Da Harlem, Rockefeller, FN og Hansen avlivet demokratiet og sannheten

Startet av Jostemikk, desember 05, 2013, 21:46:32 PM

« forrige - neste »

Jostemikk

Riokonvensjonen (Harlemrapporten), UNEP, FN, Club of Rome, Rockefeller og James Hansen

Den såkalte Riokonvensjonen om bærekraftig utvikling ble underskrevet i 1987. I 1988 vitnet James Hansen for kongressen der han foruten å stenge alle vinduer og skrudde av air conditioningen, vitnet falsk om at verden sto overfor en farlig og menneskeskapt global oppvarming.

Noe annet skjedde også i 1988. Da startet UNEP og WMO (verdens meteorologiske organisasjon) med oppsiktsvekkende timing og tilrettelegging sett opp mot de andre hendelsene FNs klimapanel IPCC.

I henholdsvis 1989 og 1990 ble norsk klimasenter CICERO og den skandaløst falskt påståtte UNEP-avdelingen Grid Arendal etablert av Gro Harlem. Førstnevnte under parolen om å arbeide for å dokumentere menneskeskapt, global oppvarming.

En titt på 1988 rent temperaturmessig

Her benyttes Meteorologisk Institutts homogeniserte serie for Karasjok i Finnmark for årene 1930-1988.

[attachimg=1]

På denne arktiske stasjonen, som er en like grei representant for området som noen annen serie, var temperaturen i dramatisk fall de 59 årene fra 1930-1988. Så mye som 0,33 °C pr. tiår hadde temperaturen falt. Dette er også noe å tenke på for de som tror på det såkalte divergensproblemet.

Jeg har et håp om at folk flest en dag vil forstå hvor omfattende temperaturjuksteringene i ettertid virkelig er. Alle triks i boka er benyttet av folkene bak de globale seriene. De fleste har allerede kjennskap til Phil Jones og James Hansens antivitenskapelige bravader, og flere og flere av oss begynner etter hvert å få opp øynene også for andre forkjempere for The Cause og deres metoder for å korrumpere en vitenskapsgren.

Slik dette kuppet mot demokrati og frihet er gjennomført, kan vi ikke stole på en eneste ting de har gjort. All "forskning" begått av disse politiske aktivistene som bevisst har korrumpert systemet med fagfellevurdering, disse bløffmakerne som har trikset og jukset med statistiske metoder, og selektivt har valgt ut et svært begrenset utvalg av datakilder, kan ikke bli tillatt den luksus det er å bli tatt seriøst. Blås i CO2-"data", "temperatur"serier, havnivå"måling" og annet. De har pervertert en hel forskningsgren, de har bedrevet bokbrenning, de har forfalsket historien. Dette ødeleggende fundamentet for en vitenskap må rives helt ned, før det gradvis kan bygges opp igjen ved hjelp av de deler av historien folk har klart å ta vare på som dokumentasjon.

De som står bak skandalen, gjemmer seg godt bort i kulissene, men er allikevel ikke vanskelige å få øye på for de som orker se på dem. Eller tør se på dem. Det siste er nemlig ingen selvfølge, og det har etter som tiden har gått blitt kanskje den aller største gåten i livet mitt. Enkelte frontfigurer har de vært avhengige av å knytte til seg og benytte. Legg merke til ordet benytte. Jeg bruker det bevisst i stedet for utnytte. Flertallet tror tydeligvis at det siste er det korrekte, men titter man disse personene nærmere etter i sømmene, finner man alt annet enn naivitet. Vi snakker om bevisste deltakere som på selvstendig grunnlag har valgt å være en av brikkene i et politisk spill som handler om alt annet enn klimavitenskap. Det dreier seg om å påføre vanlige mennesker en eksplosiv økning i lover og regler, der demokratiet forsvinner mellom fingrene på oss alle, uten at særlig mange er observante nok til å få med seg hva som skjer, eller ikke vil forstå det.

Her har dere vårt lands fremste agent blant de allment kjente for de allmektige oligarkene som fullstendig har dominert planeten de siste 100 årene:

[attachimg=2]

Sett de meget tydelige antidemokratiske prosessene i forbindelse med hennes bidrag for "miljø" og "klima" i sammenheng med hva annet hun har stått for. Har hun arbeidet i tiår for "internasjonalisering (NWO)? Har hun brutt grunnloven på så brutalt vis at hun skulle vært stilt for riksrett? Har hun vist respekt for folkeavstemminger? Har hun arbeidet for å overføre mer og mer av våre grunnlovsgitte rettigheter til internasjonale konserner og organisasjoner? Har hun arbeidet for å rasere bygdene gjennom sitt arbeide for sentralisering? Har hun bidratt til å svekke patriarkiet? Har hennes implementering av Agenda 21 gjennom Fredrikstaderklæringen tatt fra oss selvråderett helt ned på kommunalt nivå? Har hun hjulpet og oppmuntret et eksploderende antall NGOer, for deretter å bedrive ren sirkelargumentasjon når hun henviser til dem som sannhetskilder, etter å ha styrt oppbyggingen av dem, og vært med på å styre deres agenda? (Eksempel: Grid Arendal.) Disse NGOene er dermed alt annet enn Non Governmental Organisations, og er pervertert til å bli et byråkratisk hjelpemiddel for antidemokratiske internasjonalister.

Disse poengene er viktige å ta stilling til, for skal vi ha noen som helst innflytelse og mulighet for å få stoppet klimatullet, må vi starte med å feie for egen "klima"dør.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

seoto

Takk for et viktig innlegg for å forstå bakgrunnen for å forstå dagens "klimaproblemer". Man trenger å ta opp disse tingene på nytt og på nytt, inntil forståelsen for bakgrunnen for dagens "klimakrise" er forstått fullt ut.

Det er flere og flere som nå skriver om dette på utenlandske blogger, og det har vært mange som har vært tidlig ute med sin kritikk. Dessverre har mye av dette ikke nådd fram til mange nok.

Egentlig kan man gå enda lenger tilbake i tid, men å starte med Club of Rome (CoR) kan være greit, for ikke å gjøre det for innviklet. CoR har vært omtalt i flere tråder på vårt forum, det er bare å gjøre et søk. Det kan virke som om svenskene har en hardere motstandskjerne enn hva vi har i Norge, noe vi kan se gjennom bl.a. en svensk doktoravhandling av Jacob Nordangård som er omtalt i tråden Doktoravhandling i Sverige - Hvem står bak galskapen? Nå kommer også svenske Lars Bern ut med en bok som tar for seg de samme problemene, omtalt på Klimatupplysningen i deres artikkel Klimatpolitikens intressenter – Romklubben og i foruminnlegget Klimatupplysningen med viktig sak.

Slik jeg ser det, ble mye av grunnlaget for hva som senere skjedde lagt under Stockholmskonferansen 1972, som ble ledet av Maurice Strong.

Sannsynligvis trodde folk flest den gangen at det handlet om å ta miljøforurensning på alvor. Det var menneskeheten som ble beskyldt for forurensninger og overforbruk. Men går det egentlig an å beskylde menneskeheten generelt? Hvem er det som har tjent på overforbruk og forurensning og gjort oss til grådige forbrukere? Følg alltid pengene. Menneskeheten generelt gjør ikke annet enn å overleve som best den kan, og må ta imot det den får. Det er politikerne som burde ta ansvaret, ikke ved å gjøre livet vanskeligere for folk, men ved å kontrollere de store, internasjonale selskapene. Dessverre virker det til tider å være selskapene som styrer politikerne.

Som jeg nevnte, er det mange som har tatt tak i hva som har skjedd gjennom de siste tiårene. En av dem er Bernie Lewin fra Melbourne, Australia, som driver bloggen Enthusiasm, Scepticism and Science. Han har skrevet svært grundig om historien til IPCC gjennom tre artikler:

- Enter the Economists: The Price of Life and how the IPCC only just survived the other chapter controversy
- Enter the Economists Part II
- Enter the Economists Part III

Hans artikler er også omtalt og diskutert på Bishop Hill.

Bernie Lewin er veldig grundig i det han skriver, så det er fryktelig mye å lese!

På nettsiden Spiked Online hadde Ben Pile (som driver bloggen Climate Resistance), en artikkel, "'The real enemy is humanity itself'" (et godt kjent uttrykk). Artikkelen tar for seg "At Rio+20 next month, the world's elites will meet in Brazil with the aim of holding back human progress" som også gir et innblikk i hendelsene forut for denne konferansen.

I juni 2008 hadde også Paul MacRae en bra artikkel som kan forklare på en enkel måte for de som ikke har satt seg så godt inn i problematikken, The making of a climate skeptic. Et av hans avsnitt har overskriften "The IPCC's mission: Blame humans for warming".

Det ville være hyggelig om flere ville ta seg tid til å legge ut linker til sider som tar for seg problemene og politikken bak dagens klimaskremsler.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Jostemikk

Takk for god oppfølging, seoto! Disse oligarkene og de som representerer dem må avsløres, og det de har gjort må gjentas og gjentas. Tror ikke det finnes annen måte å gjøre dette på.

Korrupt, korrupt, Pachauri, korrupt, Rockefeller, korrupt, bløffmaker, svindler, korrupt, IPCC, svindel

Som nevnt tidligere har det vær genialt av de oligarkene som kontrollerer og eier store deler av verdens olje-, gass- og mineralrettigheter å skremme med peak ditt, og peak datt. Slik får de presset opp prisene slik at de tjener enda flere fantasillioner dollar. Å skremme verden med at vår bilkjøring og levesett attpå til truer eksistensen for alt liv på planeten, gjør at de kan innføre enda flere lover, regler og begrensninger, samtidig som de stjeler enda mer penger fra oss.

Genialt, ikke sant? Når de i tillegg er så sleipe (og smarte) at de har klart å lure verden til å tro at IPCC-skeptikerne er sponset av big oil, er det bare å applaudere. Sannheten er jo stikk motsatt. Akkurat som med alt annet er også dette snudd på hodet. Det er ikke skeptikerne som er sponset av big oil, det er klimaalarmistene som er sponset av dem. Dette finnes solid dokumentasjon på. Motivasjonen er jo enkel, og allerede beskrevet over.

På bloggen Informative Stats Lies, Damned Lies, & Statistics, er det en meget interessant sak nå. Den dreier seg om hvem disse folkene i IPCC-styret er, og ikke minst, hvilke interesser de tjener.

http://informativestats.com/2013/11/27/ipcc-carbon-energy-do-as-we-say-not-as-we-do/

Sitat3 out of 4 top IPCC chairs linked to fossil fuel industry

...

So who is this Executive Committee? Along with the seven scientists and two academics who head the task force and three working groups, its members are the chair and three vice-chairs of the IPCC. Currently, only one of these chairs (Jean-Pascal van Ypersele) is a climatologist, or even any kind of earth scientist. The other three all have rather colorful resumes.

Vice-chair Ismail el Gizouli holds degrees in Mathematics, Physics, and Operation Research & Statistics. He was the Director of the National Energy Administration of Sudan (the planning arm of the Ministry of Energy) during the time that Sudan both first began oil production and was overtaken by the genocidal Omar al-Bashir. El Gizouli has continued to work closely with the al-Bashir regime as an advisor/consultant on energy and environmental matters over a period in which Sudan has grown to be the world's 30th largest producer of oil, accounting for 78% of its export earnings .

Vice-chair Hoesung Lee is an economist. He has worked in this capacity for Exxon, was on the board of directors for the Korea Petroleum Development Corporation, a senior advisor to the Korean Minister of Energy and Resources, and was president of the International Association for Energy Economics – an organization who "actively seek" those who shape opinions which effect the energy industry, with institutional members including Shell, BP & Conoco Phillips.

And finally, there is Chairman Rajendra K. Pachauri, who holds degrees in economics and engineering. Pachauri has been a Director of the Indian Oil Corporation Limited, Director of Gail India Ltd (largest state-owned natural gas processing and distribution company), Independent Director of Oil and Natural Gas Corp. Ltd, and Independent Director of National Thermal Power Corp (who'll burn 17 million tons of coal this year). He also founded Glori Energy, a company financed by KPCB (i.e. Al Gore & John Doerr) that recovers oil by injecting CO2 into reservoirs.

So what's my point? That this is a conspiracy? No – although if I was so inclined, the fact that Pachauri was on the board of Toyota and Lee on the board of Hyundai, the two automotive firms with big investments in Sudan, would set my tin foil hat tingling before I'd even got to Pachauri's Rockefeller connections.

But call it chutzpah or realpolitik, while their true believing minions are calling for an immediate halt to carbon production, the position of these IPCC executives is to bring out the carbon and then charge the consumer exorbitant rates for it. A win-win situation for them and their associates.

Les hele saken ved å klikke linken over. Det er blant annet en del linker som dokumentasjon i teksten. Verden er fullstendig dominert av en et par håndfull oligarker. De har styrket makten gjennom oppbyggingen av en mengde NGOer og tenketanker. Om disse heter Trilateral Commission, Club of Rome, WWF, Bilderberg, Sierra Club eller annet spiller ingen rolle. Alt dreier seg om det endelige målet. The Final Solution.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

jan-ove

Gates Foundation for å nevne en til.
Bare må få si dette:
IPCC=Irrelevant Panel of Circus Clowns

P. Tuvnes

Jan-Ove, jeg synes du er for snill med IPCC = Idiotic Panel of Confused Clowns  ;D

Telehiv

Sitat fra: P. Tuvnes på desember 10, 2013, 08:40:00 AM
Jan-Ove, jeg synes du er for snill med IPCC = Idiotic Panel of Confused Clowns  ;D

Tuvnes,

vil bare komplimentere deg for det svært gjennomarbeidede og glimrende oppsummerende arbeidet på Dagsavisen Nye Meninger:
"Solen styrer klimaet og mer CO2 gir en grønnere verden"

Det skal bli interessant å se om det er noen som prøver seg på å plukke ned den kvalitetsfrukten du hengte opp der! De skal få svette tungt i gardintrappen sin...

Link til et av de beste IPCC-kritiske innleggene i norsk presse: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread289999/#post_289999
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Sitat fra: Jostemikk på desember 05, 2013, 21:46:32 PMDe som står bak skandalen, gjemmer seg godt bort i kulissene, men er allikevel ikke vanskelige å få øye på for de som orker se på dem. Eller tør se på dem. Det siste er nemlig ingen selvfølge, og det har etter som tiden har gått blitt kanskje den aller største gåten i livet mitt.

Gåter er til for å løses.

[attachimg=1]
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

seoto

Sitat fra: Jostemikk på desember 14, 2013, 22:57:54 PM

Fra ditt sitat: "And any serious criticism of the powers that be will become psychologically impossible."

Ja, det er på grensen til å være umulig for folk å komme med kritikk i dag. Vi kan kritisere bagateller, og fortsatt klimaforskning, selv om det strammer seg til - men det er blitt vanskelig å kritisere de virkelig viktige sakene. Kanskje mest fordi de som kritiserer blir forsøkt latterliggjort og kalt for konspirasjonsteorister.

Så tilbake til FN, Rockefeller og - ikke minst for Norges del - Harlem Brundtland.

Rio-konferansen i 1992 ble det virkelig store gjennombruddet for FN og det arbeidet det ble planlagt at organisasjonen skulle gjennomføre allerede fra opprettelsen i 1945, der bl.a. Rockefeller var en ivrig forkjemper og la alt til rette. I dag fremkommer ikke en gang navnet Rockefeller i den norske eller engelske versjonen av Wikipedia, til tross for at det var Rockefeller som også stilte til disposisjonen tomten FN-bygget ble bygget på i 1952.

Den gangen jeg selv levde i en påført trance rundt verdens sannhet, trodde jeg at FN var til gode for verdens befolkning, for det var jo det jeg ble fortalt både på skole og i MSM, og jeg kunne ikke forstå hva folk som kritiserte FN egentlig mente. I dag forstår jeg hva de mente og mener.

Jeg er heldigvis ikke alene om min mistillit til FN, selv ikke her på forumet. I dag har jeg lest en kort artikkel av Richard Heathen, skrevet for Liberty Machine News, der det i første avsnitt skrives:

SitatTHE UN AS WORLD GOVERNMENT: THE LAW OF THE SEA TREATY

As the era of statism continues, the growth of state power is ever expanding.  Resistance to the power of the state is fought by an awakened minority, while the general population are as compliant as a comatose patient. The great mass of humanity remain docile as the deadly infection that is statism grows attacking it's host, destroying it's basic life support systems.  A new paradigm of statism approaches and sadly, even among those who see the destructive nature of the state, few are able to see how the state is growing and attempting to revitalize itself in new terrifying ways.  The state, much like a parasite will continue to grow, consuming all liberty and productive human activity until there is nothing left.  Any government or bureaucracy by it's very nature will seek to grow, expand it's reach, scope and power.  The United Nations was created after World War 2 under the guise of a forum for the governments of the world to come together and seek cooperative solutions to diplomatic disputes, in order to avoid the horrors of another great war.  This noble lie is completely false, the elite power brokers pulling then strings behind the UN's creation always meant it to be a vehicle for world government. Despite this fact we will examine this issue from the conventional view of history and still prove that the UN is coming into it's own as an out of control bureaucracy. One which has worked silently, under the veil of promoting peace and diplomacy to expand it's own power.  In many ways we are, today, living under the yolk of a world government.  To expand it's power the UN has sought jurisdiction over what it calls the "global commons" the air, water and environment.  Towards the goal of expanding it's power under the guise of environmental protection the United Nations launched Agenda 21 in 1992.  Agenda 21 is an environmental action plant to control all of the worlds resources under the veil of environmental protection, which is being implemented worldwide on all levels of government from the international and national levels all the way down to the municipal, through a network of non-governmental institutions or NGO's working in partnership with the various levels of state power. These NGO's are given millions by foundations which are ran by the power elite of society. These NGO's are strategically positioned to give the illusion of an organic grassroots movement, but a peek behind the curtain shows they are nothing of the sort. [...]

Les resten av artikkelen gjennom linken over artikkelutdraget.

Dette med NGO-er er det skrevet mye om på forumet. Dessverre uten særlig respons. I så fall kan jeg bare beklage at jeg/vi har vært så dårlige til å forklare fakta at folk ikke forstår hva vi sier. Eller er det mulig at det er mange som fortsatt lever i sin virkelighetstrance?
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Ewer Gladblakk.

SitatDen gangen jeg selv levde i en påført trance rundt verdens sannhet, trodde jeg at FN var til gode for verdens befolkning, for det var jo det jeg ble fortalt både på skole og i MSM, og jeg kunne ikke forstå hva folk som kritiserte FN egentlig mente. I dag forstår jeg hva de mente og mener.
Slik var det for meg også, Seoto....og jeg ente opp som FN-soldat i Libanon på kjøpet.
Det var ikke helt bortkasta, for jeg lærte jo en masse nytt, som jeg ikke engang hadde drømt om før! :-\
Løft kun ett bein om gangen.....ellers går du bare på snørra!

Spiren

SitatAf Ruth Evensen og Lars Kristiansen

Tre løgne der ændrede verden

Gennem mere end ti år har tre løgne sat dagsordenen for udviklingen i verden. Ledet af den vestlige verden gennem kontrol med de store internationale statsoverbygninger og støttet af de multinationale selskaber – og ikke mindst medierne, er disse løgne blevet gentaget så mange gange, at flertallet i den vestlige verden tror, de er sande.

Resultatet af denne propaganda har været, at vores frihed er blevet taget fra os, mens magten mere og mere koncentreres på få hænder. Et verdenstyranni er under opbygning og udvik- lingen i denne retning går stadigt hurtigere, uden at de fleste mennesker har nogen anelse om det.

SitatLøgn nr. 1: "CO2 er til skade for miljøet"

Denne løgn blev grundigt promoveret af Al Gore i filmen "En ubekvem sandhed", der blev præsenteret som en bevisførelse for, at menneskeskabt CO2 skulle være et stort problem for jorden og dermed for menneskeheden. Siden denne film har alle væsentlige organisationer støttet op om dette falsum, og vi er gennem mange år blev indoktrineret til at tro, at dette er sandt.

CO2 løgnen afsløres let ved lidt søgning på nettet. Men hvorfor denne løgn, og hvad er propagandaen blevet brugt til? Myten om CO2 som et problem ligger til grund for en stor del af Agenda 21 politikken, som nu ruller ind over os. Mange har fortsat ikke hørt om Agenda 21, til trods for at det er en faktisk plan, som er under gennemførsel, som det ses ved en søgning på f.eks. "Agenda 21 Roskilde kommune". Agenda 21 er lovgivning til kontrol og overvågning af mennesker, der påtvinges os fra EU og andre overstatslige organisationer.

For det andet udånder vi mennesker CO2, så efterhånden som CO2 løgnen bliver mere og mere accepteret, kan der skrues mere op for kontrollen, da vi jo bare ved at være i live er en del af "problemet". Sidst men ikke mindst er det et internationalt "problem", og derfor kræ- ves internationale løsninger, der understøtter agendaen om at samle magten på meget få hænder gennem store internationale organisationer som FN, EU osv.

Løgn nr. 2: "Jorden er overbefolket"

Det mere uhyggelige fremtidsperspektiv er, at man ønsker at reducere antallet af mennesker på jorden, hvilket allerede i dag er rimelig kendt gennem propagandaen om "jordens overbefolkning", en anden menneskefjendsk agenda.

Vores børn bliver i dag "uddannet" i denne falske lære lige fra de første klasser. Overalt hører vi om denne agenda fra statslige uddannelsessteder, de større medier og andre nationale og internationale meningsdannere.

Men er det sandt? Hvis hele jordens landareal blev fordelt ligeligt blandt jordens befolkning ville der blive 23.000 m2 per person. Hvis hele jordens befolkning flyttede til Indien ville alle kunne få 500m2 jord samtidig med at hele resten af verden ville være helt tom for mennesker.

Myten om "Overbefolkning" er som CO2 løgnen et problem, der bruges til at angribe hele menneskeheden overalt på jorden. Samtidig er det et internationalt problem, der kræver internationale "løsninger".

Løgn nr. 3: "Terroristerne kommer"

Løgnen og truslen fra "terrorister" blev kraftigt promoveret efter 11. september 2001. Det kræver ikke megen søgning på nettet at konkludere, at der er så mange åbne spørgsmål, dårlige forklaringer, "cover ups" og ikke mindst konkrete beviser og vidneudsagn om, at den officielle historie om 9/11 ikke er troværdig. Det store spørgsmål er, hvem der stod bag, hvis det ikke var de 19 arabere, vi er blevet fortalt. Men hvad er denne epokegørende begivenhed blevet brugt til efterfølgende?

Kort tid efter 9/11 blev en ny lovgivning vedtaget i USA – tidligere måske verdens frieste land – der gav centralstaten en masse øgede beføjelser til at overvåge og kontrollere befolkningen. Det meste af denne lovgivning – "The Patriot Act" - lå klar før 9/11 og ventede blot på den rette begivenhed, der kunne sikre befolkningens accept. Det tog ikke mange timer før George Bush sikker i sin sag kunne proklamere, at det var Al-Qaeda, der stod bag attentatet, og dermed var løgnen om truslen fra terrorister født.

Siden da har der ikke været grænser for, hvad vi har måttet finde os i af overvågning, kontrol og angreb på vores frihed og privatliv.

Ovennævnte skabte og falske "problemer" har totalt ændret vores samfund. Måske endnu værre har de totalt ændret vores syn på, hvad der er ret. Staten er skabt af mennesker og burde være til tjeneste for os – ikke omvendt. De tre løgne er blevet brugt til at vende dette forhold på hovedet, så vi nu er underlagt staten og de internationale overbygninger, mens der nærmest ikke længere tales om vores individuelle frihed. Det er en meget farlig udvikling, som er set mange gange før i verdenshistorien – og altid med grumme følger for befolkningerne. Vi bliver ikke uddannet i frihedstanken i de statsstyrede skoler og andre institutioner. Medierne bekæmper dem, som står frem og taler om frihed og en reduktion af statsmagten. Magtinstitutioner – både offentlige og private – støtter op om de tre løgne, der fuldstændig har ændret verden siden årtusindeskiftet.

Artiklen i sin helhet kan læses her.
http://frihedskaemperne.dk/blog/2014/06/13/tre-loegne-aendrede-verden
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.

Ewer Gladblakk.

SitatSannsynligvis trodde folk flest den gangen at det handlet om å ta miljøforurensning på alvor. Det var menneskeheten som ble beskyldt for forurensninger og overforbruk. Men går det egentlig an å beskylde menneskeheten generelt? Hvem er det som har tjent på overforbruk og forurensning og gjort oss til grådige forbrukere? Følg alltid pengene. Menneskeheten generelt gjør ikke annet enn å overleve som best den kan, og må ta imot det den får. Det er politikerne som burde ta ansvaret, ikke ved å gjøre livet vanskeligere for folk, men ved å kontrollere de store, internasjonale selskapene. Dessverre virker det til tider å være selskapene som styrer politikerne.
Et utdrag fra et av Seotos tidligere innlegg som er så sant, så sant og helt uten overdrivelse!
Løft kun ett bein om gangen.....ellers går du bare på snørra!

seoto

Tusen takk, Ewer Gladbakk :) Jeg har ikke vært flink til å si det, men jeg setter utrolig pris på den støtten du viser. Det er egentlig viktig at vi vanlige mennesker holder sammen, vi trenger hverandre mer i dag enn noensinne.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Amatør1

Sitat fra: seoto på juni 14, 2014, 08:17:23 AM
Tusen takk, Ewer Gladbakk :) Jeg har ikke vært flink til å si det, men jeg setter utrolig pris på den støtten du viser. Det er egentlig viktig at vi vanlige mennesker holder sammen, vi trenger hverandre mer i dag enn noensinne.

Dette kan ikke understrekes sterkt nok.

Det den nye lederen i AP idag presterer å holde fram som sin viktigste politikk er en hån mot vitenskapen, mot demokratiet og mot folk flest. Bl.a. derfor må folk flest holde sammen.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Ewer Gladblakk.

At den jorda vi alle bor på har en "seneste forbrukssdato" i forhold til den ditto teoretiske livslengden av den sola vi er så avhengige av, er et udiskutabelt faktum i følge av vår egen grunnfesta teori, og at vi på noen som helst slags måte skal kunne påvirke den vonde, døde, lukta fra vår egen forbruksplanet er et produkt av vår egen illusjon.                                                         
Løft kun ett bein om gangen.....ellers går du bare på snørra!

Ewer Gladblakk.

....skulle ha skrevet litt mer om vårt eget innerste ønske om å være personlig udødelige, men glemte det i farten....vel, nå er det nevnt! :)
Løft kun ett bein om gangen.....ellers går du bare på snørra!