Nytt forum?

Startet av Zevdo Nym, juni 26, 2014, 11:15:53 AM

« forrige - neste »

Zevdo Nym

Nå har brorparten av oss fått fordøye meldingen om dette forumets endelikt en liten stund. Nå er det på tide å se fremover - skal vi starte et nytt forum? Jeg føler det er viktig å bevare brukergruppen vi har her. (Eller møtes alle sammen allerede et annet sted også, som jeg ikke vet om? :)) )

JEG har ikke ambisjoner, kunnskap eller tid til å administrere eller moderere et forum av lignende størrelse som Klimaforskning.com. MEN, jeg kan sette opp det tekniske og administrere det. Jeg stiller opp med domenenavn, webserver, foruminstallasjon osv. dersom det er ønske om det.

Hvis jeg får tilstrekkelig respons på dette, kan vi starte diskusjonen om hvordan vi skal gjøre det. F.eks. hvilket domenenavn, hvilken forummotor, regler, innhold, delforum, profil osv. osv.
Akk, så lett det er å bryte fysikkens lover for egen vinnings skyld når det ikke er straffbart.

Jostemikk

Godt og konstruktivt forslag, Pål! Håper dette er mulig å få til. De som fatter interesse for forslaget kan enn så lenge benytte PM-funksjonen for å utveksle opplysninger som muliggjør videre personlig kontakt. Bare et forslag.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Godt forslag, Elnan!
Forsvinner klimaforskning.com, forsvinner en av de få mulighetene til å målbære en helhetlig alternativ forståelse av klimasaken.
Her på forumet kan selvstendige og faglig kritiske resonnementer legges fram og uten risiko for å bli slettet og forfatter utestengt.

Jeg har notert meg at selv de mest saklige og korrekt dokumenterte AGW/CO2-kritiske innlegg (som selvsagt hadde blitt aksepterte her på forumet) på de typisk alarmist-etterplaprende foraene i MSM har blitt slettet og forfatter utestengt. Kanskje nettopp pga. solid dokumentasjon av ubehagelige sannheter?

Å få opp et alternativt og liberalt forum som respekterer sannheten uansett hvilken vei den peker vil derfor være svært viktig hvis dette forumet nå legges ned.

PS: Seotos store innsats er tilbørlig registrert og respektert hos undertegnede.

PS2: Jeg håper ellers at alle gode krefter kan være med og signalisere at de ønsker å ha et nytt, sannhetslojalt alternativ til dette forumet hvis det legges ned. Hvor skal opplyste, kritiske sjeler ellers gå? Min støtte er herved avlevert.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Smiley

Er det ikke mulig å overføre driften til andre og fortsette under samme navn og domene men med andre moderatorer?

Zevdo Nym

Sitat fra: Smiley på juni 26, 2014, 23:02:20 PM
Er det ikke mulig å overføre driften til andre og fortsette under samme navn og domene men med andre moderatorer?

Jeg føler ikke at det blir riktig, når vi ser hva Jostemikk legger til grunn for nedleggelsen. Han har investert veldig mye her, og vil måtte fortsette å "vedlikeholde" den store massen av informasjon  han har produsert.
Akk, så lett det er å bryte fysikkens lover for egen vinnings skyld når det ikke er straffbart.

Ewer Gladblakk.

SitatNå har brorparten av oss fått fordøye meldingen om dette forumets endelikt en liten stund. Nå er det på tide å se fremover - skal vi starte et nytt forum? Jeg føler det er viktig å bevare brukergruppen vi har her. (Eller møtes alle sammen allerede et annet sted også, som jeg ikke vet om?
Hvem er"vi" som skulle kunne restarte et slikt forum med den innsatsen som Jostemikk har bydd på av seg skjøl med for å holde så mye av det det igang på tross av eget liv og helse...?

Unnskyld meg, men jeg tviler, kjære godtfolk! :)
Løft kun ett bein om gangen.....ellers går du bare på snørra!

Zevdo Nym

Sitat fra: Ewer Gladblakk. på juni 27, 2014, 13:09:00 PM
SitatNå har brorparten av oss fått fordøye meldingen om dette forumets endelikt en liten stund. Nå er det på tide å se fremover - skal vi starte et nytt forum? Jeg føler det er viktig å bevare brukergruppen vi har her. (Eller møtes alle sammen allerede et annet sted også, som jeg ikke vet om?
Hvem er"vi" som skulle kunne restarte et slikt forum med den innsatsen som Jostemikk har bydd på av seg skjøl med for å holde så mye av det det igang på tross av eget liv og helse...?

Unnskyld meg, men jeg tviler, kjære godtfolk! :)

Ja, jeg tviler jeg også. Jeg står klar til å ta på meg ansvaret for det tekniske, men jeg har f.eks. ikke tid eller nok kunnskap til å være moderator hvis et nytt forum skulle anta en størrelse og/eller kvalitet som kan sammenlignes med Klimaforskning.com. Ei heller føler jeg meg kompetent til å stå for andre innlegg enn den "lette" sorten (type "Dagens link" o.l.). Det eneste jeg kan gjøre er å stille med plattformen. Gratis, åpent for alle og med lang levetid.

Mulige veivalg:
- En bred profil, med antall underforum omtrent som Klimaforskning.com
- En smalere profil, med mindre om "alt annet enn klima"
- En side som bare legger ut interessante linker til andre sider, med tilhørende (muligens tidsbegrensede) kommentarfelt
- Et forum (ev. underforum) eller en webside der kun definerte eller inviterte "hovedforfattere" kan starte tråder/skrive artikler
- Et forum som starter i det små og utvider seg organisk og (skal jeg tørre å nevne ordet her?) demokratisk  :D

(MERK: Dette var bare noen ideer som poppet opp. Jeg er åpen for alt, inkludert endringer og sammenblandinger av alle punktene jeg har nevnt. Det ene utelukker ikke det andre med mindre det er selvmotsigende)

Noen utkast til formål for et eventuelt nytt forum:
- Med en vitenskapelig forankring forsøke å forklare hvilke mekanismer som styrer klimaet
- Et mål om å opplyse, informere og formidle godt fundamentert kunnskap om miljøet på planeten vår
- Ettergå medias fremstilling av klimasaken
- Sette søkelys på makthavernes beslutninger rundt klima og miljø, både beslutningsgrunnlaget og resultatene
- En arena for kritiske røster som har blitt fratatt sin ytringsfrihet i den offentlige debatten andre steder
Akk, så lett det er å bryte fysikkens lover for egen vinnings skyld når det ikke er straffbart.

Smiley

Forslaget mitt var jo et resultat av et ønske om å beholde så mye som mulig av Jostemiks arbeid. Det er utrolig mye info som går tapt hvis forumet legges ned. Å få ny DNS er fort gjort. Å vedlikeholde alt dette pluss nye innlegg er mye arbeid men ser ikke bort fra at det vil kunne la seg gjøre hvis man forenkler kategoriene en del.
I stedet for å avvikle burde Jostemiks avløses ;) ny arbeidskraft trengs......

Amatør1

La det være klart at mitt primære ønske er at Klimaforskning.com fortsetter. Men det er Jostemikk som avgjør dette, og han har så langt vært klar.

Sekundært har jeg i noen dager fundert på å foreslå et nytt forum jeg også, der hensikten i så fall skal være å fortsette den åpenheten klimaforskning.com representerer, og der hovedtemaet er både klimavitenskap og klimapolitikk. Vi kommer ikke utenom det faktum at årsaken til at klimadebatten er slik den er ligger utenfor rammene til vitenskapen. Men selvsagt er vitenskapen slik den f.eks. forbilledlig er framstilt av Okular, et kjernetema.

Jeg er derfor interessert i å bidra med å videreføre dette forumet, enten her det er eller under et annet navn, i samarbeid med flere. Men det arbeidet som er lagt inn, bør videreføres, i hovedsak i samme form og med samme vekt på korrekthet, ærlighet, sannhet, åpenhet og kunnskap. Videre skal vi være åpne for alle sider av debatten, det er ikke vi som nekter å debattere med våre meningsmotstandere. For min del er det kun én ting jeg har svært lav toleranse overfor: Det at noen forteller meg/oss hvilke temaer vi ikke har lov å snakke om.

Jeg mener det er svært viktig at det eksisterer et forum med uttrykt skepsis til dagens klimaforskning og også til klimavitenskapen. Denne rollen har vi tatt på oss her på klimaforskning.com, og jeg mener vi har fått det til. Om det er slik at det ikke lar seg gjøre å videreføre dagens forum, kan jeg tenke meg å bidra til et nytt, slik som beskrevet.

Det må være klart at det er brukerne av forumet som skal stå for hovedinnholdet, så dette må i såfall være noe en større gruppe enn bare administratorene ser som sitt ansvar.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Zevdo Nym

Som nevnt kan jeg ta på meg å sette opp et nytt forum. Dette kan ta så lite som 1 dag, men en uke er nok mer reelt, jeg har ikke ferie ennå :)

Det som må avklares på forhånd når det gjelder det rent tekniske, er:

1) DOMENE/WEBHOTELL
Domenenavn pluss førsteklasses webhotell koster kr 450 pr. år, noe jeg mer enn gjerne er villig til å dekke selv. Jeg har en del domener fra før, så det blir en rabattert pris her, ca. 400 i året, vil jeg tro. Jeg vil da stå som eier av domenet, men gir det gjerne fra meg om jeg skulle ha behov for å si fra meg ansvaret en gang i fremtiden.

Det eneste vi trenger å bestemme her er selve domenenavnet. Jeg foreslår i utgangspunktet www.klimadebatt.com, som er ledig for øyeblikket. Kom gjerne med andre forslag.

2) FORUM-MOTOR
Jeg liker veldig godt Simplemachines, som er i bruk her på dette forumet. Jeg kommer til å gå for dette dersom ingen har bedre forslag. Det kan godt hende det finnes bedre forum, opplys meg gjerne.

Når dette er på plass, kan vi se på innholdsprofilen.
Akk, så lett det er å bryte fysikkens lover for egen vinnings skyld når det ikke er straffbart.