TOE: The Electric Universe

Startet av translator, juli 01, 2013, 11:35:19 AM

« forrige - neste »

stjakobs

Sitat fra: Spiren på november 25, 2013, 17:41:59 PM
Full Keshe Foundation Presentation at Elektor Live (Nov 26 2011):
http://mikephilbin.blogspot.no/2011/11/mehran-keshe-irans-flying-saucer-plasma.html
Fascinerende tema - men her var det mye prat og null demonstrasjon. Beklager å måtte si det, men dette minner sterkt om en helt vanlig "Snake Oil Salesman".  http://en.wikipedia.org/wiki/Snake_oil
"IPCC is a four letter word."

jan-ove

Hvordan får vi gravitasjon fra objekter uten sitt eget magnetfelt, sånn som månen og mars.
Det nå en gang ført bevis for at gravitasjon er proporsjonal med massen og avstanden mellom to objekter, har aldri funnet bevis for at magnetfeltene til objekter har påvirket styrken på gravitasjonsfeltene rundt objekter i universet.

99% av universet er plasma, ja dette er faktisk ganske riktig, i alle fall når det gjelder det synlige universet.
Stjerner er allerede gass i plasmaform.

Elektromagnetismen er sterk, ja men kun over en veldig kort avstand inne mellom enkelt atomer og deres elektroner.
Elektrisitet er ikke noe nytt og mystisk, det er fortsatt elektroner som suser av sted enten gjennom en leder av metall eller direkte gjennom lufta som i et lyn.

Vi har ikke noen fullgod teori for universet eller det subatomære nivå men jeg er skeptisk til at The Electric Universe kan forklare naturen som en ny Grand Unified Theory.

Jeg er en skeptiker av natur og alle skeptikergenene mine stritter i mot her :-)

Amatør1

Bra innlegg jan-ove, jeg ser det på samme måte.

Min prinsipielle holdning er at mange av våre anerkjente fysiske lover kan være ufullstendige, eller rent ut sagt misforståelser av grunnleggende prinsipper. Men allikevel kan de representere en modell vi lever med inntil noe bedre kommer. Dersom vi skal erstatte dagens modell for gravitasjon med noe annet, for eksempel elektromagnetisme, må vi først peke på klare feil ved dagens forståelse, og jeg er i tvil om noen har pekt på noen slike feil. For eksempel kan man gjøre dette ved å prediktere en hendelse etter Newton & Einsteins gravitasjonslover, og så vise til observasjoner som falsifiserer prediksjonene.

Det vi vet er at Newtons gravitasjonslov er vanvittig presis, og kan benyttes til utrolige bragder i romfart der man sender sonder til bestemte steder på Mars eller Saturns måne Titan. Det skal litt til å falsifisere lover som muliggjør dette. Likevel var det nettopp det Einstein gjorde ved å peke på at hans gravitasjonsforståelse gir et annet resultat for Merkurs presesjon. Men I de fleste "ikke-relativistiske" sammenhenger er det fullt samsvar mellom Newton og Einstein.

Jeg kan derfor ikke se noen tilstrekkelig grunn til å forkaste Newton og Einstein svært gode approksimasjoner til virkeligheten. Jeg er villig til å la meg overbevise dersom noen har gode argumenter å vise til, men jeg har ikke sett slike hittil.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

ufaufa

Det som er utfordringen er å finne en falsifiserbar nullhypotese mellom standardteorien og teorien om the electric universe.

Når det gjelder påstanden/hypotesen om at kometeter lyser opp grunnet varme fra solen og således fordampning, herunder at kometens hale skyldes samme fordampning, - så er denne hypotesen falsifisert.

For det første begynner kometen å lyse opp lenge før varmen fra solen er høy nok til at kometen derav kan fordampe.

For det andre har NASA blant annet undersøk en kommet og funnet at den besto nesten utelukkende av carbon og ikke H20 eller is forøvrig.

For det tredje har vi mange eksempler på kometer som deler seg når de nærmer seg solen noe som ikke er naturlig for et legeme som smelter.

For det fjerde er det gjennomført eksmeprimenter mot kometer, eks. treff med 300 kg kobberprosjektil som medførte en signifikant utladning og lysblaff. Det samme gjelder når partikler/astroider treffer vår atmosfære, eller andre planeter i vårt solsystem.

For det femte kan man gjennskape thunderbolt-effekten av kometer ved eksperimenter, noe man ikke kan ved smelting.

For det sjette har kometen "utgassing" (husk at vi bruker jordiske begreper som ikke passer for de nye teorier, eks. solvind mv.), kanskje et bedre ord er elektromagnetisk stråling, som ikke følger noen naturlig gassretning - men som kan gå fremover og eks. til siden for kometen.

Om man har noen som helst ydmykhet for HDM, så bør man være enig i at hypotesen er falsifisert.

Når man så har falsifisert hypotesen, eller om man fortsatt er uenig i at hypotesen er falsifisert, så kan man spørre seg om det uansett ikke er mer plausibelt at kometers luminering og hale kan skyldes utladning mellom et positivt ladet legeme - solen, og et negativt ladet legeme kometen?

Etter at man har tenkt litt gjennom det jeg har skrevet over, så kan man lese dagens artikkel i Aftenposten og se den korte og svært mangelfulle dokumentaren om ISON.

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Kometen-ISON-brakk-i-smabiter-7387002.html

Om interessen for the electric universe fortsatt ikke er tent, så kan man jo merke seg at NASA for kort tid siden rapporterte at Voiage I passerte et varmt lag da den "forlot" solsystemet, huske på at jorden også har et lag over stratosfæren som er varmere enn bakken, og la seg forundre over bilder fra NASA av sprites som igjen og igjen er observert millisekunder før større lynnedslag her på jorden. Sistnevnte betyr ikke at alle lynnedslag skyldes elektromagnetisk uytladning fra solen el., men at det antakeligvis er betydelig mye mer som stemmer ut fra angjeldende teorier enn etter standardteorien.

Og uansett så anbefaler jeg at man leser seg opp på tema. Det er fantastisk hver gang man kommer over observasjoner som tilsier at våre standardteorier er fullstendig i uttakt med seg selv:)

Minner igjen om suspicious observers som jeg følger daglig:

http://www.youtube.com/user/Suspicious0bservers

Skulle gjerne gått inn på flere falsifiserbare hypoteser som setter til side standardteorien, men dette får holde for denne gang. Det er alltid morsomst å gjøre sine oppdagelser selv:)Amatør1

Sitat fra: ufaufa på november 29, 2013, 14:21:33 PM
Når det gjelder påstanden/hypotesen om at kometeter lyser opp grunnet varme fra solen og således fordampning, herunder at kometens hale skyldes samme fordampning, - så er denne hypotesen falsifisert.

Hvem står for en slik hypotese? Det har jeg aldri hørt om. Kometer "lyser" av samme grunn som asteroider og planeter: Refleksjon av sollys.

Sitat fra: ufaufa på november 29, 2013, 14:21:33 PM
For det tredje har vi mange eksempler på kometer som deler seg når de nærmer seg solen noe som ikke er naturlig for et legeme som smelter.

Kometer deler seg opp når de kommer innenfor roche-grensen, slik som det f.eks. skjedde med komet Shoemaker-Levy 9 i 1993, da den kom svært nær Jupiter. Det har ingenting med smelting å gjøre, og ingen hevder dette heller, meg bekjent. Året etter kolliderte fragmentene med Jupiter på en spektakulær måte. Dette er velkjente gravitasjonseffekter.

http://www.youtube.com/v/LXWV8ZRKNFg?hl=en_US&version=3

Sitat fra: ufaufa på november 29, 2013, 14:21:33 PM
For det fjerde er det gjennomført eksmeprimenter mot kometer, eks. treff med 300 kg kobberprosjektil som medførte en signifikant utladning og lysblaff. Det samme gjelder når partikler/astroider treffer vår atmosfære, eller andre planeter i vårt solsystem.

Du tenker på den delen av sonden "Deep Impact" som etter planen kolliderte med komet Tempel 1 den 4 Juli 2005. Denne kometen observerte jeg selv med egen kikkert fra en terasse på Kreta, før og etter treffet fra Deep Impact. Et godt eksempel på omdanning av kinetisk energi til varme.

Her er bilder av treffet tatt fra hovedsonden Deep Impact:


Sitat fra: ufaufa på november 29, 2013, 14:21:33 PM
Når man så har falsifisert hypotesen, eller om man fortsatt er uenig i at hypotesen er falsifisert, så kan man spørre seg om det uansett ikke er mer plausibelt at kometers luminering og hale kan skyldes utladning mellom et positivt ladet legeme - solen, og et negativt ladet legeme kometen?

Hvem har sagt at det er noe galt med den enkleste forklaringen som vi har kjent til i århundrer: Kometer reflekterer lys fra sola.

??


Sitat fra: ufaufa på november 29, 2013, 14:21:33 PM
Etter at man har tenkt litt gjennom det jeg har skrevet over, så kan man lese dagens artikkel i Aftenposten og se den korte og svært mangelfulle dokumentaren om ISON.
http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Kometen-ISON-brakk-i-smabiter-7387002.html

Etter at Aftenposten innførte betalingsmur forsøker jeg å unngå dem (det er ikke vanskelig  :) ). Jeg tviler på at de har noe vesentlig å bidra med om kometen. Men si ifra om jeg tar feil.

Sitat fra: ufaufa på november 29, 2013, 14:21:33 PM
Om interessen for the electric universe fortsatt ikke er tent, så kan man jo merke seg at NASA for kort tid siden rapporterte at Voiage I passerte et varmt lag da den "forlot" solsystemet,

Er det kanskje Voyager du sikter til? Det er 2 stk, sonder, skutt opp i 1977 om jeg ikke husker feil. De måler etter det jeg kjenner til ingenting i nærheten av "temperatur" lengre, men den ene forlot heliosfæren i 2012, og er således det første og eneste menneskeskapte objekt som befinner seg i interstellart rom. Meg bekjent er det i beste fall noe telemetri som benyttes til å sjekke om sonden er der gravitasjonslovene forutsetter den skal være. Et slikt problem hadde man med de enda eldre Pioneer-sondene  som dannet bakgrunnen for det såkalte Pioneer anomaly.

Dette mysteriet som en stund så ut til å stille spørsmål ved gravitasjonslovene ble løst i 2012:
SitatBy 2012 several papers by different groups, all reanalyzing the thermal radiation pressure forces inherent in the spacecraft, showed that a careful accounting of this could explain the entire anomaly, and thus the cause was mundane and did not point to any new phenomena or need for a different physical paradigm.[2][3] The most detailed analysis to date, by some of the original investigators, explicitly looks at two methods of estimating thermal forces, then states "We find no statistically significant difference between the two estimates and conclude that once the thermal recoil force is properly accounted for, no anomalous acceleration remains.

Kort sagt, jeg kjenner ikke til noe som falsifiserer gravitasjonslovene, men lytter som alltid til konkrete forslag.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

ufaufa

#35
Flott at du følger opp tråden. Jeg ser frem til å sparre med deg om dette svært interessante og viktige tema. Jeg skal ta meg litt tid og forsøke å gi deg kilder som støtter opp om utredningen jeg har gitt.

Kan jeg foreløpig legge til grunn at du ikke har sett over linken jeg har vist til tidligere i denne tråden angjeldende Voyager I?

Uansett. Jeg tar for meg argument for argument - fortløpende, så holder vi best mulig orden på diskursen. Jeg velger også å understreke teksten slik at den synliggjøres som siste innlegg:)


Sitat fra: Amatør1 på november 29, 2013, 18:50:07 PM
Sitat fra: ufaufa på november 29, 2013, 14:21:33 PM
Når det gjelder påstanden/hypotesen om at kometeter lyser opp grunnet varme fra solen og således fordampning, herunder at kometens hale skyldes samme fordampning, - så er denne hypotesen falsifisert.

Hvem står for en slik hypotese? Det har jeg aldri hørt om. Kometer "lyser" av samme grunn som asteroider og planeter: Refleksjon av sollys.

Veldig fint at du tar det standpunktet. Jeg skulle vært mer presis med ikkehypotesen som oppstilles ut fra standardteorien (The "dirty snowball" hypothesis) . Vi oppstiller således at; det er ingen andre årsaker til at kometer lyser opp enn refleksjon fra sollyset (eller partikler fra solvinder), herunder at kometens hale skyldes fordampning grunnet varme fra solen som også lyser opp på grunn av sollyset.

Vi merker oss her for ordens skyld at man etter standardteorien, tidlig på 1900-tallet forutsatte - i strid med datidens eksperter på områder, herunder Tesla, Birkeland mv., forutsetter at rommet er tomt og at det ikke kan overføres elektromagnetisk energi gjennom rommet - og om så hadde vært tilfelle så ville ladningen utlignet seg mot umiddelbart.

Min påstand er at kometer ikke lyser opp sterkere og sterkere i det de nærmer seg solen på grunn av sollys eller solvinder, men at de lyser opp på grunn av den enorme energiavgivelsen som kommer ved utladning mellom objekter med forskjellig ladning - "discharge". Jeg har tidligere vist til at elektromagnetismen, etter gjeldende oppfatning, er på rundt 10 opphøyd i 39 ganger sterkere enn gravitasjonskreftene. Og jeg nevnte også at Einstein sin relativitetsteori E=mc2 ikke inneholder faktor for elektromagnetisme.

Om du hadde lest artikkelen i Aftenposten som jeg viste til, så hadde du sett at man refererer til standardteorien (The "dirty snowball" hypothesis) som nettopp er at det er "vaporizing"/fordamping grunnet varmen fra solen som anføres som begrunnelsen for at kometer får hale som lyser opp på grunn av sollyset. Videre viste jeg til at kometen avgir lys i forskjellige retninger. Og jeg legger også til at kometer, eks. ISON da den passerte relativt nært Mars, påvirker planeters coma som kan forklares ved ladningsforskjell. Man kan også se at den solrefleksonen du viser til ikke passer ut fra filamentene til kometer, samt at kometer lyser sterkest opp i front - langt foran selve kometens masse - da kometens magnetskjold utlader mot solens elektromagnetisme eller andre planeter/objekter med forskjellig ladning.

En av mange opplysende linker til observasjonene som enten falsifiserer eller taler med tyngde mot standardteorien - angjeldende kometer - er eks. denne:


http://www.rense.com/general79/cmet.htm


Sitat fra: ufaufa på november 29, 2013, 14:21:33 PM
For det tredje har vi mange eksempler på kometer som deler seg når de nærmer seg solen noe som ikke er naturlig for et legeme som smelter.

Kometer deler seg opp når de kommer innenfor roche-grensen, slik som det f.eks. skjedde med komet Shoemaker-Levy 9 i 1993, da den kom svært nær Jupiter. Det har ingenting med smelting å gjøre, og ingen hevder dette heller, meg bekjent. Året etter kolliderte fragmentene med Jupiter på en spektakulær måte. Dette er velkjente gravitasjonseffekter.

Standardteorien forklarer at kometer deler seg opp enten fordi de treffer et objekt i rommet, eller med antydninger til at gravitasjonskreftene har en finger med i spillet. Den mer plausible forklaring er at den enorme energien ved "discharge" internt i kometens materie - medfører at den deler seg. Minner her om at denne fragmenteringen kan skje langt unna solen og større planeter i solsystemet, og at man etter standardteorien ikke har noen god forklaring på dette fenomenet. Kort sitat fra følgende link:


http://www.thunderbolts.info/tpod/2006/arch06/060119comets.htm

"The comet nucleus behaves like a capacitor. And as any electrical engineer knows, if a discharge occurs within a capacitor it will explode violently. That is what causes comet nuclei to fragment and it is why the event is commonly preceded by outbursts far more energetic than could be explained by sublimating ices. The energy is provided by the stored electrical energy within the nucleus.

All that is required to trigger the comet fragmentation is an electrical breakdown within the comet. In this sense, it may be analogous to the electrical breakdown evident in an earthquake. And that breakdown in the comet may happen with any sudden change in the solar plasma environment. The more sudden the change in the comet's electrical environment, the more likely that flaring and fragmentation will occur. Electrical theorist Wallace Thornhill has noted that the remarkable 300,000 km wide flare-up of comet Halley between the orbits of Saturn and Uranus followed some of the largest solar flares ever recorded (under the assumptions of the "snowball "theory of comets, the nucleus should be frozen and inert at that distance)." 

http://www.youtube.com/v/LXWV8ZRKNFg?hl=en_US&version=3

Sitat fra: ufaufa på november 29, 2013, 14:21:33 PM
For det fjerde er det gjennomført eksmeprimenter mot kometer, eks. treff med 300 kg kobberprosjektil som medførte en signifikant utladning og lysblaff. Det samme gjelder når partikler/astroider treffer vår atmosfære, eller andre planeter i vårt solsystem.

Du tenker på den delen av sonden "Deep Impact" som etter planen kolliderte med komet Tempel 1 den 4 Juli 2005. Denne kometen observerte jeg selv med egen kikkert fra en terasse på Kreta, før og etter treffet fra Deep Impact. Et godt eksempel på omdanning av kinetisk energi til varme.

Her er bilder av treffet tatt fra hovedsonden Deep Impact:


Det du sier her er veldig interessant siden NASA sine egne forskere ikke forventet at de i det hele tatt ville se noen eksplosjon ved treffet. De ble overrasket da kobbersonden medførte et kjempeblast som vist på bildene du har lagt ved:) Husk at det ikke var noen atombombe de sendte mot kometen, men ett kobberprosjektil. Denne observasjonen er helt sentral og jeg anbefaler at man her leser følgende utredning:

http://www.thunderbolts.info/tpod/2005/arch05/050704predictions.htm


Sitat fra: ufaufa på november 29, 2013, 14:21:33 PM
Når man så har falsifisert hypotesen, eller om man fortsatt er uenig i at hypotesen er falsifisert, så kan man spørre seg om det uansett ikke er mer plausibelt at kometers luminering og hale kan skyldes utladning mellom et positivt ladet legeme - solen, og et negativt ladet legeme kometen?

Hvem har sagt at det er noe galt med den enkleste forklaringen som vi har kjent til i århundrer: Kometer reflekterer lys fra sola.

??

Kometer sender ut lys som ikke kan forklares ved refleks fra solen:) Om vi nå stopper opp litt og tenker litt så kan vi jo spørre hvorfor vi ikke i større grad ser refleksjon fra mye større objekter/planeter. Da jeg var i Italia i begynnelsen av september var det også en liten astroide som traff jordens magnetskjold, og forskerne var overrasket over det kraftige lysglimtet og at impact medførte mot pulverisering. Hver gang vi titter opp på stjernehimmelen og ser stjerneskudd, så er det en liten astroide som lader ut mot jordens magnetiske skjold - og ikke refleks fra solen som gjør at astroiden lyser. Om man tenker litt på hvor tynn atmosfæren er, og hvor lenge astroiden lyser - så kan man jo gjøre seg opp sine egen mening om hva som kan være årsaken til den lille "thunderbolt". Legger ved følgende side for de som vil sette seg litt bedre inn i tema under overskriften COMETS:

http://www.thunderbolts.info/tpod/00subjectx.htm#CometsSitat fra: ufaufa på november 29, 2013, 14:21:33 PM
Etter at man har tenkt litt gjennom det jeg har skrevet over, så kan man lese dagens artikkel i Aftenposten og se den korte og svært mangelfulle dokumentaren om ISON.
http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Kometen-ISON-brakk-i-smabiter-7387002.html

Etter at Aftenposten innførte betalingsmur forsøker jeg å unngå dem (det er ikke vanskelig  :) ). Jeg tviler på at de har noe vesentlig å bidra med om kometen. Men si ifra om jeg tar feil.

Om ikke annet, så er den verd å lese siden forfatteren tar utgangspunkt i standardteorien som åpenbart er falsifisert.

Sitat fra: ufaufa på november 29, 2013, 14:21:33 PM
Om interessen for the electric universe fortsatt ikke er tent, så kan man jo merke seg at NASA for kort tid siden rapporterte at Voiage I passerte et varmt lag da den "forlot" solsystemet,

Er det kanskje Voyager du sikter til? Det er 2 stk, sonder, skutt opp i 1977 om jeg ikke husker feil. De måler etter det jeg kjenner til ingenting i nærheten av "temperatur" lengre, men den ene forlot heliosfæren i 2012, og er således det første og eneste menneskeskapte objekt som befinner seg i interstellart rom. Meg bekjent er det i beste fall noe telemetri som benyttes til å sjekke om sonden er der gravitasjonslovene forutsetter den skal være. Et slikt problem hadde man med de enda eldre Pioneer-sondene  som dannet bakgrunnen for det såkalte Pioneer anomaly.

Som sagt. Du har antakeligvis ikke sett linken som jeg viste til tidligere fra august i år:

http://www.disclose.tv/news/Electric_universe_New_surprises_at_the_heliospheric_boundary/92927

Sitat:

"August 28, 2013 - The NASA spacecraft Voyager 1 has provided scientists on earth with a series of theory-shattering surprises. The probes Voyager 1 and Voyager 2 are now exploring the outer boundary of the Sun's domain, called the heliosphere. What the probes have encountered are not what the astronomers expected. Through a series of surprises, the astronomers have openly expressed their complete bafflement over the Voyager data."


Read more: http://www.disclose.tv/news/Electric_universe_New_surprises_at_the_heliospheric_boundary/92927#ixzz2m4FrdJdh


Dette mysteriet som en stund så ut til å stille spørsmål ved gravitasjonslovene ble løst i 2012:
SitatBy 2012 several papers by different groups, all reanalyzing the thermal radiation pressure forces inherent in the spacecraft, showed that a careful accounting of this could explain the entire anomaly, and thus the cause was mundane and did not point to any new phenomena or need for a different physical paradigm.[2][3] The most detailed analysis to date, by some of the original investigators, explicitly looks at two methods of estimating thermal forces, then states "We find no statistically significant difference between the two estimates and conclude that once the thermal recoil force is properly accounted for, no anomalous acceleration remains.

Det er ingen som har argumentert mot at gravitasjonslovene i all hovedsak består. Poenget er at gravitasjon antakeligvis er en konsekvens av elektromagnetisme, og at man ikke har tatt innover seg en faktor som utkonkurerer tyngdekraften med 10 opphøyd i 39. Altså en kraft som er 10 000000000000000000000000000000000000000 ganger sterkere enn tyngdekraften. Translator har tidligere vist til the Primer field:

http://www.youtube.com/watch?v=s1UPORMPgqw

Og husk at dette er én til én eksperimenter som stemmer med observasjoner.

Kort sagt, jeg kjenner ikke til noe som falsifiserer gravitasjonslovene, men lytter som alltid til konkrete forslag.

Hint ... Magneter;) Et lememes tiltrekning til et annet blir da noe helt annet enn hva som følger av gravitasjonslovene. Det er ikke uten grunn at man anser elektromagnetisme som et eget fagområde. Observasjonene stemmer ikke med gravitasjonsparadigme.

Anbefaler forøvrig boka The electric universe. Her er det bare å hive seg med på en ny revolusjon innenfor vitenskapen.:)

Også er det greit igjen å vise til denne youtubevideoen - Thunderbolts of the Gods - som er verd å se om man vil ha en soft tilnærming til dette fantastisk interessante fagområdet:

http://www.youtube.com/watch?v=5AUA7XS0TvA

Beklager eventuelle ordfeil. Pliktene kaller:)

ufaufa


Jostemikk

Det er ikke bare svarte hull som sliter i motvind for tiden. Nå har forskere gått til angrep på kosmologiens svar på CO2-hypotesen, The Big Bang.

SitatUniverse is Not Expanding After All, Scientists Say

May 23, 2014 by Sci-News.com

New evidence, based on detailed measurements of the size and brightness of hundreds of galaxies, indicates that the Universe is not expanding after all, says a team of astrophysicists led by Eric Lerner from Lawrenceville Plasma Physics.
In their study, the scientists tested one of the striking predictions of the Big Bang theory – that ordinary geometry does not work at great distances.

In the space around us, on Earth, in the Solar System and our Milky Way Galaxy, as similar objects get farther away, they look fainter and smaller. Their surface brightness, that is the brightness per unit area, remains constant.

In contrast, the Big Bang theory tells us that in an expanding Universe objects actually should appear fainter but bigger. Thus in this theory, the surface brightness decreases with the distance. In addition, the light is stretched as the Universe expanded, further dimming the light.

So in an expanding Universe the most distant galaxies should have hundreds of times dimmer surface brightness than similar nearby galaxies, making them actually undetectable with present-day telescopes.

But that is not what observations show, as demonstrated by this new study published in the International Journal of Modern Physics.

The scientists carefully compared the size and brightness of about a thousand nearby and extremely distant galaxies. They chose the most luminous spiral galaxies for comparisons, matching the average luminosity of the near and far samples.

Contrary to the prediction of the Big Bang theory, they found that the surface brightnesses of the near and far galaxies are identical.

These results are consistent with what would be expected from ordinary geometry if the Universe was not expanding, and are in contradiction with the drastic dimming of surface brightness predicted by the expanding Universe hypothesis.

...
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Ewer Gladblakk.

SitatDet er ikke bare svarte hull som sliter i motvind for tiden. Nå har forskere gått til angrep på kosmologiens svar på CO2-hypotesen, The Big Bang.
Forskere i dag sliter nok litt oppimot the big bang theori M/M....trur eg...men jeg er langt, langt fra sikker

Løft kun ett bein om gangen.....ellers går du bare på snørra!

Jostemikk

Sitat fra: Ewer Gladblakk. på mai 23, 2014, 20:57:47 PM
SitatDet er ikke bare svarte hull som sliter i motvind for tiden. Nå har forskere gått til angrep på kosmologiens svar på CO2-hypotesen, The Big Bang.
Forskere i dag sliter nok litt oppimot the big bang theori M/M....trur eg...men jeg er langt, langt fra sikker

Det er ingen som er sikre på dette, Ewer. Bortsett fra de som er sikre på Higgs-partikkelen og The Big Bang, da...
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Velkommen til Teslas, Birkelands og Alfvens verden. Eller?

http://www.youtube.com/v/ni55CIb0ex4
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Havstrygeren

Til dere som er interessert i å lære mer om det elektriske universet er det vel verd å få med seg hva James McCanney har brakt frem. Han er veldig inspirert av Velikovsky. Anbefaler McCanneys science-hour som ligger på hjemmesida hans. Ei hjemmeside som forøvrig er ei merkelig hjemmeside, nesten ikke til å finne utav. Jeg antar han laget denne for lenge siden, og at det er for mye arbeid å oppgradere den og gjøre den mer leservennlig. Men man finner ut av det. Sjekk hans timeslange radioprogram hvor han tar opp alt mellom himmel og jord, politikk, selvberging og det elektriske universet og kometer. http://www.jmccanneyscience.com/. Og så legger jeg ved denne artikkelen som setter det litt i sammenheng: http://www.rense.com/general54/trueor.htm

translator

Sitat fra: ufaufa på august 01, 2013, 00:24:34 AM
Fikk endelig litt tid til å følge opp denne svært interessante tråden. Teorien rundt the electrified universe gir flere konkrete konkurrerende forklaringsmodeller sett opp mot standardteorien. Konkurrerende på en måte som virker svært utfordrende for den etablerte vitenskap sett fra en lekmanns syn.

Det er imidlertid svært synd at vi kanskje ikke får sett "The Primer Fields" del IV og de forespeilede episodene. Produsenten viser til at han har for mye å gjøre og må prioritere videre arbeid.

Nå ligger del IV av The Primer Fields ute på youtube, dersom du Jostemikk eller noen andre skulle slumpe å være innom her.

https://www.youtube.com/watch?v=plfP0hOUvWQ