Klimaforskning

Diskusjonsforum => Artikler => Emne startet av: Telehiv på mai 21, 2014, 22:32:23 PM

Tittel: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Telehivmai 21, 2014, 22:32:23 PM
Forcing og tilbakestråling: Sentrale forutsetninger for IPCCs svindelfysikk
Med støtte i faglige diskurser bl.a. med min meningsfelle AlecM (hadde han ønsket navnet sitt offentliggjort hadde han gjort det) rundt IPCCs manipulering med forcing- og tilbakestrålingsforhold, skal jeg her beskrive hvordan klassisk fysisk teori misbrukes til å overdrive den drivhusabsorberte IR-komponenten 5.1 ganger. 

IPCCs sentrale fysiske "trick" er å innføre begrepet "forcing", der de hevder at LWIR (langbølget infrarød stråling) fra himmelen gir såkalt "back radiation".
Problemet er at en slik "tilbakestråling" ikke eksisterer iht fysikkens korrekt anvendte lover utenfor IPCC-miljøet:

IPCCs "forcing"-begrep forutsetter at nettoenergi overføres til jordoverflaten ved solgenererte kortbølger (SW) og atmosfærisk langbølge (LW) stråling.
Men standard fysikk støtter ikke dette, den fastsetter i stedet begge som forskjellene i "irradians" (helt eksakt: forekommende elektromagnetisk strålingsstyrke per områdeenhet for en overflate) ifht. Stefan-Boltzmanns ligninger.

For å få sammenheng i sin AGW/CO2-hypotese anvendt i klimamodeller må IPCC derfor trikse rundt disse fundamentale fysiske lovene. Det er påfallende at ikke trenede, anerkjente fysikere står opp og slår i bordet og forteller hvor galt dette bærer av sted:

IPCCs forkrøplede varmetransportfysikk:
IPCC starter med at SW-senderen er solen med 5,500 grader K. SW-mottakeren som hovedsakelig er jordoverflaten, er kaldere men har fremdeles irradians med en netto SW-overflate oppvarmingsrate = (Sigma(F1.T_sol^4 – F2.T_overflate^4). Sigma er her S-B konstanten (Stefan–Boltzmann-konstanten), og F1 og F2 er parametre som avhenger av skyer, osv. Ts er temperaturer. Dette utgjør +160 W/m^2 (middel). Mht. ekvilibrium overføres denne varmefluksen til atmosfæren som 97 W/m^2 konveksjon/latent varme, 63 W/m^2 virkelig netto IR der 40 W/m^2 går ut i rommet.

Å!? Er dette virkelig riktig fysikkforståelse utover den lille gruppen som styrer tenkningen i IPCC?
Nei, det er ikke det, og jeg skal vise hvorfor:

Standard fysikks versjon
I standard fysikk tilsvarer netto LW overflatevarme netto LW IR = (Sigma(F3.T_atmosfære^4 – F4.T_overflate^4), numerisk -63 W/m^2 = (333 W/m^2 – 396 W/m^2). Energilagring blir da 160 W/m^2 (SW oppvarming) -97 W/m^2 (konveksjon) -63 W/m^2 (netto overflate LW IR) = 0 W/m^2. Siden netto overflate IR-utstråling i GHG hovedbåndet (GHG=drivhusgasser) er null, er der ingen atmosfærisk oppvarming fra dette.

Men dette falsifiserer jo IPCCs klimamodeller?
Ja, det er nettopp det det gjør. Men topp anerkjente fysikere må stå fram og fortelle dette - det nytter ikke at en anonym stemme på klimaforskning.com målbærer dette. Det kan altfor lett overses og/eller avvises.

Men her er uansett den mest korrekte fysiske falsifisering av IPCCs varmetransportblundere jeg har klart å samle sammen på de 20 årene dette overnasjonale maktorganet har fått lov å terrorisere fri forskning med sitt konsensustyranni - basert på feil fysikk.

Vi tar det punkt for punkt slik at andre kan etterprøve og bruke dette i andre sammenhenger:

1) IPCC bygger sin teori på 396 W/m^2  LW irradians og et såkalt "black body" nivå (16 grader C) som et virkelig IR fluks, når det i virkeligheten er det potensielle fluks til et fall mot absolutt null.
2) Derfor er sannheten bare 63 W/m^2.
3) For å fjerne denne forskjellen opprettes verdien 333 W/m^2 LW irradians (målt med såkalte "pyrgeometre" rettet mot atmosfæren) som gir ekstra overflatevarme der standard fysikk sier (om en normal temperaturgradient) at den ikke kan overføre energi til overflaten.

Hvis vi hadde hatt en eneste modig nok og dyktig nok fysiker her i landet, ville han sagt at dette er "en grunnleggende vitenskapelig feil det må ordnes opp i".
Men la oss følge logikken videre i hvorfor denne mindreverdige fysikkanvendelsen får fortsette å leve:

Produktet av IPCCs misbruk av fysikk
Når tallknuserne Steve McIntyre og Ross McKitrick viste at IPCCs klimamodeller var slik konstruert at "de vil gi oppvarming selv matet med en telefonkatalog" gjennom bl.a. feil bruk av algoritmer og statistikk, så var det også dette fysikkmisbruket de støtte på:
 
1) IPCC legger altså til - helt uten dokumentert og eksperimentell verifikasjon - 97 W/m^2 konveksjon som gir 493 W/m^2, som er 3x virkelig oppvarming
2) IPCC konstruerer så (ved et offset-trick) verdien 238.5 W/m^2 ved å feilbruke Kirchhoff's strålingslov mot (den semi-transparente) ToA (toppen av atmosfæren). Dette kan man selvsagt ikke gjøre iht. de klassiske fysiske lover som gjelder utenfor IPCC.
3) Den residual (residual eller feilleddet/restleddet i en regresjonsanalyse er all variasjon i en effektvariabel som en modell ikke klarer å fange opp) som ca. 60% økt oppvarming representerer (3x virkelig drivhuseffekt), brukes så til å illudere en såkalt "positiv feedback".
4) Men for å få til dette må de også innføre ca. 25% ekstra lavnivå skyalbedo i etterprøvingen for å illudere den gjenværende varmen når den ekstralatente varmen (selvsagt) ikke varmer atmosfæren mer enn virkeligheten (som kan vises i målinger).

Konklusjon: Hva slags "vitenskap" er det her snakk om?

1) En kritisk test av IPCCs "vitenskap" mot klassisk fysikk avslører intet annet enn en bevisst vitenskapelig svindel
2) Manipulering av data brukes for å produsere mer varme i modellene enn hva som skjer i den virkelige verden
3) Den drivhusabsorberte IR-komponenten ender til slutt opp med å være overdrevet med en faktor på 5.1
4) Kompetente varmetransporteksperter vil raskt kunne avsløre dette som juks hvis de gikk inn for det

Jeg utfordrer alle fysikere til å motbevise hva som er framsatt her. Kjør debatt! 
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Telehivmai 21, 2014, 23:43:35 PM
Meteorologer kokte først opp historien om tilbakestråling
I 2012 opplyste vår venn AlecM noe interessant om hvor tilbakestrålingskonstruksjonen stammer fra; nemlig fra meteorologer:

After Climategate I set out to reverse engineer the IPCC variety of climate science. It has been faked, 6 basic physics' mistakes, 3 elementary. To be fair, one of those, the belief in 'back radiation' comes from meteorology and they're taught that fake physics. The net result is there can be no CO2-AGW, the positive feedback is obtained by a perpetual motion machine – 40^% increase in energy offset by imaginary cloud cooling so evaporation from the oceans is vastly exaggerated. Any professional engineer like me sees how it was done. Unfortunately too many scientists were fooled because you require detailed practical knowledge to work out it was always a fraud.

Om "Trenberth's missing heat" på Judith Currys sider, kommenterte AlecM den 30. mars 2013 dette iht. de samme synspunkter:

There is no missing heat. It's because Trenberth's 'back radiation' contradicts Maxwell's Equations. A pyrgeometer measure the net radiative field over all wavelengths. An FTIR measures the Planck Irradiation Function. These elements of electromagnetic energy transfer are standard physics. Climate Alchemy pretends to invent new physics, a perpetual motion machine.
That's why the climate models exaggerate surface IR absorbed by GHGs by a factor of ~6.85. Then in hind casting they offset the extra warming by claiming 2x low level cloud optical depth.
There is little net ~15 µm surface IR so little CO2-AGW.or positive feedback, an artefact of the models exaggerating sunlit ocean temperature and evaporation is proportional to its exponent at constant RH.
Start again folks with proper physics.


Kort sagt: En fagvenn i ånden, her legges ikke mye i mellom....
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Ewer Gladblakk.mai 22, 2014, 00:42:45 AM
SitatKort sagt: En fagvenn i ånden, her legges ikke mye i mellom....
Så sant som det er sagt, det Tele....og takk for den!  :)                                     
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Jostemikkmai 22, 2014, 16:33:46 PM
Tele, det synes fra mitt sittested svært viktig å gjøre oppmerksom på noen forferdeligheter i regi warmisten Anthony Watts.

AlecM har skrevet krystallklart, særdeles saklig, men med enkelte kritiske stikk på WUWT. Dette førte til at han ble utsatt for en nesten usannsynlig usaklig oppførsel, ja direkte hyper-trolling, av Joel Shore, davidmhoffer, og Robert G. Brown, hvorav to har fysikkprofessorater.

Under siteres det ene innlegget til davidmhoffer, og legg spesielt merke til den kommentaren Anthony Watts har lagt inn under dette.

Sitatdavidmhoffer says:
May 21, 2014 at 10:19 pm  (http://wattsupwiththat.com/2014/05/21/is-the-climate-computable/#comment-1642961)

AlecM says:
May 21, 2014 at 9:58 pm
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

Anthony
The first time I ran into Doug Cotton on the web, I had no idea who he was and got into a full fledged argument with him. I soon discovered I was arguing with someone who just made up their own brand of physics and proclaimed it to be standard while failing to provide a single reference to any text book that supported his idiocy. I haven't the time or patience to rebut this complete bullsh*t at the moment, I'll leave it to Joel Shore and RGB who have both put him in his place already though he appears to not understand that's what has happened.

That said, his latest tirade is, to the best of my recollection, verbatim Doug Cotton. I suspect AlecM is either Doug Cotton, or simply a misguided acolyte cutting and pasting from Doug Cotton's drivel.

As always, your blog, your rules, but you know my opinion on this stupidity.

REPLY: Yes, I've considered that this is just another one of the dozen or so identities that Doug Cotton inhabits on his mission from clods, er slayers. But this comment is coming from the UK, not Australia. Might by John O'Sullivan under one of his sock puppet identities. Who knows? They are mostly interchangeable, language wise.

But problem solved by application of some off-topic troll slayer spray – Anthony

Dette er motbydelig, og jeg legger ut et innlegg i en ny tråd om dette og litt mer omfattende betraktninger.
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Okularmai 22, 2014, 19:39:34 PM
Hehe, så det var ikke snakk om "Watt-onani" lenger, Telehiv? Akkurat dette AlecM påpeker her er jo tross alt tatt opp et utall ganger på dette forumet tidligere.

AlecM mener det er en 11K 'drivhuseffekt'. Den pussige ideen må han fri seg fra ...
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Okularmai 22, 2014, 19:42:32 PM
Sitat fra: Jostemikk på mai 22, 2014, 16:33:46 PM
Dette er motbydelig, og jeg legger ut et innlegg i en ny tråd om dette og litt mer omfattende betraktninger.

Motydelig? Ja. Overraskende? Nei.
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Jostemikkmai 22, 2014, 20:06:56 PM
Sitat fra: Okular på mai 22, 2014, 19:42:32 PM
Sitat fra: Jostemikk på mai 22, 2014, 16:33:46 PM
Dette er motbydelig, og jeg legger ut et innlegg i en ny tråd om dette og litt mer omfattende betraktninger.

Motydelig? Ja. Overraskende? Nei.

Jeg har ofte lurt på hvordan du har klart å holde tonen og sakligheten sånn noenlunde hver gang du har blitt utsatt for det samme hos Spencer, på WUWT og andre steder, Okular. De samme tåkeleggerne dukker opp hver eneste gang. De er som troll i esker. Spretter fram som på stikkord. Det ender med det samme hver gang. De nekter å svare på direkte spørsmål, du og andre blir karakterisert som troll og slayers, og mange av trådene blir stengt av Watts, ofte etter at han har kommet med direkte hån av de som er blant fåtallet og har opptrådt både saklig og høflig. Det mest patetiske er at nå har de begynt å henvise til hverandre som autoriteter på termodynamikk. Hvem trenger vel reell vitenskapelig argumentasjon så lenge man har autoriteter? :P

De "tror" på pyrgometre og tilbakestråling som småunger tror på julenissen. Nå fikk jeg nesten lyst til å fortelle hvor Santa-navnet stammer fra, men overlater til andre å stokke om på bokstavene...
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Okularmai 22, 2014, 20:46:22 PM
 ;D

Ja, jeg sier til meg selv omtrent hver eneste gang jeg stikker hodet mitt inn i vepsebolet (jeg har gjort det igjen nå på WUWT-tråden du henviste til  :P): "At du gidder!" Jeg VEIT jo at de ikke er interessert i noen reell diskusjon. Så hvorfor orker jeg å argumentere i det uendelige mot dem? Det litt plagsomme svaret er faktisk at jeg gjør det kun for min egen del, det er en egennyttig intellektuell øvelse å skulle spisse og utvikle sin egen forklaringsmodell fra stadig nye innfallsvinkler og beskrevet på stadig nye måter, søkenen etter den ugjendrivelige demonstasjonen. Ja, selv når du får inn et argument som de ikke har noe svar til, så vrir de seg bare unna, trekker seg ut og begynner på nytt på akkurat samme vis et annet sted til en annen tid. De veit at jeg bare er én røst. Og det er problemet med alle disse solitære røstene (som bl.a. AlecM, Konrad, Wilde og for så vidt Postma). De er for alene. For ærgjerrige. For steile. De (vi?) blir aldri enige oss imellom. Ikke på detaljene. Og det ødelegger. Blir aldri noen 'samlet front'. Lett å avfeie og latterliggjøre. Vi drukner i den store bølgen av gjentatt og gjentatt og gjentatt propaganda. DE veit det. Og VI veit det.

Dessverre (må man kanskje vel si) fortsetter jeg like fullt. På min høyst personlige jakt, altså, etter en vitenskapelig sannhet. Den politisk promoterte 'sannheten' er ikke min, for å si det sånn ...
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Jostemikkmai 22, 2014, 20:54:44 PM
Sitat fra: Okular på mai 22, 2014, 20:46:22 PMDessverre (må man kanskje vel si) fortsetter jeg like fullt. På min høyst personlige jakt, altså, etter en vitenskapelig sannhet

Det er det eneste du kan gjøre, Okular. Og ikke la deg stresse allverdens over at det er "interne" uenigheter. Det får deg garantert til å bruke ei allerede skarp nøtt enda mer kreativt og søkende, og vi har jo alle erfart hva konsensus innebærer... Det er det stadige søket som er saken. Så får tiden, andres og ens egen kritiske sans vise hvem som var nærmest blinken.
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Amatør1mai 22, 2014, 21:09:41 PM
Sitat fra: Okular på mai 22, 2014, 20:46:22 PM
Dessverre (må man kanskje vel si) fortsetter jeg like fullt. På min høyst personlige jakt, altså, etter en vitenskapelig sannhet. Den politisk promoterte 'sannheten' er ikke min, for å si det sånn ...

Det er et nobelt mål! Det er sannheten jeg også søker, og ingenting provoserer så mye som triksing med sannheten. Hvis jeg skulle bli politiker, så måtte det bli i "Sannhetspartiet", for det er svindel og korrupsjon vi møter hver dag.

De gamle klassiske vitenskapsmenn (jeg liker ikke ordet 'forsker'), som Newton og de som kom før ham var nok også ute på personlig søken etter sannhet. Å stille seg i rekken bak disse trenger ingen unnskyldning, det er en stolt tradisjon som noen må ivareta.
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Bebbenmai 23, 2014, 00:14:26 AM
Det finnes en litt stillferdig røst som dukker opp her og der i den internasjonale klimadebatten under nicket "Cementafriend". Han bærer til torgs argumenter fra sin erfaring som ingeniør og design av industriovner, og utdanning som innebærer klassisk kunnskap om termondynamikk og varmeoverføring. Jeg tolker ham slik at han kritiserer klimaforskere og meteorologer for ikke å ha forstått en del grunnleggende kunnskaper innen termodynamikk. Han har også en blogg med svært sparsomt innhold, men her er fra ett av dem  (http://cementafriend.wordpress.com/2014/04/28/thermodynamics-and-heat-transfer/)i anledning et innlegg av Roy Spencer nylig:

SitatThere are no instruments that directly measure radiation flux. Those that supposedly show a result from some mathematical equation need to be understood, calibrated and zeroed. There can be no radiation heat flux from a cool gas 1000′s m in the atmosphere flowing to a surface which is at a higher temperature. The basic premise of AGW with regard to CO2 is nonsense.

Så... hvor stort et poeng har han om at klimaforskere ikke har assimilert en del grunnleggende kunnskaper innen mer klassisk fysikk/termodynamikk? Vet ikke... men det er jo fryktelig lite "grunnleggende fysikk" å få øye på hos nettopp klimaforskere som snakker hyppig om .... "grunnleggende fysikk", eller hva?

Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Okularmai 23, 2014, 09:52:25 AM
For å si det med ett av de klassiske 'Twin Peaks'-sitatene: "It's happening again!" (http://wattsupwiththat.com/2014/05/21/is-the-climate-computable/#comment-1643934)
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Okularmai 23, 2014, 10:04:12 AM
Sitat fra: Bebben på mai 23, 2014, 00:14:26 AM
Det finnes en litt stillferdig røst som dukker opp her og der i den internasjonale klimadebatten under nicket "Cementafriend". Han bærer til torgs argumenter fra sin erfaring som ingeniør og design av industriovner, og utdanning som innebærer klassisk kunnskap om termondynamikk og varmeoverføring. Jeg tolker ham slik at han kritiserer klimaforskere og meteorologer for ikke å ha forstått en del grunnleggende kunnskaper innen termodynamikk. Han har også en blogg med svært sparsomt innhold, men her er fra ett av dem  (http://cementafriend.wordpress.com/2014/04/28/thermodynamics-and-heat-transfer/)i anledning et innlegg av Roy Spencer nylig:

SitatThere are no instruments that directly measure radiation flux. Those that supposedly show a result from some mathematical equation need to be understood, calibrated and zeroed. There can be no radiation heat flux from a cool gas 1000′s m in the atmosphere flowing to a surface which is at a higher temperature. The basic premise of AGW with regard to CO2 is nonsense.

Så... hvor stort et poeng har han om at klimaforskere ikke har assimilert en del grunnleggende kunnskaper innen mer klassisk fysikk/termodynamikk? Vet ikke... men det er jo fryktelig lite "grunnleggende fysikk" å få øye på hos nettopp klimaforskere som snakker hyppig om .... "grunnleggende fysikk", eller hva?

Du har helt rett, Bebben, personen bak nicket "cementafriend" dukker opp litt her og der og nå og da, kanskje oftest hos Tallbloke, og er en temmelig stillferdig, dog slagferdig røst. Han går imidlertid stort sett aldri i clinch med noen, påpeker stort sett bare tørt hva som er hva og trekker seg raskt ut igjen. Jeg har stor respekt for hva denne kommentatoren (vil heller kalle ham det enn 'debattant') har å si (når han først gjør det) og føler meg veldig på linje (innrømmer gjerne at jeg har plukket opp ett og annet fra cementafriend selv underveis). Virker dessuten som om han på sin side henter en del fra (og støtter seg på) Claes Johnsons betraktninger, for ikke å snakke om denne Hoyt Hottel som jeg selv aldri hadde hørt om før cementafriend begynte å referere til ham.
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Jostemikkmai 23, 2014, 12:20:19 PM
Sitat fra: Okular på mai 23, 2014, 09:52:25 AM
For å si det med ett av de klassiske 'Twin Peaks'-sitatene: "It's happening again!" (http://wattsupwiththat.com/2014/05/21/is-the-climate-computable/#comment-1643934)

Sitat fra: Jostemikk på mai 22, 2014, 20:06:56 PMDe samme tåkeleggerne dukker opp hver eneste gang. De er som troll i esker. Spretter fram som på stikkord. Det ender med det samme hver gang. De nekter å svare på direkte spørsmål, du og andre blir karakterisert som troll og slayers, og mange av trådene blir stengt av Watts, ofte etter at han har kommet med direkte hån av de som er blant fåtallet og har opptrådt både saklig og høflig.

Her er beskjeden Watts kom med, etter å ha opptrådt svært uhøflig og usaklig tidligere i tråden:

[attachimg=1]

Jeg siterer inn et utvalg av kommentarene som førte til denne kvalmende handlingen. Både fordi de viser hva Watts er livredd for skal komme ut, og ikke minst, det er et knippe saklige og sylskarpe betraktninger om termodynamikk midt i blinken for denne tråden. Så sylskarpe at to "professorer i fysikk" ikke klarer komme med annet enn avsporinger og henvisning til autoriteter.

Jeg sniker meg unna arbeidet med å formatere og legge ut linker da det allerede er flere linker til saken i denne tråden.

SitatAlecM says:
May 21, 2014 at 11:43 am
The reason why arid deserts heat up rapidly during the day is because there is little water to evaporate. This means the rate of heat loss from evapo-transpiration, the major heat transfer process from the surface over most of the World, is low.

The surface temperature rises until the next most important heat transfer process, IR energy via the 'Atmospheric Window', a T^4 process, acts to limit surface temperature, up to c.50 deg C.

The GHE is from clouds; there are no clouds in deserts. The proof that heat transfer from deserts is mainly radiative in the AW is the fast cooling at night. The Bedouin make ice by digging pits in the desert, minimising convective heat transport to the surface. The moral of this story is that there is no GHE from 'back radiation'.

De to neste innleggene er fra AGW-trollene Shore og Hoffer, hvorav den første, tro det og forstå det den som kan, er fysikkprofessor. Legg merke til den fullstendige mangelen på vitenskapelige argumenter:

Sitatjoeldshore says:
May 21, 2014 at 2:08 pm
AlecM says:

This scam deceived all but real heat transfer experts, of whom there are few.

I have yet to see a real heat transfer expert (including a lot of skeptics like Robert Brown) who believes there is any merit whatsoever to your arguments.

Sitatdavidmhoffer says:
May 21, 2014 at 3:47 pm
AlecM says:
May 21, 2014 at 2:55 pm
@joeldshore:' I have yet to see a real heat transfer expert (including a lot of skeptics like Robert Brown) who believes there is any merit whatsoever to your arguments'

My arguments are standard physics.
>>>>>>>>>>>>>>>>>

They are no such thing, they are pure bullsh*t, and when two PhD physicists from rather divergent points of view on the larger issues both say the opposite to the drivel you spout, the audience ought pay attention. Your yammering is distracting from the real physics being discussed, it is confusing to new comers to the discussion, and the pathetic whining about pyrgeometers is a regurgitation of the misinformation on the topic spouted by Doug Cotton and the Slayers. They've been banned from this forum, and you should be too.

Dette er altså de personene og de "argumentene" Anthony Watts ønsker på sin "vitenskapelige" blogg. Når noen argumenterer ved hjelp av vitenskapelig forståelse og kunnskap mot Brown, Shore og Hoffer, og disse tre ikke klarer svare vettug for seg, da stenger Watts tråden med noen fornærmende slengbemerkninger. Dette skjer oftere og oftere.

Resten av sitatene er saklige og gode, men kan ikke lenger debatteres eller gåes i mot vitenskapelig vei på "verdens beste vitenskapelige blogg".

SitatAlecM says:
May 21, 2014 at 9:58 pm
@davidmhoffer: you wrote this about my arguments:

'They are no such thing, they are pure bullsh*t, and when two PhD physicists from rather divergent points of view on the larger issues both say the opposite to the drivel you spout, the audience ought pay attention. Your yammering is distracting from the real physics being discussed, it is confusing to new comers to the discussion, and the pathetic whining about pyrgeometers is a regurgitation of the misinformation on the topic spouted by Doug Cotton and the Slayers. They've been banned from this forum, and you should be too.'

It's clear you haven't the faintest idea how to the counter standard physics so you wrote 'whining about pyrgeometers', then muddy the waters by introducing 'the Slayers'. I never joined them because they too get some physics wrong. It's easy to prove pyrgeometers measure Irradiance.

Put two, back to back, in zero temperature gradient: net IR signal is zero; it's the vector sum of opposing Poynting Vectors for CO2 and H2O IR bands. The manufacturers state you need 'back to back' devices to measure net IR: http://www.kippzonen.com/Product/16/CGR-3-Pyrgeometer

Take one device away: net output jumps to say 400 W/m^2. Is this a real IR flux when you have just proved the flux at the centre point of the opposing pyrgeometers was zero? No professional makes that mistake The error arose thus: an optical pyrometer is a metal shield with a detector. The shield blocks off the radiation field from the back of the detector so it measures Irradiance in its view angle and, by calibration against a black body, temperature.

C. 50 years ago, a Meteorologist had the bright idea of using the output temperature of an optical pyrometer with an IR filter to give the S-B IR Irradiance. Pyrgeometers are calibrated against a cavity black body's Irradiance, not a real energy flux. Their output signal is Irradiance.

Do you intend to persist in blustering with no real science? I got my PhD in Applied physics from imperial College a long time ago but I was the year prize winner and have lectured at a top university, so I am prepared to argue my case against all comers. Climate Alchemy must accept standard physics and that they got this bit wrong by copying Meteorology's mistake.

SitatAlecM says:
May 21, 2014 at 10:11 pm
@rgbatduke: 'Sigh. I've written so very much about this. So has Roy Spencer. So have all of the physicists who write on the list. Your assertion that back radiation does not exist is sheer nonsense, refuted by experiments as simple as buying an IR thermometer and pointing it up, refuted in spectroscopic detail by pointing an actual spectrograph up. If you want to see spectrographs provided by Ira Glickstein from various sources on WUWT, look here:....'

Sorry, an IR spectrometer measures the IR Irradiance in its view angle. This will vary with wavenumber but for the self-absorbed GHG bands, the amplitude is the black body level for the emission temperature. This is standard physics.

Turn the pyrometer upside down so it measures the signal from the Earth's surface. It will measure the black body 'bell curve'. This is standard physics.

Now do a line by line subtraction of the atmospheric signal from the surface signal. the difference spectrum is the real, net IR flux vs wavenumber. This is standard physics.

To claim as in the Trenberth Energy Budget that the atmospheric Irradiance adds to the real surfce net IR flux to make the black body surface Irradiance a real, net energy flux is not standard physics. it is to make a false assumption dating back to Arrhenius via Sagan.

It's interesting to work out why Sagan made his mistake: he got the cloud physics for Venus wrong; ~80% of the SW energy backscatters in the top of the atmosphere so he overestimated SW penetration to the base by about 7x in his two-stream calculation.

Sorry, but you do no faze me on this. iI got my PhD at Imperial College and was first in my year. i've made pyrometers and spectrometers for on-line use. I do know my stuff! So do the people who make pyrgeometers: http://www.kippzonen.com/Product/16/CGR-3-Pyrgeometer

Scroll to the bottom and look at the back to back pyrgeometer which measures net IR flux!

SitatKristian says:
May 22, 2014 at 11:29 am
rgbatduke says, May 22, 2014 at 5:14 am:

"(...) a cosmically naive misconception of the way the GHE works."

Yes, that's your misconception, Robert. The idea that the surface is forced to heat beyond solar thermal equilibrium because the atmosphere contains radiatively active gases and not simply because the atmosphere has a mass (a heat capacity) and hence is ABLE TO WARM. It is the TEMPERATURE (and specifically the temperature PROFILE, the gradient away from the solar-heated surface) of the atmosphere that makes it an insulating layer for the surface. THAT'S why the surface heat can not move out as fast as it comes in before it's warmed beyond the non-atmo steady state.

Energy (heat) is moved from surface to tropopause by convection, not by radiation. Try the 'hand next to vs. above the candle flame' trick and you'll see what I'm referring to. That's why the temp profile matters. The global environmental lapse rate maintained fluctuating around the adiabatic lapse rate by the tight interaction between surface solar heating and the buoyant/evaporative response.

And then the weight of the atmosphere exerts a pressure above 0 on the surface (which space doesn't), setting a limit to buoyant acceleration and evaporation rate (that is, a 'sub-max' escape rate of energy) from the surface up at a certain temperature.

It's sooo simple. The atmospheric warming effect on the surface has got NOTHING to do with its content of radiatively active gases. This is about a massive gas in a gravity field being warmed by the surface underneath as opposed to a situation where the same surface sits in a vacuum. OF COURSE this gas will act as insulation to the surface!

The atmosphere would've warmed with OR WITHOUT the presence of these radiatively active gases, simply from being convectively coupled to the solar-heated surface. The atmosphere could, however, NOT have been adequately cooled to space without their presence. Because then radiation is crucial. So THAT'S what they do. THAT'S what they're there for. The atmosphere warms the surface DESPITE the presence of its radiatively active gases, not BECAUSE of it.

Petty talks about atmospheric RADIATION. That's the problem. It doesn't govern anything (except the ultimate cooling of the atmosphere (and hence, the earth system) to space). It is governed.

SitatKristian says:
May 23, 2014 at 12:07 am
george e. smith says, May 22, 2014 at 1:36 pm:

The point is this, George: Pyrgeometers do not detect 'impinging radiation' from the atmosphere unless the atmosphere happens to be WARMER than their sensor. Pyrgeometers detect the heat flux TO or FROM their sensor. Pyrgeometer warmer than the atmosphere, the heat flux is negative. The 'downward component' of any radiative exchange is then CALCULATED using a specified black body formula based on 1) the detected outgoing heat flux, and 2) the absolute temperature of the sensor. This is no secret.

In spectrometers/interferometers the sensors are COOLED to extremely low temperatures. OF COURSE they would detect impinging radiation from the atmosphere. The atmosphere is warmer than the sensor. Heat (also 'radiative heat') moves from warmer to cooler. This is not 'back radiation'. The sensor does not heat the atmosphere. This is 'forward radiation'. Heat.

It is physically impossible to separately detect either the upward or the downward component of a radiative exchange. It's in their nature. They are both part of an integrated (indivisible) radiation field between the two objects in question. You can't pick out one wavefront moving through it and leave the other. Only the (net) FLOW/transfer of energy from the warmer to the cooler object is a physically real working flux. Like an electric current. Like wind. From high to low potential. Always. Individual electrons or air molecules of course fly in all directions all the time. But that doesn't change the fact that the (bulk) FLOW moves only one way.

I really don't get why people have such a hard time understanding this.

For ikke så lenge siden var Anthony Watts en uttrykt forkjemper for det frie ord, den frie mening

Han var en krass kritiker av klimablogger som Real Climate, som han advarte mot fordi de kun fulgte partilinja, altså konsensus, og sensurerte, slettet, og nektet slippe til kommentarer som divergerte mot det samme.

Samtidig omga han seg med rene AGWere, en av dem et direkte CAGW-troll. Her har dere Team Watts Up With That slik Anthony Watts selv presenterte det, og som jeg skrev om sist for ikke lenge siden:

Sitat fra: Jostemikk på januar 24, 2014, 14:14:09 PM
Denne utviklingen er trist. En blir ikke lykkeligere av å kunne fastslå at jeg advarte mot denne utviklingen etter at Watts forandret bloggens kurs for mer enn to år siden.

...

Anthony Watts er en AGWer som nekter åpen debatt om alt som ikke er godkjent av mainstreams paradigmeryttere. Han er også en meget autoritetstro mann. Enkelte ganger opptrer han tilsynelatende litt rampete, men det ender opp med det samme hver eneste gang. Et krav om at moderate paradigmeryttere er autoritetene vi alle skal underordne oss. Derfor er bloggen hans et perfekt oppholdssted for folk som tror at vi lever i et demokrati, og at plutokratiet er noe konspirasjonsteoretikere har funnet opp. De tar selvfølgelig feil når det gjelder begge deler, og nettopp derfor bør de fortsette å se på WUWT som en vitenskapelig autoritet. Det er nemlig trygt, for på den bloggen vil de aldri få sitt verdensbilde utfordret.

...

Ta også en ekstra titt på hvem Watts selv karakteriserer som sitt team:

Anthony Watts presenterer Team WUWT (http://wattsupwiththat.com/2012/04/01/team-wuwt/)

(http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2012/04/wpid-imag0223.jpg?w=640)
Left to right
Charles Rotter, Alec Rawls, Dr. Ryan Maue, Tom Fuller, Dave Stealey, myself, Steven Mosher, Dr. Leif Svalgaard, and Willis Eschenbach.


Å presentere et slikt lag som støttespillere til en skeptisk blogg blir jo som å drive en blogg som skal handle om å fremme lov og orden i samfunnet, for deretter å presentere følgende støttespillere: Capone, Dellinger, Cassidy, Costello, James, Biggs, Gambino og Lansky.
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Jostemikkmai 23, 2014, 12:40:28 PM
Et tilbakeblikk angående tidligere kommentarer omhandlende denne trådens tema

De som klikker på linken og leser dette og de følgende innleggene, vil se at tålmodigheten begynte å bli slitt og frynset i begge ender angående termodynamikkens lover og det noen av oss mener er mainstreams harselering med disse. Jeg antar at det finnes lærdom i å gjenoppfriske minnet litt:

Termodynamikkens 2. hovedsetning (http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1333.msg29912.html#msg29912)
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Telehivmai 23, 2014, 16:49:39 PM
Takk til alle som har fulgt opp tråden min her, rekker ikke å kommentere så mye, men vil gjenta det okular påpeker:
Dette har vært diskutert opp og ned vegge her på forumet før, med både lignende og mer eller avvikende watt-vurderinger ifht. de jeg la fram i trådstarten. For å fyre litt ekstra opp, la jeg meg på en skråsikker stil i verdensklasse-fysikerstil (motto: kan Kristin Halvorsen og Rasmus Benestad, kan jeg).

Men hvorfor ikke, jeg har jo sånn cirka helt faglig rett? Man trenger jo ikke engang være Einstein for å se hvor det halter med IPCC-logikken.

Likevel, som okular også peker på; jeg anså (og anser) en større diskusjon med AGW/CO2-konsensus-tyrannene som noe som fort kan ende i et formålsløst "watt-onani":

Problemet er jo, som flere av dere fremhever, at de ideologiske representantene for IPCCs klimaindustri bare stikker hodet i sanden når reell fysikk legges på bordet; de har sin AGW-CO2-kvasimodell som de lever fett på, og har sine metoder for å ordne opp med dem som opponerer.

Vi får derfor sende enda en vennlig tanke til Bengtsson i sakens anledning, som åpenbart ikke hadde den minste forutanelse om hvordan hans tidligere kolleger ville angripe en frafallen....

Min eneste forklaring på Bengtssons sjokk over reaksjonene på hans diskret økte mistro til IPCCs fysiske tankegods, er at han har trolig vært så engasjert i sine rene faglige arbeider at han ikke har forstått i det hele tatt hvilke maktsjuke kjeltringer og tølpere han har vært omgitt av hele tiden

I gamle dager var det et fyndord som hette: Å, salige enfold!
 
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Jostemikkmai 23, 2014, 17:11:51 PM
Tele, jeg er særdeles fornøyd med at denne tråden så dagens lys, og jeg minner om avslutningen av åpningsinnlegget ditt.

Sitat fra: Telehiv på mai 21, 2014, 22:32:23 PM
Konklusjon: Hva slags "vitenskap" er det her snakk om?

1) En kritisk test av IPCCs "vitenskap" mot klassisk fysikk avslører intet annet enn en bevisst vitenskapelig svindel
2) Manipulering av data brukes for å produsere mer varme i modellene enn hva som skjer i den virkelige verden
3) Den drivhusabsorberte IR-komponenten ender til slutt opp med å være overdrevet med en faktor på 5.1
4) Kompetente varmetransporteksperter vil raskt kunne avsløre dette som juks hvis de gikk inn for det

Jeg utfordrer alle fysikere til å motbevise hva som er framsatt her. Kjør debatt!

Nettopp! Vi kjører debatt, og er noen uenige, hvilket alltid skjer, heldigvis, så gi uttrykk for det. Bare ikke som Watts gjør det, med å forsøke fremme anti-debatt, noe han gjør på følgende måte, og dette er tjutriks også andre benytter seg av titt og ofte.

- Slikt skal ikke menes/skrives her. Fy!

- Idiotene, tomskallene, grauthodene skal bringes til taushet!

- Fornekterne av lærebokfysikk ødelegger hele tråden.

- Kan noen være vennlige å få stengt denne tråden nå?


Det må også være lov å stille sine med- og motdebattanter direkte spørsmål om hva de egentlig mener. Dette ble gjort i tråden om termodynamikkens 2. hovedsetning, og det gikk egentlig ikke så bra. Dette må det være mulig å få gjort om. Jeg har forståelse for at folk sliter med å gro mot til å gjøre noe så hårreisende som å opponere mot det de ser på som konsensus, gruppeflertallets standpunkt, eller "standard lærebokstoff i fysikk". Allikevel antar jeg nettopp disse har mest å hente på det personlige plan ved å utfordre egne oppfatninger. Det har jo kommet rimelig klart fram både her på forumet og annet steds, at standard lærebøker i fysikk/termodynamikk ikke støtter CO2-hypotesen/drivhushypotesen. Det er bare en floskel (hersketeknikk) enkelte benytter seg av for å forsøke latterliggjøre/stilne de som kommer med argumenter de ikke liker.

En ting jeg selv har åpnet muligheten for, om ikke andre steder enn i mitt eget hode, er spørsmålet hva om termodynamikkens lover er mer eller mindre gale? Mindre gale kan de kanskje ikke få vært, for de henger jo sammen som forskjellige forklaringer av en helhet. Lovens beskrivelser av varmeforflytning er noe vi får til å fungere (bortsett fra AGW-erne, da) til hverdags. Dette til tross, bør en åpne for at lovene er gale, og at det finnes bedre og mer korrekte måter å beskrive termodynamikk på?

Husker jeg ikke helt feil, har blant annet Claes Johnson gått til angrep på entropien, og denne er jo en viktig del av hovedsetningene om varmeforflytning. Husker noen dette fra Johnsons blogg, og har en god beskrivelse av det han mener, så kom med det!
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Amateur2mai 23, 2014, 19:38:54 PM
Sitat fra: Jostemikk på mai 23, 2014, 17:11:51 PM
Husker jeg ikke helt feil, har blant annet Claes Johnson gått til angrep på entropien, og denne er jo en viktig del av hovedsetningene om varmeforflytning. Husker noen dette fra Johnsons blogg, og har en god beskrivelse av det han mener, så kom med det!

Jeg tipper det er denne bloggposten (http://claesjohnson.blogspot.no/2013/02/2nd-coming-of-2nd-law.html) du tenker på, Jostemikk

Claes Johnson presenterer her en alternativ formulering for termodynamikkens 2 hovedsetning. Han innfører turbulent dissipasjon som en sentral størrelse. Turbulent dissipasjon kan kun være ikke-negativ og sikrer enveisoverføring fra kinetisk energi til varme. Dermed forsvinner behovet for entropi som begrep/konsept. Turbulent dissipasjon er direkte relatert til observerbare fysiske fenomen, noe entropi knapt kan sies å være.

Jeg holder for tiden på med Claes Johnson sin Computational Thermodynamics (http://www.csc.kth.se/~cgjoh/ambsthermo.pdf). Den anbefales for de med interesser i den retningen, men forutsetter et visst grunnlag i matematikk og fysikk. CJ presenterer også her vel funderte alternativer til det som finnes i standard lærebøker om termodynamikk.
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Telehivmai 23, 2014, 20:38:35 PM
Ellers har signaturen Ed Nus i kveld lagt inn en gjennomgang av forcing og tilbakestråling på Teknas sider, der han håper de åpenbart dyktige fysikerne der (se bare hvordan en Henrik S. faktisk ikke kan forstå "poenget med å invitere vitenskapsbenektere til en konferanse om vitenskapelige emner...") kan korrigere de tyngre skeptiske vitenskapsfolkenes typiske presentasjon av problemene ved IPCCs drivhusfysikk.

Ed Nus har som startgrunnlag brukt rene fysikkfaglige forhold som debattgrunnlag, så det bør være mulig å argumentere også faglig mot ham dersom der er dyktige nok folk i denne debatten på Tekna?

http://forskning.tekna.no/klimakonferanse-for-realister/#comment-515

Blir jammen spennende å se om Ed Nus får svar på dette? 
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Jostemikkmai 24, 2014, 10:58:41 AM
Sitat fra: Amateur2 på mai 23, 2014, 19:38:54 PM
Sitat fra: Jostemikk på mai 23, 2014, 17:11:51 PM
Husker jeg ikke helt feil, har blant annet Claes Johnson gått til angrep på entropien, og denne er jo en viktig del av hovedsetningene om varmeforflytning. Husker noen dette fra Johnsons blogg, og har en god beskrivelse av det han mener, så kom med det!

Jeg tipper det er denne bloggposten (http://claesjohnson.blogspot.no/2013/02/2nd-coming-of-2nd-law.html) du tenker på, Jostemikk

Claes Johnson presenterer her en alternativ formulering for termodynamikkens 2 hovedsetning. Han innfører turbulent dissipasjon som en sentral størrelse. Turbulent dissipasjon kan kun være ikke-negativ og sikrer enveisoverføring fra kinetisk energi til varme. Dermed forsvinner behovet for entropi som begrep/konsept. Turbulent dissipasjon er direkte relatert til observerbare fysiske fenomen, noe entropi knapt kan sies å være.

Takk for svar, Amateur2. Jeg tror ikke det var denne jeg tenkte på, men den må jo nødvendigvis bygge på samme forståelse fra Johnson som det innlegget jeg mener å huske. Dette forandrer såvidt jeg forstår ikke hovedkonklusjonene i termodynamikkens 2. hovedsetning, men er et forsøk på en bedre forklaring på tap ved enhver varmetransport fra et varmere til et kaldere system?
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Jostemikkmai 24, 2014, 11:06:16 AM
Sitat fra: Telehiv på mai 23, 2014, 20:38:35 PM
Ellers har signaturen Ed Nus i kveld lagt inn en gjennomgang av forcing og tilbakestråling på Teknas sider, der han håper de åpenbart dyktige fysikerne der (se bare hvordan en Henrik S. faktisk ikke kan forstå "poenget med å invitere vitenskapsbenektere til en konferanse om vitenskapelige emner...") kan korrigere de tyngre skeptiske vitenskapsfolkenes typiske presentasjon av problemene ved IPCCs drivhusfysikk.

Ed Nus har som startgrunnlag brukt rene fysikkfaglige forhold som debattgrunnlag, så det bør være mulig å argumentere også faglig mot ham dersom der er dyktige nok folk i denne debatten på Tekna?

http://forskning.tekna.no/klimakonferanse-for-realister/#comment-515

Blir jammen spennende å se om Ed Nus får svar på dette?

Den tråden er interessant lesing, Tele. Konklusjonen så langt er at de med en edruelig og realistisk tilnærming med største enkelhet river keiserens nye klær av Rasmus et al. Går det an å bli mer naken enn naken? Det ser slik ut, og det har skjedd ved hjelp av vitenskapelig skolding. Rasmus gjør det kunststykke å selv nøre opp under vanngryta, slik at skoldevannet hele tiden holder rett temperatur.
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Amateur2mai 24, 2014, 14:16:12 PM
Sitat fra: Jostemikk på mai 24, 2014, 10:58:41 AM
Takk for svar, Amateur2. Jeg tror ikke det var denne jeg tenkte på, men den må jo nødvendigvis bygge på samme forståelse fra Johnson som det innlegget jeg mener å huske. Dette forandrer såvidt jeg forstår ikke hovedkonklusjonene i termodynamikkens 2. hovedsetning, men er et forsøk på en bedre forklaring på tap ved enhver varmetransport fra et varmere til et kaldere system?

Claes Johnson søker i alt han gjør (etter min forståelse) å modellere fysikken slik den er i den virkelige verden, uten å ty til triks av typen entropi og fotoner, konsepter som etterhvert har mer til felles med Gud (alle har hørt om ham, men ingen har sett ham) enn fysiske realiteter.

Claes Johnson forklarer overgangen mellom kinetisk energi og energi i form av varme, med fysisk kjente fenomener som friksjon for faste stoffer og turbulens for gasser. Dette er jo velkjente fenomener for ethvert praktisk orientert menneske, en stor del av ingeniørstnaden inkludert, men det kan synes som om det er ukjent for en del "fysikere" innen "klimavitenskapen". Når friksjon og turbulens innføres som egne prosesser i termodynamikken forsvinner behovet for konseptet entropi som ånden i en fillehaug og vips var også den delen av fysikken avmystifisert. Dette til glede for mange, men dermed forsvinner også noe av maktgrunnlaget for de som har hevdet at de forsto hva entropi var for noe.

CJ sin måte å beskrive termodynamikken på fører også til at varme kun overføres fra varmt til kaldt, aldri omvendt. Dette er jo noe ethvert barn raskt erfarer, men som det ser ut til at mange lett glemmer når "autoritetene" forteller dem at det hele er en illusjon.
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Jostemikkmai 24, 2014, 14:47:04 PM
Sitat fra: Amateur2 på mai 24, 2014, 14:16:12 PMClaes Johnson forklarer overgangen mellom kinetisk energi og energi i form av varme, med fysisk kjente fenomener som friksjon for faste stoffer og turbulens for gasser.

Når det gjelder noe så kronglete som væskedynamikk, bør vi kanskje nettopp høre grundig på Claes Johnson?

Sitat fra: Amateur2 på mai 24, 2014, 14:16:12 PMClaes Johnson søker i alt han gjør (etter min forståelse) å modellere fysikken slik den er i den virkelige verden, uten å ty til triks av typen entropi og fotoner, konsepter som etterhvert har mer til felles med Gud (alle har hørt om ham, men ingen har sett ham) enn fysiske realiteter.

Johnsons forsøk på avmystifisering av fysikken er noe som taler ham til fordel, og kanskje noe også andre burde hjelpe til med, ikke motarbeide? Saken er slik jeg ser det at det ligger svært mye makt i mystifisering, og her skiller det lite mellom gudekonseptet og fysikken. Førstnevnte handler heller ikke om mystikk. Det er faktisk så langt i fra som det går an å komme. Svineriet er imidlertid at man ved å mystifisere og omskrive tilraner seg makt, og således kan man styre utviklingen omtrent som man ønsker.

Climatescientology og religion har skremmende likheter. Så har de da også felles opphav. Skremsler om dommedag og avlat nevnt som eksempel.

Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Amateur2mai 24, 2014, 15:09:09 PM
Sitat fra: Jostemikk på mai 24, 2014, 14:47:04 PM

Når det gjelder noe så kronglete som væskedynamikk, bør vi kanskje nettopp høre grundig på Claes Johnson?


Jeg mener det er all grunn til å lytte til Claes Johnson når det gjelder fysikk som inkluderer dynamikk og svigninger, både i fluider, gasser, faste stoffer og elektromagnetisme, i en eller annen form. Han har absolutt grep om både matematikken og fysikken.

Han har endelig fått akseptert for publikasjon sin banebrytende teori for hvorfor fly flyr, en teori som pulveriserer de rådende, men akk så mangelfulle, teorier fra henholdsvis Kutta-Zhukowski og Prandtl som ledende aerodynamikere har bygget på. Med Claes Johnson sin teori ser det endelig ut til at det skal bli mulig å simulere flyoppførsel numerisk, noe som vil gjøre utvikling og forbedring av fly langt mer effektivt, rimeligere og ikke minst sikrere enn i dag hvor man har vært fullstendig avhengige av modell- og fullskalaforsøk.
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Telehivmai 24, 2014, 19:11:22 PM
Avslørende? Tekna-debatten bråstanser når reelle faglige forhold må hensyntas!!

Debatten gikk livlig i menigheten så lenge Rasmus Benestad slapp til med noen av sine besvergelser. Så kom det faste heiakoret av anklager om "benektere".
Men nå må de altså svare på rene faglige forhold.....

Og: Vi bør nå notere oss at etter at Ed Nus la ut en rent fysikkfaglig presentasjon av påviste feil ved IPCCs anvendelse av drivhusteori i sine klimamodeller, så er det etter 24 timer fremdeles ikke ett eneste menneske som synes å anse seg kapabel til å motargumentere på dette nivået!

Det har vært musestille i et døgn der nå!

Og det etter at f.eks. signaturen Henrik S. gikk skyhøyt ut fra hoppet med at:

Henrik S. sier:   
22. mai 2014, kl. 22:13   

Jeg skjønner ikke poenget med å invitere vitenskapsbenektere til en konferanse om vitenskapelige emner...


Når da Ed Nus svarer ham i rent vitenskapelige termer blir det musestille? Hva betyr dette?
Noen synspunkter?

Gå til toppen av denne tråden, der finner dere Henrik S. sin erklæring om uvitende "vitenskapsbenektere" og Ed Nus' svar som Henrik S. tydeligvis har stukket av fra å svare på? Pinlig er vel bare forordet her?

http://forskning.tekna.no/klimakonferanse-for-realister/#comment-515
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Jostemikkmai 24, 2014, 19:41:07 PM
Sitat fra: Telehiv på mai 24, 2014, 19:11:22 PMNår da Ed Nus svarer ham i rent vitenskapelige termer blir det musestille? Hva betyr dette?
Noen synspunkter?

Det betyr at de ikke har noe av vitenskapelig verdi å komme med. De er ikke vant til dette heller. Husk forskning.NO!, der redaksjonen kom dem stormende til hjelp hver gang de fikk avslørende motargumenter. Det er jo det samme vi ser skje på WUWT hver gang Watts super-autoriteter blir avslørt.

Bra at Tekna ikke har stengt/slettet tråden.
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Telehivmai 24, 2014, 21:53:48 PM
Nå har "Kristian" svart Ed Nus, som på sin side finner det underlig at ingen på det som skulle vært et kompetent forum har tatt til motmæle mot hans regnestykker på over et døgn - og som hvis det ikke påvises feil i dem - faktisk falsifiserer IPCCs klimamodeller fullstendig.

Og det eneste svaret kommer altså fra en tydelig IPCC-kritisk stemme.....

Litt av en utvikling:

Tråden startet bråkjekt med folk som erklærte skeptikere som "benektere" og uvitende, men da det blir lagt fram rene fysikkfaglige argumenter mot dem tørker de vekk som svensker foran en betalingsautomat! 

Dette kan bli interessant - kanskje Rasmus finner at han må inn og redde bestandens ære?
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Telehivmai 25, 2014, 09:12:25 AM
Eschenbach med nytt forsvar for sitt angrep på 11-års solsykluser

En del varianter av IPCC-opposisjon, inkludert diverse former for lukewarmere, ser at IPCCs regnestykke for drivhugassindusert temperatur (les: AGW/CO2-hypotesen) umulig kan være korrekt fysikk, slik jeg har forsøkt å vise i startinnlegget.

Så får man strides om hva de historiske variasjoner skyldes; og da vurderes jo alt fra kombinasjoner av små endringer i jordbane og helning, til solens egne sykluser, til komplekse verdensromfunksjoner og strålingsforhold vi ikke forstår eller har beskrevet ennå.

Samtidig er det en del skeptikere/lukewarmere som nekter å godta at f.eks. de historiske 30/60-års syklusene (som er ekstra tydelige på nordlige halvkule) må ha noe med solinduserte variasjoner å gjøre.

Ved å eliminere solvariasjoner tvinges man da til å lete etter syklusårsakene i jordens egne systemer, og da kommer raskt ENSO, AMO, osv. på banen. Men høna/egget-problematikk oppstår da selvfølgelig ganske raskt: Hva driver disse store sirkulasjonssystemene, da? Osv.

Willis Eschenbach har akkurat nå levert et nytt forsvar for sin teori om at 11-års syklusene ikke har tydelige nok fingeravtrykk til at de kan stå for de observerte klimavariasjoner: http://wattsupwiththat.com/2014/05/24/its-the-evidence-stupid/#more-110098

Her er hans oppsummering, som er nokså beskrivende for hans variant - og selv om han brysker seg som "kjetter" ifht. rådende paradigme likevel bare avslører enda en variant av lukewarming:

I hold that this shows that the temperature of the system is relatively insensitive to changes in forcing. This, of course, is rank heresy to the current scientific climate paradigm, which holds that ceteris paribus, changes in temperature are a linear function of changes in forcing.

I disagree. I say that the temperature of the planet is set by a dynamic thermoregulatory system composed of emergent phenomena that only appear when the surface gets hotter than a certain temperature threshold.

These emergent phenomena maintain the temperature of the globe within narrow bounds (e.g. ± 0.3°C over the 20th Century), despite changes in volcanoes, despite changes in aerosols, despite changes in GHGs, despite changes in forcing of all kinds. The regulatory system responds to temperature, not to forcing.


Vel, mon det?
Kanskje han ikke vet hva han skal se etter?

Problemet til Eschenbach er jo åpenbart: Han klarer ikke å redegjøre fysikkfaglig for hvordan hans kryptiske "dynamic thermoregulatory system composed of emergent phenomena" (?!?) egentlig er skrudd sammen i fysisk-vitenskapelig forstand.   

Samtidig må jeg si jeg opp gjennom årene har hatt mye glede av hans arbeidsomme søken etter stadig nye saker å arrestere IPCC for, der har han gjort mye nyttig arbeid. men når det kommer til å bygge opp en alternativ teori selv, nei da skal han få arbeidsfred for meg så langt 8)

 
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Amateur2mai 25, 2014, 10:33:26 AM
Sitat fra: Telehiv på mai 24, 2014, 21:53:48 PM
Nå har "Kristian" svart Ed Nus, som på sin side finner det underlig at ingen på det som skulle vært et kompetent forum har tatt til motmæle mot hans regnestykker på over et døgn - og som hvis det ikke påvises feil i dem - faktisk falsifiserer IPCCs klimamodeller fullstendig.

Og det eneste svaret kommer altså fra en tydelig IPCC-kritisk stemme.....

Litt av en utvikling:

Tråden startet bråkjekt med folk som erklærte skeptikere som "benektere" og uvitende, men da det blir lagt fram rene fysikkfaglige argumenter mot dem tørker de vekk som svensker foran en betalingsautomat! 

Dette kan bli interessant - kanskje Rasmus finner at han må inn og redde bestandens ære?

Hvis man leser alle kommentarene med replikker så vil man se at det kun er Rasmus Benestad og Bjørn Borgaas samt (trollet) Henrik S. som har ytret seg i IPCC sin favør.

Kommentarfeltet er uryddig organisert slik at nyeste hovedkommentar ligger på toppen. Til hver kommentar følger replikkene kronologisk under. Dermed er det litt krevende å få med seg diskusjonens utvikling. Man må altså gå mot slutten av tråden for å finne første hovedkommentar (fra Petter Tuvnes) med påfølgende replikker følgende etter. Så må man lete seg framover til neste hovedkommentar med replikker for å få det hele i kronologisk rekkefølge. Sjekk datoen på hovedinnlegget.

Det oppsiktsvekkende er imidlertid som Telehiv påviser, at det ikke er kommet et eneste saklig og vitenskaplig basert innlegg som imøtegår Ed Nus og Kristian. Benestad vet vi ikke er i stand til det, men han burde kunne jage ut helten sin, Bjørn Samset, som Benestad omtaler slik:
SitatJeg synes Bjørn samset er utrolig flink til å forklare, og har veldig stor innsikt i det han snakker om.
.

Problemet deres er at de ikke vil være i stand til å imøtegå Kristian og Ed Nus vitenskapelig. Rett og slett fordi de to sistnevnte har fullstendig rett i det de påviser.
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Amateur2mai 25, 2014, 12:12:23 PM
Sitat fra: Telehiv på mai 25, 2014, 09:12:25 AM

Vel, mon det?
Kanskje han ikke vet hva han skal se etter?

Problemet til Eschenbach er jo åpenbart: Han klarer ikke å redegjøre fysikkfaglig for hvordan hans kryptiske "dynamic thermoregulatory system composed of emergent phenomena" (?!?) egentlig er skrudd sammen i fysisk-vitenskapelig forstand.   

Samtidig må jeg si jeg opp gjennom årene har hatt mye glede av hans arbeidsomme søken etter stadig nye saker å arrestere IPCC for, der har han gjort mye nyttig arbeid. men når det kommer til å bygge opp en alternativ teori selv, nei da skal han få arbeidsfred for meg så langt 8)


Jeg har ikke lest overvettes mye av Eschenbach, men det jeg har lest imponerer ikke når det gjelder signalbehandling og fysikkunskaper. Han åpenbarer tildels en overdreven tro på egne ferdigheter, men mangler dessverre grunnleggende kunnskaper om emnene. Det gjør at han rett som det er havner skikkelig ut på viddene i sine tolkninger. Med etterfølgende usjarmerende påståelighet når han blir arrestert faglig.

Jeg er imidlertid enig med Telehiv i at Eschenbach skal ha honnør for sin utrettelige søken etter svakheter i IPCC sine utlegninger, men den kunne blitt atskillig mer effektiv og troverdig hvis han hadde brukt litt tid på å heve sitt grunnleggende kunnskapsnivå i realfag.
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Jostemikkmai 27, 2014, 21:58:52 PM
For å vende fokus vekk fra Tuppenbach og skriveleifer, retter jeg søkelyset mot et svært interessant innlegg av Chiefio.

Chiefio - CO2 does not Black Body Radiation make (http://chiefio.wordpress.com/2014/05/26/co2-does-not-black-body-radiation-make/)

SitatFrom the "Oh Dear!" department of unsettling science...

It would seem that the basic notion of CO2 as an emitter of infrared radiation causing ever more "back radiation" to heat the planet with increasing temperatures, the very foundation of the Global Warming runaway greenhouse hypothesis has, er, "has issues". Which is a polite way of saying it is deeply flawed.

It looks like the only thing with black body radiation is a real black body and that transparent things, like gasses, are not quite the same. In particular, CO2 likes to heat up instead of emit a photon. Now that also means they will tend to hold onto any energy input long enough to whack into one of the other gasses in the air and thermalize any IR they absorbed. Which in turn means that the bulk of the air (Nitrogen, Oxygen, Argon, Water Vapor) will be holding that energy, not the CO2. That, then, means were are back to "hot air rises" and all the convective processes of the troposphere as "what matters" and that "back radiation" just isn't going to cut it. All the calculation and hand waving based on "black body" and "back radiation" needs a bit of a do-over.

This paper is the key, but a bit thick to read:

http://ptep-online.com/index_files/2014/PP-38-05.PDF

Way down at the end it says:

Sitat

The belief that arbitrary materials can sustain black radiation
always results from an improper treatment of reflection
and energy influx. In Max Planck's case, this involved the
mandatory insertion of a carbon particle within his cavities.
This acted to drive reflection. In the construction of laboratory
blackbodies, it involves departure from thermal equilibrium
as the inflow of energy enables the emissivity to drive
the reflection. In the belief that optically thick gases can emit
blackbody radiation [16], it centers upon the complete dismissal
of reflection and a misunderstanding with respect to
energy inflow in gases
[17].

...

Les for all del resten av innlegget ved å klikke linken over. Det kan virke som om det sakte men sikkert begynner vokse fram en aksept for at det fysiske grunnlaget som er lagt til grunn for skremslene til FNs klimapanel og deres CO2-hypotese er direkte galt.

Når skal de såkalte Klimarealistene begynne å kommentere dette?
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Telehivmai 27, 2014, 22:14:31 PM
Sitat fra: Jostemikk på mai 27, 2014, 21:58:52 PM

Les for all del resten av innlegget ved å klikke linken over. Det kan virke som om det sakte men sikkert begynner vokse fram en aksept for at det fysiske grunnlaget som er lagt til grunn for skremslene til FNs klimapanel og deres CO2-hypotese er direkte galt.

Når skal de såkalte Klimarealistene begynne å kommentere dette?

Flott at du trekker fram dette, Joste!

Ed Nus driver og jobber for å få ett eneste svar fra alarmistsiden på det samme på Teknas debattside akkurat nå:
http://forskning.tekna.no/klimakonferanse-for-realister/#comment-515

NB: Vanskelig å finne fram på denne tråden, gå etter dato på hvert innlegg, Ed Nus og Geir Aaslid er de to siste nå (innlegg 72 og 73).
Ed Nus har tidligere i debatten lagt fram et regnestykke som falsifiserer IPCCs "ekstravarme" i klimamodellene, men som pussig nok ikke en eneste alarmist har villet prøve å argumentere mot. Han har også anmodet Benestad om å kommentere, men foreløpig er det stilt.
Hva kan man lese ut av det?

Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Jostemikkmai 28, 2014, 11:00:30 AM
Sitat fra: Telehiv på mai 27, 2014, 22:14:31 PMEd Nus driver og jobber for å få ett eneste svar fra alarmistsiden på det samme på Teknas debattside akkurat nå:
http://forskning.tekna.no/klimakonferanse-for-realister/#comment-515

NB: Vanskelig å finne fram på denne tråden, gå etter dato på hvert innlegg, Ed Nus og Geir Aaslid er de to siste nå (innlegg 72 og 73).
Ed Nus har tidligere i debatten lagt fram et regnestykke som falsifiserer IPCCs "ekstravarme" i klimamodellene, men som pussig nok ikke en eneste alarmist har villet prøve å argumentere mot. Han har også anmodet Benestad om å kommentere, men foreløpig er det stilt.
Hva kan man lese ut av det?

Jeg følger med i tråden, og for å svare på ditt avsluttende spørsmål, må det være lov å spekulere på om årsaken til tausheten er at Benestad et al (et al = de i Tekna som ønsker å bedrive klimamanipulering av skoleelever) enten er enige med Eds syn på fysikken, eller har så liten kunnskap om hva de er enige i (CO2- og drivhushypotesen), at de rett og slett ikke er i stand til å komme med motargumenter.

Det er i det hele tatt bemerkelsesverdig hvor utrivelig og uprofesjonelt forsvarerne av CAGW-hypotesen har oppført seg i den tråden. Er det en form for ryggen mot veggen-reaksjon vi er vitne til? Når man går tom for argumenter er det en vanlig reaksjon å benytte nevene. Jeg spår mange såre og ømme knoker hos alarmistene framover, og tilsvarende mengder løse tenner i de stadig mer glisende kjeftene til kritikerne av IPCC-toget.
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks - Bebbens tråd om Kramm og Dlugi
Skrevet av: Jostemikkmai 28, 2014, 11:10:20 AM
Som flere av oss ga uttrykk for i tråden Kramm og Dlugi avliver drivhusteorien (http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,467.msg6561.html#msg6561), er det ikke allverdens tilgjengelig innholdet som fører til konklusjonen i deres publikasjon. Jeg legger ut link til publikasjonen som en påminnelse til de som ikke kjenner den. Den er gratis, og linkene legges ut i to versjoner.

Gerhard Kramm & Ralph Dlugi 2011, Scrutinizing the atmospheric greenhouse effect and its climatic impact

PDF-nedlasting 13,4 MB (http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=9233)

HTML-versjonen (http://file.scirp.org/Html/9233.html)
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Jostemikkmai 29, 2014, 11:43:01 AM
Klimamodellene bryter med termodynamikkens 2. hovedsetning og skaper ekstra energi av ingenting. De reduserer entropien, og snur alt på hodet. Ellers nevnes stoff som er tatt opp av andre i denne tråden.

The Hockey Schtick - New paper finds climate models violate the 'basic physics' of the 2nd law of thermodynamics (http://hockeyschtick.blogspot.co.uk/2014/05/new-paper-finds-climate-models-violate.html)

SitatA paper published today in the Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society finds climate models violate the 'basic physics' of the Second Law of Thermodynamics with respect to simulating conventional turbulent heat flow, one of the most important mechanisms of heat transfer in the atmosphere.

According to the authors,

Sitat"Numerical models of the atmosphere should fulfill fundamental physical laws. The Second Law of thermodynamics is associated with positive local entropy production and dissipation of available energy."

i.e. entropy always increases and energy always dissipates per the second law of thermodynamics.

Sitat"Inspecting commonly used parameterizations for subgrid-fluxes, we find that some of them obey the Second Law of thermodynamics, and some do not... Conventional turbulent heat flux parameterizations do not conform with the Second Law. A new water vapor flux formulation is derived from the requirement of locally positive entropy production. The conventional and the new water vapor fluxes are compared using high-resolution radiosonde data. Conventional water vapor fluxes are wrong by up to 10% and exhibit a negative bias."

"...Both test cases indicate that negative thermal dissipation can occur for the conventional heat flux. Obviously, the additional energy made available by this negative dissipation to the resolved turbulence is later on dissipated by friction, so that the total dissipation is again comparable [for the wrong physical reasons], at least for the boundary layer experiment."

In other words, the computer models falsely claim that entropy can decrease, heat can "negatively dissipate" [i.e. concentrate itself], and that "additional energy [a violation of the 1st law of thermodynamics] is made available by this "negative dissipation" [a violation of the 2nd law of thermodynamics]." Thus, the climate models violate the basic physics of both the 1st and 2nd laws of thermodynamics.

The finding is quite ironic given the climate alarmist meme that computer-modeled global warming is just "elementary basic physics" and "settled science" upon which all scientists agree. However, it is doubtful that many scientists know that the black-box climate models aren't even programmed to obey the most fundamental laws of thermodynamics.

...

Les hele saken ved å klikke linken over.
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Telehivmai 30, 2014, 00:47:02 AM
Øverst i Tekna-debatten har Ed Nus akkurat analysert noen mulige forklaringer på hvorfor ingen prøver å argumentere mot hans redegjørelse for hvordan IPCCs klimamodeller er innlagt med en 5.1 ganger overdrevet drivhusabsorbert IR-komponent.
Tror dette vil øke blodtrykket noen steder.
Kanskje han får svar nå?

http://forskning.tekna.no/klimakonferanse-for-realister/#comment-515
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Amateur2mai 30, 2014, 08:01:20 AM
Sitat fra: Telehiv på mai 30, 2014, 00:47:02 AM
Øverst i Tekna-debatten har Ed Nus akkurat analysert noen mulige forklaringer på hvorfor ingen prøver å argumentere mot hans redegjørelse for hvordan IPCCs klimamodeller er innlagt med en 5.1 ganger overdrevet drivhusabsorbert IR-komponent.
Tror dette vil øke blodtrykket noen steder.
Kanskje han får svar nå?

http://forskning.tekna.no/klimakonferanse-for-realister/#comment-515

Jeg tror ikke Ed Nus får et ordentlig svar. Både Rasmus Benestad, Bjørn Samset og Bjørn Borgaas vet at det står faglig skarpskodde debattanter klare til å foreta en faglig endevending og disseksjon av et hvert svar de måtte komme med. Her vil man ikke møte sine venner slik man gjør i peer-review prosessen i de etablerte (pseudo)vitenskaplige klimapublikasjonene.

Hvis man sjekker opp andre innlegg fra herrene Borgaas og Benestad om temaet klima på dette Tekna forumet (f.eks. Fra et klimamøte i Tekna (http://energi.tekna.no/fra-et-klimamote-i-tekna/), Klimaendringer – igjen! (http://energi.tekna.no/klimaendringer/#comment-2433)) så vil man se at det i kjent stil er lite faglig substans. Der hvor man hadde muligheten til å utdype velger man heller å henvise til autoriteter eller man kommer med utsagn av typen "det er forlengst etablert", "er helt feil" etc uten noe som helst forsøk på å underbygge utsagnene med grunnleggende fysikk.
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Jostemikkmai 30, 2014, 12:22:53 PM
Sitat fra: Amateur2 på mai 30, 2014, 08:01:20 AMJeg tror ikke Ed Nus får et ordentlig svar. Både Rasmus Benestad, Bjørn Samset og Bjørn Borgaas vet at det står faglig skarpskodde debattanter klare til å foreta en faglig endevending og disseksjon av et hvert svar de måtte komme med. Her vil man ikke møte sine venner slik man gjør i peer-review prosessen i de etablerte (pseudo)vitenskaplige klimapublikasjonene.

Hvis man sjekker opp andre innlegg fra herrene Borgaas og Benestad om temaet klima på dette Tekna forumet (f.eks. Fra et klimamøte i Tekna (http://energi.tekna.no/fra-et-klimamote-i-tekna/), Klimaendringer – igjen! (http://energi.tekna.no/klimaendringer/#comment-2433)) så vil man se at det i kjent stil er lite faglig substans. Der hvor man hadde muligheten til å utdype velger man heller å henvise til autoriteter eller man kommer med utsagn av typen "det er forlengst etablert", "er helt feil" etc uten noe som helst forsøk på å underbygge utsagnene med grunnleggende fysikk.

Det er vanskelig å se annet enn at du har rett i alt du skrev her, Amateur2. Alarmistene har virkelig blitt avkledd i denne Tekna-tråden. En stor takk til de som tok grovjobben med å vise alle hvor nakne Benestad, Borgaas og Samseth virkelig er der de sprader rundt i keiserens nye klær.

Angående tidligere kommentarer i en annen tråd om å organisere seg og påvirke Tekna-medlemmer fra innsiden gjennom argumentasjon om hva termodynamikkens lover virkelig forteller om IPCCs perpetuum mobile-fysikk, er det godt mulig jeg var alt for hard mot deg. Når man i flere år har sett hva organisering har kostet samfunnet og menneskeheten, NGOer nevnt som et av de mest bedrøvelige eksemplene, er det fort gjort å miste skogen av syne fordi det står så fordømt mange trær i veien. Kanskje jeg har gått meg bort i keiserens nye skog?
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Amateur2mai 30, 2014, 13:44:48 PM
Sitat fra: Jostemikk på mai 30, 2014, 12:22:53 PM

Angående tidligere kommentarer i en annen tråd om å organisere seg og påvirke Tekna-medlemmer fra innsiden gjennom argumentasjon om hva termodynamikkens lover virkelig forteller om IPCCs perpetuum mobile-fysikk, er det godt mulig jeg var alt for hard mot deg. Når man i flere år har sett hva organisering har kostet samfunnet og menneskeheten, NGOer nevnt som et av de mest bedrøvelige eksemplene, er det fort gjort å miste skogen av syne fordi det står så fordømt mange trær i veien. Kanskje jeg har gått meg bort i keiserens nye skog?


Såpass må man tåle Jostemikk :)

Det er nok mange Tekna-medlemmer som ikke er klar over hvordan Tekna Klima opererer og hvilket budskap de prediker. Oppgaven nå blir å gjøre flest mulig oppmerksomme på de videosnuttene som er lagt ut, den etterfølgende diskusjonen, og å oppfordre til å tenke selv og bruke det realfaglige grunnlaget til å skille mellom reell kunnskap og renheklet politisk propaganda. Hvis man kunne få Tekna til å ta et faglig oppgjør med CO2 hysteriet så vil det garantert bli lagt merke til. Det er imidlertid et møysommelig arbeid som krever tålmodighet fordi Rasmus Benestad av en eller annen merkelig grunn har greid å skaffe seg et form for "hoff" i organisasjonen.
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Amateur2mai 30, 2014, 18:17:25 PM
Den eneste IPCC-proponenten som har ytret seg etter Ed Nus sitt siste innlegg i Tekna-debatten (http://forskning.tekna.no/klimakonferanse-for-realister/#comment-741) er trollet Henrik S. Ed Nus takler ham på en riktig fornøyelig måte samtidig som han virkelig får understreket et av sine stjernepoeng, nemlig at IPCC-fysikken ikke er i tråd med  korrekt fysikk:

Sitat

Henrik S.,
For å prøve å opprettholde et sivilisert nivå på forumet, må vi nok se bort fra dine innledende invektiver og heller ta fatt i de to siste setningene dine:

1. «Det er ganske utrolig at du tror du vet bedre enn titusener av forskere over hele verden.»

Kommentar: Galt oppfattet, det er titusenvis av forskere over hele verden som er skolerte i klassisk fysikk og vet det samme som meg, mens det er den lille håndfullen med kvasiforskere bak IPCC-løpet som driver og kludrer med den samme fysikken for å få sin forutdefinerte fasit til å gå opp.

2. «At du sitter på noe som alle andre har oversett. Utrolig og latterlig.»

Kommentar: Galt observert igjen; som under pkt. 1, så vil alle fysikkskolerte OG FRITTSTÅENDE forskere vite det samme som meg, fordi INGEN AV OSS har oversett nettopp hva korrekt fysikk sier.

Når alt dette er sagt, vil jeg oppfordre deg til to ting:
1. Prøve å utvise noe mer dannelse i din ordbruk
2. Prøve forsiktig med en faglig kommentar også?

Lykke til med alle gode forsetter!


Dette må være (er) direkte pinlig for Benestad med kompani ...  8)
Tittel: Sv: IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise
Skrevet av: Jostemikkmai 31, 2014, 16:43:55 PM
Hos Tallbloke er det en debatt om den nye forskningen jeg linket til i et av de tidligere innleggene. AlecM og Arfur Bryant er verdt å lese.

http://tallbloke.wordpress.com/2014/05/29/climate-models-violate-the-basic-physics-of-the-2nd-law-of-thermodynamics/#comments

Når en leser AlecM sine innlegg, blir det ganske spesielt å tenke på at han blir kalt et uvitende troll av Watts. Sistnevnte har av en eller annen grunn ikke presentert den nye forskningen om at klimamodellene bryter med termodynamikkens andre hovedsetning...