Historietimen

Startet av Gloføken, desember 26, 2013, 16:08:35 PM

« forrige - neste »

Gloføken

Vi har alle godt av å lese litt (mye) historie og julen er intet unntak, god lesning

Kolonimakta Noreg og slavane.

http://www.nrk.no/ytring/kolonimakta-noreg-1.11355212

http://no.wikipedia.org/wiki/Dansk-norsk_slavehandel

It's not what you look at that matters, it's what you see.
Henry David Thorau

Jostemikk

#1
Sitat fra: Gloføken på desember 26, 2013, 16:08:35 PM
Vi har alle godt av å lese litt (mye) historie og julen er intet unntak, god lesning

Kolonimakta Noreg og slavane.

http://www.nrk.no/ytring/kolonimakta-noreg-1.11355212

http://no.wikipedia.org/wiki/Dansk-norsk_slavehandel

Glimrende, Gloføken! Her har folk mulighet til å lære om det de aldri hørte om i historietimene på skolen. Ikke minst er dette en god mulighet for bergenserne til å lære litt om sin egen bys opprinnelse som handelsby. Jeg anbefaler ytterligere fordypning om enmet Jürgen Ter Meulen. Han var verken tysker, nederlender eller nordmann. Han var av det folket som skifter navn etter behag og lønnsomhet. Alt har sin pris. Sin Møhlenpris.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Gloføken

Danmark-Norge 400 årsnatten, eller "tiden da Norge gikk ad undas"

http://no.wikipedia.org/wiki/Danmark-Norge

http://www.eidsvoll1814.no/default.aspx?aid=9064638

http://www.allverdenshistorie.no/q-a/hva-var-egentlig-400-arsnatten/
...Bakgrunnen var Norges svake stilling som en følge av svartedauden 1349-1350, da halvparten av befolkningen bukket under og kongeætten døde ut.

Kongeætten døde ut?...nonsens!    Hva med Dansk og Svensk kongeætt?  Dette må da være sludder og vås?   Er jeg helt på jordet her eller?


It's not what you look at that matters, it's what you see.
Henry David Thorau

Jostemikk

Sitat fra: Gloføken på januar 02, 2014, 20:35:33 PM
Danmark-Norge 400 årsnatten, eller "tiden da Norge gikk ad undas"

http://no.wikipedia.org/wiki/Danmark-Norge

http://www.eidsvoll1814.no/default.aspx?aid=9064638

http://www.allverdenshistorie.no/q-a/hva-var-egentlig-400-arsnatten/
...Bakgrunnen var Norges svake stilling som en følge av svartedauden 1349-1350, da halvparten av befolkningen bukket under og kongeætten døde ut.

Kongeætten døde ut?...nonsens!    Hva med Dansk og Svensk kongeætt?  Dette må da være sludder og vås?   Er jeg helt på jordet her eller?

Kongeutnevnelser ble mer og mer et politisk tema, og skylden for det hadde blant annet kirken. Politikk ble til allianser, og alliansene ga makt og penger. For å ha en mulighet til å forstå årsakene til det som skjedde, må vi som jeg stadig oftere nevner, ta tilbake vår historie. Vet ikke om dette lenger er mulig, men vi har noen hendelser å forholde oss til. Det som formet Norge var tre bølger av innvandring. I god tid før vikingtid og annet gikk vi plutselig over fra jakt, fiske og fangst, til jordbruksproduksjon. De store gårdene som den gang ble opprettet bærer i all hovedsak de samme navn den dag i dag, og de fleste av dem er gårder som fortsatt er større/rikere enn gjennomsnittsgårdene. Denne omleggingen, som skjedde flere hundre år før Kristus, var ut fra det lille vi tror vi vet en fredelig oppgangstid.

4-5 hundre år etter Kristus opplevde vi den andre innvandringsbølgen, og etter den tid ble det i det store og hele ufred. Vikingtiden ble så og si trædd nedover hodene til folk, og disse menneskene bar med seg stor kunnskap, og denne kunnskapen formet historien i vårt land. Åsatroen de førte med seg er kalt hedensk, men sannsynligvis var ikke forskjellene så store fra den troen folket hadde i hundreårene før dette skjedde. Maktspill og intriger førte til at gammelfolket ble forfulgt og forsøkt latterliggjort. Noen av disse "latterlige", ga blant annet navn til Jotunheimen. Folk flyktet unna, assimilerte seg, eller ble utryddet. Enda merkeligere er det at det som ble kalt hedendom, i realiteten var noe helt annet. Forsøker noen å kalle de med samme utgangspunkt rent religiøst i dag for hedninger, blir de raskt kalt antisemitter. Det er vel noe å tenke på?

Her kaster Tor hammeren sin i pannen på Hrungnir:



Her er navnene gjort om, og David kaster en stein i panna på Goliat:



Det du nevner om utdødd kongeætt osv kommer jeg tilbake til senere, Gloføken. Da skal vi se at den tredje innvandringsbølgen i all hovedsak snudde landet på hodet nok en gang, og at det også denne gang var var de samme, om enn i modernisert og organisert utgave. Da Christopher Columbus, eller Christopher Colon som han egentlig het, "oppdaget" Amerika i 1492, var det kun nok en hendelse i regi samme folkeslag. En kan spørre seg hvor mange ganger det er mulig å "oppdage" samme land. "Vikingene" var de samme luringene som de som innførte menneskeofringer og kannibalisme til Amerika. Her er et kunstverk som beskriver opprinnelsen. Moses og Isak:



Så kan jo alle tenke og tygge litt på hvor dette med trelleofringer dukket opp fra i vårt land.


http://en.wikipedia.org/wiki/Hrungnir

http://en.wikipedia.org/wiki/Goliath

http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

#4
Sitat fra: Gloføken på januar 02, 2014, 20:35:33 PMKongeætten døde ut?...nonsens!

Kongeætten som var av den første bølgen med khazarer døde ikke ut. I så fall må de bevisst ha drept hvert eneste avkom, hver eneste nære og fjerne slektning. Her er lista:

[attachimg=1]

Vi ble kuppet av vesentlig mer dresserte og samkjørte khazarer, i all hovedsak fra Tyskland, ikke så ulikt våre mest kjente politikere. Disse få familiene har dominert Norge de siste 600 årene. Se på kongehuset vårt. Til og med de som gifter seg inn der har i stor grad dette til felles, som den judeiske løven Ari.

[attachimg=2]

Her er noen eksempler:

[attachimg=3]

[attachimg=4]

Her har dere dagens overhode av kongeriket Norge, prins Christoph av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg:



SitatChristoph Herzog zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (født 22. august 1949 på Schloss Louisenlund i Gyby i Schleswig-Holstein) har siden 1980 vært hertug av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg og overhode for fyrstehuset Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, som både den danske, norske og tidligere greske kongefamilien, samt den britiske tronfølgeren, tilhører.

Disse kongelinjene har blitt båret fram dels av innavl, dels av politisk-økonomisk inngifte, og har vært en forutsetning for suksessen til verdenshistoriens største og mest menneskefiendtlige drapsmaskiner, mafiaen folk i dag kaller bankeiere. Denne mafiaen startet sin suksesshistorie i ei kneipe i Frankfurter Judengasse.

En av de royale familier forsøkte sette seg opp mot disse kreftene, og det gikk med dem som med Lincoln og Kennedy. Roma Nova-slekten, eller tsar Romanov, i dette tilfellet Nikolay Alexandrovich Romanov av Russland, som ble den siste tsaren i Russland da han og hele familien ble drept måneder etter revolusjonen i 1917. Denne revolusjonen ble iscenesatt av Frankfurter-gjengen, som foruten å besitte store deler av verdens rikdommer, i tillegg hadde hatt stor suksess i forbindelse med både revolusjon og krigstilstander i Frankrike, der de først bygget opp Napoleon, for deretter å bryte ham ned.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ari_(name)#Hebrew

http://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=27626&sek=26982

http://www.kongehuset.no/slektstre.html?tid=29737&sek=26979

http://no.wikipedia.org/wiki/Christoph_av_Schleswig-Holstein

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_II_of_Russia
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Gloføken

Jeg regner med at du har lest om løvefolket, Jostemikk?
It's not what you look at that matters, it's what you see.
Henry David Thorau

Jostemikk

Sitat fra: Gloføken på januar 04, 2014, 01:57:35 AM
Jeg regner med at du har lest om løvefolket, Jostemikk?

Har lest en del om dette, Gloføken, men det er allikevel noe av det jeg kan minst om. Mainstream påstår at en løgn er sannhet når det gjelder løvesymbolet her i Norge. De sier at det kom med kristendommen. Dette er feil. Løveruner forekom lenge før kristendommen ble tvunget på det norske folk. Løvesymbolet var også en del av utsmykkingen på Osebergskipet. Israels løve, Ari, eller Guds løve, Ariel (el=Gud) som heraldisk symbol fra før kristningen av landet burde få de fleste til å bli nysgjerrige.

Var ikke vi (det norske/nordiske folk) De uomskårne? Mens andre svært nedsettende ble kalt goy/goim, altså umenneskelige, var vi Jarlefolket. Det kan virke som om løvesymbolet kom sammen med utviklingen av jordbruket for mer enn 2000 år siden. Og jordbrukssamfunnet ble ikke oppfunnet i Norge...
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Spiren

Sitat fra: Jostemikk på januar 04, 2014, 11:48:37 AM
Sitat fra: Gloføken på januar 04, 2014, 01:57:35 AM
Jeg regner med at du har lest om løvefolket, Jostemikk?

Har lest en del om dette, Gloføken, men det er allikevel noe av det jeg kan minst om. Mainstream påstår at en løgn er sannhet når det gjelder løvesymbolet her i Norge. De sier at det kom med kristendommen. Dette er feil. Løveruner forekom lenge før kristendommen ble tvunget på det norske folk. Løvesymbolet var også en del av utsmykkingen på Osebergskipet. Israels løve, Ari, eller Guds løve, Ariel (el=Gud) som heraldisk symbol fra før kristningen av landet burde få de fleste til å bli nysgjerrige.

Var ikke vi (det norske/nordiske folk) De uomskårne? Mens andre svært nedsettende ble kalt goy/goim, altså umenneskelige, var vi Jarlefolket. Det kan virke som om løvesymbolet kom sammen med utviklingen av jordbruket for mer enn 2000 år siden. Og jordbrukssamfunnet ble ikke oppfunnet i Norge...

Astronomien regnes for en af de ældste videnskaber.

Stjernetegnet løven

Løven præges af, at det er selve Solen, der styrer tegnet. Solen er verdens midtpunkt og kilden til lys, varme og liv.

Astronomi (græsk: αστρονομία = άστρον + νόμος, bogstaveligt, "stjernernes lov") er videnskaben som omfatter observation og forklaring af hændelser udenfor Jorden og dens atmosfære. Astronomien regnes for en af de ældste videnskaber, idét man må formode at de allertidligste mennesker må have bemærket og spekuleret over de himmellegemer, der kan ses med det blotte øje; stjerner, Solen, Månen samt visse planeter og til tider kometer og stjerneskud.

http://da.wikipedia.org/wiki/Astronomi


En kongelig stjerne

Det mytologiske fabeldyr basilisken kendtes inden for alkymien og også tidligt i astrologien. I denne stjernelære mente man, at den indgik i navnet på en de fire såkaldte kongestjerner, i dette tilfælde stjernebilledet Løvens hovedstjerne, der er himlens 5.-stærkest lysende stjerne: Basiliskos, der betyder 'lille konge'.

Fra dette græske navn blev den navngivet af astronomen Copernicus til på latin at hedde Regulus med samme betydning. Den hedder desuden Cor Leonis, latinsk for 'løvens hjerte'.

http://www.tempelherrerne.dk/menu/ovs/coeur_de_lion.htm


Både den persiske gud, Mithra, og den egyptiske, Sekhmet, har løvehoveder. Undertiden ser man også Alexander den Store afbilledet med løveansigt. Engelske konger har gennem tiderne anvendt løven som deres emblem. Tilsvarende ser man den dag i dag løven i den danske riges våbenskjold.

Så sent som op i middelalderen troede man, at løvens unger var dødfødte og først bragt til live af deres fars ånde på tredjedagen efter fødslen. Derfor opfattedes løven, også i førkristen tid som opstandelsessymbol. I kristen sammenhæng kom løveungerne, naturligt nok, til at symbolisere den opstandne Kristus.

Min fremhævning.

http://www.kristendom.dk/artikel/266998:Narnia--Aslan-og-Bibelens-loeve-billede
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.

Jostemikk

Litt historie fra USA som jeg aldri lærte om på skolen

Når historieskriverne, altså de som skal skrive om det som skal skje, har dårlige dager som resten av oss, kan de mest underfundige ting skje. Plagiering kan skje hvor som helst, og hvorfor ikke? Når publikum hele tiden sovner under forestillingen kan manusforfatterne tillate seg nesten hva som helst.<kødd?off>

[attachimg=1]

Abraham Lincoln was elected to Congress in 1846.
John F. Kennedy was elected to Congress in 1946.

Abraham Lincoln was elected President in 1860.
John F. Kennedy was elected President in 1960.

Both were particularly concerned with civil rights.
Both wives lost their children while living in the White House.

Both Presidents were shot on a Friday.
Both Presidents were shot in the head

Lincoln 's secretary was named Kennedy.
Kennedy's Secretary was named Lincoln .

Both were assassinated by Southerners.
Both were succeeded by Southerners named Johnson.

Andrew Johnson, who succeeded Lincoln , was born in 1808.
Lyndon Johnson, who succeeded Kennedy, was born in 1908.

[attachimg=2]

John Wilkes Booth, who assassinated Lincoln , was born in 1839.
Lee Harvey Oswald, who assassinated Kennedy, was born in 1939.

[attachimg=3]

Both assassins were known by their three names.
Both names are composed of fifteen letters.

Lincoln was shot at the theater named 'Ford.'
Kennedy was shot in a car called ' Lincoln ' made by 'Ford.'

Lincoln was shot in a theater and his assassin ran and hid in a warehouse.
Kennedy was shot from a warehouse and his assassin ran and hid in a theater.

Booth and Oswald were assassinated before their trials.

A week before Lincoln was shot, he was in Monroe , Maryland
A week before Kennedy was shot, he was in Marilyn Monroe.

[attachimg=4]

Nå vet ikke jeg hva Lincoln gjorde i Maryland, men jeg tar allikevel sjansen på å si at det kan virke som om Kennedy trakk det lengste strået angående hva de to herrer presidentene gjorde uka før tappenstrek.

Legger til at jeg ikke har sjekket om alle disse opplysningen er sanne. Historien er for god til å la seg ødelegge av fakta...


http://redicecreations.com/article.php?id=3563
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Ewer Gladblakk.

SitatLegger til at jeg ikke har sjekket om alle disse opplysningen er sanne. Historien er for god til å la seg ødelegge av fakta...
;D
Løft kun ett bein om gangen.....ellers går du bare på snørra!

Jostemikk

#10
Edit: Amatør har en korrigering her, men jeg lar alt så som det gjør. Det er påskekrimtider. For den korrekte versjonen om bildet på omslaget av boka om Titan, les Amatør1s innlegg.

En scene alle kjenner. Eller?

For dere gjør det, gjør dere ikke? Gjenkjenner denne scenen?

[attachimg=1]

Det var de jeg visste! Denne delen av historien kan alle litt om. Det er bare et problem. Dere tok feil. Båten dere ser med akterenden i været er ikke Titanic. Den het Titan, og har aldri fantes i virkeligheten. Den eksisterte kun i boka til Morgan Robertson Futility, or the Wreck of the Titan skrevet i 1898.

[attachimg=2]

Titan gikk skulle også krysse Atlanteren. Den kjørte på et isfjell, og hadde alt for få livbåter. Her er likhetstrekk som beskrevet i Wikipdia:

SitatSimilarities to the Titanic

Although the novel was written before the Olympic-class Titanic was even designed, there are some uncanny similarities between both the fictional and real-life versions. Like the Titanic, the fictional ship sank in April in the North Atlantic, and there were not enough lifeboats for the passengers. There are also similarities between the size (800 ft (244 m) long for Titan versus 882 ft 9 in (269 m) long for the Titanic[2]), speed (25 knots for Titan, 22.5 knots for Titanic[3]) and life-saving equipment.

Beyond the name, the similarities between the Titanic and the fictional Titan include:


 • Both were triple screw (propeller)
 • Described as "unsinkable"
 • Contrary to Urban Legend, Titanic was actually qualified as "unsinkable" before she sank.
 • The Titan was the largest craft afloat and the greatest of the works of men (800 feet, displacing 75,000 tons, up from 45,000 in the 1898 edition), and was deemed "practically unsinkable" (as quoted in Robertson's book).
 • Shortage of lifeboats
 • The Titanic carried only 16 lifeboats, plus 4 Engelhardt folding lifeboats,[6] less than half the number required for her passenger and crew capacity of 3000.
 • The Titan carried "as few as the law allowed", 24 lifeboats, less than half needed for her 3000 capacity.
 • Struck an iceberg
 • Moving at 22½ knots, the Titanic struck an iceberg on the starboard side on the night of April 14, 1912, in the North Atlantic, 400 nautical miles (740 km; 460 mi) away from Newfoundland.
 • Moving at 25 knots, The Titan also struck an iceberg on the starboard side on an April night in the North Atlantic, 400 nautical miles (740 km; 460 mi) from Newfoundland (Terranova)
 • Sinking
 • The Titanic sank, and more than half of her 2200 passengers and crew died.
 • The Titan also sank, and more than half of her 2500 passengers drowned.

Hvem var ikke med da Titanic sank 15. april 1912?

J. P. Morgan, med eierinteresser i verftet som bygget Titanic, løpegutt for Rothschild, og en av grunnleggerne av The Federal Reserve Act i 1913

[attachimg=3]

SitatThe legendary 74-year-old financier, nicknamed the "Napoleon of Wall Street," had helped create General Electric and U.S. Steel

Among his varied business interests was the International Mercantile Marine, the shipping combine that controlled Britain's White Star Line, owner of the Titanic. Morgan attended the ship's launching in 1911 and had a personal suite on board with his own private promenade deck and a bath equipped with specially designed cigar holders. He was reportedly booked on the maiden voyage but instead remained at the French resort of Aix to enjoy his morning massages and sulfur baths.

Henry Clay Frick

[attachimg=4]

SitatThe Pittsburgh steel baron was a business associate of fellow non-passenger J.P. Morgan. He canceled his passage on the Titanic when his wife sprained her ankle and had to be hospitalized in Italy.

Her har vi altså to oligarker som kjente hverandre, og den ene bare måtte få med seg morgenmassasjen sin, og fikk derfor ikke vært med Titanic. Den andre hadde ei uheldig kone som vrikket ankelen sin. Fysj og føy. Det var nok vondt.

Dette minner så fælt om noe jeg har hørt om tidligere, så det blir en kort digresjon om Larry Silverstein og 11. september 2001.

Larry Silverstein - den styrtrike som ble enda mer styrtrik 11. september 2001

[attachimg=5]

SitatLarry A. Silverstein (born May 30, 1931) is an American businessman.

Silverstein was born in Brooklyn, and became involved in real estate, together with his father, establishing Silverstein Properties.

...

Silverstein was interested in acquiring the entire World Trade Center complex, and put in a bid when the Port Authority put it up for lease in 2000. Silverstein won the bid when a deal between the initial winner and the Port Authority fell through, and he signed the lease on July 24, 2001.

...

September 11 attacks

Silverstein has said on interviews that he usually spent his mornings in breakfast meetings at Windows on the World on top of the World Trade Center North Tower, and with new tenants in the building. However, the morning of September 11, 2001, his wife insisted that he attend a medical appointment with his dermatologist.

Tenk det, hun insisterte. For et kvinnemenneske. Massasje, hudleger, vrikkede ankler. Det er nesten ikke måte på hvor flaks oligarkene har. Tilbake til Titan/Titanic.

Hvilke bankoligarker gikk ned med Titanic?

Det gjorde Isidor Straus, Benjamin Guggenheim og John Jacob Astor. Tre styrtrike og dermed uhyre mektige menn. Alle sto tilsynelatende utenfor kretsen av de som arbeidet i hemmelighet, blant annet på Jekyll Island, med å etablere de nye pengesystemet som skulle kuppe USA og resten av verden, The Federal Reserve Act, og at de sågar var tre uønskede brikker i spillet og derfor tre maverics det var ønskelig å bli kvitt. Jeg kan ikke underskrive på dette, for jeg har aldri hatt tid til å sette meg inn i akkurat den saken. Det får heller bli til et stykke historisk påskekrim en gang i framtiden. Det er plass til mange kapitler i boka om oligarkenes sprell. Rike menn har det med å både skape og justere historien etter eget forgodtbefinnende.



http://en.wikipedia.org/wiki/Futility,_or_the_Wreck_of_the_Titan#Similarities_to_the_Titanic

http://en.wikipedia.org/wiki/RMS_Titanic

http://en.wikipedia.org/wiki/Jekyll_Island_Club#Role_in_the_history_of_the_Federal_Reserve

http://www.smithsonianmag.com/history/seven-famous-people-who-missed-the-titanic-101902418/?no-ist

http://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Silverstein

http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Guggenheim

http://en.wikipedia.org/wiki/Isidor_Straus

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Jacob_Astor_IV
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

Sitat fra: Jostemikk på april 17, 2014, 23:07:25 PM
En scene alle kjenner. Eller?

For dere gjør det, gjør dere ikke? Gjenkjenner denne scenen?



Det var de jeg visste! Denne delen av historien kan alle litt om. Det er bare et problem. Dere tok feil. Båten dere ser med akterenden i været er ikke Titanic. Den het Titan, og har aldri fantes i virkeligheten. Den eksisterte kun i boka til Morgan Robertson Futility, or the Wreck of the Titan skrevet i 1898.

Det er en fascinerende historie! Men det er én hake ved denne framstillingen....

Jeg tok bildet du sier er av det imaginære skipet Titan og spelvendte det, og la det over et bilde laget av den tyske kunstneren Willy Stöwer. Bildet er signert og datert 1912, det heter "Der Untergang der ,,Titanic‟".

Jeg har lagt bildene over hverandre i Photoshop, det ene måtte roteres litt.
[attachimg=1 width=500]

Samme bilde, men bildet av Titan er gjort halvt gjennomskinnelig
[attachimg=2 width=500]

Samme bilde, men kun Willy Stöwers bilde av Titanic fra 1912
[attachimg=3 width=500]

Bildene er litt for like til at dette er tilfeldig. Det er faktisk Titanic vi ser.

Originalutgaven av boka "Futility" fra 1898 skal visstnok se slik ut (se referanse her):
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Takk for korrigeringen, Amatør1. Det forandrer starten på innlegget som var ment å være oppsiktsvekkende og litt provoserende, men forandrer ikke hovedinnholdet i historien. Skal legge ut en beskjed.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

og fikk tyskerne til å gjennomføre henrettelsen for å holde 1. verdenskrig i gang og verne finanspsykopatene bak krigen

Fra boka Secrets of the Federal Reserve av Eustace Mullins legger jeg ut et sitat som omhandler en skammelig hendelse i en krig som ble startet av bankoligarkene og ble drevet fram gjennom deres finansiering og støtte av begge sider, ikke minst av Tyskland.

SitatFrancqui and Hoover threw themselves into the seemingly impossible task of provisioning Germany during the First World War. Their success was noted in Nordeutsche Allgemeine Zeitung, March 13, 1915, which noted that large quantities of food were now arriving from Belgium by rail. Schmoller's Yearbook for Legislation, Administration and Political Economy for 1916, shows that one billion pounds of meat, one and a half billion pounds of potatoes, one and a half billion pounds of bread, and one hundred twenty-one millions pounds of butter had been shipped from Belgium to Germany in that year. A patriotic British woman who had operated a small hospital in Belgium for several years, Edith Cavell, wrote to the Nursing Mirror in London, April 15, 1915, complaining that the "Belgian Relief" supplies were being shipped to Germany to feed the German army. The Germans considered Miss Cavell to be of no importance, and paid no attention to her, but the British Intelligence Service in London was appalled by Miss Cavell's discovery, and demanded that the Germans arrest her as a spy.

Sir William Wiseman, head of British Intelligence, and partner of Kuhn Loeb Company, feared that the continuance of the war was at stake, and secretly notified the Germans that Miss Cavell must be executed.

The Germans reluctantly arrested her and charged her with aiding prisoners of war to escape. The usual penalty for this offense was three months imprisonment, but the Germans bowed to Sir William Wiseman's demands, and shot Edith Cavell, thus creating one of the principal martyrs of the First World War.

With Edith Cavell out of the way, the "Belgian Relief" operation continued.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Mer fra boka Secrets of the Federal Reserve av Eustace Mullins. Dette handler om en amerikansk president som skrøt den russiske revolusjonen opp i skyene, samtidig som han ble båret fram til presidentskapet av de samme bankoligarkene som finansierte hele revolusjonen.

SitatWoodrow Wilson himself did not believe in his crusade to save the world for democracy. He later wrote that "The World War was a matter of economic rivalry."

On being questioned by Senator McCumber about the circumstances of our entry into the war, Wilson was asked, "Do you think if Germany had committed no act of war or no act of injustice against our citizens that we would have gotten into this war?"

"I do think so," Wilson replied.

"You think we would have gotten in anyway?" pursued McCumber.

"I do," said Wilson.

In Wilson's War Message in 1917, he included an incredible tribute to the Communists in Russia who were busily slaughtering the middle class in that unfortunate country.

"Assurance has been added to our hope for the future peace of the world by the wonderful and heartening things that have been happening in the last few weeks in Russia. Here is a fit partner for a League of Honor."

Wilson's paean to a bloodthirsty regime which has since murdered sixty-six million of its inhabitants in the most barbarous manner exposes his true sympathies and his true backers, the bankers who had financed the blood purge in Russia. When the Communist Revolution seemed in doubt, Wilson sent his personal emissary, Elihu Root, to Russia with one hundred million
dollars from his Special Emergency War Fund to save the toppling Bolshevik regime.

The documentation of Kuhn, Loeb Company's involvement in the establishment of Communism in Russia is much too extensive to be quoted here, but we include one brief mention, typical of the literature on this subject. In his book, Czarism and the Revolution, Gen. Arsene de Goulevitch writes, Bolsheviks, after victory, transferred 600 million roubles in gold between the
years 1918-1922 to Kuhn, Loeb Company."

After our entry into World War I, Woodrow Wilson turned the government of the United States over to a triumvirate of his campaign backers, Paul Warburg, Bernard Baruch and Eugene Meyer. Baruch was appointed head of the War Industries Board, with life and death powers over every factory in the United States. Eugene Meyer was appointed head of the War Finance Corporation, in charge of the loan program which financed the war. Paul Warburg was in control of the nation's banking system*.

Knowing that the overwhelming sentiment of the American people during 1915 and 1916 had been anti-British and pro-german, our British allies viewed with some trepidation the prominence of Paul Warburg and Kuhn, Loeb Company in the prosecution of the war. They were uneasy about his high position in the Administration because his brother, Max Warburg, was at that time serving as head of the German Secret Service.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren