Den mest plagsomme dokumentasjonen for Jansen et al noen sinne?

Startet av Jostemikk, mai 18, 2014, 12:04:29 PM

« forrige - neste »

Jostemikk

Da direktøren for Meteorologisk Institutt Theodor Hesselberg i 1936 sa at Norge hadde blitt 3 °C varmere siste 50 år

Det var ikke bare Hesselberg som kunne fortelle dette. Han hadde en medarbeider, og dette var ikke en hvilken som helst innen atmosfære- og astrofysikk. Vi snakker om Kristian Birkeland. Først til dokumentasjonen av deres uttalelser. Denne kopien fra Nordlands Avis vil også bli lagt ut i tråden Gamle norske avisklipp om klima, men debatten tar vi her i forbindelse med at det blir en mer omfattende presentasjon i denne tråden.

Nordlands Avis den 17. november 1936

[attachimg=1]
[attachimg=2]
[attachimg=3]

En rask presentasjon av Theodor Hesselberg og Kristian Birkeland

SitatTheodor Hesselberg

Theodor Hesselberg, født i Lierne, norsk meteorolog, dr.philos. 1912, assistent hos professor V. Bjerknes 1908–15. 1915–55 direktør for Det norske meteorologiske institutt. President for Den internasjonale meteorologiske organisasjon (IMO) 1935–46. Til fremme av samarbeid innen geofysikken dannet Hesselberg og andre geofysikere Den geofysiske kommisjon (1918), utgiver av Geofysiske publikasjoner som han lenge var redaktør for. Var medarbeider i V. Bjerknes' Dynamic Meteorology and Hydrography og skrev tallrike avhandlinger, særlig innen dynamisk meteorologi, men også om klimatologi. Best kjent er hans og B. J. Birkelands arbeider om klimaforandringer gjennom de siste 200 år.

I Hesselbergs direktørtid ekspanderte Det norske meteorologiske institutt sterkt, særlig ble værvarslingstjenesten utbygd. Han spilte en ledende rolle i det internasjonale samarbeid i hele perioden 1919–55. Hans internasjonale anerkjennelse skyldtes ikke minst hans innsats for å omskape IMO til FN-organisasjonen Den meteorologiske verdensorganisasjon (WMO).

SitatKristian Birkeland

Kristian Bernhard Birkeland, født i Oslo, norsk fysiker, cand.real. 1890, lærer ved Aars og Voss skole, universitetsstipendiat 1893, studieopphold i Paris hos A. Poincaré og P. E. Appell, i Genève hos Sarasin og H. R. de la Rive, en kort tid hos H. R. Hertz i Bonn og til slutt i Leipzig, fra 1898 professor i fysikk ved Universitetet i Oslo.

Allerede med sitt første vitenskapelige arbeid, et studium av elektromagnetiske bølger, som førte til en generell løsning av Maxwells ligninger (1895), vakte Birkeland oppsikt. Etter oppdagelsen av katodestrålene ble han sterkt interessert i den eksperimentelle side av dette nye forskningsområdet. Studier av katodestrålers oppførsel i et magnetfelt var bakgrunnen for den nordlysteori som han lanserte i 1896. Birkeland hevder her at nordlyset skyldes katodestråler som sendes ut fra Solen. Disse blir trukket inn mot de magnetiske polene hvor de får atmosfæregassen til å lyse (se nordlys). For å bevise dette satte han i gang en undersøkelse av solflekkene.

Birkeland utførte en rekke laboratorieeksperimenter og organiserte ekspedisjoner for å studere opptreden av nordlys og sammenhengen mellom dette og forstyrrelser av Jordens magnetfelt. Hans laboratorieeksperimenter var for sin tid meget avanserte. I store utladningskar anbrakte han en liten magnetisert kule, en terrella (liten jord), som han bestrålte med katodestråler. Dette forårsaket lysfenomener som i opptreden og beliggenhet på kulen lignet nordlys. Han kunne også la kulen selv sende ut katodestråler, og fikk frem effekter som lignet på andre kosmiske fenomener, som Saturns ringer, zodiakallyset, spiraltåker osv.

Svalbard 7 °C varmere november-mars 1918-1936 - dette vekket internasjonal forbauselse

Denne saken er dekket tidligere, da i engelsk språkdrakt. Det er også flere internasjonale kimabloggere som fra tid til annen presenterer denne saken. Her er sitater fra tidligere innlegg i tråden Den store oppvarmingen i Arktis etter første verdenskrig:

Havtemperaturen ved Spitzbergen steg med 12 °C etter første verdenskrig

Opplysningene fra dette innlegget er sakset fra NOAA, USA - PDF
Dette er enda en bekreftelse på den voldsomme oppvarmingen i Arktis etter første verdenskrig. Her er også 1918 nevnt som starten på oppvarmingen. En meget sterk oppvarming av havtemperaturen på 12 °C i Spitzbergen-området, og et arktisk landskap som ikke er til å kjenne igjen. Der det tidligere var kolossale mengder is, ligger nå kun naken morene.

Vinteren 1921-1922 frøs ikke havet nord for Spitsbergen. Dette er svært betegnende for den voldsomme varmen man opplevde den gang.

Mer forskning om den oppsiktsvekkende oppvarmingen av nordområdene etter 1. verdenskrig

Dessverre har bokbrennerne klart å få Waybach Machine (Arcive.org) til å slette den historiske klimaboka til Brooks. Jeg har forhåpentlig vis lagret den på en ekstern harddisk, så er noen interesserte, gi beskjed så skal jeg se om jeg finner den. Da laster jeg den opp i denne tråden.

Mer forskning som peker på den store oppvarmingen på den nordlige halvkule etter første verdenskrig. Det står svært mye interessant i boka som kan lastes ned i PDF-format på US Archive - CLIMATE THROUGH THE AGES - C. E. P. BROOKS

Since 1850 winter temperatures have tended to rise
over all the north temperate and Arctic regions and probably
in corresponding latitudes of the Southern Hemisphere.
The change was slow and irregular at first, but became very
rapid after 1900. The rise in the mean temperature of the
three winter months, from 1851-1900 to 1901-1930, amounted
to 5 F. or more in Western and Central Europe. This
change was associated with a marked strengthening of the
atmospheric circulation and steady west-south-west winds in
Western Europe. There was little change of summer temperature.
Glaciers and ice-sheets receded very rapidly, and
after 1918 little or no drift ice reached the shores of Iceland.
The rise of winter temperature progressed from south to
north, and Central Europe may have passed the crest as early
as 1920 when the rise in the Arctic was in full swing. The
magnitude of the change in the Arctic is shown by the mean
winter temperatures of Spitsbergen, which rose by 16 F.
between 1911-1920 and 1931-1935. The edge of the main area
of Arctic ice also receded towards the pole by some hundreds
of miles. Since January 1940 the winter climate of Europe
has reverted abruptly to greater severity, but it is too soon
to say whether this is the beginning of another long period of
continental climate or only a temporary fluctuation.


Denne kraftige oppvarmingen er snart radert ut av mainstream. Det samme er det markante temperaturfallet etter 40-årene. Jeg anbefaler å laste ned denne boka. Den er omfattende rent historisk, og man kan blant annet lese om vekst og tilbaketrekking av Europeiske isbreer opp gjennom århundrene.

Hvorfor forteller ikke myndigheter, forskere og media oss om oppvarmingen av Arktis for 70-80 år siden?Det kan virke som om varmeperioden på 30- og 40-tallet ikke er særlig populær i de kretser. Den rokker ved CO2-hypotsen, og representanter ved norske klimainstitusjoner har forsøkt å undertrykke varmeperioden i flere år, det være seg i kronikker/ordvekslinger på forskning.no, eller på fjernsynsdebatter. Jeg avslutter dette innlegget med å fortelle hvor redde de faktisk er for dette.

I 10TH SESSION OF WORKING GROUP I OF THE INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 29 JANUARY ? 1 FEBRUARY 2007, kan man lese dette:

On text noting high decadal variability in Arctic temperatures, Canada, supported by Norway, suggested removing a specific reference to a warm period observed from 1925 to 1945. The Coordinating Lead Authors explained that ?climate sceptics? often point to this warm spell to question the IPCC for not acknowledging such warm spells. Participants agreed to keep the reference. 

Canadas deltakere, støttet av de norske, foreslo å slette henvisningen til varmeperioden i Arktis 1925-1945 fra Summary for policy makers. De norske representantene var:

Eystein Jansen, Bjerknessenteret
Harold Lefferstra, KLIF
Øyvind Christoffersen, KLIF
Christoffer Grønstad, KLIF
Marit Victoria Pettersen, UD

Det må være meget tvilsom praksis å forsøke å få slettet en slik henvisning. At man argumenterer for at varmeperioden den gang ofte blir misbrukt av "skeptikere" er fullstendig uakseptabelt. Forsøker klimamyndighetene våre å redigere historiebøkene? Det ser faktisk slik ut, og dette setter dem i et tvilsomt lys. Et meget tvilsomt lys. Heldigvis ble Canada og Norge nedstemt.
http://snl.no/Theodor_Hesselberg

http://snl.no/Kristian_Birkeland

http://docs.lib.noaa.gov/rescue/mwr/050/mwr-050-11-0589a.pdf
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Joste,

flott at du legger ut mer av dette!
Dette med tidligere varmeperioder, både i nær og fjern fortid MENS CO2-NIVÅET VAR LANGT LAVERE ENN NÅ, er en rød klut for den useriøse delen av klimaindustrien som prøver å framstille den siste 30-årige varmeperioden som "unormal" og "med 97% sikkerhet menneskeskapt":

Dermed gjelder det å senke inntrykket av ikke bare ganske nylige og like varme 30-årsperioder, men også de tidligere naturlige 500-års temperaturvariasjonsbolkene (typisk slik Michael Mann jukset med hockeykølla si ved å flate ut varm middelalder og skrive opp den lille istid), i stedet for ærlig og redelig å fortelle at ærlige forskere har registrert historiske naturlige variasjoner som ligger trygt innenfor de variasjoner klimaalarmister nå prøver å trikse til som "historisk unike", "menneskeskapte" og "katastrofale":
- varm romertid fra ca 150 f.Kr. til 350 e.Kr.;
- kaldt 350-850;
- varm middelalder ca. 850-1340-tallet da brått omslag svekket Nord-Europas folkehelse og jfr. Svartedauden fra 1349 og sammenbrudd i norrønt levegrunnlag på Grønland som var starten på "den lille istid" som toppet seg på 1600-1700-tallet da svenskehæren gikk over Kattegat på isen;
- og ny 500-årig varmebolk (som vi er midt inne i nå!) påbegynt på midten av 1800-tallet da global temp steg relativt raskt (trolig på bare et par tiår) opp de ca. 0,7C
- som vi siden har pluss/minus vaket rundt i de sykliske 30/60-årsbolkene mellom varmt og kjølig

Men alt dette - og spesielt den varme mellomkrigstiden på 1920-30-tallet som var minst like varm som 1980-90-tallet men på et langt lavere CO2-nivå - er (som flott påpekt av Joste i starttråden her), det verste en uredelig alarmistklimaforsker ser for sine øyne:

Derfor er det viktigere å tildekke slike historiske fakta enn å foreta en vitenskapelig analyse av hvorfor klimamodellene de siste 15 år (altså akkurat fra den tiden da forventet naturlig syklus skulle begynne å vise kjøligere trend enn de par tiårene etter 1976) viser stadig større avvik mot observasjoner   

Disse sykliske fakta lyser nemlig opp som ubehagelige empiriske falsifikasjoner på at CO2-skremslene er ugyldig vitenskap.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Takk for kommentaren, Tele!

Du skrev blant annet:

Sitat fra: Telehiv på mai 18, 2014, 20:41:01 PMMen alt dette - og spesielt den varme mellomkrigstiden på 1920-30-tallet som var minst like varm som 1980-90-tallet men på et langt lavere CO2-nivå - er (som flott påpekt av Joste i starttråden her), det verste en uredelig alarmistklimaforsker ser for sine øyne

Her har jeg lyst til å være ørlite pirkete. Oppvarminga varte til godt ut på 40-tallet, og oppvarmingen på Svalbard, jeg understreker Svalbard som vår arktiske representant, samt Norge, Sverige og flere andre land beliggende i nærheten av våre lengde- og breddegrader begynte ikke igjen før i skiftet 1987-1988, og først på 2000-tallet har vi nådd tilsvarende temperaturer som det var den gangen. Det er jo her mitt Game, Set & Match-innlegg kommer fra. Og ja, jeg vet at ingen pr. nå har forstått hva jeg skrev i det innlegget. Egentlig varte varmeperioden til ca. 1960, og derfra til ut på 80-tallet ble det kaldere. Det er jo her Steve McIntyre har gått skoa av seg på pinligste måte i forbindelse med det påståtte divergensproblemet.

Det finnes dessuten mengder av litteratur, blant annet fra The Team-medlemmer, som peker på at det ikke er varmere på Grønland i dag enn det var den gangen. I Climategate-postene kan en jo også lese at temperaturen hadde sunket etter 30- og 40-tallet, og den e-posten var vel fra 1999 eller deromkring.

Derfor gjentar jeg Game, Set & Match-påstanden min. Har det ikke blitt varmere i Arktis, kan det pr. definisjon ikke ha blitt varmere på sydligere breddegrader på den nordlige halvkulen. Ergo har det ikke blitt varmere de siste 70-80 år.

En generell kommentar

Det Jansen og byråkratene et al gjorde i forbindelse med SPM-AR4 er et solid stykke bevis på at alt dreier seg om politikk, og at dette aldri har hatt noe som helst med vitenskap å gjøre. At det finnes forskere som tror på idiotiet er jeg klar over, og tviler altså ikke på, men gud hjelpe meg så mange dumme mennesker det finnes på denne planeten, og blant akademikere synes negativ IQ-trenden å ha vokst minst like mye de siste 10-årene som i resten av samfunnet. Jeg har sagt det hele mitt liv. Det er umulig å lære logikk. Derimot kan enhver idiot med god hukommelse gå ut av utdannelsen med knall-karakterer. Er det ikke fælt? Det "siviliserte" samfunnet har utdannet en gjeng apekatter og en tragikomisk diger flokk papegøyer.

Det finnes flere rapporter ute på klimabloggene som forteller om forferdede forskere som fikk direkte ordrer fra byråkrater og politikere i forbindelse med SPM AR5. Altså er konklusjonene til FNs klimapanel intet annet enn laget av politikerne, for politikerne.

Hvis ikke folk vrir blikket bort fra pervertert forskning og retter det direkte og kritisk mot politikerne og oligarkene de jobber for, vil vi aldri komme ut av dette svineriet. Dette dreier seg om penger og makt. Det har aldri, aldri, aldri hatt noe som helst med forskning å gjøre. De dårligste forskerne har bare blitt smigret og smurt inn for å skaffe politikerne (egentlig oligarkene) et vitenskapelig alibi. Eller "vitenskapelig" alibi.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Sitat fra: Jostemikk på mai 18, 2014, 21:17:46 PM
Takk for kommentaren, Tele!

Du skrev blant annet:

Sitat fra: Telehiv på mai 18, 2014, 20:41:01 PMMen alt dette - og spesielt den varme mellomkrigstiden på 1920-30-tallet som var minst like varm som 1980-90-tallet men på et langt lavere CO2-nivå - er (som flott påpekt av Joste i starttråden her), det verste en uredelig alarmistklimaforsker ser for sine øyne

Her har jeg lyst til å være ørlite pirkete. Oppvarminga varte til godt ut på 40-tallet, og oppvarmingen på Svalbard, jeg understreker Svalbard som vår arktiske representant, samt Norge, Sverige og flere andre land beliggende i nærheten av våre lengde- og breddegrader begynte ikke igjen før i skiftet 1987-1988, og først på 2000-tallet har vi nådd tilsvarende temperaturer som det var den gangen.

Joste,
mulig vi snakker litt forbi hverandre her; de bolkene jeg har angitt er ment å reflektere den generelle hovedtrend (mest tydelig på nordlige halvkule), der som du påpeker, det kan være en del regionale faseforskyvninger mht. både oppvarmingstider og nedkjølingstider.

Jeg mener fremdeles det er rimelig godt belagt at hovedbolkene de rundt siste drøyt 150 år har gått omtrent slik (men som samtidig kan få flerårige regionale varmeutslag langt inn i ny kjølig periode (og vice versa) pga ulik endringshastighet i de tregere havstrømmer versus de raskere atmosfæreendringene, slik f.eks. Joste indikerer foran her):

1856-1886: Første tydelige overgang fra lille istid til en varmere 30-års bolk
1886-1916: Kaldt
1916-1946: Varmt (jfr. Jostes kommentar om at varmen holdt seg inn på 1940-tallet)
1946-1976: Kaldt (her kom dermed den tidens klimaforskeres banale istidsframskrivninger!)
1976-2006: Varmt (og da kom jaggu minst like banale og kanskje enda mer hinsidige varmeframskrivninger til Thermageddons komme!)
2006-2036: Kaldt (og med et håp om at AGW/CO2-hypotesen ligger empirisk flattråkket en gang utpå 2020-tallet...slik istidstullet endte i sin tid)
   
PS: Et av de sentrale kriterier for trendendring jeg benytter for 30/60-årsbolkene er når man i ettertid har sett at NAO-systemet overordnet den løpende og mindre tydelige dynamikken endres til å vise ca. 30-årig trendskifte fra kjølig til varmt eller omvendt: NAO (den nord-atlantiske oscillasjon); havstrømmen som mer enn noe manipulerer arktisk havvann og tilhørende luftstrømmer, og en av de viktigste årsakene til klimatrendskifter i Nord-Atlanteren, det øvrige Europa, Middelhavet og så langt øst som de nordlige delene av Sentral-Asia.)
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

seoto

Sitat fra: Jostemikk på mai 18, 2014, 21:17:46 PM
Derfor gjentar jeg Game, Set & Match-påstanden min. Har det ikke blitt varmere i Arktis, kan det pr. definisjon ikke ha blitt varmere på sydligere breddegrader på den nordlige halvkulen. Ergo har det ikke blitt varmere de siste 70-80 år.

Den der husker jeg fra Aftenposten Debatt, og den gangen syntes det som om det bare var Dumskalle som forsto hva du mente, og han ble litt propell ;)
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Telehiv

Sitat fra: seoto på mai 18, 2014, 22:00:08 PM
Sitat fra: Jostemikk på mai 18, 2014, 21:17:46 PM
Derfor gjentar jeg Game, Set & Match-påstanden min. Har det ikke blitt varmere i Arktis, kan det pr. definisjon ikke ha blitt varmere på sydligere breddegrader på den nordlige halvkulen. Ergo har det ikke blitt varmere de siste 70-80 år.

Den der husker jeg fra Aftenposten Debatt, og den gangen syntes det som om det bare var Dumskalle som forsto hva du mente, og han ble litt propell ;)

Det kan godt hende det er flere som har skjønt hva du mente, Joste, men personlig fant jeg ikke noen grunn til å gjenta noe du allerede hadde presentert, ditt innlegg var mer enn godt nok alene for meg, jeg for min del hadde ikke noe særlig å tilføye  8)

Men det er mulig at flere av oss kunne fulgt opp med å spille opp mot ditt åpenbare motiv med å her vise en spesifikk vei til falsifikasjon av klimaalarmismens teoriplattform. Hvis du følte deg sviktet den gangen og ikke fikk ønsket oppfølging, vil jeg for min del beklage (som det heller ikke er alltid man rekker å være på banen i alle saker) og skal prøve å henge på hvis du kjører fram en tilsvarende sak senere.

Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten