Klimaforskning

Diskusjonsforum => Generelt => Emne startet av: Telehiv på desember 03, 2013, 18:08:19 PM

Tittel: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Telehivdesember 03, 2013, 18:08:19 PM
IPCCs politisk oppnevnte utvalg la tidligere i høst la fram sitt famøse Summary for Policymakers (SPM), med klimaalarmistiske påstander som representerte et oppsiktsvekkende brudd med det som var kjent om IPCCs eget faglige ståsted på dette tidspunkt. IPCC nølte dermed atter en gang med å legge ut endelig bakgrunnsdokumentasjon (AR5) for å forhindre en reell faglig oppgang som kunne løpt helt ut av kontroll for dem, jfr. mine tidligere artikler med dokumentasjon om dette sørgelige faktum bl.a. her:

http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1505.msg32756.html#msg32756
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1503.msg32700.html#msg32700
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1486.0.html

De ulike debattene og etterprøvingene som har vært mulig å foreta gir likevel et visst kvalifisert grunnlag for å ta for seg de alvorligste ankepunktene:

1. Overraskende alarmistpåstander fra SPMs politiske kjerne tvinger IPCC til å endre den vitenskapelige seksjon i AR5
IPCC har de senere årene måttet nedjustere sitt estimat for klimasensitivitet med omtrent det halve i takt med det stadige større spriket mellom klimamodellene og fraværet av faktisk observert temperaturstigning samtidig som det atmosfæriske CO2-nivået har økt betydelig. Etter at representantene for SPM - et politisk oppnevnt utvalg - først la fram en rekke nye alarmistiske påstander, åpenbart ukvalifiserte og udokumenterte og som i tillegg syntes å fullstendig se bort fra denne utviklingen, ble IPCC tvunget til å endre den såkalte "vitenskapelige" seksjonen av AR5 for å få den til å henge sammen med de allerede avleverte aktivistpåstandene i SPM.
Dette "ryddearbeidet" pågår ennå!

2. Fremdeles uakseptabel mengde "gray literature" i AR5

AR5 inneholder fremdeles, tross den massive kritikken mot dette ifm. tidligere IPCC-rapporter, en stor mengde referanser til ikke-fagfellevurderte kilder ("gray literature")

3. Triksing med inntak av "ønsket" litteratur
Det er særlig etisk og vitenskapelig forkastelig at IPCC har tatt inn i sin siste rapport studier som meget aggressivt avviser skeptiske arbeider, og som i et tilfelle ikke engang var publisert da IPCC tok det inn, og i et annet tilfelle faktisk ikke ble sluppet før etter innleveringsfristen.

4. Utestenging av kritiske arbeider - fremming av egne fagmiljøer
I flere seksjoner i AR5 kan det påvises at lead author har ignorert omtrent alle tilgjengelige studier som hans miljø ikke har hatt full faglig kontroll med, og i stedet basert sitt kapitel omtrent utelukkende på sitt eget fagmiljøs arbeider. Jeg har i en tidligere artikkel her på forumet allerede omtalt og vist en del av omfanget  her:

123 AGW-kritiske, fagfellevurderte artikler avviste av IPCC i 2008-2012 (før AR5):
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1474.0.html

Tilsvarende foretok IPCC de samme "utrenskingene" foran framleggelsen av AR4 i 2007:
Arbeider som IPCC avviste før 2007 (før AR4):
Del 1: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,719.0.html
Del 2: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,720.0.html
Del 3: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,721.0.html
Del 4: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,722.0.html   

5. Uvitenskapelig/uetisk bruk av statistiske sikkerhetsestimater
Det har i en rekke seriøse vitenskapelige miljøer vekket både forferdelse og vantro at IPCC for alle praktiske formål har angitt "absolute confidence" om menneskeskapt oppvarming, og forsvarer denne meningsløse statistiske påstanden (ikke minst når man vet at det publiseres tusenvis av studier hvert år som ikke er enige i dette, selv om IPCC systematisk holder dem utenfor sine rapporter) ved innledningsvis å bruke en så vag formulering at selv de fleste skeptikere kunne sagt seg enig i framstillingen. Da dette ble presentert i SPM hadde politikeraktivistene plutselig - ut fra egne/nyoppkokte premisser - fremdeles satt "sikkerhetsfaktoren" til 97% for bl.a. 5 graders oppvarming og 7 meter havstigning de neste hundre år....

6. "Hockeykølla" omarbeides stadig, men er fremdeles like falsifisert iht. reelle vitenskapelige prinsipper
En rekke studier har for lengst plukket kølla fra hverandre til en flishaug, en del i IPCC vet at dette blir mer og mer pinlig og prøver å unngå at den blir mer trukket fram, men de verste aktivistene (med "køllefaren" Michael Mann i spissen) kjører på med stadig nye påfunn for å rehabilitere både seg selv og kølla. IPCC klarte ikke å hindre SPM å trekke dette aktivistgrepet fram også denne gangen, noe som bidro til at man må holde tilbake dokumentasjon og prøve å glatte over enda en gang i AR5s vitenskapelige seksjon, siden man her er inne på et område som faktisk kan presist angripes og falsifiseres hvis man fortsetter å argumentere som før om dette.   

7. Andre mulige værrelaterte faktorer enn CO2 underspilles og/eller ignoreres også i AR5
Typisk gjelder dette solens betydning, men også andre studier om f.eks. (særlig lokal) betydning av sot/askeutslipp. Vanndamp/skyer (det suverent viktigste av alle atmosfæreregulerende forhold) er klimamodellene forøvrig fremdeles helt ute av stand til å håndtere på noe slags fruktbart vitenskapelig vis: Likevel påstår IPCC at man har 97% vitenskapelig sikkerhet for sine krisevarsler! Frekkhetens nådegave, sa man før i tiden....

8. Det bredt studerte fenomenet UHI ("urban heat island") er holdt helt utenfor AR5
Dermed slipper man også å konfronteres med de mange påpekningene av dårlig kvalitet og/eller "klimataktisk rigging" ifm. overflate måleresultater, man har unngått å kritisk diskutere målemetodene for dette, og ikke minst - de manuelle justeringene ("juksteringene") IPCC-miljøet har foretatt på bred front for data kloden rundt, og som merkelig nok alltid synes å være justerte til støtte for AGW/CO2-profil.

9. Som for tidligere IPCC-studier: Manglende dataarkivering, nekting av utlevering av data, software-koder, osv.

Her kan man for historiske erfaringer med denne uvitenskapelige atferden eksempelvis spørre nitidige, systematiske og nøyaktige granskere som IPCC frykter, typisk folk som McIntyre og McKitrick, om hvor mange år de har brukt på å få ut data slik at påstander kan testes. Og at problemet fremdeles består også for AR5.

Og til slutt, når vi først strever med å formulere De Ti Nye Klimabud, må vi ta med den nye bortforklaringen som kreves for å forsvare at kloden ikke har vist oppvarming siden 1998:

10. IPCC skylder nå manglende oppvarming på havsykluser som har dratt varmen ned i dyphavene
Problemet er at dette slår seg selv i nakken når man ved forrige korsvei i AR3/2001 (før stansen i oppvarmingen var et tilstrekkelig langvarig anerkjent faktum) sa at "ocean cycles have nothing to do with the warming from 1978" (men som altså sluttet i 1998, og da måtte det altså en ny historie til....og da ble havet plutselig interessant igjen...nød lærer naken kvinne å spinne, heter det).

Se bl.a. Warren Meyer om dette på Climate-sceptic.com:
http://www.climate-skeptic.com/2013/09/climate-goundhog-day.html
Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Telehivdesember 03, 2013, 18:38:50 PM
Mens vi andre prøver å summere hvor langt ut av vitenskapelig kurs klimaalarmismen har endt opp, styrer de frelste ustoppelig på:

Et globalt konsortium av 13 internasjonale forskerteam koordinert av International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) og Potsdam Institute for Climate Impacts Research (PIK) har nå funnet ut at somler vi mer nå så er alle klimamål ute av rekkevidde i 2030 ("continuing with pledge pathways to 2030 could push climate goals out of reach").

Link: http://www.iiasa.ac.at/web/home/about/news/20131203-ClimatePledges.en.html

Vel, også dette vil nok oppleve å testes mot tidens tann, dvs. opp mot oppvarmings-stoppen/-utflatingen fra 1998: Iht. de velkjente naturlige 30/60 års sykluser begynte vi så - etter den varmere perioden fra 1976 - på en kaldere syklus fra ca. 2006 som slutter midt på 2030-tallet. Hvis den syklusen viser seg å stemme de neste 10-20 år må det vel begynne å bli tungt å holde alarmismefanen så høyt fremdeles?
Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Telehivdesember 03, 2013, 18:58:24 PM
Det kan kanskje også være nyttig å repetere "klimamotkultur"-gruppen NIPCC sin systematiske tilbakevisning av de siste IPCC-påstandene, som omfatter 3 hovedgrupper fra "avlyste katastrofer" med tilhørende retretter, til faglige feil og villedninger, og begrepsforvrengninger:

1. IPCC-retretter i 11 punkter
2. Villedende eller usanne påstander (Misleading or Untrue Statements)
3. Bedragersk språkbruk som forvrenger vitenskapen ("Deceptive Language that Misrepresents the Science")

Dette helt ned til påvisning av utvalgte enkeltforhold der IPCCs "vitenskap" spiller fallitt:

http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1479.msg32028.html#msg32028 
Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Jostemikkdesember 03, 2013, 22:50:27 PM
Tele, denne oppsummeringen bør du printe på billig papir og sende sammen med et klimajulekort til Pål Prestrud. Jeg velger han, for noen av hans yndlingshersketeknikker har vært svært robust, fagfellevurdert litteratur i de mest anerkjente magasiner, konsensus, eller, avgjort vitenskap. Den siste var blant andre redaktør i Forskning.no blant de kjappeste til å bruke mot opponenter til hennes elskede klimalysenkoisme.
Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Telehivdesember 03, 2013, 23:02:08 PM
Sitat fra: Jostemikk på desember 03, 2013, 22:50:27 PM
Tele, denne oppsummeringen bør du printe på billig papir og sende sammen med et klimajulekort til Pål Prestrud. Jeg velger han, for noen av hans yndlingshersketeknikker har vært svært robust, fagfellevurdert litteratur i de mest anerkjente magasiner, konsensus, eller, avgjort vitenskap. Den siste var blant andre redaktør i Forskning.no blant de kjappeste til å bruke mot opponenter til hennes elskede klimalysenkoisme.

Hehe,
jeg har faktisk ikke savnet Prestruds faglige begrensninger og uhørte usakligheter et sekund før du nevnte ham nå. Og jeg har ikke tenkt å vekke ham til live med noen henvendelse heller, han var kun "interessant" den gangen han misbrukte sin posisjon som leder av Cicero til å kolportere de mest arrogante men også mest hjelpeløse faglige hersketeknikker vi har sett selv i klimaindustrien.

Når jeg har tatt for meg vitenskapskritikken rundt IPCC, vil jeg heller peke på den interessante prosessen som Judith Curry har satt i gang ifm den avsporingen av seriøse vitenskapsprinsipper som klimaforskningen dessverre har havnet i front av.
I en artikkel 1. des. stiller Curry det helt sentrale spørsmål:

Has science lost its way?

Først viser Curry til et meget  interessant oppspill i LA Times: "Science has lost its way, at a big cost to humanity"
http://www.latimes.com/business/la-fi-hiltzik-20131027,0,1228881.column#ixzz2mS3tyajF

Dernest siterer ho Michael Eisen, som tar opp samme problem når han sier:

"The thing that should scare people is that so many of these important published studies turn out to be wrong when they're investigated further," says Michael Eisen, a biologist at UC Berkeley and the Howard Hughes Medical Institute.

Eisen says the more important flaw in the publication model is that the drive to land a paper in a top journal — Nature and Science lead the list — encourages researchers to hype their results, especially in the life sciences. Peer review, in which a paper is checked out by eminent scientists before publication, isn't a safeguard. Eisen says the unpaid reviewers seldom have the time or inclination to examine a study enough to unearth errors or flaws."


I det hele tatt, jeg vil anbefale å lese hele artikkelen til Curry, den er viktig i dagens etisk truede forskningsverden:
http://judithcurry.com/2013/12/01/has-science-lost-its-way/#more-13544
   
Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Jostemikkdesember 03, 2013, 23:23:49 PM
Jeg har lest artikkelen hos Curry, Tele, og den er tankevekkende. Det er jo også flere her på forumet som har nevnt tilsvarende, så vi er ikke aldeles tomme for gode observatører.

Selv har jeg jo hatt som hovedpoeng at klimavitenskapen kun er ei råtten gren på det digre vitenskapstreet, og at dette treet forlengst har råtnet fullstendig på rot sammen med resten av det samfunnet byråkratimperialistene har styrt oss mot på en feig skjult måte i årtier.

Det er systemet som er galt. Når settepotetene er dårlige, blir avlingen tilsvarende.
Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Bebbendesember 03, 2013, 23:56:49 PM
"The failure to report failures":

Se The Economist  (http://www.economist.com/news/leaders/21588069-scientific-research-has-changed-world-now-it-needs-change-itself-how-science-goes-wrong)

og The Economist (bis) (http://www.economist.com/news/briefing/21588057-scientists-think-science-self-correcting-alarming-degree-it-not-trouble)

Galne klimaskeptikere er ikke de eneste som har lagt merke til at det ikke er gull alt det som påstås å glimre.

Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Telehivdesember 05, 2013, 10:59:37 AM
Nå er det kommet en interessant studie på iskjerner i Antarktis for de siste 308 år i Geophysical Research Letters:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2013GL057782/abstract

Den er allerede omtalt på WUWT:
http://wattsupwiththat.com/2013/12/05/new-ice-core-record-shows-climate-variability-in-west-antarctica/#more-98594

IPCCs AGW/CO2-hypotese får juling igjen på basis av rene historiske fakta
Også denne studien undergraver IPCCs overordnede påstand; at det er bare de siste 50 år (les: den tidsperioden man kan klare å skylde på CO2-økning) at kloden har sett denne type oppvarming.

For denne nye studien viser, med solid historisk tyngde i ryggen, at vi også i Antarktis har hatt tilsvarende sykliske/naturlige variasjoner med tilsvarende varmeperioder i alle de tre hundreårene man har undersøkt.

Dette gir enda mer tyngde til antakelsene om at det er de store sirkulasjonssystemene - ikke påfunnet om at det plutselig skal være CO2 etter 1976 (hvorfor har temperaturen sunket gjentatte ganger tidligere uten at CO2-nivået har gått ned i forkant - og hvorfor skal den ikke kunne gå ned igjen?!) - som er sentrale "regulatorer" for disse variasjonene, dvs. både Stillehavs- og Atlanterhavsoscillasjonene og de interagerende luftstrømmene som endrer hovedbilde i takt med hverandre (jfr. typisk den atmosfæriske "polarfronten" her i våre trakter som vandrer opp- og nedover vårt kontinent iht. dette). 

- Uten at jeg tror at noe biter på de klimareligiøses fastlåste alarmisme denne gangen heller


 
Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Telehivdesember 05, 2013, 12:35:03 PM
En gjennomgang av samlet vitenskapelig status for "ekstremvær" - som inkluderer fakta IPCC summarisk utelater/omfortolker

For dere som liker å ha de mest troverdige kildene til å debattere i hvor stor grad vi kan snakke om mer eller mindre "ekstremvær" i et historisk perspektiv - som en nødvendig motvekt til den notorisk upålitelige, tendensiøse og overfortolkede fremstillingen som foretas i IPCC-leiren - vil jeg anbefale en nærmere titt på Madhav L. Khandekars "A REVIEW OF THE STATE OF SCIENCE": THE GLOBAL WARMING-EXTREME WEATHER LINK

Hovedkilde er altså den årlige rapporten fra The Global Warming Policy Foundation:

Litt mer balansert info om "ekstremvær": GWPF Report 11

http://www.thegwpf.org/content/uploads/2013/11/Khandekar-Extreme-Weather.pdf

Med folk som Lindzen, McKitrick og Svensmark i faggruppen blir dette selvsagt en helt annen historie enn den IPCC og deres kumpaner fremdeles klamrer seg til....

Khandekar spør i en egen artikkel på icecap.us bl.a. om det er slik at det er en økning i tendensen til kaldt ekstremvær de senere år, og bekrefter selv sitt spørsmål:

Have cold weather extremes been on the rise in recent years?
A quick survey of weather extremes since the millennium seems to suggest this may be the 'new' reality of climate change.


Dette forklarer han bl.a. med dette:
"The northern hemisphere has witnessed four severe winters (2002/03, 2005/06, 2007/08, 2009/10) since 2000, with the European continent bearing the brunt of the cold weather. The severity of winter 2002/03 was felt all the way to south Asia, where hundreds of people in Vietnam and Bangladesh were reported to have died due to exposure to colder weather (due to lack of adequate heating in residential houses).

The winter of 2011/12 was quite severe, especially the month of February 2012 when minimum temperatures in parts of eastern Europe plunged to -40C in some locales, leading to several hundred deaths. The winter of 2012/13 was also colder than normal, with March 2013 setting record-breaking low temperatures in the UK, Berlin and parts of eastern Germany. Over North America, the winters of 2002/03, 2007/08 and 2009/10 were significantly colder and snowier than normal and were linked to an extreme negative phase of the North Atlantic Oscillation, a slow-varying large-scale atmospheric flow pattern (Seager et al. 2010). Winter severity has also increased in northern India in recent years, where several hundred deaths (mostly of elderly people living in houses with no heat or insulation) have been reported in the last five years."


Men som vi vet, noen IPCC-lakeier (inkludert Benestad, selv om han mangler ekspertise på området) har funnet en måte å (mis)bruke solsykluser til å hevde et "dobbeltspor", egentlig som et alternativ til Trenberths dyphavs bortforklaring på manglende varme de siste 17 år:
1. Global oppvarming som skissert i AGW/CO2-hypotesen foregår fremdeles, det er bare at
2. Midlertidig lav solaktivitet skjuler det

(hos Trenberth er jo som kjent argumentet at det er dyphavene som skjuler den manglende varmen..)

Derfor skriver Khandekar:

"Several papers published in the last three years (Benestad 2010; Cattiaux et al. 2010; Lockwood et al. 2010) have linked the cold European winters of the last ten years to low solar activity (see NIPCC post on 'Extreme cold winters over Europe', dated 12 February 2012). Many solar scientists now suggest that winters in Europe could become even colder, as the sun enters a grand minimum in the next few years.

Besides Europe and North America, the entire continent of South America has seen colder winters over the last five years. The winters of 2007 (July in particular) and 2010 (June to July) were significantly colder than normal and several dozen deaths were reported in Argentina and Chile. Some locales in Argentina recorded low temperatures of −25C, and in July 2007 Buenos Aires recorded its first snowfall since 1918. The most recent winter (July 2013) saw snowfall at several dozen locales in Argentina, Chile and parts of southern Brazil (see Khandekar 2010, for a list of additional cold weather extremes)."


Kandekhar kommenterer også medias tendens til å bare kommentere når det kan vises til klimaskremslene om ukontrollert oppvarming:

"It is of interest to note here the lack of news items on cold weather extremes in the media.

Most of the media seem to be obsessed with extremes of heat, completely ignoring cold weather extremes, despite these apparently being on the rise and despite the IPCC's science failing to offer an explanation for them. In fact, the IPCC extreme weather events table projects 'fewer cold days and frost in future'. It is also of interest to note here that most climate scientists and advocates of the global warming hypothesis have ignored the
'cold' reality of present climate change. The IPCC (2007) has discussed in some detail the European heatwave of summer 2003, but made no mention of the severely cold winter of 2002/03 and the deaths it caused in south Asia. The latest IPCC SPM AR5 released in Stockholm in September 2013 once again fails to mention increasing cold weather extremes of recent years."


Og avslutter, knusende nok for IPCC og tilhørende varmistgrupperinger:

"Also see the 17 year winter trends are negative for all 9 climate regions and the contiguous US."

Link: http://icecap.us/index.php/go/in-the-news


 
Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Jostemikkdesember 05, 2013, 12:58:10 PM
Tele, det er svært interessant med den forskningen i Antarktis som viser store og raske svingninger. De (rørsla) plages nok ikke så rent lite over slike publikasjoner. Selv i dag, med alle våre utslipp, gjelder regelen om at den troposfæriske miksingen hemisfærene i mellom omtrent ikke foregår. Les: Bilkjøring og kullbrenning i Europa og USA gir ikke forhøyet CO2-innhold i troposfæren i Antarktis.

Ellers sliter jeg litt med noen av påstandene i forskningen.

SitatThe authors report that their ice core record shows that the region warmed since the late 1950s at a rate similar to that observed in the Antarctic Peninsula and central West Antarctica.

However, the authors note that this recent warming trend is similar in magnitude to warming and cooling trends that occurred in the mid-nineteenth and eighteenth centuries in their record, indicating that in this coastal West Antarctic location the effects of human-induced climate change in recent years have not exceeded natural climate variability over the past 300 years.

Jeg har som noen kanskje husker skrevet mye om hvordan temperaturdataene ikke har vist noen oppvarming i området rundt den Antarktiske halvøya. Jeg er en Hansensk jukstering vi har vært vitne til, der han først trikset med dataene fra en argentinsk militærbase, for deretter å smøre denne juksteringen ut over hele området.

Hvordan forskerne klarer finne en oppvarming i samsvar med en oppvarming som ikke eksisterer i virkeligheten er jo ei nøtt verdt å tygge litt på. Pass på plombene, for jeg mistenker en del nøtteskall i den nøtteposen.

En snikende mistanke har også meldt seg angående nøyaktigheten i dateringene for disse iskjerneprøvene de legger til grunn. De er i realiteten kalibrert etter andre proxyer, og disse proxyene er også omstridt. De virkelig lange seriene er for eksempel avhengige av at sedimentprøvene fra havbunnen også er korrekte, og de er blant annet justert etter Bond-hendelser og annen astronomisk påvirkning som heller ikke er dokumentert eller forstått til fulle.

Når det gjelder jukset med instrumentseriene i forbindelse med Vest-Antarktis, så er dette noe av det jeg har skrevet om saken:

Base Orcadas - ei udetonert bombe (http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1003.msg18536.html#msg18536)


En av illustrasjonene jeg laget den gang:

(http://klimaforskning.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=1003.0;attach=3094;image)
Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Telehivdesember 05, 2013, 13:17:55 PM
Sitat fra: Jostemikk på desember 05, 2013, 12:58:10 PM
Tele, det er svært interessant med den forskningen i Antarktis som viser store og raske svingninger. De (rørsla) plages nok ikke så rent lite over slike publikasjoner. Selv i dag, med alle våre utslipp, gjelder regelen om at den troposfæriske miksingen hemisfærene i mellom omtrent ikke foregår. Les: Bilkjøring og kullbrenning i Europa og USA gir ikke forhøyet CO2-innhold i troposfæren i Antarktis.

Ellers sliter jeg litt med noen av påstandene i forskningen.

SitatThe authors report that their ice core record shows that the region warmed since the late 1950s at a rate similar to that observed in the Antarctic Peninsula and central West Antarctica.

However, the authors note that this recent warming trend is similar in magnitude to warming and cooling trends that occurred in the mid-nineteenth and eighteenth centuries in their record, indicating that in this coastal West Antarctic location the effects of human-induced climate change in recent years have not exceeded natural climate variability over the past 300 years.

Jeg har som noen kanskje husker skrevet mye om hvordan temperaturdataene ikke har vist noen oppvarming i området rundt den Antarktiske halvøya. Jeg er en Hansensk jukstering vi har vært vitne til, der han først trikset med dataene fra en argentinsk militærbase, for deretter å smøre denne juksteringen ut over hele området.

Hvordan forskerne klarer finne en oppvarming i samsvar med en oppvarming som ikke eksisterer i virkeligheten er jo ei nøtt verdt å tygge litt på. Pass på plombene, for jeg mistenker en del nøtteskall i den nøtteposen.

En snikende mistanke har også meldt seg angående nøyaktigheten i dateringene for disse iskjerneprøvene de legger til grunn. De er i realiteten kalibrert etter andre proxyer, og disse proxyene er også omstridt. De virkelig lange seriene er for eksempel avhengige av at sedimentprøvene fra havbunnen også er korrekte, og de er blant annet justert etter Bond-hendelser og annen astronomisk påvirkning som heller ikke er dokumentert eller forstått til fulle.

Når det gjelder jukset med instrumentseriene i forbindelse med Vest-Antarktis, så er dette noe av det jeg har skrevet om saken:

Base Orcadas - ei udetonert bombe (http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1003.msg18536.html#msg18536)


En av illustrasjonene jeg laget den gang:

(http://klimaforskning.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=1003.0;attach=3094;image)

Joste,

spennende kommentarer du har der, som absolutt ikke må utelates når denne saken diskuteres!
Vi har jo de senere årene fått avslørt en rekke varmist-forsøk på manipulering av Antarktisdata; du nevnte Hansens trick med militærbasedata, og jeg har flere ganger omtalt Steig et als sine plumpe datamanipuleringsforsøk for vestlige halvøy, som bl.a. McIntyre kledde ned helt til Steigs skamrødmende skinn:
Her bare en liten kommentar: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1473.msg31914.html#msg31914

Men likevel, hvorfor skal vi hele tiden måtte drive og "forsvare" oss mot stadig nye varmist-påfunn?

Tenker vi "feil" og altfor defensivt som skeptikere?!
Jeg vil peke på en "erkjennelsestendens" vi kanskje ubevisst har overtatt fra klimahysterikerne:

Vi synes alle å ha blitt "tyrannisert" av varmistene til å tenke på varme perioder som unormale/uønskede, og selvsagt må vi lete som gale i IPCC-kontrollerte kilder for å finne data fra tidligere perioder som ikke allerede er diskret omrigget til kaldere enn de var som originaldata.

Skeptikerne havner dermed automatisk på defensiven i utgangspunktet, og føler de må re-argumentere for at perioden 1976-2006 ikke har vært varmere enn de tidligere varme 30-års syklusene vi har sett opp gjennom hundreårene.

Men hva med om vi tenkte annerledes enn den "klassisk alarmistiske" (som er at "varme perioder i vår tid er unormale, og skyldes menneskelige utslipp")?

Dvs.: Snur på flisa og sier at:

"Det er de varme periodene som er "normale" og representerer jordas naturlig oppnådde "arbeidstemperatur" pr. dato; men som syklisk tas noe ned av bl.a. redusert solaktivitet og tilhørende nedkjøling av de store sirkulasjonssystemene - når temperaturen derfor syklisk også kommer opp igjen noen tideler gjenvinnes bare tidligere arbeidstemperatur (!), og er slett ikke noe bevis på ny, menneskeskapt oppvarming".

Dette har vi sett for den nordlige halvkule å gjelde særlig klart fra slutten på den lille istid rundt 1850 og fram til vår tid, ut fra de historiske data fra perioden som ennå ikke er omrigget/juksterte av IPCC-banden. Nå ser vi altså studier også fra Antarktis som bekrefter dette for hele 300+ år!

Med et slikt "balansert" utgangspunkt blir det straks mulighet for helt andre og mer konstruktive hypotesetestinger av historiske data!
Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Jostemikkdesember 05, 2013, 14:01:24 PM
Et meget godt poeng det med å anerkjenne varmeperioder som noe normalt, Tele!

Alle bør snu på den flisa, og selv snudde jeg den fra dag én av min skeptiske karriere. Har henvist til tidligere varmeperioder hele tiden, og har alltid anerkjent perioden vi har opplevd nå som en tilsvarende. En interessant sak er denne:

20 grader varmere vintertemperaturer på Svalbard under Vikingtiden (http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,23.msg61.html#msg61)

En omfattende tråd med meget interessante henvisninger til tidligere grundig forskning om varmeperioder, hvor jeg helt klart gjør et poeng av at vi i dag har en slik normal varmeperiode, tilsvarende den på 30- og 40-tallet:

Den store oppvarmingen i Arktis etter første verdenskrig (http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,8.msg30.html#msg30)

Når det gjelder abrupte skifter synlige i iskjerneprøver, har vi denne fra Arktis:

Hva isen fortalte oss (http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,137.msg1095.html#msg1095)

Når det gjelder Antarktis kan det virke som om det kontinentet bryr seg fint lite om hva som skjer med vær og temperatur på vår side av Ekvator. I Arktis går havstrømmene under og gjennom og tilbake, og påvirker vær og klima på kraftig vis. I Antarktis har vi noe helt annet, og den kalles den sirkumpolare havstrøm. Særlig fintfølende virker heller ikke den å være, i hvertfall ikke når det gjelder dens påvirkning av temperaturen i Antarktis. Et eksempel fra satellittdatene til RSS:

http://images.remss.com/msu/msu_time_series.html

(http://images.remss.com/data/msu/graphics/TLT/plots/RSS_TS_channel_TLT_Southern%20Polar_Land_And_Sea_v03_3.png)

Vi må huske på at de historiske overflatetemperaturene for den sørlige halvkulen er et rent fantasiprodukt i regi Phil Jones og CRU. Når det gjelder temperaturdatene fra selve kontinentet der sør, er det ikke så mange seriene som finnes. Noen er det dog, og de viser det samme.

(http://klimaforskning.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=898.0;attach=3135;image)

Det kan se ut som om Antarktis i realiteten ikke er i verken takt eller utakt med noe som helst, og er innehaver av et helt personlig, meget stabilt klimasystem som ikke bryr seg om verken vulkanutbrudd, bilkjøring, eller hva skydekket over tropiske havområder finner på av sprell.

Russerne har en stasjon på Vostok, og selv om dataserien slutter på 80-tallet for den grafen jeg har laget, er tendensen den samme som for andre reelle måledata på kontinentet. Her har jeg benyttet dataene for T-min, som jo er de som skulle skyte kraftigst i været pr. rådende paradigme:

T-minus Vostok (http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,382.msg4844.html#msg4844)

Data: South.aari.nw.ru (http://south.aari.nw.ru/data/show.asp?lang=0&station=vos&par=3)

(http://klimaforskning.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=382.0;attach=1076;image)

I går laget jeg noen nye grafer etter et langt graf- og datasølibat. De som tar seg tid til å titte på antall sidevisninger og respons på et par av de trådene jeg har linket til i dette innlegget, vil høyst sannsynlig raskt forstå en av årsakene til sølibatet. 157 sidevisninger i tråden om T-minus på Vostok iløpet av 2 år er ikke særlig overbevisende dokumentasjon på at det jeg holder på med er av særlig interesse. ;D Selv er jeg jo så dumsta at jeg hele tiden forsøker overbevise meg selv om det motsatte. T-minus og luftfuktighet på Vostok er de beste dataene vi har for å vise hvor aldeles fjernt fra virkeligheten AGW-paradigmet befinner seg. Husk at det troposfæriske CO2-innholdet påståes å ha steget like mye over Vostok og resten av Antarktis som i resten av verden.

Og er ikke dette merkelig? Husk at blandingen av luftmassene mellom hemisfærene er særdeles lite forekommende, og at brorparten av de antropogene utslippene har skjedd på den nordlige halvkulen. Hvis det er vårt forbruk som har forårsaket økningen av CO2-innholdet i atmosfæren, hvordan har det seg da at stigningen er identisk de to halvkulene i mellom? Omtrent lik både på Nord- og Sydpolen?

Alarmistenes (Steighansenbenestad et al) skremsler om vår påvirkning av Antarktis er en av de største skamhendelsene i moderne vitenskap.
Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Jostemikkdesember 05, 2013, 14:20:47 PM
Kan jo legge til at jeg leser/tolker forskningen om tidligere store temperaturvariasjoner i Antarktis som Tele linket til, og tilsvarende ny forskning om de Arktiske områdene, som lite annet enn alarmisme og skremsler for å spikre fast et inntrykk av at planeten har stor klimafølsomhet. Her er den fra nordområdene:

Forskning.no - Rosa leire avslører ustabilt klima i istiden (http://www.forskning.no/artikler/2013/desember/374296)

SitatSmeltende isbreer og stigende havnivå er slett ikke noe nytt fenomen. Klimaendringene var dramatiske også under siste istid.

– Gjentatte, kraftige avsmeltninger av innlandsisen bidro til at klimaet var svært ustabilt også under siste istid.

Det sier Tine Rasmussen, professor i marin geologi ved UiT Norges arktiske universitet.

Sammen med Erik Thomsen fra Aarhus Universitet i Danmark har hun hatt bunnprøver fra havet utenfor det nordvestlige Svalbard under lupen.

Leser man A. Watts endeløse strøm av forskningspresentasjoner som Fanden leser Bibelen, skal det vanskelig la seg gjøre å se det på annen måte enn at WUWT nå i dag er den største sprederen av ren alarmisme. Så kan en jo selv velge å gjøre motsatt av Gammel-Erik.

Tre eksempler som finnes på førstesiden til WUWT nå i dag:

Rapid climate changes in the younger Dryas, but with a 120 year time lag

Similar warming and cooling trends occurred in the mid-nineteenth and eighteenth centuries

Abrupt Impacts of Climate Change: Anticipating Surprises.

For de som kun leser overskriftene Watts presenterer, kan det virke som om klimafølsomheten er så gedigen at alt liv på planeten balanserer på en knivsegg. Må legge til at mitt syn er farget av at jeg de siste par årene har følt en stigende mistanke om at Watts er blant dem som tjener på å holde klimasaken gående lengst mulig.
Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Telehivdesember 05, 2013, 14:38:51 PM
Sitat fra: Jostemikk på desember 05, 2013, 14:20:47 PM
Kan jo legge til at jeg leser/tolker forskningen om tidligere store temperaturvariasjoner i Antarktis som Tele linket til, og tilsvarende ny forskning om de Arktiske områdene, som lite annet enn alarmisme og skremsler for å spikre fast et inntrykk av at planeten har stor klimafølsomhet. Her er den fra nordområdene:

Forskning.no - Rosa leire avslører ustabilt klima i istiden (http://www.forskning.no/artikler/2013/desember/374296)

SitatSmeltende isbreer og stigende havnivå er slett ikke noe nytt fenomen. Klimaendringene var dramatiske også under siste istid.

– Gjentatte, kraftige avsmeltninger av innlandsisen bidro til at klimaet var svært ustabilt også under siste istid.

Det sier Tine Rasmussen, professor i marin geologi ved UiT Norges arktiske universitet.

Sammen med Erik Thomsen fra Aarhus Universitet i Danmark har hun hatt bunnprøver fra havet utenfor det nordvestlige Svalbard under lupen.

Leser man A. Watts endeløse strøm av forskningspresentasjoner som Fanden leser Bibelen, skal det vanskelig la seg gjøre å se det på annen måte enn at WUWT nå i dag er den største sprederen av ren alarmisme. Så kan en jo selv velge å gjøre motsatt av Gammel-Erik.

Tre eksempler som finnes på førstesiden til WUWT nå i dag:

Rapid climate changes in the younger Dryas, but with a 120 year time lag

Similar warming and cooling trends occurred in the mid-nineteenth and eighteenth centuries

Abrupt Impacts of Climate Change: Anticipating Surprises.

For de som kun leser overskriftene Watts presenterer, kan det virke som om klimafølsomheten er så gedigen at alt liv på planeten balanserer på en knivsegg. Må legge til at mitt syn er farget av at jeg de siste par årene har følt en stigende mistanke om at Watts er blant dem som tjener på å holde klimasaken gående lengst mulig.

Joste, alle,

det er ikke tvil om at WUWT/Anthony Watts er en tilpasningsdyktig kar, sikkert også over grensen til opportunisme i mange tilfeller.
Men jeg vil likevel hevde at WUWT er en meget aktiv kilde til nye studier og debattprosesser som har gitt i alle fall meg mye nyttig "mat" til videre søking. På det området har WUWT åpenbart en nyttig funksjon.

WUWT har også mange gode gjesteskribenter, og kommentarspalten er jo alltid en sann svir å studere: Det er faktisk i kommentarspalten - og ikke i Watts' egne skriverier - jeg har gjort mine største "funn" om hva som egentlig foregår i klimaindustrien. Det er jo beroligende å få bekreftet stadig vekk i disse kommentarene at hele verden er ikke blitt idioter ennå!  8)

Ta nå bare denne kommentaren til iskjernedebatten i Antarktis nå:

Jquip says:   
December 5, 2013 at 1:29 am   

Steve: "Doesn't 'variability within the natural range' nullify 'anthropogenic climate drivers' altogether?"

There's nothing to nullify; the claims were never established properly in the first place. But you're welcome to play the fast goalpost game with true believers here. Assumptively, they'll just hide the cold in the oceans alongside the heat they can't find. The same as was done with the global locals of the medieval warm period and the unpausing pause of the line that goes up. The likely answer here, if not the same, is that it's an unnatural natural, and so worse than we thought.


Er det ikke herlig, da?


Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Jostemikkdesember 05, 2013, 22:35:37 PM
Sitat fra: Telehiv på desember 05, 2013, 14:38:51 PMJoste, alle,

det er ikke tvil om at WUWT/Anthony Watts er en tilpasningsdyktig kar, sikkert også over grensen til opportunisme i mange tilfeller.
Men jeg vil likevel hevde at WUWT er en meget aktiv kilde til nye studier og debattprosesser som har gitt i alle fall meg mye nyttig "mat" til videre søking. På det området har WUWT åpenbart en nyttig funksjon.

Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette er en helt korrekt observasjon, Tele. Jeg underskriver den mer enn gjerne. Var det ikke for WUWT ville min egen tilgang til opplysninger om så mangt i klimasaken blitt vanskeliggjort i vesentlig grad. Jeg heier på WUWT, men samtidig advarer jeg også mot enkelte sider av Watts gjøren og laden. Han har utviklet seg i mainstream retning, og opplysninger som vil rokke ved makta bak makta vil aldri kommer derfra. Tvert i mot, tror jeg. Han vil være blant dem som blir stående igjen på perrongen når toget med de virkelige avsløringene dundrer i vei. Bloggen hans vil lide en forholdsvis rask død den dagen klimatullet er over. Ikke en gang i min villeste fantasi kan jeg se for meg at han selv vil pushe på for at dette skal skje.

Annerledes da med Montford på BH. Han virker å ha satt hele kontantbeholdningen på skifergassaksjer. Donna Laframboise kaller bloggen sin No Frakking Consensus. Montford burde døpe om sin til More Fracking Consensus.
Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Bebbendesember 06, 2013, 00:38:50 AM
Folkens, vi kan konstatere at debatten aldeles ikke er over. Det er faktisk et viktig poeng i seg selv.
Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Telehivdesember 06, 2013, 09:34:55 AM
Sitat fra: Bebben på desember 06, 2013, 00:38:50 AM
Folkens, vi kan konstatere at debatten aldeles ikke er over. Det er faktisk et viktig poeng i seg selv.

Nei, debatten er ikke over, det skal være sikkert:

Kritikken mot IPCCs AGW/CO2-tyranni vil bare øke i takt med at temperaturene forblir lave i et par tiår til.
Mange steder på kloden er dette ugunstig med tanke på både jordbruk og levekår generelt, det har man omfattende historisk belegg for.

Det virkelig alvorlige problemet er imidlertid at IPCC-banden fremdeles driver og villeder om det motsatte - at kloden skal rammes av en ukontrollerbar oppvarming.
Det betyr at skadene av en kaldere periode blir mer uforberedte og større enn om verden hadde fått lov å håndtere sine naturlige sykliske prosesser uten feilinformasjon fra fanatiske, villfarne klimaalarmister.

Problemet forsterkes ytterligere av dette: I den internasjonale klimaindustrien er "Klima" = Gud og forklaringen på alt vondt i verden, mens "miljø" er noe sponsorene av klimagalskapen helst ikke vil høre noe om, for det koster mye mer å ta vare på det faktiske miljøet her på jorden enn å sponse klimafantaster på flytur til en ny kongress med stadig nye meningsløse klimamodeller i sin elegante stresskoffert
.
Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: stjakobsdesember 10, 2013, 18:46:47 PM
JoNova har oversatt uttalelsene fra IPCC, eksempelvis:


"The rate of warming of the observed global-mean surface temperature has been smaller over the past 15 years (1998-2012) than over the past 30 to 60 years and is estimated to be around one-third to one-half of the trend over the period 1951–2012. Nevertheless, the decade of the 2000s has been the warmest in the instrumental record (Figure SYR.1a)."


Translated: Yes temperatures are not rising faster as we predicted, even though more CO2 was pumped out faster than ever. Let's ignore that this shows the models were wrong, the important thing is to use the words "warmest" and "record" as often as possible.


Link: http://joannenova.com.au/2013/12/ipcc-spin-translated-between-the-lines-in-their-leaked-synopsis-97-of-models-fail/#more-32135 (http://joannenova.com.au/2013/12/ipcc-spin-translated-between-the-lines-in-their-leaked-synopsis-97-of-models-fail/#more-32135)
Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Jostemikkdesember 10, 2013, 18:56:08 PM
Sitat fra: stjakobs på desember 10, 2013, 18:46:47 PM
JoNova har oversatt uttalelsene fra IPCC, eksempelvis:


"The rate of warming of the observed global-mean surface temperature has been smaller over the past 15 years (1998-2012) than over the past 30 to 60 years and is estimated to be around one-third to one-half of the trend over the period 1951–2012. Nevertheless, the decade of the 2000s has been the warmest in the instrumental record (Figure SYR.1a)."


Translated: Yes temperatures are not rising faster as we predicted, even though more CO2 was pumped out faster than ever. Let's ignore that this shows the models were wrong, the important thing is to use the words "warmest" and "record" as often as possible.


Link: http://joannenova.com.au/2013/12/ipcc-spin-translated-between-the-lines-in-their-leaked-synopsis-97-of-models-fail/#more-32135 (http://joannenova.com.au/2013/12/ipcc-spin-translated-between-the-lines-in-their-leaked-synopsis-97-of-models-fail/#more-32135)

De uttaler seg som politikere som har vært på kurs hos Geelmuyden Kvise. Har de lyst til å ta meg for den uttalelsen, kan de akne saken i Manila for den filipensiske domstolen.
Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Telehivdesember 11, 2013, 11:02:28 AM
Som en understreking av denne trådens tema - de alvorlige faglige sviktene og ukvalifiserte spådommene i hele IPCC-prosessen - vil jeg rett og slett henvise til to meget gode eksemplifiseringer på Dagavisen Nye Meninger akkurat nå:

Petter Tuvnes med en glimrende oppsummering om hva som faktisk styrer klimaet: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread289999/#post_289999

Steinar Jakobsen med en systematisk avdekking av de faglige ryggeøvelsene i IPCC: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread290267/#post_290267

Anbefaler alle å følge opp disse to meget gode startinnleggene med gode kommentarer slik at de blir stående høyt oppe på debattsiden på Nye Meninger lenge.
Det fortjener begge disse folkeopplysende innleggene!


Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Telehivdesember 11, 2013, 16:01:58 PM
På Climate Audit - Steve McIntyres nettsted - rulles det akkurat nå opp en interessant øvelse:
En gjestepost hvor Nic Lewis kjører en gjennomgang av hvorvidt "the observational evidence in AR5 support its/the CMIP5 models' TCR ranges?"

Vi snakker her om en forsker som selv har deltatt i mange av de IPCC-induserte modellprosjektene (og har "expert reviewer" for IPCC på CV'en også), så innsikten i de ulike modellene er derfor upåklagelig.
Link: http://climateaudit.org/2013/12/09/does-the-observational-evidence-in-ar5-support-itsthe-cmip5-models-tcr-ranges/

Litt mer om Nic Lewis:
Som sagt, IPCC expert reviewer som kvalifisering i klimaballetten.
Utdannelsen er matematikk og fysikk fra Cambridge University (UK). Engasjerte seg sterkere i klimaforskningen da han begynte å ane hvor dårlig det stod til, og er bl.a. co-author for paperet som avkledde Steig et al sitt griseri rundt Antarktis (Ref: "Antarctic temperature reconstruction" (Ryan O'Donnell, Nicholas Lewis, Steve McIntyre and Jeff Condon, 2011, Improved methods for PCA-based reconstructions: case study using the Steig et al. (2009) Antarctic temperature reconstruction, Journal of Climate).

NB: Vær obs på at Nic Lewis (i alle fall så langt jeg kjenner til hans faglige ståsted fremdeles) aksepterer en "myk" form for drivhus/CO2-hypotese, om ikke han er så opptatt av det menneskelige bidraget, så aksepterer han til en viss grad fysikken. Vent derfor ikke en spesiell hard medfart av IPCC her. Men han er interessant ifm. med selve gjennomgangen av klimamodellene og de mest relevante studiene. Når jeg tar på meg mine mest saklige og "anti-retoriske" briller for å diskutere denne type fag med alarmistene på deres egne premisser, er Nic Lewis en verdifull kilde til å plukke dem på manglende seriøs behandling av egne modellkonstruksjoner. For ikke glem at sentrale folk rundt de dominerende klimamodellene lyver så det renner av dem om både statistiske signifikansforhold og observasjonell evidens. Akkurat der kan dere bruke Nic Lewis til fjærplukking så det holder  8)

Utgangspunktet for hans kritiske analyse her er det McIntyre i sin tid skrev, at: "....almost all the global climate models around which much of the IPCC's AR5 WGI report is centred has been warming faster than the real climate system over the last 35-odd years".
Her er linken til det McIntyre skrev den gangen: http://climateaudit.org/2013/09/24/two-minutes-to-midnight/

Skal man debattere godheten i IPCCs klimamodeller er dette obligatorisk lesestoff  8)
Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Telehivdesember 13, 2013, 08:23:39 AM
For å eksemplifisere flere svakheter i dataunderlaget for IPCCs rapporter, kan vi her ta for oss IPCC-støttende arbeiders "kvalitet" ifm. havstigningsforhold, som enkelt kan avsløres for udokumentert alarmisme når man holder dem opp mot mer uavhengige/seriøse forskeres konklusjoner:

Alarmismen var nok ikke død ennå...
Vi kan lett plukke fram enda en ny - og klassisk alarmistisk - studie som atter en gang prøver å rigge seg til med havnivåstigning langt utover det seriøs datatolkning kan forsvare.

Vi snakker da om folk (jeg klarer ikke å titulere slike folk som "forskere" lenger) fra University of Southampton og Australian National University. De sier at:
"....sea-level rise since the industrial revolution has been fast by natural standards and – at current rates – may reach 80cm above the modern level by 2100 and 2.5 metres by 2200".

Nok sagt om denne gjengen. Hvis dere vil lese mer om dette makkverket, kan dere f.eks. se omtale og link på WUWT:
http://wattsupwiththat.com/2013/12/12/observed-sea-level-rise-still-is-just-within-the-natural-range/#more-99108

Men dette betyr kort sagt:

Noen må lyve om havstigningstakt:
Enorm forskjell på de typiske alarmisttolkninger og mer uavhengige/troverdige forskeres havberegninger


Den tyske (nå pensjonerte, og dermed faglig mer frittstående?) meteorologen Klaus-Eckart Puls har levert en analyse på European Institute for Climate and Energy (EIKE), der han konkluderer:

"Old and new measurement data show that sea level rise has decelerated".

Iht. Puls har altså havstigningen minket og ikke økt!

NB: Når en nå pensjonert - les: uavhengig! - nestor som Puls skriver dette, på basis av fagfellevurderte og etterprøvbare data fra offisiell database GRACE, bør man virkelig ta en nærmere titt på hva overivrige alarmister fremdeles driver med, når f.eks. NOAA to ganger har måttet nedjustere lignende alarmistiske estimater etter å ha blitt konfrontert med en rekke feilkilder i tidligere arbeider (se mer om dette nederst i dette innlegget). 

Puls skriver: "Even over the two most recent decades no acceleration can be detected, rather there is a weakening."

Puls tar ikke dette ut av løse luften (slik alarmistene gjør når de skal koke opp litt ekstra havstigning...), han summerer (og dermed lett etterprøvbart!) resultatene fra GRACE-data for de siste 9 år med: "Only 1,7 mm per year."

Fjeldskaar har helt sammenfallende resultat med Puls
Det er nyttig å notere seg at Willy Fjeldskaar er enda en uavhengig forsker som lenge har angitt 1,7 mm/år (17 cm på hundre år), som vi ut fra andre innlegg her på forumet vet er mannen som måtte nakkeriste Drange et al for å uttale seg om havstigning uten å kunne gravitasjonslovene bak! Se nederst for sitat fra en tidligere artikkel jeg har skrevet om dette.

I denne EIKE-artikkelen tar Puls altså for seg "the grotesque" discrepancy between satellite data and tide gauge data, and that to this day there is still no reasonable explanation for it".

Marc Moreno kommenterer dette slik: "One thing is sure: the collection of tide gauges doesn't lie."
Link: http://www.climatedepot.com/2013/12/12/veteran-meteorologist-old-and-new-data-show-sea-level-rise-decelerationalarmist-projections-contradicted/

Puls konkluderer at alarmistenes strøm av rapporter om "dramatisk havnivåstigning" ikke har belegg i observasjoner, tvert imot, måledataene motsier dette!:

The constant stream of alarm reports of supposedly dramatic sea level rise at present and in the future cannot be confirmed by observations. Rather, the data as a whole contradict it. Worldwide neither tide gauges nor satellite data indicate an acceleration in sea level rise. Rather they show a weakening. There is a glaring contradiction between earlier and current statements from a number of institutes, climate models and the IPCC. Moreover there are strong indications that the satellite data showing higher values were "over-corrected".

Link: http://notrickszone.com/2013/12/12/veteran-meteorologist-old-and-new-data-show-sea-level-rise-deceleration-alarmist-projections-contradicted/ 


Tillegg: Utdrag fra havnivådebatten mellom Fjeldskaar og Bjerknes, og tabbene Bjerknes har stått for:

Kontroversen mellom Kartverket og Bjerknes
Bjerknes har gjort 4 studier på havnivå, men som er langt fra å kunne anerkjennes som forsvarlig geofysisk kvalitet (som sagt var det bl.a. ingen der som kjente til gravitasjonsproblematikken inntil november i fjor, kjent for andre siden 1880-tallet). Dermed har det også blitt produsert underlige (les: sterkt overdrevne)  resultater hos Bjerknes:
Der Bjerknes hevder 80 cm havstigning innen 2100, har Kartverket på sin side langt mer faglig baserte analyser for dette og lander på det halve; 40 cm.

WF klassifiserte Bjerknespåstandene derfor vennlig (med et glimt i øyet) som "climate research", mens Kartverket driver med forståelse for både hva som er relative og absolutte målinger. Som WF sa, det er pr. idag derfor dessverre ingen faglig dialog mellom disse. 
   
Det kan være nyttig å kort kommentere forskjellene på relativt og absolutt havnivå.

"Relative Sea Level":
Holgate (2007) er en kjent aktør her, og har vist med metoder basert på "tide gauges" at havstigningstakten har falt det siste hundreåret (stikk i strid med Bjerknes og andre alarmisters påstander om aksellererende havnivå):
1904-53: 2.03 mm/år
1954-2003: 1.45 mm/år

"Absolute Sea Level":
Her snakker vi i essens satelitt-altimetri, der man deler endringsforhold opp i faktorer som:
- eustatiske
- isostatiske
- lokale

Det interessante her til lands er at Kartverket har gitt kritiske uttalelser til sikkerheten i slike satelittmålinger. Eksempelvis har IPCC (2007) to datasett som de forholder seg til, der det ene gir 2.4 mm/år mens det andre gir 3.6 mm/år. Dette har man "homogenisert" til 3 mm/år, og ellers avslørt flere andre metodiske problemer i den forbindelse. Men NOAA har åpenbart sett langt flere svakheter og begynner nå å opplyse om dem: For 1992-2012 har NOAA derfor nedjustert fra IPCCs 3 mm til mellom 1-2 mm/år.
Da er de omtrent tilbake der nøkterne folk som WF har operert på basis av alle kjente teknikker og forståelser:

WF konkluderte sitt foredrag med en forventet havøkning på 17 cm ved år 2100. 

Et annet punkt som engasjerte publikum, var såkalt "Geoidal eustasy":

Her snakker vi essens om den berømte gravitasjonseffekten (som Bjerknes sine "klimaforskere" lærte om i nov 2012). En konsekvens av dette er f.eks. at "hvis Grønlandsisen smelter helt bort, er haveffekten for Norge = 0" (!). Forklaringen er at den tiltrekning ismassen har på nærliggende havvann selvsagt forsvinner når ismassen forsvinner. Effekten langt borte fra Grønland vil derimot være mye større (jfr. de 6-7 m man opererer med som global snitteffekt). Tilsvarende vil en bortsmelting av Antarktis ha medført stor havvannsynking i Antarktiske nærområder, mens Norge ville fått stor stigning.

Dette skjønte ikke Bjerknes-gjengen i det hele tatt da de i 2009 utga sine skremsler om havvannsstigning i Norge. Slik at de altså måtte rykke ut i 2012 og korrigere seg selv ned så det sved i det rødmende skinnet deres.

Hvordan er slike vitenskapelige flauser i det hele tatt mulig?
WF pekte her bl.a på at Bjerknes åpenbart har bygd sine spekulasjoner på Rahmstorf (2007):
Dette arbeidet har - om dere tror det eller ei - iht. til WFs saklige kommentar ingen fysiske prosesser involvert!

Men WF kunne ikke helt dy seg: "Ingen fysiske prosesser involvert" betyr på godt norsk at det, til stor jubel fra salen, kan trekkes analytiske linjer til Solan Gundersens Stiklestad-analyse, som ut fra registrert økning i rekrutthøyde i vår tid kunne regne seg tilbake til at de den gangen var 29 cm....
Dette er altså en sentral årsak til at Bjerknes-gjengen - fjernt fra gravitasjonsforståelse og andre komplekse geofysiske prosesser - så Bryggen oversvømmes i vår levetid....

Link: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1292.15.html

Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Jostemikkdesember 13, 2013, 12:31:09 PM
Sitat fra: Telehiv på desember 13, 2013, 08:23:39 AMHvordan er slike vitenskapelige flauser i det hele tatt mulig?
WF pekte her bl.a på at Bjerknes åpenbart har bygd sine spekulasjoner på Rahmstorf (2007):
Dette arbeidet har - om dere tror det eller ei - iht. til WFs saklige kommentar ingen fysiske prosesser involvert!

Men WF kunne ikke helt dy seg: "Ingen fysiske prosesser involvert" betyr på godt norsk at det, til stor jubel fra salen, kan trekkes analytiske linjer til Solan Gundersens Stiklestad-analyse, som ut fra registrert økning i rekrutthøyde i vår tid kunne regne seg tilbake til at de den gangen var 29 cm....
Dette er altså en sentral årsak til at Bjerknes-gjengen - fjernt fra gravitasjonsforståelse og andre komplekse geofysiske prosesser - så Bryggen oversvømmes i vår levetid....

Link: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1292.15.html

Årsaken til at dette har kunnet skje er enkel å finne, Tele. Lysenkoisme. Det er politisk besluttet hvilke forskere verden skal lytte til. I dette tilfellet Rahmstorfisme. Vi har jo også Hansenkoisme, Trenberthisme, WWFisme osv. Selv har jeg som kjent valgt å gi det navnet Harlemisme, men det er utfra tanken om at vi bør feie for egen dør, før vi klager over andres møkkete trammer.

Takk for nok et godt sammendrag med påfølgende og minst like gode analyser! Dransen og Jange og resten av de politiske aktivistene som har infiltrert norske forskningsinstitusjoner vil før eller senere møte seg selv i døra. De gjøre det. Hvis ikke er fremtidsutsiktene dystre.
Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Amatør1desember 13, 2013, 21:22:35 PM
Sitat fra: Telehiv på desember 13, 2013, 08:23:39 AM
Det interessante her til lands er at Kartverket har gitt kritiske uttalelser til sikkerheten i slike satelittmålinger. Eksempelvis har IPCC (2007) to datasett som de forholder seg til, der det ene gir 2.4 mm/år mens det andre gir 3.6 mm/år. Dette har man "homogenisert" til 3 mm/år, og ellers avslørt flere andre metodiske problemer i den forbindelse. Men NOAA har åpenbart sett langt flere svakheter og begynner nå å opplyse om dem: For 1992-2012 har NOAA derfor nedjustert fra IPCCs 3 mm til mellom 1-2 mm/år.
Da er de omtrent tilbake der nøkterne folk som WF har operert på basis av alle kjente teknikker og forståelser:

WF konkluderte sitt foredrag med en forventet havøkning på 17 cm ved år 2100. 

Like interessant er vel at de potensielle "ofre" for den påståtte havstigning ikke er mer overbeviste om sin skjebne under vann enn at de bygger ny flyplass i vannkanten:

Maldives So Worried About Sea Level Rise, That They Are Building A New Airport Next To The Sea (http://stevengoddard.wordpress.com/2013/12/13/maldives-so-worried-about-sea-level-rise-that-they-are-building-a-new-airport-next-to-the-sea/)

Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Bebbendesember 13, 2013, 21:38:31 PM
Tele, artig at du kommenterer havpanikk-forskningen i/om Bergen.

Dessverre mistet jeg den opprinnelige artikkelen i et datakrasj for et par år siden. I dag er det ikke mulig å laste den ned fra samme sted, fordi den aktuelle nettsiden hadde en begrensning på hvor mange nedlastninger som var tillatt.

I tillegg til kritikken du siterer fra WF, hadde også den erfarne modellereren Olav Kvalheim en knusende kritikk i TU (http://www.tu.no/klima/2009/11/16/hvorfor-feiler-klimamodellene):

SitatEmpiriske modeller er generelt i liten grad ekstrapolerbare. Prediksjonene for havnivåstigning som Helge Drange bruker i sin skremselpropaganda, er et skole-eksempel på misbruk av modeller. Modellen er bygget opp på korrelasjonen mellom temperatur og global havnivåstigning for perioden 1881-2001.

Variasjonen i global temperatur for denne perioden var ca. 0.8 °C. Drange bruker denne modellen til å predikere havnivå med temperaturøkninger på flere grader og fastslår "med sikkerhet" at Bergen sentrum i løpet av vårt hundreår vil stå under 0.5-1 m vann.

Drange gjør to grove feil: Han ekstrapolerer med temperaturøkninger som er det mangedobbelte av intervallet modellen er utviklet for. Usikkerheten går da mot uendelig.

Videre bruker han prediksjoner av temperatur fra klimamodeller som om disse skulle utrykke reelle verdier. Klimamodellene er imidlertid såkalte hybridmodeller, dvs, en blanding av empiriske og fysikalske modeller og dermed underlagt de samme begrensninger som empiriske modeller.

Bl.a. bestemmes pådriv fra aerosoler og CO2 ved tilpasning til historiske data. Når modellene i tillegg mangler viktige forklaringsvariabler så må det gå som det siste 10-år tydelig har vist: Det er ikke samsvar mellom modellenes prediksjoner og virkelig temperaturutvikling.

(Mine uthevelser.)

Det har gått 4 år siden Kvalheims innlegg i TU. Verken temperaturene i verden eller havnivået i Bergen har steget siden da. Hva kan det komme av tro...

Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Telehivdesember 14, 2013, 18:00:05 PM
Sitat fra: Bebben på desember 13, 2013, 21:38:31 PM
Tele, artig at du kommenterer havpanikk-forskningen i/om Bergen.

Dessverre mistet jeg den opprinnelige artikkelen i et datakrasj for et par år siden. I dag er det ikke mulig å laste den ned fra samme sted, fordi den aktuelle nettsiden hadde en begrensning på hvor mange nedlastninger som var tillatt.

I tillegg til kritikken du siterer fra WF, hadde også den erfarne modellereren Olav Kvalheim en knusende kritikk i TU (http://www.tu.no/klima/2009/11/16/hvorfor-feiler-klimamodellene):

SitatEmpiriske modeller er generelt i liten grad ekstrapolerbare. Prediksjonene for havnivåstigning som Helge Drange bruker i sin skremselpropaganda, er et skole-eksempel på misbruk av modeller. Modellen er bygget opp på korrelasjonen mellom temperatur og global havnivåstigning for perioden 1881-2001.

Variasjonen i global temperatur for denne perioden var ca. 0.8 °C. Drange bruker denne modellen til å predikere havnivå med temperaturøkninger på flere grader og fastslår "med sikkerhet" at Bergen sentrum i løpet av vårt hundreår vil stå under 0.5-1 m vann.

Drange gjør to grove feil: Han ekstrapolerer med temperaturøkninger som er det mangedobbelte av intervallet modellen er utviklet for. Usikkerheten går da mot uendelig.

Videre bruker han prediksjoner av temperatur fra klimamodeller som om disse skulle utrykke reelle verdier. Klimamodellene er imidlertid såkalte hybridmodeller, dvs, en blanding av empiriske og fysikalske modeller og dermed underlagt de samme begrensninger som empiriske modeller.

Bl.a. bestemmes pådriv fra aerosoler og CO2 ved tilpasning til historiske data. Når modellene i tillegg mangler viktige forklaringsvariabler så må det gå som det siste 10-år tydelig har vist: Det er ikke samsvar mellom modellenes prediksjoner og virkelig temperaturutvikling.

(Mine uthevelser.)

Det har gått 4 år siden Kvalheims innlegg i TU. Verken temperaturene i verden eller havnivået i Bergen har steget siden da. Hva kan det komme av tro...

Bebben, alle,

forståelse og tolkning av havnivå i IPCC-kretser har jo hele veien vært en strøm av:
- ufrivillig komikk (jfr. her hjemme Bjerknes-gjengen som ikke kunne grunnleggende gravitasjonslære men uttalte seg med stor og skråsikker suffisans mens de avviste dem som FAKTISK kunne noe om dette!),
- analytisk og metodisk misbruk av stasjonsdata versus satelittdata (har fortsatt helt til og med AR5 nå, der de slår sammen/"homogeniserer" to inkommensurable datasett for å trikse opp havakselerasjonen!)
- udokumenterte påstander om øyer og kystsamfunn som "oversvømmes" eller "synker i havet", som hittil aldri har tålt et nærmere ettersyn noe sted
- osv.

IPCCs hodepine rundt solenergien er omvendt proporsjonal med syklusutviklingen (les: pågående lav aktivitet = kaldere klode = økt hodepine i IPCC)
 
Det stadig flere typiske IPCC-alarmister begynner å få en gryende mistanke om etter hvert, er at de klassiske 30/60 års klimasyklusene fortsetter som normalt, helt uten å bry seg om den for lengst falsifiserte AGW/CO2-hypotesen.

Det betyr at den inneværende kjølige perioden vil fortsette helt til midten av 2030-tallet - og gremme migrene på alarmistene for hvert år dette skjer.

De skjønner at de må finne på noe for å redde stumpene av alarmismen sin om "unaturlig menneskeskapt oppvarming" (som dessverre for dem altså glimrer ved sitt fravær og som de frykter vil fortsette å gjøre det i 20 år til).

Løsningen for disse synes nå å være:

1. Fortsett å hevde at det er global oppvarming så lenge man klarer å koke opp noen data noen steder fra som kan tyde på noe sånt fremdeles
2. Når dette til slutt også må forlates, skyld på at AGW/CO2-prosessen fortsetter ufortrødent likevel, man klarer bare ikke å måle det fordi solintensiteten er unaturlig lav i inneværende solsyklus (og for godt mål: i kombinasjon med at varmen dessuten har begått den frekkhet å skjule seg i dyphavene)
3. IPCCs siste interne håp: "Når solen snur opp igjen på 2030-tallet vil alle se at vi har hatt rett hele tiden"
4. Og som før: "I mellomtiden får vi bare putle og trikse med de måledata vi har spillerom med...."

Her kan dere lese dere til samme konklusjon:
http://wattsupwiththat.com/2013/12/13/leif-svalgaard-at-agu-on-the-current-solar-cycle-none-of-us-alive-have-ever-seen-such-a-weak-cycle/#more-99170
Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Telehivdesember 15, 2013, 12:13:40 PM
Dobbelt demonstrert: For IPCC gjelder naturlige sykluser bare når de oppfører seg til støtte for "menneskeskapt global oppvarming"

I en forlengelse av min kommentar foran i tråden - om at IPCC-hoffet ikke er komfortable med at solens naturlige sykluser synes å ha en ubehagelig større betydning for klimatrendene på jorden enn deres hellige AGW/CO2-hypotese - skal jeg nedenfor vise hvordan IPCC har blitt drevet til en stadig mer pinlig utvalgsprosess også fra syklusen for de store sirkulasjonssystemene for å skjule en i utgangspunktet feilaktig hypotese.

Dette gjør de nå ved følgende ro-øvelser:

1) temperaturtrender i havstrømmer og tilhørende luftstrømmer er kun "gyldige" for IPCC når de peker i samsvar med AGW/CO2-hypotesen, og tilsvarende gjelder for 
2) solsykluser og tilhørende effekt på temperaturtrend i havstrømmer og tilhørende luftstrømmer 

1. Hvordan IPCC vil unngå at naturlig syklus for de store sirkulasjonssystemene (havstrømmer og relaterte luftstrømmer) falsifiserer AGW/CO2-hypotesen
Da man en del år hadde målt at den nordatlantiske oscillasjon var blitt varmere fra 1976 (etter den kalde 30-års perioden 1946-76) ble dette av IPCC anført som et sentralt "bevis" for AGW/CO2-hypotesen, ved at:
a) menneskeskapte drivhusgasser var i ferd med å varme opp jorden utover historisk naturlige prosesser, og at denne oppvarmingen var
b) større/raskere enn tidligere observerte klimaendringer

Dette var hovedargumentasjonen for Michael Manns "hockeykølle", men første problem for IPCC her var imidlertid at det allerede tidligere hadde vært

a) tilsvarende varmt i 30-års perioden 1916-46 på langt lavere CO2-nivåer enn i dag)
(jfr. dramatiske beskrivelser særlig på 1920-30-tallet av at Arktis smeltet ned), og at man deretter gikk inn i en

b) kaldere periode (1946-76) på stigende CO2-nivå 

Dette har blitt et stadig større forklaringsproblem for IPCC og AGW/CO2-hypotesens troverdighet:

Hvis AGW/CO2-hypotesen er korrekt, hvordan kunne man få en så kald periode som 1946-76 på et stigende CO2-nivå og samtidig hatt en forutgående varmeperiode (1916-46) på et lavere CO2-nivå?!?     

Løsningen for et ryggende IPCC ble dessverre å mest mulig prøve å få flatet ut tidligere naturlige historiske sykluser som kunne svekke troverdigheten til AGW/CO2-hypotesen, ved å:

a) manipulere ned ("jukstere") tidligere varmeperioder med lave CO2-verdier (alt fra de 30-årige varmeperiodene til de store 500-års periodene (varm romertid, varm middelalder, osv.), og
b) manipulere opp ("jukstere") tidligere kalde perioder

Sistnevnte gjelder da både de 30-årige kalde periodene, samt de store 500-års periodene mellom varm romertid og varm middelalder, osv.; med særlig fokus på å oppjustere Den Lille Istid etter varm middelalder fram til ca. 1850 slik at kritikere ikke skulle få "gode" ideer om at "det er da iht. de store 500-års syklusene helt naturlig at klodens temperatur skal stige opp mot en 1 grad Celsius etter den kalde Lille Istid":
- At det meste av temperaturstigningen etter Den Lille Istid faktisk skjedde allerede i tiårene etter 1850 ville jo helt tatt brodden av det historisk "unormale" ved dagens temperaturer.

Bl.a. på VGD er denne humbugen blitt demonstrert av signaturen la1goa gjennom dokumentasjon av hundrevis av "juksterings"-eksempler:
http://vgd.no/samfunn/miljoe-og-klima/tema/1775687/tittel/dagens-jukstering-vs-gaarsdagens-jukstering

Det sørgelige resultat av dette er:

Det finnes snart ikke umanipulerte historiske data igjen
Til stor fortvilelse for mer seriøse forskere måtte man fra sidelinjen allerede raskt etter IPCCs opprettelse hjelpeløst bivåne at IPCC-maktapparatets håndlangere gikk løs på gamle originaldata og omformet disse til støtte for AGW/CO2-hypotesen på det mest skamløse vis.

Parallelt med dette pågikk også bl.a. "William Connelly-gate"; Wikipedia-skandalen der Green Party-medlemmet Connelly i sin editorrolle klarte å stenge ute en rekke kritiske artikler/forfattere og foretok faglige omskrivninger av over 5000 klimarelaterte artikler før han ble stoppet. Jeg har omtalt og dokumentert dette flere steder her på forumet tidligere. 

Men dette "vitenskapelige" svineriet fra IPCC og deres mest umoralske støttespillere ble for lett gjennomskuelig og stadig flere forskere følte seg tvunget til å opponere mot IPCCs "konsensustyranni". Det hele toppet seg med Climategate-skandalen og IPCCs indre bandes mailutvekslinger om å "hide the decline" (les: forsøket på å skjule at global temperatur slett ikke fortsatte å stige som modellprojisert etter 1998): Bare intens maktlobbying og britisk stolthet/motvilje mot å få en sentral institusjon som CRU fullstendig diskreditert hindret at folk som Phil Jones havnet bak murene for omfattende forskningssvindel.
 
Selv manipulerte data klarer ikke å drive dagens sykluser utenfor naturlig variasjon
Kritiske forskere kunne ganske tidlig etter IPCCs første stormløp mot sann vitenskap fastslå at selv manipulerte måledata ikke kunne støtte hypotesen om "ikke-naturlig, menneskeskapt global oppvarming", fordi kritisk gjennomgang av historiske kilder viste at dagens trendnivåer befinner seg trygt innenfor de naturlige variasjonene man hadde observert i generasjoner allerede - lenge før en økning i atmosfærisk CO2-innhold var vitenskapelig korrellerbart.

Herfra begynner derfor frittstående forskeres kamp for å vise at IPCCs "aldri før observerte oppvarming av kloden" var et historisk falsum basert på en banal framskriving av en høyst naturlig 30-års syklus. Akkurat som en del klimaalarmistiske forskere prøvde seg på å skrive fram den kalde perioden 1946-76 til å ende i en ny istid.

De samme kritiske forskerne varslet derfor tidlig at man innen 2006 (altså ca. 30 år etter at ny syklisk oppvarming startet i 1976, ville se en utflating og en avkjøling fram til midten av 2030-tallet.

Dette har vist seg korrekt så langt: Til IPCCs store forferdelse flatet atmosfærisk temperatur ut fra 1998, det kom en rekke svært kalde vintre fra 2006, og global snittemperatur har ikke steget over 1998-nivået siden.     

2. Hvordan unngå at naturlige solsykluser falsifiserer AGW/CO2-hypotesen
Som de fleste vet har IPCC fra starten brukt alle midler til å tone ned solens betydning for klimaendringer. Jeg har i tidligere artikler her på forumet vist hvordan IPCC har holdt en rekke viktige artikler som har dette som tema utenfor rapporteringen sin. Helt til og med AR5 er derfor IPCCs rapportering svært ufullstendig på hva som skjer innen solforskningen.

Hovedproblemet for IPCC er selvsagt at dersom denne forskningen kan påvise at solens aktivitetsnivå er sentral for de naturlige historiske klimaendringssyklusene, så faller selve forutsetningen for menneskeskapt global oppvarming sammen.

Se hvordan IPCC-klakkører som Leif Svalgaard sliter med å forklare at det er nettopp det som er i ferd med å skje:
http://wattsupwiththat.com/2013/12/13/leif-svalgaard-at-agu-on-the-current-solar-cycle-none-of-us-alive-have-ever-seen-such-a-weak-cycle/#more-99170
 
Det skal bli interessant å se hvordan IPCC-banden vil forholde seg til dette, som vil bli en stadig vanskeligere prosess dersom jorden fortsetter å holde seg kjølig iht. nettopp de observerte solsykluser:

Man trenger ikke å være noen stor spåmann for å se for seg at IPCC også her kommer til å anerkjenne solsykluser som passer med deres AGW/CO2-hypotese, og gjøre alt for å underslå data som gjør det motsatte.


APPENDIX:
Som bakgrunnsinfo kan det derfor være nyttig å repetere disse fakta om hvor ille det har gått allerede med IPCCs AGW/CO2-hypotese:

1. IPCCs innledende og sentrale klimapåstander
IPCCs bekjennelse til AGW/CO2-hypotesen danner de sentrale premisser bak organisasjonens klimakrisevarsler:

- Et "hot spot" skulle bli stadig tydeligere i atmosfæren fra 1970-80-tallet (opprinnelig CO2-hypotesens mest kritiske bevis på global oppvarming)
- Globalt havnivå skulle iht. issmeltingsprediksjonene ha steget raskere allerede fra 1970-80-tallet
- Global temperatur skulle stige 3-7 grader (avhengig av hvem du spør i The Team) det neste hundreåret, og alarmistene klynger seg til lignende skremsler fremdeles, selv om pågående rygge-prosess i AR5 trolig vil tvinge dette tøvet enda mer nedover enn den halvering i sensitivitet vi har sett IPCC "innvilge" så langt de siste årene
- En rekke former for klimakatastrofer (utover historisk frekvens) ville ramme bredt og alvorlig fra 1980-tallet
- AGW/CO2-hypotesen postulerer at mer CO2 gir høyere temperatur, herav påstanden om menneskeskapt global temperaturstigning fra 1970-80-tallet
- Klimaflyktningetallet skulle øke dramatisk fra global oppvarming startet i 1970-80-årene, til rene samfunnskatastrofer for millioner (CAGW)
- Antarktismassivet skulle krympe fra 1970-80-årene pga. AGW
- IPCCs påstand på 90-tallet var at isen i Arktis ville være helt forsvunnet innen 10-20 år.
- Grønlandsisen ville smelte, sammen med Antarktis skulle dette heve havnivået diverse antall meter i løpet av noen tiår, senere forlenget til 2100, men uansett slik at øysamfunn som Maldivene ville forsvinne i havet. 
- Nåtidens klimaendringer større enn hva de har vært i relativt nær fortid

Mellomspill: Skandalene underveis har man bare benektet:
- Tross omfattende avsløringer hevder man fremdeles at mainstream klimaforskere verken jukser, manipulerer eller skjuler data, slik at Climategate 1.0 og 2.0, og en rekke andre "gates" blir kontant avvist av IPCC og deretter politisk hvitvasket
- Mainstream klimaforskere mener fremdeles de kan dokumentere sine påstander om "uvanlige klimaendringer"
- FNs klimapanel IPCC benekter på det sterkeste at de er tett knyttet til uvitenskapelige aksjonsfora som WWF og Greenpeace
- FNs klimapanel og tilhørende kontrollerte peer review-systemer sier det er utenkelig at de presser ut forskere som viser til andre resultater enn den vedtatte konsensus.
- Avanserte klimamodeller bekrefter fremdeles - nå med 97% sikkerhet.... - at CAGW er et påbegynt faktum som bare vil bli verre.

2. Faktisk klimastatus i 2013 
Dagens observerte virkelighet står i skrikende kontrast til IPCCs alarmisme og bortforklaringene i den nye AR5:

- Atmosfærens "hot spot" (som CO2-hypotesen har pekt på som et kritisk bevis på global oppvarming) er ikke påvist
- Globalt havnivå har synkende akselerasjon
- Global temperatur flater ut/synker fra 1998
- Klimakatastrofene uteblir (unntatt de medieskapte)
- Mengde CO2 og temperatur viser ingen sammenheng, eller rettere: Historiske data viser temperaturøkning før CO2-økning
- Klimaflyktningene til FN avslørt som bløff og skremsel
- Antarktismassivet vokst med ca 1% pr. år i flere tiår
- Isen i Arktis vokser igjen, 50-60% større minimum isflate i 2013 ifht. 2012
- Grønlandsisen smelter ikke mer enn før
- Nåtidens klimaendringer er mindre enn hva de var i relativt nær fortid
- Mainstream klimaforskere jukser, manipulerer og skjuler data, jfr. Climategate 1.0 og 2.0, og en rekke andre "gates"
- Mainstream klimaforskere klarer ikke å dokumentere sine påstander om "uvanlige klimaendringer"
- FN's klimapanel er (for) tett knyttet til uvitenskapelige aksjonsfora som WWF og Greenpeace, som alle er tatt for en serie overdrivelser og løse klimapåstander i lang tid
- FNs klimapanel og tilhørende kontrollerte peer review-systemer presser ut forskere som viser til andre resultater enn den vedtatte konsensus.
- De "avanserte" klimamodellene framstår mer og mer som GIGO (garbage-in, garbage-out) verktøy, og grovt feilaktige prognoser og prediksjoner blir løpende eksponerte på bred front ettersom krisevarslene ikke slår til

KONKLUSJON: Premissene for AGW/CO2-hypotesen er rett og slett feil
Dermed blir også alle modeller som bygger på dette:
a) feil, 
og
b) data må manipuleres for å få modellene til å levere ønsket fasit.
Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: seotodesember 15, 2013, 15:09:16 PM
Takk for en svært oversiktlig presentasjon av den moderne tids klimahistorie :)
Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Telehivdesember 15, 2013, 15:21:48 PM
Sitat fra: seoto på desember 15, 2013, 15:09:16 PM
Takk for en svært oversiktlig presentasjon av den moderne tids klimahistorie :)

seoto,

jeg gjør jo alt for å glede deg, vet du!
Snart jul er det også... 8)
Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Telehivdesember 16, 2013, 08:41:09 AM
Sitat fra: Telehiv på desember 15, 2013, 12:13:40 PM
Dobbelt demonstrert: For IPCC gjelder naturlige sykluser bare når de oppfører seg til støtte for "menneskeskapt global oppvarming"

Løsningen for et ryggende IPCC ble dessverre å mest mulig prøve å få flatet ut tidligere naturlige historiske sykluser som kunne svekke troverdigheten til AGW/CO2-hypotesen, ved å:

a) manipulere ned ("jukstere") tidligere varmeperioder med lave CO2-verdier (alt fra de 30-årige varmeperiodene til de store 500-års periodene (varm romertid, varm middelalder, osv.), og
b) manipulere opp ("jukstere") tidligere kalde perioder

Sistnevnte gjelder da både de 30-årige kalde periodene, samt de store 500-års periodene mellom varm romertid og varm middelalder, osv.; med særlig fokus på å oppjustere Den Lille Istid etter varm middelalder fram til ca. 1850 slik at kritikere ikke skulle få "gode" ideer om at "det er da iht. de store 500-års syklusene helt naturlig at klodens temperatur skal stige opp mot en 1 grad Celsius etter den kalde Lille Istid":
- At det meste av temperaturstigningen etter Den Lille Istid faktisk skjedde allerede i tiårene etter 1850 ville jo helt tatt brodden av det historisk "unormale" ved dagens temperaturer.

Heldigvis finnes det fremdeles folk som forsøker å gjenskape realitetene i brannruinene etter IPCC-banden, som har prøvd å skjule alle spor om at nærstående historiske perioder har vært like varme - og varmere - enn dagens nivåer. Dette gjelder både kortere 30/60 års sykluser (jfr. 1916-46) og de lengre 500-års sykluser (jfr. varm middelalder +/- 850-1350), som på ren empiri falisifiserer IPCCs AGW/CO2-hypotese (les: varmere enn nåtiden, på langt lavere CO2-nivåer).

Her finner dere en oversikt over "varm middelalder"-prosjekter som viser dette: http://co2science.org/data/mwp/mwpp.php

Også Kullman-studien, en ny svensk (!) undersøkelse, viser med basis i en analyse av 455 "radiocarbon-dated mega-fossils" i et svensk fjellområde at middelalderen var varmere enn vår tid.

Her er link til abstractet (full artikkel må kjøpes): http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bor.12003/abstract

Her får vi bekreftet at det flere ganger etter siste istid har vært varmere enn i vår tid, ref. bl.a. varm romersk tid og varm middelalder:

Abstract:
The postglacial tree line and climate history in the Swedish Scandes have been inferred from megafossil tree remains. Investigated species are mountain birch (Betula pubescens ssp. czerepanovii), Scots pine (Pinus sylvestris) and grey alder (Alnus incana). Betula and Pinus first appeared on early deglaciated nunataks during the Lateglacial. Their tree lines peaked between 9600 and 9000 cal. a BP, almost 600 m higher than present-day elevations. This implies (adjusted for land uplift) that early Holocene summer temperatures may have been 2.3°C above modern ones. Elevational tree line retreat characterized the Holocene tree line evolution. For short periods, excursions from this trend have occurred. Between c. 12 000 and 10 000 cal. a BP, a pine-dominated subalpine belt prevailed. A first major episode of descent occurred c. 8200 cal. a BP, possibly forced by cooling and an associated shift to a deeper and more persistent snow pack. Thereafter, the subalpine birch forest belt gradually evolved at the expense of the prior pine-dominated tree line ecotone. A second episode of pine descent took place c. 4800 cal. a BP. Historical tree line positions are viewed in relation to early 21st century equivalents, and indicate that tree line elevations attained during the past century and in association with modern climate warming are highly unusual, but not unique, phenomena from the perspective of the past 4800 years. Prior to that, the pine tree line (and summer temperatures) was consistently higher than present, as it was also during the Roman and Medieval periods, c. 1900 and 1000 cal. a BP, respectively.
Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Telehivdesember 16, 2013, 23:51:01 PM
Mer Mann-skit: McIntyre plukker nå i stykker mer uholdbar - men IPCC-akseptert - proxy-triksing

I McIntyres serie av avsløringer av IPCCs sviktende faglige arbeider - "Does the observational evidence in AR5 support its/the CMIP5 models' TCR ranges?" - er han nå kommet til et kritisk innblikk i noe han kaller "Varved Inconsistency" (i betydningen "inkonsistente sedimentanalyser"; varv er opprinnelig et svensk begrep for avsetninger/sedimenter): http://climateaudit.org/2013/12/14/varved-inconsistency/

Bakgrunnen for McIntyres kritiske undersøkelse av om sentrale IPCC-studier rundt "varv-proxier" faktisk tilfredsstiller vitenskapelige krav, er nok at han tidlig fant at IPCCs indre klan på dette området er så langt fra "uavhengig" (les: ikke forutinntatt) forskning man trolig kan komme.
   
Som McIntyre påpeker; siden AR4 har det kommet en del nye multiproxy studier som har blitt sitert i AR5, og ikke uventet gjelder dette særlig arbeidene til "the usual suspects" (Mann et al 2008; Ljungqvist et al 2010; Christiansen and Ljungqvist 2012; Shi et al 2013). De andre som ikke har hengt seg på deres forutinntatte konklusjoner har som kjent bare kommet med i min oversikt over ignorerte og avviste arbeider....

Hva er det "the usual suspects" tukler med denne gangen, da?
Vel, et kjennetegn på disse og andre nylige multiproxy studier er at de inkluderer sedimenttykkelse og near-equivalent mass accumulation rate (MAR-serier), der sedimenttykkelse (positivt orientert) tolkes som en direkte proxy for temperatur.

Men, McIntyre viser en tabell for sedimenttykkelse og MAR-serier i post-AR4 multiproxy studier (såkalte "lange" serier), og jeg går direkte på hans konklusjon:

"Det er åpenbart at dataene for sedimenttykkelse i multiproxy-studier er alt annet enn "uavhengige"
("It is evident that the varve thickness data in multiproxy studies is anything but "independent").

PS: Hvis dere vil ha fullt utbytte av McIntyres drepende gjennomgang av nok en elendig IPCC-databending, anbefaler jeg også en nøye lesning av kommentarspalten under artikkelen. Den glitrer denne gangen!
Tittel: Sv: 10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM
Skrevet av: Telehivdesember 17, 2013, 07:57:27 AM
Jeg har tidligere vist til at bare massiv britisk hvitvasking av Phil Jones' kriminelle omgang med forskningsdata reddet ham fra å havne bak murene (som del av Climategate og "hide the decline"-skandalen med de aktører som senere er blitt titulert "the usual suspects" hver gang det er snakk om manipulerte klimadata).

La oss også minnes et par av hans utsagn som ble publisert i den forbindelse:

Dr. Phil Jones – CRU emails – 5th July, 2005

"The scientific community would come down on me in no uncertain terms if I said the world had cooled from 1998. OK it has but it is only 7 years of data and it isn't statistically significant...."

Dr. Phil Jones – CRU emails – 7th May, 2009

'Bottom line: the 'no upward trend' has to continue for a total of 15 years before we get worried.'
 
Nå har det gått 17 år. Et vitenskapelig redelig menneske ville vel kommentert sitt nåværende ståsted?