Lukewarmer

Startet av Jostemikk, mars 14, 2012, 20:10:48 PM

« forrige - neste »

Jostemikk

Hva kvalifiserer til betegnelsen lukewarmer?

Her er et kort sitat fra Wikipedia - Lucia Liljegren:

SitatIn the climate change debate, Lucia classifies herself as a "lukewarmer": a person who recognizes global warming, but doubts the severity of the problem, and the certainty of climate science predictions.

Man er enig i mainstreams forståelse av atmosfæreeffekten, til dels også positiv feedback. Felles for mange av de jeg har sett som ser på seg selv som lukevarmers skiller seg mest fra alarmistene ved at de setter strenge regler for akseptabel akademisk oppførsel, samt at de ikke ser på CO2-effekten som noe spesielt stort problem, og mener at vi fint rekker tilpasse oss før vi allikevel går tom for fossilt brensel, samt at det ikke finnes noe "tipping point".

De fleste mener også at den kinetiske energi fra IR, til tross for at de ikke kan trenge lenger ned i vannoverflaten enn sin egen bølgelengde, på en eller annen mystisk måte er i stand til å varme havet selv uten hjelp fra opprørt hav med dertil hørende miksing av overflatelaget. Felles for alle som tror på dette er at de blir fjerne i blikket og forsvinner fra diskusjonen hver eneste gang de blir stilt vriene spørsmål. Ja bortsett fra Anthony Watts, Roy Spencer og Willis Echenbach, da. De blir sinte og kommer med stygge karakteristikker av sine meningsmotstandere, eller tillater slikt å skje.

Just my two cents. ;)
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Okular

SitatDe fleste mener også at den kinetiske energi fra IR, til tross for at de ikke kan trenge lenger ned i vannoverflaten enn sin egen bølgelengde, på en eller annen mystisk måte er i stand til å varme havet selv uten hjelp fra opprørt hav med dertil hørende miksing av overflatelaget.

Dette er en av mine kjepphester. Åssen i alle dager kan man få lov til å ture fram uten å settes til veggs på akkurat dette punktet. De har jo i realiteten ingen effektiv mekanisme å komme med. Og de veit det. Atmosfæren kan simpelthen ikke varme opp havene. Det er nødt til å gå motsatt vei. Man trenger jo ikke å gå lenger enn til svingningene i SST kontra atmosfæriske temperaturer - førstnevnte leder alltid an med noen måneder. ENSO har jo dessuten sitt håndfaste fingeravtrykk plastret over absolutt hele den globale temperaturkurven. Jeg føler meg overbevist om at nettopp ENSO med sin veksling mellom netto positive (overvekt av El Niño'er) og negative (overvekt av La Niña'er) epoker, koblet med endringene i solinnstrålingen siden 1600-tallet (og da særlig ved akkumuleringen av energi i systemet over tid), kan forklare nær sagt hele den globale temperaturutviklingen fra den tid til i dag. Den ene styrker eller stagger den andre i gitte tidsrom. Og slik trer temperaturkurven fram.


Jostemikk

Her er vi helt enige, Okular. Oppvarmingen skjer ved Ekvator. Mer varmt vann mot Arktis. Mindre is i Arktis. Større nedkjøling av havet grunnet mindre is. Nedkjølingen gir fordamping. Dette gir mer nedbør, om vinteren gjerne som snø. Stor snødekke på den nordlige halvkule øker albedo. Dette gir enda sterkere nedkjøling av havet. Kaldere vann tilbake mot de ekvatoriale områdene.

I samband med alt dette er forandringer i skydekket, endringer i passaten, forandringer i trykksystemer. Tørke i et område, syndeflod i et annet, osv.

Jeg lurer på hvor klimasaken ville stått i dag hvis det jeg nevnte over hadde fått like stor oppmerksomhet som vår bilkjøring. :D
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren