Theory of everything?

Startet av translator, juni 28, 2013, 23:42:32 PM

« forrige - neste »

Amatør1

Sitat fra: Amatør1 på juni 29, 2013, 17:42:44 PM
translator, da har jeg kommet til 40 minutter og har en ny kommentar. Nå har Rolf Witzsche begynt å snakke om "the electric universe" og hevder at sola får sin energi utenfra, og ikke fra intern fusjonsenergi. Hm...

Dette er mildt sagt ukonvensjonelle tanker, og tilhengere av "the electric universe" får hard medfart internasjonalt. Det at man tenker ukonvensjonelt betyr på ingen måte at man pr. def tar feil, men det heter jo at "Extraordinary claims require extraordinary evidence", og det savner jeg her.

Kanskje kommer slike ekstraordinære bevis i det påfølgende? Nå blir jeg jo nødt til å se resten.

Da har jeg faktisk sett hele videoen. Jeg må desverre melde at jeg er skuffet, det var ikke den TOE jeg så for meg og kanskje håpet på. Jeg opplever at det var en ganske spekulativ og drømmende video, med for det meste usubstansierte påstander.

Det forhindrer ikke at det nok finnes elementer av innsikt og sannhet i det som ble presentert. Vi kan sikkert være enige om at doktrinen om menneskeskapt CO2 som årsak til jordens undergang neppe er holdbar, men er vi enige om begrunnelsen? Påstanden om det elektriske univers virker temmelig søkt på meg, jeg fikk aldri noen egentlig gode argumenter for hvorfor det skulle forholde seg slik.

Mot slutten blir videoen sterkt politisk, og det framgår at Rolf Witzsche mener at hele bakgrunnen for biofuel og global oppvarming kun er et middel for å oppnå "depopulation" på jorda ved å sørge for matmangel, han viser også noen plansjer som viser at HIV/Aids visstnok også er en del av dette. Er det noe i det? Vel, dette er jo meget sterke påstander, så også her kreves sterke bevis. Kanskje finnes disse bevisene, men jeg synes ikke Witzsche gjør noen utpreget god jobb med å framlegge slike bevis.

Helt på slutten begynner han å ta til orde for ulike former for geoengineering, bl.a. vanne Sahara med vann fra Kongo-elva og Amazonas, samt sørge for økt CO2-utslupp fra havet (10x) for å øke planteveksten dramatisk.. Dette skal være enkelt, ifølge  Witzsche. Med utgangspunkt i miljøet, virker slike ideer vanvittige på meg.

Nei, totalt sett er jeg skuffet, dette holdt ikke mål sett med mine øyne.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Jeg har ikke sett filmen, og ikke annet heller. Det er nummeret før jeg starter byggingen av Jostemikks Ark. Regn og torden. Store mengder regn. Siste fra forskningsfronten er at tordenvær muligens lades av stråling fra universet.

Forstår av det Amatør1 skriver at jeg muligens ikke kommer til å se filmen. Det frister ikke all verden. Vi får se. Ettersom trådstarter har nevnt Milankovitch, holder jeg litt fast ved hans hypotese, som jeg ikke kan skjønne annet enn er falsifisert av ham selv. Til tross for dette, må flere av hans poenger være valide, bare ikke som trigger for noen istid, eller tilsvarende for å komme ut av dem.

Da han kom med dette var ingen klar over hvor lenge istidene varte. Så vidt jeg har forstått er hans egen påstand at disse kom og gikk for hvert 45.000 år. Takket være blant annet Vostok-iskjernene, vet vi nå at han tok feil. De som allikevel fastholder korrektheten av hans hypotese må derved legge mer i den enn Milankovitch gjorde selv.

Når det gjelder CO2, har jeg som de fleste vel har fått med seg ikke lenger noe som helst tro på noen oppvarmende effekt, heller motsatt. Ettersom Vostok-iskjernene er nevnt, er det jo enkelt også å falsifisere CO2 som årsak til at vi krabbet ut av forrige istid. Temperaturen steg først, så kom CO2-nivået diltende etter som det alltid gjør.

Dermed står vi slik jeg ser det på stedet hvil. Vi vet ikke hva som fører til syklene på ca. 100.000 år. Noen finner sikker ut av det en dag bare verden tar gjenger igjen, og det blir bevilget penger til forskning som ikke er låst opp mot CO2-dogmet. Men for all del, jeg blir bare glad hvis noen vet noe om dette enn jeg selv gjør. Finnes andre hypoteser? Noe som virker å ha mer kjøtt på beinet?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

seoto

Jeg vet ingen ting om Rolf Witzsche, men han er tydeligvis en ekstremt aktiv mann. For to dager siden la han ut denne videoen:

Electric Earth, Electric Mars

Dette har jeg ingen forutsetninger for å forstå særlig av, men kanskje andre har? Han har også et annet nettsted:

http://articles.rolf-witzsche.com/

Her kan man kanskje finne spor om hvem han er og hva han står for? Han har også en Facebookside:
https://www.facebook.com/witzsche.rolf

men ser ikke ut for å ha mer enn 45 "venner". Han ser ut for å ha kristenreligiøs bakgrunn. Han må imidlertid ha tilgang penger for å ha råd til å produsere så mye.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

kode

Finnes andre hypoteser? Tja, jeg vet ikke om det er noe mer kjøtt på beina, for noen år siden kom jo denne hypotesen da. http://www.sciencebits.com/ice-ages. Jeg har desverre ikke satt meg inn i den, men den har jo en litt hyggeligere slutt :)

Jostemikk

Sitat fra: kode på juni 29, 2013, 20:29:44 PM
Finnes andre hypoteser? Tja, jeg vet ikke om det er noe mer kjøtt på beina, for noen år siden kom jo denne hypotesen da. http://www.sciencebits.com/ice-ages. Jeg har desverre ikke satt meg inn i den, men den har jo en litt hyggeligere slutt :)

Takk for link, kode. Det er jo de lange tidsperspektiv dette dreier seg om, hvis jeg ikke misforsto, og ingen ting som peker på at noe er i ferd med å skje så umiddelbart at vi slipper unna denne triste prognosen:Jeg har lest en del hypoteser der felles for de fleste er at det er mange tusen år til neste istid. Problemet med alle disse hypotesene, eller kanskje rettere, deres opphavsmenn/-kvinner, er at ingen av dem har kommentert den nær perfekte rytmen iskjerneprøvene fra Vostok viser, ei heller har de sagt noe om hvorfor vi akkurat denne gang skal slippe unna.

Jeg får ta det store forbeholdet at Vostok-prøven kan være misvisende eller mistolket. Det har vel skjedd verre ting innen vitenskapen enn om så er tilfelle?

Det var mange spennende linker nederst på den siden du linket til, og jeg skal jobbe meg gjennom dem i løpet av helga.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

kode

Ja Jostemikk det er klart, denne hypotesen går  over millioner av år så oppløsningen er på langt nær nok til å kan si noe om hvor mange korte (100000 år) istider det er igjen. Dette er jo før Svendsmark fikk bekreftet sin hypotese om kosmisk stråling så hypotesen har jo på en styrket seg skulle en tro.
Hvis kosmisk stråling kan sende Jorda inn i millioner av år med istid, kan man jo tenke seg kortere variasjoner i de lange trendene.

Jostemikk

Sitat fra: kode på juni 29, 2013, 22:16:46 PM
Hvis kosmisk stråling kan sende Jorda inn i millioner av år med istid, kan man jo tenke seg kortere variasjoner i de lange trendene.

Jepp, og hvis det er KS som står bak, hadde det vært enklest om det var mulig å finne årsaken til de korte (geologisk sett) svingningene. Interessant er det okke som. Hos Tallbloke har de lett med lys og lykte, men særlig overbevisende løsninger har jeg ikke sett produsert fram til nå.

At du nevnte Svensmark fikk meg til å tenke på lederen for CERN-teamet og noe han sa i forbindelse med at de "på en måte" hadde bekreftet Svensmarks hypotese "til en viss grad". Han nevnte noe om å uttale seg forsiktig ettersom klimasaken var en politisk betent sak.

Kan jo få en til å undres over hva de egentlig fant? Full støtte til Svensmark, men uten tillatelse til å si det rett ut, grunnet trusler om innstramming av finansene? Dette er jo bare en ren spekulasjon, men det er alltid litt spesielt når noen uttaler seg slik direktøren gjorde. Skal se om jeg finner et sitat, bare for å være sikker på at jeg ikke husker helt feil.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

translator

#37
Takk for linken, kode. Det var akkurat dit jeg ville henvist selv.

Sitat fra: Jostemikk på juni 29, 2013, 19:17:03 PM
Jeg har ikke sett filmen, og ikke annet heller. Det er nummeret før jeg starter byggingen av Jostemikks Ark. Regn og torden. Store mengder regn. Siste fra forskningsfronten er at tordenvær muligens lades av stråling fra universet.

Forstår av det Amatør1 skriver at jeg muligens ikke kommer til å se filmen. Det frister ikke all verden. Vi får se. Ettersom trådstarter har nevnt Milankovitch, holder jeg litt fast ved hans hypotese, som jeg ikke kan skjønne annet enn er falsifisert av ham selv. Til tross for dette, må flere av hans poenger være valide, bare ikke som trigger for noen istid, eller tilsvarende for å komme ut av dem.

Da han kom med dette var ingen klar over hvor lenge istidene varte. Så vidt jeg har forstått er hans egen påstand at disse kom og gikk for hvert 45.000 år. Takket være blant annet Vostok-iskjernene, vet vi nå at han tok feil. De som allikevel fastholder korrektheten av hans hypotese må derved legge mer i den enn Milankovitch gjorde selv.

Når det gjelder CO2, har jeg som de fleste vel har fått med seg ikke lenger noe som helst tro på noen oppvarmende effekt, heller motsatt. Ettersom Vostok-iskjernene er nevnt, er det jo enkelt også å falsifisere CO2 som årsak til at vi krabbet ut av forrige istid. Temperaturen steg først, så kom CO2-nivået diltende etter som det alltid gjør.

Dermed står vi slik jeg ser det på stedet hvil. Vi vet ikke hva som fører til syklene på ca. 100.000 år. Noen finner sikker ut av det en dag bare verden tar gjenger igjen, og det blir bevilget penger til forskning som ikke er låst opp mot CO2-dogmet. Men for all del, jeg blir bare glad hvis noen vet noe om dette enn jeg selv gjør. Finnes andre hypoteser? Noe som virker å ha mer kjøtt på beinet?

Jostemikk, takk for denne flotte redegjørelsen, og jeg er langt på vei enig. Med linken til kode tror jeg også vi kan komme et steg videre.

Det virker som det er litt uklarhet om hva som er sammenhengen mellom kosmisk stråling og klima i ulike tidsrom, så derfor en liten redegjørelse:

På KORT sikt, dvs. opptil 10 000 år holder det med å se på variasjonene i sola. Den virker som en "portåpner" for hvor mye kosmisk stråling som slipper inn i solsystemet og dermed når frem til jorda. Høy solaktivitet holder mye av den kosmiske strålingen ute, det gir lite dannelse av lave skyer på jorda, som igjen fører til varmt klima. Lav solaktivitet slipper mer av den kosmiske strålingen igjennom, det gir stor dannelse av lave skyer på jorda, som gir kaldt klima. Dette er den opprinnelige teorien til Henrik Svensmark. Se for øvrig http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,58.0.html

På LANG sikt, dvs. 100 000 til millioner av år, så endrer den kosmiske strålingen seg etter som hvor vårt solsystem befinner seg i sin bane rundt i Melkeveien. I spiralarmene, som vi passerer med jevne mellomrom, er det stor tetthet av kjempestjerner med relativt kort levetid og som derfor eksploderer som supernovaer nokså ofte. Det er supernovaene som generer den kosmiske strålingen. Når solsystemet er i en spiralarm vil jorda bli bombardert av så mye kosmisk stråling at klimaet blir betydelig kaldere. Mellom spiralarmene er derimot den kosmiske strålingen lav og det gir et varmt klima på jorda. Dette er Nir Shavivs bidrag til Svensmarks opprinnelige sol-sky-teori.

Ved å samarbeide med geologen Jan Veizer fant astronomen Nir Shaviv et godt samsvar mellom passeringene av spiralarmene i Melkeveien og temperaturendringer på jorda. Veizers kilde var imidlertid ikke iskjerner, men en datasamling han hadde gjort over fossile skjell fra levende vesener som levde i tropiske havområder i løpet av de siste 150 millioner år.

translator

Sitat fra: translator på juni 29, 2013, 23:00:41 PM

Ved å samarbeide med geologen Jan Veizer fant astronomen Nir Shaviv et godt samsvar mellom passeringene av spiralarmene i Melkeveien og temperaturendringer på jorda. Veizers kilde var imidlertid ikke iskjerner, men en datasamling han hadde gjort over fossile skjell fra levende vesener som levde i tropiske havområder i løpet av de siste 150 millioner år.

Rettelse: Det skal være de siste 550 millioner år. Feilen skyldes en skrivefeil i min oversettelse av "The Chilling Stars". Den er rettet opp nå :-)