Diskusjonsforum > CO2 og menneskeskapte påvirkninger

Manglende forståelse av energioverføring

(1/6) > >>

Smiley:
I en debatt ble jeg møtt med argumentet om at ir stråling opp og ir stråling ned har ulikt spektrum. Den energien som ikke slapp ut var pent nødt til å gi oppvarming. Figuren som var lagt ved viste klart å tydelig en hvis forskjell på midten. Det var også litt økning på kantene noe som viste at totalt farget område var likt på både opp og ned figuren. Altså var energipotensialet likt, men spekteret litt anderledes. Det var helt umulig å få motparten til å forstå at ir lys som ble fanget og reemittert av CO2 faktisk bare hopper et molekyl til siden eller tilbake og går videre. Siden molekyler i nærheten med størst sannsynlighet er vanndamp vil den samme energien reemitteres, men med litt annet spektrum.
Ved å legge ved en figur med ir egenskaper på vanndamp og CO2 ser man klart at når CO2 reduserer utstrålingen på ca 15 micrometer så stiger utstrålingen på frekvensene til vanndamp. Det eneste et slikt spektrum beviser er tilstedeværelsen av både CO2 og vanndamp. Spektrum analyse brukes jo bla til å bestemme innholdet i gassblandinger.

Det slo meg da at legger man molekylene på en linje vil kun et fåtall av disse bestå av CO2. De resterende vil være noe annet.
Hvis dette gjentas for hvert lag med molekyler i høyden vil det finnes en uendelighet av muligheter for energien å komme ut selv om tusenvis av veier er blokkert av et CO2 molekyl. Det er altså fullstendig umulig at CO2 gir oppvarming forutsatt at energi gjør akkurat det samme som vann, nemlig følger minste motstands vei.

CO2 drevet oppvarming forutsetter altså at alle andre utveier for energien ikke eksisterer!

Jostemikk:
Prøv å forenkle det hele så mye som mulig for å se om det henger på greip, Smiley. CO2 er en av de viktigste gassene for å fjerne varme fra jorda ut i verdensrommet. Hvordan kan jorda bli varmere av mer av en gass som gjør det kaldere? Stiger vannivået i ei bøtte saktere hvis åpner krana mer?

P. Tuvnes:
Her er min forklaring, etter en del grubling og søk etter forklaringer.  Korrigeringer mottas med takk.

Ref. Kiehl-Trenberth "energibalanse" for jorden og atmosfæren, modifisert gjengitt i IPCC rapport AR5 WG1 fig. 2.11.
Det er ikke en energibalanse, i enheten J (Joule), men et feilaktig forsøk på å beskrive strålingseffekt i øyeblikket i enheten W/m2 (= J/sm2).  Da blir det feil å fordele solstrålingen over hele jorden på en gang, dvs gjøre jorden flat slik at solen blir "kald".

Den uriktige teorien om at stråling fra atmosfæren gir dobbel effekt av solen (Kiehl-Trenberth) har sitt utspring i at man retter temperaturmåleinstrument (pyrgeometer) mot atmosfæren og måler en temperatur. Deretter regnes temperaturen om til stråling med Stefan – Boltzmanns (S-B) lov (strålingsintensitet proporsjonal med temperaturen i fjerde potens). Men, at stråling fra et kaldt legeme skal kunne varme opp et varmere legeme strider mot et av fysikkens aksiomer (og forutsetning for bruk av S-B) om at varme kun kan overføres fra et varmt til et kaldt legeme og ikke omvendt.  Dessuten gjelder S-B bare for «sorte legemer» med omgivelse ved absolutte nullpunkt i temperatur (0 K = - 273,15 deg C).  Atmosfæren er ikke noe sort eller «grått» legeme, og da gjelder ikke S-Bs lov.  Jorden kan betraktes som et «grått» legeme mot universet, og når jorden varmes opp så øker strålingen ut fra jorden med en faktor på temperaturen i fjerde potens (T^4). Det er en vesentlig temperaturstabiliserende faktor.

Årsaken til at et kaldt objekt ikke kan varme opp noe som er varmere ligger i varmens natur som energi. Et varmt objekt med høy temperatur har raskere atombevegelser (svingninger) enn et kaldere, altså høyere svingefrekvens og energi. Energi, frekvens og temperatur henger sammen. Et kaldt objekt med lav temperatur, lav frekvens og lav energi har ikke høy nok energi og frekvens til å øke frekvensen på noe som har høyere svingefrekvens fra før. Dette gjelder både ved varmeledning (kontakt), konveksjon (blanding) og stråling.  Sammenlign med at for noen kjemiske reaksjoner som settes i gang med stråling så må man over et visst frekvensnivå. Stråling fra et kaldt objekt (atmosfæren) er relativt langbølget stråling med lav energi og frekvens, og denne lavfrekvente stråling kan ikke øke frekvensen på et varmere objekt (jordoverflaten) simpelthen fordi den lavfrekvente strålingen ikke har høy nok frekvens og energi til å øke (eksitere) den allerede høyere frekvensen i det varme objektet.  Den lavfrekvente «tilbakestrålingen» vil resonere med den delen av frekvensspekteret til legemet med høyere temperatur og spres deretter ut sammen med stråler av samme lave frekvens fra legemet med høyere temperatur.  Ettersom stråling er konstant ved en gitt temperatur vil lavfrekvent resonerende stråling føre til mindre tap av egen lavfrekvent stråling fra legemet med høy temperatur. Det kan føre til redusert avkjølingshastighet på det varmere legemet, men ikke temperaturøkning med mindre man har en annen varmekilde i tillegg (som f.eks. solen), og kan sammenlignes med isolasjon når varmetap foregår med vanlig (kontakt-) varmeledning, og man har en konstant varmekilde f. eks. inne i et hus.  Den ekstra varmen som noen få milliondeler CO2 skal kunne gi har vært umulig å måle (Dr. Roy Spencer) og er fullstendig neglisjerbar.

Jostemikk:
Smiley og Tuvnes, det er flere gode poenger dere kommer med. Allikevel sitter jeg med en følelse av at dette blir unødig komplisert. Hvor enn interessant stoffet dere tar opp er, og det er også tatt opp tidligere, hva med å forsøke gjøre dette så enkelt som mulig med et ikke alt for vanskelig spørsmål?

Hva sier termodynamikkens 1. og 2. hovedsetninger? Er AGW-hypotesen forenlig med disse? Har klimatologene klart å finne alment aksepterte unntak fra 1. og 2. hovedsetning som støtter deres drivhushypotese?

Skal jeg svare dette selv etter å ha lest begge siders argumenter om dette, og da mener jeg tusener av argumenter de siste årene, er hele drivhushypotesen riv ruskende gal. Enten bør vi se på dette som en reell mulighet, ellers så er Okular rette mannen å argumentere mot. Han har gjort en aldeles kolossal innsats, og jeg har pr. nå ikke sett en eneste norsk klimarealist en gang være i nærheten av å finne feil i hans argumenter på en slik måte at det rokker ved hans hovedkonklusjoner.

Så igjen, 1. og 2. hovedsetning, hva forteller de oss om CO2- og drivhushypotesen?

P. Tuvnes:
Kiehl-Trenberth/IPCC AR5 WG1 fig. 2.11 -modellen strider mot termodynamikkens 1. lov om konstant energi i et system fordi ved å gjøre jorden flat og solen kald, har de vært nødt til å finne opp at atmosfæren er en energikilde som varmer opp jorden dobbelt så mye som solen for å få til en gjennomsnittlig global temperatur på ca. 15 grader C.
Den samme modellen strider mot termodynamikkens 2. lov om irreversibilitet når stråling fra et kaldt objekt kan gjøre et varmere objekt (som først varmer opp det kalde) enda varmere.  Da har man en evighetsmaskin (perpetuum mobile).

Navigering

[0] Oversikt

[#] Neste side

Skift til full visning