Noen sitater og litt til når det faller seg slik

Startet av Jostemikk, mai 30, 2012, 20:00:45 PM

« forrige - neste »

Jostemikk

SitatLavon-affæren

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Lavon-affæren (også kjent som Operation Susannah) var benevnelsen på en rekke bombeattentater som den israelske militæretterretningen iverksatte mot amerikanske og britiske mål i Egypt sommeren 1954. Planen til israelerne var å lede mistanken mot ulike grupper i Egypt (blant annet Det muslimske brorskap), slik at dette igjen skulle skape et fiendtlig forhold mellom Egypt og USA. Bakgrunnen var at Egypt og USA hadde startet en tilnærmelsespolitikk på begynnelsen av 1950-årene. En annen årsak var å få forpurret en avtale om tilbaketrekning av britiske styrker fra Suezkanalsonen.

Ansvaret for den feilslåtte aksjonen ble lagt på den israelske forsvarsministeren Pinhas Lavon (derav navnet). Selve bombeattentatene ble utført av egyptiske jøder under oppdrag av israelsk etterretning. En av planleggerne bak var den israelske etterretningssjefen Binyamin Gibli.

Konsekvenser

Både forsvarsminister Lavon og Gibli ble tvunget til fratre sine stillinger på grunn av skandalen. Hendelsen skapte et politisk etterspill i Israel som skulle strekke seg inn 1960-årene. David Ben-Gurion trakk seg i 1963 fra alle poster i det israelske arbeiderpartiet som følge av uenigheter knyttet rundt Lavon-affæren.[5]

Hendelsen avdekket for det første en bitter kompetansestrid innen det israelske forsvarsdepartement mellom på den ene side den nyutnevnte forsvarsminister Lavon og departementets militære og sivile eksperter. Blant de sistnevnte var daværende departementsråd Shimon Peres. Lavon ble gjort til syndebukk og måtte gå av. Men striden fortsatte og førte til regjeringskrise, til at Lavon fikk en slags oppreisning og til at arbeiderpartiet sprakk ved at dets store forgrunnsskikkelse David Ben Gurion brøt ut og dannet sitt eget parti.

Hendelsen bidro også til å skade landets forhold til USA og Storbritannia i en periode. Den førte også til at jøder i Egypt ble ytterligere mistenkeliggjort i en allerede spent situasjon.

Lavon-afferen er ansett som en av de største etterretningskandalene i Israels historie.

Det er flere viktige hendelser i forbindelse med Lavon-affæren som må fram i dagslys, og jeg vil komme med noe av dette i et senere innlegg. Dette innlegget er ment som en innledning til hendelser folk flest ikke er klar over, eller ikke ønsker vite noe om. For de som ønsker lære mer om historien er denne saken et nødvendig grunnlag for å forstå både tidligere og senere hendelser som har dominert den vestlige verdens politikk de siste 100 år.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

I likhet med forrige innlegg er dette ment å gi enkle, grunnleggende opplysninger som er av største nødvendighet å kunne noe om for å skulle debattere politiske og militære hendelser forbundet til Vestens Midtøstenpolitikk i dag. Det kommer mer senere.

SitatFolke Bernadotte af Wisborg (født 2. januar 1895, død 17. september 1948) var en svensk greve, leder av Røde Kors og diplomat. Han var sønn av prins Oscar Bernadotte og Ebba Munck av Fulkila.

I Norge er han mest kjent for sitt arbeide med organiseringen av de hvite bussene, som friga blant annet norske og danske fanger fra tyske konsentrasjonsleirer.

Han ble utnevnt til FNs hovedmegler i Palestina i 1948, blant annet klarte han å få til en våpenhvile mellom Israel og de arabiske landene. Under oppdrag i Jerusalem ble han 17. september 1948 drept av jødiske militante. Det er blitt antatt at det var Stern-gjengen som stod bak drapet, selv om det aldri har blitt bevist.

http://no.wikipedia.org/wiki/Folke_Bernadotte
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

#302
SitatBombingen av King David Hotel
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Bombingen av King David Hotel var et terrorangrep i Jerusalem i Palestina utført av den sionistiske militante gruppen Irgun den 22. juli 1946. Målet var hovedkvarteret til de britiske styrkene i Palestinamandatet, som holdt til i King David Hotel i Jerusalem. 91 mennesker ble drept og 46 såret, de fleste sivile.

Medlemmene av Irgun plantet en bombe i kjelleren på hotellet, som sprengte det sørvestlige hjørnet av sørfløyen.

Angrepet ble ledet av Yisrael Levi. Menachem Begin*, som var statsminister i Israel fra 1977 til 1983, var leder av Irgun da angrepet ble utført.

* = http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Israeli_Ashkenazi_Jews#Politicians
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Hei, translator!

Filmen du linket til tar opp noen viktige temaer, og i dette innlegget tar jeg opp det ene, samt noen av implikasjonene. Her er et skjermbilde i forbindelse med Rothschilds offentlige inntreden i britisk politikk, der familien i Storbritannia tidligere kun kunne påvirke de politiske avgjørelsene gjennom lobbyisme og sin ufattelige makt over gull- og finansmarkedene, imperiets pengetrykkere som de var.

[attachimg=1]

Teksten på bildet lyver en smule, men det er jo slik de gjerne gjorde det. De egentlige kreftene bak historiske hendelser får ikke alltid sine navn på trykk. Akkurat når det gjelder dette, hvem som fikk Rothchild inn i britisk politikk, er dog ingen hemmelighet. Det står sågar nevnt på Rothschild-klanens egen nettside. I 1857, altså året før Rothschilds inntreden i de indre politiske gemakker, søkte familien hjelp hos en av verdens mektigste, og kanskje mest oversette maktmennesker, Grosvenorfamilien.

[attachimg=2]

SitatLetter from Robert Grosvenor to Lionel de Rothschild. 19 August [1857]. RAL 000/848.
It was the House of Lords who continued to refuse to pass the Jewish Disabilities Bill which would have allowed Jewish MPs to enter Parliament through an alteration in the oath of abjuration. In this letter Grosvenor, the MP for Middlesex from 1847-1857, tells Lionel that Queen Victoria has decided to elevate him to the peerage in order to increase the number of Liberals in the upper chamber. Grosvenor was created Baron Ebury on 10 September 1857. Grosvenor's son, Robert Wellesley Grosvenor did not take over his father's seat, although he later became MP for Westminster from 1865 to 1874.

Click image to enlarge view. Text of document below.

Private & Confidential

19th August [1857]

Dear Baron Rothschild

You have so much interest in the representation of the County of Middlesex and have been so long my supporter, and friend, that I wish to give you my early intelligence, that the Queen has been graciously pleased to propose to place another ally to your cause in the House of Lords in the person of myself; which of course will render a new election for the County necessary, before long; Hayter is desirous my son should come forward and I should of course be very much flattered should the Electors make such a proposition but it is a very arduous post, and not lightly either to be offered or undertaken.

May I ask you not to mention this piece of information for a day or two.

I remain dear Baron Rothschild

Very truly yours

R. Grosvenor

Jeg tar ikke opp annet om familien Grosvenor her enn deres store innflytelse over populærvitenskapelige presentasjoner, blant annet ved hjelp av National Geographic Society og senere tilhørende fjernsynskanaler. Sammen med The Smithsonians, har de vært dominerende når det gjelder hvilke naturvitenskapelige "sannheter" som verden har fått servert, og de har virkelig hatt både politisk og økonomisk makt i overflod til å styre dette showet. Dette er en problemstilling jeg så vidt har vært inne på i to av de andre trådene på denne delen av forumet. I all enkelhet dreier dette seg om at de som styrer media, også styrer folkemeningen. Styrer de i tillegg akademia, hvilket de til fulle gjør etter at dette ble bygget opp innrettet mot den industrielle revolusjonen for å tjene oligarkene, snakker vi i realiteten om fullstendig dominans over menneskeheten.

Selv tror jeg at dette er så omfattende at vi snakker om to forskjellige typer naturvitenskap. En for massene for å holde dem uvitende, der haugevis av røykgranater er kastet inn, og kun det nødvendige tillatt, og en for eliten, altså oligarkene, som har gjort at de ligger tiår, kanskje hundreår, foran i den naturvitenskapelige løypa.

Og den totale makten bak alt sammen? Vel, penger er makt, og pengemakten hadde med seg stjålet og hemmeligholdt historisk kunnskap, og har gjennom regelrett tyveri fortsatt denne kriminaliteten. Et eksempel er hvordan USA brøt mot alle internasjonale konvensjoner i 1945, da de begynte ta for seg av industrielle og vitenskapelige nyvinninger tyskerne sto bak. Jeg vet ikke om det stemmer, men har lest en artikkel der forfatteren nevnte muligheten for at bare patentrettighetene på noen av disse tyske oppfinnelsene var mer enn nok til å erstatte alle økonomiske utgifter USA hadde i løpet av hele 2. verdenskrig.

Og hvem havnet patentrettighetene hos? Hvem tjente enda mer penger? Hvem skaffet seg enda mer dominant makt grunnet dette?

Disse kreftene styres i dag ut fra fire hovedseter. City of London, New York, Washington DC, og Israel. Jeg tror at enhver som tar seg tid til å studere dette vil finne ut hvordan en og samme kraft styrer alle disse. Det er egentlig svært så åpenlyst.http://www.rothschildarchive.org/ib/?doc=/ib/articles/BW2bGrosvenor

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Grosvenor_family

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Smithson
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

translator

#304
Sitat fra: Jostemikk på april 08, 2014, 16:11:45 PM
Og den totale makten bak alt sammen? Vel, penger er makt, og pengemakten hadde med seg stjålet og hemmeligholdt historisk kunnskap, og har gjennom regelrett tyveri fortsatt denne kriminaliteten. Et eksempel er hvordan USA brøt mot alle internasjonale konvensjoner i 1945, da de begynte ta for seg av industrielle og vitenskapelige nyvinninger tyskerne sto bak. Jeg vet ikke om det stemmer, men har lest en artikkel der forfatteren nevnte muligheten for at bare patentrettighetene på noen av disse tyske oppfinnelsene var mer enn nok til å erstatte alle økonomiske utgifter USA hadde i løpet av hele 2. verdenskrig.

Det var ikke bare tyskernes oppfinnelser; tyske forskere på øverste hylle ble hentet direkte fra et Tyskland i ruiner og satt inn i nøkkelstillinger i USA etter krigen. Den antagelig mest kjente og betydningsfulle var rakettingeniøren Wernher von Braun. von Braun sto bak utviklingen av V1 og V2-rakettene som var en alvorlig trussel mot England på slutten av krigen. Hitler forsto ikke at disse rakettene, særlig V2, var et meget farlig våpen som, om de hadde vært utviklet tidligere, kunne endret krigens gang til Tysklands fordel. Han så mer på dem som en måte å ta hevn på (V står for Vergeltungswaffe = gjengjeldelsesvåpen). Teknologien i V2 er ikke særlig annerledes enn den i romrakettene USA utviklet på 1960-tallet inkludert måneraketten i 1969.

Jeg vil ikke kalle det amerikanerne gjorde tyveri. Russerne gjorde akkurat det samme og det var i realiteten et kappløp om å komme først frem til forskerne. von Braun befant seg på rakettbasen i Peenemünde på en halvøy i Østersjøen helt øst i nåværende Tyskland, altså langt inn på det som ble DDR-statens territorium og det ble sendt inn en egen ekspedisjon for å hente ham og noen av hans medarbeidere. I mitt hode (muligens ikke i ditt) var det ti ganger bedre at von Braun begynte å jobbe for NASA og ikke for det sovjetiske romfartsprogrammet.

Og når det gjelder økonomisk kompensasjon, så fikk Vest-Tyskland betydelige deler av Marshallhjelpen. Også Sovjet ble tilbudt Marshallhjelp, men takket nei og tvang de europeiske landene innenfor sin interesse-sone til å gjøre det samme.

http://no.wikipedia.org/wiki/Wernher_von_Braun
http://no.wikipedia.org/wiki/Marshallhjelpen

Amatør1

Sitat fra: translator på april 08, 2014, 23:27:38 PM
Teknologien i V2 er ikke særlig annerledes enn den i romrakettene USA utviklet på 1960-tallet inkludert måneraketten i 1969.

Øhhh.... Saturn V-rakettene i Apollo-programmet var vesentlig mer avansert enn V2, for å si det veldig forsiktig (bl.a. 110m høye, 3 trinn). Jeg holder på å lese denne boka på 500 sider for tiden, som forklarer det hele på et detaljnivå som er bare helt utrolig.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Sitat fra: Amatør1 på april 09, 2014, 00:22:15 AM
Sitat fra: translator på april 08, 2014, 23:27:38 PM
Teknologien i V2 er ikke særlig annerledes enn den i romrakettene USA utviklet på 1960-tallet inkludert måneraketten i 1969.

Øhhh.... Saturn V-rakettene i Apollo-programmet var vesentlig mer avansert enn V2, for å si det veldig forsiktig (bl.a. 110m høye, 3 trinn). Jeg holder på å lese denne boka på 500 sider for tiden, som forklarer det hele på et detaljnivå som er bare helt utrolig.

V2-rakettene var avleggs i Tyskland ved krigens slutt. En innføring finner du her:

http://greyfalcon.us/restored/October1.htm

Sitat"The V2 rocket, which bombed London," an Army Air Force publication reports, "was just a toy compared to what the Germans had up their sleeve."

When the war ended, we now know, they had 138 types of guided missiles in various stages of production or development, using every known kind of remote control and fuse: radio, radar, wire, continuous wave, acoustics, infra-red, light beams, and magnetics, to name some; and for power, all methods of jet propulsion for either subsonic or supersonic speeds. Jet propulsion had even been applied to helicopter flight. The fuel was piped to combustion chambers at the rotor blade tips, where it exploded, whirling the blades around like a lawn sprinkler or pinwheel. As for rocket propulsion, their A-4 rocket, which was just getting into large scale production when the war ended, was forty-six feet long, weighed over 24,000 pounds, and traveled 230 miles. It rose sixty miles above the earth and had a maximum speed of 3,735 miles an hour – three times that of the earth's rotation at the equator. The secret of its supersonic speed, we know today, lay in its rocket motor which used liquid oxygen and alcohol for fuel. It was either radio controlled or self-guided to its target by gyroscopic means. Since its speed was supersonic, it could not be heard before it struck.

Another German rocket which was coming along was the A-9. This was bigger still – 29,000 pounds – and had wings which gave it a flying range of 3,000 miles. It was manufactured at the famous Peenemünde army experiment station and achieved the unbelievable speed of 5,870 miles an hour.

A long range rocket-motored bomber which, the war documents indicate, was never completed merely because of the war's quick ending, would have been capable of flight from Germany to New York in forty minutes. Pilot-guided from a pressurized cabin, it would have flown at an altitude of 154 miles. Launching was to be by catapult at 500 miles an hour, and the ship would rise to its maximum altitude in as short a time as four minutes. There, fuel exhausted, it would glide through the outer atmosphere, bearing down on its target. With one hundred bombers of this type the Germans hoped to destroy any city on earth in a few days operations.

Little wonder, then, that today Army Air Force experts declare publicly that in rocket power and guided missiles the Nazis were ahead of us by at least ten years.

All denne kunnskapen førte amerikanerne videre og var sammen med tyske forskere en direkte årsak til at Saturn V-beistene så dagens lys da de gjorde.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Sitat fra: translator på april 08, 2014, 23:27:38 PM
Sitat fra: Jostemikk på april 08, 2014, 16:11:45 PM
Og den totale makten bak alt sammen? Vel, penger er makt, og pengemakten hadde med seg stjålet og hemmeligholdt historisk kunnskap, og har gjennom regelrett tyveri fortsatt denne kriminaliteten. Et eksempel er hvordan USA brøt mot alle internasjonale konvensjoner i 1945, da de begynte ta for seg av industrielle og vitenskapelige nyvinninger tyskerne sto bak. Jeg vet ikke om det stemmer, men har lest en artikkel der forfatteren nevnte muligheten for at bare patentrettighetene på noen av disse tyske oppfinnelsene var mer enn nok til å erstatte alle økonomiske utgifter USA hadde i løpet av hele 2. verdenskrig.

Det var ikke bare tyskernes oppfinnelser; tyske forskere på øverste hylle ble hentet direkte fra et Tyskland i ruiner og satt inn i nøkkelstillinger i USA etter krigen. Den antagelig mest kjente og betydningsfulle var rakettingeniøren Wernher von Braun. von Braun sto bak utviklingen av V1 og V2-rakettene som var en alvorlig trussel mot England på slutten av krigen. Hitler forsto ikke at disse rakettene, særlig V2, var et meget farlig våpen som, om de hadde vært utviklet tidligere, kunne endret krigens gang til Tysklands fordel. Han så mer på dem som en måte å ta hevn på (V står for Vergeltungswaffe = gjengjeldelsesvåpen). Teknologien i V2 er ikke særlig annerledes enn den i romrakettene USA utviklet på 1960-tallet inkludert måneraketten i 1969.

Jeg vil ikke kalle det amerikanerne gjorde tyveri. Russerne gjorde akkurat det samme og det var i realiteten et kappløp om å komme først frem til forskerne. von Braun befant seg på rakettbasen i Peenemünde på en halvøy i Østersjøen helt øst i nåværende Tyskland, altså langt inn på det som ble DDR-statens territorium og det ble sendt inn en egen ekspedisjon for å hente ham og noen av hans medarbeidere. I mitt hode (muligens ikke i ditt) var det ti ganger bedre at von Braun begynte å jobbe for NASA og ikke for det sovjetiske romfartsprogrammet.

Og når det gjelder økonomisk kompensasjon, så fikk Vest-Tyskland betydelige deler av Marshallhjelpen. Også Sovjet ble tilbudt Marshallhjelp, men takket nei og tvang de europeiske landene innenfor sin interesse-sone til å gjøre det samme.

http://no.wikipedia.org/wiki/Wernher_von_Braun
http://no.wikipedia.org/wiki/Marshallhjelpen

Takker for svar, translator, og har ingen særlige kommentarer verken den ene eller andre veien, med mulig unntak om hvilke fordeler eller ulemper det hadde hvor de forskjellige tyske forskerne havnet etter krigen. Alt er et spill, så jeg tror ikke det hadde så stor betydning. Flere tyske forskere dro både øst og vest på eget initiativ, for bevilgningene til deres forskning var ikke særlig å skryte av i Tyskland etter krigen. Noen av dem dro til Japan, og resultatet av dette er interessant stoff for de som har tid og lyst til å granske det.

Kanskje jeg rekker et mer utfyllende svar i morgen. Da er jeg også litt mer våken.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

translator

#308
Sitat fra: Amatør1 på april 09, 2014, 00:22:15 AM
Sitat fra: translator på april 08, 2014, 23:27:38 PM
Teknologien i V2 er ikke særlig annerledes enn den i romrakettene USA utviklet på 1960-tallet inkludert måneraketten i 1969.

Øhhh.... Saturn V-rakettene i Apollo-programmet var vesentlig mer avansert enn V2, for å si det veldig forsiktig (bl.a. 110m høye, 3 trinn). Jeg holder på å lese denne boka på 500 sider for tiden, som forklarer det hele på et detaljnivå som er bare helt utrolig.

Vesentlig mer avansert, ja. Men prinsippet om å skyte raketten vertikalt opp stillestående fra bakken kom vel med V2. Til sammenligning var V1 nærmest som et fly skutt ut fra en kanon.

Sitat
V2 (Vergeltungswaffe 2, «gjengjeldelsesvåpen 2»), egentlig A4 (Aggregat 4), var et tidlig ballistisk missil utviklet av tyske Luftwaffe i den sene fasen av annen verdenskrig, og brukt mot mål i Storbritannia og senere Belgia. Det var forløperen til alle senere raketter utviklet under den kalde krigen, og teknologien ble senere brukt til å sende mennesker til månen og sonder utenfor vårt solsystem.

http://no.wikipedia.org/wiki/V1
http://no.wikipedia.org/wiki/V2

Takk for tipset om boka  :D

Jostemikk

Nå skal jeg forsøke meg med litt mer utfyllende kommentarer, translator. Det har innlegget ditt fortjent.

Du skrev:

SitatHitler forsto ikke at disse rakettene, særlig V2, var et meget farlig våpen som, om de hadde vært utviklet tidligere, kunne endret krigens gang til Tysklands fordel.

Dette mistenker jeg å være en mistolking av de reelle hendelsene. Hvis en leser det sitatet jeg la ved i mitt svar til Amatør1, vil en se at satsingen på rakettforskningen gikk på høygir i Tyskland, og jeg tviler meget sterkt på at dette foregikk bak Adolf Hitlers rygg. Det finnes en del vitnemål som peker på at hvis de allierte hadde utsatt D-dagen bare noen måneder, ville 2. verdenskrig fått en helt annen avslutning nettopp grunnet rakett-prosjektet.

Husk at det har vært til fordel for seierherrene og de som har sittet med makta over hva som skal presenteres av krigshistorie å gi verden et inntrykk av en fullstendig gal Adolf Hitler. De samme seierherrene og den samme presse- og litterære makt har også lagt ned et betydelig arbeide i å poengtere at Tyskland rent vitenskapelig falt langt tilbake å ønske da den askenasi-khazarske delen av forskerne forsvant. Alt Hitler og Tyskland gjorde og sto for rent strategisk og vitenskapelig har blitt rakket ned på i akselererende grad de siste 70 år. Ligner noen statistisk kurve på ei hockeykølle, vil det være denne.

Dette til tross, stjal de nøyaktig samme kreftene alt som fantes av vitenskapelige oppfinnelser fra nettopp Tyskerne. Jeg antar at de fleste vil se at dette er et paradoks historieforfatterne kommer forbannet dårlig ut av. Alt er et skuespill, og sannheten er nesten uten unntak stikk motsatt av den vi er fortalt.

SitatJeg vil ikke kalle det amerikanerne gjorde tyveri. Russerne gjorde akkurat det samme og det var i realiteten et kappløp om å komme først frem til forskerne.

At jeg drepte alle mine naboer kan ikke kalles en forbrytelse, for Ted Bundy drepte minst like mange? Vel, jeg tar ikke akkurat den saken videre. Det virker viktigere å igjen peke på at det som skjedde var et brudd på lover og konvensjoner, men dessverre bare en liten del av de meget alvorlige krigsforbrytelsene tyskerne ble utsatt for fra slutten av 2. verdenskrig og hele veien mot slutten av 40-tallet. Det er noen av de mest forferdelige krigsforbrytelser som noen sinne er begått, og både Sovjet og Vesten er skyldige. Dette er selvfølgelig stoff ingen av oss lærte om på skolen, men for de som ønsker finne sannheten om det som skjedde, finnes noe nær en uendelighet av dokumentasjon. De amerikanske konsentrasjonsleirene fulle av millioner av tyskere er et eksempel. Bombingen av Dresden et annet. Russernes orgier i organisert voldtekt og drap av tyske jenter og kvinner et tredje.

Undersøk selv, og se om jeg er inne på noe når jeg hele tiden maser med dette om at alt er snudd på hodet, og at den krigshistorien vi har fått trædd nedover hodene våre i realiteten ikke er særlig annet enn en forfalskning av orwellske dimensjoner. Det er så mye jeg har på agendaen og gjerne skulle ha presentert, så noen lovnad kommer jeg ikke med, men hvis tid og krefter spiller på lag med motivasjonen til å skrive omfattende innlegg, vil jeg kanskje lage en sak om dette.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Smiley

Tysk teknologi i 1945 var imponerende selv flere  tiår etterpå. Bismarck og Tirpitz var verdens første slagskip med elektronisk ildledning og kunne faktisk treffe mål over horisonten!
Mig 15 og 17 som ble brukt under koreakrigen på 50 tallet var faktisk tegninger av tyske Focke  Wulf jetjagere planlagt for produksjon i 1946. Hadde jetjageren Me 262 hatt moderne høyderor hvor hele vingen beveger seg i stedet for bare deler av den , ville de faktisk vært i stand til å bryte lydmuren og kommet fra det uten problemer. Disse flyene krasjet i hopetall da de brøt lydmuren under stup og mistet styringen.
Luftvernet over tyskland i 1945 var fullt på høyde med det i Bagdad under første Gulfkrig. Ikke bare var den tyske 88 mm kanonen i stand til å skyte like høyt som dagens luftvernkanoner, men de hadde følgemekanismer og elektronisk radarstyring på luftvernet allerede i 1944!

Allerede i 1943 utviklet tyskland luft til luft raketter til bruk mot de store formasjonene med amerikanske bombefly.

Så mye av amerikansk og russiskt teknikk i etterkrigstiden kommer fra Hitlers tyskland!
Måneprogrammet er bare det mest kjente.....Jostemikk

#311
Angående tyveriet USA begikk av tonnevis med patent- og forskningsdokumenter i Tyskland

Jeg skrev at dette var et brudd med internasjonale avtaler. Her er fra Geneve-konvensjonen, som USA ser ut til å være allergiske mot å følge på generell basis:

SitatConvention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907.
Annex to the Convention: Regulations respecting the laws and customs of war on land - Section III : Military authority over the territory of the hostile state - Regulations: Art. 56.


Art. 56. The property of municipalities, that of institutions dedicated to religion, charity and education, the arts and sciences, even when State property, shall be treated as private property.
All seizure of, destruction or wilful damage done to institutions of this character, historic monuments, works of art and science, is forbidden, and should be made the subject of legal proceedings.

President Trumann forsøkte seg med sin Executive Order 9604

SitatExecutive Order 9604 - Providing for the Release of Scientific Information (Extension and Amendment of Executive Order No. 9568)
August 25, 1945

By virtue of the authority vested in me by the Constitution and Statutes, as President of the United States and Commander in Chief of the Army and Navy, and in order to provide for the release and dissemination of certain scientific and industrial information heretofore or hereafter obtained from the enemy by any department or agency of this Government, to the end that such information may be of maximum benefit to the public, it is hereby ordered as follows:
1. It is the policy of this Government, subject to the requirements of national military security, that there shall be prompt, public, free and general dissemination of enemy scientific and industrial information. The expression "enemy scientific and industrial information," as used herein, is defined to comprise all information concerning scientific, industrial and technological processes, inventions, methods, devices, improvements and advances heretofore or hereafter obtained by any department or agency of this Government in enemy countries regardless of its origin, or in liberated areas, if such information is of enemy origin or has been acquired or appropriated by the enemy.

2. The scope of the authority vested in the Director of War Mobilization and Reconversion as Chairman of the Publication Board and in the Publication Board by Executive Order No. 9568 of June 8, 1945, is extended to include enemy scientific and industrial information. The procedures outlined in Executive Order No. 9568, insofar as applicable, are extended to the declassification, release and publication of enemy scientific and industrial information.

3. Nothing in this order shall be construed to limit or modify the power of the Secretary of War or the Secretary of the Navy to determine finally whether the national military security permits the release in whole or in part of enemy scientific or industrial information.

HARRY S. TRUMAN
THE WHITE HOUSE,
August 25, 1945

Det skulle vært interessant å undersøkt deler av dette nærmere for å finne ut av hvilke enkeltpersoner det var som endte opp med heder og ære etter å ha benyttet seg av regelrett stjålet materiale. Like interessant er hvilke bedrifter/firmaer som tjente mest på dette, og ikke minst hvilke selskaper det dreide seg om, og hvem eierne var.

Jeg sitter på en del oppsiktsvekkende stoff om denne saken. Meget oppsiktsvekkende stoff. Noe av det er direkte relatert til deler av det jeg har presentert i denne og et par av de andre trådene der jeg forsøker avsløre stoff som få eller ingen har visst noe om. Noe av det nevnte vil bli avslørt bit for bit.

http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ART/195-200066?OpenDocument

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=60669
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

translator

#312
Aftenposten har i dag på 74. årsdagen for invasjonen av Norge en kronikk om lasteskipet Donau:

Sitat
Fangeskipet «Donaus» siste reis

Skipsnavnet «Donau» bringer frem en lang rekke minner, assosiasjoner og fortellinger fra okkupasjonsårene. Den mest dramatiske var «Donaus» del av historien om deportasjonen av jødene fra Norge. Da skipsklokken slo ved avgang 26. november 1942, forlot «Donau» utstikker 1 ved Amerikalinjens kai i Oslo med 532 jøder om  bord: 302 menn, 188 kvinner og 42 barn. Bare ni menn fra denne transporten overlevde 2. verdenskrig.

Meningen var at «Donau» skulle ha fraktet flere jøder 26. november, men mange transporter fra andre deler av landet rakk ikke frem i tide. Jødene om bord på «Donau» var arrestert av norske politimenn og representanter for Germanske SS Norge og mannskaper fra Hirden, etter ordre fra den tyske okkupasjonsmakten.

Vaktstyrken om bord besto av 50 mann. Det var Hauptsturmführer Wilhelm Wagner som 24. november ga ordre om at alle jøder med «J» i passet skulle arresteres og deporteres ut av landet. Wagner var selv til stede på Utstikker 1 sammen med politiinspektør Knut Rød, som hadde ledet arrestasjonene av jødene i Oslo og Aker.

Forholdene om bord for de 532 jødene var elendige. De ble stuet sammen i to lasterom, kvinner og barn i det ene og menn i det andre.

Ved Drøbak blåste det opp til storm, og «Donau» ble derfor liggende en stund ute i Oslofjorden. Vel ute i åpen sjø rullet skipet voldsomt, og flere ble sjøsyke.

Mange om bord tenkte først at transporten skulle gå nordover til en arbeidsleir i Norge, men «Donau» gikk med kurs sørover gjennom Øresund. De kunne etter hvert se det opplyste Sverige på babord side og det mørklagte Danmark på styrbord side.

På grunn av sterk storm i Østersjøen ble «Donau» forsinket og ankom havnebyen Stettin om formiddagen 30. november. På kaien ble jødene fra Norge overlatt til tysk sikkerhetspoliti og vaktmannskaper fra ordenspolitiet.

Drept samme dag
Transporten gikk videre med tog, og 1. desember ankom jødene fra Norge utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau. Alle barn, kvinner og menn som ble definert som arbeidsudyktige, ble drept samme dag – tilsammen 346 personer. I alt 186 menn i alderen 15–50 år ble registrert som arbeidsdyktige fanger. Bare ni overlevde verdenskrigen.

Av de tilsammen 772 jødene som ble deportert fra Norge på de tre skipene «Donau», «Monte Rosa» og «Gotenland» overlevde bare 34. Om lag 250 jødiske familier ble utslettet.

D/S Donau ble bygget av Deutsche Schiff- und Maschienbau i Hamburg i 1929. Skipet var eid av det tyske rederiet Nord-Deutscher Lloyd og var på 9035 bruttoregistertonn. Donau var i utgangspunktet et sivilt lasteskip, men ble ved 2. verdenskrigs utbrudd rekvirert av den tyske krigsmarinen og utstyrt med luftvernskyts og undervannsbomber.

Etter invasjonen av Norge ble skipet satt inn i transport mellom Stettin og Oslo. I første rekke brakte «Donau» tyske tropper og mengder av forsyninger til Norge, men skipet ble også brukt til å forflytte tyske soldater fra Norge til innsats på Østfronten.

Kronikk av Guri Hjeltnes direktør, Holocaust-senteret

Resten av kronikken handler om Donaus videre skjebne, og kan leses her:
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Fangeskipet-Donaus-siste-reis-7530836.html#.U0WOnah_uSo

En av dem som overlevde og kom tilbake til Norge etter krigen var Herman Sachnowitz. Sachnowitz fortalte om sine opplevelser i boken "Det angår også deg", skrevet av vennen Arnold Jacoby.
http://no.wikipedia.org/wiki/Det_ang%C3%A5r_ogs%C3%A5_deg

Dette var en av bøkene jeg leste på gymnaset i forbindelse med at jeg skrev særoppgave om jødeforfølgelsene i Norge.

Jostemikk

#313
Sitat fra: translator på april 09, 2014, 20:41:38 PMDette var en av bøkene jeg leste på gymnaset i forbindelse med at jeg skrev særoppgave om jødeforfølgelsene i Norge.

Du har min medfølelse. Hvis du deretter føler deg kapabel til å trå inn i de voksnes rekker og slutte å ta for god fisk det sludderet som står i de fleste bøker om 2. verdenskrig, vil jeg anta at du vil oppleve rask bedring. Du vet ikke mer om dette enn en gjennomsnitts nordmann vet om de alliertes krigsforbrytelser etter 2. verdenskrig. Særoppgaver på skolen? Har jeg ikke fortalt og vist deg at mesteparten av det du lærte på skolen er ren propaganda, samme hva det handlet om? Å henvise til skoletidens historietimer er ytterste framvisning i henvisning til autoriteter for å verne seg selv mot et realt angrep av kognitiv dissonans.

Har du lyst til å lære deg litt om faktiske hendelser forbundet med askenasi-khazarene under krigen, bør du titte på eliten blant dem, som alle som en på meget mystisk vis snek seg ut av landet. Ikke en av dem havnet i arbeids- og transittleirene til tyskerne.

Noen måtte jo administrere dette, for hvordan skulle de ellers klare fylle opp Palestina med en kampdyktig befolkning?:

Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

#314
En generell kommentar til dette som har å gjøre med den fullstendige forfalskningen av historien vår.

Under legger jeg ut et sitat som forteller svært mye om det jeg selv forsøker få fram. Jeg kommenterer det ikke, for det vil være like fåfengt å forsøke forklare dette som det er å forsøke forklare humor eller logikk. Enten forstår man det, eller så gjør man det ikke. Jeg håper mange forstår akkurat dette, som to i Jutulen 2011:

SitatAv Sveinung Gihle Raddum

Historieforsking er en sammensatt og omfattende aktivitet der forskjellige fag bør inngå. Stor påvirkning på historieforskingen har politiske forhold i det samfunn historikerne lever. Det ser vi og når det gjelder forståelsen av Norges eldste historie. Rammen for Ottadalens historie,som dette skal handle om, kan avledes av Norges og Europas historie.

Historieforskningen tok for alvor til etter at Universitetet i Oslo ble etablert i 1811. En føring for forskningen ble lagt i 1832 da Samfunnet for det norske folks sprog og historie sendte ut et opprop der det het at det var; nødvendig å gjøre alt gjeldende som betrygger vår natonalitet og som iandre folks øyne betegner oss som et av Europas eldste og historisk-berømte folk. Dette anga retningen og hadde betydning for historikernes forståelse av vår historie. I dag ser vi oss derfor som etterkommere etter de som kom da isen smeltet. Siden har vi bodd her, først som fiskere, jegere og samlere. I bronsealderen ble bondesamfunnets første frø sådd. I jernalderen organiserte vi jernproduksjonen og smidde redskaper og våpen.Vi utviklet vår egen norrøne mytologi med Odin som bærebjelke og øverste gud. Rune-alfabetet ble oppfunnet i Norden, med det kunne vi lage og lagre små budskap. Dette er videnskapelig funderte elementer i den norske historiske modell. De første som kom stengte døra, senere slapp ingen inn. Nye elementer sees som resultat av intern utvikling og tilpassesd enne modellen som er en trygg havn for forskerne. Videnskapen har gitt den nye staten det den trengte, et eget gammelt og berømte folk.Et annet bilde av historien får vi hvis vi tar hensyn til den teknologiske, økonomiske og politiske situasjon i verden rundt oss i gammel tid. Slik påvirkning er i dag fjern i vår bevissthet.

Folk må forstå at etter hundrevis av år med full kunnskapsundertrykkelse fra Kirken, ble denne styggedommen bare delegert på annet vis etter at industrialiseringen startet, og utdanningssystemene og politikken innrettet seg etter denne.

Jeg kan ikke få understreket kraftig nok at jeg virkelig mener det når jeg skriver at folk flest bare lever i sin egen boble milevis fra virkelighetens verden. De fleste er ikke i stand til å se virkeligheten de har rundt seg. Det er egentlig lite annet enn nitrist.

De historiske "fakta" folk lærer under utdanningen er kun eventyr. Eventyr en blir tvunget til å pugge og lære på rams for å bli nyttige samfunnsidioter. Jo mer en lærer seg på rams av alt en lærer på skolen og under utdanningen, jo nyttigere idiot blir man, og således gir dette eventyrpuggerne et "vellykket" liv, der alle vanskelige spørsmål allerede er besvart av Storebror.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren