Klimaforskning

Diskusjonsforum => Generelt => Emne startet av: Bebben på November 15, 2011, 23:44:16 pm

Tittel: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: BebbenNovember 15, 2011, 23:44:16 pm
I et interessant essay fra 1995  (http://www-eaps.mit.edu/faculty/lindzen/180_Eugenics.pdf)undrer Richard Lindzen seg over fenomenet "Global Warming", og finner at det er svært sammenlignbart med et fenomen som inntraff nesten 100 år tidligere, nemlig eugenikken, eller rasehygienen, som ble moderne både i USA og Europa på begynnelsen av det 20. århundre. Alle vet hva slags konsekvenser dette etter hvert fikk på vårt kontinent, men ikke alle kjenner til at det også fikk konsekvenser i USA pga restriksjoner på innvandringen.

Richard Lindzen åpner med:

Sitat
The issue of global warming has been one of the more confusing and misleading issues to be presented to the public. Despite the absence of a significant scientific basis for most predictions, the public has been led to believe that there is an overwhelming scientific consensus that the issue is a matter of immediate urgency requiring massive control of energy usage. The first part of this paper will briefly describe this situation. The thought that scientists would allow such an abuse of science is difficult for most laymen to believe. However, I suggest that what is happening may, in fact, be the normal behavior to be expected from the interaction of science, advocacy groups, and politics. A study of an earlier example of such an interaction, the interaction of genetics, eugenics and immigration law during the early part of this century, reveals almost analogous behavior.
(Min utheving)

Den røde tråden i Lindzens essay er samspillet mellom "science, advocacy groups, and politics."

Etter en kort gjennomgang av hvordan vitenskapen står vedrørende CO2 og global oppvarming, modeller osv., fortsetter han med "Natural vs. forged consensus". Interessant nok skriver han at

Sitat
Moreover, the extent of the claimed consensus has steadily diminished in IPCC documents as one goes from the 1990 report through the 1992 update, to the 1994 report on warming potentials, and to the forthcoming 1995 report.


(Det er jo kjent hva som skjedde med 1995-rapporten etter at forskerne ikke kom fram til noe "konsensus" - denne delen av historien ble omskrevet.)

Han skriver også om strømmen av forskningsrapporter som kom i forkant av IPCC-rapporten:

Sitat
Clearly, the rapidity and observations. with which these reports are produced has little to do with the normal cycle of scientific research. Also, the effort involved in producing such a flurry of documents is largely incompatible with doing research. I would suggest that one is seeing a fairly harried effort to preserve whatever consensus has been forged until policy can be enacted.


Men her kommer aktivistgruppene inn, godt hjulpet av journalistene (kan vi kalle dem "selgerne"?):

Sitat
Of course, the whole issue has been further confused by the attempt (largely successful) by environmental advocates to mix natural with forged consensus, natural climate fluctuations with anthropogenic warming, insignificant warming with large warming, and the present relative warmth with predictions of steadily increasing warmth. To this they have added totally hypothetical claims of various consequences of putative global warming, and in all of this, they have been abetted by journalists.

Å selge "budskapet" blir muliggjort av andres passivitet, eller ettergivenhet:

Sitat
At this point, the situation has moved vastly beyond what could be justified in any way by science. Rather, there has been emphasis on the fact that science cannot rule out global warming, cynically ignoring the fact that science is generally incapable of ruling out anything. Nonetheless, there has been surprisingly little objection from the scientific community, and such objection as has been made is typically confined to private exchanges and papers addressed purely at ones colleagues.


Etter dette forteller Lindzen at

Sitat
Somewhat by accident, I came to realize that we’ve been through all this before. The interaction of genetics, eugenics, and the politics of immigration in the early 1920's has been studied at great length, primarily as an example of the misuse of science in the interests of racism. It was in this connection, that I was given an article by Jon Beckwith to read. However, whatever the implications of this case for the responsible application of biology, it is also a remarkable example of the interaction of science, advocacy, and politics.
(Min utheving.)
Så følger historien om hvordan

* Biologien hadde begynt studiet av menneskets genetikk
* Rasehygienikerne - som var aktivistene eller "rørsla" søkte å utnytte dette for å "forbedre" menneskenes egenskaper, og nok en god dose mistro til andre "raser"
* Det ble funnet at "debilitet" ("feeble-mindedness") kunne skyldes et vikende eller ikke-dominant ("recessive") gen
* Rasehygienikerne kastet seg over dette "funnet" for å søke å få gjennomført en rekke forskjellige tiltak mot innvandring samt tvangssterilisering, og det ble hevdet at "debiliteten" blant hvite var på vei nedover på grunn av usunn raseblanding, særlig fra det sørlige og østlige Europa.
* Som en følge av dette innførte Kongressen the Immigration Restriction Act 1924 (jeg har ikke detaljerte kunnskaper om denne, men den ble stående til langt ut på 60-tallet før den ble avskaffet).
* På tidspunktet da loven ble vedtatt, hadde genetikerne allerede kommet fram til at både intelligenstesten som ble brukt for å påvise den manglende intelligensen eller "debiliteten" og anvendelsen av den hadde alvorlige feil.
* Det var en viss offentlig motstand fra forskeres side mot en prematur anvendelse av denne umodne vitenskapen. Men kritikken var mild og kunne lett ignoreres, og de fleste fremtredende genetiske forskerne holdt munn.

Sitat
Professional societies, as such, never objected to the abuse of genetic science even after the particularly blatant abuse by the Nazis.


* "Aktivistene" mente seg å ha et høyere moralsk formål enn andre, og de tenderte mot å være utopister. Omtanken for kommende generasjoner var også til stede:
 
J. Arthur Thomson (British biolog) i Heredity, 1912:
Sitat
“Is it Utopian to hope ... that the ethical conscience of the average man will come more and more to include in its varied content ‘a feeling of responsibility for the healthfulness of succeeding generations’?”

* Forskerne selv var heller ikke uimottakelige for denne moralske "moten", som stammet fra aktivistene. (Redde planeten, noen?)

* Lindzen: "Det er verd å merke seg at den offentlige utøvelsen av "vitenskapelig ansvar" ble opplevd slik at den innebar å akseptere rasehygienens standpunkt"
(Min utheving og min oversettelse. Noen som kjenner igjen dette?)

* Rasehygienen vokste raskt som fag på universiteter og skoler - og ble værende der lenge etter at hypen var slutt.

* Rasehygienen var eliten, de velutdannede og vellykkedes, ideologi.

* Ja, selv prestene kom på banen. (Fra potetprester til rasehygiene-prester til klimaprester? :))

* Tidlig genetikk gav et simplistisk og lettfattelig bilde på vitenskapen, det er lett å tenke seg et enkelt gen som skaper ditt og datt. Sofistikert statistisk biometriske analyser er derimot ikke så enkelt.

* Tilsvarende gjelder at "drivhusgasser fanger opp varmestråling" - mens atmosfærefysikken ikke er så enkel at det gjør noe for den vanlige mann...

* For å omskape vitenskapelig "konsensus" til poltikk, trenges det "events" - en hetebølge, en orkan, en hockeykølle. Eugenikken hadde "debilitet"-funnet.

* Siste byggestein i luftslottet er at aktivistrørsla gis vitenskapelig troverdighet, mens motstanderne undertrykkes. For klimarørsla skjer dette i stor grad gjennom Klimapanelet. Eugenikken hadde visstnok grovere midler.

* Når bevegelsen blir oppfattet som viktig av offentligheten, kan mange forskere sole seg i glansen i kraft av den store betydningen av deres arbeid. Da kan de også pushe på for å få gjennomført sin politikk.... og produsere den vitenskapen som skal til.

Lindzen oppsummerer:
Sitat
As we have seen in this brief sketch, the interaction of science, advocacy and politics in both the global warming and eugenics cases share a number of characterisics:

 • Powerful advocacy groups claiming to represent both science and the public in the name of morality and superior wisdom.
 • Simplistic depictions of the underlying science so as to facilitate widespread ‘understanding.
 • ‘Events’, real or contrived, interpreted in such a manner as to promote a sense of urgency in the public at large.
 • Scientists flattered by public attention and deferent to ‘political will’ and popular assessment of virtue.
 • Significant numbers of scientists eager to produce the science demanded by the ‘public’.

Og til slutt: Hva skjedde med rasehygienen? Jo den gikk av moten, og det til gangs, i den grad at denne "moralske moten" av senere generasjoner er ansett som "motbydelig".

Vil det samme skje med klimarørsla, spør Lindzen, og svarer:

Sitat
Whether the same fate awaits today’s environmental ethos is impossible to predict, if only because of the ambiguities of the environmental ethos. However, to the extent that the current environmental ethos calls for restricting the economic prospects of the world’s poorer countries, it is by no means inconceivable that it too will come to be regarded as repugnant by future generations.


Dette ble et langt innlegg, men la det ikke hindre noen i å lese hele Lindzens essay. Det har aldeles ikke gått ut på dato.


(Oppdatert: "motbydelig" for "repugnant".)
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: TelehivNovember 15, 2011, 23:56:56 pm
Bebben,

først, takk for en flott jobb med å dekonstruere esssayet, det var tankevekkende å bli minnet på Lindzens nærmest visjonære essay fra 1995, for det blir jo mer og mer sannspådd dess mer klimaalarmistene har rigget maktspillet sitt. Dette var et av de bidragene som i sin  tid gjorde meg ekstra nysgjerrig på hva slags galehus man var i ferd med å rigge gjennom IPCC m/håndlangere.

At pressen og mer perifere forskningsmiljøer henger seg på i ren opportunisme utover 90-årene er bare et følgeprodukt av det innledende bakspillet som tok IPCC fra en relativt uforstående forvalter av studiebidrag, til man plutselig skifter strategi og køllefasong og begynner et fasit-program som minner om - ja, nettopp - tidligere maktprosesser der målet helliger midlet. 

Nå er jeg svært spent på om utspillene og forspillene fram til Durban blir så uverdige som vi kan frykte, herunder våre norske lakeier som alt har begynt nye tendensiøse posisjoneringer for å selge seg inn i Det Høye Råd (IPCC) ytterligere. Noen av de mest velkjente maktslikkerne er i ferd med å gjøre meg kvalm, det må jeg tilstå. De som følger nøye med i dette, vil nok vite hva jeg spesielt tenker på.   
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkNovember 16, 2011, 00:35:55 am
Takk for denne, Bebben! :D
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkNovember 16, 2011, 00:57:12 am
Bebben, du skrev:

(Det er jo kjent hva som skjedde med 1995-rapporten etter at forskerne ikke kom fram til noe "konsensus" - denne delen av historien ble omskrevet.)

Dette må ha gått meg hus forbi, eller så spiller hukommelsen meg et puss. Hva dreide denne saken seg om?
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: BebbenNovember 16, 2011, 01:11:09 am
Fra Ellestads siste artikkel i Samtiden:

Sitat
”Ledertroikaen” for IPCC-rapporten 1996 endret innstillingen fra den store vitenskapelige komitéen. Konklusjonen om at ethvert utsagn om betydelige menneskeskapte bidrag til oppvarmingen ville være kontroversielt inntil bidragene fra naturlige variasjoner var betydelig redusert (ved videre forskning) ble endret til at menneskeskapte bidrag er betydelig (i realiteten over 60 %). Samtidig ble flere kapitler endret for å få overensstemmelse mellom beskrivelse og den nye konklusjonen. Fremstilling med referanser til begge parters syn som jeg ga i Samtiden 2009, er i tråd med fakta (21, 22).

Såvidt jeg husker, var Ben Santer en av "ledertroikaen", hvem de andre var husker jeg ikke akkurat nå. Santer har benektet dette i ettertid, men jeg mener å vite at det er godt dokumentert i og med at utkastene før og etter endringene er offentlig tilgjengelige.

Begynner å bli litt sent så vi får ta det litt nærmere senere, men det er et interessant kapittel.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkNovember 16, 2011, 01:30:16 am
Takk igjen, Bebben! Det er da aldeles fæle greier, det hele.

Ja, det er sent. Kulda sniker seg inn gjennom veggene her nå, så dyna frister umåtelig.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: ConTrariNovember 16, 2011, 12:50:03 pm
I et interessant essay fra 1995  (http://www-eaps.mit.edu/faculty/lindzen/180_Eugenics.pdf)undrer Richard Lindzen seg over fenomenet "Global Warming", og finner at det er svært sammenlignbart med et fenomen som inntraff nesten 100 år tidligere, nemlig eugenikken, eller rasehygienen, som ble moderne både i USA og Europa på begynnelsen av det 20. århundre. Alle vet hva slags konsekvenser dette etter hvert fikk på vårt kontinent, men ikke alle kjenner til at det også fikk konsekvenser i USA pga restriksjoner på innvandringen.

Richard Lindzen åpner med:

Sitat
The issue of global warming has been one of the more confusing and misleading issues to be presented to the public. Despite the absence of a significant scientific basis for most predictions, the public has been led to believe that there is an overwhelming scientific consensus that the issue is a matter of immediate urgency requiring massive control of energy usage. The first part of this paper will briefly describe this situation. The thought that scientists would allow such an abuse of science is difficult for most laymen to believe. However, I suggest that what is happening may, in fact, be the normal behavior to be expected from the interaction of science, advocacy groups, and politics. A study of an earlier example of such an interaction, the interaction of genetics, eugenics and immigration law during the early part of this century, reveals almost analogous behavior.
(Min utheving)

Den røde tråden i Lindzens essay er samspillet mellom "science, advocacy groups, and politics."

Etter en kort gjennomgang av hvordan vitenskapen står vedrørende CO2 og global oppvarming, modeller osv., fortsetter han med "Natural vs. forged consensus". Interessant nok skriver han at

Sitat
Moreover, the extent of the claimed consensus has steadily diminished in IPCC documents as one goes from the 1990 report through the 1992 update, to the 1994 report on warming potentials, and to the forthcoming 1995 report.


(Det er jo kjent hva som skjedde med 1995-rapporten etter at forskerne ikke kom fram til noe "konsensus" - denne delen av historien ble omskrevet.)

Han skriver også om strømmen av forskningsrapporter som kom i forkant av IPCC-rapporten:

Sitat
Clearly, the rapidity and observations. with which these reports are produced has little to do with the normal cycle of scientific research. Also, the effort involved in producing such a flurry of documents is largely incompatible with doing research. I would suggest that one is seeing a fairly harried effort to preserve whatever consensus has been forged until policy can be enacted.


Men her kommer aktivistgruppene inn, godt hjulpet av journalistene (kan vi kalle dem "selgerne"?):

Sitat
Of course, the whole issue has been further confused by the attempt (largely successful) by environmental advocates to mix natural with forged consensus, natural climate fluctuations with anthropogenic warming, insignificant warming with large warming, and the present relative warmth with predictions of steadily increasing warmth. To this they have added totally hypothetical claims of various consequences of putative global warming, and in all of this, they have been abetted by journalists.

Å selge "budskapet" blir muliggjort av andres passivitet, eller ettergivenhet:

Sitat
At this point, the situation has moved vastly beyond what could be justified in any way by science. Rather, there has been emphasis on the fact that science cannot rule out global warming, cynically ignoring the fact that science is generally incapable of ruling out anything. Nonetheless, there has been surprisingly little objection from the scientific community, and such objection as has been made is typically confined to private exchanges and papers addressed purely at ones colleagues.


Etter dette forteller Lindzen at

Sitat
Somewhat by accident, I came to realize that we’ve been through all this before. The interaction of genetics, eugenics, and the politics of immigration in the early 1920's has been studied at great length, primarily as an example of the misuse of science in the interests of racism. It was in this connection, that I was given an article by Jon Beckwith to read. However, whatever the implications of this case for the responsible application of biology, it is also a remarkable example of the interaction of science, advocacy, and politics.


Tankevekkende stoff, Bebben!

Jeg har lenge grublet over hvordan det overhodet er mulig å narre folk så grundig som vi ser i klimasaken, og den eneste konklusjonen jeg kan finne, er at det må være et slags innebygget behov i samfunnet for å ha en myte å forholde seg til. En myte der vi kan legge inn våre drømmer om et bedre samfunn, våre moralske skrupler, våre behov for å skape helter og fiender, for å frelse og fordømme. Ganske enkelt en religions-erstatter. Det er ofte blitt påpekt et samsvar mellom kollapsen av sosialistisk / kommunistiske samfunn og ideologier, og fremveksten av klima-aktivismen, og jeg tror gjerne at mange radikalere slengte seg på denne bølgen.

MEN: samfunnet trengte også en ny drøm. Og fordi behovet er en drøm, spiller det fint liten rolle om den har noen som helst forankring i virkeligheten. Dette er deprimerende. For når klimasaken om ikke lenge er mer eller mindre glemt, vil noe annet og kanskje like sprøtt dukke opp og overta plassen.

Og da kan vi lett oppleve enda en gang at vitenskap, politikk og aktivisme inngår en uhellig allianse. Det er mange mennesker som har et godt utviklet instinkt for å være predikanter / refsere / frelsere, og disse personene snuser opp våre underbevisste behov like sikkert som en trøffelhund finner godsakene.

Rasjonelle vesener blir vi aldri, og det er kanskje like greit.
Man må være litt gal, ellers blir man gæærn.

Vi får bare håpe at neste illusjon blir noe mindre farlig enn en totalitær ideologi, mindre umenneskelig enn eugenikken, mindre kostbar enn klimasaken. Kanksje en tro på at universets gåte kan løses ved å tolke maurenes vandringer til og fra tuen? Maur er det jo overalt.

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoNovember 16, 2011, 13:35:27 pm
Takk for linken til Lindzen, Bebben - dette er virkelig tankevekkende stoff, og er nå lagret. Hva kommer det av at en meteorolog kunne se disse sammenhengene på 1990-tallet, mens jeg aldri har hørt noe som helst fra samfunnsforskere om hva som skjer, og sammenhenger til andre liknende tilfeller. Og hva med psykologien? Kanskje er det skrevet, men men vanskelig å finne?

Men "spesialistene" har kanskje vært for opptatt med å skaffe seg plattformer, slik ConTrari skriver:
Sitat
Og da kan vi lett oppleve enda en gang at vitenskap, politikk og aktivisme inngår en uhellig allianse. Det er mange mennesker som har et godt utviklet instinkt for å være predikanter / refsere / frelsere, og disse personene snuser opp våre underbevisste behov like sikkert som en trøffelhund finner godsakene.

Takk for et flott innlegg, ConTrari!
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkMars 13, 2012, 09:44:09 am
Enkelte ganger skjer det noe som er så utrolig at man tviler på at det er sant. Er det samtidig noe som mest av alt minner om ondskapsfull galskap, ikke bare tviler man, men håper det ikke er sant.

The Reference Frame - NYU, Oxford will produce shorter humans to fight AGW (http://motls.blogspot.com/2012/03/nyu-oxford-will-produce-shorter-humans.html)

Sitat
Climate activists start to realize that carbon trading won't work.

 For example, Airbus and six European airlines have informed Ms Connie Hedegaard, the European Climate Holy War Czar, about a very surprising finding: the carbon trade war against foreign airlines will lead to lost contracts and jobs. What a surprise.

Prof S. Matthew Liao (http://philosophy.fas.nyu.edu/object/smatthewliao.html) of New York University teamed up with colleagues at Oxford University, Anders Sandberg and Rebecca Roache, and they designed a superior solution to the climate change problem:

Human engineering and climate change (intro HTML) (http://www.smatthewliao.com/2012/02/09/human-engineering-and-climate-change/)
Paper with the same title (PDF, HTML) (http://www.smatthewliao.com/wp-content/uploads/2012/02/HEandClimateChange.pdf)
Interview with Mr Liao (The Atlantic) (http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/03/how-engineering-the-human-body-could-combat-climate-change/253981/)

The basic observation is that geoengineering is too dangerous and blasphemous because "geo" in this word actually means "Gaia" who is holy. So in the article – to be published in Ethics, Policy, and the Environment as a "target article" – these authors suggest a much more ethical and safer solution, namely to mess up with the humans and their DNA. They will produce humans who are better to fight climate change. What is their recipe?...

...At the remaining tens of pages of the article, the authors explain that these policies are truly needed and they're completely safe. I hope that they will start the testing of their "ingenious biotechnologies" on themselves; they badly need it. People like S. Matthew Liao should live inside graves at the cemeteries only so that their articles and similar greenhouse gas farts are safely sequestered and the civilization is protected.

 Yes, I am totally disgusted by this stuff and by the fact that NYU and Oxford harbor scumbags who are capable of writing this junk. It only differs from the most perverse medical plans during the Nazi era by one detail: the Nazis at least wanted to create a race that had some qualities according to some rather sane criteria (well, in some cases, at least). Instead, Mr Liao and his thugs want to exterminate the mankind as we know it and create a sea of short stinky junk losers similar to themselves. And that idea really sucks.

Denne saken er slått rimelig krast opp på flere blogger, men jeg nøyer meg med denne henvisningen. Lubos Motl har en ærlig og rett fram reaksjon på klimasakens største vederstyggeligheter, og legger lite i mellom i sine karakteristikker av forskere som i en annen tid kanskje ville blitt idømt svært strenge fengselsstraffer, samt blitt fordømt av enten samtid eller nær ettertid. La oss håpe noe tilsvarende også vil skje etter AGW-alarmismens tidsalder.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkMars 13, 2012, 11:10:29 am
Jeg fant en interessant link (http://www.waragainsttheweak.com/) blant kommentarene hos Bishop Hill, nå når også han har tatt opp denne forferdelige saken, Eco-eugenics (http://bishophill.squarespace.com/blog/2012/3/13/eco-eugenics.html#comments).
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: Amatør1Mars 13, 2012, 18:54:22 pm
Jeg fant en interessant link (http://www.waragainsttheweak.com/) blant kommentarene hos Bishop Hill, nå når også han har tatt opp denne forferdelige saken, Eco-eugenics (http://bishophill.squarespace.com/blog/2012/3/13/eco-eugenics.html#comments).

Må si meg enig i Motl's karakteristikk. Avskyelig.

Minner meg om denne oppslagsnovellen som reflekterer et lignende samfunn. Men det er endel morsommere.
Faen. Nå har de senket takhøyden igjen. Må huske å kjøpe nye knebeskyttere.  (http://web2.gyldendal.no/toraage/faen/)
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: Amatør1Mars 13, 2012, 21:08:52 pm
Enkelte ganger skjer det noe som er så utrolig at man tviler på at det er sant. Er det samtidig noe som mest av alt minner om ondskapsfull galskap, ikke bare tviler man, men håper det ikke er sant.

The Reference Frame - NYU, Oxford will produce shorter humans to fight AGW (http://motls.blogspot.com/2012/03/nyu-oxford-will-produce-shorter-humans.html)

Denne ideen er ikke ny, her er et sitat fra gruppa Genesis fra den tiden Peter Gabriel var sentral

Etter ca 7:00 minutter i den ca 40 år gamle videoen under, følger teksten:


GET 'EM OUT BY FRIDAY  (http://genesisetc.tripod.com/Foxtrot.html)
[...]

This is an announcement from Genetic Control-
"It is my sad duty to inform you of a four foot restriction on
humanoid height."


"I hear the directors of Genetic Control have been buying all the
properties that have recently been sold, taking risks oh so bold.
It's said now that people will be shorter in height, they can fit
twice as many in the same building site.
(they say that's alright),

Beginning with the tenants of the town of Harlow,
in the interest of humanity, they've been told they must
go-go-go-go-."

[...]


http://www.youtube.com/v/Q-U9YXCg2cE?version=3&hl=en_US

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: zulusierragolfMars 13, 2012, 21:29:03 pm
Min begeistring for Human Engineering er ganske begrenset.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: ConTrariMars 13, 2012, 21:42:05 pm
Min begeistring for Human Engineering er ganske begrenset.

Min også, når jeg ser det bedrøvelige resultat av egne forsøk i den retningen... 8)
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkMars 23, 2012, 16:31:36 pm
Visste dere at Sir Julian Huxley, en av de ivrigste forkjemperne for eugenikk, også var en av grunnleggerne av WWF? Alt økonomisk støttet av Rockefeller Foundation? De to andre grunnleggerne var prins Philip og prince Bernhard.

Sitat prins Philip: In the event that I am reincarnated, I would like to return as a deadly virus, in order to contribute something to solve overpopulation.

Tror noen at disse overmenneskene så på seg selv som den del av menneskeheten som skulle utsettes for eugenikk? Var til troende å stille seg først i køen for å ende sitt liv for å redde verden fra overbefolkning?

WWF fra Who we are (http://wwf.panda.org/who_we_are/history/sixties/)

Sitat
WWF in the 60's.

One of the most important figures in WWF's early history was the renowned British biologist, Sir Julian Huxley. As the first Director General of UNESCO, Huxley had also helped found a scientific research-based conservation institution, now known as IUCN-The World Conservation Union.

Fra Wikipedia om Huxley og eugenikk. (http://no.wikipedia.org/wiki/Julian_Huxley#Eugenikk)

Huxley mente at de miljøvernorganisasjonene de startet skulle brukes som våpen for å raskest mulig få dannet et nytt verdensstyre.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: ConTrariMars 23, 2012, 17:20:11 pm


Huxley mente at de miljøvernorganisasjonene de startet skulle brukes som våpen for å raskest mulig få dannet et nytt verdensstyre.

Og broren hans skrev "Brave New World"  8)
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkMars 23, 2012, 18:05:00 pm
Den boka er jeg halvveis i her jeg sitter. På et radiointervju på BBC like før han døde, fortalte han at verden ville bli slik han hadde skrevet om. Han hadde mer tro på egen tolking enn tolkingen til George Orwell.

Dette setter leseopplevelsen min i et nytt lys, for å si det mildt.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: ConTrariMars 23, 2012, 18:43:34 pm
Den boka er jeg halvveis i her jeg sitter. På et radiointervju på BBC like før han døde, fortalte han at verden ville bli slik han hadde skrevet om. Han hadde mer tro på egen tolking enn tolkingen til George Orwell.

Dette setter leseopplevelsen min i et nytt lys, for å si det mildt.

1984 har aldri skremt meg til mer enn et gjesp, men Brave New World er skumle saker, fordi undertrykkingen er så behagelig. Alle behov fylles til randen, så det ikke er plass til spørsmål.

Og når opprørerne er fanget, (stopp her, Joste!) er straffen eksil på en idyllisk sydhavsøy. Men helten vil heller til et sted med ubehagelig klima, som Falklandsøyene, nettopp for å holde tanken skjerpet. Verdensleder Mustapha Mond beklager dette (men innvilger ønsket), selv om han privat har sans for en slik holdning.

Huxley forutså allerede på 30-tallet at tradisjonell voldelig undertrykking ville bli avlegs, og psykologiske metoder, underholdning og rusmidler kan være langt mer effektive metoder for en diktator.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: ConTrariMars 23, 2012, 18:45:07 pm
Den boka er jeg halvveis i her jeg sitter. På et radiointervju på BBC like før han døde, fortalte han at verden ville bli slik han hadde skrevet om. Han hadde mer tro på egen tolking enn tolkingen til George Orwell.

Dette setter leseopplevelsen min i et nytt lys, for å si det mildt.

Bare for moro skyld; vet du hvem som først brukte uttrykket "Brave New World" ?
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkMars 23, 2012, 19:01:17 pm
Nei, det vet jeg ikke. :D
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: ConTrariMars 23, 2012, 19:20:06 pm
Nei, det vet jeg ikke. :D

Det er Miranda i Shakespeare's aller siste teaterstykke "The Tempest";

"O wonder!

How many goodly creatures are there here! How beauteous mankind is! O brave new world!
That has such people in't!"


"Social critic Neil Postman contrasts the worlds of Nineteen Eighty-Four and Brave New World in the foreword of his 1985 book Amusing Ourselves to Death. He writes:

    What Orwell feared were those who would ban books. What Huxley feared was that there would be no reason to ban a book, for there would be no one who wanted to read one. Orwell feared those who would deprive us of information. Huxley feared those who would give us so much that we would be reduced to passivity and egotism. Orwell feared that the truth would be concealed from us. Huxley feared the truth would be drowned in a sea of irrelevance. Orwell feared we would become a captive culture. Huxley feared we would become a trivial culture, preoccupied with some equivalent of the feelies, the orgy porgy, and the centrifugal bumblepuppy. As Huxley remarked in Brave New World Revisited, the civil libertarians and rationalists who are ever on the alert to oppose tyranny "failed to take into account man's almost infinite appetite for distractions." In 1984, Orwell added, people are controlled by inflicting pain. In Brave New World, they are controlled by inflicting pleasure. In short, Orwell feared that what we fear will ruin us. Huxley feared that our desire will ruin us."


http://en.wikipedia.org/wiki/Brave_New_World

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: Amatør1Mars 23, 2012, 19:37:05 pm
    What Orwell feared were those who would ban books. What Huxley feared was that there would be no reason to ban a book, for there would be no one who wanted to read one. Orwell feared those who would deprive us of information. Huxley feared those who would give us so much that we would be reduced to passivity and egotism.

Dette synes å være en overdrivelse av forskjellen. Et hovedpoeng hos Orwell i "1984" er nettopp det at man ikke bare fjerner evnen og viljen til kritisk tenkning, men faktisk eliminere muligheten gjennom systematisk forringelse av språket:

http://www.george-orwell.org/1984/4.html

Syme bit off another fragment of the dark-coloured bread, chewed it briefly, and went on:

'Don't you see that the whole aim of Newspeak is to narrow the range of thought? In the end we shall make thoughtcrime literally impossible, because there will be no words in which to express it. Every concept that can ever be needed, will be expressed by exactly one word, with its meaning rigidly defined and all its subsidiary meanings rubbed out and forgotten. Already, in the Eleventh Edition, we're not far from that point. But the process will still be continuing long after you and I are dead. Every year fewer and fewer words, and the range of consciousness always a little smaller. Even now, of course, there's no reason or excuse for committing thoughtcrime. It's merely a question of self-discipline, reality-control. But in the end there won't be any need even for that. The Revolution will be complete when the language is perfect. Newspeak is Ingsoc and Ingsoc is Newspeak,' he added with a sort of mystical satisfaction. 'Has it ever occurred to you, Winston, that by the year 2050, at the very latest, not a single human being will be alive who could understand such a conversation as we are having now?'
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: ConTrariMars 23, 2012, 19:49:06 pm
    What Orwell feared were those who would ban books. What Huxley feared was that there would be no reason to ban a book, for there would be no one who wanted to read one. Orwell feared those who would deprive us of information. Huxley feared those who would give us so much that we would be reduced to passivity and egotism.

Dette synes å være en overdrivelse av forskjellen. Et hovedpoeng hos Orwell i "1984" er nettopp det at man ikke bare fjerner evnen og viljen til kritisk tenkning, men faktisk eliminere muligheten gjennom systematisk forringelse av språket:

http://www.george-orwell.org/1984/4.html

Syme bit off another fragment of the dark-coloured bread, chewed it briefly, and went on:

'Don't you see that the whole aim of Newspeak is to narrow the range of thought? In the end we shall make thoughtcrime literally impossible, because there will be no words in which to express it. Every concept that can ever be needed, will be expressed by exactly one word, with its meaning rigidly defined and all its subsidiary meanings rubbed out and forgotten. Already, in the Eleventh Edition, we're not far from that point. But the process will still be continuing long after you and I are dead. Every year fewer and fewer words, and the range of consciousness always a little smaller. Even now, of course, there's no reason or excuse for committing thoughtcrime. It's merely a question of self-discipline, reality-control. But in the end there won't be any need even for that. The Revolution will be complete when the language is perfect. Newspeak is Ingsoc and Ingsoc is Newspeak,' he added with a sort of mystical satisfaction. 'Has it ever occurred to you, Winston, that by the year 2050, at the very latest, not a single human being will be alive who could understand such a conversation as we are having now?'


Det kan nok være satt på spissen, men 1984 forutsetter en bevisst innskrenking av språket, utført av en sentralmakt.

Det er der jeg slapper av, for jeg har en urokkelig tro på menneskets grunnleggende anarkisme og evne til nyskaping, ikke minst når det gjelder ord og ideer. En diktatorisk makt som forsøker å eliminere disse egenskapene hos oss, har min oppriktige medfølelse.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: Amatør1Mars 23, 2012, 20:24:48 pm
En diktatorisk makt som forsøker å eliminere disse egenskapene hos oss, har min oppriktige medfølelse.

En diktatorisk makt behøver ikke forsøke å eliminere noen egenskaper hos oss, enten så skjer det frivillig slik som i 1984, eller diktaturet kan velge å totalt se bort ifra våre egenskaper og ideer, det er på sett og vis det som definerer diktaturet.

Slik formulerte James Delingpole dette på side 59 i sin bok Watermelons:

[attachimg=1 width=500]


Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: ConTrariMars 23, 2012, 20:38:18 pm
En diktatorisk makt som forsøker å eliminere disse egenskapene hos oss, har min oppriktige medfølelse.

En diktatorisk makt behøver ikke forsøke å eliminere noen egenskaper hos oss, enten så skjer det frivillig slik som i 1984, eller diktaturet kan velge å totalt se bort ifra våre egenskaper og ideer, det er på sett og vis det som definerer diktaturet.

Slik formulerte James Delingpole dette på side 59 i sin bok Watermelons:

[attachimg=1 width=500]

Og vårt forum er et godt eksempel på hvorfor jeg er optimist  8)

Nå har klimarørsla hatt makten og media med seg i en årrekke, og likevel møter de større motstand hver dag. Undertrykkelsen mister grepet på folk, og opinionen skifter. Det vil altid være noen særinger som står opp mot overmakten, og sannheten kan ikke skjules i det uendelige.

Diktaturer er på mange måter svært skrøpelige konstruksjoner, de tåler ikke mye motgang i forhold til et demokrati. Som heller ikke er feilfritt,; den ihuga demokraten Churchill kalte demokratiet det verste av alle styresett, "bortsett fra alle de andre".
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: BebbenMars 23, 2012, 22:06:57 pm
Interessant diskusjon! Jeg har "på blokken" at jeg må lese 1984 og Brave New World om igjen, var altfor umoden den gangen jeg leste dem for mange år siden.

Contrari: Godt å se at du er optimist, tross alt! I forhold til all ensrettingen har nok Internett vært en "game changer", akkurat som boktrykkerkunsten ble det i sin tid.

Amatør1: Dine hyppige henvisninger til 1984 er ofte slående, og ikke uten grunn. Når vi snakker om denne innskrenkningen av språket, er jo selve ordet "klimaendringer" et eksempel på det - Klimapanelet har "kuppet" dette ordet og tatt med "menneskeskapt" i definisjonen av det! Andre eksempler er jo "klimakrisen" (ikke hørt så ofte etter København-møtet) og ordet "utslipp". I dette siste ordet ligger det jo innbakt at vårt eneste bidige utpust bidrar til noe negativt for jordens klima (for vi er jo onde vesener....). Videre kan nevnes den store innsatsen for å få definert CO2 som "forurensning". Og mye, mye mer... det handler om definisjonsmakt, som Ellestad skriver.

Den fjerde statsmakten sviktet oss og glemte sin viktigste oppgave - nemlig å være kritiske (både til skeptikere og alarmister!!). I stedet meldte journalistene seg inn i en aktivistbevegelse som ivret for bestemte politiske tiltak og et bestemt, men likevel vagt, "grunnsyn", nemlig mennesket som et ondt vesen som i sin grådighet (men også i sin kamp for en anstendig tilværelse!) truer "miljøet" eller "klimaet" (noen av disse tankene har ikke vært fjerne for meg heller i løpet av mitt liv, men plutselig ser jeg at klimarørsla er en av de mest miljøfiendtlige kreftene som finnes! Hva kan det komme av?) Er det slik at det blant journalister er "kult" å ha de "riktige" meningene? Og hvor er det blitt av de som før var kjent som de "intellektuelle"? Har de sluttet å tenke, er de rett og slett utdødd, har de aldri egentlig eksistert - i hvert fall ikke i Norge, eller er de rett og slett like dårlig informert som PP? Ikke vet jeg, men jeg ser mange ganger et stort svart hull der det skulle ha vært selvstendig, kritisk tankevirksomhet i norsk offentlighet, eksempelvis da James Hansen var i Norge for å motta Sofie-prisen. Joda, det finnes lysglimt, vi har jo både Ellestad, Humlum, Stordahl og Solheim (ikke han men han andre), og vi har oss selv :), men det vel likevel nesten like langt mellom lysglimtene som det er avstand mellom trådene i Randers' CO2-"teppe" rundt jorden.

Og Jostemikk: Prins Charles er jo som kjent ansatt i en av de mest vernede bedriftene i verden, det britiske kongehuset. Man trenger ikke finne opp kruttet for å jobb der... på den annen side kan det vise seg å være grenser for hvor mye skade man kan tillate seg å påføre sin egen bedrift. Oppgjørets dag kan komme, eksempelvis at vi en vakker dag får the United Republic of England, Wales, Scotland and Northern Irland... hvem vet.

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: ConTrariMars 23, 2012, 22:15:34 pm
Og hvor er det blitt av de som før var kjent som de "intellektuelle"? Har de sluttet å tenke, er de rett og slett utdødd, har de aldri egentlig eksistert - i hvert fall ikke i Norge, eller er de rett og slett like dårlig informert som PP? Ikke vet jeg, men jeg ser mange ganger et stort svart hull der det skulle ha vært selvstendig, kritisk tankevirksomhet i norsk offentlighet, eksempelvis da James Hansen var i Norge for å motta Sofie-prisen. Joda, det finnes lysglimt, vi har jo både Ellestad, Humlum, Stordahl og Solheim (ikke han men han andre), og vi har oss selv :), men det vel likevel nesten like langt mellom lysglimtene som det er avstand mellom trådene i Randers' CO2-"teppe" rundt jorden.


Upps, upps, Bebben, "intellektuell" har ingen nødvendig sammenheng med "intelligent", til tross for mange like bokstaver. Korrelasjon er ikke kausalitet, vet du  8)Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: BebbenMars 23, 2012, 22:35:26 pm

Sitat
Upps, upps, Bebben, "intellektuell" har ingen nødvendig sammenheng med "intelligent", til tross for mange like bokstaver. Korrelasjon er ikke kausalitet, vet du 


- Jag er intelektuell.
- Inte jag heller.


Point taken, CT  ;D

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: ConTrariMars 23, 2012, 22:40:12 pm

Sitat
Upps, upps, Bebben, "intellektuell" har ingen nødvendig sammenheng med "intelligent", til tross for mange like bokstaver. Korrelasjon er ikke kausalitet, vet du 


- Jag er intelektuell.
- Inte jag heller.


Point taken, CT  ;D

hehe. Skal vi skeie ut med en svenskevits til på fredagskvelden?

"Hvor mange svensker behøves for å døpe en båt?
Svar: Alle. En holder flasken, de andre kaster båten."
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkMars 23, 2012, 22:45:11 pm
Hehe! Takke ;Dr for både iterleputelle og morsomme kommentarer.

Denne tråden du startet er mye mer aktuell enn jeg egentlig var klar over da du dro den i gang, Bebben. Har begynt å liste folk, lett etter tilhørighet etc. Det er skremmende å oppdage at det virker å være samme laug bak begge disse sakene. Samme type mennesker. Mengder av nesten identisk argumentasjon.

Jeg tror vi alle må slutte å tenke på,"velgjørere", (pengene bak tunge samfunnspåvirkende forskning) og "fremtidsrettet politikk" (hvilke som helst fra dagens tre generasjoner med politiske broilere) som noe som gagner menneskeheten som helhet. Jeg fatter større og større mistenksomhet til disse folkene, og mye tyder på at når de snakker om allmuen, ser de ikke på den som en del av menneskeheten. Trolig heller som en avart uten egenverdi.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoMars 23, 2012, 22:47:43 pm
President Bush ga klart uttrykk for hvor sterkt han mislikte intellektuelle mennesker.
Han følte seg nok mer hjemme blant de mer sleipe og beregnende med forvridd intelligens ;)
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: Amatør1Mars 23, 2012, 22:56:28 pm
Amatør1: Dine hyppige henvisninger til 1984 er ofte slående, og ikke uten grunn. Når vi snakker om denne innskrenkningen av språket, er jo selve ordet "klimaendringer" et eksempel på det - Klimapanelet har "kuppet" dette ordet og tatt med "menneskeskapt" i definisjonen av det! Andre eksempler er jo "klimakrisen" (ikke hørt så ofte etter København-møtet) og ordet "utslipp". I dette siste ordet ligger det jo innbakt at vårt eneste bidige utpust bidrar til noe negativt for jordens klima (for vi er jo onde vesener....). Videre kan nevnes den store innsatsen for å få definert CO2 som "forurensning". Og mye, mye mer... det handler om definisjonsmakt, som Ellestad skriver.

Bebben: Helt riktig. Det er mange eksempler på nytaleord ("klimafornekter") og ord som har fått seg tildelt snevrere tolkning ("klimaendringer"), samt ord som har blitt mer eller mindre forbudt. Denne formen for politisk korrekthet går direkte på språket, akkurat som i 1984. Det blir stadig utgitt nye utgaver av nytaleordboka der enkelte ord søkes fjernet. Eksempelvis er det nå forbudt å si "sigøyner", det korrekte er visstnok "rom-folk", selv om det høres ut som "rom-vesener". Et annet ekstremt eksempel som ble diskutert på NrK radio nylig, var at det var blitt ukorrekt å kalle de som ikke omkom på Utøya for "overlevende". Hva alternativet er vet jeg ikke, men jeg kan tenke meg et par nytale-varianter.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkMars 31, 2012, 19:16:11 pm
Nå har det kommet dit at om man ikke allerede har rukket å tukle med naturen og skape et genetisk fullkomment individ, så skal de som er skeptiske til IPCC nå behandles som de syke menneskene de er.

The Register - Climate-change scepticism must be 'treated', says enviro-sociologist. Dubious on warmo peril? You're the kind who'd own slaves (http://www.theregister.co.uk/2012/03/30/climate_scepticism_racism_slavery_treatment/)

Rent bortsett fra at vi er nødt til å straffeforfølge disse gale "forskerne" etterhvert som pseudovitenskapen deres smuldrer bort, stiller jeg meg spørsmålet, mener virkelig denne "forskeren", Kari Nordgaard, at vi trenger hjelp av psykolog- eller fysiologingeniører?

(https://lh6.googleusercontent.com/-SQyBNtnBjJo/T3XRodfb_PI/AAAAAAAAIL0/EIU39MK4b7w/s400/karinorgaard.jpg)
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoMars 31, 2012, 19:43:16 pm
Slike mennesker som Nordgaard mangler all forstand, og burde beskyttes mot seg selv. Livsvarig forvaring? ;)
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkMars 31, 2012, 19:49:17 pm
Ja, det hører hun så absolutt hjemme. Lukket anstalt.

Ærlig talt, dette er alvorlig. De skal nå sykliggjøre opposisjonen, og husk at dette tross alt er mennesker med påvirkningskraft. De skremmer vettet av meg.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: ConTrariMars 31, 2012, 21:10:37 pm
Ja, det hører hun så absolutt hjemme. Lukket anstalt.

Ærlig talt, dette er alvorlig. De skal nå sykliggjøre opposisjonen, og husk at dette tross alt er mennesker med påvirkningskraft. De skremmer vettet av meg.

Fri oss fra sosiologene!

"Professor Kari Norgaard compares the struggle against climate scepticism to that against racism and slavery in the US South.

Prof Norgaard holds a B.S. in biology and a master's and PhD in sociology."


Men de er ikke farlige. De skjemmer seg loddrett ut med sin eksremisme, ehh...ekstremisme, og de får ikke makt tilå gjennomføre sin gale ideer.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoMars 31, 2012, 21:26:45 pm
Problemet er vel at denne gjengen liker å tekkes hverandre, snakke hverandre etter munnen, og er de mange nok er det utrolig hvor stor påvirkning de har. Håper bare at det finnes noen reflekterende folk innimellom dem. Saueflokker går dit gjeterhunden loser dem, så dersom de kunne få en vettug leder, er det nok lett å få dem til å snu.

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: ConTrariMars 31, 2012, 21:56:57 pm
Problemet er vel at denne gjengen liker å tekkes hverandre, snakke hverandre etter munnen, og er de mange nok er det utrolig hvor stor påvirkning de har. Håper bare at det finnes noen reflekterende folk innimellom dem. Saueflokker går dit gjeterhunden loser dem, så dersom de kunne få en vettug leder, er det nok lett å få dem til å snu.

De er gneldrebikkjer, ikke noe mer. De er ikke politkere engang, og jeg tror de aller fleste amerikanske politikere holder seg godt unna slike folk og holdninger. De er "damaged goods".
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: BebbenMars 31, 2012, 22:58:33 pm
Hm, kanskje den klimafikserte klimasosiologen burde lese dette dokumentet (http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,KAZ,,4d7f254c2,0.html), som også kommer fra FN, nemlig Høykommisariatet for flyktninger:

Sitat
Kazak Police Threaten Dissidents With Psychiatric Confinement

The practice of locking away regime critics or perceived troublemakers in psychiatric hospitals largely ended with the collapse of the Soviet system two decades ago, but human rights defenders report that some police are still trying to apply the tactic in Kazakstan.

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoMars 31, 2012, 23:14:48 pm
Hvorfor forstår de ikke selv at de tilhengere av slike systemer? Dette er holdninger vi ofte ser fra alarmistene. Synd at de ble født for sent og på feil sted. Kanskje de burde prøve å sende en søknad til Nord-Korea?

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: BebbenMars 31, 2012, 23:50:46 pm
Hvorfor forstår de ikke selv at de tilhengere av slike systemer? Dette er holdninger vi ofte ser fra alarmistene. Synd at de ble født for sent og på feil sted. Kanskje de burde prøve å sende en søknad til Nord-Korea?

Jo, som vi så for en tid siden må jo Nord-Korea være idealet, med Earth Hour 24 timer x 365 dager...

... og med ledere som vet hva som er "best for deg".
 
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkApril 01, 2012, 16:15:12 pm
Andrew Bolt i The Herald Sun skriver også om den gale sosiologen. (http://blogs.news.com.au/heraldsun/andrewbolt/index.php/heraldsun/comments/something_is_sick_and_its_not_the_sceptics/)
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoApril 01, 2012, 17:29:05 pm
Noen som ønsker enda mer av Kari Marie Norgaard?

Hun er norskamerikaner i 3. ledd. Hun besøker Norge og snakker/skriver norsk.

Her er en artikkel hun har skrevet i Morgenbladet 1.12.11:
«Folk vil beskytte seg selv litt» (http://morgenbladet.no/ideer/2011/folk_vil_beskytte_seg_selv_litt_0)

Sitat
Begrepet «fornektelse» brukes iblant for å beskrive fenomenet der man avviser at informasjon er sann, slik tilfellet er med klimaskeptikerne. Dette er imidlertid en helt annen, mer bokstavelig bruk av fornektelsesbegrepet. I stedet anstrenger folk seg faktisk for å unngå å ta inn over seg urovekkende informasjon for å slippe å føle frykt, skyld og hjelpeløshet, for å følge kulturelle normer og bevare positive forestillinger om egen og nasjonal identitet. Som følge av denne typen fornektelse beskriver folk en følelse av «å vite og ikke vite» om klimaendringer, av å ha informasjon men ikke tenke på det i hverdagen. Kunnskap fra klimaforskningen er kjent på det abstrakte planet, men frikoblet fra og usynlig innenfor det politiske, sosiale eller private livet.

"... bevare positive forestillinger om egen og nasjonal identitet." Det var jo en interessant formulering. Så det å føle nasjonal identitet kvalifiserer for å være fornekter? Og det er kanskje feil å føle en egen identitet? Tror hun må ha fått et slag i hodet en gang uten at brikkene falt tilbake på rett sted.

Uff, disse samfunnsforskerne! Men slike forskere er det neimen ikke rart at vi får merkelige samfunn og merkelige innbyggere. Men hun vil nok være ute av stand til å forske på sin egen art, noe som hadde vært langt viktigere.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: Amatør1April 01, 2012, 18:41:57 pm
"... bevare positive forestillinger om egen og nasjonal identitet." Det var jo en interessant formulering. Så det å føle nasjonal identitet kvalifiserer for å være fornekter?

Disse menneskene er fullstendig gale, og dette ender med forferdelse om vi ikke får stoppet det. Det framgår av sitatet du gjengir at den egentlige agendaen er New World Order, der nasjonalstatene ikke eksisterer og der verden styres diktatorisk etter "sustainability"-prinsipper som disse fantastene selvsagt har definisjonsrett på hva inneholder. Et viktig hovedpunkt er at almenheten ikke skal ha tilgang på rimelig energi. Med andre ord: Agenda 21.

Denne instillingen har manifestert seg som en smittsom sykdom blant post-normale forskere.

Delingpole, side 84;
[attachimg=1 width=500]
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoApril 01, 2012, 19:13:10 pm
På denne videoen er det James Wolfensohn som foreleser for studenter. Han er tidligere leder av Verdensbanken, og hans familie har lange tradisjoner innen Rotschild-dynastiet.Det han ikke sier til studentene på denne videoen, er at han, som leder for Verdensbanken, har vært med på å skape den utviklingen han beskriver. Dette er ønsket politikk fra FN-systemet gjennom Verdensbanken. Jeg tror veldig mange mennesker har en innskrenket forståelse av hva Verdensbanken egentlig driver med. Ikke noe demokratisk system innenfor FN, nei, og Verdensbankens leder blir utnevnt fra USA, visstnok prøver de å bytte på leder fra hhv. USA og Europa (EU).


"... there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they had better not speak above their breath when they speak in condemnation of it" - President Woodrow Wilson
Tittel: Sv: Sensasjonell utvikling i sosiolog-saken
Skrevet av: JostemikkApril 03, 2012, 10:40:32 am
Saken om den gale norskættede sosiologen har tatt en dramatisk vending. Les de oppsiktsvekkende nyhetene hos WUWT - Rewriting history: “treatment” of climate sceptics disappears from University of Oregon press statement (http://wattsupwiththat.com/2012/04/02/rewriting-history-treatment-of-sceptics-disappears-from-university-of-oregon-press-statement/#more-60599).

Profilsiden hennes har forsvunnet fra universitetets nettside. E-postadressen hennes har blitt forandret fra edu-adresse til yahoo-adresse. Teksten i det stykket hun skrev er gjort fullstendig om.
Tittel: Sv: Sensasjonell utvikling i sosiolog-saken
Skrevet av: seotoApril 03, 2012, 10:58:41 am
Saken om den gale norskættede sosiologen har tatt en dramatisk vending. Les de oppsiktsvekkende nyhetene hos WUWT - Rewriting history: “treatment” of climate sceptics disappears from University of Oregon press statement (http://wattsupwiththat.com/2012/04/02/rewriting-history-treatment-of-sceptics-disappears-from-university-of-oregon-press-statement/#more-60599).

Profilsiden hennes har forsvunnet fra universitetets nettside. E-postadressen hennes har blitt forandret fra edu-adresse til yahoo-adresse. Teksten i det stykket hun skrev er gjort fullstendig om.

Godt at i hvert fall én fanatiker blir fjernet - når vil flere følge? Det skjer vel neppe, de blir bare mer forsiktige med hva de ytrer i det offentlige rom.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkApril 03, 2012, 11:36:54 am
Mulig denne linken som jeg fant på WUWT i et debattinnlegg kan være viktig, Wikipedia - Environmental sosiology (http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_sociology).
Tittel: Sv: Kari Nordgaards oppdrag for verdensbanken
Skrevet av: JostemikkApril 03, 2012, 11:44:43 am
Kari Nordgaard har virkelig stått på. (http://www.whitman.edu/content/magazine/in-their-words/dearmrpresident/norgaard)

Sitat
My research further indicates that climate change is so disturbing that many of us simply choose not to think about it! Naturally, the fact that we have been all too willing to avoid thinking about climate change fits perfectly into the agenda of any campaign to create a sense of doubt. It is for these reasons that a primary recommendation of my report commissioned by the World Bank on climate denial is that policymakers should not wait for public opinion to take necessary action.

Det som er tydelig er at alle demokratiske prinsipper blir forsøkt knust av disse menneskene. Den som er interessert i denne rimelig skandaløse saken bør selv undersøke Verdensbankens historie etc.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoApril 03, 2012, 12:35:17 pm
Kan man si at de s.k. menneskeskapte klimaendringene har skremt vettet av henne? ;)

Hvor mange andre har fått psykiske problemer pga. skremslene?
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkApril 03, 2012, 12:56:03 pm
Punitive psychiatry in the Soviet Union (http://www.enotes.com/topic/Punitive_psychiatry_in_the_Soviet_Union)

Sitat
In the Soviet Union, psychiatry was sometimes used for punitive purposes. Psychiatric hospitals were used by the authorities as prisons in order to isolate hundreds or thousands of political prisoners from the rest of society, discredit their ideas, and break them physically and mentally...

Det som er av ytterste viktighet nå er at vi alle er i stand til å lære av historien.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkApril 03, 2012, 13:25:13 pm
Eugenikk, psykiatrisk tvangsbehandling av opposisjonelle, umenneskeliggjøring av mennesker med divergerende meninger - det vi opplever er ikke annet enn en repetisjon av fortiden.

Det kan godt være at det vil være lurt å tenke utenfor selve begrepsboksene (kommunistisk, fascistisk, nazistisk) osv. Det er nemlig det samme resultatet vi ender opp med. Totalitære styrer, ønsket om verdensherredømme etc.

Angående eugenikk, så var dette selve hoveddrivkraften bak Adolf Hitlers ønske om en ren, arisk rase. Han skrev til og med takkebrev til de amerikanske forskerne bak. Det hele støttet av Rockefeller foundation. Dette er dokumentert grundig.

Jeg undres også litt over den merkelappen mediene drukner oss med angående "ytre høyre", "høyreekstrem" osv, angående nazistiske miljøer. Når ble nasjonalsosialisme ytre høyre? Er dette et bevisst forsøk på begrepsforvirring, eller har jeg misforstått hele meningen med nasjonalsosialisme koblet til ønsket om verdensherredømme (Det Tredje Riket)?

Det er svært mye jeg ikke forstår, og jeg blir sikrere og sikrere på at jeg aldri vil være i nærheten av å forstå alt heller. Snubletrådene og fallgruvene dukker opp i en uendelig rekke mens jeg forsøker å nøste opp den lille historiske biten av dette som skjer i klimasaken. Ofte hjelper det ikke engang å holde tunga rett i munnen. Jeg snubler i tråder, jeg faller hodestups i alle hull.

Det som imidlertid synes klart er at kreftene bak klimahypen ikke utelukkende ser ut til å tenke på sin nestes beste. Den akademiske småkranglingen er kun en ørliten parentes i historien.

Eugenikk, AGW-skremsler, nazisme, kommunisme, sosialisme, ønsker om makt og kontroll - grensene viskes mer og mer ut ettersom jeg snubler og faller meg gjennom de mengder av opplysninger som må vurderes, forkastes, eller betraktes med forsterket interesse.

Er jeg på jordet hvis jeg mener å ha sett at partigrensene er i ferd med å viskes ut mer og mer for hvert år? Tenker da på vårt eget politiske miljø her i lille Norge. Demoniserer man ikke ofte de som skiller seg ut, slik at likhetene blir større og større? Kan årsaken til det jeg selv mener er manglende politiske alternativer komme av dette?

Hvordan står det da til i USA, der man i generasjoner i realiteten har hatt et toparti-system? Og selv det virker kun å være en illusjon, da flere tidligere presidenter har innrømmet at hvem som får muligheten til å bli president er avgjort av andre lenge før selve valget.

Dette siste finner den interesserte i avskjedstaler til nasjonen, sitater fra bøker skrevet av ekspresidentene osv. I en dokumentar laget om Ronald Reagan forteller hans sønn dette rett ut.

Er i det hele tatt noe som helst innen maktens imperier det vi har trodd? Uff! Resten av påsken skal jeg smøre et tjukt lag med klister under glisonen på skiene slik at det ikke går så fort i de bratteste bakkene. Jeg føler ofte jeg ligger flere kilometer foran meg selv angående de problemstillingene/spørsmålene jeg stiller i dette innlegget.

Sakte i bakkene, Jostemikk! :D
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoApril 03, 2012, 13:55:17 pm
Lord Monckton kaster ikke bort tiden, utrolig hva han overkommer!

Lord Monckton was one of those who piled on the pressure (http://antigreen.blogspot.com/2012/04/advance-warning-nature-magazine-have.html)

Sitat
He wrote to Ms Norgaard as follows

"My attention has been drawn to what is said to be a press statement by the University of Oregon saying that you have prepared a paper saying, inter alia, that what you describe as "cultural resistance" at "individual level" to the notion of spending large sums on attempting to prevent global warming is something that "must be recognized and treated".

Yet I invite you to understand that those of us who are doubters have good scientific and economic reason for our doubts.

First, there is good evidence that the principal conclusions of all four IPCC assessment reports are erroneous, and that two of these conclusions may be fraudulent.

Secondly, the IPCC's predictions first made a generation ago have proven to be considerable exaggerations. What you have described as a "massive threat" appears to be non-existent. What was predicted is not happening at anything like the predicted rate.

Thirdly, the IPCC's very high climate sensitivity estimates depend upon the assumption that temperature feedbacks that cannot be either measured or distinguished from direct forcings will triple those forcings, whereas the remarkable homeostasis of temperatures over at least the last 64 million years suggests either that feedbacks are net-negative or that the feedback-amplification equation (taken from electronic circuitry) is inapplicable to the climate, in which event equilibrium warming at CO2 doubling will be 1 Celsius degree, which is harmless and beneficial, and 21st-century warming from this cause will be little more than half the equilibrium warming.

Fourthly, the peer-reviewed economic journals are near-unanimous in finding that the cost of attempting to prevent global warming will greatly exceed the cost of doing nothing now and instead adapting in a focused way to any climate-related damage that may occur as a result of future global warming. My own calculations indicate that the cost of action now is likely to exceed the cost of focused adaptation later by one or two orders of magnitude.

I am uneasy that you should have recommended what the University of Oregon's press notice is said to describe as "treatment" for those with whom you disagree. In Europe, within living memory, there were two totalitarian regimes that subjected legitimate scientific dissenters to "treatment". You will forgive me for saying that humanity should surely not sink to those cruel and fatal depths of government-mandated unreason ever again.

I hope you will be able either to assure me either that the report I have read is inaccurate or that you are withdrawing or at least amending the paper"

Monckton has not of course received a reply. Featherbrain Norgaard probably did not even understand most of it
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkApril 03, 2012, 14:06:12 pm
Jeg la spesielt merke til:

Sitat
I am uneasy that you should have recommended what the University of Oregon's press notice is said to describe as "treatment" for those with whom you disagree. In Europe, within living memory, there were two totalitarian regimes that subjected legitimate scientific dissenters to "treatment". You will forgive me for saying that humanity should surely not sink to those cruel and fatal depths of government-mandated unreason ever again.

Klimagalskapssaken ser ut til å være en magnet for ytterliggående miljøer som alle nok anser seg selv som frontkjempere for The Cause.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: ConTrariApril 03, 2012, 17:49:17 pm
Mulig denne linken som jeg fant på WUWT i et debattinnlegg kan være viktig, Wikipedia - Environmental sosiology (http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_sociology).

Kari Marie er helt flott. Diktatorspire uten evne eller midler til å gjennomføre sin galskap. Jo mer, desto bedre sier jeg. Hun er verdt 500 skeptikere i klimakampen, på skeptikernes side. I USA er mye av universitetenes midler private, og mye samles inn fra de såkalte alumni, altså gamle studenter. De er ikke nådige i sine kommentarer på WUWT. Og jeg vil tippe det er derfor kjære Kari er blitt persona non grata på U o Oregons hjemmeside. Borte vekk er'a:

"julian says:
April 2, 2012 at 9:28 pm

Looks like her school page is down also (http://sociology.uoregon.edu/faculty/norgaard.php)
Everbody elses page on staff works fine. Hmmm.
mike abbott says:
April 2, 2012 at 9:30 pm

And if you click on Kari Norgaard’s name on the faculty list at http://sociology.uoregon.edu/faculty/index.php to view her curricula vitae, you get an Internal Server Error message. Out of the two dozen faculty members listed there, that only happens in her case. A coincidence? More sanitizing in process?"

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: ConTrariApril 03, 2012, 18:15:32 pm
Mulig denne linken som jeg fant på WUWT i et debattinnlegg kan være viktig, Wikipedia - Environmental sosiology (http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_sociology).

Kari Marie er helt flott. Diktatorspire uten evne eller midler til å gjennomføre sin galskap. Jo mer, desto bedre sier jeg. Hun er verdt 500 skeptikere i klimakampen, på skeptikernes side. I USA er mye av universitetenes midler private, og mye samles inn fra de såkalte alumni, altså gamle studenter. De er ikke nådige i sine kommentarer på WUWT. Og jeg vil tippe det er derfor kjære Kari er blitt persona non grata på U o Oregons hjemmeside. Borte vekk er'a:

"julian says:
April 2, 2012 at 9:28 pm

Looks like her school page is down also (http://sociology.uoregon.edu/faculty/norgaard.php)
Everbody elses page on staff works fine. Hmmm.
mike abbott says:
April 2, 2012 at 9:30 pm

And if you click on Kari Norgaard’s name on the faculty list at http://sociology.uoregon.edu/faculty/index.php to view her curricula vitae, you get an Internal Server Error message. Out of the two dozen faculty members listed there, that only happens in her case. A coincidence? More sanitizing in process?"


Det ER forstemmende å lese. Kari synes det såååå eksotisk i dette Norge, som er så langt nord, og som DERFOR HAR OPPLEVD STORE KLIMAENDRINGER ALLEREDE!!!!:

"I am a third-generation Norwegian/American and have
been very interested in that country in terms of their environmental
and political engagement. It is also a very far northern country,
which means that the impacts of climate change are much more
visible than most of the United States. The high level of environmentalism,
political participation, and visible climate effects make it
an ideal place to think about how people experience climate change.
I decided that would be a unique place to think about how is it that
people grapple with very disturbing environmental information.
There were many studies that were more experimental or using public
opinion surveys, which had asked why public response to climate
change has been so limited. There was almost no qualitative research
exploring these topics. So I took it to the field.
RL: What would you say your essential research question was when
you went into the field?
KL: I was interested to know, first of all, how is it that people just
experience climate change? This was in a country and a community
that was in the far north. That year the snow was 2 months late and
the ice on the lake never really froze adequately; it was really common
for people would go ice fishing. There were all these signs of a
changed climate in the community."


Jøsseball! (english; "Balls of Jesus") Det er sen isfiskesesong det året Kari grafser i nordmenns manglende kriseopplevelse. Var hun her forrige vinter mon tro? Du kunne fiske ferdig frosset laks i Akerselva helt ned til orkestergraven i operaen i april!

Her er intervjuet med Lertzman:

http://sociology.uoregon.edu/faculty/living%20in%20denial/Lertzman%20and%20Norgaard%20Interview.pdf

Kari er meget frustrert: Nordmenn rett og slett IGNORERER klimaendringer! Da må det helt klart være dype mentale forstyrrelser i folkesjela som ligger bak.

"KN: I’m interested in both why people are ignoring climate change,
and how they are producing a sense of day-to-day normalcy. Both
the why and the how have been approached by psychologists, but I
am studying them not as individual phenomenon but as social processes.
How do people collectively normalize disturbing information?"


Kjære Kari, det finnes saker og ting som får nordmenn på tuppa, polets åpningstider i påsken f.eks. Men et folk, som trass i tiltagende urbanisering fortsatt forstår at det kan komme en kald vinter etter en mild, slike folk får du aldri til å passe inn i ditt hysterisk skjematiske verdensbilde. Og da må man skifte folk, som man skifter oppvaskvann.

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: BebbenApril 03, 2012, 22:25:14 pm
Professor Kari Mari er også intervjuet i Tidsskrift for den norske psykologforening  (http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=117560&a=3)i 2010.

Sitat
Akkurat det året hun besøkte bygda, var klimaforandringene merkbare. Det ble brukt store ressurser på å lage kunstsnø i skibakkene, noe som gjorde at det kom færre turister. Det var ikke mulig å fiske på isen, fordi den ikke var sterk nok.

Hehe. Hun glemte å sjekke på yr hvordan klimautsiktene var for de neste 48 timene? Kle deg etter klimaet osv.

og blant annet

Sitat
Siden det politiske engasjementet i Norge er stort i forhold til USA, hadde nok Nordgaard forventet at folk skulle ha et mer løsningsorientert syn på klimaendringene. I stedet fant hun at problemet med fornektelse og apati var stort. Vanlige bortforklaringer innbyggerne i Bygdaby brukte, var at «Norge er et så lite land at det hjelper ikke hva vi gjør likevel», eller at «amerikanerne er mye verre enn oss».

– Det virker som vi er handikappet av frykt. Jeg tror at dersom det kommer en stor troverdig bevegelse som krever politisk endring, vil folk henge seg på. Norge har svært høye ambisjoner om å begrense klimagassutslippene. Dersom de klarer å holde målene, vil det statuere et eksempel. Vi trenger gode forbilder, sier Nordgaard

Folk har med andre ord forstått at klimaet er upåvirket av om jeg sykler til jobb eller ikke, eller at bensinen blir enda dyrere. Nordlendinger generelt er ikke særlig glade i høy energipris. Det skulle da også bare mangle.

Mht. en "stor, troverdig bevegelse som krever politisk endring", er den på plass for lenge siden, ledet av Al Gore og IPCC (støvleslikket av den norske nobelkomite), James Hansen m/kamerater, og i Norge representert ved en rekke institusjoner som blant annet ledes av WWF-aktivister. Så det er nok ikke fraværet av en stor og tung bevegelse som gjør at folk er motvillige. 

Men så var det troverdigheten, da. Etter hockeykøllen, Climategate I & II og alle de andre "gatene". "The Cause" har dårlige kår, men takk til Kari Mari for å gjøre dem enda dårligere.

... og det rinner meg i hu en fin reportasje i Bergens Tidende i anledning COP15, der de intervjuet helt vanlige folk, altså folk som verken drev med forskning eller politikk eller var aktive klimadebattanter. Der var det en bonde som hadde sin 90 år gamle mor boende på gården. Han kunne fortelle at hver bidige gang han tok opp et værfenomen og omtalte det som "uvanlig", eller "nytt", var moren der og korrigerte ham: "Nei, da e ikkje rett! Da var slik for forti/femti/seksti/sytti/ år sia og!" :)
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoApril 03, 2012, 22:37:29 pm
""The Cause" har dårlige kår, men takk til Kari Mari for å gjøre dem enda dårligere. "

Her deler jeg absolutt din takk til Kari ;) Disse folkene har en tendens til å være sin egen verste fiende.

"... og det rinner meg i hu en fin reportasje i Bergens Tidende i anledning COP15, der de intervjuet helt vanlige folk, altså folk som verken drev med forskning eller politikk eller var aktive klimadebattanter. Der var det en bonde som hadde sin 90 år gamle mor boende på gården. Han kunne fortelle at hver bidige gang han tok opp et værfenomen og omtalte det som "uvanlig", eller "nytt", var moren der og korrigerte ham: "Nei, da e ikkje rett! Da var slik for forti/femti/seksti/sytti/ år sia og!" :) "

Åhhh, det er så godt med folk som har bakke- og virkelighetskontakt! Ellers ser det ut for at hukommelse er blitt mangelvare, mange husker bare en kort tid tilbake på slike ting. Selv husker jeg ofte hendelsene, men glemmer når de skjedde ;) Dessuten har vi kanskje en tendens til selektiv hukommelse. Da er det bra at det finnes en "90 år gammel mor" med god hukommelse.


Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: BebbenApril 03, 2012, 23:12:56 pm
Hm Seoto, vi kan jo ikke alltid huske nøyaktig det som har skjedd i vår tid, men rekorder blir gjerne registrert. I dag ser det ut til å være en trend å bruke ordene "aldri før", for eksempel om snørekorden i Bergen for to vintre siden. At det "aldri" hadde ligget snø så lenge sammenhengende i Bergen før osv.; betydningen av ordet "aldri" i dette tilfellet kunne relativt enkelt fastslås til "aldri"="siden 1937" (da disse målingene begynte). Kort registreringsperiode = hyppige rekorder.

Flommer er gjerne bedre registrert gjennom historien, men de er selvfølgelig upålitelige fordi elveleier og landskap forandrer seg både naturlig og menneskeskapt: hvis for eksempel elven ikke får lov til å flomme ut over landskapet i sitt øvre løp pga flomvern, vil flommen i det nedre løpet bli verre.

Likevel... Storofsen i Gudbrandsdalen er jo godt kjent og dokumentert, via et kryssord kom jeg nå til å tenke på Segura i Spania, en elv med vanligvis puslete vannføring men fryktet for sine store flommer gjennom historien, en av de første som "huskes", var i 1328... her noen tall fra spansk wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Segura#Inundaciones):

Vannføring
Oktober 1651    1.700 m3/s i Murcia
Oktober 1834    1.000 m3/s     " "
Oktober 1879    1.890 m3/s     " "
Oktober 1948       934 m3/s     " "

November 1987: 1.000 m3/s, men i Orihuela, litt lenger nede...

Vannstand:         Murcia     Rojales
Oktober 1879                     6,54 m
April 1946            6,60 m
Oktober 1973                      5,60 m
Oktober 1982       5,85 m
September 1989   5,20 m

På den annen side, fra 1994 er det gjort en rekke inngrep/anlegg for å hindre oversvømmelsene. Disse kan nok ha motvirket/dempet store flommer senere.

Likevel, jeg tror jeg innfører begrepet "lavkarbo klimaendringer". :)
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: BebbenApril 03, 2012, 23:33:14 pm
PS ConTrari: Var på polet i dag, for sikkerhets skyld.

Til alle andre: Husk "aftenregelen". Polet er stengt på alle "aftener", herunder påskeaften førstkommende lørdag. Og i morgen onsdag er det "lørdagsåpent", for mitt vedkommende vil det si at det stenger kl 15, men nullius in verba...

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: stjakobsApril 03, 2012, 23:36:11 pm
Jeg drar på Harrytur i morgen.

Det løser problemet med polet!
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: Amatør1April 03, 2012, 23:39:00 pm
Folk har med andre ord forstått at klimaet er upåvirket av om jeg sykler til jobb eller ikke, eller at bensinen blir enda dyrere. Nordlendinger generelt er ikke særlig glade i høy energipris. Det skulle da også bare mangle.

Det spiller liten rolle om folk har forstått dette eller ei, for det er helt irrelevant for fanatikerne, som kommer til å diktere hvordan vi skal leve (?) våre liv om vi ikke stopper dem:

[attachimg=1 width=400]


Hentet herfra:

http://www.youtube.com/v/P7rCAYkoMT0?version=3&hl=en_US

Kommentarene på YouTube går på at denne videoen flagges som terrorisme, og jeg mener med ganske så god grunn.

"Some people read Nineteen eighty-four and took it as a warning, other took it as a playbook"

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: BebbenApril 04, 2012, 00:00:22 am
Hoho Amatør1, jeg falt for "Global Food Council".

Det er ellers oppsiktsvekkende hvor fargeløs, fantasiløs, gledesløs og... ja rent menneskelig fattigslig denne filmsnutten er. Man skulle jo tro de promoterte det stikk motsatte av det de antageligvis tror de gjør.

Til forskjell fra en mye bedre film som tar opp lignende ting.... jeg tenker på "Brazil". Med ekstremt svart humor, der var det i det minste noen artige koblinger av kloakkledninger :)

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: Amatør1April 04, 2012, 00:31:32 am
Jeg la spesielt merke til:

Sitat
I am uneasy that you should have recommended what the University of Oregon's press notice is said to describe as "treatment" for those with whom you disagree. In Europe, within living memory, there were two totalitarian regimes that subjected legitimate scientific dissenters to "treatment". You will forgive me for saying that humanity should surely not sink to those cruel and fatal depths of government-mandated unreason ever again.

Klimagalskapssaken ser ut til å være en magnet for ytterliggående miljøer som alle nok anser seg selv som frontkjempere for The Cause.

Hva skal vi si? Kanskje dette blir skeptikernes kampsang fremover?

http://www.youtube.com/v/BXOwNOf2QXY?version=3&hl=en_US

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: Amatør1April 04, 2012, 21:57:36 pm
Jeg leste nettop en god analyse i en av kommentarene på WUWT-tråden The National Wildlife Federation Jumps The Shark (http://wattsupwiththat.com/2012/04/04/the-national-wildlife-federation-jumps-the-shark/), og tenkte det kan passe å gjengi den her.

Det som omtales er det samme som jeg har observert, en konsekvent speiling av egne varmist-synder over på skeptikere. Meget påtagelig over lang tid, såkalt 'invertering av virkeligheten'. Det nyeste er som kjent at skeptikere omtalt som mentalt syke, med behov for behandling. Igjen kan dette forstås som en speiling av egen situasjon:

Charles Gerard Nelson says:  (http://wattsupwiththat.com/2012/04/04/the-national-wildlife-federation-jumps-the-shark/#comment-944750)
April 4, 2012 at 5:06 am

"Has anyone else noticed when arguing with Warmists that they inevitably end up accusing Skeptics of things they do themselves? It’s a strange kind of ‘inversion’ of reality that has resonances of pre-school playground arguments of the ‘No, you are!’. ‘No YOU are!’ variety. A prime example is the relentless assertion that the Skeptic ‘movement’ which has so comprehensively demolished their case, is a sinister, well organized, conspiracy, well funded by shadowy interest groups. When it is blindingly obvious that this is a precise desription of their own movement.

Indeed the recent attempt to fabricate evidence of such a ‘conspiracy’ on the part of Dr Gleick was a strange almost childlike attempt to come up with something that would undermine the Skeptical cause in exactly the manner that Climategate has devastated their ’cause’. And it goes further, Skeptics are often ridiculed for their lack of ‘expertise’ or ‘authority’ to speak on the subject of climate…and yet Warmists hang on the every word of amateurs like Gore, or James Cameron, or Tim Flannery in Australia…Warmism relies on these celebrity mouthpieces for its public face to a far greater degree than Skepticism.

Most bizarre of all is the regular accusation that Skeptics simply ‘make up facts’ to suit their case. (I often point to the reference pages of WUWT and ask warmists which sources of data they regard as suspect; Nasa, Noaa, perhaps? Or maybe those crazy loons at NSIDIC or the whacko denialists at HadCru?) No, of course when it comes to ‘making up stuff’ it’s the Warmists themeslves that have been caught out time after time. They abolished the Medieval Warm period, they doctored the US temperature data and relegated 1934 from its position as warmest year of the 20th century. The have lied about Himalayan Glaciers, Ice Free Artic Oceans, abrupt sea level rises, droughts and the link between climate change and extreme weather events…when it comes to making stuff up and just being plain wrong Warmists are in the A-league. They are the masters of manipulation, false linkage and failed prediction.

I’m sure by now you can see where I’m going with this. Their latest theme that Skeptics are; apathetic, in denial psychologically disturbed or in short mentally ill is merely another example of that weird inversion that they practice. It is themselves they are seeing…in a mirror…darkly."
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: BebbenApril 05, 2012, 00:10:38 am
Det er dette som i psykologien kalles projeksjon, A1:

Sitat
Projeksjon er en psykisk forsvarsmekanisme som kan oppstå når en ubehagelig impuls eller forestilling truer i skyggen av individets bevissthet. Denne følelsen eller forestillingen er av en slik natur at den forekommer person å være uakseptabel. For å unngå og identifisere seg med de uakseptable følelsene, sørger det psykiske forsvaret for at disse følelsene tillegges en annen person. På den måten vil personen håndtere indre emosjonelle konflikter og stressfaktorer ved feilaktig å tilskrive andre sine egne uerkjente følelser, intensjoner eller holdninger. Man opplever rett og slett at det uakseptable materialet kommer fra en annen, og dette er ofte en person som vedkommende føler seg truet av, men samtidig har en viss tilknytning til.

Dette har jeg fra psykologien  (http://www.webpsykologen.no/artikler/projeksjon/)(ikke "klimapsykologien altså...).

(Oppdatert: min uthevelse.)
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkApril 05, 2012, 17:07:29 pm
Fine bidrag her!

Det verste med alt det en lærer av kloke folk her på forumet og det som legges ut av egne tanker, tolkinger og sitater, er at en lærer en del om seg selv enkelte ganger. Eller er det kanskje det beste? Er ikke helt sikker på om hvor sunnhetsgrensen går for psykoanalyser av egen person, men jammen finnes lærdom. Kanskje en bør gå ut fra at det som irriterer en ved andre høyst sannsynlig er en solid del av en selv? :D
Tittel: Sv: Sensasjonell utvikling i sosiolog-saken
Skrevet av: seotoApril 05, 2012, 22:01:47 pm
Saken om den gale norskættede sosiologen har tatt en dramatisk vending. Les de oppsiktsvekkende nyhetene hos WUWT - Rewriting history: “treatment” of climate sceptics disappears from University of Oregon press statement (http://wattsupwiththat.com/2012/04/02/rewriting-history-treatment-of-sceptics-disappears-from-university-of-oregon-press-statement/#more-60599).

Profilsiden hennes har forsvunnet fra universitetets nettside. E-postadressen hennes har blitt forandret fra edu-adresse til yahoo-adresse. Teksten i det stykket hun skrev er gjort fullstendig om.

Det er visst mer som forsvinner i forbindelse med Kari Norgaard
http://jonrappoport.wordpress.com/2012/04/05/manmade-global-frying-with-two-eggs/

You Tube has taken down an Alex Jones video in which he parodies the professor who recently said warming critics have a mental disorder and should be treated.

Jeg har ikke sett videoen, men den finnes sikkert fortsatt på Alex Jones' egne sider.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: Amatør1April 05, 2012, 23:58:31 pm

Her
http://www.prisonplanet.com/you-tube-censors-video-about-global-warming-alarmist-calling-for-skeptics-to-be-treated.html

Det skal sies at Jones har en noe barnslig humor her, men ikke sprøere enn Norgaards ønske om å "behandle" skeptikere.


"The video, which can be viewed above via Blip.tv, contains a clip from Infowars Nightly News in which Alex Jones gives Professor Norgaard the coveted ‘Skeksy Award’, which is reserved for only the most ardent promoters of tyranny and authoritarianism."
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoApril 06, 2012, 13:28:36 pm
Takk for linken  8)

Jeg har ikke sett så veldig mange Jones-videoer, men dette er første gangen jeg har sett ham slippe seg løs som et lite barn. Det er tydelig at han ikke tar henne særlig alvorlig som person. Og det må vel sies å være vel fortjent.

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: BorisAApril 06, 2012, 14:25:39 pm
Det gjelder å ha selvinnsikt, og nå føler jeg sterkt for å bli behandlet for min klimaskepsis.
Er det noen som kan gi meg telefonnummeret til en psykolog / psykiater som kan helbrede meg?
Kanskje det er flere av oss her på forumet som trenger helbredelse, vi kunne be om kvantumsrabatt.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: stjakobsApril 06, 2012, 14:34:36 pm
Jeg trenger i alle fall slik behandling. Jeg har blitt verre for hver måned som har gått siden Hockeykølla så dagens lys for første gang.

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: BorisAApril 06, 2012, 15:13:23 pm
Jeg trenger i alle fall slik behandling. Jeg har blitt verre for hver måned som har gått siden Hockeykølla så dagens lys for første gang.
Jeg har også stadig blitt verre, så det haster å komme i gang med behandlingen.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: GloføkenApril 06, 2012, 15:15:08 pm
Jeg kan anbefale en psykiater i New York ;D
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoApril 07, 2012, 14:50:24 pm
Siden denne tråden tar for seg både eugenikk og klimahype, synes jeg dette innlegget må passe her, spesielt siden boken Brave New World (norsk: Vidunderlige nye verden) nettopp tar for seg eugenikk.

Den engelske familien Huxley (http://en.wikipedia.org/wiki/Huxley_family) var en mektig og innflytelsesrik familie, kanskje spesielt innenfor vitenskap. Patriarken var Thomas Henry Huxley, og her vil jeg skrive litt om hans to sønner, Julian Huxley, f. 1887, og Aldous Huxley, f. 1894.

Aldous Huxley (http://en.wikipedia.org/wiki/Aldous_Huxley) gikk i den kunstneriske retningen, og skrev den berømte boken Brave New World (http://en.wikipedia.org/wiki/Brave_New_World), som han publiserte i 1932. Mange her kjenner til og har lest denne boken, og vet hva den handler om. Han skrev også Doors of Perception (http://en.wikipedia.org/wiki/Doors_of_Perception). Den har jeg ikke lest, men den skal handle om drogers påvirkning på mennesker, og ble utgitt i 1954. Sin interesse for droger viste han allerede i boken Brave New World.

Julian Huxley (http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Huxley) gikk i den vitenskapelige retningen. Han ble den første lederen av UNESCO i 1946, ble adlet i 1958, og var også en av grunnleggerne av WWF i 1961. Han så nok også på WWF som en mulighet til å utvide antallet nasjonalparker, spesielt i Afrika, noe han var opptatt av. Han var også en forkjemper for eugenikk som en metode for å forbedre samfunnet. Julian så på eugenikk som et viktig virkemiddel for å fjerne uønskede varianter fra de menneskelige gener.

Man kan bare forestille seg de samtaler og diskusjoner som må ha funnet sted mellom disse to brødrene. Og Brave New World er muligens et resultat av disse samtalene, siden eugenikken levendegjøres så tydelig i boken. Julian H var svært opptatt av embryer, og boken forklarer hvordan man benytter denne teknikken i det "virkelige" liv.

Fram til nylig har jeg lurt veldig på hvor Aldous Huxley fikk sine ideer fra, men etter at jeg fikk vite at han var bror av Julian Huxley, forstår jeg det veldig godt. Drømmen om den perfekte framtid for menneskeheten, der mennesker ble avlet for det formål de skulle tjene, og et samfunn der de også levde lykkelige ut fra sine forutbestemte evner. Og skulle de allikevel få en dårlig dag, fantes alltids drogen "soma", som straks gjorde dem lettere til sinns.

Brave New World er for meg en skremmende bok, men jeg ser jo allikevel for meg hvordan menneskelige egenskaper gjennom genetikk kan tilpasses de kårene de skal leve under. Det var slutt på smertefulle fødsler, siden nye barn ble dyrket fram og tatt hånd om inntil de var klare for sitt yrke. Sykdommer var fjernet, og det var også synet av døden. Da gjensto det et liv med behagelig lang arbeidsdag i godt tilpasset arbeid, og alle de forlystelser man kunne tenke seg. Ingen familie, ingen ekteskap, ingen sure forpliktelser, ingen utroskap, bare fri sex og annen underholdning på fritiden, gleder forsterket gjennom vidunderpillen "soma".

Når arbeiderne skulle dyrkes fram, ble de i tillegg klonet, slik at de lettere passet sammen ved for eksempel et samlebånd. Og under hele oppveksten hørte de på lydbånd som forberedte dem på en tilpasset framtid der de skulle passe perfekt inn.

Kan Brave New World anes i horisonten? Eller ser vi konturene av det langt mer fysisk undertrykkende 1984? Noen drømmer tydeligvis fortsatt om å endre verden og dens beboere. I alle fall kan vi se WWF utfolde seg etter de tidlige ønskene. Den perfekte NGO-organisasjon som sto ferdig bygd og kampklar med sitt budskap om at vi trenger å endre oss for å redde verden. Og de øvrige NGO-er følger villig opp budskapet. NGO-er ble alltid sett på som nyttige redskaper i framtiden.

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: ebyeApril 07, 2012, 16:37:34 pm
Takk for denne flotte refleksjonen, seoto.

Brave New World gjorde et uslettelig inntrykk på meg, da jeg leste den for ca. 30 år siden. Det var før IPCC, WWF og FNs voksebehov. Jeg ble slått av 1. kapittel, jeg var på besøk i et laboratorium for kunstig produksjon av mennesker, etter behov. Enda sterkere ble det kapittelet da jeg leste det om igjen, etter at det humane genom var "kartlagt", og medisinsk bruk av stamceller var mulig. Da innså jeg virkelig hva Huxley hadde produsert, og jeg hadde vært på besøk i et laboratorium, skåret ut av "i dag".

Med litt mellomrom leste jeg også Orwells 1984 og Kafka's Prosessen. Uttrykk av typen "Catch 22" og "Kinasyndromet" svevde i lufta, en trivelig tid.   8)
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoApril 07, 2012, 17:03:57 pm
Catch-22 har uten tvil blitt et svært populært uttrykk - Damned if You Do, Doomed if You Don't.

Sitat
There was only one catch and that was Catch-22, which specified that a concern for one's safety in the face of dangers that were real and immediate was the process of a rational mind. Orr was crazy and could be grounded. All he had to do was ask; and as soon as he did, he would no longer be crazy and would have to fly more missions. Orr would be crazy to fly more missions and sane if he didn't, but if he were sane he had to fly them. If he flew them he was crazy and didn't have to; but if he didn't want to he was sane and had to.

Sitat
The exchange with Orr when Yossarian returns to his tent is another example of a classic comic routine based on responses that seem nonsensical (non sequiturs) but in fact are valid within the context of the routine. It also reveals Orr's playful nature and his pleasure in having his own little secrets. Looking at just the dialogue, we can see the comic rhythm of the piece:

Orr: "When I was a kid, I used to walk around all day with crab apples in my cheeks. One in each cheek."

Yossarian: "Why?"

Orr (tittering triumphantly): "Because they're better than horse chestnuts. When I couldn't get crab apples, I used horse chestnuts. Horse chestnuts are about the same size as crab apples and actually have a better shape, although the shape doesn't matter a bit."

Yossarian: "Why did you walk around with crab apples in your cheeks? That's what I asked."

Orr: "Because they've got a better shape than horse chestnuts. I just told you that."

Yossarian: "Why, you evil-eyed, mechanically-aptituded, disaffiliated son of a bitch, did you walk around with anything in your cheeks?"

Orr: "I didn't walk around with anything in my cheeks. I walked around with crab apples in my cheeks. . . ."

http://www.cliffsnotes.com/study_guide/literature/Catch-22-Summary-and-Analysis-Chapters-3-4.id-176,pageNum-5.html
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkApril 10, 2012, 19:45:36 pm
Jeg putter denne saken her, selv om den hører minst like godt hjemme i andre tråder, blant annet de som omhandler WWF. De samme menneskene som sto bak forskningen, finansieringen av denne forskningen, og de uhyrligheter eugenikken førte til, startet også "naturvern"organisasjonene. WWF ble startet av nazister, og nå skriver nyhetsmagasinet Fokus FOCUS Reveals German Green Movement’s Very Brown Roots (http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/oekonationalsozial/).

For engelskspråklig versjon av dette, og også det sted jeg fant denne saken, Notrickzone.com (http://notrickszone.com/2012/04/10/news-magazine-focus-writes-on-the-german-green-movements-very-brown-roots/):

Sitat
If you ever wondered why people in the Green Movement often seem to take on an air of arrogance, condescending superiority, to be masterful at propaganda, spiteful of human population, preoccupied with lebensraum, intolerant of other views and just plain bossy, journalists Michael Miersch and David Harnasch tell us what is probably behind it.

Jeg er svært glad for at det nå skrives om dette også andre steder enn her på Klimaforskning.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoApril 10, 2012, 21:08:29 pm
Siden de ikke spesifikt nevner WWF, vil jeg vise til det brune innslaget allerede ved etableringen. Bak etableringen sto blant annet Prince Bernhard of Lippe-Biesterfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Bernhard_of_Lippe-Biesterfeld), som var medlem av NSDAP (Nazi Party) og SS (Schutzstaffel). Dersom noen tviler på at han var en av grunnleggerne av WWF, blir det bekreftet her (og mange andre steder): World Wide Fund for Nature (WWF) (http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Fund_for_Nature).

Andre kjente grunnleggere var: Julian Huxley og Godfrey A. Rockefeller. En annen viktig støttespiller har vært HRH The Duke of Edinburgh, pluss de fleste av de øvrige europeiske kongehus.

Stiftelsesdokumentet finnes her: The Morges Manifesto (http://wwf.panda.org/who_we_are/history/), og kan lastes ned. Det mangler underskriften til Godfrey A. Rockefeller, men WWF bekrefter at han var en av grunnleggerne:
In Memoriam: Godfrey A. Rockefeller (http://www.worldwildlife.org/who/media/press/2010/WWFPresitem15151.html)

Dette er alle mennesker som har følt seg høyt hevet over den gemene hop. Det har vært viktig at noen har passet på at vi ikke utrydder alt vi for øyeblikket ikke har bruk for på kloden vår, eller omkommer i våre egne gifter, men de viser sjelden noen omsorg for mennesker. Det er jo ikke lenge siden det var avisoverskrifter om korrupsjon i WWFs arbeid i Tanzania, og det kom også fram at de jagde vekk små risbønder og deres familier i områder der de i stedet ville plante skog. Så menneskeverd står nok ikke spesielt høyt på prioriteringslisten.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: ConTrariApril 10, 2012, 22:05:11 pm

Dette er alle mennesker som har følt seg høyt hevet over den gemene hop.

Nåja...jeg er også høyt hevet over den gemene hop  8).
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: BebbenApril 10, 2012, 22:13:01 pm

Dette er alle mennesker som har følt seg høyt hevet over den gemene hop.

Nåja...jeg er også høyt hevet over den gemene hop  8).

Visste ikke at du bodde i høyblokk, ConTrari...
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: ConTrariApril 10, 2012, 22:45:17 pm
Siden denne tråden tar for seg både eugenikk og klimahype, synes jeg dette innlegget må passe her, spesielt siden boken Brave New World (norsk: Vidunderlige nye verden) nettopp tar for seg eugenikk.

Den engelske familien Huxley (http://en.wikipedia.org/wiki/Huxley_family) var en mektig og innflytelsesrik familie, kanskje spesielt innenfor vitenskap. Patriarken var Thomas Henry Huxley, og her vil jeg skrive litt om hans to sønner, Julian Huxley, f. 1887, og Aldous Huxley, f. 1894.

Aldous Huxley (http://en.wikipedia.org/wiki/Aldous_Huxley) gikk i den kunstneriske retningen, og skrev den berømte boken Brave New World (http://en.wikipedia.org/wiki/Brave_New_World), som han publiserte i 1932. Mange her kjenner til og har lest denne boken, og vet hva den handler om. Han skrev også Doors of Perception (http://en.wikipedia.org/wiki/Doors_of_Perception). Den har jeg ikke lest, men den skal handle om drogers påvirkning på mennesker, og ble utgitt i 1954. Sin interesse for droger viste han allerede i boken Brave New World.

Brave New World er for meg en skremmende bok, men jeg ser jo allikevel for meg hvordan menneskelige egenskaper gjennom genetikk kan tilpasses de kårene de skal leve under. Det var slutt på smertefulle fødsler, siden nye barn ble dyrket fram og tatt hånd om inntil de var klare for sitt yrke. Sykdommer var fjernet, og det var også synet av døden. Da gjensto det et liv med behagelig lang arbeidsdag i godt tilpasset arbeid, og alle de forlystelser man kunne tenke seg. Ingen familie, ingen ekteskap, ingen sure forpliktelser, ingen utroskap, bare fri sex og annen underholdning på fritiden, gleder forsterket gjennom vidunderpillen "soma".

Når arbeiderne skulle dyrkes fram, ble de i tillegg klonet, slik at de lettere passet sammen ved for eksempel et samlebånd. Og under hele oppveksten hørte de på lydbånd som forberedte dem på en tilpasset framtid der de skulle passe perfekt inn.

Kan Brave New World anes i horisonten? Eller ser vi konturene av det langt mer fysisk undertrykkende 1984? Noen drømmer tydeligvis fortsatt om å endre verden og dens beboere. I alle fall kan vi se WWF utfolde seg etter de tidlige ønskene. Den perfekte NGO-organisasjon som sto ferdig bygd og kampklar med sitt budskap om at vi trenger å endre oss for å redde verden. Og de øvrige NGO-er følger villig opp budskapet. NGO-er ble alltid sett på som nyttige redskaper i framtiden.

Brave New World vaker i vannskorpen i alle samfunn som har utviklet et høyt velstands- og velferdsnivå. Men i forhold til WWF bekymrer det meg ikke, for jeg tror at dersom WWF kom til verdensmakten, ville deres regime være mer i retning av 1984 enn BNW.

Huxley er en meget betydelig forfatter, og flere av hans bøker kan varmt anbefales, f.eks. hans første roman fra tidlig 1920-tall; Crome Yellow, som er dypt imponerende, fordi den skildrer en ung forfatters håpløse illusjoner og forelskelser på en nådeløst avslørende måte, skrevet av en mann som er i samme alder. De fleste forfattere bruker flere tiår på å komme til en slik erkjennelse. Bare den scenen der helten skal bære sin elskede som har vrikket foten, er grunn nok til å skaffe seg boken....total kollaps.

Og så har vi den knivskarpe skildringen av overklasseliv i London rundt 1930, i boken Point Counter Point, en beskrivelse av et engelsk samfunn der limet som binder samfunnslagene oppløses i en tiltakende kynisme (alle bøker fra denne tiden må sees i lys av den skjellsettende opplevelsen som 1. verdenskrig var), og en interessant skildring av den gryende fascistbevegelsen i England, der Mosley er lett gjenkjennelig portrettert.

Huxley var nærmest blind i lange perioder av sitt liv, et handicap som bl.a. holdt ham unna militærtjeneste i 1. verdenskrig. I studietiden ble synet godt nok til at han kunne fullføre sin utdannelse i Oxford, og senere underviste han på privatskolen Eton, der George Orwell (som het Eric Blair på det tidspunktet) var blant hans elever. Huxley flyttet til USA på 1930-tallet, og ble dypt grepet av indisk filosofi og Hindu-inspirert religion. Han var erklært pasifist, noe som hindret ham i å få amerikansk statsborgerskap.

Boken Ape and Essence (1948 -SIC) er en svart-humor skildring av et samfunn preget av MAD (mutual assured destruction), en dystrere utgave av Brave New World, der aper spilller hovedrollen, og er skremmende lik oss i sine holdninger.

Aldous Huxley oppfatter jeg som en tragisk person, dypt reflektert og kunnskapsrik,som aldri passet inn i den enkle svart-hvitt verdenen av ideologiske skiller før, under og etter 2. verdenskrig. Det frarådes å sette ham i noen som helst klart definert bås.

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: Amatør1April 10, 2012, 22:48:59 pm
Dette var interessant, ConTrari. Må vel supplere mine Orwellske samlinger  :P 
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: ConTrariApril 10, 2012, 22:51:17 pm

Dette er alle mennesker som har følt seg høyt hevet over den gemene hop.

Nåja...jeg er også høyt hevet over den gemene hop  8).

Visste ikke at du bodde i høyblokk, ConTrari...

Ha...humm...har utsikt til høyblokk, men bor tross alt øverst, bare Gud er over meg! (Og han er en rolig nabo som aldri gir noen grunn til å klage til borettslagstyret).

Jeg er som Freia melkesjokolade; ingen over..ingen ved siden!

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoApril 11, 2012, 09:07:18 am
ConTrari
Sitat
Brave New World vaker i vannskorpen i alle samfunn som har utviklet et høyt velstands- og velferdsnivå. Men i forhold til WWF bekymrer det meg ikke, for jeg tror at dersom WWF kom til verdensmakten, ville deres regime være mer i retning av 1984 enn BNW.
Heldigvis tror jeg aldri WWF vil komme til makten - de har nok bare vært et viktig verktøy.  ;D

Sitat
Huxley er en meget betydelig forfatter, og flere av hans bøker kan varmt anbefales, f.eks. hans første roman fra tidlig 1920-tall; Crome Yellow, som er dypt imponerende, fordi den skildrer en ung forfatters håpløse illusjoner og forelskelser på en nådeløst avslørende måte, skrevet av en mann som er i samme alder. De fleste forfattere bruker flere tiår på å komme til en slik erkjennelse. Bare den scenen der helten skal bære sin elskede som har vrikket foten, er grunn nok til å skaffe seg boken....total kollaps.

Og så har vi den knivskarpe skildringen av overklasseliv i London rundt 1930, i boken Point Counter Point, en beskrivelse av et engelsk samfunn der limet som binder samfunnslagene oppløses i en tiltakende kynisme (alle bøker fra denne tiden må sees i lys av den skjellsettende opplevelsen som 1. verdenskrig var), og en interessant skildring av den gryende fascistbevegelsen i England, der Mosley er lett gjenkjennelig portrettert.

Huxley var nærmest blind i lange perioder av sitt liv, et handicap som bl.a. holdt ham unna militærtjeneste i 1. verdenskrig. I studietiden ble synet godt nok til at han kunne fullføre sin utdannelse i Oxford, og senere underviste han på privatskolen Eton, der George Orwell (som het Eric Blair på det tidspunktet) var blant hans elever. Huxley flyttet til USA på 1930-tallet, og ble dypt grepet av indisk filosofi og Hindu-inspirert religion. Han var erklært pasifist, noe som hindret ham i å få amerikansk statsborgerskap.

Boken Ape and Essence (1948 -SIC) er en svart-humor skildring av et samfunn preget av MAD (mutual assured destruction), en dystrere utgave av Brave New World, der aper spilller hovedrollen, og er skremmende lik oss i sine holdninger.

Aldous Huxley oppfatter jeg som en tragisk person, dypt reflektert og kunnskapsrik,som aldri passet inn i den enkle svart-hvitt verdenen av ideologiske skiller før, under og etter 2. verdenskrig. Det frarådes å sette ham i noen som helst klart definert bås.

Takk for fine opplysninger om Aldous H. :) Jeg håper ikke jeg ga inntrykk av at jeg mistenkte ham for "gale streker", for det gjør jeg ikke. Han var bare en dyktig formidler av ideer i tiden. Siden hans bror var så opptatt av eugenikk (men visstnok ikke var helt blind for enkelte negative sider), antok jeg bare at eugenikk var blitt diskutert i familien, og at mulighetene eugenikken kunne gi til å endre befolkningen sikkert måtte sette fantasien i sving. Etter å ha lest boka satt jeg selv igjen med et inntrykk av at de det måtte være synd på, var menneskene som oppførte seg som mennesker har gjort helt fram til den vidunderlige nye verden ble skapt. ;)
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoApril 11, 2012, 11:28:06 am
I klimasakens navn begås det store miljøovergrep mot fattige bønder i dårlig utviklede land. En av de store synderne her har vært WWF - helt fra de ble etablert. For WWF er det å legge under seg land og enten å lage naturparker eller, i de senere årene, å plante til med skog blitt prioritert langt over verdien av det enkelte menneske, ja ofte over menneskeheten. Det finnes mye informasjon på Internett om mange av disse parkene, og hva de har blitt brukt til etter at de er etablert.

BISTANDSAKTUELT hadde en svært tankevekkende artikkel om dette problemet med mangel på respekt for mennesker 29.01.12:

Er fattige bønder dømt til å bli miljøtapere? (http://=http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter-og-reportasjer/arkiv-nyheter-og-reportasjer/er-fattige-b%C3%B8nder-d%C3%B8mt-til-%C3%A5-bli-milj%C3%B8tapere)

Norge har i flere år trappet opp sin miljøbistand til skog og klima. Nå står nye tiltak for døren, blant annet i Brasil, Indonesia og Tanzania. Men hva med småbønders og fiskeres interesser når miljømilliardene rulles ut?

De stilte 4 viktige spørsmål til:
Erik Solheim, Miljø- og utviklingsminister
Tor A. Benjaminsen, Forsker, Universitetet for miljø- og biovitenskap
Rasmus Hansson, Leder i WWF-Norge
Lars Løvold, Leder i Regnskogfondet

Spørsmålene var:

1. Hvilke feil må vi unngå slik at fattige og marginaliserte grupper ikke blir taperne når naturverntiltak gjennomføres?

2. Hva gjør vi dersom lokale statlige eller ikke-statlige samarbeidspartnere bidrar til vold og menneskerettighetsovergrep?

3. Hvordan sikrer vi på best mulig måte lokalbefolkningens interesser?

4. Er det bedre å la være å yte miljøbistand?


Det er veldig interessant å lese svarene. Benjaminsen og Løvold svarer - etter min mening - ærlig og saklig på spørsmålene. Svarene fra Solheim og Hansson er svært ulne, og man kan legge hva som helst i de svarene.

Dette er en viktig artikkel i forståelsen av at klimasaken er langt mer enn en krangel mellom forskere på den ene eller andre siden av saken. Innen de får kranglet ferdig og kåret en vinner, er livene til kanskje hundretusenvis av mennesker ødelagt i kampen for "the cause".
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: jarlgeirApril 11, 2012, 23:18:34 pm
Seoto skriver:

"Siden de ikke spesifikt nevner WWF, vil jeg vise til det brune innslaget allerede ved etableringen. Bak etableringen sto blant annet Prince Bernhard of Lippe-Biesterfeld, som var medlem av NSDAP (Nazi Party) og SS (Schutzstaffel)."

Nå er jeg ikke blant de som betviler at det er mye inspirasjon fra brunlig hold blant mange miljøvernbevegelser, men skal man påpeke slikt er det best med et visst minimum av saklighet.

Om Prins Bernhard er det kjent at han var medlem av SS, SA og NSDAP fra 22.april 1933 og til 1934 hvor han fikk en jobb i IG Farben. Her er forøvrg beviset, som ikke er helt i samsvar med prinsens påstand om at han aldri var medlem i NSDAP.
http://gatesofvienna.blogspot.com/2010/03/nazis-in-family-tree.html

Fra 1937 overførte han sin lojalitet til det Nederlandske kongehus, etter giftemålet. Det er ikke kjent at han på noe tidspunkt fra og med 1934 gav uttryk for støtte til nazismen, eller til naxistiske ideer eller ideologier. Fra og med 1940 etablerte Prins Bernhard seg som en ledende krigshelt ved sin aktive krigsinnsats mot Nazi-Tyskland.

Som man ser var han medlem av Nazipartiet i en kort periode etter at de hadde tatt makten. I likhet med svært mange andre tyskere etter Naziovertakelsen, så opplevde han at medemskap var en forutsetning for karriere i Tyskland. Siden flygning var en av prinsens lidenskaper, var det også nødvendig med medlemskap i en organisasjon som drev med slikt. Jeg kan ikke helt se problemet her, det er - uten etterpåklokskapens grelle lys - omtrent som å være medlem i kommunistpartiet eller frelsesarmeen.

Uten sammenligning forøvrig, på samme måte som man i Norge opplever at medlemskap og/eller utrykk for sympati er en forutsetning for karriere i det offentlige Norge i de perioder man regjeres av Det Kongelige Norge Arbeiderparti .

Det er derfor svært lite saklig å bruke Prins Bernhard som bevis for "brune innslag" i WWF så mange år etter at Prins Bernhard forlot Nazi-Tyskland og bevislig overførte sin loyalitet til Nederland og det Nederlandske kongehus.

Det er verdt å notere seg at det i mange Europeiske kongehus og i konservative partier forøvrig var stor sympati for Hitler og hans parti, spesielt i de tidlige årene før 1940 og mest grunnet satsningen på disiplin og orden, og forfølgelsen av annet venstrevridd krapyl. De aller fleste av disse personene fikk seg en rekke svært ubehagelige aha-opplevelser, og angret senere på leflingen med nazistene.
Listen over kongelige og adelige i Europa som er fengslet eller henrettet av nazistene er svært lang. Monarkiet viste seg raskt å ha svært lite til felles med Nazismen.

Prins Bernhard er aldri fotografert under utøvelsen av den tradisjonelle nazihilsenen med høyt hevet arm, i motsetning til senere King Edward VIII og en av de mange Gustav Adolfene i det svenske kongehuset.

Så vennligst prøv en gang til og med et litt sakligere innslag, hvis man skal bevise brune innslag i WWF.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkApril 12, 2012, 00:08:55 am
Husk på en ting, jarlgeir. Skal vi alle kreves tilsvarende som du noget hissig avkrever seoto her, vil lite bli skrevet. Her kan jeg komme med meget strenge eksempler som vil gå utover de fleste av oss, deg selv, og ikke minst meg selv iberegnet. :D

Du nevner de kongeliges lefling med brunfargen. Javel. Hva giftet den omtalte personen seg inn i? Hvem startet han WWF sammen med? Hvem eide de største finansielle kildene? Og han startet også Bilderberg-møtene med det første møtet på Hotel Bilderberg.

Er hovedfigurene bak disse møtene noe å rette fokus mot med tanke på finansiering av de som dro i gang de brune i Tyskland? Delte disse personene ideologier ellers? Ettersom denne tråden handler om eugenikk, finnes forbindelser der?

Jeg kan legge fram dokumentasjon på alt det jeg selv antyder i dette innlegget, men om det kan kalles "bevis" er vel muligens opp til den enkelte persons bakgrunnskunnskap om dette emnet, og enhvers subjektive abstraksjoner, påvirket av alt den enkelte har med i bagasjen fra fødsel til pro anno.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: ConTrariApril 12, 2012, 01:35:57 am
Husk på en ting, jarlgeir. Skal vi alle kreves tilsvarende som du noget hissig avkrever seoto her, vil lite bli skrevet. Her kan jeg komme med meget strenge eksempler som vil gå utover de fleste av oss, deg selv, og ikke minst meg selv iberegnet. :D

Du nevner de kongeliges lefling med brunfargen. Javel. Hva giftet den omtalte personen seg inn i? Hvem startet han WWF sammen med? Hvem eide de største finansielle kildene? Og han startet også Bilderberg-møtene med det første møtet på Hotel Bilderberg.

Er hovedfigurene bak disse møtene noe å rette fokus mot med tanke på finansiering av de som dro i gang de brune i Tyskland? Delte disse personene ideologier ellers? Ettersom denne tråden handler om eugenikk, finnes forbindelser der?

Jeg kan legge fram dokumentasjon på alt det jeg selv antyder i dette innlegget, men om det kan kalles "bevis" er vel muligens opp til den enkelte persons bakgrunnskunnskap om dette emnet, og enhvers subjektive abstraksjoner, påvirket av alt den enkelte har med i bagasjen fra fødsel til pro anno.

Jeg tror vi skal være varsomme med å trekke brune tråder for langt. Det er vanskelig for oss idag å forstå den svært komplekse situasjonen i Europa på 1930-tallet. Det var en tid da vestlige demokratier fremsto for mange som svekkete systemer som tilhørte fortiden mer enn fremtiden. Det må ha vært en fryktelig tid for de ekte demokratiske krefter dengangen, truet av autoritære regimer på høyre- og venstresiden.

Mange, både mektige og fattige, var tiltrukket av de enkle løsningene som fascistregimene tilbød. I England var det f.eks. mange som var mer sympatiske mot Hitler-Tyskland enn mot sin gamle allierte Frankrike, og som så på Mussolini som noe av et politisk geni. Churchill var lenge positiv til fascistregimet i Italia.

Da det kom til stykket, viste det seg at i den ultimate testen -et regimes evne til å føre krig- så var demokratiene likevel overlegne. Etter min mening fordi de var i stand til å mobilisere et lands viktigste ressurser -de menneskelige- på en langt mer effektiv måte enn diktaturene.

Meritokrati slår autokrati -hver gang.

Dersom denne prinsens meget korte medlemskap i nazi-organisasjoner er det eneste konkrete bevis på et opprinnelig "brunt" WWF, og særlig dersom man ønsker å skape en slags brun konspirasjonsteori som overbygning for det tidlige WWF, så mener jeg at det er behov for motforestilinger.

Det er svært ofte -av naturlige årsaker- de rike som starter og finansierer diverse veldedighetsorganisasjoner. Vi i vår statlige velferdskokong har kanskje glemt dette, men iallfall i 1961 var det lite penger å hente fra moder stat til et tiltak som WWF.


"The idea for a fund on behalf of endangered animals was initially proposed by Victor Stolan to Julian Huxley in response to articles he published in the Observer. This proposal led Julian Huxley to put Victor Stolan in contact with Max Nicholson, a person that had had thirty years experience of linking progressive intellectuals with big business interests through the Political and Economic Planning think tank.[1][8][9] Max Nicholson thought up the name of the organization. WWF was conceived on 29 April 1961, under the name of World Wildlife Fund, and its first office was opened on 11 September that same year in Morges, Switzerland. Godfrey A. Rockefeller also played an important role in its creation, assembling the first staff.[2] Its establishment marked with the signing of the founding document called Morges Manifesto [10] that lays out the formulation ideas of its establishment. A separate organization, The American Conservation Association, was merged into the WWF."


http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Fund_for_Nature


Jeg vil anta at mange organisasjoner endrer sin profil og politikk alt ettersom deres kjernepersoner, ressurser og maktbaser forandres. WWF er en negativ kraft på mange måter i dagens verden, men jeg kan ikke se at de nødvendigvis må ha staret som noe annet enn en redningsaksjon for truede dyrearter.

Så la oss være varsomme med brunbaksten -det kan fort svi seg.Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkApril 12, 2012, 02:00:55 am
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

http://www.google.no/
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoApril 12, 2012, 12:27:51 pm
Nå er jeg ikke blant de som betviler at det er mye inspirasjon fra brunlig hold blant mange miljøvernbevegelser, men skal man påpeke slikt er det best med et visst minimum av saklighet.

Om Prins Bernhard er det kjent at han var medlem av SS, SA og NSDAP fra 22.april 1933 og til 1934 hvor han fikk en jobb i IG Farben. Her er forøvrg beviset, som ikke er helt i samsvar med prinsens påstand om at han aldri var medlem i NSDAP.
http://gatesofvienna.blogspot.com/2010/03/nazis-in-family-tree.html

Fra 1937 overførte han sin lojalitet til det Nederlandske kongehus, etter giftemålet. Det er ikke kjent at han på noe tidspunkt fra og med 1934 gav uttryk for støtte til nazismen, eller til naxistiske ideer eller ideologier. Fra og med 1940 etablerte Prins Bernhard seg som en ledende krigshelt ved sin aktive krigsinnsats mot Nazi-Tyskland."

Det jeg nevnte var "det brune innslaget allerede ved etableringen". Det er vel ekstremt få etter krigen som vil vedkjenne seg en nazi-ideologi annet enn i det skjulte (bortsett fra enkelte ekstremister, men det de framhever i dag er vel neppe den opprinnelige ideologien). Men ideologien (inkl. eugenikk) var uten tvil med på å prege oppstarten av WWF. Jeg ser på problemet som at ideologien bevisst kjører over vanlige folk på veien til å overta kontroll over naturen. Jeg har aldri beskyldt WWF fotfolk for å være brune, ikke annet enn som fleip om at fargene rødt pluss grønt gir brunt. Tvert i mot, jeg tror langt de fleste medlemmene virkelig ønsker det beste for verden, for både folk og natur. De ser for seg en drøm om å leve i pakt med naturen. Derimot burde det være av interesse for de som vil vite mer, å sjekke hvem som er topplederne i WWF, spesielt styremedlemmene, og hvilke posisjoner de har i samfunnet - og hvilke politiske krefter de støtter. Det er en organisasjon med enorm slagkraft!

Personlig sitter jeg med et inntrykk av at Bernhards lojalitet i det store og hele gjaldt ham selv og hans egne drømmer.

Angående I.G. Farben:

At the outbreak of war in 1939 VOWI employees were ordered into the Wehrmacht but in fact continued to perform the same work as when nominally under I.G. Farben. One of the more prominent of these Farben intelligence workers in N.W. 7 was Prince Bernhard of the Netherlands, who joined Farben in the early 1930s after completion of an 18-month period of service in the black-uniformed S.S.8

8Bernhard is today better known for his role as chairman of the secretive, so-called Bilderberger meetings. See U.S. Congress, House of Representatives, Special Committee on Un-American Activities, Investigation of Nazi Propaganda Activities and Investigation of Certain other Propaganda Activities. 73rd Congress, 2nd Session, Hearings No. 73-DC-4. (Washington: Government Printing Office, 1934), Volume VIII, p. 7525.

http://reformed-theology.org/html/books/wall_street/chapter_02.htm

Som Jostemikk nevnte ovenfor, var han altså stifter av Bilderberg-gruppen (der også Rockefeller var og er svært involvert).
http://no.wikipedia.org/wiki/Bilderberg-gruppen

Et lite stepp til siden: Eksisterer I.G. Farben i dag? Ja, ideene overlevde, om enn i nye klær. Her er et lite tilbakeblikk:
http://jonrappoport.wordpress.com/2012/04/12/nazis-nixon-rockefeller-and-watergate/
(Dersom jeg MÅTTE velge mellom Plan A og Plan B, ville jeg nok valgt Plan A.)

Ja, og så har vi jo Lockheed Martin-skandalen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_bribery_scandals#Netherlands

Prince Bernhard received a $1.1 million bribe from Lockheed to ensure the Lockheed F-104 would win out over the Mirage 5 for the purchase contract. He had served on more than 300 corporate boards or committees worldwide and had been praised in the Netherlands for his efforts to promote the economic well-being of the country.
Prime Minister Joop den Uyl ordered an inquiry into the affair, while Prince Bernhard refused to answer reporters' questions, stating: "I am above such things". The results of the inquiry lead to a constitutional crisis in which Queen Juliana threatened to resign if Bernhard was prosecuted. Bernhard was spared, but had to step down from several public positions and was forbidden to wear his military uniforms again.
Prince Bernhard always denied the charges, but after his death on December 1, 2004, interviews were published showing that he admitted taking the money. He said: "I have accepted that the word Lockheed will be carved on my tombstone."


I artikkelen linkes det til en artikkel i The Times UK, men den fører bare til forsiden. Imidlertid fant jeg artiklene, men det ser ut for at de ligger bak en betalingsmur.

[attach=1]

http://www.thetimes.co.uk/tto/public/sitesearch.do?querystring=lockheed+scandal+bernhard&p=tto&pf=all&bl=on

Prins Bernhard hadde uten tvil makt og var støttet av makt, men moralen var nok svært subjektiv. For å forstå mer av årsak og resultat, må man gå tilbake til utspringet. Personlig tror jeg ikke det var idealisme bestående av varme tanker for naturen i seg selv som var årsaken. Men kanskje jeg bare har blitt kynisk med årene?

Jeg gjentar gjerne: Det er ikke fotfolket i de største "grønne" organisasjonene jeg snakker om, det er folkene bak, deres ideologier og deres visjoner. Her er det ikke forskjell på høyre- eller venstrekrefter (tradisjonell politikk), her er det målet som teller.

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: jarlgeirApril 12, 2012, 18:24:53 pm
Noen små kommentar til ditt siste gode innlegg:

Eugenikken var inntil 1945 allment akseptert, og det fantes svært få som tok avstand fraden - inntil Hitler demostrerte for all verden ved sine dødsleire eugenikkens logiske konsekvens. Før det kan man nesten si: Alle var eugenikere, det var helt naturlig.

Til og med Dagbadet: De hadde overskrifter fra et OL i mellomkrigstiden hvor temaet var at to mennesker løp om kapp med en neger!

Alle kan ta feil, og nesten alle gjorde det. Samme som Klimasaken idag, når klimatrollet har sprukket i MSM blir det hele en konkurranse i å distansere seg fra det på samme måte som med eugenikken etter 1945.

I.G Farben ble delt opp etter krigen, de heter nå BASF og diverse annet, husker ikke alle komponentene de ble til.

Wikipedia er en dårlig kilde, et medlemskap i Allgemeine SS er noe du blir tildelt som en æresbevisning, ofte uten å vite om det. Uniform må du evt kjøpe selv, og hverken militærtjeneste eller våpen er inkludert, det er som en litt mer unformert utgave av kongens fortjenestemedalje. Waffen SS er noe helt annet. Det vi har sett er et medlemskort i en SS/SA seilfly forening for studenter osv. Ikke helt det samme for å si det pent.
At din Wiki-kilde skriver om IG Farbens militærtjeneste i 1939, to år etter at Prinsen ble hollender og flyttet dit, sier bare at kilden din er helt på jordet. Som vanlig med Wikipedia. Beklageligvis henfaller jeg selv til å bruke den, fordi den er så lett tilgjengelig :p

Når det gjelder prinsen og Lockheed skandalen, sa prinsen at alt gikk til WWF, på den annen side hadde han noen døtre utenfor ekteskap som sikkert også trengte penger...
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: jarlgeirApril 12, 2012, 18:52:14 pm
Contrari skriver så elegant her:

"Så la oss være varsomme med brunbaksten -det kan fort svi seg."

Jepp, det er riktig. Husk at de brune den gang var politikere og de brukte de samme metodene som andre politikere. Pengene de fikk fra storindustrien var politisk utpressing intet annet. De midlene kom i tillegg inn i den brune pengepotten så sent at de hadde liten betydning.

Storkapitalen alignet seg ikke med nazistene før i 1932 hvor valget var de brune eller de røde, førstnevnte som en del av en konservativ plan for et styre hvor de konservative utgjorde flertallet i en koalisjon med Hitler. Alternativet var en rødbrun allianse med en felles revolusjon mot de andre, hvor hæren hadde sagt klart fra at de ikke kunne garantere å hanskes med en slik revolusjon.

Hele den pengedebatten sammen med de brune fra 1933 er bare en avsporing for å skjule et veldig pinlig faktum for resten av venstesiden:

Nazistene greide å bygge seg opp som en organisasjon med appell til folk flest, med hovedvekt på arbeiderklassen og lavere del av borgerskapet. Deres sosiale program, fra temaer som ble diskutert på offentlige møter til SAs suppekjøkken utkonkurrerte totalt både kommunister og sosialdemokrater. Nazistene ble det største partiet, og hadde det vært valg i 1938 hadde de fått vesentlig mere enn 50% av stemmene. De andre partiampene skjønte simpelthen ikke hva som hadde skjedd før de satt i eksil eller i en oppbevaringsleir! For dem var det utenkelig at nazistene hadde størst appell til tyskere flest!

Dagens enkleste debatt-triks er å sørge for å assosiere motparten med Hitler og Co uten å nevne sistnevnte ved navn. Vi har en så god sak at det er totalt unødvendig å brunmale motparten. De sørger uansett for å brunmale seg selv.

Mht WWF og alle de andre tidlige grønne, de var drevet av konservative ildsjeler, men etter 1990 ble de konservative drevet ut og vannmelonene overtok.

La oss lære av Delingpole hvordan man linker de brune og de grønne i dagens virkelighet. Delingpole siterer de grønne og lar folk selv konkludere hvorvidt dette er grønt eller brunt. Og det har vært en kjempesuksess, ikke minst takket være Delingpoles svært underholdende skrivestil.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: Amatør1April 12, 2012, 19:07:55 pm
La oss lære av Delingpole hvordan man linker de brune og de grønne i dagens virkelighet. Delingpole siterer de grønne og lar folk selv konkludere hvorvidt dette er grønt eller brunt. Og det har vært en kjempesuksess, ikke minst takket være Delingpoles svært underholdende skrivestil.

Delingpole om det tøffe livet som skeptiker finansiert av Big Oil, side 61:

[attachimg=1 width=500]

 ;)
Tittel: Sv: Klimapenger går til tvangssterilisering og død
Skrevet av: JostemikkApril 30, 2012, 16:38:54 pm
Som vanlig er i "klima"saken, tror du det knapt selv om du ser det. Fra Bishop Hill - Climate change cash pays for forced sterilisation (http://bishophill.squarespace.com/blog/2012/4/30/climate-change-cash-pays-for-forced-sterilisation.html):

Sitat
Tens of millions of pounds of UK aid money have been spent on a programme that has forcibly sterilised Indian women and men, the Observer has learned...

Court documents filed in India earlier this month claim that many victims have been left in pain, with little or no aftercare. Across the country, there have been numerous reports of deaths and of pregnant women suffering miscarriages after being selected for sterilisation without being warned that they would lose their unborn babies...
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoApril 30, 2012, 16:56:08 pm
Jeg tror disse "menneskene" må være tilhengere av Usbekistans president Islam Karimovs metoder:

- Tvangssteriliserer kvinner (http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/04/12/tvangssteriliserer-kvinner)

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: jarlgeirApril 30, 2012, 21:26:53 pm
Det er da ingen hemmelighet at diverse grønne fanatikere ser for seg at den idelle befolkning på jorden skal være et sted mellom 50 og 200 millioner.

Den delen av befolkningen som skal reduseres er selvsagt de som ikke er grønne, og de har vært merkelig tause om hvordan befolkningen skal reduseres.

Siden det er skattebetalerne i rike land som betaler disse fanatiske klovnenes lønn, så er det inntil videre ikke mulig å terminere skeptikere eller andre ikke-troende i rike land.

Men i U-land derimot kan man gjøre hva man vil. Det er bare å alliere seg med sittende diktator (jfr Solheims siste besøk i Zimbabwe). Eller gå løs på sårbare grupper, som f.eks de kasteløse på landsbygda i India.

Inntil disse økonazistene blir sperret inne, vil det bare bli værre og værre. De burde få dele celle med ABB på nærmeste asyl. Jo før, desto bedre.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: ConTrariMai 01, 2012, 20:14:43 pm
Det er da ingen hemmelighet at diverse grønne fanatikere ser for seg at den idelle befolkning på jorden skal være et sted mellom 50 og 200 millioner.

Den delen av befolkningen som skal reduseres er selvsagt de som ikke er grønne, og de har vært merkelig tause om hvordan befolkningen skal reduseres.

Siden det er skattebetalerne i rike land som betaler disse fanatiske klovnenes lønn, så er det inntil videre ikke mulig å terminere skeptikere eller andre ikke-troende i rike land.

Men i U-land derimot kan man gjøre hva man vil. Det er bare å alliere seg med sittende diktator (jfr Solheims siste besøk i Zimbabwe). Eller gå løs på sårbare grupper, som f.eks de kasteløse på landsbygda i India.

Inntil disse økonazistene blir sperret inne, vil det bare bli værre og værre. De burde få dele celle med ABB på nærmeste asyl. Jo før, desto bedre.

Mja, den herligste visjonen av et slikt utvalgt paradis må være "mineshaft gap"-scenen i  Dr. Strangelove.

Her er man riktignok også opptatt av å øke den utvalgte befolkningen, derfor må det være ca. ti kvinner per mann, kvinner som i størst mulig grad inspirerer til forplantning. Dette er en ide som får bred oppslutning i "The War Room".


http://www.youtube.com/watch?v=ybSzoLCCX-Y


Nyt denne!
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkMai 01, 2012, 21:01:50 pm
Takk for linken til årsmøtet til Real Climate, ConTrari. :D
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: ConTrariMai 01, 2012, 21:32:11 pm
Takk for linken til årsmøtet til Real Climate, ConTrari. :D

Bare hyggelig, og må igjen anbefale HELE Dr. Strangelove på det globalt varmeste! Ikke minst den herlige parodien på kommunist-konspirasjon der den gale flyvåpengeneralen er overbevist om at fluor i drikkevannet er Sovjet-infiltrasjon (bokstavelig talt).

"You know when they startet fluorisation of our drinking water, Captain Mandrake? 1946. Same year as the Iron Curtain came down. Should give you something to think about, eh? And now they want to put it in ice cream too. Ice cream Mandrake! Little children's ice cream! That's your sly commie plot!" (fritt etter husken)
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkMai 01, 2012, 22:25:01 pm
Den kommunetannlegen jeg hadde mens jeg var skoleelev arbeidet hele sin karriere for å få stoppet fluortilsetning i tannkrem, ConTrari.

Han ønsket i stedet å gi skoleelevene tilskudd som taremel og annet snacks, og to ganger i året ga han av egen lommebok myke tannbørster, tanntråd og taremel-tilskudd med mer til hver eneste gutt og jente i kommunen.

Da jeg gikk ut av ungdomsskolen var jeg elev nummer to i Østfold som ikke hadde hull i voksentennene mine. Nummer en gikk i samme klasse som meg, og han var først fordi han lå en plass foran i alfabetet. Det var selvfølgelig han som kom i avisene! Verden er urettferdig.

Kanskje denne tannlegen, som het Helge Myhre, var medforfatter av Dr. Strangelove? Eller hmm, det er ikke så helt enkelt å holde tunga rett mellom tenner uten hull. Som Sellers en gang sa, rett nok ikke i Dr. Strangelov, men i en av Pink Panter-filmene:

- It won't be easy, that is why I have always failed where others have succeeded. ;)

Skylder vel kanskje å legge til at denne tannlege Myhre var svært omstridt blant sine kollegaer, og at jeg selv var en slurv med tannbørsten, men den dag i dag kan kjenne smaken av taremel på tungespissen.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: BebbenMai 01, 2012, 22:46:37 pm
Den delen av befolkningen som skal reduseres er selvsagt de som ikke er grønne, og de har vært merkelig tause om hvordan befolkningen skal reduseres.

Hm, men ikke Paul Erlich, som her siteres av Bishop Hill:

http://bishophill.squarespace.com/blog/2012/4/30/climate-change-cash-pays-for-forced-sterilisation.html

Sitat
[T]he first task is population control at home. How do we go about it? Many of my colleagues feel that some sort of compulsory birth regulation would be necessary to achieve such control. One plan often mentioned involves the addition of temporary sterilants to water supplies or staple food. Doses of the antidote would be carefully rationed by the government to produce the desired population size. Those of you who are appalled at such a suggestion can rest easy. The option isn’t even open to us, since no such substance exists.
 
If the choice now is either such additives or catastrophe, we shall have catastrophe. It might be possible to develop such population control tools, although the task would not be simple. Either the additive would have to operate equally well and with minimum side effects against both sexes, or some way would have to be found to direct it only to one sex and shield the other.”

Erlich, Holdren, Schneider, Club of Rome, for ikke å glemme Maurice Strong (var det ikke slik at Strong var en sentral inspirator for Gro Harlem Brundtland?), visse navn ser ut til å dukke opp nokså konsekvent når man begynner å rote litt i historien om AGW. Med unntak av Schneider var de vel heller ikke klimaforskere. Alarmen kom først, så fulgte forskningen lydig etter.

Eksempelet med (tvangs)steriliseringen viser tydelig hvilket menneskefiendtlig og reaksjonært grunnsyn som preger klimarørslas gener. Men hvorfor nymalthusianismen ser ut til å vinne slik gjenklang hos så mange presumptivt oppegående mennesker, aner jeg ikke. En slags zeitgeist? - men som klimaet har tidene alltid forandrer seg.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: ConTrariMai 01, 2012, 22:51:26 pm
Den kommunetannlegen jeg hadde mens jeg var skoleelev arbeidet hele sin karriere for å få stoppet fluortilsetning i tannkrem, ConTrari.

Han ønsket i stedet å gi skoleelevene tilskudd som taremel og annet snacks, og to ganger i året ga han av egen lommebok myke tannbørster, tanntråd og taremel-tilskudd med mer til hver eneste gutt og jente i kommunen.

Da jeg gikk ut av ungdomsskolen var jeg elev nummer to i Østfold som ikke hadde hull i voksentennene mine. Nummer en gikk i samme klasse som meg, og han var først fordi han lå en plass foran i alfabetet. Det var selvfølgelig han som kom i avisene! Verden er urettferdig.

Kanskje denne tannlegen, som het Helge Myhre, var medforfatter av Dr. Strangelove? Eller hmm, det er ikke så helt enkelt å holde tunga rett mellom tenner uten hull. Som Sellers en gang sa, rett nok ikke i Dr. Strangelov, men i en av Pink Panter-filmene:

- It won't be easy, that is why I have always failed where others have succeeded. ;)

Skylder vel kanskje å legge til at denne tannlege Myhre var svært omstridt blant sine kollegaer, og at jeg selv var en slurv med tannbørsten, men den dag i dag kan kjenne smaken av taremel på tungespissen.

Han gir iallfall inntrykk av å være en ildsjel, og det er flott. Taremel høres jo ut som japansk tannhygiene  8).

Mitt møte med skoletannlegen var mer problematisk. Han sa spytt ut, men jeg hadde alltid hørt hjemme at det er stygt å spytte, så jeg protesterte. Joda, bare spytt rett ut! Så jeg spyttet rett på ham.

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: ConTrariMai 01, 2012, 22:55:11 pm
Den delen av befolkningen som skal reduseres er selvsagt de som ikke er grønne, og de har vært merkelig tause om hvordan befolkningen skal reduseres.

Hm, men ikke Paul Erlich, som her siteres av Bishop Hill:

http://bishophill.squarespace.com/blog/2012/4/30/climate-change-cash-pays-for-forced-sterilisation.html

Sitat
[T]he first task is population control at home. How do we go about it? Many of my colleagues feel that some sort of compulsory birth regulation would be necessary to achieve such control. One plan often mentioned involves the addition of temporary sterilants to water supplies or staple food. Doses of the antidote would be carefully rationed by the government to produce the desired population size. Those of you who are appalled at such a suggestion can rest easy. The option isn’t even open to us, since no such substance exists.
 
If the choice now is either such additives or catastrophe, we shall have catastrophe. It might be possible to develop such population control tools, although the task would not be simple. Either the additive would have to operate equally well and with minimum side effects against both sexes, or some way would have to be found to direct it only to one sex and shield the other.”

Erlich, Holdren, Schneider, Club of Rome, for ikke å glemme Maurice Strong (var det ikke slik at Strong var en sentral inspirator for Gro Harlem Brundtland?), visse navn ser ut til å dukke opp nokså konsekvent når man begynner å rote litt i historien om AGW. Med unntak av Schneider var de vel heller ikke klimaforskere. Alarmen kom først, så fulgte forskningen lydig etter.

Eksempelet med (tvangs)steriliseringen viser tydelig hvilket menneskefiendtlig og reaksjonært grunnsyn som preger klimarørslas gener. Men hvorfor nymalthusianismen ser ut til å vinne slik gjenklang hos så mange presumptivt oppegående mennesker, aner jeg ikke. En slags zeitgeist? - men som klimaet har tidene alltid forandrer seg.

Er nok litt zeitgeist ja, og en slags famling etter ny krise, nå som klimakrisa er litt oppbrukt. Men ny-malthusisme blir litt oppgulp, og er nok ikke tilstrekkelig til å mobilisere de helt store forskningsmidlene.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkMai 01, 2012, 22:59:34 pm
Nå fikk du meg til å skrattle, ConTrari. En god historie!

Bebben, det var et tankevekkende innlegg, og det fikk meg til å tenke på dagens fertilitetsproblematikk. Angående de forskjellige epokers ismer tror jeg ikke det er så nøye hva de kaller seg. Det ser virkelig ut til å være samme grunnleggende tankegang bak svært mye av det.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: BebbenMai 02, 2012, 00:24:46 am
For å vende tilbake til trådens tema - klimahype og eugenikk, skrev også Michael Crichton om denne parallellen. Jeg anbefaler varmt å lese det i sin helhet (http://www.michaelcrichton.net/essay-stateoffear-whypoliticizedscienceisdangerous.html).

Sitat
Imagine that there is a new scientific theory that warns of an impending crisis, and points to a way out.

This theory quickly draws support from leading scientists, politicians and celebrities around the world. Research is funded by distinguished philanthropies, and carried out at prestigious universities. The crisis is reported frequently in the media. The science is taught in college and high school classrooms.

I don't mean global warming. I'm talking about another theory, which rose to prominence a century ago.


Jeg forstår det slik at dette er etterordet til Chrichtons thriller "State of Fear". Det ligger på hans offisielle webside, men linken er ikke så lett å finne, hva det nå kan komme av.

Sitat
These efforts [eugenics] had the support of the National Academy of Sciences, the American Medical Association, and the National Research Council. It was said that if Jesus were alive, he would have supported this effort.


Sitat
But as Alston Chase put it, "when the search for truth is confused with political advocacy, the pursuit of knowledge is reduced to the quest for power."


Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: GloføkenMai 02, 2012, 00:45:29 am
Jeg husker det taremelet, Jostemikk ???  Men jeg tror  tannlege Myre husker det bitemerket han fikk  i venstre pekefinger også ::)
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: ConTrariMai 02, 2012, 00:45:55 am
For å vende tilbake til trådens tema - klimahype og eugenikk, skrev også Michael Crichton om denne parallellen. Jeg anbefaler varmt å lese det i sin helhet (http://www.michaelcrichton.net/essay-stateoffear-whypoliticizedscienceisdangerous.html).

Sitat
Imagine that there is a new scientific theory that warns of an impending crisis, and points to a way out.

This theory quickly draws support from leading scientists, politicians and celebrities around the world. Research is funded by distinguished philanthropies, and carried out at prestigious universities. The crisis is reported frequently in the media. The science is taught in college and high school classrooms.

I don't mean global warming. I'm talking about another theory, which rose to prominence a century ago.


Jeg forstår det slik at dette er etterordet til Chrichtons thriller "State of Fear". Det ligger på hans offisielle webside, men linken er ikke så lett å finne, hva det nå kan komme av.

Sitat
These efforts [eugenics] had the support of the National Academy of Sciences, the American Medical Association, and the National Research Council. It was said that if Jesus were alive, he would have supported this effort.


Sitat
But as Alston Chase put it, "when the search for truth is confused with political advocacy, the pursuit of knowledge is reduced to the quest for power."

Takk for denne linken, Bebben. Vanskelig å kommentere Crighton egentlig, for denne teksten sier ALT.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: ConTrariMai 02, 2012, 00:46:47 am
Jeg husker det taremelet, Jostemikk ???  Men jeg tror  tannlege Myre husker det bitemerke han fikk  i venstre pekefinger også::)

Nei, nå tror jeg dere driver og "jangler på vollane"  8)
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoMai 03, 2012, 10:34:59 am
For å vende tilbake til trådens tema - klimahype og eugenikk, skrev også Michael Crichton om denne parallellen. Jeg anbefaler varmt å lese det i sin helhet (http://www.michaelcrichton.net/essay-stateoffear-whypoliticizedscienceisdangerous.html).
...

Takk for en viktig link, Bebben :)
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkMai 17, 2012, 11:48:16 am
Dette får meg til å tenke på et stadig økende problem. Det store fertilitetsproblemet som er tatt opp flere ganger i norsk MSM de siste tiårene. Representanter for myndighetene har nesten uten unntak forsøkt å legge skylden på folk selv, og deres elendige holdninger til livsstil og matvaner. Genialt. Legg skylden på folket, kom med nye avgifter for å "redde" dem, og voila...

Real Science - 1969 : Holdren’s Buddy Wanted To Poison The Water Supply (http://1969 : Holdren’s Buddy Wanted To Poison The Water Supply)

(http://stevengoddard.files.wordpress.com/2011/01/capture252.jpg?w=640)

Eugenikk? Vel, ikke direkte, men dette er forsøk på å bestemme hvem som skal få føre slekta videre, er det ikke? Og allerede på 60-tallet løp biologene rundt som representanter og pådrivere for de som ville desimere verdensbefolkningen. Jeg lurer fælt på en ting. Hvorfor begynner ikke disse menneskene med å ta livet av seg selv og sine?

Finnes andre metoder for å påvirke mennesker? Noe som kan forandre arvestoff med mer?

Atter en gang fra Real Science. 1954 : US Scientists Intentionally Irradiated The Pacific Ocean (http://stevengoddard.wordpress.com/2012/05/17/1954-us-scientists-intentionally-irradiating-the-pacific-ocean/)

(http://stevengoddard.files.wordpress.com/2012/05/screenhunter_1252-may-16-18-32.jpg?w=640)

Tør jeg minne folket på at det er samme type mennesker bak svært mye av det som skjer i våre dager? Intet er forandret bortsett fra metodene. Målet synes å være stort sett det samme. Noen synes å ville sette seg til doms over vanlige mennesker. De vil bestemme hvem som er verdige og ikke-verdige.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkOktober 21, 2012, 19:05:49 pm
Professor vil tukle med skaperverket for å gjøre barna våre mer egnet for fremtiden.

No Tricks Zone - Insane NYU Professor Proposes Medical Experiments On Children To Make Humans Suitable For The Planet (http://notrickszone.com/2012/10/21/insane-nyu-professor-proposes-medical-experiments-on-children-to-make-humans-suitable-for-the-planet/)

Disse menneske skremmer meg, og linjen kan følges fra begynnelsen av forrige årundre, fram mot og gjennom 2. verdenskrig, og nå videre hele veien fram gjennom klimasaken og annen galskap.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoOktober 21, 2012, 19:38:52 pm
Akkurat som om vi ikke allerede putter altfor mange skadelige ting i ungene!

Jeg foreslår at Liao får noen skikkelig doser med Ritalin, siden det virker som om det er et stoff han setter pris på ;)
Og kanskje det kan får ham til å roe ned?
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoOktober 23, 2012, 13:36:44 pm
Nå har jeg lest hele denne tråden på nytt! Og den er verdt tiden det tar. Startinnlegget, av Bebben, er langt, men så viktig at hvert ord bør leses. Og så kommer gode innlegg som perler på en snor. Her er det mye fôr til hjernen.

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: BebbenOktober 24, 2012, 00:04:19 am
Takk for hyggelige ord Seoto!

Mht til "den gale forskeren" så er han (det er vel stort sette en hann) en slags arketyp i litteraturen og ikke minst i populærkultur som film og tegneserier osv.

Når får vi se en Hollywood-film der en hemmelig gruppe klimaforskere konspirerer for å skyte opp en gigantisk rullgardin som skal "beskytte" Jorden mot solskinnet og for å genmanipulere menneskeheten og/eller gjøre den steril i all hemmelighet, samtidig som de har hemmelige møter for å manipulere dataene som skal begrunne galskapen - i Sakens tjeneste?

Den kommer nok... en gang.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkOktober 24, 2012, 00:09:57 am
Du er mer pessimistisk med tanke på tidsaspektet, Bebben. Du snakker alltid om en gang når barnebarna er voksne eller lignende. Jeg er rimelig opptatt av at vi må få stoppet disse menneskene før det går så langt Jeg er allikevel ikke fremmed for at din pessimisme er realisme. Håper du tar feil, for slipper vi dem så langt inn i fremtiden tror jeg vi har tapt. Med vi mener jeg de som lever da. :D
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoOktober 25, 2012, 11:04:33 am
Takk for hyggelige ord Seoto!

Mht til "den gale forskeren" så er han (det er vel stort sette en hann) en slags arketyp i litteraturen og ikke minst i populærkultur som film og tegneserier osv.

Når får vi se en Hollywood-film der en hemmelig gruppe klimaforskere konspirerer for å skyte opp en gigantisk rullgardin som skal "beskytte" Jorden mot solskinnet og for å genmanipulere menneskeheten og/eller gjøre den steril i all hemmelighet, samtidig som de har hemmelige møter for å manipulere dataene som skal begrunne galskapen - i Sakens tjeneste?

Den kommer nok... en gang.

Interessant! Foreløpig har jo Hollywood vært mer interesserte i skrekkscenarier om hva som vil skje dersom klimaalarmistene har rett. De kan lage minst like skrekkfylte filmer, men med et håp i slutten, dersom de tar for seg hva som kan skje med kloden gjennom menneskelig geoingeneering, der hele klimasystemet kollapser og vi stuper raskere inn i en istid enn noen kan forestille seg. Der folk forsøker å komme seg til varmere strøk, men kun har egne føtter og robåter til transport. Og avslutningen må selvsagt inneholde bilder av de ansvarlige forskere og politikere der de ligger omsluttet av is og stirret tomt ut i intet (behovet for hevn). Og selvsagt må de største heltene, de som fremdeles er unge og sterke nok til reisen, men aldri nådde fram med sine advarsler, nå befinne seg i ekvotariale områder, der de gjennom sine erfaringer og kunnskaper kan starte arbeidet med å bygge opp en ny sivilisasjon. De har lært mye om den menneskelige psyke, og etter hvert lager de en livslærebok, der kommende generasjoner skal lære hvordan de skal leve sine liv etter regler som sørger for at de ikke skal komme i en liknende situasjon igjen, regler som skal svekke det naturlige begjæret etter makt som kan misbrukes av egoisme - altså en ny bibel, men uten delene om øye for øye, hat, hevn og drap, der disse negative egenskapene er erstattet med kjærlighet og omsorg for hverandre ;)

Men har det ikke allerede vært lagd en film og at is utrydder folk? Jeg har noen bilder i hodet, men kan ikke komme på hvilken film dette kan ha vært.

Det hender innimellom at enkelte TV-serier ymter frampå om både spennende tekniske muligheter og den mer usynlige delen av samfunnet. Men det kan være langt mellom hvert gullkorn. Mange mennesker sitter med kunnskap, men få vil lytte. Vi er jo oppdratt til å stole på politikere og ikke minst msm. ;)

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkOktober 27, 2012, 19:29:23 pm
Wikipedia - eugenikk (http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_eugenics)

Sitat
The Rockefeller Foundation helped develop and fund various German eugenics programs, including the one that Josef Mengele worked in before he went to Auschwitz.

Upon returning from Germany in 1934, where more than 5,000 people per month were being forcibly sterilized, the California eugenics leader C. M. Goethe bragged to a colleague:

"You will be interested to know that your work has played a powerful part in shaping the opinions of the group of intellectuals who are behind Hitler in this epoch-making program. Everywhere I sensed that their opinions have been tremendously stimulated by American thought . . . I want you, my dear friend, to carry this thought with you for the rest of your life, that you have really jolted into action a great government of 60 million people."

Alle bør ta med i betraktning at Rockefeller finansierte Folkehelseinstituttet.

[attachimg=1]
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkOktober 29, 2012, 17:52:30 pm
De har videreført Den rene rase fra finansieringen av eugenikk i Tyskland i mellomkrigsårene, til noe som nå best må kunne kalles klimaeugenikk. Professor Kari Nordgaard ble verdenskjent på et blunk da hun i en publikasjon krevde behandling av de som ikke tror på IPCC. Alex Jones liker dette like lite som jeg gjør:

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkFebruar 17, 2013, 13:24:14 pm
Aldous Huxley var ikke bare forfatter, blant annet av den dystre futuristiske boka Brave New World, han var bror og sønn av kjente forskere innen eugenikk.

Ikke så lenge før han ble syk og døde i 1963, holdt han en tale ved Berkeley-universitetet i California. Takket være dyktige folk som graver i dette, og like mye det fantastiske redskapet Wayback Machine, kan jeg nå legge et kort sitat fra en utskrift av talen.

http://archive.org/details/AldousHuxley-TheUltimateRevolution

The prophetic Aldous Huxley, author of Brave New World, speaks to an audience at University of California, Berkeley, surrounding the use of terrorism and pharmaceuticals to create willing slaves out of the population.

Sitat
And it seems to me perfectly in the cards that there will be within the next generation or so a pharmacological method of making people love their servitude, and producing â a kind of painless concentration camp for entire societies, so that people will in fact have their liberties taken away from them but will rather enjoy it, because they will be distracted from any desire to rebel by propaganda, brainwashing, or brainwashing enhanced by pharmacological methods.

Aldous Huxley
Tittel: Sv: Teresa Forcades
Skrevet av: JostemikkFebruar 17, 2013, 16:08:27 pm
Enkelte ganger slår det en at de virkelige heltene aldri blir kjent. Teresa Forcades er en av disse. De som har gjort som henne de siste tiårene har ofte dårlige odds hva gjelder framtidsmulighetene. Noen har ikke engang fått lov til å oppleve noen framtid.

Jeg håper (og nesten ber) om at alle som henger med så langt i dette innlegget også tar seg tid til å lese resten, for ikke å si tar seg tid til å se på film hva Teresa Forcades har å fortelle om vaksinen mot svineinfluensa.

Sister Teresa Forcades is a Catalan Benedictine nun born in Barcelona in 1966.

She studied medicine at the University of Barcelona. In 1992 she moved to USA where she completed a residency in medicine at the University of New York and earned the title of Specialist in Internal Medicine (1995). After obtaining a scholarship from the University of Harvard, she moved to Cambridge where she graduated as Master Divinitas in 1997.

She entered the Monastery of St. Benet in September 1997, and celebrated the greatest Benedictine Ora et Labora, joining the order working in different matters in religious study, theology and medicine. In 2004 she obtained a Ph.D. in Public Health from the University of Barcelona. In 2005 she obtained a degree in Theology. After four years, in 2009 she received a doctorate from the Faculty of Theology of Catalonia.

Kilde (http://en.wikipedia.org/wiki/Teresa_Forcades)

Hun oppfordrer alle til å etterprøve hennes påstander og opplysninger, og hun nevner de offisielle vitenskapelige sidene dere kan gjøre dette på. Filmen er inndelt i episoder, men fungerer alt som jeg håper, vil de bli avspilt fortløpende.

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: BrattbakkallenFebruar 17, 2013, 19:35:29 pm
Jostemikk:
Sitat
Jeg håper (og nesten ber) om at alle som henger med så langt i dette innlegget også tar seg tid til å lese resten, for ikke å si tar seg tid til å se på film hva Teresa Forcades har å fortelle om vaksinen mot svineinfluensa.

Litt av en tankevekker, det der.  Nå har jeg ikke bare lest innlegget ditt, men også sett på filmen. (Jeg lastet den ned så jeg har sett på den flere ganger, faktisk.)

Uansett så er dette ei skikkelig tøff dame som tydeligvis vet hva hun snakker om. Selv om jeg kanskje ikke er enig i alt hun sier, så føler jeg meg litt liten når jeg ser og hører slike som henne. Det er litt av et kvantesprang fra der jeg er og opp til hennes nivå.  ;)

BBK

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: TelehivFebruar 17, 2013, 20:45:36 pm
Siden jeg er på klimavannvogna, kan jeg jo tillate meg å linke til noen spreke omtaler av ANDRE forhold, f.eks. om saker dere snakker om ovenfor, og som av The establishment fort erklæres som konspiratoriske eller aller helst psykotiske (jfr. de russiske behandlingsinstitusjoner for fri tenkning og her hjemme analogier som gode, gamle Reitgjerdet og Gaustad og de lobo- og steriliseringsinstrumenter man rådet over der helt til slutten av 1970-tallet - ja, kanskje lenger for det jeg vet?! - som fort kunne stoppe kjeften på de som tenkte for vidt og fritt og dessuten var kommet i klammeri med den mektige del av slekten).

Før jeg begynner å linke: Dette er bare ment som interessant lesestoff med mange kjendiser og store krefter involvert, og må ikke sammenblandes med undertegnedes egne tanker.

Her er en link som både omtaler Ertresvågs "Makten bak makten" (2006) og "Sov mitt lille Norge" (et par år senere) og ellers kommenterer en rekke forhold som fremdeles lett kan gi Reitgjerdet-lignende opphold hvis man blir for ivrig med å skrike sånt ut på torg og streder.... jeg var forøvrig på ett av forfatterenes egne presentasjonsmøter da boken kom ut, og noterte meg minst to overvåkere i salen, den ene til og med med kamera - skulle bare mangle når generalmajor og medlem av Lund-kommisjonen Torkel Hovland hadde skrevet forordet og der opplyst om at det meste av det som "makten bak makten" kaller konspirasjoner faktisk ER konspirasjoner! Litt mer om Hovland og Ertresvåg: http://www.dagbladet.no/kultur/2006/03/22/461420.html

Her er en bredere innføring i konspirasjonene rundt dette: http://www.rolfkenneth.no/NWO_review_Ertresvaag-2008.html

Når enda en offiser i Forsvarsforeningens eget blad selv begynner å støtte Hovlands konspirasjoner blir det jammen luft i luka! http://forsvarsforeningen.itumkunde.no/tekst/214/Makten-bak-makten.aspx - er dette en konspirasjon i konspirasjonen? Jgr. den gamle CIA-sjefens ord om at den beste måten å slukke en ild på er å si at det faktisk er snakk om ild...

Her er forresten Ertresvåg selv, filmet under foredrag:
http://www.youtube.com/watch?v=ojxyOpNwwNw&feature=results_video&playnext=1&list=PLD9F13010B6689161
Dere finner hele foredraget (8 totalt på youtube) ved å kikke på samme youtube.side

Når dere i ovenstående link har lest ytterligere linker til hvordan Stoltenbergfamilien, Rockefellerfamilien og Nasjonalinstituttet for folkehelse inngår i en velfungerende symbiose og dere har lært at det er viktig å følge pengene i sånne saker, kan man jo ta en titt på det lett hysterisk-åndelige Nyhetsspeilet som kan lede dere til mange andre spekulasjoner?
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/nytt-nasjonalt-vaksineregister-vaksinepresset-oker/

Jeg?
Jeg tar ikke ansvaret for hva Nyhetsspeilet o.l. skriver - og når de måtte ha rett eller ikke i sine konspirasjonsfoki, og jeg tror ikke på noe annet enn de konklusjoner jeg trekker selv, men skal man følge med i verdens større systemer, kommer man selvsagt ikke utenom en jevnlig titt på hva de mener og tenker i Council on Foreign Relations, Trilateral Commission (de som velger den amerikanske presidenten, vet dere), og hva som ellers lekker ut om Bilderbergerne, og sånt folk. Der FN, WWF, WHO, WTO/Verdensbanken, og - ikke minst - FNs klimapanel synes å trekke lønn fra samme internasjonale loddbok der vinneren belønnes med gratis flyturer til nærmeste konferanse og fast jobb i FN etterpå.     

Nei, nå blir det bare løse konspirasjoner fra meg også (det hjelper ikke at de er til de grader overdokumenterte - forståelsen er pr. definisjon feil og da faller all dokumentasjonsverdi bort, jfr. de nye vitenskapelige reglene for "klimakonsensus"), så bare vent til mars, da skal jeg lukke øyne og ører for alle andre konspirasjoner enn klima, og gi meg hen til det og riste av meg sorgene rundt alle som vil stikke en 100-milliarders sprøyte i ræva på meg hvert år (selvsagt nekter jeg, jeg har da helsa kjær).

Problemet er bare at jeg allerede på andre side i klimabruksansvisningen støter på de samme ford..... gjøkene som kjører vaksineprogrammet også.
Nei, jeg sier som østlandsdama som havnet opp i en diskusjon på halvemål i ei bygd på vestlandet: "Mamma, jeg vil hjem!!
 
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoFebruar 17, 2013, 21:16:30 pm
Takk for et seriøsthumoristisk innlegg om hva som anses som ekstremvanskelige områder ;)

Har forresten lest tre av Ertresvågs bøker. Det var noe som måtte gjøres dersom man skulle få et sammendrag over saker der mediene ofte har vært svært tause. Man kommer ikke med slike opplysninger uten å betale en pris, og det er vel den han nå betaler. Det hadde ikke vært så enkelt å gjennomføre alt det hemmeligholdet vi har sett de siste tiårene dersom vi hadde hatt flere modige journalister. Men holder det forresten å være modig? En modig journalist får jo ikke tatt inn stoff uten at det er godkjent på forhånd - og hvem godkjenner kriteriene?

Jeg har lest noe på Nyhetsspeilet, men mye av det går høyt over hodet på meg, selv om de innimellom kommer med noen perler. Det finnes også en annen side som tar for seg skyggesidene i samfunnet, http://folkets.info - de har noen perler blant sine artikler. Som f.eks.: Friheten lever i oss (http://www.folkets.info/forside/10491-friheten-lever-i-oss)
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: BrattbakkallenFebruar 17, 2013, 21:19:26 pm
Telehiv:
Sitat
og her hjemme analogier som gode, gamle Reitgjerdet og de lobo- og steriliseringsinstrumenter man rådet over der helt til slutten av 1970-tallet - ja, kanskje lenger for det jeg vet?! - som fort kunne stoppe kjeften på de som tenkte for vidt og fritt og dessuten var kommet i klammeri med den mektige del av slekten).

Hadde du bare visst hvilke ubehagelige minner jeg har fra Reitgjerdet! (Nei, selv om det kanskje virker slik så har jeg aldri vært innlagt der, selv om jeg kanskje etter manges mening burde ha vært det.  ;D). Saken er at jeg var under studietiden medlem av et band som ble invitert til å spille for enkelte utvalgte pasienter på Reitgjerdet. Det var en uhyggelig opplevelse. Disse zombiene som var sikkerhetsklarerte til å bivåne konserten, var så til de grader neddopa, at det var helt uhyggelig. Jeg må bare gi meg der, før følelsene tar overhånd. Jeg ser nemlig  likhetstrekk mellom dette jeg opplevde på Reitgjerdet og enkelte meningsytringer som er fremkommet i media i den senere tid. --> Vi som ikke har Den Rette Mening[TM] om klima, må "behandles." <--.

Huff!

BBK
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: TelehivFebruar 17, 2013, 21:20:14 pm
Jeg tror de fleste vil ha stor glede av å høre på Ertresvågs 8 foredrag på youtube, som jeg linker til.
Så kan man jo gjøre seg opp en mening uten å måtte lese bøkene hans.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoFebruar 17, 2013, 21:30:45 pm
Takk for linkene, Tele :)

Jeg har samlet videoene, slik at de kommer som perler på en snor på denne linken:

http://www.youtube.com/watch?v=ojxyOpNwwNw&list=PLabEBpoztWgZxfmz4ykSGclHfP8cGkEab&feature=mh_lolz
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: TelehivFebruar 17, 2013, 21:32:13 pm
Supert, seoto!
Disse foredragene summerer opp mye av det som står i boka "Makten bak makten".
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: TelehivFebruar 17, 2013, 21:46:22 pm
PS: seoto: Kanskje du kunne legge inn denne serien samlet også, der Ertresvåg intervjues om saken i Danmark?
Folk må jo ha noe å fordrive tiden med i vinterferien.. 8)

Her er første del: http://www.youtube.com/watch?v=6lEawYVl0Nc 
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoFebruar 17, 2013, 21:58:04 pm
Tele, da er alle Ertresvåg-videoene samlet under en link, den samme som over:
http://www.youtube.com/watch?v=ojxyOpNwwNw&list=PLabEBpoztWgZxfmz4ykSGclHfP8cGkEab&feature=mh_lolz
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: TelehivFebruar 17, 2013, 22:11:08 pm
Supert, seoto!
I årene som har gått siden Ertresvåg kom med disse dokumentasjonene av "makten bak makten", er det faktisk ikke mye som ikke også har blitt bekreftet av andre i ettertid. Internasjonalt er det jo en mengde mer stoff om dette enn i Norge, som er et veldig engstelig land mht. å våge å tenke litt mer og videre om hva som faktisk skjer bak de største kulissene. Med internett er det imidlertid ikke lenger noe som heter "tilgjengelig i andre land og ikke i Norge", vi når jo det samme alle sammen nå (med unntak av noen nordkoreanere og kinesere, da..).

Mye av det Ertresvåg dro fram i perioden 2006-2008 var derfor velkjent og forsåvidt veldokumentert stoff for oss gamle kynikere med søkemotor i fingrene, men jeg syntes i begynnelsen at dette med chemtrails var lite troverdig (bl.a. faller jo disse utslippene i hodene på Stoltenbergene o.l. også...) men det har faktisk dukket opp en mengde underbygget materiale som viser at fly brukes til visse kjemiske programmer med globalt omfang. Nok om den saken, også dette vil nok komme tydeligere fram i tidens fylde dersom det er hold i det man foreløpig mener å tro.

Problemet for Ertresvåg er imidlertid, som for de fleste som stikker hodet fram på disse områdene, at den minste tendensiøse framstilling eller glipp i argumentasjon (av dette enorme saksfeltet) setter vedkommende i latterliggjøringens nådeløse lys. Og jeg ser at Ertresvåg i noen av sine saksframstillinger ligger snublende nær å bli rammet av dette. Men i essens har han gjort en omfattende og åpensinnet jobb (vi snakker tross alt her om en opprinnelig gammel fredelig presse- og venstremann som fikk øynene litt for brutalt åpnet, og bestemte seg for å ikke dø som komplett uvitende om verdens skitne bakspill).
 
Det er det jeg vil kommentere om sånt i denne omgang - ha ei fin vinteruke videre!
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: JostemikkFebruar 17, 2013, 22:48:51 pm
Takk til dere tre som har bidratt i denne tråden nå i kveld.

Tele skrev et innlegg jeg kan identifisere meg 100 % med. Jeg siterer ørlite, og valget på akkurat dette lille utdraget falt svært enkelt. Jeg forsøker hele tiden å nøste sammen en lang historie som knapt noen vil høre på, og i den forbindelse er dette svært viktig her på forumet.

Sitat
Problemet er bare at jeg allerede på andre side i klimabruksansvisningen støter på de samme ford..... gjøkene som kjører vaksineprogrammet også.

Hvis alle forsto dette, ville verden raskt kunnet bli et vesentlig bedre sted for alle unntatt de som befinner seg på samfunnstoppen i dag. Verdens makthierarki er i realiteten så enkelt å forstå, at beste måte å forklare det på er en omskriving av tittelen til ei bok av Trygve Gulbranssen. Og bakom synger bankene.

Hva forteller Teresa Forcades?

Først siterer jeg noe jeg skrev i desember 2012.

Er dette en patentsøknad på svineinfluensavaksine? Den er datert i 2009 før første oppdagede utbrudd.

http://www.theoneclickgroup.co.uk/documents/vaccines/Baxter%20Vaccine%20Patent%20Application.pdf

Dette er "vaksine"produsenten Teresa Forcades forteller om. Dette er en medisin- og vaksineprodusent som FN har trykket til sitt bryst. Bill Gates Foundation, med vår egen statsminister Jens Stoltenberg som president, bruker deres vaksiner på uskyldige ofre i Afrika. Husk Bill Gates Uten mitt vaksineprogram vil vi aldri få bukt med befolkningseksplosjonen. Husk hvor mange barn som ble fullstendig lammet av vaksine nå i vinter, og som noen i ettertid har fjernet fra foreldrene. Noen er i ferd med å feie bort alle spor etter seg, og media i Norge nevner ikke dette forferdelige med et ord.

Et stort parti såkalt svineinfluensavaksine beregnet for Øst-Europa var alt annet enn en vaksine. Det ble levert der i forbindelse med "pandemien" som FN fant opp. Den var full av to typer virus, og begge virustypene var levende, ubestrålt virus. Den ene virusstammen var vanlig sesonginfluensa. Svært smittsom, men med lav dødelighet. Den andre virusstammen i "vaksinen", var fugleinfluensa. Den har svært lav smitterate, men har en uhyggelig høy dødelighetsrate.

Det de forsøkte var rett og slett å spre en virusblanding hos folk, en blanding av virus med høy spredningskapasitet og høy dødelighet. Dette kan umulig ha dreid seg om et uhell. Se filmene, og ta henne på hennes ord. Undersøk dette selv.

Hun forteller også om den såkalte Spanskesyken. Her skyter jeg raskt inn at jeg har undersøkt akkurat denne sykdommen og bakgrunnen i svært lang tid, og det er mer enn tvilsomt at ting er som de fleste tror. Dette skal jeg komme tilbake til senere i en annen tråd. Tilbake til Teresa Forcades og Spanskesyken. Hun forteller at den ble utryddet av seg selv på 50-tallet. Ingen flere rapporterte tilfeller, før den igjen dukket opp i 1976. Dette er samme år som amerikanske forskere fikk tillatelse til å grave opp en inuitt fra permafrosten. En inuitt som døde av Spanskesyken under 1. verdenskrig. Senere samme år ble første nye utbrudd registrert blant sivilbefolkningen.

Jeg håper virkelig at dere ser på filmene og hører på hva hun har å fortelle. Jeg kan ikke forstå annet enn at hun risikerer livet for å fortelle oss om dette. Og atter en gang, vær så snill å undersøk dette selv. Hun oppfordrer til det på det sterkeste, og gir også noen tips om i hvilke type fag-journaler dere kan finne opplysninger.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoFebruar 17, 2013, 22:59:17 pm
Takk for at du tør å snakke om disse sensitive tingene, Tele :)

Selv var jeg som en enhver normalt naivistisk nordmann(kvinne), inntil valget av Bush jr. i 2000 (periode fra 2001). Den gang var jeg på et amerikansk diskusjonsforum, der et medlem kom opp med veldig mange opplysninger, spesielt om folkene (haukene) rundt Bush da han trådte inn i embetet. Disse opplysningene fikk meg til å begynne å tenke, altså tenke, og da 11. september skjedde, fikk jeg ingenting til å henge på greip av de opplysningene vi fikk gjennom mediene. Jeg omtrent "bodde" på Internet i fritiden i de første månedene, for å prøve å finne svar, og oppdaget utrolig mye dritt. Til slutt kom jeg til et punkt der jeg rett og slett måtte ta meg en pause, for dette er vondt å erkjenne, og jeg orket ikke mer "dritt".

Da jeg oppdaget at klimakrisa sannsynligvis handlet mer om makt og politikk enn om forskning, kjente jeg igjen "lysten på blod". Som nypensjonist (skummelt med folk som disponerer sin tid) har jeg nå nok av tid til å undersøke bakgrunnen for mye av det som skjer, selv om jeg ikke skriver så mye om det. Det er vanskelig for folk å berette, for de blir sett på som skrullinger (det har de jo lært av MSM). I våre dager ser vi jo at myndigheter i flere land betaler for "debunkere" som kan drite ut og uskadeliggjøre folk som forteller uønskede opplysninger, og ødelegge diskusjoner. Vi har jo sett i minst ett av disse "trollene" i klimasaken. De opererer på alle viktige områder der makt vises, mange jobber bekvemt hjemmefra, og mottar ikke de høyeste lønningene, men de klarer seg bra. Noen jobber enda mer intenst, er kanskje spesialutdannet og tjener derfor langt bedre, og de legger ut falske opplysninger som kan være vanskelige å avsløre, så det kan være litt av en jobb å sortere. Verden er full av nyttige idioter ;)
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: TelehivFebruar 18, 2013, 00:46:22 am
Takk for et seriøsthumoristisk innlegg om hva som anses som ekstremvanskelige områder ;)

Har forresten lest tre av Ertresvågs bøker. Det var noe som måtte gjøres dersom man skulle få et sammendrag over saker der mediene ofte har vært svært tause. Man kommer ikke med slike opplysninger uten å betale en pris, og det er vel den han nå betaler. Det hadde ikke vært så enkelt å gjennomføre alt det hemmeligholdet vi har sett de siste tiårene dersom vi hadde hatt flere modige journalister. Men holder det forresten å være modig? En modig journalist får jo ikke tatt inn stoff uten at det er godkjent på forhånd - og hvem godkjenner kriteriene?

Jeg har lest noe på Nyhetsspeilet, men mye av det går høyt over hodet på meg, selv om de innimellom kommer med noen perler. Det finnes også en annen side som tar for seg skyggesidene i samfunnet, http://folkets.info - de har noen perler blant sine artikler. Som f.eks.: Friheten lever i oss (http://www.folkets.info/forside/10491-friheten-lever-i-oss)

"Folkets info" er et interessant nettsted, og ikke minst mindre "åndelig" og mer faktabasert enn Nyhetsspeilet. Gjennomgangen av de vestlige lands kupp av Libya er deprimerende men dessverre helt i tråd med andre opplysninger om hva som faktisk foregikk rundt dette, der hovedbildet var at de vanlige bakspillerne (som det er snakket om foran her) instruerer FN og de som styrer bak kulissene der, som så mobiliserer NATO og medløperne der, og vips har USA omsider fått tatt sin hevn over Gadaffi, som i sin tid nasjonaliserte Libyas olje da amerikanerne (Hammer et al) nektet å betale den smule skatt han ba om. Og Norge - en av de virkelig stygge nye krigshundene og løpegutt for den notoriske destabilisering av oppkommende nye økonomier - var med i vill begeistring, og den dagen Behring Breivik herjet på Utøya tok heltemodige norske fly ut 70% av drikkevannet til Libyas arme folk som bare kunne se på nede på bakken. Så tok MSM over slik at ingen her på berget har hørt om denne skandalen. For en skam.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: Amatør1Februar 18, 2013, 18:07:22 pm
Flere interessante steder dette.

Kom over Norgespartiet http://www.norgespartiet.no/ som jeg ikke vet så mye om, men kanskje dette er den norske varianten av UKIP (UK Independence Party)?  Ideen med direktedemokrati har jeg vært tilhenger av lenge. I vårt moderne samfunn trenger vi ikke alltid representanter til å mene på våre vegne.

Vi som har meninger om både klimapolitikk og politiske/demokratiske spørsmål burde ha noen allianser, men ingen av partiene på Stortinget tilfredsstiller mine kriterier, der en klar avvisning av klimasvindelen er en grunnleggende forutsetning. Er det noen som vet hvordan Norgespartiet stiller seg til klimadebatten? Er det eventuelt noen her som har gode argumenter imot Norgespartiet?

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: stjakobsFebruar 18, 2013, 21:40:34 pm
I følge websiden deres, er partiprogrammet slik:

Norgespartiet står for en helt ny politikk

Norgespartiet vil —

Bygge nye veier.
Gi helsevesenet det som trengs for å gi det norske folk den helsemessige hjelp de har krav på.
Fornye jernbanen dramatisk med høyhastighetstog og realisere Nord-Norge banen.
Støtte bygging av bybaner.
Definitivt og absolutt fjerne alle bomstasjoner.
Bruke de 60 milliardene som staten tar inn via 15 avgifter på bilismen til utbygging av samferdselen. I dag går kun 2-3 milliarder av dette beløpet til vei.
Sette mennesket i sentrum og gi de fattigste bedre økonomi og kjøpekraft.
Føre en aktiv miljøpolitikk og sette ned prisen på miljøvennlige biler.
Støtte en mer saklig rettferdig og troverdig klimapolitikk.
Reetablere et forsvar som klarer å forsvare mer enn en bydel i Oslo. Det har nå kommet fram at vårt totalforsvar ikke makter mer enn dette. Forsvaret vårt i dag er altså en nasjonal katastrofe.
Sette skolene i stand til å gi elevene den beste opplæring som kan gis.
Støtte etablering av private skoler som en selvfølge i det demokratiske Norge.
Vi vil senke skatter og avgifter til et realistisk nivå. På linje med tankegangenbak reduseringen av passavgiften.
Vi vil verne om Norges tusenårige kulturarv.
Vi vil restaurere alle Norges gamle offentlige bygninger.
Fjerne arveavgiften og formuesskatten.
Gi kommunene større økonomisk handlefrihet. Det betyr styrking avlokaldemokratiet.
Gi bøndene og fiskerne bedre muligheter og større egen frihet over sitt yrke.
Støtte industrien slik at den ikke flytter ut av landet.
Bedre vilkår for små og mellomstore bedrifter.--------------------------------------

Men om alle som vil skal delta i politikken, ser jeg for meg at det kan være vanskelig å få gjennomført programmet på alle punkter!

Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: Amatør1Februar 18, 2013, 23:50:07 pm
Det kunne vært interessant å høre nærmere om hva de legger i "Støtte en mer saklig rettferdig og troverdig klimapolitikk."

Det må konkretiseres mer, for dette kan tolkes i mange retninger. Jeg skal prøve å få fram en uttalelse fra partiet.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoMars 04, 2013, 16:56:33 pm
Tidligere i denne tråden ble Kari Norgaard nevnt en del, og at hennes side var fjernet fra Oregon-universitetets sider. Nå er hun tilbake:

Kari Norgaard (http://sociology.uoregon.edu/faculty/norgaard.php)

De ville vel bare la stormen legge seg, og at hun skulle bli glemt for en stund ;)
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: GloføkenMars 04, 2013, 17:22:26 pm
De ville vel bare la stormen legge seg, og at hun skulle bli glemt for en stund ;)

Hvordan kan man glemme noa sånt da, seoto :o  Ho har brent seg fast på harddisken og begge netthinnene ???
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: stjakobsMars 05, 2013, 23:39:11 pm
Tror ikke dere skal overdrive det som denne gale dama har utgydd. Enkelte akademikere har litt for lite selvinsikt/selvkritikk. Jeg tror ikke hun er karakteristisk for noe flertall av forskerstanden innenfor slike fagområder. Men hun prøver å ri på en bølge (av forskningsmidler).
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: ebyeMars 06, 2013, 08:41:52 am
Enig stajakobs, hun rir/surfer antakelig på "middelbølgen".

Det er jo andre ting å finne på om det skulle glippe. Hun kan begynne å skrive fabler, det er undervurdert, også i klimakampen, som her hos'a Ellen

http://blogg.klif.no/Ellens-blogg/2013/En-fabel-om-klodens-klima-og-miljo/

eller rett inn i klimafabelstuen

http://blogg.klif.no/Ellens-blogg/2013/En-fabel-om-klodens-klima-og-miljo/#comment1215

Glitrende og virkelig underholdene tekst, Jakobsen.    ;D     ;D     ;D     8)
Tittel: Sv: Wir stehen nicht allein
Skrevet av: JostemikkJuni 09, 2013, 18:04:36 pm
Dette hadde det tyske propagandaministeriet fullstendig rett i. De sto ikke alene om å begå grusomme handlinger mot uskyldige mennesker.

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Wir_stehen_nicht_allein.png

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Wir_stehen_nicht_allein.png)

De samme kolossale kreftene som startet "Folkehelse"instituttet i Norge, hadde enorm innflytelse også i andre land. Rockefeller Foundation og andre mektige aktører støttet ikke bare tyskernes finansielle institusjoner i forbindelse med oppbyggingen av Det tredje riket, de støttet ikke bare selve krigsindustrien i for eksempel arbeidsleire der fangene ble tvunget til å arbeide for et visst firma, de støttet også oppbyggingen av Hitlers rasehygieniske program. Dette bør være noe å tenke grundig på for alle. Ikke minst den stadige "rasehygieniske" terroren her i Norge helt fram til 1976 i regi "Folkehelsa".

Er det ikke litt snodig at familien Stoltenberg er så tett sammenknyttet til Rockefeller Foundation og eugenikk/genetikk? Man skulle tro at folk av jødisk blod ville ta sterkest mulig avstand fra alt som kan minne om eugenikk. Allikevel har familien Stoltenberg enten utdannet seg på stipend fra Rockefeller Foundation, arbeidet og ledet (leder) FHI gjennom Camilla Stoltenberg som er utdannet innen genetikk og arvelige skavanker, og det samme gjaldt hennes og Jens Stoltenbergs mor Karin Heiberg Stoltenberg, som var utdannet genetiker. Verden er virkelig snudd på hodet, og det jeg tidligere har skrevet om at det som er sant er løgn, mens det som tilsynelatende er løgn er sant, blir mer og mer allmenngyldig.

Jeg tok første gang opp diverse norske adelslekters stamtre i tråden Hambros blogg og Klif (http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1131.msg23344.html#msg23344), og viste da fram noen av de mest kjente medlemmene av Heibergslekta. Jeg nevner dette nå, fordi det har skjedd nok en oppsiktsvekkende historieforfalskning/bokbrenning på Wikipedia. Da jeg begynte å skrive om Karin Heiberg Stoltenberg i dette innlegget, søkte jeg opp Heiberg på Wikipedia igjen.

Hva tror dere har skjedd siden jeg forrige gang tok opp den fullstendige innavlen innen det norske makthierarkiet? Under temaet kjente medlemmer av Heibergslekta sto disse navnene som jeg listet rett fra Wikipediaartikkelen. Dette er rett og slett et sitat, og eneste forandring er at jeg denne gang fører opp noen av navnene i halvfet utheving. Dere vil snart forstå hvorfor.

Sitat
Sitat
Heiberg er en opprinnelig dansk slekt. Heibergslekten slo seg ned i Norge på 1700-tallet og er i dag vidt utgrenet. Forfatteren Johan Sebastian Welhaven, samt statsminister Jens Stoltenberg, er blant mange kjente etterkommere av Heibergslekta.

Slektstreet

 • Anne-Lise Kullmann (1927–). Politiker
 • Kaci Kullmann Five (1951–). Politiker
 • Axel Heiberg (1848–1932), konsul, gift med dattera til Thorvald Meyer
 • Fabian Stang (1955–) ordfører i Oslo
 • Karin Stoltenberg (1931–2012) genetiker, gift med Thorvald Stoltenberg, diplomat (1931–)
 • Camilla Stoltenberg (1958–) lege og forsker (Folkehelseinstituttet, min kommentar)
 • Jens Stoltenberg (1959–) statsminister, gift med Ingrid Schulerud
 • Marianne Heiberg (1945–2004) forsker, gift med Johan Jørgen Holst (1937–94), politiker
 • Axel Heiberg (1875–1952), høyesterettsadvokat
 • Axel Heiberg (1908–88), høyesterettsdommer
 • Axel Heiberg (1940-), høyesterettsadvokat
 • Axel Heiberg (1848–1932), konsul, gift med dattera til Thorvald Meyer
 • Alexander Cappelen (1969–), professor i økonomi
 • Marie Simonsen (1962–), journalist
 • Gerhard Heiberg (f. 1939), norsk representant i IOC og industri- og idrettsleder
 • Anton Vilhelm Heiberg (1831–85), h.r.advokat.
 • Elisabeth Welhaven (1815–1901), forfatter

Denne lista er mye lenger, men jeg tror jeg har fått fram poenget nå. Innavlen og kameraderiet som har bygget opp det norske makthierarkiet er problematisk. Det er pekt på at vi er så få. Landet er jo så lite. Dette er ikke noen fyldestgjørende forklaring på det som har skjedd, og problematikken er tatt noen få ganger av seriøse organer. Jeg orker ikke ta med det ambulerende styrelederteamet vi har i vårt land i dette innlegget, men de som tar seg bryderiet å undersøke dette vil få seg litt av et sjokk.

Alle de jeg uthevet i halvfet er nå slettet fra Wikipedia som kjente medlemmer av Heibergslekten! For å gjøre det klinkende klart hvem disse menneskene er som har fått slettet sine navn fra ei tydelig plagsom liste på Wikipedia:

Anne-Lise Kullmann (1927–). Politiker
Kaci Kullmann Five (1951–). Politiker
Fabian Stang (1955–) ordfører i Oslo
Karin Stoltenberg (1931–2012) genetiker, gift med Thorvald Stoltenberg, diplomat (1931–)
Camilla Stoltenberg (1958–) lege og forsker (Folkehelseinstituttet, min kommentar)
Jens Stoltenberg (1959–) statsminister, gift med Ingrid Schulerud
Marianne Heiberg (1945–2004) forsker, gift med Johan Jørgen Holst (1937–94), politiker
Axel Heiberg (1875–1952), høyesterettsadvokat
Axel Heiberg (1908–88), høyesterettsdommer
Axel Heiberg (1940-), høyesterettsadvokat
Marie Simonsen (1962–), journalist

Her har dere den ny-redigerte lista fra Wikipedia slik den ser ut i dag der disse maktmenneskene er slettet fra den synlige delen av slektstreet:

http://no.wikipedia.org/wiki/Heiberg

[attachimg=1]

Bortsett fra at denne adelslekten i generasjoner, og sammen med et par andre tilsvarende slekter har dominert det norske makthierarkiet, er det viktigste poenget for meg akkurat nå hvorfor mennesker av denne slekta har så nære forbindelser til Rockefeller Foundation, genetikk/eugenikk og diverse "vaksine"programmer som har lammet mengder av uskyldige barn i Afrika? Misforstå ikke. Det er minst like viktig å fokusere på slektens dominans på andre deler av det offentlige Norge, men spørsmålet stiller jeg nok en gang: Når begynte slike mennesker å bevisst samarbeide med oligarker som har havnet i søkelyset for alt annet enn human oppførsel mot samfunnets svakerestilte?

Jeg tror jeg begynner forstå bedre og bedre hva tyskerne mente med Wir stehen nicht allein, og det er egentlig ganske skremmende.

War is peace
Freedom is slavery
Ignorance is strength
Tittel: Sv: Wir stehen nicht allein
Skrevet av: ObelixJuni 09, 2013, 19:18:10 pm
Et meget interessant innlegg av Jostemikk. Det er ikke for ingenting at Norge ved Jens Stoltenberg støtter alskens prosjekter som vaksineringsprosjekter og frø-lagring.

Videre, så ser vi at slettingen av innhold i Wikipedia-artikkelen viser at vi er ikke alene på dette forumet. Våres "fiender" er blant oss, og får med seg hva vi skriver. Dette viser at vi treffer blink, ellers så hadde de ikke giddet å bry seg, dersom vi var "tulleruskete".
Tittel: Sv: Wir stehen nicht allein
Skrevet av: JostemikkJuni 09, 2013, 19:31:34 pm
Et meget interessant innlegg av Jostemikk. Det er ikke for ingenting at Norge ved Jens Stoltenberg støtter alskens prosjekter som vaksineringsprosjekter og frø-lagring.

Videre, så ser vi at slettingen av innhold i Wikipedia-artikkelen viser at vi er ikke alene på dette forumet. Våres "fiender" er blant oss, og får med seg hva vi skriver. Dette viser at vi treffer blink, ellers så hadde de ikke giddet å bry seg, dersom vi var "tulleruskete".

Her tror jeg du har fullstendig rett, Obelix. Den gang jeg laget et omfattende innlegg om Gro Harlem Brundtland og hennes medlemskap i Council of Forreign Relations og dokumenterte det ved å linke til Det Norske Arbeiderpartis egen hjemmeside, tok det ikke lange tiden før de slettet alt om dette. Akkurat når det gjelder Gro Harlem Brundtland har jeg flere ganger oppfordret å kopiere det dere finner om henne på Internett og dere synes er interessant. Hun er den personen som opplysninger om forsvinner oftest her til lands. Blant annet er hun vel nå den eneste personen i vårt land uten stamtre...

Ettersom Gudmund Harlem var en av de "heldige" som fikset utdannelsen ved hjelp av Rockefeller-stipend, tenkte jeg det kunne vært interessant å se hvem som sørget for datterens stipend til utdannelse i USA. Etter titalls timer med søken etter hvem som sto bak hennes stipend har jeg rett og slett gitt opp. Denne opplysningen må være lagret i et arkiv stemplet Statshemmeligheter. Jeg støtter meg tross dette til noe Gro Harlem Brundtland selv var så vennlig å opplyse oss om, og dette er ikke minst relevant til mitt forrige innlegg. Alt henger sammen med alt.
Tittel: Sv: Fôr befolkningen dum
Skrevet av: JostemikkJuni 10, 2013, 11:43:01 am
Lakseoppdretter og fiskeriminister Lisbeth B Hansen har til tider vært utsatt for massiv kritikk for samrøret mellom hennes oppdrettsfirma og stillingen som fiskerminister.

https://no.wikipedia.org/wiki/SinkabergHansen

Sitat
SinkabergHansen AS er et norsk sjømatselskap, etablert i sin nåværende form i 1996.

Finn Sinkaberg startet sin oppdrettsvirksomhet i Nærøy i Nord-Trøndelag i 1977. Selskapet har datterselskapene Bindalslaks AS og Bindalssmolt AS i Bindal, som ble innfusjonert da Finn Sinkabergs ble utvidet med videreforedling i 1990-årene. Familieeide Sinkaberg Invest AS er største enkeltaksjonær og majoritetseier, mens Lisbeth Berg-Hansen kontrollerer storparten av aksjene i familieselskapet JMJ Invest AS, som også er medeier.

SinkabergHansen AS har til sammen 185 ansatte og hovedkontor på Marøya i Nærøy kommune. Konsernsjef er Finn Sinkaberg.

Jeg kunne skrevet ei bok om skandalene hun har vært involvert i, og heldigvis har også vårt lands MSM satt kritisk søkelys på mye av det som har skjedd. Til tross for massiv kritikk og avdekking av korrupsjon, har statsminister Jens Stoltenberg holdt knallhardt fast i sin spesialutplukkede minister.

TV2.no - Kreftfremkallende tungmetall i krabber ved fiskeriministerens oppdrettsanlegg (http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/kreftfremkallende-tungmetall-i-krabber-ved-fiskeriministerens-oppdrettsanlegg-4056073.html)

Sitat
Per Allan Auve satte teiner i nærheten av fiskeriministerens oppdrettsanlegg og fikk krabber fulle av svart innhold.

Urovekkende funn

Kadmium er et giftig tungmetall som hoper seg opp i kroppen. Spiser man for mye kadmium kan det gi nyreskader, beinskjørhet og økt risiko for å få kreft.

Labanalyser Auve har fått utført ved PreBio, avdekker at brunmaten i krabber tatt nær oppdrettsanlegget inneholder 7,8 milligram kadmium per kilo.

– På det nivået der er det klart at du ikke kan spise mer enn rundt ett måltid i uken på ca 50 gram, fastslår forskningssjef Amund Måge ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes).

Måge bekrefter at fôret som brukes i oppdrettsanlegg inneholder kadmium, men at dette er strengt regulert av grenseverdier.

Man bruker arsen og kvikksølv i laksefôr, og dette hoper seg opp i både oppdrettslaks og omgivelsene rundt oppdrettsanleggene. Som han sa eugenikeren, for å holde folket i ro må vi få puttet i dem nok kvikksølv.

Dagens Aftenposten. (http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Forskere-advarer-mot-a-spise-oppdrettslaks-7225581.html#.UbWZ9r2dySo)

Sitat
Forskere advarer mot å spise oppdrettslaks

Kvinner, barn og ungdom bør unngå å spise oppdrettslaks. Det mener både flere norske leger og internasjonale eksperter. Årsaken er at laksefôret inneholder skadelige miljøgifter.


- Jeg anbefaler ikke gravide, barn eller unge til å spise oppdrettslaks. Det er for usikkert både hvor mye giftstoffer laksen inneholder, og hvordan disse stoffene påvirker barn, unge og gravide, sier spesiallege Anne-Lise Bjørke Monsen ved klinisk institutt på Haukeland universitetssjukehus til VG.

Hun peker på at den typen miljøgifter som er påvist i oppdrettslaks, har en negativ effekt på hjerneutviklingen og er assosiert med autisme, AD/HD og redusert IQ.

Fantastisk. Som storeksportør av oppdrettlaks fortsetter Norge med sitt eugenikkprogam. Mentale forstyrrelser, lavere intelligens, dårligere sædkvalitet. Skulle nesten tro vår statsminister hadde interesser som gjorde at han godt kunne samarbeidet med Bill Gates og Rockefeller Foundation. Kanskje noen burde tipse statsministeren om dette?
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: Ewer Gladblakk.Juni 10, 2013, 13:33:37 pm
Jeg er så glad i fiskemat, og har gitt etter for tilbudslaks på butikken noen ganger etter at jeg slutta å fiske laks skjøl.....men nå er det helt slutt.
Håper torsk, sei og makrell i tomat m/m (på tilbud) fortsatt er like sundt å spise.....og ikke minst funker like godt for mennesker, som det smaker.
God middag! :-\
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoJuni 10, 2013, 14:47:26 pm
Det er mange år siden jeg sist spiste oppdrettslaks. Det er fryktelig at vi forurenser så voldsomt. Men det er jo godt at noen kan ta det opp - for så husker folk det en dag eller to, og så er det glemt, helt til noen tar det opp igjen om et par år. Og ingenting har blitt bedre i mellomtiden, tvertimot :)
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: SpirenJuni 25, 2013, 20:43:23 pm
EU tillader mer gift i laks :o

Pesticid endosulfan har negativ virkning på hormonsystemet. Især Norge har fordel av forøgelsen. >:(

Giften er skylden for hundredvis af misdannelser og sygdomme i sydvestlige Indien og siges at være også ansvarlig for den store fisk dræber i Rhinen. Endosulfan er ikke kun en toksisk virkning på insekter, pesticidet påvirkes også af forplantningsevne og udvikling af menneskelige fostre. Derfor er brugen af gift i 80 lande rundt om i verden forbudt. I 2011 er at pesticider på listen over Stockholm-konventionen. Således en verdensomspændende fremstilling og anvendelse forbud gradvist i kraft.

Ikke desto mindre tidoblet Kommissionen for nylig grænsen for endosulfan i opdrættede laks. 0,05 Mg i et kilogram fisk kan nu medtages i stedet for 0,005 milligram. Dette er først og fremmest af hensyn til Norge, som er verdens største eksportør af opdrættede laks.

http://derstandard.at/1371170467578/EU-erhoeht-Grenzwert-Zuchtlachs-darf-mehr-Gift-enthalten
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoAugust 24, 2013, 12:30:54 pm
Den kommunetannlegen jeg hadde mens jeg var skoleelev arbeidet hele sin karriere for å få stoppet fluortilsetning i tannkrem, ConTrari.

Han ønsket i stedet å gi skoleelevene tilskudd som taremel og annet snacks, og to ganger i året ga han av egen lommebok myke tannbørster, tanntråd og taremel-tilskudd med mer til hver eneste gutt og jente i kommunen.

Da jeg gikk ut av ungdomsskolen var jeg elev nummer to i Østfold som ikke hadde hull i voksentennene mine. Nummer en gikk i samme klasse som meg, og han var først fordi han lå en plass foran i alfabetet. Det var selvfølgelig han som kom i avisene! Verden er urettferdig.

Kanskje denne tannlegen, som het Helge Myhre, var medforfatter av Dr. Strangelove? Eller hmm, det er ikke så helt enkelt å holde tunga rett mellom tenner uten hull. Som Sellers en gang sa, rett nok ikke i Dr. Strangelov, men i en av Pink Panter-filmene:

- It won't be easy, that is why I have always failed where others have succeeded. ;)

Skylder vel kanskje å legge til at denne tannlege Myhre var svært omstridt blant sine kollegaer, og at jeg selv var en slurv med tannbørsten, men den dag i dag kan kjenne smaken av taremel på tungespissen.

Og tannlege Myhre hadde nok helt rett i sin motstand mot fluor:

Sitat
Forskning: For mye fluor reduserer barns IQ (http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/forskning-for-mye-fluor-reduserer-barns-iq-3844257.html)
En ny studie fra Harvard University antyder at store mengder fluor i drikkevannet gir signifikant reduksjon i barns IQ.

«Like farlig som bly og kvikksølv»
«Fluor ser ut til å være i samme gate som bly, kvikksølv og andre giftstoffer som kan føre til kjemisk skader i hjernen», skriver artikkelforfatter Philippe Grandjean, professor i miljø og helse ved Harvard University.

Synd at de fleste har lyttet så lite til alle våre kunnskapsrike varslere gjennom tidene - i stedet for ut utpeke dem som tullinger og konspirasjonsteoretikere.
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: Ewer Gladblakk.August 24, 2013, 19:38:35 pm
Sitat
Synd at de fleste har lyttet så lite til alle våre kunnskapsrike varslere gjennom tidene - i stedet for ut utpeke dem som tullinger og konspirasjonsteoretikere.
Enig med deg igjen jeg Seoto. :)
Tittel: Sv: Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen
Skrevet av: seotoAugust 24, 2013, 19:58:00 pm
Takk for det, Gladbakk :) Det er rart med det når man blir gammel nok til å se tilbake på livet og se hva som var rett. Håper bare at tannlege Myhre fremdeles lever og kan se at det var han som hadde rett! Det vil være en oppreisning.