Hambros blogg og Klif

Startet av ebye, desember 20, 2012, 12:17:26 PM

« forrige - neste »

Amateur2

Sitat fra: BorisA på januar 29, 2013, 21:47:26 PM
....
Selve hovedinnlegget er det nok hun som skriver, men jeg tror at mange av svarene er forfattet av diverse medlemmer i "støttegruppen".

Og hun durer i vei på sin CAGW-sti, der ferdigtygde floskler kommer som perler på en snor.

Ellens svar når det gjelder temperaturutvikling er en øvelse i å gjenta seg selv. Hun kommer stadig med den samme leksa, nå for tredje gang:

"Men dette motbeviser ikke den langsiktige trenden som viser en klar oppvarming. For å trekke robuste konklusjoner er det viktig å se på gjennomsnittet over en lengre tidsperiode."

Et glidende middel har aldri vært og kommer aldri til å bli noen særlig god prediktor om hva som kan komme til å skje i et stokastisk, ulineært dynamisk system. Det ble forsøkt formidlet til Ellen første gangen hun presenterte dette svaret, men det har hun tydligvis ikke forstått, eller så er det hennes "hjelpere" som ikke har forstått det. Svaret er uansett dårlig og vitner om et fastlåst sinn.
Respect those who seek the truth, be wary of those who claim to have found it
[Mark Twain]

The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.
[Richard P. Feynman]

ebye

Det tikker inn perleinnlegg hos a'Ellen

http://blogg.klif.no/Ellens-blogg/2013/Vi-ma-sette-pris-pa-miljoet/

Her kan en legge inn direkte link til et spesifikt innlegg, jeg legger inn det siste, fra Leif E N

http://blogg.klif.no/Ellens-blogg/2013/Vi-ma-sette-pris-pa-miljoet/#comment1183     ;D

På det innlegget der Prestrud opptråtte forutsigbart

Vått nytt år!

http://blogg.klif.no/Ellens-blogg/2012/Vatt-nytt-ar/

har det vært en pause av hensyn til terrorangrepet i Algerie

http://blogg.klif.no/Ellens-blogg/2012/Vatt-nytt-ar/#comment1166

Jeg venter på at noen tar noen sluttord med Ellen eller Pål.    8)

Amatør1

It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

ebye

Tviler på at hun svarer på den der, Amatør1.     8)

Jostemikk

#124
Mens jeg selv hele tiden forsøker sette fokus på at det er økonomisk og politisk makt bak hele klimasvindelen, har andre meninger om det motsatte, og at det er de onde forskerne som lurer bankeiere, politikere, media og andre til å tro på skremslene. Mitt argument har da hele tiden vært at det er sjelden tilfeldig hvem som havner i hvilke posisjoner i det norske, politiske hierarkiet. Ber på forhånd om unnskyldning for at jeg i dette innlegget sporer ørlite ut av melodien. Eller tilsynelatende gjør det. Vi får se hva jeg tør skrive en gang i fremtiden.

La oss ta en titt på direktøren for Klif, Ellen Hambro. I likhet med svært mange andre norske maktmennesker, er også Ellen Hambro sparsomt beskrevet på den norske utgaven av Wikipedia. Faktisk bare 4 1/2 linje. Går man derimot til den engelske utgaven, blir det straks mer fart i sakene.

SitatHambro is the grand-daughter of right-wing politician Carl Joachim Hambro, and is a member of the family that established Hambros Bank, which for many years was the sole banker to Norway and the other Scandinavian kingdoms.

Ettersom Carl Joachim Hambro var gjort klikkbar, tok jeg en titt, og dette er litt av det jeg fant:

SitatCarl Joachim Hambro's lineage can be traced back to Rendsburg in the 1720s. The family was Jewish. The family member Calmer Joachim Hambro (1747–1806) relocated to Copenhagen in the late 18th century, and became a businessman. One of his sons, Joseph Hambro, moved on to London and founded Hambros Bank with his son Carl Joachim Hambro. Another son (and Joseph's brother) Edvard Isaach Hambro (1782–1865) moved to Bergen, Norway where he became a merchant in the early 19th century. Edvard Isaach Hambro fathered Carl Joachim Hambro (1813–1873), who in turn fathered the school manager Edvard Isak Hambro (1847–1909).

Et artig sammentreff her er at da jeg leste om opprinnelsesstedet Rendsburg, ringte det ei bjelle langt bak i hodet. Det er jo i Schleswig-Holstein, det samme området Stoltenbergslekta kommer fra. Kun nevnt som en kuriositet.

Jeg var fra før av klar over at nåværende (?) formann i Bilderberg-gruppen, Lord Carrington, også sitter i styret i Hambros Bank, London. Hambrofamilien er så vidt jeg vet fullstendig ute av denne bankvirksomheten nå i dag, men banken i London ble sannelig grunnlagt av Ellen Hambros familie, den sønnen som dro fra Bergen til London. Det er ikke alle som kan framvise ei familieskryteliste som det Klif-direktøren vår kan.

Når det gjelder dette med bankeiere og andre finansimperier, tillater jeg meg nå nok en liten avsporing. Gjentatte ganger har jeg pekt på viktigheten av å ta inn over seg at folkene bak WWF, Club of Rome, Bilderberg og andre mektige aktører som ønsker en ny verdensorden, stort sett er de samme hele veien. Før jeg går videre med Ellen Hambro, siterer jeg derfor fra artikkelen European Union and the Bilderberg Group av David Allen Rivera:

SitatTheir first meeting was held at the Hotel de Bilderberg (hence the name of the group, even though they have referred to themselves as "The Alliance") in Oosterbeek, Holland, from May 29-31, in 1954. C. D. Jackson (Vice President of Time magazine, delegate to the United Nations, Special Assistant to the President, and later publisher of Life magazine), spokesman for the American delegation, led by David Rockefeller), promised those present: "Whether (Sen. Joseph) McCarthy dies by an assassin's bullet, or is eliminated in the normal American way of getting rid of boils on the body politic, I prophesy that by the time we hold our next meeting, he will be gone from the American scene." McCarthy was the crusading Senator who revealed that communists had infiltrated high level posts within the U.S. Government. He didn't die till 1957.

The Bilderbergers hold annual meetings in locations all over the world. In Europe, the Rothschild have hosted some of the meetings, while the meetings in 1962 and 1973, in Saltsjobaden, Sweden, were hosted by the Wallenbergs (who had an estimated fortune of $10 billion). The meetings were chaired by the German-born Prince Bernhard, the husband of Queen Juliana of the Netherlands, said to be the richest woman in the world (because of her partnership with Baron Victor Rothschild in the Royal Dutch Shell Oil Co., owning 5% of the stock, which in 1978 was worth $425 million; and also holds stock in Exxon), until he was forced to resign in August, 1976, because of his involvement in the Lockheed Aircraft bribery scandal, and his extramarital affairs. Bernhard wrote: "Here comes our greatest difficulty. For the governments of the free nations are elected by the people, and if they do something the people don't like they are thrown out. It is difficult to reeducate the people who have been brought up on nationalism to the idea of relinquishing part of their sovereignty to a supernational body..." Walter Scheel of Germany took over as Chairman, and now it is Britain's Lord Carrington, who is on the Board of the Hambros Bank.

The meetings are closed to the public and the press, although a brief press conference is usually held at the conclusion of each meeting, to reveal, in general terms, some of the topics which were discussed. The resort areas and hotels where they meet, are cleared of residents and visitors, and surrounded by soldiers, armed guards, the Secret Service, State and local police. All conference and meeting rooms are scanned for bugging devices before every single meeting.

Alt dette for å vise hvordan de samme har hatt influens over det meste, også WWF og klimasaken. Ettersom de engelske Hambro-artiklene på Wikipedia var full av klikkbare navn, førte det ene til det andre, og da dukket Christian Hambro opp.

SitatJohan Christian Georg Hambro (born 18 May 1946) is a Norwegian attorney and former civil servant.

He was born in the UK as the son of Edvard Hambro and his wife Elisabeth (née Raverat). His grandparents were C. J. Hambro and Gudrun (Grieg) on the paternal side, and Jacques Raverat and Gwen (Darwin) on the maternal side. He is therefore of Norwegian (Hambro, Grieg), French (Raverat) and English (Darwin) descent. He is the great-great-grandson of the naturalist Charles Darwin. He is also a nephew of Cato, Carl Joachim and Johan Hambro.

He is a jurist by education, he served as director of the Norwegian Pollution Control Authority from 1981 to 1986 and of Statskonsult from 1986 to 1992. From May to September 1986 he was a State Secretary for the Minister of Justice in the Brundtland's Second Cabinet. From 1992 to 1995 he was a sub-director in the private sector; in the company Saga Petroleum. From 1995 to 2004 he was the managing director of the Research Council of Norway.]Johan Christian Georg Hambro (born 18 May 1946) is a Norwegian attorney and former civil servant.

He was born in the UK as the son of Edvard Hambro and his wife Elisabeth (née Raverat). His grandparents were C. J. Hambro and Gudrun (Grieg) on the paternal side, and Jacques Raverat and Gwen (Darwin) on the maternal side. He is therefore of Norwegian (Hambro, Grieg), French (Raverat) and English (Darwin) descent. He is the great-great-grandson of the naturalist Charles Darwin. He is also a nephew of Cato, Carl Joachim and Johan Hambro.

He is a jurist by education, he served as director of the Norwegian Pollution Control Authority from 1981 to 1986 and of Statskonsult from 1986 to 1992. From May to September 1986 he was a State Secretary for the Minister of Justice in the Brundtland's Second Cabinet. From 1992 to 1995 he was a sub-director in the private sector; in the company Saga Petroleum. From 1995 to 2004 he was the managing director of the Research Council of Norway.

Interessant, er det ikke? I likhet med Ellen, har han ei skikkelig skryteliste hva gjelder sine aner. Eugenikk, evolusjonsteori, rike bankmennesker, kunstnerblod og mer. Enda mer interessant er det jo at også Christian Hambro var direktør for Klif. Han var dessuten statssekretær i Gro Harlem Brundtland-regjeringen. Som om ikke dette var nok, var han også direktør i Norges Forskningsråd.

Gjorde Christian Hambro noe vesen av seg i tiden som direktør for forskningsrådet? Wikipedia skriver om norske Bilderberg-deltakere:

Christian Hambro (administrerende direktør i Norges forskningsråd 1994–2004) (kjent deltakelse i 2000)

Når jeg først er inne på den norske lista over Bilderberg-deltakere, er det greit å legge ut en pekepinn på hvorfor MSM opptrer som de gjør angående sin dekning av klimasaken.

[attachimg=1]

Er det noe å lære av alt det jeg har skrevet nå? En ting er at jeg er ganske fæl til å skifte temaer og skrive litt usammenhengende. Vi får se om jeg kommer med mer senere, i litt mer utfyllende og sammenhengende form. Jeg drister meg til en kort konklusjon.


 • Det finnes ingen tilfeldigheter hva angår hvilke mennesker som havner i mektige stillinger
 • Det er meningsløst å debattere klimasaken med Ellen Hambro
 • Som Gro Harlem Brundtland sa, alt henger sammen med alt
 • Ellen Hambro kommer fra ei rikere og mektigere slekt enn jeg gjør

Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Spiren

Hvorfor MSM opptrer som de gjør.

Fideikommissbesitter, sivilingeniør Paul Latham Huitfeldt-Kaas (f. 1914). H. L. C. Huitfeldt var far til medeier i Schibstedkonsernet, sjefredaktør i Aftenposten Henrik Jørgen Schibsted Huitfeldt (1907–79).

Major N. F. R. Huitfeldt (1765–1820) var far til byfogd i Ålesund Hans Jørgen Hansen Huitfeldt (1806–57), som igjen var far til oberst Carl Ludovico Huitfeldt (1842–1916) og disponent Nicolay Fritz Reichwein Huitfeldt (1851–1938). Oberst C. L. Huitfeldt var far til bl.a. pressemannen, redaktør Carl Huitfeldt (1895–1949), som igjen var far til generalløytnant Tønne Huitfeldt (f. 1925) og forlagsdirektør Claus Huitfeldt (1927–98). Disponent N. F. R. Huitfeldt var far til lagdommer Otte Huitfeldt (1908–86), som igjen var far til politikeren Fritz Huitfeldt (f. 1937) og statsadvokat Iver Huitfeldt (f. 1938). Sistnevnte er far til politikeren Anniken Huitfeldt (f. 1969).

http://snl.no/Huitfeldt

Som Jostemikk har nevnt flere gange.
Det finnes ingen tilfeldigheter hva angår hvilke mennesker som havner i mektige stillinger, alt henger sammen med alt.

Huitfeldt-Kaas. Munthe-Kaas (Hvitfeldt).

Gjennom inngiftene hadde grenen nær tilknytning til Schleswig-Holstein.

Hans Kaas (1640-1700), ble justisråd og stiftsamtmann i Christiania, senere i Trondheim. Gjennom hustruen Sophie Amalie Bielke ble han eier av godset Elingaard i Østfold. Datteren Birgitte Christine brakte ved sitt giftermål Elingård-godset til Huitfeldt-slekten.

http://slektenkaas.com/

AP/Arbeiderpartiet  eller  AP/Adelspamperne?

Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.

Jostemikk

#126
Spiren, dette var like interessant som det var et stykke glimrende detektivarbeide! Når det gjelder meningsdannelse i en nasjon er betydningen av hvem som styrer de viktigste mediene av uhyre viktighet. At det også virker å være antydning til "innavl" i politikken i Norge er like interessant.

Et annet, nesten ubegripelig poeng, er at den slekten du beskrev har sin opprinnelse i Schleswig-Holstein. Jeg skrev jo i forrige innlegg at også Stoltenberg kommer derfra. Ja ikke bare det, Hambroslekta er også fra Schleswig-Holstein. Er det andre innflytelsesrike familier som også har sine aner derfra? Jeg nevnte det som har med folkeopinion å gjøre, der for eksempel Schibstedkonsernet er en mektig aktør. Nå viser det seg at også Cappelelenfamilien har sin opprinnelse fra området. Fra den engelske utgaven av Wikipedia:

SitatThe family originated in Cappeln near Wildeshausen in Oldenburg in in Lower Saxony, Germany with Johan von Cappelen (1627–1688), who immigrated to Norway from Bremen in 1653. Johan von Cappelen bought several properties and ended as a bailiff in Lier in Buskerud County, Norway. The family's main branches originated from three of his sons:
Johan von Cappelen junior (1658–1998), after his father was bailiff in Lier, Norway
Ulrich Friderich von Cappelen (1668–1722), timber merchant and ran a sawmill in Skien in Telemark County, Norway
Gabriel von Cappelen (1674–1758), timber merchant in Bragernes in Drammen in Buskerud County, Norway

Jørgen Wright Cappelen, a later member of the family, founded the publishing house J. W. Cappelens Forlag. The family in Norway had stopped using the von in the 19th century.

En annen slekt som har opprinnelse fra Schleswig-Holstein er Vogtfamilien. Fra Wikipedia:

SitatVogt er en norsk slekt som innvandret i 1669 fra Slesvig til Christiania (Oslo) med Paul Petersen Vogt (død 1708). Hans slekt kalles "den eldre slekten Vogt" fordi den døde ut i mannslinjen.

Pauls sønnedatters sønnesønn, Nils Nilsen Vogt (død 1809) tok navnet og er stamfar for den nålevende slekten Vogt, også kalt "den yngre slekten Vogt". Nils' farfars farfar var Søfren Eschildsen (død 1666), Christiania, som også er agnatisk stamfar for de norske slektene Heltzen og Nilson.

Slekten har en lang rekke sosialt framstående medlemmer som har vært forretningsfolk, politikere, forfattere, kunstnere, jurister, leger, universitetsfolk og annet.

Allerede innvandreren hadde i segl et slektsvåpen som er brukt i både den eldre og den yngre slekten Vogt. Våpenet er antakelig selvtatt og det er usikkert om det ble brukt før innvandringen til Norge.

Våpenskjoldet kan ha denne heraldiske beskrivelsen (blasoneringen): I blått en gull venstre skråbjelke fulgt over av et tredelt blad og under av en sjøhest (også kalt havhest), begge sølv. På hjelmen en oppvoksende mann kledt i frakk og parykk med to flagrende bånd, og som har den ene hånden løftet.

Dette våpenet finnes med noen mindre variasjoner, bl.a. i en rekke segl fra slektens medlemmer, i relieff på bygningsfasaden på Fred Olsengården, Oslo, og malt på prekestolen i Tanum kirke, Bærum.

Slektsvåpenet Nilson er også noe brukt i den yngre slekten Vogt, bl.a. på ordensskjoldet som henger i Riddarholmskyrkan i Stockholm for den norske statsråd Jørgen Herman Vogt, fordi han var ridder av den svenske Serafimerordenen.

Tanum kirke ble nevnt her, og jeg nevner dette fordi mitt neste innlegg skal handle om en viss Tanum, men det innleget kommer i tråden om WWF.

Jørgen Herman Vogt ble tildelt Serafimerordenen. Den er utformet som Malteserkorset, og dermed er vi inne på en annen familie i Norge som er fra Schleswig-Holstein, nemlig den norske kongefamilien. Fra Wikipedia:

SitatHarald V (født 21. februar 1937 på Skaugum) er Norges Konge, sønn av kong Olav V og kronprinsesse Märtha. Han etterfulgte sin far den 17. januar 1991 og ble da den første norske konge født i Norge på over 600 år (den forrige var Olav IV Håkonson, som ble konge i 1380). Den norske kongefamilien tilhører det nordtyske fyrstehuset Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

Dette gjør at jeg rett og slett må spørre om dette er det egentlige overhodet i Norge?Hvem han er? Det er Christoph av Schleswig-Holstein. Her er fra Wikipedia:

SitatChristoph Herzog zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (født 22. august 1949 på Schloss Louisenlund i Gyby i Schleswig-Holstein) har siden 1980 vært hertug av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg og overhode for fyrstehuset Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, som både den danske, norske og tidligere greske kongefamilien, samt den britiske tronfølgeren, tilhører.

På mange måter kan en vel si at vi på svært mange vis er styrt eller sterkt påvirket av mennesker med opprinnelse fra Schleswig-Holstein fra og med Kalmarunionen? Jeg leser stadig Snorre. Det er litt av en murstein å komme seg gjennom, men det er svært interessant å lære om tidligere kongeslekter, altså de som var før den meget kraftige tyske og danske innflytelsen kom i forbindelse med Kalmarunionen. Dette gjorde det i realiteten aldeles slutt med den gamle norske kongeætten. Ikke bare vårt språk, men også våre mektigste blodlinjer ble utradert.

Hva er vel nå bedre enn å avslutte dette innlegget med å vise til nok en meget innflytelsesrik familie? Her er det flust av Malteserkors, politisk innflytelse, mediemakt og annet verdt å merke seg, og det kan virkelig se ut til at vår makt er en anelse incestuøs. Ikke vet jeg om også denne familien har sin opprinnelse i Schleswig-Holstein, de står oppført å komme fra Danmark, men en kan jo nesten lure litt. De jeg snakker om er Heibergslekta. Fra Wikipedia:

SitatHeiberg er en opprinnelig dansk slekt. Heibergslekten slo seg ned i Norge på 1700-tallet og er i dag vidt utgrenet. Forfatteren Johan Sebastian Welhaven, samt statsminister Jens Stoltenberg, er blant mange kjente etterkommere av Heibergslekta.

Slektstreet


 • Anne-Lise Kullmann (1927–). Politiker
 • Kaci Kullmann Five (1951–). Politiker
 • Axel Heiberg (1848–1932), konsul, gift med dattera til Thorvald Meyer
 • Fabian Stang (1955–) ordfører i Oslo
 • Karin Stoltenberg (1931–2012) genetiker, gift med Thorvald Stoltenberg, diplomat (1931–)
 • Camilla Stoltenberg (1958–) lege og forsker (Folkehelseinstituttet, min kommentar)
 • Jens Stoltenberg (1959–) statsminister, gift med Ingrid Schulerud
 • Marianne Heiberg (1945–2004) forsker, gift med Johan Jørgen Holst (1937–94), politiker
 • Axel Heiberg (1875–1952), høyesterettsadvokat
 • Axel Heiberg (1908–88), høyesterettsdommer
 • Axel Heiberg (1940-), høyesterettsadvokat
 • Axel Heiberg (1848–1932), konsul, gift med dattera til Thorvald Meyer
 • Alexander Cappelen (1969–), professor i økonomi
 • Marie Simonsen (1962–), journalist
 • Gerhard Heiberg (f. 1939), norsk representant i IOC og industri- og idrettsleder
 • Anton Vilhelm Heiberg (1831–85), h.r.advokat.
 • Elisabeth Welhaven (1815–1901), forfatter

Denne lista er mye lenger, men jeg tror jeg har fått fram poenget nå. Innavlen og kameraderiet som har bygget opp det norske makthierarkiet er problematisk. Det er pekt på at vi er så få. Landet er jo så lite. Dette er ikke noen fyldestgjørende forklaring på det som har skjedd, og problematikken er tatt noen få ganger av seriøse organer. Jeg orker ikke ta med det ambulerende styrelederteamet vi har i vårt land i dette innlegget, men de som tar seg bryderiet å undersøke dette vil få seg litt av et sjokk.

I en kommentar i Dagbladet i oktober 2012, tok den politiske redaktøren opp noe av problematikken rundt temaet"gutteklubben grei". I det store og hele ufarliggjør hun problemet. Og ja, det er den Marie Simonsen. Fra lista over.

Dagbladet - Alle regjeringer setter inn sine egne i maktposisjoner
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

Sitat fra: Jostemikk på januar 08, 2013, 22:04:44 PM
Det er utrolig at noen er så dumme at de fortsetter å dra den med Big Oil og Big Tobacco. I flere år slapp de unna med å beskylde andre for ting de selv hadde gjort seg skyldige i, men nå, etter mengder av pinlige avsløringer, skulle man kunne tro at tiøringen hadde falt på plass. Men det er kanskje ikke myntpåkast hos de spinnville og galne?

Og der forsvant Big Tobacco "argumentet" for godt....?
Kristin Halvorsen vil samarbeide med tobakks-Andresen

It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

ebye

Ny blogg fra Ellen

En fabel om klodens klima og miljø

http://blogg.klif.no/Ellens-blogg/2013/En-fabel-om-klodens-klima-og-miljo/

Klif-direktøren anmelder nærmest boka til Klimaklovnen Jostein Gaarder, og trykker den til sitt bryst.

Her er det muligheter for kommentarer, og Ellen fyker inn på Klovnelisten.    :)

BorisA

#129
Sitat fra: ebye på mars 04, 2013, 17:19:28 PM
Ny blogg fra Ellen

En fabel om klodens klima og miljø

http://blogg.klif.no/Ellens-blogg/2013/En-fabel-om-klodens-klima-og-miljo/

Klif-direktøren anmelder nærmest boka til Klimaklovnen Jostein Gaarder, og trykker den til sitt bryst.

Her er det muligheter for kommentarer, og Ellen fyker inn på Klovnelisten.    :)
Leste akkurat den nye bloggen, og jeg må si jeg ble temmelig oppgitt (og nesten lattermild) både over boka og Ellens anmeldelse.
F.eks dette:

Sitat
Noen vil kanskje synes at boka er naiv. Det er den ikke. Den gir dessverre et ganske realistisk bilde av hvordan det kan gå med jordkloden vår hvis vi ikke klarer å stagge utslippene av klimaødeleggende gasser til atmosfæren. Kanskje skjer det ikke så fort som i boka og kanskje blir ikke endringene akkurat sånn, men boka levendegjør og konkretiserer det marerittet som kan utvikle seg hvis de verste klimaendringene får slå til for fullt.

Noe for alle
Boka er kompakt og går rett på sak. Du blir fort kjent med Anna og følger henne i hennes miljøengasjement i dagens Norge og blir med Nova i det dystre livet i 2082. Den ytre handlingen er enkel og persongalleriet er lite - dette er en bok som har hastverk med å fortelle noe skjellsettende viktig, derfor kastes ikke tida bort med prat. Den er pedagogisk, alle som leser boka vil lære av den, både de som kan lite om temaet fra før, men også de som kjenner fagfeltet vil ha glede av boka, få ny innsikt på en ny måte. Samtidig er det en bok som åpner hjertet til leseren - hvis man lar den få lov til det. Du blir glad i Anna og i Nova, du blir redd av framtidsutsiktene og du blir styrket i ditt engasjement for å jobbe for et bedre miljø. Jeg anbefaler alle å lese den.
Sitat slutt

Oi oi oi!  :'(
Kan det bli stort verre?
Hun fortjener så absolutt å komme på klimaklovnlista !
Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare.

ebye

Jeg er litt overrasket jeg, BorisA, at denne klovnelisten er så populær.   ;)

Det jo mulig at klovnrekruttene leser om listen, snakker om den seg imellom og således blir inspirert til klovnestreker.

Og som tidligere sagt, det er også mange som går rundt og kanskje ikke vet hvor kvalifisert de er, og hvor lite som skal til for å bli listet. Og, her snakker vi ikke om listefyll, det skal de ha!   ;)     ;D       8)

BorisA

Sitat fra: ebye på mars 04, 2013, 20:11:51 PM
Jeg er litt overrasket jeg, BorisA, at denne klovnelisten er så populær.   ;)

Det jo mulig at klovnrekruttene leser om listen, snakker om den seg imellom og således blir inspirert til klovnestreker.

Og som tidligere sagt, det er også mange som går rundt og kanskje ikke vet hvor kvalifisert de er, og hvor lite som skal til for å bli listet. Og, her snakker vi ikke om listefyll, det skal de ha!   ;)     ;D       8)
Jepp, det er mange topp kvalifiserte kandidater der ute, så det bare å fylle på.
Lista kan bli laaaang.
Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare.

BorisA

Sitat fra: ebye på mars 04, 2013, 20:11:51 PM
Jeg er litt overrasket jeg, BorisA, at denne klovnelisten er så populær.   ;)

Det jo mulig at klovnrekruttene leser om listen, snakker om den seg imellom og således blir inspirert til klovnestreker.

Og som tidligere sagt, det er også mange som går rundt og kanskje ikke vet hvor kvalifisert de er, og hvor lite som skal til for å bli listet. Og, her snakker vi ikke om listefyll, det skal de ha!   ;)     ;D       8)
Innlegg nr 6 i denne bloggen var fabelaktig godt! 8)
Gleder meg til å lese svarene til Ellen.
Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare.

seoto

Ja, det var en vel fortjent refs Ellen Hambro fikk der  ;D
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Obelix

Jeg applauderer helhjertet ebye's ramsalte kritikk av Ellen Hambro  ;D

Det skal bli interessant om hun kommer med et saklig tilsvar.
No fear for the real men! No hope for the scared!