Wikipedia

Startet av Smiley, mai 10, 2014, 19:19:52 PM

« forrige - neste »

Smiley

Under strålingsbalanse på Wikipedia fant jeg følgende;

"Økt solinnstråling vil for eksempel gi høyere middeltemperaturer og høyere vanndampinnhold i atmosfæren. Vanndamp er en gass som absorberer infrarød stråling og sender den tilbake til jordoverflaten. Dette kan slå ut begge veier ved at mer stråling mot jordoverflaten fører til høyere temperatur, men økt vanndampinnhold kan også føre til økt skydekke og dermed økt global albedo. Situasjonen er komplisert siden mange faktorer spiller inn, og derfor har ikke konseptet bak strålingsbalansen så stor nytteverdi, selv om den er fysisk riktig."

Merk de to siste linjene!

Har klimafanatikkerne blitt late og glemt å redigere Wikipedia. Her står det jo at nytteverdien er liten ;)

Objektiv

http://no.wikipedia.org/wiki/Skydekke

Rolle i klimasystemet
Skyer er svært viktig for klimasystemet, særlig fordi de kan reflektere store mengder sollys ut igjen i verdensrommet og på den måten kjøle ned jordoverflaten. Dette kan balansere den økte mengden av drivhusgasser i atmosfæren, og føre til at oppvarmingen av Jorda ikke blir like stor som forventet. Samtidig kan skyene hindre varmestråling fra jordoverflaten i å forlate atmosfæren ved å sende tilbake varmestrålingen mot overflaten, og på den måten føre til at jordoverflaten ikke blir like mye avkjølt som i skyfritt vær. Særlig gjelder dette om natten da varmetapet er størst.

Her står det at skyenes reflekterende evne kan føre til at oppvarmingen ikke blir like stor som forventet.

Smiley

Så det er tydeligvis en endring på Wikipedia etter et klimafanatikkerne fikk redusert kontroll. Dette er jo mye mer objektivt.
Det er bra verden går fremover ;)

Amatør1

Sitat fra: Smiley på mai 11, 2014, 09:43:10 AM
Så det er tydeligvis en endring på Wikipedia etter et klimafanatikkerne fikk redusert kontroll. Dette er jo mye mer objektivt.
Det er bra verden går fremover ;)

Jeg er ikke enig i at det er framgang på Wikipedia, selv om alarmistene har problemer med å være konsistente med sin ikke-konsistente fysikk.

Wikipedia-sitatet fra Objektiv sementerer den ikke-dokumenterte og uvitenskapelige påstanden om "drivhusgasser", som om det var et ugjendrivelig faktum. Alarmistene behøver ikke gjøre annet enn å smile og gni seg i hendene.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to