Fagforeningen Tekna misbrukes til klimapolitikk

Startet av Amatør1, april 24, 2014, 21:52:51 PM

« forrige - neste »

Amatør1

Vi kjenner til at fagforeningen Tekna er kuppet av klima-alarmister, og foreningen brukes nå til å propagandere for klimapolitikk. Ikke overfor ingeniører forst og fremst, selv om Tekna er en fagforening for ingeniører. Nei, Tekna er kuppet av alarmistene for å propagandere overfor lærere i grunnskolen.

Åpenbart er det meningen at disse lærerne skal tro at det er ingeniørene som snakker til dem, men intet er lengre fra sannheten.

   

Sitat6. mai arrangerer Tekna en halvdags klimakonferanse som alle bør få med seg! Fagdag Klima retter seg mot deg med interesse for klimautfordringene og deg som skal videreformidle klimakunnskapen.

Når: 6. mai 2014 kl. 13.00
Hvor: Oslo katedralskole
Påmelding: Innen 30. april
Arrangementet er gratis og åpent for alle, men krever påmelding.

Vi har samlet noen av de beste formidlerne fra sine felt til å gi en innføring i dagens klimastatus. Arrangementet er lagt opp som en temadag med innlegg innen biologi, kjemi, fysikk, geofag, matematikk/statistikk og klimadidaktikk, samt en orientering om regjeringens klimasatsning i skolen ved statssekretær Lars Andreas Lunde. Slik ønsker vi å nå ut til et tverrfaglig publikum.

På "Fagdag Klima" møter du et panel med faglig tyngde. Med innlegg fra Bjørn Samset (fysikk), Dag Hessen (biologi), Eli Kari Gjengedal (geofag), Kathrine Frey Frøslie (matematikk/statistikk), Roland Kallenborn (kjemi) og Lars-Henrik Paarup Michelsen (klimadidaktikk). Som ordstyrer stiller Anna von Streng Velken.

Etter seminaret blir det lett servering og mingling.
https://www.tekna.no/portal/page/portal/tekna/arrangementer/vis_arrangement?p_kp_id=42912&p_kurs_kalender=5134780


"Arrangementet er gratis og åpent for alle, men forbeholdes lærere ved eventuell plassmangel."
https://www.tekna.no/ikbViewer/Content/896834/Fagdag%20Klima%202014.pdf

It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Tekna kan jo ta opp den kommende katastrofen med Vegvesenet og deres klimajusterte stikkrenner. Slik kan de sammen redde både nasjonen og verden, og gå rundt resten av livet med klimaglorier og la seg beundre av allmuen.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amateur2

Sitat fra: Amatør1 på april 24, 2014, 21:52:51 PM
Vi kjenner til at fagforeningen Tekna er kuppet av klima-alarmister, og foreningen brukes nå til å propagandere for klimapolitikk. Ikke overfor ingeniører forst og fremst, selv om Tekna er en fagforening for ingeniører. Nei, Tekna er kuppet av alarmistene for å propagandere overfor lærere i grunnskolen./b].

Dette er en unyansert og tildels feilaktig framstilling.

Tekna er både en faglig forening OG en fagforening.

Det er ikke fagforeningen (dvs den delen av Tekna som tar seg av lønns- og interessearbeidet) som står bak dette, men en undergruppe av den faglige foreningen som er ansvarlig for arrangementet.

Tekna har en hærskare faglige undergrupperinger som favner særdeles vidt innenfor teknologi og naturvitenskap.

I et land med organisasjsonsfrihet, kan også Teknamedlemmer organisere faglige undergrupper hvor de dyrker sine faglige interesser.

Det er en del Teknamedlemmer som har organisert seg i en undergruppering som kaller seg Tekna Klima, med Teknamedlemmet Rasmus Benestad som leder. Man kan like eller ikke like det de hevder å stå for faglig og det faglige arbeidet de mener å drive. Det noen definerer som faglig arbeid, kan andre mene er politikk.

Ønsker man at en slik faglig gruppering skal framstå med en annen eller justert profil enn den faktisk gjør, så må man aktivisere seg i grupperingen. Velger man å være på sidelinjen, så kan man heller ikke klage over manglende innflytelse i gruppen eller at gruppen står for og formidler et annet syn enn det en selv har.

Anonyme innlegg i et perifert nettforum som Klimaforskning.com er ikke tilstrekkelig for å kunne påvirke slike grupper og den måten de profilerer seg på i samfunnet.
Respect those who seek the truth, be wary of those who claim to have found it
[Mark Twain]

The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.
[Richard P. Feynman]

Jostemikk

Sitat fra: Amateur2 på april 25, 2014, 09:37:34 AMØnsker man at en slik faglig gruppering skal framstå med en annen eller justert profil enn den faktisk gjør, så må man aktivisere seg i grupperingen. Velger man å være på sidelinjen, så kan man heller ikke klage over manglende innflytelse i gruppen eller at gruppen står for og formidler et annet syn enn det en selv har.

Anonyme innlegg i et perifert nettforum som Klimaforskning.com er ikke tilstrekkelig for å kunne påvirke slike grupper og den måten de profilerer seg på i samfunnet.

Mener du på samme måte som at hvis man skal gjøre noe med redaksjonene i MSM i Norge, så må man melde seg inn i redaksjonen? Og skal man gjøre folk oppmerksomme på hendelser i samfunnet, må man opplyse om det i en redaksjonell leder i den samme avisredaksjonen man må være medlem av, helst redaktør, for å kunne skrive noe som helst kritisk om MSMs klimadekning? Høres smart ut.

Skal du gjøre dette, eller vil du at jeg skal trå til? Den av oss som ikke tar oppgaven, kan jo heller melde seg inn i både WWFs ledelse og klimaavdelingen til Meteorologisk Institutt, slik at vi kan få disse på rett kjøl. Når jeg tenker på det, vil det være en kjempefordel om alle organiserer seg. Organisasjon på organisasjon på organisasjon. Norge, kjempers fødeland. Slik skal nasjonen bygges. Det gjør ikke noe om det alltid er de med mest makt og penger som står bak de største organisasjonene, for de kan jo bare skrive og si om seg selv at de representerer de svake i samfunnet. Halleluja. Norske ingeniører skal tjene på klimasvindelen for å beskytte den uvitende allmuen. Penger inn og arbeidsplasser sikret, penger som kommer fra den samme allmuen som må reddes. La oss alle melde oss inn i Tekna, ingeniører eller ikke.

Det finnes også en annen måte å gjøre dette på. En kan lese og lære av historien, og finne ut at organisering av særskilte politiske krefter er årsaken til hele klimaelendigheten. Deretter bør en tenke nøye gjennom om nye organisasjoner for å bekjempe de gamle egentlig er en god idé.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amateur2

Sitat fra: Jostemikk på april 25, 2014, 10:13:56 AM
Sitat fra: Amateur2 på april 25, 2014, 09:37:34 AMØnsker man at en slik faglig gruppering skal framstå med en annen eller justert profil enn den faktisk gjør, så må man aktivisere seg i grupperingen. Velger man å være på sidelinjen, så kan man heller ikke klage over manglende innflytelse i gruppen eller at gruppen står for og formidler et annet syn enn det en selv har.

Anonyme innlegg i et perifert nettforum som Klimaforskning.com er ikke tilstrekkelig for å kunne påvirke slike grupper og den måten de profilerer seg på i samfunnet.

Mener du på samme måte som at hvis man skal gjøre noe med redaksjonene i MSM i Norge, så må man melde seg inn i redaksjonen? Og skal man gjøre folk oppmerksomme på hendelser i samfunnet, må man opplyse om det i en redaksjonell leder i den samme avisredaksjonen man må være medlem av, helst redaktør, for å kunne skrive noe som helst kritisk om MSMs klimadekning? Høres smart ut.

Skal du gjøre dette, eller vil du at jeg skal trå til? Den av oss som ikke tar oppgaven, kan jo heller melde seg inn i både WWFs ledelse og klimaavdelingen til Meteorologisk Institutt, slik at vi kan få disse på rett kjøl. Når jeg tenker på det, vil det være en kjempefordel om alle organiserer seg. Organisasjon på organisasjon på organisasjon. Norge, kjempers fødeland. Slik skal nasjonen bygges. Det gjør ikke noe om det alltid er de med mest makt og penger som står bak de største organisasjonene, for de kan jo bare skrive og si om seg selv at de representerer de svake i samfunnet. Halleluja. Norske ingeniører skal tjene på klimasvindelen for å beskytte den uvitende allmuen. Penger inn og arbeidsplasser sikret, penger som kommer fra den samme allmuen som må reddes. La oss alle melde oss inn i Tekna, ingeniører eller ikke.

Det finnes også en annen måte å gjøre dette på. En kan lese og lære av historien, og finne ut at organisering av særskilte politiske krefter er årsaken til hele klimaelendigheten. Deretter bør en tenke nøye gjennom om nye organisasjoner for å bekjempe de gamle egentlig er en god idé.

Det var da voldsomt til forsøk på å tillegge meg meninger jeg ikke har hevdet overhodet. Les det jeg skrev en gang til så ser du muligens hvor håpløst ut på viddene du er med din kommentar, hvor du ikke engang skiller mellom interesseorganisasjoner og bedrifter.

Jeg forholder meg til realiteter og slik verden framstår for meg.

Mitt poeng er at det eksisterer en gruppe innenfor Tekna som kaller seg Tekna Klima (noe man godt kan mislike) og som pretenderer å være en ren faglig gruppe. Medlemsberettigede i Tekna kan melde seg inn i denne faglige gruppen og påvirke hva denne gruppen driver med, hvordan de formidler sin aktivitet i samfunnet etc. Denne gruppen representerer ikke Tekna som helhet, kun seg selv som "fagpersoner". De som ikke er medlemsberettigede har selvfølgelig ikke mulighet til å påvirke en slik gruppering innenfra og må da gjøre det igjennom andre kanaler. Min kommentar gjaldt i forhold til de som har muligheten til å bli medlem i Tekna Klima, men som velger ikke å bruke den. Jeg tok det faktisk for gitt at man skjønte det.

Hvorvidt jeg er medlem  eller ikke i Tekna Klima, WWF, GreenPeace, Bellona, Zero, Arbeiderpartiet, FrP, Høyre, Venstre, SV, etc. etc., er uinteressant i denne sammenhengen. Det er eventuelt mine private valg, men jeg vet utmerket godt når jeg sitter i glasshus og eventuelt begynner å kaste stein.

Det er ikke ukjent fra organisasjonslivet forøvrig at foreninger og lag av ymse slag kan ha mer eller mindre selvstendige grupper som opererer relativt fritt, men under en felles overbygning, uten at grupperingen dermed kan hevde å representere alle medlemmene i hele foreningen.

Det står selvfølgelig den enkelte fritt å mene at det å organisere seg i grupper, lag, foreninger, partier etc. er en vederstyggelighet som samfunnet og menneskeheten ikke er tjent med. Gode alternativer som virker i praksis, etterlyses.

Jeg mener at den jevne mann og kvinne er nødt til å organisere seg på en eller annen måte for å ha noen som helst mulighet til å nå fram i forhold til de faktiske politiske og økonomiske maktfaktorene vi er omgitt av.

Jeg er ikke så naiv at jeg tror at det er tilstrekkelig at hvis alle og enhver leser historie og lærer av den, så blir alt så bra her i verden, rent som i  Kardemomme By.
Respect those who seek the truth, be wary of those who claim to have found it
[Mark Twain]

The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.
[Richard P. Feynman]

Jostemikk

Sitat fra: Amateur2 på april 25, 2014, 12:56:19 PMJeg mener at den jevne mann og kvinne er nødt til å organisere seg på en eller annen måte for å ha noen som helst mulighet til å nå fram i forhold til de faktiske politiske og økonomiske maktfaktorene vi er omgitt av.

Betyr det at du mener at organisasjonsformen slik samfunnet er bygget opp er bra, eller at det er eneste måten å kunne påvirke på for det du mener er rett?

Sitat fra: Amateur2 på april 25, 2014, 12:56:19 PMDet står selvfølgelig den enkelte fritt å mene at det å organisere seg i grupper, lag, foreninger, partier etc. er en vederstyggelighet som samfunnet og menneskeheten ikke er tjent med. Gode alternativer som virker i praksis, etterlyses.

Jeg etterlyser også slik, og mener at en kollektiv bevisstgjøring om hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hva/hvem som har styrt utviklingen er en start. Hvilket du muligens er helt uenig i, ettersom du skrev:

Sitat fra: Amateur2 på april 25, 2014, 12:56:19 PMJeg er ikke så naiv at jeg tror at det er tilstrekkelig at hvis alle og enhver leser historie og lærer av den, så blir alt så bra her i verden, rent som i  Kardemomme By.

Nevnte du noe om å tillegge andre meninger? Bra da, at du samtidig nevnte noe om dette byggverket:

Sitat fra: Amateur2 på april 25, 2014, 12:56:19 PMjeg vet utmerket godt når jeg sitter i glasshus og eventuelt begynner å kaste stein.

Sitat fra: Amateur2 på april 25, 2014, 09:37:34 AMAnonyme innlegg i et perifert nettforum som Klimaforskning.com er ikke tilstrekkelig for å kunne påvirke slike grupper og den måten de profilerer seg på i samfunnet.

Jeg frykter at du har rett, og at vi alle mer eller mindre flakser med armene på stedet hvil. Dette betyr ikke at det er umulig å påvirke, og dette betyr ikke at det ikke er mulig å lære noe eller sette pris på innlegg skrevet her på forumet eller andre nettsider der deltakerne opptrer anonymt, noe du selv har dokumentert ved å gi velfortjent ros til "Okular" eller "Kayell". Jeg trodde de fleste var rimelig enige i at det ikke spiller noen rolle hvem som sier noe, men at hva de skriver er det vi skal rette vår oppmerksomhet mot. Jeg antar jeg har misoppfattet.

Og ja, forumet er nok både perifert og bortgjemt, men en blogg som Judith Currys har ca. 60 % flere klikk pr. måned, og hun har et gigantisk språklig nedslagsfelt. Klima og miljø på VGD har tvilsomt flere treff en oss. WUWT er en gigant, og har nesten like mange flere hits enn klimaforskning.com har som USA har flere innbyggere en Norge.

Når det gjelder Tekna, faggrupper eller ikke, så er det rimelig heftige greier de nå begir seg inn på. Indoktrinering i skolen er noe av det mest alvorlige man kan begi seg inn på.

SitatArrangementet retter seg mot klimainteresserte generelt, men også de som formidler kunnskap videre - rollemodeller og lærere. Lærere i grunnskole og videregående spiller en svært viktig rolle når det gjelder å kommunisere og motivere elever til å finne løsningen på vår tids største utfordring - klimaendringene.

Dette er rett og slett propaganda, og det er det all politisk aktivisme og organisering i realiteten dreier seg om, er det ikke?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

P. Tuvnes

Jeg har meldt meg på seminaret og oppfordrer andre klimarealister til å gjøre det også.

Det må være riktig å si at Tekna er blitt kuppet av klimaalarmister fordi de driver storstilt propaganda for IPCC-linjen, ikke minst i magasinet Tekna, og de tar ikke innleserinnlegg, dvs opererer med total sensur overfor medlemmene, likt Sovjet.  Tekna nå har ikke begrep om ytringsfrihet. Det er skremmende.

Amateur2

#7
Sitat fra: P. Tuvnes på april 25, 2014, 14:10:31 PM
Det må være riktig å si at Tekna er blitt kuppet av klimaalarmister fordi de driver storstilt propaganda for IPCC-linjen, ikke minst i magasinet Tekna, og de tar ikke innleserinnlegg, dvs opererer med total sensur overfor medlemmene, likt Sovjet.  Tekna nå har ikke begrep om ytringsfrihet. Det er skremmende.

Mitt inntrykk er dessverre at Tekna Klima og den måten de opptrer på er et uttrykk for at mange eksisterende og potensielle Tekna medlemmer enten ikke engasjerer seg i denne typen faglige grupper, eller rett og slett mener at det som serveres fra den kanten er "god latin". Den eneste måten å få satt en stopper for dette på er at tilstrekkelig mange medlemmer gjør som Petter Tuvnes og opponerer mot Rasmus Benestad og hans styre i Tekna Klima.

Når det gjelder magasinet Tekna, så er det et svært så autonomt tidsskrift, hvor redaktøren ikke lar seg dirigere overhodet. Der serveres kun stoff som redaktør og journalister finner interessant. Hva organisasjonen forøvrig måtte mene ser ikke ut til å bli tatt til følge. Skal man få til en endring her så må dette tas igjennom foreningens formelle kanaler, dvs via avdelinger og representantskap.

Igjen så krever det at tilstrekkelig mange engasjerer seg i de formelle organene foreningen har. Slik det er i dag er det dessverre relativt enkelt for særinteresser å vinne fram fordi for få lar høre fra seg, noe Tekna Klima er et godt eksempel på.
Respect those who seek the truth, be wary of those who claim to have found it
[Mark Twain]

The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.
[Richard P. Feynman]

Amateur2

Jostemikk

Jeg har ikke til hensikt å bli med på den diskusjonsformen du nå legger opp til, hvor du vrenger og vrir på det som skrives, samtidig som du drar sitater ut av sin sammenheng.

Jeg synes faktisk at du har presentert alt for my godt og viktig materiale her på forumet til at det skal være nødvendig for deg å legge debatten ned på det nivået som du nå legger opp til. Det gir lite fruktbar diskusjon og bringer tankene hen på VGD og lignende fora.
Respect those who seek the truth, be wary of those who claim to have found it
[Mark Twain]

The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.
[Richard P. Feynman]

P. Tuvnes

Deltok på Teknas klimaseminar, som var reinspikka propaganda for lærere slik at de kan hjernevaske våre barn.

Sendte denne kommentar til Teknas side om seminaret på
http://forskning.tekna.no/klimakonferanse-for-realister/
---------------------------
Petter Tuvnes sier:
Din kommentar avventer moderasjon.

11. mai 2014, kl. 14:51

Uriktig fysikk og vranglære.
Den «flotte fysikken» til Samseth er feil!
Samseth presenterte Kiehl og Trenberths (K-T)såkalte «energibudsjett for systemet sol – jord.
Men: Energi måles i J og ikke i W/m2. K-T-figuren viser et strålingsregnskap i W/m2, ikke energi.
W = J/s (man måler ikke lengde i m/s heller, men i m).
K-T-figuren er egentilg et øyeblikksbilde av stråling i atmosfæren i løpet av ETT SEKUND.
Solen skinner ikke på HELE jorden i løpet av 1s, men det er det K-T-figuren viser fordi de har delt solinnstråling ved toppen av atmosfæren (TOI), solkonstanten ca. 1360 W/m2, på 4 til 340 W/m2, ettersom arealet av en kule er 1/4 av kulesirkelen.
K-T har brettet ut jorden som et kart og redusert solinnstrålingen med 1/4.
De har gjort jorden flat og solen kald!
Da blir hele regnestkket fullstendig feil, men dette regnestykket brukes til å forklare «drivhuseffekten» fordi enhver ubalanse i regnestykket brukes til å forklare om temperatur går opp eller ned.
Solen stråler bare på halve jordkloden i løpet av 1 sekund, med maksimum i zenith og null i tangerende innstråling.
Riktig beregning av innkommende solenergi vil være å integrere solinnstråling over en halv klode og tid.
Utgående stråling skjer over hele jorden samtidig.
En riktig energiberegning må ta hensyn til en roterende jord med dag og natt. Det har ikke K-T gjort.
Noen har gjort det, bl.a. astrofysiker Joseph Postma, se her:
http://principia-scientific.org/publications/Absence_Measureable_Greenhouse_Effect.pdf
Med riktig beregning faller «drivhuseffekten» bort. Noen milliondeler (ppm) CO2 har ingen effekt på hverken global temperatur eller klima.
Det Samseth presenterte er vranglære, og fritt etter Ibsen: «Når utgangspunktet er som galest, blir resultatet originalest». Forutsetningene for klimaskremslene er feil.
De avanserte klimamodellene (GCM) er ikke programmert etter K-T, men de er også beheftet med store forenklinger og feil med det resultat at 98 % av dem hittil har bommet på utvikling av global temperatur, ref. prof. Judith Curry, dr. Roy W. Spencer, dr Tim Ball m. fl.

Dag Olav Hessen driver også med feilinformasjon. Han viste frem hockey-kølla til M. Mann, som er avslørt som uriktig for lenge siden og ikke lenger med i IPCC-rapport AR5.
Mann ble avslørt av McIntyre og McKitric i 2009.
http://climateaudit.files.wordpress.com/2009/12/mcintyre-grl-2005.pdf
Hessen brukte «Gaia-opphavsmann» prof. James Lovelock som sannhetsvitne, men Hessen er tydeligvis ikke oppdatert på at Lovelock nå har snudd i klimasaken og mener det er blitt en religion for klimafanatikere.
James Lovelock: 'Nobody Really Knows What's Happening With Climate Change. They're Just Guessing'
Green Guru James Lovelock now says we may 'enjoy' global warming: I was 'led astray' by the ice cores that seemed to imply changes in carbon dioxide were the dominant cause of changes
http://www.thegwpf.org/james-lovelock-we-need-to-stay-sceptical-about-the-projections-of-climate-models/
I klimasaken driver Tekna reinspikka propaganda og hjernevask!
----------------------------------

Etter Samseths vranglære tok jeg ordet og la frem kritikken ovenfor. Merkelig at det ikke er med på video fra seminaret  ::)
I pausen ble jeg beskyldt for å ha ødelagt seminaret av en lærerperson fra Oslo Katedralskole, og ble bedt om å forlate seminaret.  ;D
Seminaret var så ensidig, dårlig og kjedelig at jeg gadd ikke være der lenger enn til midt i værdame Eli Karis intetsigende pjatt, men det var vist ikke bedre etterpå heller ifølge noen som holdt ut.

Det alvorlige er planene om å hjernevaske våre barn.

seoto

Takk for at du legger ut dette, Tuvnes :)

Du er en modig mann som tør å vise guts nok til å stå opp mot overmakten! Det er ikke så mange som tør det i dag, forsåvidt forståelig hos arbeidstakere som fremdeles strever mot et yrkesmessig mål. Den straffes ofte hardt den som ikke flyter med strømmen.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Jostemikk

Stor takk til deg, Tuvnes. Aldeles flott at det finnes yrkesaktive mennesker i dette landet som har både vett, mot, og integritet nok til å tale klimavatikanet imot.

Akkurat dette med at det i siste instans er rettet mot barn gjør denne saken spesielt stygg. I forrige uke tilbragte jeg noen dager sammen med ei jente som gikk i 10. klasse på en skole i Østfold. Hun fikk se noen enkle grafer som viste temperaturutviklinen i Norge de siste 25 årene samt en globale temperaturen de siste 18. Først ville hun ikke tro det hun så, for det var 100 % i strid med det hun lærte på skolen og hørte på fjernsynet. Så forklarte jeg henne hvor og hvordan jeg hentet og plottet dataene som lå bak grafene jeg hadde vist henne, og da trodde hun meg, men så meget forståelig litt forvirret ut. Hun stilte meg sporenstreks følgende spørsmål:

Men hvorfor lærer jeg noe annet?

Jeg har jo gjort alt som står i min makt for å forklare leserne av Klimaforskning hva som er svaret på et slikt spørsmål, men hva skal man fortelle en ungdom?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

Mange takk Tuvnes, for innsatsen og rapporten! Slikt står det respekt av. Virkelig.

Sitat fra: Jostemikkhva skal man fortelle en ungdom?

Dette er vanskelig. Man kunne kanskje forsøke med å stille et spørsmål tilbake: "Har du noen gang hatt en lærer som har lært bort noe han/hun tydeligvis ikke selv forstår?". De fleste elever har opplevet dette, så det kan være et referansepunkt.

Hvis det er rom for å gå videre: "Har du noen gang hatt en lærer som har lært bort noe han/hun tydeligvis ikke egentlig tror er rett?".  Hvis ja: "Hvorfor opptrer noen lærere slik?".
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Amatør1

Sitat fra: P. Tuvnes på mai 11, 2014, 15:12:58 PMI pausen ble jeg beskyldt for å ha ødelagt seminaret av en lærerperson fra Oslo Katedralskole, og ble bedt om å forlate seminaret.  ;D

Dette er et godt tegn. Kanskje identifiserte lærerpersonen seg mer med katedralen enn med skolen. Det betyr at informasjonen du la fram til en viss grad nådde mottakeren. Reaksjonen med sinne er svært karakteristisk for kognitiv dissonnans.

Cognitive Dissonance

In this important theory, 'cognitions' embrace 'knowledge', attitude, emotion (or 'ambivalence'), belief, and behaviour. Cognitions that contradict each other are termed 'dissonant,' while cognitions that agree with each other are 'consonant.' Cognitions which neither agree nor disagree are 'irrelevant.' The sudden arrival of a new cognition that is dissonant with a currently-held cognition creates a 'state of dissonance.' The important issue then becomes how can this disruptive dissonance be reduced, or eased, for the believer.

Amelioration may be achieved by trying either to eliminate one of the cognitions altogether or to create a new, consonant cognition between the two competing cognitions. We should also note that there can be significant degrees of dissonance. The maximum possible dissonance is equal to the resistance to change of the less 'resistant cognition'. Thus, once dissonance attains a level that overcomes the resistance of one of the cognitions, that cognition will be amended, or eliminated, and dissonance will be reduced for the believer.

In terms of social behaviour, this will cause people who suffer the pain of dissonance either to seek out actively 'knowledge' that will reduce the dissonance for them personally, or to avoid/ignore the competing 'knowledge' completely. If the latter, then people who are involuntarily exposed to such 'knowledge' will do their level-best to discount that 'knowledge', either by deliberately misinterpreting it or by denying it vigorously, at least to themselves.


Sitat fra: P. Tuvnes på mai 11, 2014, 15:12:58 PM
Det alvorlige er planene om å hjernevaske våre barn.

Planene er forlengst iverksatt. De skal bare vedlikeholdes og utvides.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Telehiv

Her er frimurer-eden, som bare et av mange eksempel på hvilke krefter som mobiliseres når det skal holdes tett i en organisasjon om hva man egentlig tenker og vet:

«Jeg lover og sværger frivilligen, uden tvang og forbeholdenhed, for Gud, den aller høieste, hele Verdens Trefold Store Byggmester, for denne Loges Ordførende Mester og for alle her forsamlede Brødre Frimurere, aldrig på nogensomhelst maade, at røbe Frimurrordenens hemmeligheder som i dag eller i fremtiden maate vorde mig anbetroede, aldrig at tale derom til nogen anden end den, som efter nøiaktige prøver og tegn har undersøgt og erkjendt som en sand Broder af en ægte loge.

Jeg sverger endvidere at jeg hverken selv eller ved andres Medvirkning vil skrive, trykke, skjære, male, tegne eller gravere noget som kan røbe Frimurerordenens Hemmeligheter.

Jeg forbinder og forplikter meg fremdeles til ubrødelig at efterkomme denne Ordens love og statutter, samt med Lydighed og Underdanighed at udføre de Bud og Befalinger, som Den Norske Frimurerordens Stormester og Høieste Styrer, eller hva denne loges Høiværdige Mester i Hans navn meg befale maate.
Jeg skal iakttage disse Pligter som der egner seg en retskaffen Frimurer, samt oppfylde mine skyldigheder og forbindtligheder til Ordenen og denne loge.

Men – skulde jeg handle mod dette mit indgangne Løfte, samtykker jeg i at min hals maa afhugges, Mit hjerte udrives, Min Tunge og mine Indvolde udslides, samt alt kastes i Havets Afgrunn, at mit Legeme maa opbrændes, og dets aske adspredes i Luften, paa det at intet af mig og min Ihukommelse mer maa findes iblandt Mennesker.

Dette lover jeg oprigtigen og i sandhed, saasandt hjælpe mig Gud og Hans hellige Ord.»
.....Som man ser, straffen for å bryte ut av gruppekonsensus er ikke noe å spøke med!
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten