Klimapessimistene får så hatten passer!

Startet av ebye, juli 15, 2012, 22:44:16 PM

« forrige - neste »

Gerten

Skremmende lesning og godt at dette blir trukket fram og analysert. I klassekampen idag var det også en kronikk som ut fra klimaskremsel konkluderte med en ny politikk. Kronikken skrevet av to professorer, en i økologisk økonomi og en emeritus fra senter for internasjonal helse. Hvordan de ville innføre den nye politikken ble det ikke sagt noe om.
Mitt spørsmål blir om det er snakk om en venstre- eller høyre-fascisme. Slik jeg oppfatter Randers, Vetlesen, Hessen mm oppfatter ikke jeg at de har tanker om endringer av produksjonsforholdene. Det er heller tanker om at en elite (støttet av militæret?) kan overta. Mao en høyre-facisme.   Jeg skriver tanker for noe eksplisitt har vel ikke kommet på papiret bortsett fra Trondhjem for et par år siden (ref Contrari, takk Contrari)
It's the clouds!

ebye

Sitat fra: Gerten på august 29, 2012, 01:45:27 AM
Skremmende lesning og godt at dette blir trukket fram og analysert. I klassekampen idag var det også en kronikk som ut fra klimaskremsel konkluderte med en ny politikk. Kronikken skrevet av to professorer, en i økologisk økonomi og en emeritus fra senter for internasjonal helse. Hvordan de ville innføre den nye politikken ble det ikke sagt noe om.
Mitt spørsmål blir om det er snakk om en venstre- eller høyre-fascisme. Slik jeg oppfatter Randers, Vetlesen, Hessen mm oppfatter ikke jeg at de har tanker om endringer av produksjonsforholdene. Det er heller tanker om at en elite (støttet av militæret?) kan overta. Mao en høyre-facisme.   Jeg skriver tanker for noe eksplisitt har vel ikke kommet på papiret bortsett fra Trondhjem for et par år siden (ref Contrari, takk Contrari)
Her er vel den kronikken, Gerten

Klima, kapital og moral

http://www.climometrics.org/12kkmora.jpg

Det ser unektelig ut til at det er en ny verdensorden forfatterne ønsker seg. Jeg merker meg bl.a. noe av teksten under bildet:

SitatDen fossilbaserte veksten i Nord kan ikke fortsette om dei fattige skal koma opp på eit akseptabelt materielt nivå, skriver forfatterane.

Forfatterne ønsker at fossiløkonomien skal erstattes med økologisk økonomi. Hvordan forfatterne da tenker at Nord skal hjelpe de fattige er litt vrient å se, av artikkelen. Noe tidsperspektiv antydes vel heller ikke?

Det er mulig at de tenker seg at dette kan initieres på samme måte som 2-graders målet innen 2100. Ved et administrativt vedtak.

Det er nok ingen grenser for ønsker om "et fata morgana" og en Sareptas krukke.   8)

Gerten

Trolig tenker de seg at hvis Nord spyr ut mer klimagasser, blir det mindre for Sør innafor ramma.
It's the clouds!

ebye

Da snakker vi faktisk om en ny "naturlov": Gassvirkningsloven, etter modell av massevirkningsloven. Ramma, dvs. total mengde tillatt utslipp bestemmes administrativt. Slippes det ut mer i Sør, vil det uvegerlig bli mindre utslipp i Nord.

Men, disse alarmistene er jo ikke så fortrolige med massevirkningsloven vanligvis, så ytterligere en virkningslov vil nok ikke gjøre klimalivet deres enklere.   8)

Jostemikk

Sitat fra: Gerten på august 29, 2012, 01:45:27 AMMitt spørsmål blir om det er snakk om en venstre- eller høyre-fascisme.

Dette er et godt spørsmål, Gerten. Et spørsmål jeg ikke er nærmere å forstå i dag enn for noen år siden. En ørliten forklaring på hvorfor dette er så vrient er at svært mange av de samme amerikanerne som støttet oppbyggingen av den kommunistiske revolusjonen i Russland, de er også dypt involvert i sionismen. Som om ikke dette er forvirrende nok, sto de også bak mye av satsingen på eugenikk, men var de tyngste kritikerne av Hitlers våte drøm om en perfekt rase mennesker. Tar man så med i betraktningen at de startet WWF, med Bilderbergmøtene allerede godt i gang, forstår de fleste hvor håpløst det blir å putte disse folkene i en politisk bås. Og det gjør det vel ikke enklere at svært mange av dem er toppledere innen bank og finans, og at utvekslingen av ledere mellom bank/finans og CIA er oppsiktsvekkende stor.

Ble noen klokere? Jeg har nevnt dette før, og gjør det gjerne igjen. Mike Hulme på UEA sitt klimasenter er en mann alle bør søke opp både i Climategatemailene og ellers. Hans jobb ser ut til å ha ha dreid seg om nettverksbygging fram mot den store seieren, det politiske målet. Dette litt ulne The Cause. Jeg har arbeidet mye for å legge ut en stor sak om ham, men tiden har ikke strukket til for å bli ferdig.

Les UNEP Grida Arendal trener unge klimaaktivister. Dette dreier seg ikke om forskning eller klima/miljø. Dette er oppbygging av en fremtid under ett flagg.

I mangel av bedre navn på den politiske drømmen som ligger bak det som skjer, kan vi ikke kalle det klimaisme?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

BorisA

"Klimaisme" synes jeg er et bra uttrykk.
Kanskje et uttrykk man kan spre i f.eks VDG. Det forteller noe om at CAGW ikke er vitenskap, men noe annet.
Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare.

ebye

Jeg får uvgerlig en assosiasjon til en person-monitor, noe a la dette

http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,489.msg7006.html#msg7006

I det enkleste tilfelle kan en se for seg to egenskaper E1 og E2. For begge egenskapene gjelder det at en stor gruppe mennesker er ekstremt positive (for) eller negative (mot) en av egenskapene. La oss anta at de ikke har noe utslag på den andre egenskapen. I et 2-dimensjonalt plott ville vi ha fire grupperinger, en på hver av aksene, langt ute mot det positive og langt ute mot det negative på begge aksene. I en enkel tabell ville det se slik ut.

                    E1                  E2
------------------------------------
A                   +                    0

B                    -                     0

C                    0                    +

D                    0                     -

A, B, C, D er de ulike folkegruppene.

Forståelig? Hvis ikke, så skal jeg lage et plott senere og utvikle konseptet litt mer konkret. Det er mye morsomt man kan bruke PCA (Principal component analysis) til.  For, legger vi inn flere menneskelige egenskaper, må det litt flervariabel analyse til.   :)    8)

Bebben

Oversettelse av Kvåle og Jacobsens innlegg:

"Vi har diktet opp en rettferdig, ideell verden og en ny økonomi, og vet hva som er best både for verden, for klimaet og for deg.

Hvordan vi skal få denne nye økonomien til å fungere, har vi riktignok like lite peiling på som Stalin hadde, men stol på oss, vi vil komme til Utopia, i hvert fall dersom Statoil går ut av oljesanden og Nordsjøen og Norge blir så fattig som mulig."


Professoral skrivebordsinnsikt på høyt nivå.

Og legg merke til hvem som hele tiden vet aller aller bestest: "Fleire og fleire forskarar er klar over at det må skje ei fundamental endring i vår tenkjemåte for å sikre ei berekraftig utvikling."

Fortsetter det slik, kan det økende antall forskararar i verden ende med å utvikle seg til et alvorlig samfunnsproblem. 

Kanskje de trenger sårt til litt konkurranseutsetting? 8)
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

ConTrari

#38
Sitat fra: Gerten på august 29, 2012, 01:45:27 AM
Skremmende lesning og godt at dette blir trukket fram og analysert. I klassekampen idag var det også en kronikk som ut fra klimaskremsel konkluderte med en ny politikk. Kronikken skrevet av to professorer, en i økologisk økonomi og en emeritus fra senter for internasjonal helse. Hvordan de ville innføre den nye politikken ble det ikke sagt noe om.
Mitt spørsmål blir om det er snakk om en venstre- eller høyre-fascisme. Slik jeg oppfatter Randers, Vetlesen, Hessen mm oppfatter ikke jeg at de har tanker om endringer av produksjonsforholdene. Det er heller tanker om at en elite (støttet av militæret?) kan overta. Mao en høyre-facisme.   Jeg skriver tanker for noe eksplisitt har vel ikke kommet på papiret bortsett fra Trondhjem for et par år siden (ref Contrari, takk Contrari)

Bare hyggelig Gerten, og takk for trivelig Klimarealistpizza i kveld! Vi har jo også forhenværende Solheim (han er så ut, at han kan kalles GENERELT forhenværende) sitt utsagn om en ny økonomisk verdensorden. Klimakrisen ble da sett på som en nyttig skrekk-brekkstang for denne "nyordningen".

Gerten

Takk selv. Hyggelig å treffe deg og en hyggelig kveld som vanlig.
Gledelig at Jan Erik var klar for å svare på Cicerones famøse brev. Gammelt ordtak: å bli angrepet av fienden er en bra ting.
It's the clouds!

Gerten

Sitat fra: Bebben på august 29, 2012, 18:11:17 PM
Oversettelse av Kvåle og Jacobsens innlegg:

"Vi har diktet opp en rettferdig, ideell verden og en ny økonomi, og vet hva som er best både for verden, for klimaet og for deg.

Hvordan vi skal få denne nye økonomien til å fungere, har vi riktignok like lite peiling på som Stalin hadde, men stol på oss, vi vil komme til Utopia, i hvert fall dersom Statoil går ut av oljesanden og Nordsjøen og Norge blir så fattig som mulig."


Professoral skrivebordsinnsikt på høyt nivå.

Og legg merke til hvem som hele tiden vet aller aller bestest: "Fleire og fleire forskarar er klar over at det må skje ei fundamental endring i vår tenkjemåte for å sikre ei berekraftig utvikling."

Fortsetter det slik, kan det økende antall forskararar i verden ende med å utvikle seg til et alvorlig samfunnsproblem. 

Kanskje de trenger sårt til litt konkurranseutsetting? 8)

I denne tråden er det flere interessante tanker. Ikke å forglemme ebyes klimamonitor der han puttet inn 40 % av folk i den 4. kvadrant.

Når jeg siterer Bebben nå, kommer det av at jeg også tror det må komme en endring i folks forbruk hvis indere, kinesere og andre skal ha en tilsvarende levestandard som folk i vesten. Dette kan selvfølgelig diskuteres og er på ingen måte avklart.
Samtidig vokser det fram en misnøye med byråkratiet i Norge. Departementsfolk innførte de nye styringsystemene leser jeg. NPM blir kritisert. Bevilgningene øker og byråkratiet vokser (politiet).  Dette kan tolkes som et ønske om mer demokrati i den politiske prosessen.
Dette som et utgangpunkt for å vurdere klimapessimistene her i Norge. Hvor stor sjanse har de? Jeg mener null. Toppene i AP har tendenser men LO vil holde dem i sjakk. Så stor tiltro har jeg til demokratiet i LO. De som er mest i faresonen finnes innen miljøorganisasjoner og SV.   Jeg stoler heller ikke helt på mellompartiene. Helt til venstre har vi Rødt. Jeg hørte Torstein Dahle snakke om demokratiet under sosialismen i går. Han mener at skal sosialismen lykkes, er en helt avhengig av et utstrakt demokrati. "Det kan ikke understrekes sterkt nok at et aktivt og virkelig reelt demokrati er avgjørende nødvendig - ikke fordi det er sympatisk og virker attraktivt, men fordi det er en nødvendig forutsetning for at det etterkapitalistiske samfunnet skal få en velfungerende økonomi. " har han skrevet i ett hefte. Nåvel, det er langt fram men det er likevel noe å bygge på når det gjelder allianser. Så får vi ta debatten om de klimafaglige fakta. Rødt bruker fortsatt klima som et argument mot kapitalismen. Og så får vi understreke hvor lite demokrati det er i beslutningsprosessene og debatten i mediene.         
It's the clouds!

ebye

#41
En kronikk i Morgenbladet i dag, 21. desember, av  Nikolai Astrup

Grønn vekst er mulig

http://www.climometrics.org/12mbniko.pdf

Det er en interessant klimakronikk, men den inneholder EN FEIL:

Astrup tror på menneskeskapte klimaendringer!   :(

Det er stor sjangs for at det blir et blått styre etter neste valg. Astrup er en oppegående, rasjonell fyr. Vi må foreta oss noen skeptikerlobbyistiske grep her.    ;)     ;D      8)

8) = lobbyist