Dagens link om alt annet enn klima

Startet av seoto, august 24, 2011, 12:48:32 PM

« forrige - neste »

Jostemikk

Sitat fra: seoto på mai 23, 2014, 14:20:27 PM
Dersom det kan være antisemittisk å snakke om medienes eiere, ja, da beviser det jo bare hva folk knapt tør å si høyt: Eierne er tydeligvis jøder (sionister/askenasier), for ellers kunne det ikke være antisemittisk å snakke om dem ;)

Og selvsagt er det UKIP som skal angripes, for de er på vei til å ta skremmende mye makt fra de veletablerte, de som allerede har godtatt den skjulte makten. Noen føler seg truet ;)

Is Talking About Media Ownership Anti-Semitic?

Askenasikhazarene har ikke en dråpe semittisk blod, og det er de som eier MSM. Kritiserer man eierskapet i MSM, er det derfor pr. definisjon aldeles umulig å bedrive antisemittisme. De eneste antisemittiske grupperinger jeg vet om, er askenasikhazarene. De bedriver ren apartheid-politikk i "Israel", eller Palestina som det heter, gjennom kraftig undertrykking av de egentlige semittene, palestinske kristne, muslimer/arabere, og sefardiske jøder. Alt dette i en "nasjon" de ikke har noen som helst historiske rettigheter til.

Alt er snudd på hodet, noe jeg har nevnt utallige ganger. Askenasikhazarene ser på seg selv om guds utvalgte folk, de kan drepe, lemleste og voldta jenter i alle aldre blant gentilene, (oss) som de kaller for kveg og umenneskelige. Deres skrifter, i særdeleshet Talmud, forteller rett ut at deres overlegne rase og blod skal bli jordens herskere, mens vi goyim/gentiler, skal utryddes eller brukes som slaver.

Folk må virkelig klore snerken ut av øynene, hvis ikke går det aldeles galt.

Jøder skal kalles mennesker. Verdens folk skal ikke kalles mennesker men kveg
(Baba Bathra 114b)

Skjønt verdens folk i det ytre ligner jødene, så er de bare aper sammenlignet med mennesker (dvs. jødene)
(Schene luchot haberith 250b)

Det er tillatt for jøder å gå til akum(ikke-jøder), lede dem, gjøre forretninger med dem, snyte dem og ta pengene deres. For akums (ikke-jøders) rikdom er å betrakte som fri eiendom og tilhører den første (jøde) som får tak i den

Jøden er den levende Gud, Guds inkarnasjon; han er det himmelske menneske, andre er jordiske, av mindreverdige raser. De eksisterer bare for å tjene Jøden. De er av kvegætt.
(Kabbala)

Redd ikke en gojim (ikke-jøde) som er i dødsfare
(Hilkkoth Akum XI)

Å myrde gojim (ikke-jøder) er som å drepe ville dyr
(Sanhedrin 59a)

Selv de beste blant gojim (ikke-jøder) bør bli drept
(Abodah Zara 26b)

En gojim (ikke-jøde) som snuser, trenger inn i loven (Talmud), er skyldig med sitt liv
(Sanhedrin 59a)

Å meddele noe til en gojim om våre religiøse affærer vil være det samme som å drepe alle jøder, for hvis gojim visste hva vi lærer om dem, ville de drepe oss åpenlyst
(Libbre David 37)

Utryddelse av de kristne er et nødvendig offer

(Zohar, Shemoth)

Tradisjonen forteller oss at de beste blant gojim (ikke-jøder) fortjener døden
(Ibid. Vaikra Rabba 14b)

Psalmisten sammenlikner akum (ikke-jøder) med urene dyr i skogen
(Kethuboth 110b)

Det seksuelle samværet mellom gojim er som mellom dyr
(Sanhedrin 74b, Tosepoth)

Enhver som utgyter hedningers (kristnes) blod er like akseptabelt for Gud som den som bringer et offer
(Ialkut Simoni 245c.n.772)

En jøde kan skjende en ikke-jødisk pike når hun har fylt 3 år og 1 dag
(Aboda sarah 37a)

Seksuelt samkvem med døde slektninger er tillatt uansett om hun eller han var enslig eller gift
(Yebhamoth 55b)

Har en voksen mann seksuelt samkvem med en liten pike er det ikke noe å bry seg om, for hvis piken er mindre enn 3 år gammel er det som om man stikker fingeren i øyet;- tårene kommer i øynene igjen og igjen:- og slik kommer jomfruligheten tilbake hos den lille piken under 3 år
(Kethuboth 11b)
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Jack Speer-Williams har skrevet en artikkel som umulig kan være særlig overraskende for de som føler med i samfunnsutviklingen, men selv de mest kunnskapsrike kan ha godt av en påminnelse fra tid til annen.

Her blir dere presentert bankoligarkenes genistrek nummer en etter at de kuppet alt av lære- og utdanningsinstitusjoner i forbindelse med den industrielle revolusjonen. Hjernevask ungene fullstendig på grunnskolen, for deretter å la dem sette seg i gjeld for å finansiere den høyere skolegangen selv. Slik skapes livstids gjeldsslaver, som betaler avdrag og ikke minst skammelige renter til de samme, som foruten å ha hjernevasket dem er de samme som vil stå som flestepartens arbeidsgivere etter endt utdanning.

SitatMajoring in Debt

First, the establishment mandated that all American children had to attend twelve years of indoctrination – the inculcation of statist doctrines in free public schools.


Then, many of our high school graduates, who could no longer think critically for themselves, believed they should attend college, despite the shockingly outrageous personal expense to themselves, creating a debt that is likely to follow them for the balance of their lives.

College tuitions have risen one-thousand percent since 1978, which is four times the rate of inflation or healthcare costs.
Unless we discontinue this lethal one-two sucker punch of free public schooling that doesn't teach our students how to think critically, followed by the absurdly high cost of secondary schooling, we will have generations of Americans who cannot think for themselves and will be debt-ridden for the rest of their moral lives.

Debt-ridden for the rest of their lives?

Yes, that is ensured with the galloping  usury interest rates that come with all government-sponsored student loans.
Due to our failed US economy and its lack of decent paying jobs, former students are often forced to make only partial monthly payments on their loans. Then they are hit in the face with growing principals to deal with.

Not atypically, one student started off with an initial loan of $44,000, in which he paid back $31,000 over twenty-two years. Unfortunately, his repayments were too slow to prevent his loan principal from rising to a current $128,000.
In another case, an ex-student took out  initial loans that amounted to $85,000 which, thanks to an eight percent variable interest rate, has since risen to $385,000.

The above two examples are not unique. There are hundreds of thousands of similar stories across America, with student loans now exceeding one trillion dollars ($1,000,000,000,000– a million million).

...

We have all been betrayed so often by our local, state, and national bureaucrats and politicians that the phrase public servant has become a pejorative term, especially to the hundreds of thousands of our poor citizens who made the tragic mistake of majoring in debt.

Still, our self-destructive tolerance of self-serving people in positions of power runs the gamut of our society – from career Democrats to career Republicans, from local police chiefs to US senators, from CEOs to judges, from Federal Reserve System board members to the hierarchy of American intelligence agencies – all are ordained and managed by the controlling oligarchs of earth.
Only Satan, and his lowly minions in our government and corporations, could have conceived such clever ways to destroy what was once the greatest nation in recorded history.


http://www.veteranstoday.com/2014/05/25/majoring-in-debt/
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Dette er lite trivelig stoff, men de som er nysgjerrige og ønsker lære litt, klikk her og her for bakgrunnskunnskap, og her for ytterligere opplysninger, samt hva myndighetene i USA får seg til å gjøre i sakens forbindelse.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

seoto

Det er helt fryktelig hva verden har utviklet seg til å bli. Vi styres av en umenneskelig elite, der kun deres egne interesser, enten det gjelder makt og/eller penger, har noen verdi for dem. Mennesker er bare kveg og slaver for dem, og de synes det er altfor mange av oss.
Hvordan skal vi, som fortsatt er mennesker, kunne komme oss ut av den farlige situasjonen vi nå befinner oss i?
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Jostemikk

#1249
Sitat fra: seoto på mai 27, 2014, 00:01:50 AM
Det er helt fryktelig hva verden har utviklet seg til å bli. Vi styres av en umenneskelig elite, der kun deres egne interesser, enten det gjelder makt og/eller penger, har noen verdi for dem. Mennesker er bare kveg og slaver for dem, og de synes det er altfor mange av oss.
Hvordan skal vi, som fortsatt er mennesker, kunne komme oss ut av den farlige situasjonen vi nå befinner oss i?

seoto, det er det store spørsmålet, og jeg leter hele tiden etter svar. Jeg kan vanskelig se annet enn at dette dreier seg om ren psykologi, og at oligarkene og deres håndtlangere de siste hundre årene har blitt dyktigere i psykologisk manipulering for hvert år som har gått.

Jeg gjør nok et lite legmanns forsøk på å forklare litt om hvordan vi mennesker er skrudd sammen. Jeg har et lite håp, muligens aldeles fåfengt, om at både skeptikere til konklusjonene til FNs klimapanel og andre vil forsøke bidra og finne ut av dette sammen med meg, for det er såvidt jeg makter forstå helt essensielt når det gjelder å forstå dagens internasjonale begivenheter, klimasaken inkludert.

Noen eksempler fra Shawshank Redemption, på norsk Frihetens regn - et mesterverk av en film

Først legger jeg ut eksempler fra filmen, deretter blir det noen sitater og tanker om hva institusjonalisering dreier seg om, og hvilke krefter som ligger i denne formen for kognitiv dissonans, og hvordan vi blir tvunget til å se på institusjonalisering som bærebjelken som gir oss trygghet og faste former gjennom livet.

Rollefiguren Brooks Hatlen har tilbrakt hele sitt voksne liv i fengsel etter at han ble dømt på begynnelsen av det tyvende århundret. Så en dag får han beskjed om at han skal settes fri, etter mer enn 50 år innenfor murene. Dette gjør ham så livredd, at han nesten tar livet av en venn for å slippe å bli løslatt.

Etter at Brooks blir snakket fra å gjennomføre udåden, snakker rollefiguren Red om hva det innebærer å bli institusjonalisert.

http://www.youtube.com/v/Fl3J_QDBRMs


Det går som myndighetene har bestemt. Gamle Brooks settes fri, og blir kastet alene og livredd ut i en verden han ikke tilhører, ei heller gjenkjenner.

http://www.youtube.com/v/_K8kgYh7P38


SitatInstitusjon

Institusjon har litt forskjellige betydninger på norsk.


  • En institusjon kan være en mer eller mindre definert norm for atferd og tenkemåter i en samfunnsgruppe eller et samfunn. Slike vedtatte regler eller institusjoner utgjør et kulturelt fellesgrunnlag for samfunnet og kan omfatte skikk og bruk, språk, moral og annet. Denne forståelsen av ordet er vanlig innen samfunnsvitenskapene.

  • Betegnelsen institusjon brukes også om mer konkrete innretninger i samfunnet som bygger på lover, vedtekter eller sedvane eller om organiserte virksomheter av offentlig eller allmenn karakter. Institusjoner av denne typen kan for eksempel være et offentlig kontor, en tjeneste eller etat, en organisasjon, en stiftelse eller andre betydningsfulle og tradisjonsrike foretagender og samfunnsaktører.

  • Ordet institusjon brukes i dagligtalen dessuten ofte om forskjellige typer anstalter, behandlings- og pleiehjem, særlig for gamle, barn og syke. Slike institusjoner kan eksempelvis være psykiatriske institusjoner og sykehus.

Ordet institusjon kommer av det latinske institutio som betyr å «innrette», og institutum som betyr «innretning» eller «sedvane». Det er i slekt med ordet institutt.

Institusjonalisering

Institusjonalisering betyr å få noe inn i faste, regelstyrte former eller gjøre det til en institusjon, altså etablere det som en grunnleggende og normgivende tjeneste, innretting eller faktor i samfunnet. Det kan også bety å sende noen på en helseinstitusjon. En institusjonalisert pasient eller bruker er en person som gjennom lang erfaring med eller opphold på en institusjon sitter fast i rollen som hjelpetrengende og har blitt avhengig av hjelp som opprinnelig var tenkt å være midlertidig.

Staten og byråkratiet setter faste rammer for oss og vi er tillært å gjenkjenne dette som trygghet

Vi står opp på kommando. Vi spiser på kommando. Vi lever hele døgnet på kommando. Staten tenker for oss, og Staten setter rammene for akseptabel oppførsel. De som lystrer får leve et "lykkelig" liv, og klarer ikke å identifisere trygghet utenfor disse rammene.

Lydighetstreningen starter allerede tidlig i barndommen, og indoktrineringen blir etter hvert så total at det for det store flertallet av befolkningen er helt umulig å gjenkjenne frihet når de når voksenalderen. En ny trygghet er skapt gjennom institusjonalisering, og det er bare denne folk klarer å gjenkjenne som trygghet, og paradoksalt nok, som frihet.

Reagerer vi noenlunde likt som hunder, og blir dette brukt mot oss for å øke lydigheten?

Ganske mange hunder vil respondere positivt rent psykisk hvis de blir gitt en fast plass for opphold når de er alene. En fast, og ikke minst trygg plass. Går hunden fri i huset når den er alene, føler den et ansvar for å beskytte hele området. Bli den bundet til en fast plass i et hjørne, reduseres volumet hunden må forsvare betraktelig. Har den et bur den blir plassert i når den er alene, blir volumet ytterligere redusert. Dette kan sammenlignes med et hi, der de kun trenger konsentrere seg om farer fra en begrenset retning.

Er vi så "primitive" i vårt adferdsmønster og i vår psykiske respons på hva trygghet er, at psykologene kan studere hundeadferd for å lære om hvilke triggere som får oss til å respondere positivt/negativt på variasjoner i påvirkninger vi blir presset inn i? Jeg vet ikke. Det jeg imidlertid vet er at psykologien har vært innrettet på å påvirke menneskeheten til å tilpasse seg et institusjonalisert liv. Hvor enn motsatt dette høres, er det gjort nettopp for å få det "demokratiske" og institusjonaliserte samfunnet til å fungere bedre. Fungere bedre for de som leder oss. Bevisst indoktrinering og hjernevask satt i system, slik at vi skal bli lydige nok til å bli en nyttig del av et samfunn som aldri er ment å funger til vårt beste, men for deres beste.

Det institusjonaliserte mennesket gjør nesten hva som helst for å forsterke den kunstige tryggheten og friheten de er tillært å gjenkjenne. De melder seg inn i klubber, politiske partier, og grupper bestående av meningsfeller, for således å forsterke følelsen av trygghet. Det tryggeste av alt er å kunne gjemme seg bak en eller annen flertallsbeslutning og ferdiglagede argumenter og meninger. Således sementer de selv den statlige indoktrineringen og hjernevaskingen så solid at det blir helt umulig å noen sinne nå inn med argumenter som divergerer fra denne formen for trygghetsoppbygging. Den onde sirkelen er sluttet av enkeltindividet, og den er sluttet for godt. Resultatet er at de opphører å eksistere som individer.http://en.wikipedia.org/wiki/The_Shawshank_Redemption

http://no.wikipedia.org/wiki/Institusjon
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Ewer Gladblakk.

Løft kun ett bein om gangen.....ellers går du bare på snørra!

Jostemikk

Sitat fra: Ewer Gladblakk. på mai 31, 2014, 18:07:08 PM
Jordas undergang.....enda en gang!
http://www.dagbladet.no/2014/05/31/nyheter/utenriks/asteroider/cnn/ireport/33598611/

Neida, bare en luring som misbrukte allemann-siden til CNN. Det er nok lite å frykte av kometer som påståes å treffe oss den 35. mars. Det som skjer den trettifemte dagen i en måned er ikke noe folk flest trenger bekymre seg over. ;D
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Ewer Gladblakk.

SitatNeida, bare en luring som misbrukte allemann-siden til CNN. Det er nok lite å frykte av kometer som påståes å treffe oss den 35. mars. Det som skjer den trettifemte dagen i en måned er ikke noe folk flest trenger bekymre seg over.
Hvis slike og sånne "luringer" skal fortsette å predike jordas undergang helt i fra den første til den siste soloppgang, så får dem nok rett til slutt....DET er ivertfall helt garantert!
Jorda har jo ikke "siste forbruksdato" stempla i margen....og den som tipper rett får neppe langvarig glede av gevinsten! :)
Løft kun ett bein om gangen.....ellers går du bare på snørra!

Jostemikk

#1253
Dagens link uten at jeg gidder legge ved en eneste link. De siste 24 timer har tusener mistet strømmen i Hedmark. For mange tusen varte det over 12 timer. Minibankene sluttet å fungere landet over, og Svalbard har mistet telefon- og Internettforbindelsen.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Før jeg lar øksa falle, minner jeg om at journalist Rønneberg tidligere har fått velfortjent ros her på forumet da han tok opp "terror"lovgivningen i USA, og nevnte hvordan den har gjort amerikanske borgere fullstendig rettsløse. De kan drepes uten lov og dom.

http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,99.msg23520.html#msg23520

Denne gang er det ingen ros jeg kommer med. Jeg stiller rett og slett spørsmålet hvordan det er mulig for en voksen mann å skrive noe så avsindig idiotisk som dette:

[attachimg=1]

...

[attachimg=2]

Der sto de, de kinesiske studentene/demonstrantene. Som bønder på et sjakkbrett, uten selvstendig vilje. "Kanskje tusener" lot seg kjøre ned av stridsvogner i et slags kollektivt selvmord, og en må derfor kunne anta at det lå mange våte flekker igjen etter dem i gatene rundt Den himmelske freds plass denne junidagen.

Rønneberg mener at "kanskje tusener" hadde det mot som kreves for å stå rolig foran framrykkende panservogner og rett og slett la seg overkjøre. Går han på psykofarmaka?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

#1255
SitatIn 1984 – with Vice-President George Bush heading the National Narcotics Border Interdiction Service (NNBIS) – US officials ignored repeated chances to apprehend Pablo Escobar and Jorge Ochoa – kingpins of the Medellin Cartel.

The two were busy shipping cocaine through CIA agent John Hull's Costa Rican ranch.

Veterans Today - Four Horsemen, CIA and the Colombian Coca Express

Dette er ting jeg har lagt fram dokumentasjon om tidligere, og denne gang utfordrer jeg forumets medlemmer til å komme med kommentarer om hva dette har som mulig sammenheng med norsk narkotikapolitikk å gjøre. E-tjenestene er det samme som domstolene. E-tjenestene er også de største importørene av narkotika til de forskjellige nasjonene. E-tjenestene er foruten å være det samme som domstolene, også det samme som banksystemet. Sistnevnte bygde opp e-tjenestene.

Kom med betraktninger om implikasjonene i vårt mega-korrupte land.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Spiren

Ukraine President Once Agent for U.S. State Department

SitatBy Michael Collins
June 10, 2014 "ICH" - Is he still working for his former masters in Washington, DC?
Two diplomatic messages from the WikiLeaks Public Library on U.S. Diplomacy indicate that newly elected President of Ukraine, Petro Poroshenko was an agent for United States State Department. A confidential message from the U.S. Embassy in Kiev on April 29, 2006 mentions the newly elected Ukraine president twice.

http://www.informationclearinghouse.info/article38760.htm
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.

Jostemikk

Sitat fra: Spiren på juni 12, 2014, 18:52:51 PM
Ukraine President Once Agent for U.S. State Department

SitatBy Michael Collins
June 10, 2014 "ICH" - Is he still working for his former masters in Washington, DC?
Two diplomatic messages from the WikiLeaks Public Library on U.S. Diplomacy indicate that newly elected President of Ukraine, Petro Poroshenko was an agent for United States State Department. A confidential message from the U.S. Embassy in Kiev on April 29, 2006 mentions the newly elected Ukraine president twice.

http://www.informationclearinghouse.info/article38760.htm

Takk for link og sitat!

Det er verre enn bare det, Spiren. Det er snakk om askenasi-khazarenes inntogsmars.  Multimilliardær og ny president, Petro Poroshenko, verdensmester i dårlig parykk og styrtrik amerikansk politiker John Kerry, og den spesialutplukkede bankeren, nå ny statsminister, Arseniy Yatsenyuk.

[attachimg=1]

Var det ikke for at det er så forbannet tragisk, er det nesten så en kunne trukket på smilebåndet av galskapen. Med tragisk mener jeg ikke at sosiopatene holder på med sitt. Med tragisk mener jeg det skammelige i at folk flest bare lar dette suse og gå uten å ha mot, vett, eller personlig integritet til å ta et oppgjør med denne mafiakriminaliteten.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Spiren

Sitat fra: Jostemikk på juni 12, 2014, 19:25:33 PM
Var det ikke for at det er så forbannet tragisk, er det nesten så en kunne trukket på smilebåndet av galskapen. Med tragisk mener jeg ikke at sosiopatene holder på med sitt. Med tragisk mener jeg det skammelige i at folk flest bare lar dette suse og gå uten å ha mot, vett, eller personlig integritet til å ta et oppgjør med denne mafiakriminaliteten.
Min fremheving

Veldig tragisk og skammeligt
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.

seoto

Sitat fra: Jostemikk på juni 12, 2014, 19:25:33 PM
... Det er snakk om askenasi-khazarenes inntogsmars.

Det går faktisk sterke rykter om dette på Internett, nemlig at det kan bli en sterk strøm fra andre land av askenasier. Kanskje de ønsker seg et nytt Israel?

Kanskje Kerry også ønsker seg nærmere sine røtter?
http://judaism.about.com/od/jewishgenealogy/a/jewpas_kerry.htm
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.