, etter sigende, vil oversvømme hele planeten vår en dag...og det er egentlig neigu nesten ikke til å tru, men det lover egentlig ganske bra for både Bergen og Hamar så vidt jeg kan se...?
http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.8138792
Løft kun ett bein om gangen.....ellers går du bare på snørra!

Bebben

Willy Fjeldskaar stiller i et innlegg på forskning.no i dag et par spørsmål til Drange et al i anledning av at de sistnevnte nå har oppdaget gravitasjonseffekten på havnivået:

SitatBjerknessenteret har nedjustert prognosene for havnivåendring i Norge på grunn av gravitasjonsendringer. Det er positivt, men hvorfor tok de ikke hensyn til dette i tidligere prognoser? spør Willy Fjeldskaar.

Sitat1) Gravitasjonseffekt av issmelting har vært kjent mer enn 130 år, og er, etter mitt syn, slett ikke omdiskutert.

2) Det eneste omdiskuterte jeg kan se ved tallfesting av denne effekten, er at vi ikke vet hvor mye is som kommer til å smelte på Grønland de neste 100 år, men dette har jo Bjerknessenteret anslag over.

Det har de nok.... Les alt sammen.

Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Bebben

Det er litt interessant at Willy Fjeldskaar ikke har fått noe svar fra Bjerknessenteret på sine konkrete spørsmål på forskning.no. Er det fordi de ikke har noe svar? Eller oppfattet de spørsmålene som retoriske, slik at svar er unødvendig?

Med tanke på tidligere kritiske artikler/kronikker på forskning.no virker det nesten litt "unprecedented" at det ennå, når det nærmer seg 2 måneder siden innlegget, ikke er kommet noe svar - tidligere standard var vel hissige motinnlegg etter ca. 2 dager?
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Jostemikk

Du som bor i Bergensområdet hørte kanskje klasket da halene forsvant opp mellom beina på de han henvendte seg til, Bebben? Jeg antar at de har lyst til å glemme både havnivå og Fjeldskaar for en god stund.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Sitat fra: Jostemikk på januar 16, 2013, 22:02:50 PM
Du som bor i Bergensområdet hørte kanskje klasket da halene forsvant opp mellom beina på de han henvendte seg til, Bebben? Jeg antar at de har lyst til å glemme både havnivå og Fjeldskaar for en god stund.

Jeg kjenner at jeg opptil flere ganger, som enkelte kanskje har observert forlengst,  har blitt ondere og ondere i beskrivelsene når de programmerte klimaåndspygmeene ved Bjerknes uttaler seg. Det er klart de ikke tør svare når Fjeldskaar henger dem ut til tørk så faglig knusende og elegant.

Ut fra dennne smule selverkjennelse lar jeg være å kommentere dette (hvis jeg ikke allerede har glidd ut allerede?)
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten