«Demokrati»

Startet av seoto, april 19, 2014, 10:54:22 AM

« forrige - neste »

seoto

Av naturlige årsaker er det flere og flere som etter hvert setter store spørsmålstegn etter ordet "demokrati". Hva er egentlig "demokrati" ment å være? Har det noen gang vært ment å tjene folket - eller har vi blitt lurt trill rundt med vakre ord om medbestemmelsesrett for å gi inntrykk av å spille en rolle i utviklingen? Ord er bare ord, men gjerninger er virkelighet. I løpet av de siste 50 årene har Norge hatt 2 folkeavstemninger (EF/EU), og begge avstemningene viste at politikerne gikk i en annen retning enn hva flertallet av folket gjorde. Etter det andre politiske nederlaget, sa GHB: "Det finnes andre metoder." Denne metoden var EØS, som de fleste nordmenn aldri fikk uttale seg om, og i dag er det et stort flertall som ønsker å gjøre som Sveits: holde seg utenfor EØS. Men blir vi hørt?

Hvordan forholder det seg så med demokratiet i det landet som selv påstår å være det mest demokratiske, og "misjonerer" med makt og våpen i andre land?

To forskere, Martin Gilens fra Princeton University, og Benjamin I. Page fra Northwestern University, gir oss en liten titt på deres rapport, "Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens". Nå er den til fagfellevurdering, og skal gis ut til høsten i "Perspectives on Politics". Det kan være en god ting at rapporten allerede er "lekket", det kan gi de som skal fagfellevurdere den et press på seg til ikke å påvirke til endringer som ikke er reelle.

Den første nettsiden jeg så skrive om saken, er Policymic 16.04.14 (og de har en utfyllende artikkel):

Princeton Concludes What Kind of Government America Really Has, and It's Not a Democracy

Også The Telegraph har skrevet om saken, litt mindre utfyllende:

The US is an oligarchy, study concludes

Siden rapporten ikke skal "offentliggjøres" før til høsten, inneholder den foreløpig ingen figurer og tabeller, men Policimic har noen figurer og også noen brukbare linker.

Selve rapporten kan lastes ned HER.

Sannsynligvis er det ingen som blir særlig overrasket over denne rapporten, i hvert fall ikke de som har fulgt litt med på hva som skjer i verden. Gjennom mange år nå har vi jo også sett hvordan de omtalte oligarkene har presset på for å få myndigheter, og ikke bare i USA, til om nødvendig å gå til krig for å få innført sitt "demokrati" verden over, ofte under dekke av vakre ord som å skulle hjelpe befolkningen ved å styrte landets egne ledere.

Er det noen som har meninger om dagens demokrati?Lagt til: Nå har også BBC kommet diltende etter: Study: US is an oligarchy, not a democracy

Her er en utskrift av talen Noam Chomsky holdt i Bonn ved DW Global Media Forum i 2014:
Chomsky: The U.S. behaves nothing like a democracy
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Amatør1

Sitat fra: seoto på april 19, 2014, 10:54:22 AM
Er det noen som har meninger om dagens demokrati?

Jeg er enig i din analyse av demokratiet. Som så mye annet framstår det i dag som en betegnelse som nærmest beskriver det motsatte av virkeligheten. Det representative demokratiet i Norge er idag en parodi: Innbyggerne får ikke lov til å velge kandidater til Stortingsvalget, det privilegiet er gitt til noen partier (av hvem?) som i stadig flere spørsmål ikke representerer alternativer til hverandre. Eksempelvis i klimaspørsmålet er folkemeningen svært så mangfoldig, mens partiene er bortimot 100% ensrettet, og vi vil si at de er ensidig på den siden som ikke er støttet av empirisk vitenskap. Klimapolitikken er en ideologisk kamp som kjempes på vegne av de få, med mål om å konsentrere enda mer makt og penger, samt detaljstyre folks liv på forfalskede premisser.

En gang hvert fjerde år får vi altså aller nådigst lov til å stemme på disse representantene, som vi ikke har foreslått selv, og som ikke representerer det vi mener. Den primære rollen til Stortingsvalget er derfor ikke å praktisere folkestyre, men tvert om å legitimere elitens kontroll over folket.

"Demokrati" kommer fra de greske ordene demos (folk) og kratos (styrke, kraft, styre) og sies å til sammen bety "folkestyre". Det interessante med dette ordet er at det er tvetydig - det kan bety at det er folket som styrer, eller det kan bety at det er folket som blir styrt.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

seoto

Sitat fra: Amatør1 på april 19, 2014, 11:25:53 AM
Sitat fra: seoto på april 19, 2014, 10:54:22 AM
Er det noen som har meninger om dagens demokrati?
"Demokrati" kommer fra de greske ordene demos (folk) og kratos (styrke, kraft, styre) og sies å til sammen bety "folkestyre". Det interessante med dette ordet er at det er tvetydig - det kan bety at det er folket som styrer, eller det kan bety at det er folket som blir styrt.

Det var en interessant måte å se på det! Svaret må vel nødvendigvis bli alternativet etter kommaet.
Er veldig enig også i det øvrige du skriver.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Amatør1

Sitat fra: seoto på april 19, 2014, 11:31:01 AM
Sitat fra: Amatør1 på april 19, 2014, 11:25:53 AM
"Demokrati" kommer fra de greske ordene demos (folk) og kratos (styrke, kraft, styre) og sies å til sammen bety "folkestyre". Det interessante med dette ordet er at det er tvetydig - det kan bety at det er folket som styrer, eller det kan bety at det er folket som blir styrt.

Det var en interessant måte å se på det! Svaret må vel nødvendigvis bli alternativet etter kommaet.
Er veldig enig også i det øvrige du skriver.

Enkelte ting tyder på at eliten ser det på samme måte, se f.eks. ABC nyheter idag:

SitatStor økning i utleie av livvakter til samfunnstopper
Stadig flere næringslivtopper og politikere får personbeskyttelse gjennom bruk av livvakter og overvåking.
[...]
Sikkerhetsselskapet Stanley Security merker også økningen. Bare i Norge omsetter de for 470 millioner kroner. De tilbyr vip-kunder 24 timers beredskap med overvåking og varsel til døgnbemannet vaktsentral. På kundelista finner vi blant annet Stortinget, slottet og forsvaret, ifølge avisen.

Videre finner vi en kommentar under artikkelen:
Sitat
Trond Løkken  19. april 2014 - 10:21
Skal vi se dette som innrømmelse av det faktum at de har gjort vårt samfunn, ikke lang tid tilbake et av verdens tryggeste, stadig mer utrygt, og tenker å fortsette med det?

Det er med andre ord flere som har sammenfallende tanker om vår samfunnsutvikling for tiden.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

seoto

Jeg tror de begynner å bli redde for konsekvensene av sine handlinger og sitt hemmelighold ;)

"Demokrati" kan by på så mangt, bl.a. økt fattigdom. Til og med i nyrike Norge ser vi at antall fattige øker. Vi ser også hvordan arbeidsledighet og fattigdom og nød øker sterkt i det øvrige Europa.

I hjemlandet til dagens ledende "demokrater" ser vi også følgene av moderne demokrati:

In the U.S. 49.7 Million Are Now Poor, and 80% of the Total Population Is Near Poverty

Men så er jo også disse "demokratiske" kreftene svært opptatt av å redusere verdens befolkning. Skulle det bli opprør har de jo bygd opp massevis av FEMA-camps.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Jostemikk

#5
Republikken USA var aldri ment som og har aldri vært noe demokrati

Den amerikanske uavhengighetserklæringen og den amerikanske grunnloven inneholder mange flotte, store ord, men et ord mangler begge steder, og det er ordet democracy. Søk selv for å bekrefte dette:

http://www.archives.gov/exhibits/charters/declaration_transcript.html

http://www.usconstitution.net/const.pdf

Det finnes en del stoff om at grunnlovsfedrene bevisst ønsket unngå å skape et demokrati, eller "demokrati" nettopp fordi de fryktet det historien kunne fortelle dem om tidligere eksperimenter med denne politiske styreformen, blant annet i Rom(a) og Hellas. Historiens dom var og er jo at disse "demokratiene" utviklet seg til å bli rene oligarkier med eksplosjonsartet vekst i byråkrati med tilhørende vekst i nød og elendighet for befolkningene.

Historien har også noe annet å fortelle oss. Jo mer oligarkenes løpegutter og -jenter bruker av tid og ressurser på å forsikre innbyggene om at de lever i et demokrati, og at alle krefter må settes inn på å bevare dette, jo sikrere kan en være på at det er det motsatte som er sannheten.

Denne utviklingen har vi også sett i Norge, som også er et "demokrati". Kari og Ola tror de lever i et demokratisk land, og resultatet er at oligarkene og medløperne deres ler hele veien til bankene, som de forøvrig eier selv.

Den norske Grunnloven fra 1814 med fokus på demokrati?

Under følger sitater av alle setninger der Den norske grunnloven nevner demokrati i en eller annen form:

Sitat

Grunnloven i vårt land nevner ikke noe om demokrati, men i orwellsk tradisjon som benyttes oftere og oftere av newspeakerne på Løvebakken er den samme Grunnloven lagt inn under et hovedkapittel som omhandler nettopp demokrati. Se selv, det er bare å ta en titt på nettadressen:

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Lover-og-instrukser/Grunnloven-fra-1814/

De som ønsker å få dette bekreftet gjennom å lese det håndskrevne originaldokumentet finner det i PDF-form her:

https://www.stortinget.no/Global/pdf/Stortingsarkivet/17.%20mai-grunnloven.pdf

Via linken til Stortinget over som har ordet demokratiet som en del av nettadressen, kan en lese om betydningen demokratiet har for Stortinget. På forsiden står ikke nevnt et ord om norske innbyggeres rettigheter. Ikke et eneste ord om det som skal være selve bærebjelken i et demokratisk samfunn. Det som derimot slår en i ansiktet når en besøker hovedsiden er dette:

[attachimg=1]

Alt vi ser her er av byråkratene for byråkratene. Så hvor finner vi dette påståtte demokratiet? I Jens Stoltenbergs svulstige taler?

http://voxpublica.no/2011/07/vart-svar-er-mer-demokrati-mer-apenhet-og-mer-humanitet-men-aldri-naivitet/

SitatVårt svar er mer demo­krati, mer åpen­het og mer huma­ni­tet.

Dette påståtte demokratiet ønsket Jens Stoltenberg å sikre de norske innbyggere gjennom antidemokratiske handlinger. Legg merke til blikket til den tidligere statsministeren når han forteller hvordan han vil styrke demokratiet gjennom å kneble ytringsfriheten:

http://www.youtube.com/v/DoW22nG-pBc


Jens Stoltenberg tilhører ei slekt med historisk solid forbindelse til nettopp oligarkene. Det kan nesten virke som om hele slekta er bygget opp av Rockefeller-dynastiet. Som statsminister gjorde han seg bemerket som en solid klimaalarmist som aldri lot en mulighet til å spre skremsler om klima-dommedag gå fra seg. En annen handling verdt å merke seg var at han gikk utenom Stortinget og erklærte Libya krig, og denne krigserklæringen kom via en mobiltelefonsamtale med daværende utenriksminister Støre.

Og belønningen for disse handlingene som kun har tjent oligarkene? Først fikk han toppjobb i FN-systemet, deretter ble han kastet videre oppover i oligark-systemet og ble på rekordtid utnevnt til generalsekretær i NATO. Snakk om å bli belønnet for å ha stjålet hundrevis av milliarder fra det norske folk gjennom handlinger som har gått utover en uskyldig tredjepart, blant annet befolkningen i Libya. Men så hadde han da også en solid tradisjon å følge videre. Gro Harlem Brundtland er også fra en Rockefeller-sponset familie, og hun slo på elegant vis fast hva hun mente om demokratiet etter at hun tapte EU-avstemmingen:

SitatDet finnes andre metoder.

http://no.wikiquote.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

#6
Et tillegg til forrige innlegg.

Legg merke til hvordan Jens Stoltenberg og andre politikere, journalister og andre mainstream samfunnsaktører benytter seg av newspeak, altså ny-tale. Hat-ytringer og hat-meldinger fra ekstremister fra ytterste høyre.

Først finner de opp ord, og deretter bruker de dem til å bygge opp gigantiske stråmenn.

Jeg anbefaler alle å søke litt rundt for å undersøke dette med høyreekstremister som våre politikere og avisredaktører, historikere og forfattere har advart oss mot så lenge jeg kan huske tilbake i tid. Hvor er disse høyreekstremistene? Har de dannet noen regjering noe sted i den vestlige verden de siste 50 årene? Tidligere enn det?

I likhet med menneskeskapt klimakrise, terrorisme og Al Quaeda er høyreekstremisme noe de har funnet på for å skape en fiende de er avhengige av for å styrke sin makt. De som er de virkelige terroristene, de som har funnet opp og kontrollert alle -ismer, har sittet med makten i flere hundre år.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Ewer Gladblakk.

Er det virkelig så ille, Joste....finnes det ikke håp for bla slike som meg og andre litt sneivendte/mindre skråsikre i MMS..?...og som fortsatt har litt tiltro til mainstream...?
Håper det finnes håp....hvis ikke blir jeg fort ensom.
(Og kansje nettopp "det" er saken for: Mange, Mange (andre) "Snartenkte" ...)
Løft kun ett bein om gangen.....ellers går du bare på snørra!

Amatør1

Sitat fra: Jostemikk på april 22, 2014, 16:48:40 PM
Et tillegg til forrige innlegg.

Legg merke til hvordan Jens Stoltenberg og andre politikere, journalister og andre mainstream samfunnsaktører benytter seg av newspeak, altså ny-tale. Hat-ytringer og hat-meldinger fra ekstremister fra ytterste høyre.

Det smarteste er å ta ham bokstavelog talt på ordet:

"Det er å vise ytringsansvar å si: "Nei, du tar feil". Vi gjør det ved lunsjbordet på jobben. Nå er tiden inne for også å gjøre det på nettet."
- Jens Stoltenberg

Det er vårt ytringsansvar å si at klimaalarmistene tar feil. Jeg sier det nesten hver dag ved lunsjbordet på jobben. Og jeg gjør så godt jeg kan på nettet.  ;D
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Sitat fra: Ewer Gladblakk. på april 22, 2014, 18:38:18 PM
Er det virkelig så ille, Joste....finnes det ikke håp for bla slike som meg og andre litt sneivendte/mindre skråsikre i MMS..?...og som fortsatt har litt tiltro til mainstream...?
Håper det finnes håp....hvis ikke blir jeg fort ensom.
(Og kansje nettopp "det" er saken for: Mange, Mange (andre) "Snartenkte" ...)

Aldri godt å si så sikkert som det som oftest er skrevet (av meg), Ewer. Med det sagt er det vanskelig å se at jeg har skrevet noe feil i de to fortløpende innleggene i denne tråden.

Du må ikke bli lei deg. Ingen grunn til å gråte over en avslørt elite, ei heller at en har blitt lurt av dem. De har hatt all makt. Tusen ess i kortstokken som de deler ut til hverandre, mens resten av oss blir tilslengt akkurat nok toere og treere, kanskje en firer i ny og ne, til at vi overlever. Eller "fungerer" mer eller mindre brukbart. Og vi er blant de heldige. For tusen ganger så mange som bor i hele Norge dreier dagen seg om å overleve en dag om gangen. Av oss som har til salt i maten, er det likevel verdt å merke seg at de har tatt livet av en kvart milliard av oss bare iløpet av hundre år. Dette synes folk flest er så framifrå flott gjort at de stemmer på psykopatene og deres etterkommere.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Sitat fra: Amatør1 på april 22, 2014, 19:02:25 PM
Sitat fra: Jostemikk på april 22, 2014, 16:48:40 PM
Et tillegg til forrige innlegg.

Legg merke til hvordan Jens Stoltenberg og andre politikere, journalister og andre mainstream samfunnsaktører benytter seg av newspeak, altså ny-tale. Hat-ytringer og hat-meldinger fra ekstremister fra ytterste høyre.

Det smarteste er å ta ham bokstavelog talt på ordet:

"Det er å vise ytringsansvar å si: "Nei, du tar feil". Vi gjør det ved lunsjbordet på jobben. Nå er tiden inne for også å gjøre det på nettet."
- Jens Stoltenberg

Det er vårt ytringsansvar å si at klimaalarmistene tar feil. Jeg sier det nesten hver dag ved lunsjbordet på jobben. Og jeg gjør så godt jeg kan på nettet.  ;D

Enig, men det er jo dette som er truet. Som Jens Stoltenberg selv sier, trenger eliten hjelp av nett-nabokjerringer. De oppfordrer til angiveri.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Ewer Gladblakk.

SitatDu må ikke bli lei deg. Ingen grunn til å gråte over en avslørt elite, ei heller at en har blitt lurt av dem. De har hatt all makt. Tusen ess i kortstokken som de deler ut til hverandre, mens resten av oss blir tilslengt akkurat nok toere og treere, kanskje en firer i ny og ne, til at vi overlever. Eller "fungerer" mer eller mindre brukbart. Og vi er blant de heldige. For tusen ganger så mange som bor i hele Norge dreier dagen seg om å overleve en dag om gangen. Av oss som har til salt i maten, er det likevel verdt å merke seg at de har tatt livet av en kvart milliard av oss bare iløpet av hundre år. Dette synes folk flest er så framifrå flott gjort at de stemmer på psykopatene og deres etterkommere.
Blir ikke veldig lei meg eller gråter spesielt mye over psykopatene.
Dem har det helt sikkert vanskelig, men har det helt sikkert ganske greit uansett....akkurat som oss alle andre! :)
Løft kun ett bein om gangen.....ellers går du bare på snørra!

Havstrygeren

Er enig i alt som sies her, men jeg vil bare legge til at, som det sies lenger oppe at da grunnloven ble laget, fantes det ingen politiske partier, representantene ble valgt ut fra lokalitet. Altså fra et område, by eller tilsvarende. I 1814 hadde kun 40% av alle menn over 25 år stemmerett og utgjorde embetsmenn, byborgere og selveiende bønder. Eiendomsløse, kvinner og husmenn hadde ikke stemmerett. Dette førte siden til ordningen med myrmenn hvor eiendomsløse kunne få kjøpt et landområde for en symbolsk sum for å oppnå stemmerett. Ofte var dette ufruktbar mark, myrer og ellers verdiløs jord. Derav navnet myrmenn.

Jostemikk

Sitat fra: Havstrygeren på april 22, 2014, 21:32:42 PM
Er enig i alt som sies her, men jeg vil bare legge til at, som det sies lenger oppe at da grunnloven ble laget, fantes det ingen politiske partier, representantene ble valgt ut fra lokalitet. Altså fra et område, by eller tilsvarende. I 1814 hadde kun 40% av alle menn over 25 år stemmerett og utgjorde embetsmenn, byborgere og selveiende bønder. Eiendomsløse, kvinner og husmenn hadde ikke stemmerett. Dette førte siden til ordningen med myrmenn hvor eiendomsløse kunne få kjøpt et landområde for en symbolsk sum for å oppnå stemmerett. Ofte var dette ufruktbar mark, myrer og ellers verdiløs jord. Derav navnet myrmenn.

Takk for kommentaren, Havstrygeren. At det ikke fantes partier var jeg klar over, og også begrensningene når det gjaldt hvem som hadde stemmerett. Myrmanns-trikset hadde jeg derimot aldri hørt om tidligere. Kunne vært interessant med ei liste over noen av disse.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

seoto

I dag blir flere og flere mennesker klar over bankenes makt over verdens utvikling. Man kan vel gå så langt som til å si at banksystemene er beviset på at vi ikke lever under det vi har blitt lært til å tro er et demokrati. Vi betaler våre politikere store beløp for å styre landet vårt fra Regjering og Storting. Men har de egentlig noen makt? Har de blitt de mest ubetydelige og minst viktige menneskene i vårt land for oss som samfunn? De holder taler, de debatterer, de krangler om detaljer, de lover oss det ene og det andre, men synes å mangle makt bak sine ord. Ord er vel det eneste de har nok av - tomme ord. Har de blitt nikkedukker for en høyst udemokratisk elite? Er egentlig dagens form for "demokrati" og sterktvoksende byråkrati til gavn for samfunn og menneskehet? Fører det heller til at vi mister flere og flere av de rettighetene et fritt folk burde ha?

Nå leser jeg Michael Tellingers bok "UBUNTU" (kan kjøpes som pdf).
Han har spennende tanker om hvordan folk selv kan finne sin frihet fra dagens åk som slaver av penger. Hva er det disse "banksters" gjør mot oss? Michael har brukt år av sitt liv på å studere og forstå hva det er som holder menneskeheten nede, og han har studert vår historie langt tilbake i tid. Her er et utdrag fra boka (s. 90/91) der han forteller om hvilken påvirkning pengevekslerne har hatt på våre liv langt tilbake i historien:
GREAT MINDS HAVE ALWAYS OPPOSED THE MONEY MAKERS

For millennia, great minds have stood up against the abuse of
humanity by money. This is not something new. The fact that we still
use money in our lives is an indication how powerful the banksters
have been for thousands of years.

In 48 BC, Julius Caesar took back from the money changers
(bankers) the power to coin money and minted coins for the benefit of
all people in the Roman Empire. With this new and plentiful supply
of money, Caesar established many large construction projects and
built great public works. Rome was healthy, Caesar was loved and the
people prospered. But this is not what the money changers wanted,
they wanted control of the money supply and we all know what
happened to Julius Caesar – he was assassinated. We just never really
understood the main reason why – he stood up to the banksters.
[As with JFK.]

Shortly after his assassination came the demise
of plentiful money in Rome, taxes increased and so did corruption.
Eventually the Roman money supply was reduced by 90 percent,
which resulted in the common people losing their lands and homes
while the banksters prospered. It seems that history keeps repeating
itself, as millions of people lose their property today while the banks
keep prospering as they re-finance the new buyers, often buying the
properties themselves at the auctions for a fraction of the market price,
slowly but surely taking control of the whole world right under our
noses.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.