The Authoritarians

Startet av Jostemikk, april 15, 2013, 11:55:34 AM

« forrige - neste »

Jostemikk

Sitat fra: seoto på juni 14, 2014, 10:48:50 AM
Det offentlige fikk sitt "New public management" (NPM), arvet fra sosialistene i Australia og New Zealand, og det omtales på Wikipedia

Morten Strøksnes skriver i forordet til boka "Ordbok for underklassen":

SitatNPM er faktisk en slags kjempeblekksprut som holder de lange tentaklene sine rundt norsk offentlig sektor. Gjennom konkurranseutsetting, internfakturering, stykkprisfinansiering, fiktiv måloppnåelse og liknende prinsipper skulle det offentlige bli mer dynamisk og lønnsomt. NPM har utvilsomt endret Norge, men de «negative bieffektene» er ofte katastrofale. [...]

Offentlige institusjoner anses i dag som bedrifter som skal styres etter samme modell som private bedrifter. Lederne tenker ikke på seg selv som folkets tjenere. Staten er blitt en beiteplass for visjonære karrierister som ser seg selv som unike lederbegavelser. De arbeider innenfor det som nå fortjener betegnelsen «det offentlige næringsliv». De har visjoner og snakker et språk som inntil nylig var ukjent.

Den nye offentlige ledelsesklassen har utviklet en sterk indre solidaritet. De snakker språket NPM, som i teorien dreier seg om rasjonell målstyring, resultatorientering og økt effektivitet. I praksis blir resultatet lett mer byråkrati, ansvarsfraskrivelse, hemmelighold, økte kostnader og forkrøplede ideer om fortjeneste og lønnsom innenfor statlige virksomheter. Omdømme, mediestrategier og triksing med tall blir viktigere enn å utføre godt arbeid i virkelighetens verden.

Gjennom manipulasjon av språket opphøyes ledere til personer med mystiske egenskaper. Disse egenskapene er ikke knyttet til kunnskap om virksomheten, men til ledelsesfilosofien ledere har lært på kveldskurs hos BI. NPM er i høy grad et språklig fenomen. Det handler tilsynelatende om å informere, men virkningen er ofte å desinformere. Virkeligheten pyntes på eller dekkes til, gjennom markedsføring, reklame og tomme floskler. Det offentlige språket er i ferd med å slite sine fortøyninger til virkeligheten . [...]

Gro Harlem Brundtlands Agenda 21 og AS Norge. Alt skulle styres etter bankoligarkenes oppskrifter. Det umenneskelige tok over for det menneskelige, og vi er som nasjon på vei til skraphaugen i ekspressfart. Det er en av hovedoppskriftene deres for raskest mulig "internasjonalisering", av dem selv kalt NWO.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Denne filmsnutten forklarer på enkleste vis hva kognitiv dissonans er, og hvordan det brukes som overlevelsesmekanisme slik at forskjellige folk fra forskjellige kulturer skal kunne klore seg fast til sitt verdensbilde. De orker rett og slett ikke utfordre det. Konsekvensene blir for voldsomme for dem.

http://www.youtube.com/v/0Xzmprkpxac


Et viktig poeng å tenke litt over er når kognitiv dissonans går fra å være del av et velfungerende immunforsvar til å utvikle seg til en alvorlig sykdom.

Et annet viktig poeng er hvor skammelig enkelt det har vært å  bløffe det kollektivet menneskeheten utgjør. Er det rart de ler av de de karakteriserer som kveg og annenrangs?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

[attachimg=1]
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren