Her er løsningen på en effektiv rettsprosess mot klimajukserne

Startet av Telehiv, januar 14, 2013, 23:38:59 PM

« forrige - neste »

Telehiv

Med hensyn til kommentarene fra ConTrari og Bebben, så skulle jeg kanskje presisert allerede i startinnlegget at prosessen selvsagt er ment som stegvis opprydding i:

1. først det faglige for å sikre tilstrekkelig dokumentasjon på at det
2. faktisk har foregått juridisk uholdbare prosesser (les: bevisst vitenskapelig juks og bedrageri av offentligheten), siden oppgjøret selvsagt vil ha som moralsk undertone å sette et eksempel som skal hindre nye slike "vitenskapelige" overgrep mot offentligheten og dets evne til å fatte fornuftige samfunnsbeslutninger.

Stegvis vil oppgjørets utvikling derfor best måtte gå slik:

1. Avsløring av bevisst bruk av cherrypickete data og metoder, ignorering av falsifiseringer av egne arbeid, bevisst underslag av data og funn som vil svekke deres egne presentasjoner av "virkeligheten", og ikke minst fortsatt bevisst bruk av riggede klimamodeller med innlagte variable for generering av hockeykølle lenge etter at det vitenskapelige grunnlaget for det er falsifisert. Dette kan kun gjøres på en tung nok måte gjennom engasjement fra minst like sterke fagpersoner som dem som driver alarmismegeskjeften. Derfor må disse mobiliseres med dette for øye, og det kan lettest gjøres gjennom en internettkampanje.
(Vi ser imidlertid at frykten for å bli tatt skikkelig for de nevnte forhold siger inn i parnasset allerede nå, jfr. UKs Met som julaften snek ut en melding om at det ikke har vært signifikant oppvarming det siste tiåret, og at de heller ikke ser signifikant oppvarming de neste 5 årene. Nettopp disse vet utmerket godt at det var bare en offentlig redningsaksjon med minst 2 spesialoppnevnte hvitvaskingskomiteer som reddet Phil Jones fra offentlig påtale (og mulig dom) ifm. "hide the decline"-svindelen han ble tatt for i Climategate #1. Og de vet like godt at neste gang det mobiliseres er det ikke sikkert det offentlige redder dem en gang til.

2. Når det faglige er motdokumentert tilstrekkelig, kan man begynne å se på om de påviste faglige misdådene gir grunnlag for rettslige tiltaler, jfr. bruk av off. stillinger til villedning av offentligheten med enorme samfunnskostnader som resultat, osv. Her er det man må mobilisere juridisk kyndige som rådgir hvem som bør tas først.
Man kan selvsagt ikke starte med å stevne folk før retten før det foreligger uomtvistelige faglige bevis for at de har handlet mot bedre vitende. Men dersom man kan vise eksempler på dette som vil holde i en rettssal ifht. vanlig bevisførsel ellers, er det selvsagt bare å kjøre påviste krapyl for retten.

Generelt: Hvorfor i alle dager skal disse "forskerne" unntas fra å bli stevnet for en rett - etter utøvelse av bl.a. økonomisk-opportunistisk kriminalitet der det offentlige har blitt belastet med enorme ekstrakostnader rettet mot imaginære problemstillinger?!

Disse menneskene har villedet og skadet seriøs samfunnsplanlegging - og ikke minst terrorisert seriøse kritiske røster - i minst to tiår, og en rekke fattige land er påført lidelser de ville unngått dersom disse menneskene ikke hadde fått lov å holde på som de gjør. Det er premissleverandørene (les: forskerne) som kan og må stilles ansvarlig for å ha foret skremselsmedia og de politiske pappenheimerne som har gjort seg "klimapolitiske" levebrød med villedende og løgnaktig informasjon.

Media og politikerne er ikke jeg interessert i å "arrestere" i det hele tatt, de henger uansett i jurtappen fra sak til sak som alltid, og feier diskret over sine spor når vinden snur. De er som sådan "the untouchables", og kan ikke stoppes i den enkelte sak før den faglige legitimiteten stoppes/fjernes, dvs. den kriminelle delen av "klimaforskerne".

Og de vil bli tatt med tid og stunder - uavhengig av om sånne som meg skremmer dem litt opp på forhånd her - merk mine ord! Verden hater nemlig å bli dratt rundt etter sine faglige nesehår i mer enn to tiår.......les for all del kommentarene på de tyngste nettstedene nå:

Det er dusinvis på dusinvis av tunge forskere som dukker opp der ute nå - flere for hver dag, med ljåen i hånda og blikket mot en faglig tsunami de usle klimajukserne kommer til å bli sjokkert over tyngden på når den treffer, for denne tsunamien har de ikke i modellene sine!
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Å ta "forskerne" og "vitenskapen" først, er som å bekjempe narkotikakriminalitet ved å konsentrere seg om de usleste pusherne på gateplan. En uendelig runddans, med eneste resultat at tilgang til nye pushere (klimaprostituerte "forskere") er uendelig stor.

"Klima"saken er et politisk og økonomisk byggverk, og det er politisk og industrielt-økonomisk ønsket. Rent bortsett fra alt det noen få av oss allerede har skrevet mengder av angående dette, så oppfordrer jeg på det sterkeste alle å lese Doktoravhandling i Sverige - Hvem står bak galskapen?

Jeg gjentar dessuten at det ikke vil ha noen som helst hensikt å bekjempe klimasvindelen uten å stille de ansvarlige til rette. Da skifter de bare ham. Disse folkene tøyer grensene som bortskjemte unger. Uten korreksjoner, ingen bedring. Jeg er klar over at dette blir vanskelig, men det er ingen unnskyldning for ikke å forsøke. Ta politikerne i Norge som eksempel. De har gjort alt de kan for å fjerne Riksrettmuligheten, og det finnes ferske eksempler på at de har brutt Grunnloven så grundig det vel er mulig, uten at noen forsøkte stille dem til ansvar for lovbruddet.

For de som ikke er enig i dette, ønsker jeg lykke til med en fremtid tuftet på løgn og bedrag, der de største kjeltringene står over lov og rett. Det er poengløst. Meningsløst. Håpløst. Da har vi bare sett begynnelsen på elendigheten.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Joste,

jeg er ikke uenig i at du har moralsk rett i din bredside mot politikerne og deres økonomiske medspillere. Hvis det hadde vært teknisk og "politisk" mulig skulle jeg tilsluttet meg en råtøff prosess mot disse snarest  8)

Men når du skriver at "Å ta "forskerne" og "vitenskapen" først, er som å bekjempe narkotikakriminalitet ved å konsentrere seg om de usleste pusherne på gateplan", så mener jeg at det fort er motsatt:

1. Forskerne er slett ikke pusherne på gateplan, de er produsentene i trygg dekning bak sine institusjoners vegger.
2. "Pusherne" er derimot media og politikere som selger hvilken som helst vare de får god pris for på gaten ("god pris" her: økte opplagstall for avisene; økt stemmetall for politikerne).
3. Forskerne vet dette og benytter seg av det, dvs. at motytelsen for å levere stadig mer skitten crack (med den fare for liv og helse dette medfører) er mer forskningspenger og høyere offentlig status. Det er det de skal straffes for, og det er DER det er mulig å sette inn konkrete anklager om juks, svindel, og misbruk av offentlige midler.
Husk: Media og politikere bare (mis)bruker det de har blitt fortalt!   

Ergo: Dersom vi stopper forskerne fra å levere "crack'en" sin, hindrer vi media og politikerne i å spre "shit'en" videre!

Så her kan det hende vi blir taktisk uenige, Joste, hvis vi må velge prioritert target - evt. må vi arbeidsdele oss og slå til på to fronter samtidig 8)
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Et par kommentarer.

Når Bebben, og nå i særdeleshet ConTrari mener at det aldri kommer til å skje at noen blir stilt ansvarlige for klimasvindelen, så er det godt mulig at de har rett. Historien forteller oss at slik er det. Loven er ikke lik for alle. Det er nettopp dette jeg forsøker gjøre folk bevisste på, slik at det en gang skal bli mulig å forandre på elendigheten. Det var ikke uten grunn at jeg startet tråden Hvem planlegger, erklærer, og går til krig? Det er et forsøk på å bevisstgjøre folk om at vi i generasjoner har malt oss inn i et passivitetshjørne. Mental flatlegging, er det noe som heter det?

Tele, jeg har ikke noe problemer med å godta at den "vitenskapelige" delen av svindelen må avsløres. Jeg har da også brukt fryktelig mye tid på nettopp det, på den eneste måten en mann som jeg kan gjøre det, ved å peke på direkte tall-manipulasjoner og logiske brister. Men det vil aldri være en mulighet til å stoppe folkene bak og den hensikten de har med dette. Du har selv nevnt at neste rakett-trinn er biodiversitet. Selv har jeg i denne tråden nevnt hamskifte for å forklare det samme. Vi må stenge igjen kranen som holder narkotikastrømmen flytende. Først da forsvinner markedet for pusherne.

Ja takk, begge deler?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Sitat fra: Jostemikk på januar 15, 2013, 15:29:18 PM
Ja takk, begge deler?

Det er jo å håpe at dersom "The Teams" faglige tøv og renheklete datamanipulering m.m. gruses tilstrekkelig i tiden framover, både ved empiriske observasjoner og falsifiseringen av det stadig mer svekkede AGW-teorigrunnlaget, at pilen begynner å peke stadig mer også i retning de råtneste politiske kannestøperne.
Men erfaringen tilsier at de har hoppet over gjerdet forlengst, når det faglige oppgjøret har kommet langt nok.

- vi har vel alle sett pusherne forsvinne som en ånd i en fillehaug straks spanerne nærmer seg!?  8)   
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

ebye

Jeg er nok mest enig med Bebben, ConTrari og Tele.

Politikerne vil svare: føre-var til sitt forsvar. Da er den muligheten for ansvarliggjøring lukket.

Politikerforskerne/fagbyråkratene vil svare: føre-var, til sitt forsvar.

Da sitter vi igjen med forskerne. Vitenskapelig vil de bli avkledd. Ansvarliggjøring på noen måte er ikke reelt. De har jo de to første gruppene på sitt lag. Så, det er nok bare den vitenskapelige ære som er i spill, er jeg  redd for!    :-\      :-[     :(

Jostemikk

Sitat fra: ebye på januar 15, 2013, 15:56:25 PM
Jeg er nok mest enig med Bebben, ConTrari og Tele.

Politikerne vil svare: føre-var til sitt forsvar. Da er den muligheten for ansvarliggjøring lukket.

Politikerforskerne/fagbyråkratene vil svare: føre-var, til sitt forsvar.

Da sitter vi igjen med forskerne. Vitenskapelig vil de bli avkledd. Ansvarliggjøring på noen måte er ikke reelt. De har jo de to første gruppene på sitt lag. Så, det er nok bare den vitenskapelige ære som er i spill, er jeg  redd for!    :-\      :-[     :(

Les linken jeg la ut til doktoravhandlingen. Søk opp det jeg har skrevet om Gro Harlem Brundtland, Jørgen Randers m.fl. Politiske aktivister og de store pengehaukene har brukt "forskere" som har vært villige til å la seg prostituere, først og fremst av politiske årsaker. Politikk, ikke forskning. Klimasaken har aldri dreid seg om forskning. Herregud, det er jo bare å se på det sprøytet de har kommet med! Ser ut som ei hytte spikra opp i ei råtten buske av et par snørrvalper på 10 år. Les Climategate-mailene. Phil Jones skriver at det er uhyre viktig at vi får våre folk inn i ledende posisjoner hos IPCC. Det er samme mann som skrev at han hadde justert SST på 60-tallet fordi det så nicer ut. Samme mann som har vært sett på som en ledende autoritet bak klima"forskningen". Det er kunnskapen bak. En mann som ikke en gang vet hvordan man legger til trendlinje i Excel.

Jeg har lenge pekt på hvem som står bak, og fikk heldigvis solid støtte i den doktoravhandlingen jeg linket til tidligere i dag. Dette dreier seg om det jeg flere ganger har karakterisert som å klore snerken ut av øynene. Det dreier seg om penger og makt. Fullstendig makt.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Til alle dere som argumenterer mot meg, så vær sikre på at jeg leser det og setter pris på det. Pr. nå er jeg så uenig som det går an å være angående sak, men alle gode motargumenter får feste bare de får modnet litt.

Håper dere får tid til å lese den svenske doktoravhandlingen en dag. Finner dere feil i den, vil det være fint om dere kommer med motargumenter. Finner dere ikke feil av betydning, har det aldri dreid seg om klima. Det dreier seg om penger, makt og politikk. Jeg har lagt ut mengder med opplysninger og dokumentasjon på dette, og let gjerne opp disse trådene også.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Sitat fra: Jostemikk på januar 15, 2013, 16:25:36 PM
Til alle dere som argumenterer mot meg, så vær sikre på at jeg leser det og setter pris på det. Pr. nå er jeg så uenig som det går an å være angående sak, men alle gode motargumenter får feste bare de får modnet litt.

Håper dere får tid til å lese den svenske doktoravhandlingen en dag. Finner dere feil i den, vil det være fint om dere kommer med motargumenter. Finner dere ikke feil av betydning, har det aldri dreid seg om klima. Det dreier seg om penger, makt og politikk. Jeg har lagt ut mengder med opplysninger og dokumentasjon på dette, og let gjerne opp disse trådene også.

Joste, alle,

vi er vel de fleste enige i at dette aldri har dreid seg om "klima" at the very bottom (eller heller: the very top). De fleste er nok heller ikke uenige med deg (i alle fall ikke jeg) om at storulvene og de mest kyniske spillerne i dette er på overnasjonalt politisk topplan i diskret samarbeid med internasjonal storkapital. Men vi skal altså ikke glemme at disse - for å kunne manipulere verden så grundig som de har klart - ble gitt en skreddersydd ny krisehåndbok (her: om klimatrusselen) med forskningsmessig legitimering før de kunne sette i verk de institusjonelle konspirasjonene sine.

Så alle de lavmoralske og opportunistiske gruppene blant forskere, politikere, mediefolk, pengefolk er dypt skyldige/medskyldige i villedningen av verdenssamfunnet på klimaområdet.

Uenigheten synes helst å være i hvor stor grad vi vurderer det reellt å ansvarliggjøre de ulike svindlergruppene - uansett hvor mye vi vet om kjeltringstrekene og manipulasjonene og kannestøperiet deres.
   
Min mening er fremdeles at det mest realistiske er å angripe først dem som er åpenbart skyldige i å ha produsert det teoretiske programmet som i neste omgang har gjort det mulig for politikere, media og pengefolk å lure verden: Forskerne og deres tilhørende ledere.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

seoto

Her er jeg enig med Tele. Vi må angripe det svakeste punktet, som synes å være de prostituerte forskerne. De er sprekken i demningen, og får vi dem ut av sprekken, er det større muligheter for at hullet blir så stort at hele demningen til slutt vil briste.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Amatør1

Veldig klokt sagt, seoto.

Jeg må si jeg befinner meg på samme banehalvdel som Joste, et sted må grensen gå, og disse svindelpolitikerne må bare ikke tro de slipper unna fordi om de kaller seg politikere, og ditto for forskere. Jeg må si jeg anser politikere og forskere som ikke protesterer mot galskapen som medskyldige opportunister. Selv en unnlatelsessynd er i denne sammenhengen ytterst alvorlig, med tanke på de enorme summene som sløses bort i korrupsjon, og som kunne vært brukt på samfunnets infrastruktur eller på virkelig trengende.

Til et synspunkt om at vi "ikke kan straffe hele det politiske miljøet", er mitt prinsipielle standpunkt at den som bryter landets lover på en alvorlig måte skal straffes, noe annet er anarki. Vi har lært på skolen og andre steder at vi har møysommelig bygget et rettsystem og et demokrati. Nå er det ikke tid for svulstige ord om hvor viktig og verdifullt dette systemet er, nå er det tid for å bruke rettssystemet opg demokratiet, ellers viser det seg å være en illusjon.

Det er heller ingen som har krevet at hele det politiske miljøet skal straffes, men de som har vært fremtredende i denne undergravingen av demokrati og rettssikkerhet skal føle seg ekstra utrygge, de skal vite at loven kommer på besøk en dag. Det var mange skyldige forbrytere etter andre verdenskrig, og ikke alle fikk sin rettmessige straff, men det faktum er intet argument for at alle skal gå fri.

Det var litt om det prinsipielle, det kan sikkert sies mye mer. Det seoto og Telehiv peker på, handler om noe annet, nemlig strategi. Jeg er enig i at det gjelder å velge en strategi som maksimerer sannsynligheten for å oppnå et resultat. Det kan bety at man starter med dem som er lettest å felle, og ikke nødvendigvis de som er mest skyldige.

De andre kan stille seg i kø. Deres tur kommer.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Et av poengene mange ser ut til å ha oversett er den enorme mengden med advarsler de siste tiårene mot sammenblandingen av "forskning" og politikk som har ledet verden ut i elendighet og massedød i forbindelse med klimakrisen. Presidenter har advart mot denne sammenblandingen i sine avskjedstaler til folket, og de er slett ikke alene om dette. Det finnes mengder av publikasjoner og bøker som tar opp problemstillingene. Sammenblandingen har lenge vært fryktet. Nå befinner vi oss midt oppe i elendigheten fordi ingen gadd høre på dem. Ingen tok advarslene alvorlig.

Tar vi deretter med pengemakten i dette regnestykket, en pengemakt som i realiteten også er den politiske makten, bør de aller fleste være i stand til å forstå hva som står på høyre side av = når man summerer opp det som har skjedd. Denne pengemakten, hva var det de framelsket og støttet på absolutt alle måter for noen tiår siden? Klimahype og eugenikk - intet er nytt under solen. De samme familiene, de samme navnene, alt går igjen fra den skammens perioden og fram til dagens klimaskremsler.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

ConTrari

Sitat fra: Telehiv på januar 15, 2013, 13:21:39 PM
Med hensyn til kommentarene fra ConTrari og Bebben, så skulle jeg kanskje presisert allerede i startinnlegget at prosessen selvsagt er ment som stegvis opprydding i:

1. først det faglige for å sikre tilstrekkelig dokumentasjon på at det
2. faktisk har foregått juridisk uholdbare prosesser (les: bevisst vitenskapelig juks og bedrageri av offentligheten), siden oppgjøret selvsagt vil ha som moralsk undertone å sette et eksempel som skal hindre nye slike "vitenskapelige" overgrep mot offentligheten og dets evne til å fatte fornuftige samfunnsbeslutninger.

Stegvis vil oppgjørets utvikling derfor best måtte gå slik:

1. Avsløring av bevisst bruk av cherrypickete data og metoder, ignorering av falsifiseringer av egne arbeid, bevisst underslag av data og funn som vil svekke deres egne presentasjoner av "virkeligheten", og ikke minst fortsatt bevisst bruk av riggede klimamodeller med innlagte variable for generering av hockeykølle lenge etter at det vitenskapelige grunnlaget for det er falsifisert. Dette kan kun gjøres på en tung nok måte gjennom engasjement fra minst like sterke fagpersoner som dem som driver alarmismegeskjeften. Derfor må disse mobiliseres med dette for øye, og det kan lettest gjøres gjennom en internettkampanje.
(Vi ser imidlertid at frykten for å bli tatt skikkelig for de nevnte forhold siger inn i parnasset allerede nå, jfr. UKs Met som julaften snek ut en melding om at det ikke har vært signifikant oppvarming det siste tiåret, og at de heller ikke ser signifikant oppvarming de neste 5 årene. Nettopp disse vet utmerket godt at det var bare en offentlig redningsaksjon med minst 2 spesialoppnevnte hvitvaskingskomiteer som reddet Phil Jones fra offentlig påtale (og mulig dom) ifm. "hide the decline"-svindelen han ble tatt for i Climategate #1. Og de vet like godt at neste gang det mobiliseres er det ikke sikkert det offentlige redder dem en gang til.

2. Når det faglige er motdokumentert tilstrekkelig, kan man begynne å se på om de påviste faglige misdådene gir grunnlag for rettslige tiltaler, jfr. bruk av off. stillinger til villedning av offentligheten med enorme samfunnskostnader som resultat, osv. Her er det man må mobilisere juridisk kyndige som rådgir hvem som bør tas først.
Man kan selvsagt ikke starte med å stevne folk før retten før det foreligger uomtvistelige faglige bevis for at de har handlet mot bedre vitende. Men dersom man kan vise eksempler på dette som vil holde i en rettssal ifht. vanlig bevisførsel ellers, er det selvsagt bare å kjøre påviste krapyl for retten.

Generelt: Hvorfor i alle dager skal disse "forskerne" unntas fra å bli stevnet for en rett - etter utøvelse av bl.a. økonomisk-opportunistisk kriminalitet der det offentlige har blitt belastet med enorme ekstrakostnader rettet mot imaginære problemstillinger?!

Disse menneskene har villedet og skadet seriøs samfunnsplanlegging - og ikke minst terrorisert seriøse kritiske røster - i minst to tiår, og en rekke fattige land er påført lidelser de ville unngått dersom disse menneskene ikke hadde fått lov å holde på som de gjør. Det er premissleverandørene (les: forskerne) som kan og må stilles ansvarlig for å ha foret skremselsmedia og de politiske pappenheimerne som har gjort seg "klimapolitiske" levebrød med villedende og løgnaktig informasjon.

Media og politikerne er ikke jeg interessert i å "arrestere" i det hele tatt, de henger uansett i jurtappen fra sak til sak som alltid, og feier diskret over sine spor når vinden snur. De er som sådan "the untouchables", og kan ikke stoppes i den enkelte sak før den faglige legitimiteten stoppes/fjernes, dvs. den kriminelle delen av "klimaforskerne".

Og de vil bli tatt med tid og stunder - uavhengig av om sånne som meg skremmer dem litt opp på forhånd her - merk mine ord! Verden hater nemlig å bli dratt rundt etter sine faglige nesehår i mer enn to tiår.......les for all del kommentarene på de tyngste nettstedene nå:

Det er dusinvis på dusinvis av tunge forskere som dukker opp der ute nå - flere for hver dag, med ljåen i hånda og blikket mot en faglig tsunami de usle klimajukserne kommer til å bli sjokkert over tyngden på når den treffer, for denne tsunamien har de ikke i modellene sine!

Vel, Tele, slik du formulerer dette, så støtter jeg deg fullt ut her!

Men som nevnt, er jeg ikke fullt så optimistisk med tanke på oppgjøret med de falske forskerne, for uansett hvor lite samfunnet liker å bli tatt ved nesen, så tror jeg samfunnet har mistet så mye av interessen for klima når tiden er moden for et oppgjør at samfunnet ikke ser det som bryet verdt lenger. I form av rettssaker, mener jeg. Dessverre.

Men det er nok større sjanse for et alvorlig oppgjør i fagmiljøene og i forhold til diverse institusjoners finansiering.
Noen som vil vedde på hvem som stikker av med retten til "klimakrisen"; vitenskapshistorikerne eller religionshistorikerne? Eller må det lages et helt nytt fagfetl for studiet av dette - og beslektede - fenomener?

Telehiv

ConTrari,

syns du leverer noen ordentlig interessante tanker når du skriver:

"Noen som vil vedde på hvem som stikker av med retten til "klimakrisen"; vitenskapshistorikerne eller religionshistorikerne? Eller må det lages et helt nytt fagfelt for studiet av dette - og beslektede - fenomener?"

Dette syns jeg var framsynt - og snart mer relevant enn mange tror!
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

ConTrari

Sitat fra: Jostemikk på januar 15, 2013, 16:14:18 PM
Sitat fra: ebye på januar 15, 2013, 15:56:25 PM
Jeg er nok mest enig med Bebben, ConTrari og Tele.

Politikerne vil svare: føre-var til sitt forsvar. Da er den muligheten for ansvarliggjøring lukket.

Politikerforskerne/fagbyråkratene vil svare: føre-var, til sitt forsvar.

Da sitter vi igjen med forskerne. Vitenskapelig vil de bli avkledd. Ansvarliggjøring på noen måte er ikke reelt. De har jo de to første gruppene på sitt lag. Så, det er nok bare den vitenskapelige ære som er i spill, er jeg  redd for!    :-\      :-[     :(

Les linken jeg la ut til doktoravhandlingen. Søk opp det jeg har skrevet om Gro Harlem Brundtland, Jørgen Randers m.fl. Politiske aktivister og de store pengehaukene har brukt "forskere" som har vært villige til å la seg prostituere, først og fremst av politiske årsaker. Politikk, ikke forskning. Klimasaken har aldri dreid seg om forskning. Herregud, det er jo bare å se på det sprøytet de har kommet med! Ser ut som ei hytte spikra opp i ei råtten buske av et par snørrvalper på 10 år. Les Climategate-mailene. Phil Jones skriver at det er uhyre viktig at vi får våre folk inn i ledende posisjoner hos IPCC. Det er samme mann som skrev at han hadde justert SST på 60-tallet fordi det så nicer ut. Samme mann som har vært sett på som en ledende autoritet bak klima"forskningen". Det er kunnskapen bak. En mann som ikke en gang vet hvordan man legger til trendlinje i Excel.

Jeg har lenge pekt på hvem som står bak, og fikk heldigvis solid støtte i den doktoravhandlingen jeg linket til tidligere i dag. Dette dreier seg om det jeg flere ganger har karakterisert som å klore snerken ut av øynene. Det dreier seg om penger og makt. Fullstendig makt.

Joste, slik jeg ser det er det to forhold du tar opp, og det er nødvendig å skille mellom disse:

1) Maktforhold i verden generelt, årsaken til klimasaken, hvem som står bak, etc.

2) Krav om et oppgjør som skal ramme ikke bare de skyldige forskerne (NB jeg vil tro de fleste forskerne på klima er forholdsvis uskyldige, stort sett følger man bjellekuene), men også HELE det politiske miljøet, og media.

Når man svarer på pkt 2, blir det litt søkt å gi motsvar ved å beskrive pkt 1. Jeg kan langt på vei være enig i din beksrivelse av pkt 1, men mener det er totalt utopisk og lite ønskelig med et overordnet oppgjør med et samlet politisk miljø, som i rettferdightens navn fakitsk KAN ha blitt ført bak lyset av en salig blanding av skremsler og god vilje.