Mathismoen's epiloger

Startet av ebye, januar 17, 2013, 10:48:13 AM

« forrige - neste »

Jostemikk

Fra Fylkesmannskontoret i Rogaland - miljøstatus 2001:

SitatHavnivået vil stige
Et nytt resultat fra rapporten er at IPCC anser det som svært sannsynlig at den globale oppvarmingen de siste 100 årene har bidratt til den observerte økningen i havnivået. I løpet av de neste hundre år forventes havnivået å stige med mellom 14 og 88 cm.

Den norske delegasjon i Shanghai besto av: Øyvind Christophersen, Miljøverndepartementet og Marit Viktoria Pettersen, Klif. I tillegg deltok professor Ivar Isaksen, CICERO som en av hovedforfatterne av rapporten.

For mer informasjon kontakt: Øyvind Christophersen 96030916
Sammendraget til den beskrevne rapporten kan du lese på IPCCs hjemmeside: http://www.ipcc.ch/. Denne artikkelen er hentet fra Miljøverndepartementet: http://www.dep.no/md/norsk/aktuelt/nyheter/022021-210009/index-dok000-b-n-a.html

Her ser man at Øyvind Christophersen også har en fortid fra miljøverndepartementet, og vi ser dessuten hans senere medarbeider i Klif, Marit Viktoria Pettersen. Nå kommer noe viktig, og jeg begynner med disse to personenes deltakelse i forsøket på historieforfalskning i forbindelse med Summary for policymakers, SPM:

Hvorfor forteller ikke myndigheter, forskere og media oss om oppvarmingen av Arktis for 70-80 år siden?

Det kan virke som om varmeperioden på 30- og 40-tallet ikke er særlig populær i de kretser. Den rokker ved CO2-hypotsen, og representanter ved norske klimainstitusjoner har forsøkt å undertrykke varmeperioden i flere år, det være seg i kronikker/ordvekslinger på forskning.no, eller på fjernsynsdebatter. Jeg avslutter dette innlegget med å fortelle hvor redde de faktisk er for dette.

I 10TH SESSION OF WORKING GROUP I OF THE INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 29 JANUARY ? 1 FEBRUARY 2007, kan man lese dette:

On text noting high decadal variability in Arctic temperatures, Canada, supported by Norway, suggested removing a specific reference to a warm period observed from 1925 to 1945. The Coordinating Lead Authors explained that ?climate sceptics? often point to this warm spell to question the IPCC for not acknowledging such warm spells. Participants agreed to keep the reference. 

Canadas deltakere, støttet av de norske, foreslo å slette henvisningen til varmeperioden i Arktis 1925-1945 fra Summary for policy makers. De norske representantene var:

Eystein Jansen, Bjerknessenteret
Harold Lefferstra, KLIF
Øyvind Christoffersen, KLIF
Christoffer Grønstad, KLIF
Marit Victoria Pettersen, UD

Det må være meget tvilsom praksis å forsøke å få slettet en slik henvisning. At man argumenterer for at varmeperioden den gang ofte blir misbrukt av "skeptikere" er fullstendig uakseptabelt. Forsøker klimamyndighetene våre å redigere historiebøkene? Det ser faktisk slik ut, og dette setter dem i et tvilsomt lys. Et meget tvilsomt lys. Heldigvis ble Canada og Norge nedstemt.

Hvilken annen klimamakt har Pettersen og Christophersen via sine posisjoner i KLIF? Vel, ta en titt på dette:

Klif.no - Norge nominerer 80 forskere til FNs klimapanel

Sitat15.03.10 Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har nominert 80 forskere og eksperter fra norske institusjoner som kandidater til arbeidet med den femte hovedrapporten til FNs klimapanel (IPCC). Rapporten skal være ferdig i 2014.

Vi nordmenn har sannelig vært tålmodige. Latt oss lede av aksjonister som på mest uærlige vis har manipulert den norske klimadebatten og -politikken. Jeg regner med at de fleste nå forstår at klimasaken ble kuppet på 80-tallet av mennesker med en politisk agenda, og at WWF-aksjonister, "grønne" forkjempere og Gro Harlem Brundtland fant hverandre og bygget opp et monster som har ført til en elendighet uten sidestykke i moderne historie hvis vi ser bort fra direkte krig.

WWF, Club of Rome, Club de Madrid, Bilderberg - alt henger sammen med alt, og felles for alle disse, våre hjemlige aksjonister, samt Gro Harlem Brundtland er et meget sterkt uttrykt ønske om internasjonalisering, også kalt NWO.

Jeg håper virkelig at flere nå vil begynne å hjelpe til med å avdekke dette. Klimasaken har aldri dreid seg om vitenskap, det dreier seg om rå maktpolitikk. Bak i kulissene trekker verdens rikeste mennesker i de fleste tråder.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Aktivist, historieforfalsker og organisasjonsdyr av rang. Se på lista i innlegget over om Klif-ansatte som var med på forsøket på historieforfalskning.

UN Relations and Global and Regional Youth Work Development - Christoffer Grønstad

SitatRepresentative from Europe: Christoffer Grønstad

As a member of the YFJ Bureau in 2007-2008, Christoffer was responsible for UN Relations and Global and Regional Youth Work Development, including the Youth Forum's contributions to the development of Goals and Targets for the UN World Program of Action for Youth. Prior to this, he served as President of the Norwegian Children and Youth Council (LNU) and was also an active member of the YFJ European Union Affairs Commission (EUACOM) in 2005-2006. Christoffer was Vice President of the UN Association in Norway from 2005 till 2009.

He holds a degree in Information and Public Relations and works as a communication adviser in the Norwegian Pollution Control Authority. In 2009-10, Christoffer is responsible for the YFJ's United Nations Relations and Global Youth Work Development.

SV-lista for Oslo - Christoffer Grønstad

Eller hva med full hjernevasking av de yngste blant oss?

European Youth Forum, Shaping the future of mentally healthy generations - Christoffer Grønstad

Sitat– Identifying risk factors
– YFJ Recommendations
– The role of Youth NGOs


Her var han presentert på en side som heter Globalis.no/christoffer, men den er redigert/slettet. Om siden står det fortsatt en god del:

SitatHva er Globalis?

Globalis er et interaktivt verdensatlas som drives av FN-sambandet. På siden finner du blant annet statistikk, landinformasjon, satelittbilder, verdenskart. Kildene er i hovedsak ulike FN-organer.

Målet med Globalis er å visualisere likheter og ulikheter i verden, og hvordan mennesker påvirker livet på planeten.


Og sannelig er dette rett inn i FN-systemet, og ikke minst, UNEP:

http://www.globalis.no/Om-Globalis/Innhold-paa-Globalis/Satellittene-forteller

Vi styres ikke lenger av politikere, vi styres av deres nøye plasserte rådgivere og byråkrater, og disse rådgiverne er aksjonister. NGO, UNEP, FN, EU, SV har i dette tilfellet blitt til en klassisk vannmelon. Grønn på utsiden, rød på innsiden.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

P. Tuvnes

Hei Jostemikk
angående din forespørsel til meg: "Har du gjort deg noen tanker om hvorfor MSM er så ensidige i klimasaken?"
Så er svaret at ja, jeg har lurt på det, men finner ingen god forklaring.  Donna Laframboise nevner jo også dette i boken "Den oppblåste tenåring..." s. 15 "Journalister er blandt IPCCs største beundrere", men jeg finner ingen forklaring hos henne heller.
En kombinasjon av noen årsaker kan være:
- Meningsmålinger har vist at journalister har et venstreradikalt samfunnssyn sammenlignet med befolkningen forøvrig.  Etter kommunismens fall og sosialismens utilstrekkelighet må man finne noe annet å kjempe for (substituttreligion).
- Reell giftig forurensning må bekjempes, men CO2 er jo like lite giftig som vann og like nyttig.  Alikevel er CO2 kommet på liste over forurensende stoffer.  Den nå falsifiserte hypotesen (klimamodellene stemmer ikke med virkelige målinger og observasjoner) om at CO2 utslipp fører til global oppvarming med tilhørende klimakatastrofer blir fortsatt holdt i live av propaganda fra mange som er økonomisk avhengige av myten (alle IPCC byråkrater og betalte bidragsytere).  Journalister vil være med å redde verden mot forurensende industri.
- Masochisme.  Vi må ikke forbruke verdens ressurser, men flytte til et småbruk med katt og kaniner  ;D
- Egeninteresse som talerør for klimabusiness og klimaprofitører, eks. Dagens Næringsliv.
- Nesegrus beundring for kjendiser og Holywood-stjerner som ofte er populistiske (ha de rette meninger) for å beholde populariteten, i Norge; ekteparet Stordalen++
- Journalister lever av å skrive om katastrofer.  Når alt er OK og normalt har de ingenting å skrive om og intet "nytt" å selge.
Dette var bare en litt rask ad hoc brainstorming.
mvh Petter

Jostemikk

Takk for svar, Petter. Bebben startet tråden Pål Steigan i Nye Meninger, der vi spekulerte litt over noe av dette. Der var jeg inne på det med totalitært livssyn, samt oppgivelsen av væpna revolusjon, selv om de allikevel kunne bruke en Remington som våpen for sine våte, politiske drømmer. For meg toppet dette seg da Hilde Haugsgjerd ble ny redaktør i Aftenposten, og Sigurd Allern ble vår første, og hittil eneste professor i journalistikk. Det gikk plutselig opp for meg at vi hadde forsovet oss til klassen, og at deres dominerende makt nå er så solid befestet at det er vanskelig å se for seg noen bedring på generasjoner.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

ConTrari

Sitat fra: Jostemikk på januar 20, 2013, 11:22:47 AM
Under tvil legger jeg dette innlegget inn her, og ikke i tråden om WWF - styrer de klimapolitikken?

Dette dreier seg om noe jeg har bedt om hjelp til, men dessverre har responsen vært litt laber. Det dreier seg om Brundtlandregjeringen, miljøverndepartementet, UD og NORAD, og det dreier seg ikke minst om WWF.

Fra Wikipedia, halvfete uthevinger er gjort av meg:

SitatRasmus Johan M Hansson (født 4. september 1954) er en norsk biolog og politiker for Miljøpartiet De Grønne. Han jobber som daglig leder for CIENS Toppsenter, et forskningssenter tilknyttet Universitetet i Oslo. Tidligere har han vært generalsekretær i World Wide Fund for Nature Norge i ti år.

Hansson er utdannet biolog fra NTNU og skrev hovedfagsoppgave om isbjørn. Han har også en mastergrad i Business and Administration og Graduate Diploma i International Politics fra La Trobe University i Melbourne i Australia.

Han har vært førstekonsulent i Miljøverndepartementet og vært avdelingsdirektør og direktør for miljøforvaltning ved Norsk Polarinstitutt. Hansson var direktør for NORADs miljøvernprogram 1998–1999, og har vært ansatt i NORAD som rådgiver innen viltforvaltning.

Hansson var generalsekretær i World Wide Fund for Nature Norge (WWF-Norge) fra 2000 til 2012, en periode som var preget av stor vekst i organisasjonen.[1]

Han har fått publisert en rekke vitenskapelige artikler om miljøvern i Arktis.

15. november 2012 ble Rasmus Hansson nominert som nr. 1 på Miljøpartiet De Grønnes stortingsvalgliste i Oslo.

Fra Wikipedia:

SitatPål Prestrud (født 18. november 1953) er norsk biolog og klimaforsker. Han var direktør for den norske stiftelsen CICERO Senter for klimaforskning fra 2002 til 2012, og kjent for sine mange opptredener i massemediene i spørsmål om klimaendringene og den globale oppvarmingen.

Pål Prestrud tok doktorgraden i biologi ved Universitetet i Oslo i 1992 med avhandlingen «Arctic foxes in Svalbard: Population ecology and rabies».[1] Han var ansatt ved Kontoret for polarsaker i Internasjonal avdeling i Miljøverndepartementet i perioden 1988–1994, siden forskningsdirektør ved Norsk Polarinstitutt fra 1994 til 2001 og så avdelingssjef i Området for naturvitenskap og teknologi i Norges forskningsråd fra 2001 til 2002. Han har vært direktør ved Cicero siden juni 2002. Prestrud er også viseformann i ACIA (Arctic Climate Impact Assessment).

Det som ikke står om Pål Prestrud er at han har sittet i valgkomiteen til WWF Norge i flere år, samt at han er det WWF selv kaller frittstående representant for WWF.

Her fra WWF Norges regnskap 2010, og summene er i millioner:De var begge ansatt i departementet i perioden CICERO og GRID Arendal ble opprettet av regjeringen Brundtland, og som jeg har nevnt mange ganger tidligere, hadde GRID Arendal tidligere felles Internett-domene med WWF Norge, og dessuten en fullstendig og ubestridelig tilknytning til Norsk Polarinstitutt.

Håper dette er til nytte for nye lesere, og det er bare en liten del av historien. Jeg synes det er på tide at noen stiller disse to alarmistene og kampanjeorganisasjonslederne spørsmål om hva som skjedde i departementets mørkere kroker på 80- og 90-tallet.

Helt enig i at disse to bør gås etter i sømmene, og at det bør gjøres en granskning av WWFs forhold til statlige midler.

PS Beløpene er ikke i milloner, men i tusenlapper.  8)

ConTrari

Sitat fra: P. Tuvnes på januar 20, 2013, 14:16:27 PM
Hei Jostemikk
angående din forespørsel til meg: "Har du gjort deg noen tanker om hvorfor MSM er så ensidige i klimasaken?"
Så er svaret at ja, jeg har lurt på det, men finner ingen god forklaring.  Donna Laframboise nevner jo også dette i boken "Den oppblåste tenåring..." s. 15 "Journalister er blandt IPCCs største beundrere", men jeg finner ingen forklaring hos henne heller.
En kombinasjon av noen årsaker kan være:
- Meningsmålinger har vist at journalister har et venstreradikalt samfunnssyn sammenlignet med befolkningen forøvrig.  Etter kommunismens fall og sosialismens utilstrekkelighet må man finne noe annet å kjempe for (substituttreligion).
- Reell giftig forurensning må bekjempes, men CO2 er jo like lite giftig som vann og like nyttig.  Alikevel er CO2 kommet på liste over forurensende stoffer.  Den nå falsifiserte hypotesen (klimamodellene stemmer ikke med virkelige målinger og observasjoner) om at CO2 utslipp fører til global oppvarming med tilhørende klimakatastrofer blir fortsatt holdt i live av propaganda fra mange som er økonomisk avhengige av myten (alle IPCC byråkrater og betalte bidragsytere).  Journalister vil være med å redde verden mot forurensende industri.
- Masochisme.  Vi må ikke forbruke verdens ressurser, men flytte til et småbruk med katt og kaniner  ;D
- Egeninteresse som talerør for klimabusiness og klimaprofitører, eks. Dagens Næringsliv.
- Nesegrus beundring for kjendiser og Holywood-stjerner som ofte er populistiske (ha de rette meninger) for å beholde populariteten, i Norge; ekteparet Stordalen++
- Journalister lever av å skrive om katastrofer.  Når alt er OK og normalt har de ingenting å skrive om og intet "nytt" å selge.
Dette var bare en litt rask ad hoc brainstorming.
mvh Petter

Enig i denne analysen. Etter mitt syn er MSMs holdning i klimasaken en usalig blanding av politikk og moralisme.

ebye

#21
Nytt "alarmerende" innlegg av Ole Mathismon i dagns Aftenposten (papir), 14. februa 2013

Sannheten om klima endres hver uke

http://www.climometrics.org/13apmat3.pdf

Innholdet her er så langt fra sannheten at Ole Mathismoen snart er på vanlig alarmistisk plass igjen. Her kan man bare ønske at det kom et motinnlegg, som ville realitetsorientere offentligheten og pressefolk.

Siden denne tråden ble startet, 17. januar 2013, har Mathismoen vært særdeles aktiv, bl. a. knyttet til fisk eller olje fra nord!   ;)

Disse feilaktig kalt innsikts-artikler ligger i scan-kø, men ett innlegg har blitt plassert et annet sted her på Forumet

http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,220.msg23666.html#msg23666

Når vaffelpressa kommer skikkelig i gang, kommer det en hel serie med Ole - tegner og forteller.

Og en kan undre seg. Etter hvert som klimadebatten og klimakunnskapen endrer karakter, og mer og mer blir relatert til naturens klimagrep, ja da tauer Aftenposten Ole Mathismoen tilbake. Aftenpostens topp spesialist i klimaløgn.     8)

jarlgeir

Huff, Ebye, nå har du ødelagt dagen igjen.

Jeg syns synd på de som må svare på dette sludderet fra Mathismoen, når 98% av det som skrives er pølsevev er det ikke lett å finne ut hvor korrekturen skal starte. På den annen side gidder vel ikke Aftenposten å trykke noe som setter stjernejournalisten deres i et dårlig lys.
It's the sun, stupid!

BorisA

Man kan jo lure på hvorfor redaktøren (ja jeg vet hun er tidligere AKP'er) i en såkalt seriøs avis som Aftenposten, lar han holde på som han gjør.

Er det noen her på forumet som vet om redaksjonen blir informert om all den klimaforskningen som nå river bena under CAGW-hypotesen?

Så vidt jeg husker, så har det vært diskutert om klimarealistene skulle sende info også til diverse redaktører, og ikke bare til skolene.

Ikke at jeg tror det hjelper når det gjelder Aftenposten, men det kan vel ikke skade å holde trykket oppe, og i allefall vise at det ikke er alle som sluker klimaalarmismen rått, og at "vi følger med" på avisa's klimasludder.
Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare.

Jostemikk

Jeg antar at det vi har sett fra Mathismoen og Aftenposten nå er det samme som synliggjøres mer og mer blant "klima"institusjonene. Jo mer klimaet og global temperatur peker nese til dem, jo mer forskning som antyder at naturen selv har stått bak, desto mer desperate blir de. Nå påstår de 6 grader temperaturøkning. Været er dobbelt så spinnvilt og galent. Ikke at det regner mer iløpet av et år, men det er ikke jevnt fordelt mellom første og andre halvår, osv.

Alt dette skjer mens det blir klarere og klarere at det økonomiske systemet ikke fungerer. Reelle penger og verdier forsvinner, mens Fiatpengepressa går rødglødende. Skulle nesten tro det var en sammenheng.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

bøvelen

Sitat fra: Jostemikk på februar 15, 2013, 09:23:38 AM
Alt dette skjer mens det blir klarere og klarere at det økonomiske systemet ikke fungerer. Reelle penger og verdier forsvinner, mens Fiatpengepressa går rødglødende. Skulle nesten tro det var en sammenheng.

Unnskyld OT
Som innehaver av bil av merket Fiat, lurer jeg på hva uttrykket "Fiatpengepressa" betyr? Utdypende utredning? Har også sett utrykket i tidligere innlegg, husker ikke fra hvem.
Har jeg gått glipp av noe?

Jostemikk

Sitat fra: bøvelen på februar 15, 2013, 09:35:13 AM
Sitat fra: Jostemikk på februar 15, 2013, 09:23:38 AM
Alt dette skjer mens det blir klarere og klarere at det økonomiske systemet ikke fungerer. Reelle penger og verdier forsvinner, mens Fiatpengepressa går rødglødende. Skulle nesten tro det var en sammenheng.

Unnskyld OT
Som innehaver av bil av merket Fiat, lurer jeg på hva uttrykket "Fiatpengepressa" betyr? Utdypende utredning? Har også sett utrykket i tidligere innlegg, husker ikke fra hvem.
Har jeg gått glipp av noe?

Penger som ikke er backet opp av noen reell verdi. Har ikke med bilmerket å gjøre. Er nok jeg som har brukt uttrykket tidligere her på forumet. Noen ganger kaller jeg det Monopolpenger. Et eksempel er hva som skjedde da gullstandarden ble kuttet ut. Allan Greenspan sa for en stund siden at det aldri ville bli noen økonomisk krise i USA, for de kunne bare trykke så mange sedler de ville, og hive dem ut på markedet.

De som har styrt pengesystemet ser ut til å ha forstått hvilken vei det nå går, og har kjøpt, muligens også "kjøpt" opp gull fra både nasjoner og privatmennesker. Enkelte tegn er nå synlige og viser at man nå i tillegg til Fiatpenger, også har begynt å lure folk med Fiatgull.

[attachimg=1]
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

bøvelen

Takk, begrepet er forstått!
Fiat er jo et multidisiplint konsern, de lager mer enn biler. Men jeg visste ikke at de produserer trykkerimaskiner egnet for å trykke monopolpenger!

Jostemikk

Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Spiren

Ordet «fiat» kommer fra latin og betyr «la det skje».

Fiat-penger er penge uten forankring i realverdi, som får sin verdi fra sedvane, regulering eller lov. Det er penger (mynter og sedler) som er utstedt av sentralbanken og erklært å være penger.
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.