Klimapessimistene får så hatten passer!

Startet av ebye, juli 15, 2012, 22:44:16 PM

« forrige - neste »

ebye

Fredag 13. Juli har Morgenbladet flere interessante artikler. Klimapessimistene Randers, E. Solheim og Mathismoen blir fullstendig avkledd. Deres politiske motiver blir "offentlige"!  8)

http://morgenbladet.no/samfunn/2012/mener_folket_star_i_veien

http://morgenbladet.no/ideer/2012/de_nye_miljopessimistene

Journalistene Anders B. Bisgaard og Erik Martiniussen åpner faktisk en ny æra for norsk klimapolitikk i MSM! Dette gir muligheter for debatt i Morgenbladet, dessuten kan jo de to være mulige mottakere av klimafaglige motforestillinger.

Dette var stimulerende lesning!!  8)Bebben

Randers:

SitatArbeiderbevegelsen mobiliserte folket og fikk flertall for velferdsstaten og andre store reformer.

Så etter Randers' logikk er det "arbeiderbevegelsen" (les: "en elite som gjerne kalles arbeiderbevegelsen") som ledet saueflokken folket i riktig retning, mens folket, uvitende eller uforstående om sitt eget beste, ikke hadde forstand på slikt som sykepenger, pensjonspoeng eller 8-timers arbeidsdag. Det ser ikke ut til å falle Randers inn at en del ting blant arbeiderbegelsens krav ble oppfattet som viktige av folket, og at de derfor stemte for dem.

Dette er rimelig avslørende for Randers' elitetenkning og opp-ned forståelse av det som noen av oss kaller "demokrati".

Og det kunne jo hende at folket - i motsetning til visse journalister - ikke var så veldig imponert over de fine fargene i "klimabomben" fra Bjerknessenteret, og derfor ikke lot dette bestemme hvilket parti de stemte på (i den grad det spilte noen rolle, riktignok - alle partier støttet jo Klimabomben, og verken Jørgen på Randen eller Fredreric-Manden stilte liste).

Resultatet av demokratiets anvendelse i 2009 kan til tross for dette ganske enkelt tolkes dithen at Jørgen, Frederic, Pål og hans høner på garden Cicero og Bjerknes tapte.

Og nå er det altså plutselig noe feil med reglene i det spillet de meldte seg på i i utgangspunktet.

I andre idretter kalles de gjerne dårlige tapere.
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Amatør1

Sitat fra: ebye på juli 15, 2012, 22:44:16 PM
Fredag 13. Juli har Morgenbladet flere interessante artikler. Klimapessimistene Randers, E. Solheim og Mathismoen blir fullstendig avkledd. Deres politiske motiver blir "offentlige"!  8)

http://morgenbladet.no/samfunn/2012/mener_folket_star_i_veien

http://morgenbladet.no/ideer/2012/de_nye_miljopessimistene

Journalistene Anders B. Bisgaard og Erik Martiniussen åpner faktisk en ny æra for norsk klimapolitikk i MSM! Dette gir muligheter for debatt i Morgenbladet, dessuten kan jo de to være mulige mottakere av klimafaglige motforestillinger.

Dette var stimulerende lesning!!  8)

Det er absolutt et sunnhetstegn at folk begynner å kalle en spade for en spade, og det er svært mye i disse artiklene som kommer svært nær den korrekte analysen.

Men på ett punkt skurrer det litt:

SitatI kronikken «De nye miljøpessimistene» i denne ukens Morgenbladet navngir journalist Erik Martiniussen tre aktører i miljødebatten som han mener har gått inn i en tilstand av «farlig resignasjon». Professor i klimastrategi ved Handelshøgskolen BI, Jørgen Randers, tidligere miljøvernminister Erik Solheim og Aftenpostens journalist Ole Mathismoen bærer ifølge Martiniussen alle på en miljøpessimisme: Den er kjennetegnet av folkeforakt, kombinert med et ønske om sterkt politisk lederskap som kan ta upopulære beslutninger. Martiniussen mener de tre «opererer i et grumsete farvann av folkeforakt og sverming for elitestyre», hvor resepten er «å frata folk flest makt og innflytelse og overføre den til eliten».

Martiniussen mener at svermingen for elitestyre og forakt for folk og demokrati, er et slags utslag av pessimisme og resignasjon. Her tar han etter min mening feil, forakten for folket og hangen etter elitestyre er ikke en virkning, men heller en årsak. Det er forhåpentligvis resignasjonen og pessimismen som er virkningen av at disse antidemokratiske ideene ikke vinner fram.

Bortsett fra det er beskrivelsene krystallklar og knusende.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Amatør1

#3
Sitat fra: Bebben på juli 16, 2012, 00:23:22 AM
Randers:

SitatArbeiderbevegelsen mobiliserte folket og fikk flertall for velferdsstaten og andre store reformer.

Så etter Randers' logikk er det "arbeiderbevegelsen" (les: "en elite som gjerne kalles arbeiderbevegelsen") som ledet saueflokken folket i riktig retning, mens folket, uvitende eller uforstående om sitt eget beste, ikke hadde forstand på slikt som sykepenger, pensjonspoeng eller 8-timers arbeidsdag. Det ser ikke ut til å falle Randers inn at en del ting blant arbeiderbegelsens krav ble oppfattet som viktige av folket, og at de derfor stemte for dem.

Dette er rimelig avslørende for Randers' elitetenkning og opp-ned forståelse av det som noen av oss kaller "demokrati".

Det er dessverre ikke bare Randers som har slike fascistoide tendenser, det er derfor man ikke skal avfeie det som ville fantasier fra en einstøing.

German "mad scientist" wants to rule the world...

"Prof. Dr. Hans-Joachim Schellnhuber can be ranked along with the likes of Dr. Strangelove and Dr. No:"

Sitat fra: Schellnhuber"The role of climate science remains to put the problem-facts on the table and to identify options for appropriate solutions. The role of politics is then to mobilize the will of the citizens with the aim of implementing decisions that are based on science."

"This demonstrates an odd understanding of democracy. Up to now the "will of the citizens" has always arose from the interests of people and were implemented by electing a goverment that abided to that will. But Schellnhuber wants to turn this on its head. According to Schellnhuber, politics should now tell the citizens what interests they are to have so that measures that follow those prescribed by science will end up getting implemented."

Det som bør være en av våre viktigste oppgaver, er å sørge for at menigmann blir klar over hva folk som Randers og Schellnhuber faktisk mener om demokratiet (det skal avskaffes), og siden disse støttes av samtlige medier, samtlige politiske partier, hele regjeringen....

It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

jarlgeir

Ebye,

Jeg ser ikke helt hva som er stimulerende i disse artiklene?

Bortsett fra at Jørgen Randers bekrefter sin tro på Øko-fascismen som den mest egnede styreform i Norge, og derfor stiller seg laglig til for motangrep fra de som tror på demokratet. De to andre går ikke i den fella.

Journalisten lar mest til å være særdeles skuffet over at hans idealer ikke lengre står på barrikadene og kjemper for den hellige sak.
Ikke et eneste lite knyst som tyder på at journalisten noensinne har tenkt på selv den minste mulighet for at oppvarmingen har stanset, og at den aldri har vært hverken menneskeskapt eller katastrofal. Osv,osv.

Tvertimot, de jounalistiske undertoner går mer i retning av at denne bladsmøreren også ønsker seg et lite Økofascistisk diktatur som løsningen på klimaproblemet.
It's the sun, stupid!

ebye

Jarlgeir,

Det er uansett stimulerende å lese at Randers lar seg avkle/ blir avkledd slik. Med Kina som forbilde vil forhåpentlig mange lesere reagere? Tenk å kaste vrak på demokratiet, PGa. En liten skarve mengde CO2!

En ekstra spiss på dette blir det når skriverne er AGW-ere.

Og når så Solheim og Mathismoen kommer i klassen "folket har skylda", så trives jeg. Skal bli interessant å se om det kommer debatt etter hvert.

Amatør1

Det var ny runde med klima-alarmisme på NrK dagsnytt idag morges, og nå oppfattet jeg sammenhengen. Det var Solhjell som var i "forhandlinger" i Berlin som forberedelse til neste COP i Doha (Qatar) i Desember.

Hvis noen lurer: Det er en kontinuerlig kampanje-journalistikk vi er vitne til. Et blaff hver gang det er antydninger til en "event".

Solhjell forsøkte å være optimist på alarmistenes vegne, men hadde ikke én nyhet å komme med. Han virker som en som er fullstendig bastet og bundet av "miljøorganisasjonene", og har null spillerom. Han kommer til å gå ned med skuta.

Her er en av de som baster og binder
http://www.utviklingsfondet.no/blogg/post/ingen-unnfallenhet-solhjell
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

ebye

Og han har problemer med Kina. De er utenfor Kyoto, men det skjer så mye teknologisk interessant der. Ja her finner nok Solhjell og Randers hverandre!

Og Solhjell avslutter med:

Med det interessante i Kina og norsk bevaring av regnskogen har vi fått - utslippene ned!

Hvilken klode er han på? :o8)

ebye

Sitat fra: ebye på juli 17, 2012, 14:00:17 PM
Og han har problemer med Kina. De er utenfor Kyoto, men det skjer så mye teknologisk interessant der. Ja her finner nok Solhjell og Randers hverandre!

Og Solhjell avslutter med:

Med det interessante i Kina og norsk bevaring av regnskogen har vi fått - utslippene ned!


Fredag 20. Juli kommer det svar, her først fra Kroglund, i Utviklingsfondet

Oppkonstruert miljøpessimisme

http://morgenbladet.no/debatt/2012/oppkonstruert_miljopessimisme

Han er kritisk til Martiniussens analyse. Men konkluderer med at man ikke kan ta Randers på alvor!

Han mener at Mart. Har et poeng når det gjelder Mathismoen! Dette ser da bra ut?

Solheim får ingen bred kommentar, bortsett fra at Solheim ikke er antidemokrat.

Avslutningsvis peker Kroglund på at Martiniussen har skapt debatt!

Angrepet til Kroglund blåser litt bort i sommervinden.

Det er Ett svar til i Morgenbladet, av Arild Hjermstad:

Står folket i veien?

Kommenteres litt senere, herfra Havgapet, på iPad.   8)

ebye

Her er fortsettelsen

Står folk i veien?

http://morgenbladet.no/debatt/2012/star_folket_i_veien

FIVH's analyse ender opp i et voksebehov:

1) Alt hadde vært så meget bedre og lettere i klimarbeidet dersom velgerne hadde valgt partier som prioriterer klima og miljø.SV f. eks er for lite!

2) Miljøvernorganisasjoner som FIVH skulle hatt like mange medlemmer som LO!

De (Hjermstad) avslutter med ønsker om en folkelig klimadugnad, basert på et modigere politisk lederskap!

Dette kalles oftest UTOPIA!   8)

Jostemikk

#10
Sitat fra: ebye på juli 23, 2012, 10:02:32 AM
Her er fortsettelsen

Står folk i veien?

http://morgenbladet.no/debatt/2012/star_folket_i_veien

FIVH's analyse ender opp i et voksebehov:

1) Alt hadde vært så meget bedre og lettere i klimarbeidet dersom velgerne hadde valgt partier som prioriterer klima og miljø.SV f. eks er for lite!

2) Miljøvernorganisasjoner som FIVH skulle hatt like mange medlemmer som LO!

De (Hjermstad) avslutter med ønsker om en folkelig klimadugnad, basert på et modigere politisk lederskap!

Dette kalles oftest UTOPIA!   8)

Det er flott at du holder oss oppdatert om denne og lignende saker, ebye!

Jeg velger ut dette fra innlegget fra representanten til FIVH:

Framtiden i våre hender vil styrke det norske folkestyret. I dag har det svakheter. Det mestrer ikke miljøkrisen. Trusselen mot demokratiet består ikke av at det blir kritisert for sin handlingslammelse av miljøpessimister som Randers, men at det ikke greier å stanse den globale oppvarmingen og degraderingen av verdens natur. Faktum er at verdens nasjoner (der demokratiene er i flertall) ikke har maktet å bremse oppvarmingen. Togradersmålet er i praksis oppgitt.

For det første er påstanden om den pågående globale oppvarmingen helt hinsides realitetene. Her fra den offisielle IPCC-leverandøren av global temperaturserie:Vi er midt inne i det sekstende året med paddeflat trend. Hvordan er det mulig at FIVH ikke har fått med seg dette? Jeg konkluderer freidig med at de ikke er særlig oppdatert angående virkelighetens verden.

De siste 11,5 år har denne utviklingen:Her er det ikke bare snakk om å nå det politisk uttalte 2-graders målet. Verden blir kaldere og kaldere. Faktisk i et tempo av 0,11 grader pr. tiår. Her er alle trendene fra 1997 til og med 2003. Sistnevnte gir oss siste tiår, og kortere trend enn det tar jeg ikke med:Man kan sikkert si mye om disse forskjellige seriene, men å si at de viser en stadig varmere verden er ikke en beskrivelse av virkeligheten.

Er FIVH virkelighetsfjerne? Hvorfor vet de ikke om dette? Vil de ikke, fordi det ikke passer inn i deres virkelighetsforståelse og politiske agenda?

Her er et eksempel på hvor hårreisende galt det går når man tror at den politiske påstanden om 2-graders målet henger sammen med vårt CO2-utslipp. CO2 og temperatur skilte lag i 2002:

Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Bebben

#11
Sitat fra: ebye på juli 23, 2012, 10:02:32 AM
Her er fortsettelsen

Står folk i veien?

http://morgenbladet.no/debatt/2012/star_folket_i_veien

FIVH's analyse ender opp i et voksebehov:

1) Alt hadde vært så meget bedre og lettere i klimarbeidet dersom velgerne hadde valgt partier som prioriterer klima og miljø.SV f. eks er for lite!

2) Miljøvernorganisasjoner som FIVH skulle hatt like mange medlemmer som LO!

De (Hjermstad) avslutter med ønsker om en folkelig klimadugnad, basert på et modigere politisk lederskap!

Dette kalles oftest UTOPIA!   8)

Dersom og hvis om atte alle hadde tenkt som oss... men det gjør de altså ikke.

FIVH var forresten også svært skuffet over valgresultatet i 2009 og mumlet noe om at demokratiet ikke var bra nok.

Nå skriver Hermstad at

SitatDerfor ønsker Framtiden i våre hender et sterkt politisk lederskap. Et lederskap som forsterker det engasjementet som opplagt finnes i befolkningen. Et sterkt politisk lederskap er ikke det samme som å frata folk politisk makt. Det kan derimot bidra til en vitalisering av demokratiet. I dag har politikerne i stor grad skjøvet klimaansvaret over på teknologer og markedet. Staten bruker bare småpenger til å informere folket, og ser ikke adferdsendringer som en viktig del av klimakampen.

Det er altså ikke langt fra at Hermstad i sin grenseløse tograders hjernevaskede naivitet roper på den Sterke Mann.

En Erik Solheim (Erik hvem?) går ellers i dag ut og ber SV inngå "klimaallianse" med "miljøpartiene".

SitatSV, Venstre, KrF og Miljøpartiet De Grønne må slutte å hakke på hverandre og i stedet begynne å samarbeide.

Noe som får meg til å stusse - vi fikk da vitterlig nettopp et bredt klimaforlik der ikke minst Høyre ga flatt alarmistjern?

Videre heter det at

SitatSolheim tar til orde for det han kaller en «strategisk nyorientering av norsk politikk» der miljøbevegelsen går sammen med miljøpartiene om å gjøre naturen til selve nullpunktet i politikken.

Men for det første er klimatiltak som kjent det samme som miljøfiendtlige tiltak: Dieselbiler, vindmøller, monstermaster, biobrensel, regulering av alle vassdrag enten de er verneverdige eller ikke, Norge som "Europas grønne batteri", giftige gasser fra CO2-rensing osv osv. Solheim er ikke miljøvennlig, han er bare begrepsforvirret og tror at vi tror "miljø" er det samme som "klima" fordi den internasjonale klimarørsla har spilt dette skuespillet så lenge at de tror det selv.

Og for det andre er det en grunn til Solheims og Hermstads frustrasjon: Folk stemmer ikke på dem. Frank Aarebrot har delvis forstått hvorfor: Miljøpartiene Miljørørsla lever av å rynke på nesen og vil fortsette å rynke på nesen uansett hva politikerne finner på for å tekkes dem. Til laks åt alle kan ingen gjera, som Kurt Oddekalv pleier å si.
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

ConTrari

Sitat fra: Bebben på juli 23, 2012, 23:33:07 PM


Og for det andre er det en grunn til Solheims og Hermstads frustrasjon: Folk stemmer ikke på dem. Frank Aarebrot har delvis forstått hvorfor: Miljøpartiene Miljørørsla lever av å rynke på nesen og vil fortsette å rynke på nesen uansett hva politikerne finner på for å tekkes dem. Til laks åt alle kan ingen gjera, som Kurt Oddekalv pleier å si.

Du er et stinkende miljøsvin og derfor skal du stemme på meg.
Du er en skitten karbonlobbylakei og derfor skal du stemme på meg.
Du dreper naturen hvis du ikke stemmer på meg.
Hvorfor stemmer du ikke på meg?!!!

ebye

Jostemikk, noen tanker om klimarealismen. Jeg er enig med deg, hva kjenner FIVH til av det som løpende skjer om klimaet?

Men husk, FIVH har ikke kompetanse til å følge nye artikler eller lese på internasjonale blogger, f. Eks. WUWT. Til denne gruppen av brukere hører Bellona, Zero, Natur og ungdom, Naturvernforbundet, og sektene Besteforeldre, Norsk klimanettverk o.l. Dette er rene klakkører som fores med det de skal mene.   

Verre er det med Klif og f. Eks. Forskningsrådet. De er åpenbart heller ikke oppdaterte, det virker ikke som de er i stand til eller har noe behov for å kjenne "State of the Art". Klif rådgiver politikerne, da er det skremmende at de ikke selvstendig er faglig oppdatert. Men ut fra det jeg kjenner til følger heller ikke Klif selvstendig opp "nytt om klima".

Men det verste her er at norske miljøer innen klimaforskning heller ikke synes å ta inn over seg ny kunnskap. Fagpersoner som Drange, Benestad, Mauritzen, Jansen doserer IPCC's fastlåste syn om menneskeskapte klimaendringer, konstant global oppvarming, og det adm. Vedtaket om å være under 2 graders oppvarming. Det er forskernes fastlåste syn som er mest horribelt.   8)

Telehiv

#14
ebye,

du skriver:
"Men det verste her er at norske miljøer innen klimaforskning heller ikke synes å ta inn over seg ny kunnskap. Fagpersoner som Drange, Benestad, Mauritzen, Jansen doserer IPCC's fastlåste syn om menneskeskapte klimaendringer, konstant global oppvarming, og det adm. Vedtaket om å være under 2 graders oppvarming. Det er forskernes fastlåste syn som er mest horribelt."

Så sant, så sant!
Til forhåpentlig hjelp mot din frustrasjon rundt vår lokale klimamakts manglende vilje og evne til å ta selvkritikk på fallert klimavitenskap, har jeg på en annen tråd lagt inn en ny artikkel som viser til ny fagfellevurdert forskning som skyter nye, skikkelige hull i IPCC-lørja.

Fortsatt god sommer!
- selv om den fortsatt er blitt akkurat så kald som kritisk forstand - uten klimamodellhjelp overhodet - predikerte...  8)
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten