Velkommen til La Niña-land!

Startet av Jostemikk, august 23, 2011, 19:07:21 PM

« forrige - neste »

Amatør1

Vet ikke, hvis rotasjonsperioden skulle ha noe med saken å gjøre så måtte det i tilfelle være solflekker og tilhørende lysere områder rundt disse som roterte inn og ut av syne (rundt Sola). Flekkene kan overleve flere runder. Men det er kanskje ikke helt lett å si at det er det som skjer. Forøvrig hadde vi jo en X5.4 flare den 6. Mars, men den kan jo ikke forklare periodisiteten før det tidspunktet.

Som sagt, litt vill gjetning.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

ENSO-idexen er i nøytralt lende, svakt negativ. Overflatetemperaturen i havet ut fra ekvatorialt område i Sør-Amerika synes som over normalen.

Hva som skjer er vanskelig å forutse. NOAA og NASA er forvirret, og nevner en mulig trippel La-Nina som like mulig som utviklingen av en ny El Nino.

Overflatetemperaturen i verdens hav er lav over store områder. Litt av et kart dette her:

[attachimg=1]
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Okular

Jostemikk, du spurte (for en stund sida, riktignok):

SitatHar noen et godt tips om hvorfor ENSO slavisk følger høysommer og midtvinter?

Jeg er jo ingen ekspert, akkurat, men som grafen viser:så topper/bunner alle fullt utviklede ENSO-episoder (El Niñoer og La Niñaer) ut i perioden nov-feb, med hovedfokus rundt des-jan. Den er grei. Dette skyldes vel rett og slett at dette er tida for høysommer på den sørlige halvkule, siden det først og fremst er havområdene i det sør(øst)lige Stillehav som 'mater' ENSO-regionen. Julitoppene opptrer i all hovedsak i nøytrale tider, på den forsøksvise veien mellom en La Niña og en El Niño, og altså under sørlig vinter.


Okular

Det er virkelig mulig jeg er på bærtur her, altså. Jeg har satt meg mer inn i ENSOs langtidsvirkning og generelle og vidtrekkende innflytelse på det globale klimaet enn i selve korttidsfluktuasjonenes dannelsesprosess. De er nå der, har jeg tenkt. Om vi ikke kan forklare de fullt ut, så forsvinner de ikke av den grunn. Men, det er klart, er man nysgjerrig anlagt, så nytter det ikke å slå seg til ro med det.

Her er min 'take' på saken:

Ved normaltilstand i Stillehavet vil et stort høytrykk i sørøst (sentrert om et havområde i nærheten av Påskeøya) sende passatvinder mot et tilsvarende lavtrykksbelte over Nord-Australia/Ny-Guinea i vest. Disse vindene trekker med seg vann og luft varmet opp av sola og samler det i den såkalte 'Pacific Warm Pool' opp mot det Indo-Australske arkipelet. Samtidig, ved å dra varmt overflatevann vestover, så legger de forholdene til rette for oppvelling av kaldere vann i øst, utenfor kysten av Peru/Ecuador. Slik finner vi en tydelig termoklin i det tropiske Stillehavet, med kjølige, tørre forhold i øst og varme, fuktige forhold i vest. (Havet er dessuten rundt 60 cm høyere i snitt i vest enn i øst på grunn av denne forflytningen av vannmasser.)Normaltilstand i Stillehavet: Vi ser tydelig Pacific Warm Pool (PWP) i vest, termoklinen som faller fra øst til vest samt ikke minst den sonale Walker-sirkulasjonscellen, med massiv konveksjon over PWP og medfølgende overflatevinder (passater) inn mot samme fra øst.
(Hentet fra: http://en.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o-Southern_Oscillation)

Enkelt sagt så vil passatvindene som opprettholder denne tilstanden være sterkere jo større trykkforskjellen er mellom de digre trykkcellene i øst og vest. Og motsatt. Heri ligger ENSO-fenomenets opprinnelse. Den såkalte 'Southern Oscillation' beskriver hvordan denne trykkforskjellen nokså forutsigbart (i tid) svinger mellom stor og liten. Under en La Niña er forskjellen større enn under normaltilstanden, passatvindene vil blåse med større styrke og på den måten presse det varme vannet lenger mot vest og åpne opp for sterkere oppvelling av kaldere vann i øst – termoklinen øker. En La Niña er sånn sett egentlig bare en forsterkning av normaltilstanden i Stillehavet.La Niña

I det motsatte tilfellet, når trykkforskjellen mellom øst og vest blir mindre, svekkes passatvindene som følge. Og det som skjer videre er interessant. Når passatvindene slipper opp en smule, vil det varme vannet lagret i Pacific Warm Pool kunne gli litt tilbake mot øst. Konveksjonen (Walker-cellen) forskyves med dette også naturlig noe østover. Og så har vi det gående. Ettersom passatvindene svekkes og varmtvannet glir østover, så trekkes lavtrykket/konveksjonen også videre i samme retning, passatvindenes vestgående tendens svekkes enda mer, varmtvannet glir enda lenger øst og lavtrykket forskyves samme vei. Til slutt vil passatvindene (på grunn av den voldsomme forskyvningen av Walker-cellen) faktisk reverseres over store deler av det tropiske Stillehavet, og slik kan varmtvannet fra Pacific Warm Pool fritt spre seg helt øst til Amerikas kyst. Vi har en fullt utviklet El Niño.El Niño: Legg merke til hvordan de kalde oppvellingene i øst tvinges ned og bort av det varme vannet fra vest, noe som fremmer ytterligere oppvarming. Merk også termoklinen som slakker voldsomt.

Som man skjønner, snakker vi her om en kausalitetsloop. Selv om det til syvende og sist kan virke som om det er forandringene i trykkforskjellene mellom øst og vest i Stillehavet som i bunn og grunn styrer det hele. Men hvorfor svinger så disse trykkforskjellene? De gjør det vel ikke bare etter eget forgodtbefinnende. For hva svekker et høytrykk? Høyere havtemperaturer – lettere luftmasser over (mer konveksjon). Og hva svekker et lavtrykk? Lavere havtemperaturer – mindre konveksjon. Og da må jo også det motsatte være tilfelle.

Så en El Niño ser ut til å fremme og styrke akkurat de trykkforholdene som skapte ham, akkurat som en La Niña ser ut til å framelske trykkforholdene som forårsaket henne. Hvordan så løse opp situasjonen? Hvordan reversere den?

Trykkforandringene må altså på et vis inn i loopen.

Under en La Niña vil skydekket ligge helt i vest over lavtrykksbeltet; her er vannet varmest, fordampningen og konveksjonen størst. Sola kan fritt 'steke' vannmassene i det østlige og sentrale Stillehav i denne perioden. Når vi slik til slutt en slags 'metning' i opphopningen av varmtvann mot vest, slik at termoklinen og følgelig trykkforskjellen mellom øst og vest svekkes ørlite grann, for så å sette i gang en positiv tilbakekoblingssløyfe mot nøytrale (og kanskje El Niño-)tilstander? (De av Jostemikk nevnte Kelvin-bølgene vil vel også være til hjelp her.) Det samme vil i så fall skje under en El Niño, hvor skydekket er flyttet mot øst. Havområdene i vest hamres av solinnstråling, mens de tilsvarende i øst skjermes. Det varme vannet som er spredt utover hele det tropiske sentrale og østlige Stillehav når et punkt hvor det ikke lenger kan opprettholde den høye temperaturen – overskuddsvarmen er avgitt til atmosfæren. Og så begynner sakte en positiv feedbackloop tilbake i retning La Niña.

Det er nå i hvert fall et forslag ...  :D

Okular

Jeg er ellers ikke enig i at PDO styrer ENSO på noen som helst måte. Årsakssammenhengen er nok snudd på hodet ...

PDO-indeksen beskriver tross alt ikke en utvikling i SST slik som AMO gjør for Nord-Atlanteren og NINO gjør for det sentrale Stillehav.


Jostemikk

En liten titt på satellitt-temperaturen er på sin plass. Det er ei stund siden siste oppdatering. Jeg viser AMSU-grafen til Spencer og Christy.

[attachimg=1]

Med den forsinkelsesprosessen som man vanligvis opplever i skiftet positiv/negativ ENSO, må jeg innrømme at jeg har blitt tatt på senga. Jeg trodde temperaturen ville holdt seg under eller lik som forrige års temperatur, men tok feil. Jeg spekulerer ikke over mulige årsaker her, men har noen lyst til å driste seg frampå, så klin til! :D
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Satellitten som bærer instrumentene Christy og Spencer bruker i sin troposfæriske temperaturserie leverer sine data hver dag, og nå når vi nærmer oss slutten av mai, tenkte jeg det kunne være på sin plass med en liten oppdatering.

[attachimg=1]

Etter en aldeles merkelig innledning på 2012 oppfører den globale temperaturen seg litt mer i takt med tidligere år. Med det sagt, må jeg innrømme at den utviklingen som har vært ikke akkurat var noe jeg så komme.

Andre halvpart av året vil influeres av hva som skjer i Stillehavet i forbindelse med ENSO. Får vi en trippel La Nina, tror jeg fortsatt vi kan få et kaldere år enn i fjor. Blir det en "nøytral" ENSO, blir det vel omtrent som i fjor, kanskje litt varmere. Men det vil fortsatt ende opp under snittet for de siste 10 år, og altså dra den lineære trenden videre nedover.

Skifter ENSO til en skikkelig El Nino, vil vi havne et eller annet sted midt mellom 2010 og 2011. Tror jeg. Det er en del enklere å svare på alt dette i slutten av desember...
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

#52
Australske BOM (australske met) kommer med denne prediksjonen og tilstandsrapporten for ENSO:

SitatTropical Pacific ENSO-neutral, but warming slowly

Issued on Tuesday 8 May


Climate indicators across the tropical Pacific Ocean remain neutral (neither El Niño nor La Niña). During the past fortnight, the tropical Pacific Ocean reached its warmest state since May 2010. All major indicators of ENSO, including cloudiness, trade winds, the Southern Oscillation Index (SOI) and sea surface temperatures in the tropical Pacific, currently lie well within the ENSO-neutral range.

Climate models surveyed by the Bureau of Meteorology indicate that the tropical Pacific Ocean may continue to warm over the next six months, with some, but not all, models approaching or exceeding El Niño thresholds during the second half of 2012. No models currently favour a return to La Niña.

Her har vi modellene igjen. Ikke noe ukjent fenomen i klimasaken. BOM forteller at ingen av modellene spår en ny La Nina, noe som ikke stemmer helt hvis vi tar med alle lands prediksjoner:

[attachimg=1]

Sannelig er det en av modellene som spår en ny La Nina. Vi får som tidligere skrevet vente og se hva som skjer. Akkurat nå er det, som BOM skriver, "nøytrale" forhold i ENSO-land. De kaller det ikke El Nino (positiv), eller La Nina (negativ) før det passerer 0,5 i en av retningene. Her er WUWT's ENSO-meter, og klikk for all del på det, da kommer dere direkte til WUWT og den meget gode ENSO/SST-siden deres. Den er vel verdt et besøk:I skrivende stund ligger ENSO ørlite på den positive siden, og nærmer seg det de kaller en El Nino. Hvis det hele utvikler seg til en slik, altså en varmeperiode med El Nino, vil trenden fortsette å stige helt fram mot nyttårstider. Snur det hele og en ny La Nina dukker nedkjølende opp, vil dette skje fra og med nå og senest rundt juli-tider.

Mange bruker ENSO-område 3.4 som en indikator for forholdene. Der ser det slik ut nå:

[attachimg=2]

Under forrige El Nino i 2009/2010 hadde trendlinjen allerede passert 0,5 ved disse tider. Om dette er en indikasjon på at årets utvikling tvilsomt vil gi en så kraftig El Nino vet jeg ikke. Snittet av alle modellkjøringene sier nei. Årets El Nino vil stoppe på snaue 1 pluss.

Selv har jeg spådd det motsatte av modellene, og tar sikkert feil. Noen andre som tør tale Rom midt imot, eller er dere enige i modellenes prediksjoner?

Her er forresten NOAA med sin oppsummering og prediksjon, og teksten går ørlite i mot deres modellers gjennomsnitt:

[attachimg=3]
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

jarlgeir

Det er bare tre muligheter, El Nino, La Nina eller nøytralt.

Siden man ikke vet hvordan solen påvirker denne prosessen i detalj, er det liten grunn til å spå i modellen.
Eller predike i den, eller prosjektere som IPCC skriver et sted. Om 6 måneder vet man likevel hvordan det har gått, for da har man observasjoner å forholde seg til.

Jeg overlater til hysterikerne å spå i klimamodeller, kaffegrut og krystallkuler. Havet komme neppe til å koke i år, ikke vil det stige over hustaket mitt heller uansett hvor mye oljesand Statoil utvinner.
It's the sun, stupid!

Jostemikk

#54
Tenkte det kunne være interessant å ta en titt på hvordan SST ble presentert før de kastet "_new" inn i nettadressen for å presentere alt med varme farger.

[attachimg=1]

Dette første grafbildet blir værende slik, for jeg har gjort om filtypen. Legger ut en utgave til, og det blir oppdatert et par ganger i uka. Kan jo være interessant å slenge innom dette innlegget for å se på utviklingen. Hvis slikt er mulig å huske, da.Ikke allverdens temperatur på havets overflate for tiden. Foruten PDFPDO-området langs kysten av Russland via Beringhavet og nedover kysten av Alaska, som jo har rekordlav temperatur om dagen, er det interessant å se hva som skjer i Mexicogolfen. Det er slett ikke så sikkert vi går varme tider i møte her i nord.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Okular

Sitat fra: Jostemikk på mai 22, 2012, 00:26:09 AM
Foruten PDF-området langs kysten av Russland via Beringhavet og nedover [...]

Er det der dette hendige filformatet har sin opprinnelse, altså? Enda et mysterium løst ;D

Jostemikk

Hehe! Snakk om bom! Jeg får lete etter andre filformat heretter! ;D
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Nå skal dere få se et velkjent, men artig fenomen:

[attachimg=1]

Se på skillet i overflatetemperatur langs Ekvator i Atlanterhavet. Rett som en strek.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Jeg redigerte siste oppdaterte graf om overflatetemperatur i havet. Det er spesielle saker det som nå skjer i PDO-land. Kan ikke huske å ha sett så lave temperaturer tidligere.

[attachimg=1]
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Mengder av iskaldt vann fra dypere lag av østlige deler av det tropiske Stillehavet har presset seg opp, fram og vestover. Styrkes passaten nå er vi øyeblikkelig inne i en full La Niña. Her er Sub Surface-temperaturen fra australske BOM:

[attachimg=1]

Overflatetemperaturen er fra UNSYS:

[attachimg=2]

Dette vil føre til tårer og tenners gnissel fra alarmistene. Hvorfor dette alltid skjer vet jeg ikke, for det er La Niñaene som har ført til den globale oppvarmingen fram til nå. Denne trenden tror jeg er i ferd med å snu ved at oppladingen av ENSO-området ikke blir like kraftig i årene som kommer, med dertil hørende tammere El Niños, så kanskje deres tenners gnissel er mer berettiget denne gang? Den som lever får se.

Oppfører årets ENSO seg som den pleier å gjøre, vil hele det neste årets SST i NINO3.4 falle jevnt og trutt. Det blir spennende å følge responsen på troposfæretemperaturen. Jeg anbefaler alle alarmister å spise ertesuppe til frokost, lunch og middag hver eneste dag i 2013.

Med store forbehold om at jeg snakker om naturen, som ikke synes bry seg særlig om hva den har funnet på av sprell tidligere, og kanskje enda mindre om hva folk tror eller synes den bør gjøre. Legger også til at temperaturen i SST i NINO3.4 må synke litt til, og at det må vare ei god stund før man kan kalle det som nå skjer for en virkelig La Niña.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren