Ny NIPCC-rapport knuser IPCCs påstander punkt for punkt

Startet av Telehiv, september 20, 2013, 00:16:35 AM

« forrige - neste »

Telehiv

NIPCC skal prøve å imøtegå de alvorligste feilene i den kommende IPCC-rapporten
For et par dager siden slapp de rundt 50 internasjonalt kjente forskerne i det såkalte NIPCC ("Nongovernmental International Panel on Climate Change"), sin rapport i betimelig opposisjon til IPCCs varslede A5-rapport i oktober, som man antar vil fortsette å forsvare og bortforklare den voksende listen av feilaktige, alarmistiske  klimaspådommer.

Betimelig? Ja, de siste ukene har IPCC og deres våpendragere gjennom såkalte "lekkasjer" kjørt den ene mediekampanjen etter den andre for å forberede en dumliggjøring og i verste fall en demonisering av den kritikken de utmerket godt vet vil komme. Av den enkle grunn at omtrent alle de alarmistiske spådommer IPCC har levert fra sin første rapport har bommet mer eller mindre totalt, dokumentert gjennom observasjoner som siden 1997 spriker mer og mer i forhold til IPCCs modellbaserte skremsler.   

The Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC) har selv beskrevet seg som "an international panel of scientists and scholars who came together to understand the causes and consequences of climate change." NIPPC er en ren faggruppe, ikke tilknyttet noen interesseorganisasjon og "wholly independent of political pressures and influences and therefore is not predisposed to produce politically motivated conclusions or policy recommendations."

Dette i kontrast til FNs Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), som fra starten har vært finansiert av statsstøtte fra medlemslandene og politisk "forhåndsprogrammerte" på at klimautviklingen (først "global oppvarming", og da den uteble; "klimaendringer") er i krise og trenger FNs inngripen.

NIPCC/Climate Change Reconsidered II: Physical Science
Hovedforfatterne Craig D. Idso, Robert M. Carter, S. Fred Singer og teamet rundt dem har levert en 1200 siders rapport som de hevder er "oppdatert, objektiv, og i tråd med vitenskapelige metodekrav" ("comprehensive, objective, and faithful to the scientific method."

Kriteriene for IPCCs CAGW-alarmisme avkreftes innledningsvis
NIPCC-rapporten siterer tusenvis av fagfellevurderte arbeider som IPCC systematisk har ignorert, og sier at "det fins ingen empiriske bevis for påstanden om at 2°C utgjør noen trussel mot klodens økologi eller miljø" ("no empirical evidence exists to substantiate the claim that 2°C of warming presents a threat to planetary ecologies or environments"), og at IPCC "ikke kan framvise et eneste troverdig eksempel på at en oppvarming vil gi større kostnader enn en tilsvarende nedkjøling" ("no convincing case can be made that a warming will be more economically costly than an equivalent cooling"). 

Rapporten konkluderer at "selv om mengden av atmosfærisk CO2 dobles fra dagens nivå, så vil enhver oppvarming dette kan medføre være beskjeden og ikke påføre noen netto skade på verken det globale miljø eller menneskenes levevilkår" ("if the concentration of atmospheric carbon dioxide were to double, whatever warming may occur would likely be modest and cause no net harm to the global environment or to human well-being").

Breitbart News' oppsummering av nøkkelfunn i rapporten
Breitbart News har gitt en detaljert oppsummering av rapportens hovedfunn. Jeg skal gjengi en del av dette her. Kilde: http://www.breitbart.com/Big-Government/2013/09/16/PLS-HOLD-FOR-TUESDAY-9-17-AFTER-11AM-ET-Climate-Study-Evidence-Leans-Against-Human-Caused-Global-Warming

NIPCC sier at IPCC står i en beklagelig motsigelse til vitenskapelig metode ("contradiction of the scientific method"), fordi IPCC antar som implisitt og korrekt hypotese at "dangerous global warming is resulting, or will result, from human-related greenhouse gas emissions", og at IPCCs plikt derfor er å finne empiriske bevis og argumenter for denne hypotesen "(collect evidence and make plausible arguments in the hypothesis's favor)".

Problemet er imidlertid, som det sies i NIPCC-rapporten, at bevisbyrden nå i stor grad peker i motsatt retning av denne hypotesen:

Sammenbruddet i IPCCs sensistivitetspåstander
IPCCs første hovedpåstand var at "a doubling of atmospheric CO2 would cause warming between 3°C and 6°C." Dette har som kjent vist seg betydelig overdrevet, om det har noe sannhet i det hele tatt. Likevel, skriver NIPCC, ignorerer IPCC "mounting evidence that climate sensitivity to CO2 is much lower than its models assume."

Om AGW/CO2-hypotesen konkluderer NIPCC-rapporten med at:

- "atmospheric carbon dioxide (CO2) is a mild greenhouse gas that exerts a diminishing warming effect as its concentration increases", og at
- selv en dobling av konsentrasjonen av "atmospheric CO2 from its pre-industrial level, in the absence of other forcings and feedbacks, would likely cause a warming of ~0.3 to 1.1°C, almost 50% of which must already have occurred"

NIPCC viser her til det velkjente faktum at oppvarmingen fra 1980-tallet sluttet på slutten av 1990-tallet (1997) og at den globale temperatursituasjonen har deretter vært stabil.

IPCC har i forrige rapport også hevdet at "CO2 caused an atmospheric warming of at least 0.3°C over the past 15 years." NIPCC sier derimot at "IPCC used incomplete climate models in their Research" og at "no excess warming has been demonstrated."

Det manglende hot spot i troposfæren
IPCC har fra starten antatt at et såkalt "hot spot" i øvre troposfære i de tropiske områder ville bekrefte deres CO2-hypotese, men også her har IPCC fått feil: "observations from both weather balloon radiosondes and satellite MSU sensors show the opposite."

Polområdenes motsatte temperaturtrender falsifiserer CO2-hypotesen ytterligere
Videre har IPCC forutsatt at begge polarområder skulle oppvarmes raskere enn resten av verden. Men feil igjen: "the large polar East Antarctic Ice Sheet has been cooling since at least the 1950s."

Det vitenskapelig forkastelige i forhåndskonkluderinger
NIPCC viser til det faglige problemet med IPCC ved at de gjorde "climate change into a political issue long before the science was sufficiently advanced to inform policymakers" og at "most government signatories to the UN's Framework Convention on Climate Change have deferred to the monopoly advice of the IPCC in setting their national climate change policies."

Enorme samfunnskostnader og politiske feilvurderinger forårsaket av feilaktig alarmisme
"More than 20 years down the track, it is now evident this approach has been mistaken", skriver NICPC . "One result has been the expenditure of hundreds of billions of dollars implementing energy policies that now appear to have been unnecessary, or at least ill-timed and ineffective."

NIPCC's funn medfører dermed naturlig nok helt andre anbefalinger og konklusjoner enn IPCCs ubegrunnet alarmistiske, som nå i flere tiår har villedet IPCC og dets "related agencies, bureaus, and commissions at the United Nations," og her nevner NIPCC-rapporten bl.a. at man har gjort disse mistakene:

- troen på IPCCs klimavitenskapelige "sannheter om den faktiske utvikling";
- å ikke hente råd fra "independent, nongovernment organizations and scientists who are free of financial and political conflicts of interest";
- ikke tillate individuelle nasjoner å "take charge of setting their own climate policies based upon the hazards that apply to their particular geography, geology, weather, and culture"; og
- ikke respektere at "the theoretical hazard of dangerous human-caused global warming is but one small part of a much wider climate hazard," som er like mye et "geological as it is a meteorological issue."

Observerte trender er trygt innenfor naturlig variabilitet
Rapporten sier videre at:
- "a few tenths of a degree of additional warming, should it occur, would not represent a climate crisis" fordi jordens temperatur over nylig geologisk tid - har "fluctuated naturally between about +4°C and -6°C with respect to twentieth century temperature. A warming of 2°C above today, should it occur, falls within the bounds of natural variability."

Og for å imøtegå IPCC-alarmistene på deres egen banehalvdel, sier NIPPC-forfatterne at:
- "Even if a future warming of 2°C occurs, it would cause geographically varied ecological responses, no evidence exists that those changes would be net harmful to the global environment or to human well-being".
- Dette fordi "the current level of ~400 ppm" viser at "we still live in a CO2-starved world. Atmospheric levels 15 times greater existed during the Cambrian Period (about 550 million years ago) without known adverse effects."

Spikeren i kista
NIPPC peker på det for IPCC drepende faktum at verden har ikke hatt registrerbar/signifikant oppvarming de siste 16 år på tross av 8% økning i atmosfærisk CO2, "which represents 34% of all extra CO2 added to the atmosphere since the start of the industrial revolution."

Likevel fortsetter IPCC å postulere og gjenta sine feilaktige antakelser om at:
- "increases in atmospheric CO2 precede, and then force, parallel increases in temperature";
- "solar forcings are too small to explain twentieth century warming
"; og at
- "a future warming of 2°C or more would be net harmful to the biosphere and human well-being."

Og iht. lekkasjene fra den kommende A5-rapporten vil IPCC fortsette sine sirkelslutninger ("circumstantial evidence") for å opprettholde sin støtte til sin AGW-alarmisme, med argumenter som:
"an unusual melting" that is occurring in mountain glaciers, Arctic sea ice, and polar icecaps,"
- "rising global sea Levels",
- an increase in "droughts, floods, and monsoon variability and intensity,"
- "more intense "wildfires, rainfall, storms, hurricanes, and other extreme weather events,"
og en
- "unusual melting of Boreal permafrost or sub-seabed gas hydrates is causing warming due to methane release."

NIPCCs rapport avslører disse påstandene gjennom en omfattende mengde fagfellevurderte arbeider som IPCC altså har valgt å overse og/eller latterliggjøre, og konkluderer at
- "neither the rate nor the magnitude of the reported late twentieth century surface warming (1979–2000) lay outside normal natural variability,"
- "solar forcings of temperature change are likely more important than is currently recognized, and evidence is lacking that a 2° C increase in temperature (of whatever cause) would be globally harmful."


Og til slutt:
"We conclude no unambiguous evidence exists for adverse changes to the global environment caused by human-related CO2 emissions. In particular,
- the cryosphere is not melting at an enhanced rate;
- sea-level rise is not accelerating;
- no systematic changes have been documented in evaporation or rainfall or in the magnitude or intensity of extreme meteorological events;
- and an increased release of methane into the atmosphere from permafrost or sub-seabed gas hydrates is unlikely."


Og: "Forward projections of solar cyclicity imply the next few decades may be marked by global cooling rather than warming, despite continuing CO2 emissions"

Og helt til slutt advares det mot bruk av "imperfect deterministic climate models to advocate for a "one size fits all" climate policy", og at "policymakers should resist pressure from lobby groups to silence scientists who question the authority of the IPCC to claim to speak for 'climate science.'"

Da gjenstår bare en ting for min del:

Et håp om at dette leses - og forstås - av våre media slik at galskapen ikke får gå upåtalt lenger enn høyst nødvendig, og at reelt miljøvern kan komme i fokus igjen, etter klimahypens flere tiår med villfarelser og herjing i verdens statsbudsjetter og de vitenskapsetiske prinsipper.

PS: WUWT har nå tatt opp saken
Mens jeg skrev dette, kom WUWT med sin kommentar til NIPCC-rapporten:
http://wattsupwiththat.com/2013/09/19/real-climate-science-the-ipcc-doesnt-want-you-to-see/#more-94114

PS2: Møter politikere og media opp i Washington DC mandag 23. sept?
To orienteringer om klimaendringer vil bli holdt i den amerikanske hovedstaden av NIPCC-eksperter på mandag, der tittelen på temaet sier det meste:   

"Climate Change Reconsidered: Science the UN will exclude from its next IPCC climate report"

Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Nok en glimrende oppsummering av et viktig tema, Tele. Takk!

Etter å ha lest alt dette nå, og kanskje vært borti de fleste eksemplene en eller flere ganger hver for seg de siste årene, slår det meg, noe som også framgår av det du skrev, at vi allerede har hatt mange nok år etter at skremslene startet til å falsifisere de fleste alarmistiske påstandene de har kommet med. Tiden har tross alt gått, og den har ikke vært på deres side.

Jeg skrev en tid tilbake om hvor forferdelig det plutselig hastet utover 90-tallet, og da som nå antar jeg at denne panikken skyldtes at de klokeste hodene blant dem forlengst var klar over at den globale temperaturtrenden atter ville snu, som den har gjort utallige ganger tidligere. Hvordan disse folkene har det nå kan vi jo bare tenke oss. Full panikk kan være en for svak betegnelse.

Bedre blir det vel ikke for dem at Judith Curry til min store glede virkelig har skrudd opp skeptiker-volumet sitt de siste ukene. Sannelig ei dame med bein i nesa, selv om jeg har vært tildels kraftig uenig med henne i enkelte saker fra tid til annen. Men jeg er jo ikke engang enig med meg selv fra dag til dag, så jeg er tvilsomt noe å tune kronografen etter før en samstemt aksjon.

Alt i alt ser det bedre ut nå enn det gjorde etter AR4-utgivelsen i '07, og det er jeg glad for.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

#2
Takk for det, Joste!

Jeg noterer med tilfredshet at verdenspressen lukter mer og mer hvordan det egentlig står til med IPCC som "vitenskapsforvalter":

IPCC er håpløst akterutseilt mh.t å fange opp ny og realistisk klimaforståelse og bruker nesten all energi på å forsvare tapte skanser

Dette blir tydelig påpekt av stadig flere uavhengige forskere nå, mens IPCC fossror og legger ut dekningsrøyk over hele arket, som Mail Online skriver nå:
"Last night IPCC communications chief Jonathan Lynn refused to comment, saying the leaked report was 'still a work in progress'".

Det er virkelig brann i rosenes leir nå - ikke mange medier ville levert et så drepende understatement for bare kort tid siden!

Se LINK: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2420783/Worlds-climate-scientists-confess-Global-warming-just-QUARTER-thought--computers-got-effects-greenhouse-gases-wrong.html#ixzz2fQEb1v1T

Her slås flg. smertelige fakta for IPCC fast:

The 31-page 'summary for policymakers' is based on a more technical 2,000-page analysis which will be issued at the same time. It also surprisingly reveals: IPCC scientists accept their forecast computers may have exaggerated the effect of increased carbon emissions on world temperatures  – and not taken enough notice of natural variability.

They recognise the global warming 'pause' first reported by The Mail on Sunday last year is real – and concede that their computer models did not predict it. But they cannot explain why world average temperatures have not shown any statistically significant increase since 1997.

They admit large parts of the world were as warm as they are now for decades at a time between 950 and 1250 AD – centuries before the Industrial Revolution, and when the population and CO2 levels were both much lower.

The IPCC admits that while computer models forecast a decline in Antarctic sea ice, it has actually grown to a new record high. Again, the IPCC cannot say why.

A forecast in the 2007 report that hurricanes would become more intense has simply been dropped, without mention. This year has been one of the quietest hurricane seasons in history and the US is currently enjoying its longest-ever period – almost eight years – without a single hurricane of Category 3 or above making landfall.


Stadig flere tungvektere ber nå om å få avskaffet hele uvesenet:

Se bare her: One of the report's own authors, Professor Myles Allen, the director of Oxford University's Climate Research Network, last night said this should be the last IPCC assessment – accusing its cumbersome production process of 'misrepresenting how science works'.

Han sier videre at: "Despite the many scientific uncertainties disclosed by the leaked report, it nonetheless draws familiar, apocalyptic conclusions – insisting that the IPCC is more confident than ever that global warming is mainly humans' fault".

Judith Curry har også fått nok:
Last night Professor Judith Curry, head of climate science at Georgia Institute of Technology in Atlanta, said the leaked summary showed that 'the science is clearly not settled, and  is in a state of flux'.

She said  it therefore made no sense that the IPCC was claiming that its confidence in its forecasts and conclusions has increased.

For example, in the new report, the IPCC says it is 'extremely likely' – 95 per cent certain – that human  influence caused more than half  the temperature rises from 1951 to 2010, up from 'very confident' –  90 per cent certain – in 2007.

Prof Curry said: 'This is incomprehensible to me' – adding that the IPCC projections are 'overconfident', especially given the report's admitted areas of doubt.IPCCs propagandamøte i Stockholm starter snart: Vil de bli avkrevet svar på flausene sine?

Her er litt av Mail Onlines kommentarer i den forbindelse:

Starting a week tomorrow, about 40 of the 250 authors who contributed to the report – and supposedly produced a definitive scientific consensus – will hold a four-day meeting in Stockholm, together with representatives of most of the 195 governments that fund the IPCC, established in 1998 by the World Meteorological Organisation (WMO) and the United Nations Environment Programme (UNEP).

The governments have tabled 1,800 questions and are demanding major revisions, starting with the failure to account for the pause.

Prof Curry said she hoped that  the 'inconsistencies will be pointed out' at the meeting, adding: 'The consensus-seeking process used by the IPCC creates and amplifies biases in the science. It should be abandoned in favour of a more traditional review that presents arguments for and against – which would  better support scientific progress, and be more useful for policy makers.' Others agree that the unwieldy and expensive IPCC assessment process has now run its course.

Prof Allen said: 'The idea of producing a document of near-biblical infallibility is a misrepresentation of how science works, and we need to look very carefully about what the IPCC does in future.'

Climate change sceptics are more outspoken. Dr Benny Peiser, of the Global Warming Policy Foundation, described the leaked report as a 'staggering concoction of confusion, speculation and sheer ignorance'.

As for the pause, he said 'it would appear that the IPCC is running out of answers .  .  . to explain why there is a widening gap between predictions and reality'.


Så sent som IPCCs 2012-utkast overså fullstendig stansen i global oppvarming!
The 2012 draft makes no mention of the pause and, far from admitting that the  Middle Ages were unusually warm, it states that today's temperatures are the highest for at least 1,300 years, as it did in 2007. Prof Allen said the change 'reflects greater uncertainty about what was happening around the last millennium but one'.

A further change in the new version is the first-ever scaling down of a crucial yardstick, the 'equilibrium climate sensitivity' – the extent to which the world is meant to warm each time CO2 levels double.

As things stand, the atmosphere is expected to have twice as much CO2 as in pre-industrial times by about 2050. In 2007, the IPCC said the 'likeliest' figure was 3C, with up to 4.5C still 'likely'.


Now it does not give a 'likeliest' value and admits it is 'likely' it may be as little as 1.5C – so giving the world many more decades to work out how to reduce carbon emissions before temperatures rise to dangerous levels.

As a result of the warming pause, several recent peer-reviewed scientific studies have  suggested that the true figure for the sensitivity is much lower than anyone – the IPCC included – previously thought: probably less than 2C.


Og dermed må altså kommunikasjonssjefen ut og ro:
Last night IPCC communications chief Jonathan Lynn refused to comment, saying the leaked report was 'still a work in progress'.

TØR VI HÅPE PÅ AT OGSÅ NORDISKE MEDIER BEGYNNER Å LUKTE HVOR DETTE BÆRER HEN?   
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

Her er selve rosinen i pølsen i NIPCCs arbeid, den 14-siders "Summary for Policymakers".

http://heartland.org/media-library/pdfs/CCR-II/Summary-for-Policymakers.pdf

Denne er et must for alle dere som er aktivt med i klimadebatten og vil ha den ulitmate oversikt for IPCCs elendighet.
Her er samlesiden med hovedankepunktene mot IPCC:


FIGURE 1
Summary of NIPCC's Findings


• Atmospheric carbon dioxide (CO2) is a mild greenhouse gas that exerts a diminishing warming
effect as its concentration increases.

• Doubling the concentration of atmospheric CO2 from its pre-industrial level, in the absence of
other forcings and feedbacks, would likely cause a warming of ~0.3 to 1.1°C, almost 50% of
which must already have occurred.

• A few tenths of a degree of additional warming, should it occur, would not represent a climate
crisis.

• Model outputs published in successive IPCC reports since 1990 project a doubling of CO2 could
cause warming of up to 6°C by 2100. Instead, global warming ceased around the end of the
twentieth century and was followed (since 1997) by 16 years of stable temperature.

• Over recent geological time, Earth's temperature has fluctuated naturally between about +4°C
and -6°C with respect to twentieth century temperature. A warming of 2°C above today, should it
occur, falls within the bounds of natural variability.

• Though a future warming of 2°C would cause geographically varied ecological responses, no
evidence exists that those changes would be net harmful to the global environment or to human
well-being.

• At the current level of ~400 ppm we still live in a CO2-starved world. Atmospheric levels 15 times
greater existed during the Cambrian Period (about 550 million years ago) without known adverse
effects.

• The overall warming since about 1860 corresponds to a recovery from the Little Ice Age
modulated by natural multidecadal cycles driven by ocean-atmosphere oscillations, or by solar
variations at the de Vries (~208 year) and Gleissberg (~80 year) and shorter periodicities.

• Earth has not warmed significantly for the past 16 years despite an 8% increase in atmospheric
CO2, which represents 34% of all extra CO2 added to the atmosphere since the start of the
industrial revolution.

• CO2 is a vital nutrient used by plants in photosynthesis. Increasing CO2 in the atmosphere
"greens" the planet and helps feed the growing human population.

• No close correlation exists between temperature variation over the past 150 years and humanrelated
CO2 emissions. The parallelism of temperature and CO2 increase between about 1980
and 2000 AD could be due to chance and does not necessarily indicate causation.

• The causes of historic global warming remain uncertain, but significant correlations exist between
climate patterning and multidecadal variation and solar activity over the past few hundred years.

• Forward projections of solar cyclicity imply the next few decades may be marked by global
cooling rather than warming, despite continuing CO2 emissions.
[/i]

Source: "Executive Summary," Climate Change Reconsidered II: Physical Science (Chicago, IL: The
Heartland Institute, 2013).
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

seoto

Sitat fra: Telehiv på september 20, 2013, 11:18:37 AM
TØR VI HÅPE PÅ AT OGSÅ NORDISKE MEDIER BEGYNNER Å LUKTE HVOR DETTE BÆRER HEN?

Veldig hyggelig å se deg i fart igjen, Tele :) Ja, det blir spennende å se hva som vil skje i tida framover. Men min tillit til norsk MSM er temmelig tynnslitt.

Imidlertid ser det ut som om Mail Online virkelig er i slaget for tiden!

SitatWorld's top climate scientists told to 'cover up' the fact that the Earth's temperature hasn't risen for the last 15 years

* Leaked United Nations report reveals the world's temperature hasn't risen for the last 15 years
* Politicians have raised concerns about the final draft
* Fears that the findings will encourage deniers of man-made climate change
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Telehiv

#5
Takk for det, seoto!

De neste par ukene kommer til å gi viktige signaler om hvorvidt IPCC klarer å manipulere verden en stund til, eller om media og politikere - og ikke bare selvstendig tenkende forskere - begynner å fatte at noe er riv ruskende galt med hele klimatilnærmingen i IPCC.

Det som er tydelig er uansett at det de siste årene - inkludert her på forumet etter mange, lange og gode debatter! - er blitt en mye mer samordnet forståelse av hva som ikke holder faglig mål i IPCC-påstandene, og som følgelig også er blitt empirisk tilbakevist over de siste to tiår. Det har jo vist seg at teoretisk kritikk av IPCC-påstandene ikke nytter; det blir summarisk avvist og ignorert grunnet organisasjonens overveldende institusjonelle overmakt.

Det er her NIPCC-arbeidet kommer så betimelig inn nå, med henvisning til en lang strøm av fagfellevurdert forskning og dokumentert empiri foretatt av tunge forskere som man ikke i det uendelige kan avvise, ignorere og dumliggjøre.   
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Amatør1

Sitat fra: Telehiv på september 20, 2013, 11:18:37 AM
As things stand, the atmosphere is expected to have twice as much CO2 as in pre-industrial times by about 2050. In 2007, the IPCC said the 'likeliest' figure was 3C, with up to 4.5C still 'likely'.

Now it does not give a 'likeliest' value and admits it is 'likely' it may be as little as 1.5C – so giving the world many more decades to work out how to reduce carbon emissions before temperatures rise to dangerous levels.

Kan noen minne norske politikere på at IPCC er uenig med CICERO om det fiktive "togradersmålet"? IPCC mener i AR5 det er nådd, og CICERO mener det glipper.

Ikke det at noen av dem har rett, men bedre intern konsensus blant alarmister må vi vel kunne vente? Eller tilhører CICERO de 3%?
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Telehiv

Sitat fra: Amatør1 på september 20, 2013, 16:41:28 PM
Eller tilhører CICERO de 3%?

Humre, humre - egentlig tror jeg Cicero har mest lyst til å være et helt annet sted enn i klimadebatten snart....
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

BorisA

Sitat fra: seoto på september 20, 2013, 12:01:36 PM
Sitat fra: Telehiv på september 20, 2013, 11:18:37 AM
TØR VI HÅPE PÅ AT OGSÅ NORDISKE MEDIER BEGYNNER Å LUKTE HVOR DETTE BÆRER HEN?

Veldig hyggelig å se deg i fart igjen, Tele :) Ja, det blir spennende å se hva som vil skje i tida framover. Men min tillit til norsk MSM er temmelig tynnslitt.

Imidlertid ser det ut som om Mail Online virkelig er i slaget for tiden!

SitatWorld's top climate scientists told to 'cover up' the fact that the Earth's temperature hasn't risen for the last 15 years

* Leaked United Nations report reveals the world's temperature hasn't risen for the last 15 years
* Politicians have raised concerns about the final draft
* Fears that the findings will encourage deniers of man-made climate change
Støtter Seoto her, alltid en fryd å lese Telehivs innlegg  :)
Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare.

Telehiv

#9
Først, takk til BorisA for hyggelige ord!

Jeg tenkte å ta opp et tema som jeg ikke omtalte innledningsvis i introen til NIPCC-rapporten:

Tøvet rundt akselererende havstigning

Dette er selvsagt koblet til påstandene rundt smelting av klodens samlede landbreer. Som ville vært relevant hvis forutsetningen (akselererende global oppvarming) hadde vært korrekt. Som kjent har havet i globalt gjennomsnitt hatt en jevn stigning siden siste istid, en kombinasjon av vanntilsig fra land, og en mer ukjent/uavklart faktor rundt samlet global landheving/synking/platetektonikk (bl.a. ifm. endringene i ismasse og tilhørende gravitasjon) som stadig flere antar kan være en balanserende faktor bak den overraskende stabile havstigningen over så lange perioder.   

Men nå er problemet for IPCC og deres lakeier at der er ingen akselererende global oppvarming, alt tyder på at vi fremdeles er innenfor helt naturlige tredveårige variasjoner, og dermed kan se for oss et par kalde tiår før det igjen lunkes litt i skråningene en gang midt på 2030-tallet. Kort sagt: Dagens oppvarmingsalarmisme er en banal framskriving av et par varme tiår på 1980-90-tallet. Derfra har man bygd et elfenbenstårn av alarmisme om en "never-ending-disaster".

Men vi som har levd en stund husker som kjent et helt analogt tøv på 1970-tallet, da man banalt framskrev de kaldere 1950-60-årene til en ny istid....

Men som NIPCC-rapporten slår fast (og IPCC-folk med litt av skamfølelsen i behold alt har innrømmet):

1. Verden har ikke blitt varmere enn naturlig variasjon har bidratt til før
2. Middelalderen (før påstandene om menneskeskapt CO2 kan misbrukes til noe som helst) har fått tilbake sin status som minst like varm som nåtiden
3. Antarktis (nesten 90% av global ismengde) har vokst i flere tiår
4. En rekke ubegrunnede krisevarsler for Grønland har måttet bli "normaliserte"
5. Arktis fryser til igjen (og det skal det jo, vi er inne i den nye kalde 30-års perioden nå iht. naturlige variasjoner; det varme "restvannet" fra de store havstrømmene måtte bare rekke å bli nedkjølte igjen etter de forutgående varmere tiårene på 1980-90-tallet)
6. Og solen har rykket tilbake på plass som noe man må forstå i klimasammenheng (IPCC har jo skjult alle solfaktorer bak sin uredelige "klimasolkrem")
7. Osv.

Kort sagt: Grunnlaget for akselererende havstigning er ikke tilstede. Saken har bare vært enda en utslenging av uvitenskapelige og spekulative skremsler.

Og til stor glede for flere enn meg, vil jeg håpe, begynner "skikkelige folk" å få spalteplass for å fortelle om dette.
Det siste på dette området er at Steve Gorham har fått spalteplass i Washington Times (dessverre ikke Washington Post - foreløpig!):
http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/climatism-watching-climate-science/2013/sep/19/sea-level-rise-climate-change-and-ocean-natural-va/     

Og som vanlig når slikt skjer, henger WUWT seg på og utdyper gjerne med litt ekstra stoff og noen illustrerende grafer og figurer:
http://wattsupwiththat.com/2013/09/20/sea-level-rise-climate-change-and-an-ocean-of-natural-variability/

Igjen; vi kan akkurat nå være vitne til at MSM begynner en skikkelig nedristing av klimaslyngler fra en rekke trær i Alarmistskogen....
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Amatør1

Takk for flotte innlegg, Tele. En fryd for øyet og hjernen!

Sitat fra: Telehiv på september 21, 2013, 10:30:55 AM
et par kalde tiår før det igjen lunkes litt i skråningene en gang midt på 2030-tallet.

Hehehe.... du har ordet i din makt, Tele!  ;D  ;D

Sitat fra: Telehiv på september 21, 2013, 10:30:55 AM
Igjen; vi kan akkurat nå være vitne til at MSM begynner en skikkelig nedristing av klimaslyngler fra en rekke trær i Alarmistskogen....

Her må jeg nok arrestere deg (du skal få slippe å bli tauet inn til Murmansk, dog). MSM har ingen ideell interesse av å riste ned klimaslyngler fra pengetrærne i Alarmistskogen. Det du er vitne til er en stigende frykt for selv å bli ristet ned, og frykten er vel begrunnet. Det er brann i rosenes leir. Alarmistene har begynt å spise sine egne, dvs. det gjelder å riste ned noen av sine kameratslyngler før kameratslynglene rister ned dem.

Så enkelt er det.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Telehiv

#11
Amatør1,
takk for at du setter pris på mine tidvise forsøk på å bryte løs fra gravalvoret i klimadebatten; det er jo mitt håp at man kan få fram seriøse poenger på litt underholdende måter også, jfr. Piet Hein (i hans Kumbels Gruk'er):

Den som kun tar spøk for spøk,
og alvor kun alvorlig,
han og hun har faktisk fattet
begge deler dårlig.


Og ja, jeg deler din tro på at det vil bli mye indre kannibalisme i klimaroseleiren framover:

Prestrud, Jansen, et al i Cicero og Bjerknes: "Nei, det sa jeg da ikke!? Jeg er feilsitert!!"
Willy Fjeldskaar (i en tenkt kommentar til de ovenståendes forsøk på å lære seg gravitasjonslovene: "Her er den store gangetabellen og ei kuleramme")
Terje Wahl: "Hva var det jeg sa? Min skepsis til de mest ytterliggående alarmistene var berettiget"
Stoltenberg: "Nei, jeg var aldri en sterk talsmann for den mest alarmistiske klimaideologien"
Borten Moe: "Æ trudd alder på det deran; men no' må man jo si for å bli minister"
Osv.....

 

Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

#12
Bob Carters AGW-kritiske essay tidligere i år: Et forvarsel på tilsvarende IPCC-kritikk som den NIPCC legger fram nå

Som en viktig forløper til den nye NIPCC-rapporten - og som et viktig eksempel på at den faglige kritikken mot IPCC-villfarelsene er i ferd med å samles i et tydelig og sterkt bilde - bør man absolutt se på geologen Bob Carters oppsiktsvekkende og mye diskuterte essay om fraværet av empiriske observasjoner som kunne understøtte AGW/CO2-hypotesen:

"An Alternative View from Down Under"

Carter påpekte der at hypotesen feiler på 5 sentrale empiriske områder:

1) Stor økning i atmosfærisk CO2 har ikke produsert noen global oppvarming de siste 16 år

2) Observert oppvarming på 1900-tallet faller innenfor rammene for tidligere naturlige klimavariasjoner

3) Historisk har temperaturendringer kommet forut for endringer i atmosfærisk CO2

4) Globale klimamodellers projeksjoner om atmosfære- og havoppvarming støttes ikke av empiriske data

5) Oppvarming av Antarktis og den lavere ekvatoriale atmosfære predikert i klimamodellene har ikke inntruffet


M.a.o. en kortversjon av det NIPCC-rapporten nå banker enda fastere gjennom 1200 sider fagfelledokumentert materiale.
Se hans egen presentasjon her: http://wattsupwiththat.com/2013/01/30/global-warming-anthropogenic-or-not/#more-78404

PS: Jeg mener Carter har vært diskutert her inne tidligere rundt dette, men det er interessant å ny-lese ham nå når NIPCC kom med sin rapport.

Vi ser da to tydelige utviklingstrender vokse fram:

1. Vi begynner å se et tydelig bilde av hvordan hovedelementene i hele klimalarmismen males langsomt i stykker.
2. Nå er det snart bare IPCCs institusjonelle makt som hindrer hele organisasjonen fra å bryte fullstendig sammen som et troverdig vitenskapelig foretak.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Amatør1

Sitat fra: Telehiv på september 21, 2013, 12:11:45 PM
2. Nå er det snart bare IPCCs institusjonelle makt som hindrer hele organisasjonen fra å bryte fullstendig sammen som et troverdig vitenskapelig foretak.

Snart? Hviler de på noe annet enn institusjonell makt? Hva er i såfall det?
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Telehiv

#14
Siste panikkbortforklaring fra IPCC: Det er nå vulkaner som har skylden for manglende oppvarming siden 1998!

Farsen har ingen ende: En ny "lekkasje" fra IPCC, omtalt av bl.a. Willy Eschenbach på WUWT i kveld, er at den manglende oppvarmingen siden 1998 nå skyldes vulkaner.

Som kjent har vi tidligere lært fra IPCC at oppvarming skyldes AGW/CO2-effekten, mens nedkjøling skyldes naturlige variasjoner (selvsagt på tross av oppvarming som likevel foregår, bare ikke så tydelig pga. tilfeldige variasjoner som IPCCs klimamodeller ikke kan forutse eller ta hensyn til - for i det lange løp vil modellene vinne!) .

Men hvordan skal man forklare de naturlige variasjonene som er i ferd med å falsifisere hele alarmistmodell-byggverket - dvs. at temperaturer og kriser siden 1998 har nektet å følge modellenes ordre - uten at IPCCs tidligere latterliggjøring og fornekting av bl.a. solens betydning blir for åpenbar?!?

Her er en del av IPCC-bandens bortforklaringer som har endt i havari og pinligheter:

- "Hide the decline"-strategien/Climategate: Man prøvde innledningsvis med omfattende "omredigeringer" av vår tids målemetodikk bl.a. gjennom cherrypicking av data fra hhv. overflatestasjoner og satelittdata, kombinert med juksteringer av historiske data som kjølte ned den varme middelalder og varmet opp den lille istid - men samma faen: man har ikke klart å koke opp temperaturstigning etter 1998 som lever opp til hockeykøllas forventninger....
- Det manglende hot spot: Plutselig forsvant henvisningene til hot spot'et i troposfæren....
- Etter at forsøkene på datajuks i Antarktis ble avslørt: Nye måledata fra Antarktis blir tonet stadig mer med og holdt utenfor debatten (for der har som kjent ismengden økt i flere tiår).... 
- Trenberths dyphavshumor: Så prøvde man med at varmen er skjult i dyphavene, og høstet brølende latter...

- Siste halmstrå er nå altså at det er VULKANER sin skyld at verden ennå ikke har rettet seg etter klimamodellene...

- Det er bare ett problem: Hvilke vulkaner - og hvilke tilhørende mengder økte utslipp mer enn vulkanutslippene i perioden 1976-1998 (da det var varmere enn de siste 15 år) - er det i så fall snakk om? Som med dyphavene er jo dette det reneste rør - der er jo over angjeldende periode etter 1998 ikke observert vulkanmønstre som skulle tilsi noen kjøleeffekt av denne type. Dette vil seriøse forskere selvsagt raskt komme til å slå ned på når de får greie på hva som iht. disse lekkasjene nå kanskje vil bli hevdet i AR5. For her har IPCC-banden - på linje med dyphavssludderet - kokt opp en saus av en panikkforklaring som selvsagt vil bli skutt ned i flammer straks seriøse folk har fått sett nærmere på det.

For dette sludderet er det som er lekket fra IPCC nå:

"The forcing from stratospheric volcanic aerosols can have a large impact on the climate for some years after volcanic eruptions. Several small eruptions have caused an RF for the years 2008−2011 of −0.10  [–0.13 to –0.07] W m–2, approximately double the 1999−2002 volcanic aerosol RF" 

herav finner man at:

"The observed reduction in warming trend over the period 1998–2012 as compared to the period 1951–2012, is due in roughly equal measure to a cooling contribution from internal variability and a reduced 2 trend in radiative forcing (medium confidence). The reduced trend in radiative forcing is primarily due 3 to volcanic eruptions and the downward phase of the current solar cycle."

Dette med vulkaner (og den økte betydningen man plutselig har funnet) er så panisk og så fullstendig uten dokumentasjon og samsvar med historisk empiri etter 1998, og dermed også så kriminelt spekulativt og faglig svakt, at jeg er helt sikker på at en mengde forskere - dersom denne galskapen faktisk blir lansert i AR5 - finner at de må gripe inn mot dette umiddelbart.

For IPCC rygger så panisk nå at det er faktisk ikke grenser for hva som slenges ut for å prøve å unngå det absolutte faglige havari umiddelbart etter lanseringen i løpet av få dager!

Les og kos dere her: http://wattsupwiththat.com/PS: Glitrende innlegg av "Karbonbasert livsform" på VGN:

Varmisten Whit leverer først denne klassiske "skjul-deg-bak-forskningsmakta"-nonsenspåstanden til en tidligere Karbo-kommentar:

Whit: Videre oppvarming bygger på grunnleggende fysikk.

Dermed skjerper Karbo egget skikkelig, og leverer denne suverene framstillingen av varmistenes kaotiske faglige liv for tiden:

"Er det drivhusdebatten du tenker på her?
Drivhus eller ikke, videre oppvarming er en prediksjon bygd på en hypotese. Og de forutsetningene som var innebygde i klimamodellene, har vist seg å ikke holde stikk.
Jeg minner om at enkelte har simulert output fra noen klimamodeller ved hjelp av enkle ligninger for klimasensitivitet. Dette forteller at klimasensitiviteten er den sentrale hypotesen i modellen - og muligens at mesteparten av superduperdatasimuleringen er overflødig(!)
Et spørsmål blir da hvor lenge CO2-kurven og temperaturkurven kan fortsette i hver sin retning før varmistene anser sin egen hypotese som falsifisert.
Et annet spørsmål er selvfølgelig hvorfor "variabiliteten" i klimaet kan forklare den uforutsette "pausen" i dag, men ikke den forutgående oppvarmingen.
Problemet framtrer ganske så tydelig: Klimaforskningen kan ikke kvantifisere naturlig variabilitet og sannsynligvis heller ikke eksterne pådriv (solen) riktig, og derfor kan de heller ikke si noe sikkert om et eventuelt menneskelige bidrag.

Varmistene er i vanskeligheter, og det er ikke skeptikernes feil, men deres egne prediksjoner og deres egen opptreden som ufeilbarlige klimamestre."


Syntes dette burde siteres, for dette er klimamakt-problematikken i et nøtteskall!
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten