Skrevet av Emne: CO2 som arbeidsmedium i kulde-/klimasystemer og varmepumper?  (Lest 1093 ganger)

Utlogget Telehiv

  • Seniormedlem
  • ****
  • Innlegg: 1785
En liten påminner for dem som var involvert i dette i sin tid?

For nå er det rundt 10 år siden man drev en omfattende internasjonal aktivitet for å finne alternativer til de antatt ozonnedbrytende KFK- og HKFK-stoffene, som blant annet har vært brukt som arbeidsmedier i kuldeanlegg og varmepumper. De naturlige arbeidsmediene utgjør i dag det mest miljøvennlige alternativet, og omfatter først og fremst ammoniakk, hydrokarboner og karbondioksid (CO2). Etter at det kulde- og varmepumpetekniske fagmiljøet ved NTNU-SINTEF startet opp med CO2-forskning på slutten av 80-tallet, ble det også ellers en stadig økende internasjonal interesse for bruk av CO2 som arbeidsmedium.

IEAs Annex 27; "Selected Issues on CO2 as Working Fluid" ble offisielt startet opp i 1999 og ble avsluttet i 2002. Bl.a. Japan, Sverige, Norge, USA, Storbritannia var deltagere i Annexet, og Norge, gjennom SINTEF Energiforskning AS, hadde ansvaret som Operating Agent. Hvert medlemsland bidro med utvalgte prosjekter og disse ble samlet i en sluttrapport som ble skrevet av SINTEF Energiforskning. Målet for Annex 27 var å ytterligere forbedre teknologien og finne optimale systemløsninger for CO2 som arbeidsmedier i kulde- airconditioningsanlegg og varmepumper.

En annen viktig oppgave i Annex 27 var å samle informasjon om bruk av CO2 i medlemslandene og identifisere aktuelle bruksområder i de enkelte landene. Gjennom annex-perioden på tre år håpet medlemmene i Annexet at dette kunne være et bidrag til å overvinne de siste barrierer mot introduksjon av CO2 og komme videre i kommersialiseringen av teknologien.


SINTEFs workshop i forbindelse med IEAs Annex 27; "Selected Issues on CO2 as Working Fluid in Compression Systems"
SINTEF Energiforskning, Klima- og kuldeteknikk sto for 10 år siden altså som teknisk arrangør for en workshop i forbindelse med IEAs Annex 27; "Selected Issues on CO2 as Working Fluid in Compression Systems". Hele 58 deltagere fra i alt 14 land hadde satt av to dager for å høre mer om internasjonal forskning og møte andre interessenter innenfor dette fagområdet.
 
I løpet av første dag ble i alt 11 CO2-relaterte prosjekter presentert. Første sesjon var satt av til rapporter om systemer og systemløsninger for CO2.

- Yuji Yoshida fra Matsushita Electric Industrial Company i Japan og Samer Sawalha fra Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Sverige presenterte forsknings- og utviklingsarbeid innenfor bruk av CO2 i sine respektive land.

- Clark Bullard, fra Universitetet i Illinois, USA, avsluttet første sesjon med en presentasjon av et prosjekt om en prototype airconditioningsanlegg for bruk i blant annet militære kjøretøy, som er utviklet ved Universitetet i Illinois. Alle disse prosjektene var bidrag i IEA Annex 27.

Sesjon to ble åpnet av Steven Lobregt fra den nederlandske forskningsorganisasjonen TNO. Han snakket om CO2 i industrielle kuldeanlegg.

- David Davidson fra Driver Technology i Storbritannia hadde deretter en presentasjon av det britiske bidraget i Annex 27, som er utvikling av en ny kompressor for transkritisk CO2.

- Heinz Baumann, Sveits, presenterte et lovende sveitsisk prosjekt der målet var å utvikle en oljefri stempelkompressor for CO2.

- Bjørn Palm fra KTH i Sverige avsluttet sesjonen med et prosjekt som tok for seg bruk av CO2 og propan i termosyfon, et prosjekt som er utført av studenter ved KTH, under ledelse av Bjørn Palm.

Første presentasjon i sesjon tre var Jostein Pettersen fra NTNU som la fram resultater fra et prosjekt der målet var å vurdere risikoen forbundet med bruk av CO2 som arbeidsmedium, spesielt med hensyn til det høye arbeidstrykket i slike systemer.

- De tre etterfølgende presentasjonene av Eiji Hihara, Univeritetet i Tokyo, Japan, Eckhard Groll, Universitetet i Purdue, USA og Jostein Pettersen, NTNU la alle fram resultater fra tre ulike prosjekter rundt varmeoverføringsegenskapene og trykktap for CO2. 

Tirsdag 19. september var satt av til gruppearbeid på utvalgte emner innenfor bruk av CO2 som arbeidsmedium. Aktuelle grupper var
- systemer/nye bruksområder,
- kompresjons/ekspansjonsmaskiner,
- varmeoverføring, og
- sikkerhet.

Det var klart størst deltagelse på gruppen for systemer og nye bruksområder. Hensikten med dette gruppearbeidet var å identifisere utfordringen og muligheter på disse utvalgte områdene. Målet var at hver gruppe skulle enes om en prioritert liste over utfordringer og muligheter på hvert felt.

Clark Bullard fra Universitetet i Illinois, USA rundet av workshopen med en orientering om hvor teknologien står pr i dag og synspunkter på utviklingen videre. Etter hans mening var man nå kommet et langt steg videre i arbeidet for å gjenintrodusere CO2 som et miljøvennlig og effektivt alternativ til de eksisterende KFK, HFK og HKFK-mediene, sitat: "Mye av de teknologiske utfordringene er løst og det som gjenstår nå, er i større grad å bryte politiske og økonomiske barrierer". Dette var iflg. Bullard utfordringer som måtte løses før CO2 allment vil bli betraktet som et fullgodt erstatter for andre arbeidsmedier på enkelte områder. Bullard framhevet til slutt at vi nå er på god vei mot et internasjonalt gjennombrudd for CO2-teknologien.

Mitt spørsmål er selvsagt:

Hvor er det blitt av all denne verdifulle forskningen?! Når hørte vi sist om utviklingen her?
Er CO2-hysteriet i ferd med å knekke også dette forskningsområdet, altså et område der CO2 faktisk er reinspikka nyttig?!

Noen som kan kommentere?
« Siste redigering: Mai 03, 2012, 00:50:13 am av Telehiv »
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten