Velkommen til La Niña-land!

Startet av Jostemikk, august 23, 2011, 19:07:21 PM

« forrige - neste »

Jostemikk

#30
Varmt når det blir kaldt og motsatt

Dette er ikke særlig enkelt, og derfor er det spesielt viktig med kritikk av det jeg skriver nå. Misforstå ikke, det er ment opplysende, men faren for misoppfatninger fra undertegnede er stor.

Når havet kvitter seg med overskuddsvarme blir lufta varm

En enkel beskrivelse av dette er kanskje:

[attachimg=1]

Den svarte, loddrette streken er for å markere klimaskiftet i Stillehavet i 1976. Et klimaskifte som ga globale utslag. En El Nino er de berørte havområders energitømming ut i atmosfæren. Havet kvitter seg med varme, og dette varmer opp atmosfæren.

Etter en slik El Nino kommer etter hvert en La Nina. Dette er motstykket. Havet er klart for ny oppmagasinering av varme. Den varmen havet lades med under en La Nina, er varme i minus for atmosfæren. Lufttemperaturen flater ut eller faller. Dette vises godt hvis man tar en titt på global temperatur i forhold til disse fenomenene:[attachimg=2]

Legg merke til at jeg fjernet trenden fra HADCRUT-serien. I perioden før klimaskiftet i 1976 var ENSO i negativ fase, altså flest La Nina, og styrken/varigheten på disse er verdt å merke seg.

Fra 1976 gikk ENSO i positiv fase, altså flere og kraftigere El Nino. De mer kortvarige intervallene gjør seg også utslag. Etter den kraftige El Ninoen i 1998, ble det to år med El Nina, og den globale temperaturen falt i forhold til 1998. Dette betyr i klartekst at siste års La Nina er en ny oppladning av varme i havet, og at dette før eller senere vil føre til en ny El Nino.

Hva fører til disse kort- og langvarige ENSO-variasjonene?

Isen under bena mine blir tynnere og tynnere, men jeg lar det stå til. Kortvarige ENSO-variasjoner henger muligens sammen med variasjoner i forskjellige havstrømmers påvirkning av det ekvatoriale østvest-influerte ENSO-fenomenet sammen med jordrotasjonen.

Fra Edu/webmodules/ENSO/kelvin:

[attachimg=3]

There are two types of Kelvin waves, coastal and equatorial, and they are both gravity driven and non-dispersive. They are often excited by an an abrupt change in the overlying wind field, such as the shift in the trade winds at the start of El Niño.

[attachimg=4]

Her er fra NASA:Above: A Kelvin wave crosses the Pacific, Dec. 8, 2001 - Mar. 3, 2002. This plot shows a 500m-deep slice of the Pacific Ocean along the equator. The warm pool is on the left, the Americas are on the right. False colors denote temperature anomalies (measured by Pacific ocean buoys) in degrees Celsius. "The warmest part of a Kelvin wave is usually 100 to 150 meters below the ocean's surface," notes Adamec...

El Niño begins when trade winds falter -- not just briefly -- but for many months. Then, says Patzert, strong Kelvin waves cross the Pacific "like a conveyor belt," depositing warm water near South America where the ocean is normally cold. This new "warm pool" alters weather all over our planet. Rains that would normally soak the western Pacific shift toward the Americas, while places like Indonesia and India become dry.
An El Nino condition results from weakened trade winds in the western Pacific Ocean near Indonesia, allowing piled-up warm water to flow toward South America.Normally, strong trade winds blow from the east along the equator, pushing warm water into the Pacific Ocean. The thermocline layer of water is the area of transition between the warmer surface waters and the colder water of the bottom.

Equatorial waves propagate to the east in the northern hemisphere, using the equator as a wave guide. Coastal Kelvin waves propagate around the northern hemisphere oceans in a counterclockwise direction using the coastline as a wave guide. These waves, especially the surface waves are very fast moving, typically with speeds of ~2.8 m/s, or about 250 kilometers in a day. A Kelvin wave would take about 2 months to cross the Pacific from New Guinea to South America.

Det var litt om de mest kortvarige variasjonene i forholdet mellom El Nino og La Nina.

Hva med syklusen på 60 år (30 kalde, 30 varme) som synes på både ENSO-index og temperaturstatistikk?

AGW-tilhengerne nekter for at denne syklusen finnes, og snart har de helt rett. Både Phil Jones og James Hansen har snart fjernet den fra historiske temperaturdata. Den norske IPCC-AR4-delegasjonen (SPM) stemte for Canadas forslag om å slette henvisningen til denne varmeperioden i AR4-rapporten. Her er et eksempel på hvordan James Hansen gjør dette:AGW-skeptiske forskere finner i likhet med meg denne 60-års syklusen signifikant. Nicola Scafetta tilskriver planetære forhold som årsak til svingningene i sin publikasjon Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics - Testing an astronomically based decadal-scale empirical harmonic climate model versus the IPCC (2007) general circulation climate models.

Årsaken til temperaturoppgangen etter Den lille istid er ikke forklart ved alt dette

Alt nevnt over er jo kun en variasjon over samme tema. Havet distribuerer temperatur, det skaper den ikke. Hvilke naturlige fenomener finnes som kan stå bak dette? Sol, skyer og refleksjon (albedo) kan forklare dette.

Skyene har sannsynligvis både en avkjølende og oppvarmende effekt etter som hvilke breddegrader de finnes, hvilke årstider de finnes der, hvilke typer skyer det er snakk om, hvilke høyde de befinner seg i, og ikke minst hvor mye det finnes av dem. De skjermer for sola, og de bremser varmetapet fra de lavere luftlag i atmosfæren.

Angående solrefleksjon er arealet av is/snø viktig. Det meste på jorda reflekterer i større eller mindre grad solstrålene, men det er variasjonen i denne refleksjonen som er av betydning for variasjon i temperaturen.

For solas vedkommende er det flere forhold å ta med i regnestykket. Disse er i mange tilfelle ikke spesielt godt forstått. Har Henrik Svensmark rett, er det to effekter å ta i betraktning. Når sola er aktiv varmer den jorda ørlite mer, og dette blir forsterket gjennom en økt beskyttelse mot kosmisk stråling. Når sola er slapp, gjør dette i seg selv temperaturen på jorda litt lavere, samt at aerosolene fra den da økte kosmiske strålingen inn i atmosfæren kan føre til skydannelse. Dette forklart med variasjoner i solas magnetfelt, som ifølge Svensmark beskytter jorda når det gjelder mengden kosmisk stråling som når inn i atmosfæren.

Varierer solaktiviteten?

Professor Robert Brown skrev dette i en kommentar på WUWT:

SitatNot just an 80-year long Grand Maximum (I like to capitalize it to emphasize the point:-) but the strongest one in 11,000 years! You have to go back to the beginning of the Holocene to find a time when the Sun was as active as it was in the 20th century for an extended period of time. Again, I don't know how to embed figures, but if the moderators would stick figure 17 from section 4 of:

http://solarphysics.livingreviews.org/Articles/lrsp-2008-3/

Sola har aldri tidligere i denne mellomistiden vært så aktiv som den var utover i forrige århundre. Her er hva Wikipedia forteller om de siste hundreårene:Min oppfatning angående dette er at grafen fra Wikipedia viser den globale temperaturutviklingen mye bedre enn HADCRUT, GISS eller andre gjør. Og husk at inne i all denne variasjonen i solaktivitet spiller variasjonene i havsyklusene inn, og lager koblinger til de atmosfæriske forholdene som i høy grad spiller inn med tanke på vær- og temperaturforhold.

Håper alle er så høflige at dere gjør alt dere kan for å plukke dette i fillebiter. Kanskje vi til slutt kan komme til et slags skeptiker-konsensus? :D
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Det er meget interessant det som skjer i troposfæren nå.

[attachimg=1]

Jeg forstørrer litt:

[attachimg=2]

Så går vi litt høyere, faktisk opp til "Hotspot"-høyden, selv om denne grafen dekker vesentlig flere breddegrader enn over tropene.

[attachimg=3]

Temperaturene i atmosfæren er i likhet med havtemperaturene i fall. Førstnevnte nærmest i fritt fall. Det blir spennende å følge denne utviklingen de neste ukene. :D
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Flott at du la ut denne, Amatør1!

Dette betyr at 2012 starter med samme temperatur som vinteren '80. For en skremmende utvikling. CO2 er rene dynamitten. 8)
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Dramatisk globalt temperaturfall

På tide med en oppdatering om ENSO og den globale temperaturen. Etter en sterkt fallende temperatur i januar, tok temperaturen seg en midlertidig opptur, før den igjen har begynt å falle som en sten. Med de dataene UHA-satellitten til Spencer og Christy viser på sin side, er det ikke tidligere opplevd en så lav, global temperatur som nå.

Først en sammenligning med 2011, som ikke var noe heldig år for AGW-folket:

[attachimg=1]

Så en sammenligning med 2010, som jo var et såpass varmt år at det fikk de samme til å hyle ut i ren glede over hvor varm jorda hadde blitt:

[attachimg=2]

Neste graf er en sammenligning med 2008, som er det kaldeste året i tidsserien som vises:

[attachimg=3]

Så en som viser hele serien fra 2002:

[attachimg=4]

Så en liten ENSO-oppdatering

Som jeg nevnte, det ble ingen alle mødres La Nina nå i vinter. Som jeg også pekte på, bommet ekspertene/modellene fullstendig i tidspunktet for når denne La Ninaen ville nå sitt bunnivå, og nevnte januar-februar som tidspunkt. Noe som ALLTID skjer, og som skjedde også nå.

[attachimg=6]

Havets overflatetemperatur er meget kald, og mest lar jeg meg fascinere av PDOen og den Antarktiske sirkumpolare havstrømmen.

[attachimg=5]

Det blir spennende å se hva som skjer når det regner seg midtsommer. Får vi en El Nino med oppvarmende global trend utover senhøst og vinter, eller får vi en av de sjeldne trippel-La Ninaene? Smeller havet til med en slik trippel, skal det slik jeg ser det mye til at ikke AGW-fadesen får seg en uopprettelig smell. Som sagt, dette blir spennende. :D
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

ebye

Jeg ser virkelig frem til neste blogg fra Terje Wahl, på forskning.no;) Han får nok med seg dette. Og der får jo debatten gå, nesten uhemmet!   8)

Jostemikk

Jeg er lat i kveld, og gidder ikke legge ut bilder av dette, men ta for all del en titt på Amsutemps.

En ting er sikkert. Moder Jord har lite til overs for AGW-alarmisme. Har noen dratt ut proppen? Temperaturen stuper som et spett. Greit nok, som Øystein Sunde skrev og sang, alt som går ned, det kommer før eller siden opp. Men det er sikkert. Dette året blir ingen høydare for alarmismeindustrien.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Ikke for å vri kniven rundt i AGW-såret, men...

[attachimg=1]
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

Det som er ganske spesielt i denne sammenhengen er at solflekk-tallene har vært fallende i over 3 måneder nå, mens vi etter "konvensjonen" skal bygge oss opp mot solar max.

Men Leif Svalgaard har jo allerede merket dette plottet med "welcome to solar max".... for ca 3 måneder siden....

It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Interessant, og at noe har skjedd er helt tydelig. Det er ikke bare det at den globale temperaturen har stupt. Det skiller seg så mye ut fra de siste ti års temperaturhistorikk fra AMSU at vi får håpe det ikke er instrument- eller programfeil:

[attachimg=1]

Utfra tidligere års statistikker så jeg ikke denne komme, så solflekker, eller mangel på sådanne, kan vise seg å være en god forklaring. Skulle ønske de snart ble i stand til å måle effekten av de forskjellige, naturlige svingningene snart. Skal kanskje ikke stort mer til enn litt forskningspenger til klimaforskning i stedet for AGW-forskning? Man skulle i hvertfall kunne tro at det ville hjelpe.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

#40
Siden årsaken til hele AGW-bruduljen er den globale temperaturen, og således årsaken til hele forumet:

[attachimg=1]

Etter forrige oppdatering tok temperaturen seg en tur oppover, før den i dag stoppet litt opp. Vi har fått en meget kjølig start på 2012, og som jeg vel har nevnt, mye skal til for at første halvdel av året blir noen opptur for AGW-tilhengerne.

Jeg mistenker havet for langsomt å miste varme. Har jeg rett i det, og dette er fundert på mangel på/oppbremsing av termisk utvidelse/havstigning, samt total temperaturutflating eller solid nedgang over store deler av verdenshavet, vil de neste El Ninoer gradvis miste sin AGW-bejublede effekt, mens de neste El Ninaer vil bli direkte skremmende for dem.

Den som lever får se.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Jeg fant denne saken hos Steven Goddard - Record Rain Is Completely Consistent With Permanent Drought.

Dette handler om at flere mainstream har truet med at El Nino-tilstander vil, eller kan komme til å bli permanente grunnet vårt utslipp av CO2.

James Hansen har jo flere ganger vist en hel verden at han ikke har det minste peiling på hva ENSO handler om, og hans prediksjoner ligger på øverste hylle over klimaalarmistenes største tabber. Tenk da litt på at det er hans hav- og atmosfæremodell som legges til grunn av IPCC...

I Australia sa de under den lange, positive ENSO-syklusen at vårt CO2-utslipp ville føre til konstant tørke der i landet. Dette finnes det kanskje mer dokumentasjon på enn noe annet i klimagalskapens tidsalder. Denne "evigvarende tørken", eller rettere sagt trusselen om den, ble brukt for alt den var verdt.

Nå er det plutselig snudd på hodet. På grunn av vårt CO2-utslipp vil vi nå få flere og kraftigere La Nina, og Australia vil drukne i voldsomt regnvær som vil vare til evig tid.

Er tvangsinnleggelse kanskje beste løsning?

Klikk på linken til Goddard og les hele saken.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Temperaturen har steget kraftig de siste par ukene hos Amsu-temps:

[attachimg=1]

Når jeg nevnte at det aldri tidligere var sett et slikt temperaturfall som det vi så for noen uker siden, bør jo også nevnes at oppgangen er det dobbelte. Spencer har forsøkt å forklare at de kraftige svingningene skyldes regnvær og er helt normale i dataserien. Det siste er feil. Så kraftige svingninger som vi har sett nå i år har aldri tidligere vært sett i seriene som han og Christy har presentert.

Han har jo nevnt noe om "justeringer" i måten å justere for avvik på. Kanskje den kalde starten på året ikke var så kald? Tenk da hvis oppgangen nå er reell. Da har den globale temperaturen virkelig reagert aldeles merkelig på den siste La Nina, og det er flere enn "mainstream" som må tilbake til tegnebrettet. Jeg får begynne å kladde på baksiden av alle de ubetalte regningene jeg har. ;D
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

Hypotese (a.k.a. "vill gjetning"): Svingningene har en periode på en snau måned, dvs. ikke veldig forskjellig fra Solas synodiske rotasjoneperiode, dvs. den tilsynelatende rotasjonsperioden sett fra Jorda, eller 26.24 dager.

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_rotation

Hvis svingningene gjentar seg med samme periode, kan jo dette være noe å tenke på.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Ja, men er det noe spesielt som har skjedd nå siden de gir slike kraftige utslag?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren