NASA og en pressemelding om havnivået

Startet av Jostemikk, mars 08, 2012, 15:42:17 PM

« forrige - neste »

Jostemikk

"På samme måte som kvikksølv i et termometer, utvider havet seg når det varmes opp."

Når Alan Buis ved Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California (NASA) forteller sine lesere dette, har han helt rett. Deretter går persiennen ned sammen med rullegardinen. Mørket senker seg, og alt vett forsvinner med lyset. Dette er harde ord, men jeg forstår ikke annet enn at noe har gått galt. Når Buis overlater ordet til Josh Willis blir det ikke bedre. En liten introduksjon av Willis er på sin plass, om Buis kommer mer senere.

[attachimg=1]

Imponerende.

Hva har Josh Willis sagt som er så galt?

Ganske mye. Jeg begynner med noe som er ført i pennen av Alan Buis, med hans sitat fra Willis uttalelse:

SitatLike mercury in a thermometer, ocean waters expand as they warm. This, along with melting glaciers and ice sheets in Greenland and Antarctica, drives sea levels higher over the long term. For the past 18 years, the U.S./French Jason-1, Jason-2 and Topex/Poseidon spacecraft have been monitoring the gradual rise of the world's ocean in response to global warming.

While the rise of the global ocean has been remarkably steady for most of this time, every once in a while, sea level rise hits a speed bump. This past year, it's been more like a pothole: between last summer and this one, global sea level actually fell by about a quarter of an inch, or half a centimeter.

So what's up with the down seas, and what does it mean? Climate scientist Josh Willis of NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif., says you can blame it on the cycle of El Niño and La Niña in the Pacific.

Jeg kommer tilbake til Alan Buis' uttalelse om "bemerkelsesverdig stabil havstigning", men la meg først gå videre med Josh Willis og hans uttalelse om El Niño og La Niña.

SitatWillis said that while 2010 began with a sizable El Niño, by year's end, it was replaced by one of the strongest La Niñas in recent memory.

Han har rett i at 2010 begynte med en ganske kraftig El Niño. Uttalelsen one of the strongest La Niñas in recent memory blir et definisjonsspørsmål om hva han legger i recent memory.

Ført en bekreftelse på at 2010 startet med El Niño, og at denne svekkes utover året og avløses av en La Niña:

[attachimg=2]

Så en titt på one of the strongest La Niñas in recent memory:

[attachimg=3]

Bildet over viser den omtalte La Niña. Her er de foregående:

[attachimg=4]

Det var altså ikke noe bemerkelsesverdig med La Niñaen Josh Willis nevner. Tvert i mot. Den er helt normal for de La Niñaer vi opplever 30-års periodene med negativ ENSO.

Så uttaler Willis:

SitatBut for those who might argue that these data show us entering a long-term period of decline in global sea level, Willis cautions that sea level drops such as this one cannot last, and over the long-run, the trend remains solidly up. Water flows downhill, and the extra rain will eventually find its way back to the sea. When it does, global sea level will rise again.

"We're heating up the planet, and in the end that means more sea level rise," says Willis.

Det finnes ingen dokumentasjon på at vi varmer opp planeten, eller at dagens økning i havnivå er kraftigere eller skjer raskere enn i tidligere tider. Hele denne pressemeldingen fra NASA, ført i pennen av Alan Buis, er et utidig og fullstendig udokumentert gnål om at vi mennesker varmer opp jorda stadig mer, ergo en akselererende økning i havnivået. En økning vi ikke kan stanse. Altså: Det går stadig raskere, og er ustoppelig hvis vi ikke slutter å slippe ut CO2.

Så mye er denne alarmisme-propagandaen verdt

GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 34 - S. J. Holgate

On the decadal rates of sea level change during the twentieth century


SitatNine long and nearly continuous sea level records were chosen from around the world to explore rates of change in sea level for 1904–2003. These records were found to capture the variability found in a larger number of stations over the last half century studied previously. Extending the sea level record back over the entire century suggests that the high variability in the rates of sea level change observed over the past 20 years were not particularly unusual. The rate of sea level change was found to be larger in the early part of last century (2.03 ± 0.35 mm/yr 1904–1953), in comparison with the latter part (1.45 ± 0.34 mm/yr 1954–2003). The highest decadal rate of rise occurred in the decade centred on 1980 (5.31 mm/yr) with the lowest rate of rise occurring in the decade centred on 1964 (−1.49 mm/yr). Over the entire century the mean rate of change was 1.74 ± 0.16 mm/yr.

Denne forskningen forteller oss at havnivåstigningen var raskest i første halvdel av forrige århundre. Dette er stikk i strid med ordlyden i pressemeldingen fra NASA som jo kobler stigningen til våre antropogene utslipp som var vesentlig lavere den gang. Dette stemmer også meget godt med Den store oppvarmingen i Arktis etter første verdenskrig.

Legg spesielt merke til Over the entire century the mean rate of change was 1.74 ± 0.16 mm/yr. Dette er vesentlig lavere enn det NASAs pressemelding konkluderer med for de siste 20 år:

[attachimg=5]

Legg også merke til at de skylder på La Niña for den kraftige nedgangen i havnivå på slutten av grafen, les: i likhet med kvikksølvet i et termometer utvider vann seg når det blir varmet opp. Dette kommer jeg tilbake til helt til slutt, for det er selve rosinen i pølsa.

Tilbake til publikasjoner om havnivåendringer.

JOURNAL  OF  CLIMATE. Wunsch et. al - Decadal Trends in Sea Level Patterns: 1993–2004

SitatABSTRACT
Estimates of regional patterns of global sea level change are obtained from a 1° horizontal resolution
general circulation model constrained by least squares to about 100 million ocean observations and many
more meteorological estimates during the period 1993–2004
. The data include not only altimetric variability,
but most of the modern hydrography, Argo float profiles, sea surface temperature, and other observations.
Spatial-mean trends in altimetric data are explicitly suppressed to isolate global average long-term changes
required by the in situ data alone. On large scales, some regions display strong signals although few
individual points have statistically significant trends. In the regional patterns, thermal, salinity, and mass
redistribution contributions are all important, showing that regional sea level change is tied directly to the
general circulation. Contributions below about 900 m are significant, but not dominant, and are expected
to grow with time as the abyssal ocean shifts. Estimates made here produce a global mean of about 1.6 mm
yr
, or about 60% of the pure altimetric estimate, of which about 70% is from the addition of freshwater.
Interannual global variations may be dominated by the freshwater changes rather than by heating changes.
The widely quoted altimetric global average values may well be correct, but the accuracies being inferred
in the literature are not testable by existing in situ observations. Useful estimation of the global averages
is extremely difficult given the realities of space–time sampling and model approximations. Systematic
errors are likely to dominate most estimates of global average change: published values and error bars
should be used very cautiously.

Fra konklusjonen:

SitatAlthough intense interest exists in the global average
value of sea level change
, and the plausible inference of
an average rise, actually obtaining a useful result proves
extremely difficult. If errors in the altimetric data are
fully understood (not clear), estimates of an average
rise near 3 mm yr (e.g., CN2004) are sensible, but
currently untestable against in situ datasets. Several
problems exist:

Utfra dette må vi anta at forfatterne er klar over det intense presset fra "mainstream" for å få fram et rimelig opphauset estimat som gir høyest mulig havstigning. Videre peker de på både instrumentelle og rent datamessige usikkerheter.

At forskerne peker på de store usikkerhetene er noe vi ikke er så godt vant til i klimasaken. Det kommer så sannelig ikke til uttrykk gjennom IPCC-rapportene og deres Summary for Policymakers. Ei heller fra The Team, våre egne forskningsinstitusjoners uttalelser, eller MSM for den del. Finnes mer om usikkerhetene forbundet med målingen av endringer i havnivået?

Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, MULTI-SATELLITE ALTIMETRIC SEA LEVEL CHANGE 1992-2003: WHAT DO WE KNOW AND
WHAT NOT? - R. Scharroo and L. Miller, National Oceanic and Atmospheric Administration, Laboratory for Satellite Altimetry
(remko.scharroo@noaa.gov)


SitatThe TOPEX/Poseidon mission is nearing the completion of its twelveth year. The remarkable length of the record implies that the global rate of sea level change can be estimated from this single altimeter with striking reliability. The currently accepted value is 2.5±0.5 mm/year.

However, every few years we learn about mishaps or drifts in the altimeter instruments,errors in the data processing or instabilities in the ancillary data that result in rates of change that easily exceed the formal error estimate, if not the rate estimate itself. In all these cases the intercomparision with external sources, mainly contemporary altimeter satellites, like ERS-1 and ERS-2, were pivotal to the uncovering and correction of the problems.

With the missions of Jason-1 and Envisat now on the way for a few years, more differences between the missions pop-up. Neither of these missions currently fit the established rates. It seems that the more missions are added to the melting pot, the
more uncertain the altimetric sea level change results become.

This presentation highlights a number of issues in altimeter data and their processing that have an impact on the global rates of sea level change, such as: geographical sampling, temporal sampling, various forms of altimeter drift, wet tropospheric correction, and other models. Ultimately, this exercise will tell us more about what we know about altimetric sea level change, and what not.

Konklusjon: Dette er så vanskelig, usikkerhetene er så store, at det er helt umulig å legge til grunn en en høy oppløsning som millimetre pr. år. Langt i fra desimaler av dette. Her er mer:

Journal of Coastal Research, Sea-Level Acceleration Based on U.S. Tide Gauges and Extensions of Previous Global-Gauge Analyses - J. R. Houston and R. G. Dean.

SitatAbstract
Without sea-level acceleration, the 20th-century sea-level trend of 1.7 mm/y would produce a rise of only approximately 0.15 m from 2010 to 2100; therefore, sea-level acceleration is a critical component of projected sea-level rise.[/b] To determine this acceleration, we analyze monthly-averaged records for 57 U.S. tide gauges in the Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL) data base that have lengths of 60–156 years. Least-squares quadratic analysis of each of the 57 records are performed to quantify accelerations, and 25 gauge records having data spanning from 1930 to 2010 are analyzed. In both cases we obtain small average sea-level decelerations. To compare these results with worldwide data, we extend the analysis of Douglas (1992) by an additional 25 years and analyze revised data of Church and White (2006) from 1930 to 2007 and also obtain small sea-level decelerations similar to those we obtain from U.S. gauge records.

Denne siste dreide seg om tidevannsmålinger. Tidevannet har en synkende trend. Dette vises også på den grafen jeg legger ut under. Jeg beklager så mye at jeg har rotet bort kilden til denne grafen. Jeg får derfor ikke kreditert eieren, men håper det går greit at den blir brukt.

[attachurl=6]

Spørsmålet må bli, har vi i det hele tatt noen havstigning? Har oppvarmingen fra rett i forkant av 1920 og fram til ca 1950 ført til så mye større snøfall på Grønland og det Antarktiske kontinent at hele havstigningsspøkelset vil vise seg å være oppkonstruert?

Så til avslutningen og den nevnte "rosinen i pølsa"

Da må pressemeldingens forfatter Alan Buis fram i dagens lys.

[attachimg=7]

Dette kan forklare noe av galskapen. Buis kan ha tatt sjansen på å skrive/konkludere angående noe han ikke har den minste kunnskap om. I likhet med andre journalister har han muligens feilsitert. I klimasaken er ikke dette det minste bemerkelsesverdig. Vi har vår egen Alan Buis, nemlig Helge Markusson:

[attachimg=8]

Han skjønner heller ingen ting av det som har med jordens klima å gjøre, men nok om det. Vi må videre til det med varmeekspanderende kvikksølv/hav.

NASA forteller i sin pressemelding at årsaken til det store fallet i havnivå skyldes La Niñaen som utviklet seg utover 2010. Henger dette på greip da? Nei, det gjør ikke det. Det er feil. Det er dumt sagt. Det er galt tenkt. Det er motsatt av virkeligheten.

Når det er negativ ENSO/La Niña er øverste del av havet i det influerte området kaldt. Dette betyr at under en La Niña så "lades" havet opp. Det kalde vannet varmes opp, noe vi ser resultatet av under neste El Niño. En gang til: La Niña fører til kaldere global atmosfæretemperatur, men mens dette skjer står sol og hav- og atmosfæremiksing grunnet vindopprørt hav for at havet varmes opp. Altså skal havnivået stige under en La Niña, ikke synke.

Det motsatte skjer følgelig under en El Niño. Da gir havet fra seg masse varme til atmosfæren slik at vi opplever en global oppvarming. All denne varmen som forsvinner fra havet fører derfor til at havet opplever en kuldekrymping. El Niño er ikke annet enn en kraftig tapping av havtemperatur. La Niña gjør følgelig motsatt.

Alt dette tatt i betraktning konkluderer jeg med at forskerne ikke skjønner noe som helst av det som skjer i havet vårt angående havnivå. Hvis de modellene de legger til grunn for sine trusler om Armageddon er fundert på sludder og pølsevev, noe de jo beviselig er, synes jeg det er på tide at politikere og media slutter å høre på dem.

Det kan virke som mainstream klimaforskere bygger sine modeller på de forfalskede temperaturgrafene til James Hansen og Phil Jones, og at deres kunstige temperaturstigning er lagt inn som parametre i modellene. Husk ARGO-bøyene som det er tusener av. De flyter rundt i forskjellig dybde i havet og sender data kontinuerlig. De viser ingen temperaturstigning fra starten i 2003. Til tross for dette velger mainstream klimaforskere å lukke øynene, stikke fingrene i ørene og rope lalalalala for å unngå å slippe realitetene inn. De skal dokumentere menneskeskapt oppvarming enten det er sant eller ikke.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

ConTrari

Takk for grundig dokumentasjon  og drøfting, dt er deprimerende lesning dessverre. Inntrykket jeg sitter igjen med er at disse personene ikke ØNSKER å finne ut hva som er sant, de gir pokker i om det de påstår er riv ruksende galt, sålenge det kan forankres i en dogmatisk, innbringende doktrine.

Hansen og Jones vil kanskje til sist bli husket med avsky ikke på grunn av sine feilslåtte skremsler, men fordi de har skapt grobunn for anti-vitenskapelig forskning i stor skala. Å rense opp i dette kan komme til å ta lang tid.

Jostemikk

Der er du absolutt inne på noe, ConTrari. Selv har jeg i lang tid forsøkt å advare forskere her i landet mot dette. Det som skjer nå er at klima"forskerne" kan risikere å ødelegge absolutt all tiltro til forskning generelt. Mine advarsler har kommet både som innlegg på diverse nettsider, og som personlige meddelelser og betraktninger via telefon eller ansikt til ansikt.

Det er et par ganger jeg nærmest har tryglet enkelte om å få opp øynene før det er for sent. Dette har jeg blant annet gjort midt i klimasakens ytringshøyborg her i landet. Felles reaksjon for disse forsøkene er ikke rungende applaus. Ikke et ymt om at, jo du er nok inne på noe. Ikke kjeft. Ingen ting. Kun øredøvende taushet.

Imens går tiden, og klimatoget dundrer videre med norske politikere og norsk media i ryggen. Ja ikke bare i ryggen. De er dyttende delaktige. Ingen bryr seg om at verden sannsynligvis ikke har blitt varmere de siste 80 år. Ingen gidder skaffe seg opplysninger som kan fortelle dem at en termisk utvidelse av havet i samme periode er en fysisk umulighet. Har det ikke blitt varmere, har ikke havet utvidet seg grunnet oppvarming. Så enkelt, og så tragisk.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Jeg kan ikke få presisert dette sterkt nok. Det er fullstendig feil som NASA, Terje Wahl og andre "mainstream" forteller. Under El Nino synker havnivået, under La Nina stiger det. Under El Nino tappes havet for varme som øker atmosfæretemperaturen, og under La Nina skjer følgelig det motsatte.

Ta en titt på denne grafen fra Australias meteorologiske institutt:

[attachimg=1]
[attachimg=2]

Se ekstra nøye på 1998. Det var "Super-El Ninoens år". Denne El Ninoen startet allerede i 1997, mens slutten på 1998 var et skifte til La Nina.

Havet sank mens havet tømte seg for varme. Så skjer nøyaktig motsatt i 1999 og framover. Da opplever vi en La Nina, og havnivået stiger igjen fordi La Nina fører til at havet atter en gang varmes opp.

Hvorfor forsøker hele tiden mainstreams klimaautoriteter å fortelle verden det motsatte av virkeligheten?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

Sitat fra: Jostemikk på mars 11, 2012, 16:15:33 PM
Hvorfor forsøker hele tiden mainstreams klimaautoriteter å fortelle verden det motsatte av virkeligheten?

Fordi det du forteller er at endringer i havet styrer atmosfæretemperaturene. Den virkeligheten kan ikke CAGW-alarmistene leve med, for der er story'en at det hele er motsatt; at den lille atmosfæren med tilnærmet null varmekapasitet styrer temperaturene i de store, dype havene med tilnærmet uendelig varmekapasitet.

Alt alarmistene sier er snudd på hodet.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Telehiv

Pielke Sr. har også oppdaget Levitus et als artikkel om "Ocean Heat Content" mellom 1955 og 2010: 

"World Ocean Heat Content And Thermosteric Sea Level Change (0-2000), 1955-2010″ By Levitus Et Al 2012.

Studien gir en høyst interessant pekefinger mot hvor registrert oppvarming kommer fra. jfr. mim utheving i rødt i abstractet :

We provide updated estimates of the change of heat content and the thermosteric component of sea level change of the 0-700 and 0-2000 m layers of the world ocean for 1955-2010. Our estimates are based on historical data not previously available, additional modern data, correcting for instrumental biases of bathythermograph data, and correcting or excluding some Argo float data. The heat content of the world ocean for the 0-2000 m layer increased by 24.0×1022 J corresponding to a rate of 0.39 Wm-2 (per unit area of the world ocean) and a volume mean warming of 0.09ºC. This warming rate corresponds to a rate of 0.27 Wm-2 per unit area of earth's surface. The heat content of the world ocean for the 0-700 m layer increased by 16.7×1022 J corresponding to a rate of 0.27 Wm-2 (per unit area of the world ocean) and a volume mean warming of 0.18ºC. The world ocean accounts for approximately 90% of the warming of the earth system that has occurred since 1955. The thermosteric component of sea level trend is 0.54 mm yr-1 for the 0-2000 m layer and 0.41 mm yr-1 for the 0-700 m layer of the world ocean for 1955-2010.

http://pielkeclimatesci.wordpress.com/2012/04/22/comment-on-ocean-heat-content-world-ocean-heat-content-and-thermosteric-sea-level-change-0-2000-1955-2010-by-levitus-et-al-2012/
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Okular

Sitat fra: Jostemikk på mars 11, 2012, 16:15:33 PM
Se ekstra nøye på 1998. Det var "Super-El Ninoens år". Denne El Ninoen startet allerede i 1997, mens slutten på 1998 var et skifte til La Nina.

Havet sank mens havet tømte seg for varme. Så skjer nøyaktig motsatt i 1999 og framover. Da opplever vi en La Nina, og havnivået stiger igjen fordi La Nina fører til at havet atter en gang varmes opp.

Veit dette blir et svar på et litt gammelt innlegg, men ...

Grunnen til at havnivået synker under El Niño og stiger under La Niña i de vestlige delene av Stillehavet (hvor alle  lokalitetene på figuren din hører hjemme (vel, et par ligger vel nærmere midten, så som Kiribati)) er ikke at havet lagrer varme under en La Niña og frigir det under en El Niño (selv om det jo stemmer at det er det som skjer - i Stillehavet, vel og merke, ikke i verdenshavet for øvrig; der er det motsatte tilfelle). Det er fordi vindene under en La Niña presser overflatevannet i det tropiske Stillehavet mot vest (Pacific Warm Pool) samt snur og drar det mot øst under en El Niño.Jostemikk

#7
Sitat fra: Okular på april 23, 2012, 16:17:34 PM
Sitat fra: Jostemikk på mars 11, 2012, 16:15:33 PM
Se ekstra nøye på 1998. Det var "Super-El Ninoens år". Denne El Ninoen startet allerede i 1997, mens slutten på 1998 var et skifte til La Nina.

Havet sank mens havet tømte seg for varme. Så skjer nøyaktig motsatt i 1999 og framover. Da opplever vi en La Nina, og havnivået stiger igjen fordi La Nina fører til at havet atter en gang varmes opp.

Veit dette blir et svar på et litt gammelt innlegg, men ...

Grunnen til at havnivået synker under El Niño og stiger under La Niña i de vestlige delene av Stillehavet (hvor alle  lokalitetene på figuren din hører hjemme (vel, et par ligger vel nærmere midten, så som Kiribati)) er ikke at havet lagrer varme under en La Niña og frigir det under en El Niño (selv om det jo stemmer at det er det som skjer - i Stillehavet, vel og merke, ikke i verdenshavet for øvrig; der er det motsatte tilfelle). Det er fordi vindene under en La Niña presser overflatevannet i det tropiske Stillehavet mot vest (Pacific Warm Pool) samt snur og drar det mot øst under en El Niño.

Er du enig med meg i at havet tar til seg varme under La Nina og motsatt under El Nino innenfor det som regnes som ENSO-området, er vel ikke dette særlig å bruke tid på?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Her er vi snart nær til å kunne erklære saken som løst?  ;)
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Okular

Nei, jeg har ikke tenkt til å bruke tid på det heller, jeg, Jostemikk. Jeg bare leste tråden nå for første gang fordi Telehivs nyeste innlegg brakte den opp til toppen av bunken.

Jeg er helt enig i at Josh Willis har det med å komme med mange merkelige (les: dogmetro) uttalelser angående havets varmeinnhold, overflatetemperaturer og havnivåendringer. Og hans attribusjon av dumpa i havnivåkurven i 2010 helt og holdent til La Niña'en det året virker absolutt lettkjøpt på meg også, særlig med tanke på at global 'ocean heat content' ikke endret seg i nevneverdig grad i samme periode.

Så det er bare flisespikkeren i meg som ikke klarer å holde kjeft :P For på akkurat den BOM-grafen du viser til så er det passatpåtrykket du ser resultatet av - vi snakker tross alt utsving på 5-30 cm, ikke noen få millimeter.