IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise

Startet av Telehiv, mai 21, 2014, 22:32:23 PM

« forrige - neste »

Telehiv

Forcing og tilbakestråling: Sentrale forutsetninger for IPCCs svindelfysikk
Med støtte i faglige diskurser bl.a. med min meningsfelle AlecM (hadde han ønsket navnet sitt offentliggjort hadde han gjort det) rundt IPCCs manipulering med forcing- og tilbakestrålingsforhold, skal jeg her beskrive hvordan klassisk fysisk teori misbrukes til å overdrive den drivhusabsorberte IR-komponenten 5.1 ganger. 

IPCCs sentrale fysiske "trick" er å innføre begrepet "forcing", der de hevder at LWIR (langbølget infrarød stråling) fra himmelen gir såkalt "back radiation".
Problemet er at en slik "tilbakestråling" ikke eksisterer iht fysikkens korrekt anvendte lover utenfor IPCC-miljøet:

IPCCs "forcing"-begrep forutsetter at nettoenergi overføres til jordoverflaten ved solgenererte kortbølger (SW) og atmosfærisk langbølge (LW) stråling.
Men standard fysikk støtter ikke dette, den fastsetter i stedet begge som forskjellene i "irradians" (helt eksakt: forekommende elektromagnetisk strålingsstyrke per områdeenhet for en overflate) ifht. Stefan-Boltzmanns ligninger.

For å få sammenheng i sin AGW/CO2-hypotese anvendt i klimamodeller må IPCC derfor trikse rundt disse fundamentale fysiske lovene. Det er påfallende at ikke trenede, anerkjente fysikere står opp og slår i bordet og forteller hvor galt dette bærer av sted:

IPCCs forkrøplede varmetransportfysikk:
IPCC starter med at SW-senderen er solen med 5,500 grader K. SW-mottakeren som hovedsakelig er jordoverflaten, er kaldere men har fremdeles irradians med en netto SW-overflate oppvarmingsrate = (Sigma(F1.T_sol^4 – F2.T_overflate^4). Sigma er her S-B konstanten (Stefan–Boltzmann-konstanten), og F1 og F2 er parametre som avhenger av skyer, osv. Ts er temperaturer. Dette utgjør +160 W/m^2 (middel). Mht. ekvilibrium overføres denne varmefluksen til atmosfæren som 97 W/m^2 konveksjon/latent varme, 63 W/m^2 virkelig netto IR der 40 W/m^2 går ut i rommet.

Å!? Er dette virkelig riktig fysikkforståelse utover den lille gruppen som styrer tenkningen i IPCC?
Nei, det er ikke det, og jeg skal vise hvorfor:

Standard fysikks versjon
I standard fysikk tilsvarer netto LW overflatevarme netto LW IR = (Sigma(F3.T_atmosfære^4 – F4.T_overflate^4), numerisk -63 W/m^2 = (333 W/m^2 – 396 W/m^2). Energilagring blir da 160 W/m^2 (SW oppvarming) -97 W/m^2 (konveksjon) -63 W/m^2 (netto overflate LW IR) = 0 W/m^2. Siden netto overflate IR-utstråling i GHG hovedbåndet (GHG=drivhusgasser) er null, er der ingen atmosfærisk oppvarming fra dette.

Men dette falsifiserer jo IPCCs klimamodeller?
Ja, det er nettopp det det gjør. Men topp anerkjente fysikere må stå fram og fortelle dette - det nytter ikke at en anonym stemme på klimaforskning.com målbærer dette. Det kan altfor lett overses og/eller avvises.

Men her er uansett den mest korrekte fysiske falsifisering av IPCCs varmetransportblundere jeg har klart å samle sammen på de 20 årene dette overnasjonale maktorganet har fått lov å terrorisere fri forskning med sitt konsensustyranni - basert på feil fysikk.

Vi tar det punkt for punkt slik at andre kan etterprøve og bruke dette i andre sammenhenger:

1) IPCC bygger sin teori på 396 W/m^2  LW irradians og et såkalt "black body" nivå (16 grader C) som et virkelig IR fluks, når det i virkeligheten er det potensielle fluks til et fall mot absolutt null.
2) Derfor er sannheten bare 63 W/m^2.
3) For å fjerne denne forskjellen opprettes verdien 333 W/m^2 LW irradians (målt med såkalte "pyrgeometre" rettet mot atmosfæren) som gir ekstra overflatevarme der standard fysikk sier (om en normal temperaturgradient) at den ikke kan overføre energi til overflaten.

Hvis vi hadde hatt en eneste modig nok og dyktig nok fysiker her i landet, ville han sagt at dette er "en grunnleggende vitenskapelig feil det må ordnes opp i".
Men la oss følge logikken videre i hvorfor denne mindreverdige fysikkanvendelsen får fortsette å leve:

Produktet av IPCCs misbruk av fysikk
Når tallknuserne Steve McIntyre og Ross McKitrick viste at IPCCs klimamodeller var slik konstruert at "de vil gi oppvarming selv matet med en telefonkatalog" gjennom bl.a. feil bruk av algoritmer og statistikk, så var det også dette fysikkmisbruket de støtte på:
 
1) IPCC legger altså til - helt uten dokumentert og eksperimentell verifikasjon - 97 W/m^2 konveksjon som gir 493 W/m^2, som er 3x virkelig oppvarming
2) IPCC konstruerer så (ved et offset-trick) verdien 238.5 W/m^2 ved å feilbruke Kirchhoff's strålingslov mot (den semi-transparente) ToA (toppen av atmosfæren). Dette kan man selvsagt ikke gjøre iht. de klassiske fysiske lover som gjelder utenfor IPCC.
3) Den residual (residual eller feilleddet/restleddet i en regresjonsanalyse er all variasjon i en effektvariabel som en modell ikke klarer å fange opp) som ca. 60% økt oppvarming representerer (3x virkelig drivhuseffekt), brukes så til å illudere en såkalt "positiv feedback".
4) Men for å få til dette må de også innføre ca. 25% ekstra lavnivå skyalbedo i etterprøvingen for å illudere den gjenværende varmen når den ekstralatente varmen (selvsagt) ikke varmer atmosfæren mer enn virkeligheten (som kan vises i målinger).

Konklusjon: Hva slags "vitenskap" er det her snakk om?

1) En kritisk test av IPCCs "vitenskap" mot klassisk fysikk avslører intet annet enn en bevisst vitenskapelig svindel
2) Manipulering av data brukes for å produsere mer varme i modellene enn hva som skjer i den virkelige verden
3) Den drivhusabsorberte IR-komponenten ender til slutt opp med å være overdrevet med en faktor på 5.1
4) Kompetente varmetransporteksperter vil raskt kunne avsløre dette som juks hvis de gikk inn for det

Jeg utfordrer alle fysikere til å motbevise hva som er framsatt her. Kjør debatt! 
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

Meteorologer kokte først opp historien om tilbakestråling
I 2012 opplyste vår venn AlecM noe interessant om hvor tilbakestrålingskonstruksjonen stammer fra; nemlig fra meteorologer:

After Climategate I set out to reverse engineer the IPCC variety of climate science. It has been faked, 6 basic physics' mistakes, 3 elementary. To be fair, one of those, the belief in 'back radiation' comes from meteorology and they're taught that fake physics. The net result is there can be no CO2-AGW, the positive feedback is obtained by a perpetual motion machine – 40^% increase in energy offset by imaginary cloud cooling so evaporation from the oceans is vastly exaggerated. Any professional engineer like me sees how it was done. Unfortunately too many scientists were fooled because you require detailed practical knowledge to work out it was always a fraud.

Om "Trenberth's missing heat" på Judith Currys sider, kommenterte AlecM den 30. mars 2013 dette iht. de samme synspunkter:

There is no missing heat. It's because Trenberth's 'back radiation' contradicts Maxwell's Equations. A pyrgeometer measure the net radiative field over all wavelengths. An FTIR measures the Planck Irradiation Function. These elements of electromagnetic energy transfer are standard physics. Climate Alchemy pretends to invent new physics, a perpetual motion machine.
That's why the climate models exaggerate surface IR absorbed by GHGs by a factor of ~6.85. Then in hind casting they offset the extra warming by claiming 2x low level cloud optical depth.
There is little net ~15 µm surface IR so little CO2-AGW.or positive feedback, an artefact of the models exaggerating sunlit ocean temperature and evaporation is proportional to its exponent at constant RH.
Start again folks with proper physics.


Kort sagt: En fagvenn i ånden, her legges ikke mye i mellom....
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Ewer Gladblakk.

SitatKort sagt: En fagvenn i ånden, her legges ikke mye i mellom....
Så sant som det er sagt, det Tele....og takk for den!  :)                                     
Løft kun ett bein om gangen.....ellers går du bare på snørra!

Jostemikk

Tele, det synes fra mitt sittested svært viktig å gjøre oppmerksom på noen forferdeligheter i regi warmisten Anthony Watts.

AlecM har skrevet krystallklart, særdeles saklig, men med enkelte kritiske stikk på WUWT. Dette førte til at han ble utsatt for en nesten usannsynlig usaklig oppførsel, ja direkte hyper-trolling, av Joel Shore, davidmhoffer, og Robert G. Brown, hvorav to har fysikkprofessorater.

Under siteres det ene innlegget til davidmhoffer, og legg spesielt merke til den kommentaren Anthony Watts har lagt inn under dette.

Sitatdavidmhoffer says:
May 21, 2014 at 10:19 pm

AlecM says:
May 21, 2014 at 9:58 pm
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

Anthony
The first time I ran into Doug Cotton on the web, I had no idea who he was and got into a full fledged argument with him. I soon discovered I was arguing with someone who just made up their own brand of physics and proclaimed it to be standard while failing to provide a single reference to any text book that supported his idiocy. I haven't the time or patience to rebut this complete bullsh*t at the moment, I'll leave it to Joel Shore and RGB who have both put him in his place already though he appears to not understand that's what has happened.

That said, his latest tirade is, to the best of my recollection, verbatim Doug Cotton. I suspect AlecM is either Doug Cotton, or simply a misguided acolyte cutting and pasting from Doug Cotton's drivel.

As always, your blog, your rules, but you know my opinion on this stupidity.

REPLY: Yes, I've considered that this is just another one of the dozen or so identities that Doug Cotton inhabits on his mission from clods, er slayers. But this comment is coming from the UK, not Australia. Might by John O'Sullivan under one of his sock puppet identities. Who knows? They are mostly interchangeable, language wise.

But problem solved by application of some off-topic troll slayer spray – Anthony

Dette er motbydelig, og jeg legger ut et innlegg i en ny tråd om dette og litt mer omfattende betraktninger.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Okular

Hehe, så det var ikke snakk om "Watt-onani" lenger, Telehiv? Akkurat dette AlecM påpeker her er jo tross alt tatt opp et utall ganger på dette forumet tidligere.

AlecM mener det er en 11K 'drivhuseffekt'. Den pussige ideen må han fri seg fra ...

Okular

Sitat fra: Jostemikk på mai 22, 2014, 16:33:46 PM
Dette er motbydelig, og jeg legger ut et innlegg i en ny tråd om dette og litt mer omfattende betraktninger.

Motydelig? Ja. Overraskende? Nei.

Jostemikk

Sitat fra: Okular på mai 22, 2014, 19:42:32 PM
Sitat fra: Jostemikk på mai 22, 2014, 16:33:46 PM
Dette er motbydelig, og jeg legger ut et innlegg i en ny tråd om dette og litt mer omfattende betraktninger.

Motydelig? Ja. Overraskende? Nei.

Jeg har ofte lurt på hvordan du har klart å holde tonen og sakligheten sånn noenlunde hver gang du har blitt utsatt for det samme hos Spencer, på WUWT og andre steder, Okular. De samme tåkeleggerne dukker opp hver eneste gang. De er som troll i esker. Spretter fram som på stikkord. Det ender med det samme hver gang. De nekter å svare på direkte spørsmål, du og andre blir karakterisert som troll og slayers, og mange av trådene blir stengt av Watts, ofte etter at han har kommet med direkte hån av de som er blant fåtallet og har opptrådt både saklig og høflig. Det mest patetiske er at nå har de begynt å henvise til hverandre som autoriteter på termodynamikk. Hvem trenger vel reell vitenskapelig argumentasjon så lenge man har autoriteter? :P

De "tror" på pyrgometre og tilbakestråling som småunger tror på julenissen. Nå fikk jeg nesten lyst til å fortelle hvor Santa-navnet stammer fra, men overlater til andre å stokke om på bokstavene...
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Okular

 ;D

Ja, jeg sier til meg selv omtrent hver eneste gang jeg stikker hodet mitt inn i vepsebolet (jeg har gjort det igjen nå på WUWT-tråden du henviste til  :P): "At du gidder!" Jeg VEIT jo at de ikke er interessert i noen reell diskusjon. Så hvorfor orker jeg å argumentere i det uendelige mot dem? Det litt plagsomme svaret er faktisk at jeg gjør det kun for min egen del, det er en egennyttig intellektuell øvelse å skulle spisse og utvikle sin egen forklaringsmodell fra stadig nye innfallsvinkler og beskrevet på stadig nye måter, søkenen etter den ugjendrivelige demonstasjonen. Ja, selv når du får inn et argument som de ikke har noe svar til, så vrir de seg bare unna, trekker seg ut og begynner på nytt på akkurat samme vis et annet sted til en annen tid. De veit at jeg bare er én røst. Og det er problemet med alle disse solitære røstene (som bl.a. AlecM, Konrad, Wilde og for så vidt Postma). De er for alene. For ærgjerrige. For steile. De (vi?) blir aldri enige oss imellom. Ikke på detaljene. Og det ødelegger. Blir aldri noen 'samlet front'. Lett å avfeie og latterliggjøre. Vi drukner i den store bølgen av gjentatt og gjentatt og gjentatt propaganda. DE veit det. Og VI veit det.

Dessverre (må man kanskje vel si) fortsetter jeg like fullt. På min høyst personlige jakt, altså, etter en vitenskapelig sannhet. Den politisk promoterte 'sannheten' er ikke min, for å si det sånn ...

Jostemikk

Sitat fra: Okular på mai 22, 2014, 20:46:22 PMDessverre (må man kanskje vel si) fortsetter jeg like fullt. På min høyst personlige jakt, altså, etter en vitenskapelig sannhet

Det er det eneste du kan gjøre, Okular. Og ikke la deg stresse allverdens over at det er "interne" uenigheter. Det får deg garantert til å bruke ei allerede skarp nøtt enda mer kreativt og søkende, og vi har jo alle erfart hva konsensus innebærer... Det er det stadige søket som er saken. Så får tiden, andres og ens egen kritiske sans vise hvem som var nærmest blinken.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

Sitat fra: Okular på mai 22, 2014, 20:46:22 PM
Dessverre (må man kanskje vel si) fortsetter jeg like fullt. På min høyst personlige jakt, altså, etter en vitenskapelig sannhet. Den politisk promoterte 'sannheten' er ikke min, for å si det sånn ...

Det er et nobelt mål! Det er sannheten jeg også søker, og ingenting provoserer så mye som triksing med sannheten. Hvis jeg skulle bli politiker, så måtte det bli i "Sannhetspartiet", for det er svindel og korrupsjon vi møter hver dag.

De gamle klassiske vitenskapsmenn (jeg liker ikke ordet 'forsker'), som Newton og de som kom før ham var nok også ute på personlig søken etter sannhet. Å stille seg i rekken bak disse trenger ingen unnskyldning, det er en stolt tradisjon som noen må ivareta.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Bebben

Det finnes en litt stillferdig røst som dukker opp her og der i den internasjonale klimadebatten under nicket "Cementafriend". Han bærer til torgs argumenter fra sin erfaring som ingeniør og design av industriovner, og utdanning som innebærer klassisk kunnskap om termondynamikk og varmeoverføring. Jeg tolker ham slik at han kritiserer klimaforskere og meteorologer for ikke å ha forstått en del grunnleggende kunnskaper innen termodynamikk. Han har også en blogg med svært sparsomt innhold, men her er fra ett av dem i anledning et innlegg av Roy Spencer nylig:

SitatThere are no instruments that directly measure radiation flux. Those that supposedly show a result from some mathematical equation need to be understood, calibrated and zeroed. There can be no radiation heat flux from a cool gas 1000′s m in the atmosphere flowing to a surface which is at a higher temperature. The basic premise of AGW with regard to CO2 is nonsense.

Så... hvor stort et poeng har han om at klimaforskere ikke har assimilert en del grunnleggende kunnskaper innen mer klassisk fysikk/termodynamikk? Vet ikke... men det er jo fryktelig lite "grunnleggende fysikk" å få øye på hos nettopp klimaforskere som snakker hyppig om .... "grunnleggende fysikk", eller hva?

Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Okular


Okular

Sitat fra: Bebben på mai 23, 2014, 00:14:26 AM
Det finnes en litt stillferdig røst som dukker opp her og der i den internasjonale klimadebatten under nicket "Cementafriend". Han bærer til torgs argumenter fra sin erfaring som ingeniør og design av industriovner, og utdanning som innebærer klassisk kunnskap om termondynamikk og varmeoverføring. Jeg tolker ham slik at han kritiserer klimaforskere og meteorologer for ikke å ha forstått en del grunnleggende kunnskaper innen termodynamikk. Han har også en blogg med svært sparsomt innhold, men her er fra ett av dem i anledning et innlegg av Roy Spencer nylig:

SitatThere are no instruments that directly measure radiation flux. Those that supposedly show a result from some mathematical equation need to be understood, calibrated and zeroed. There can be no radiation heat flux from a cool gas 1000′s m in the atmosphere flowing to a surface which is at a higher temperature. The basic premise of AGW with regard to CO2 is nonsense.

Så... hvor stort et poeng har han om at klimaforskere ikke har assimilert en del grunnleggende kunnskaper innen mer klassisk fysikk/termodynamikk? Vet ikke... men det er jo fryktelig lite "grunnleggende fysikk" å få øye på hos nettopp klimaforskere som snakker hyppig om .... "grunnleggende fysikk", eller hva?

Du har helt rett, Bebben, personen bak nicket "cementafriend" dukker opp litt her og der og nå og da, kanskje oftest hos Tallbloke, og er en temmelig stillferdig, dog slagferdig røst. Han går imidlertid stort sett aldri i clinch med noen, påpeker stort sett bare tørt hva som er hva og trekker seg raskt ut igjen. Jeg har stor respekt for hva denne kommentatoren (vil heller kalle ham det enn 'debattant') har å si (når han først gjør det) og føler meg veldig på linje (innrømmer gjerne at jeg har plukket opp ett og annet fra cementafriend selv underveis). Virker dessuten som om han på sin side henter en del fra (og støtter seg på) Claes Johnsons betraktninger, for ikke å snakke om denne Hoyt Hottel som jeg selv aldri hadde hørt om før cementafriend begynte å referere til ham.

Jostemikk

Sitat fra: Okular på mai 23, 2014, 09:52:25 AM
For å si det med ett av de klassiske 'Twin Peaks'-sitatene: "It's happening again!"

Sitat fra: Jostemikk på mai 22, 2014, 20:06:56 PMDe samme tåkeleggerne dukker opp hver eneste gang. De er som troll i esker. Spretter fram som på stikkord. Det ender med det samme hver gang. De nekter å svare på direkte spørsmål, du og andre blir karakterisert som troll og slayers, og mange av trådene blir stengt av Watts, ofte etter at han har kommet med direkte hån av de som er blant fåtallet og har opptrådt både saklig og høflig.

Her er beskjeden Watts kom med, etter å ha opptrådt svært uhøflig og usaklig tidligere i tråden:

[attachimg=1]

Jeg siterer inn et utvalg av kommentarene som førte til denne kvalmende handlingen. Både fordi de viser hva Watts er livredd for skal komme ut, og ikke minst, det er et knippe saklige og sylskarpe betraktninger om termodynamikk midt i blinken for denne tråden. Så sylskarpe at to "professorer i fysikk" ikke klarer komme med annet enn avsporinger og henvisning til autoriteter.

Jeg sniker meg unna arbeidet med å formatere og legge ut linker da det allerede er flere linker til saken i denne tråden.

SitatAlecM says:
May 21, 2014 at 11:43 am
The reason why arid deserts heat up rapidly during the day is because there is little water to evaporate. This means the rate of heat loss from evapo-transpiration, the major heat transfer process from the surface over most of the World, is low.

The surface temperature rises until the next most important heat transfer process, IR energy via the 'Atmospheric Window', a T^4 process, acts to limit surface temperature, up to c.50 deg C.

The GHE is from clouds; there are no clouds in deserts. The proof that heat transfer from deserts is mainly radiative in the AW is the fast cooling at night. The Bedouin make ice by digging pits in the desert, minimising convective heat transport to the surface. The moral of this story is that there is no GHE from 'back radiation'.

De to neste innleggene er fra AGW-trollene Shore og Hoffer, hvorav den første, tro det og forstå det den som kan, er fysikkprofessor. Legg merke til den fullstendige mangelen på vitenskapelige argumenter:

Sitatjoeldshore says:
May 21, 2014 at 2:08 pm
AlecM says:

This scam deceived all but real heat transfer experts, of whom there are few.

I have yet to see a real heat transfer expert (including a lot of skeptics like Robert Brown) who believes there is any merit whatsoever to your arguments.

Sitatdavidmhoffer says:
May 21, 2014 at 3:47 pm
AlecM says:
May 21, 2014 at 2:55 pm
@joeldshore:' I have yet to see a real heat transfer expert (including a lot of skeptics like Robert Brown) who believes there is any merit whatsoever to your arguments'

My arguments are standard physics.
>>>>>>>>>>>>>>>>>

They are no such thing, they are pure bullsh*t, and when two PhD physicists from rather divergent points of view on the larger issues both say the opposite to the drivel you spout, the audience ought pay attention. Your yammering is distracting from the real physics being discussed, it is confusing to new comers to the discussion, and the pathetic whining about pyrgeometers is a regurgitation of the misinformation on the topic spouted by Doug Cotton and the Slayers. They've been banned from this forum, and you should be too.

Dette er altså de personene og de "argumentene" Anthony Watts ønsker på sin "vitenskapelige" blogg. Når noen argumenterer ved hjelp av vitenskapelig forståelse og kunnskap mot Brown, Shore og Hoffer, og disse tre ikke klarer svare vettug for seg, da stenger Watts tråden med noen fornærmende slengbemerkninger. Dette skjer oftere og oftere.

Resten av sitatene er saklige og gode, men kan ikke lenger debatteres eller gåes i mot vitenskapelig vei på "verdens beste vitenskapelige blogg".

SitatAlecM says:
May 21, 2014 at 9:58 pm
@davidmhoffer: you wrote this about my arguments:

'They are no such thing, they are pure bullsh*t, and when two PhD physicists from rather divergent points of view on the larger issues both say the opposite to the drivel you spout, the audience ought pay attention. Your yammering is distracting from the real physics being discussed, it is confusing to new comers to the discussion, and the pathetic whining about pyrgeometers is a regurgitation of the misinformation on the topic spouted by Doug Cotton and the Slayers. They've been banned from this forum, and you should be too.'

It's clear you haven't the faintest idea how to the counter standard physics so you wrote 'whining about pyrgeometers', then muddy the waters by introducing 'the Slayers'. I never joined them because they too get some physics wrong. It's easy to prove pyrgeometers measure Irradiance.

Put two, back to back, in zero temperature gradient: net IR signal is zero; it's the vector sum of opposing Poynting Vectors for CO2 and H2O IR bands. The manufacturers state you need 'back to back' devices to measure net IR: http://www.kippzonen.com/Product/16/CGR-3-Pyrgeometer

Take one device away: net output jumps to say 400 W/m^2. Is this a real IR flux when you have just proved the flux at the centre point of the opposing pyrgeometers was zero? No professional makes that mistake The error arose thus: an optical pyrometer is a metal shield with a detector. The shield blocks off the radiation field from the back of the detector so it measures Irradiance in its view angle and, by calibration against a black body, temperature.

C. 50 years ago, a Meteorologist had the bright idea of using the output temperature of an optical pyrometer with an IR filter to give the S-B IR Irradiance. Pyrgeometers are calibrated against a cavity black body's Irradiance, not a real energy flux. Their output signal is Irradiance.

Do you intend to persist in blustering with no real science? I got my PhD in Applied physics from imperial College a long time ago but I was the year prize winner and have lectured at a top university, so I am prepared to argue my case against all comers. Climate Alchemy must accept standard physics and that they got this bit wrong by copying Meteorology's mistake.

SitatAlecM says:
May 21, 2014 at 10:11 pm
@rgbatduke: 'Sigh. I've written so very much about this. So has Roy Spencer. So have all of the physicists who write on the list. Your assertion that back radiation does not exist is sheer nonsense, refuted by experiments as simple as buying an IR thermometer and pointing it up, refuted in spectroscopic detail by pointing an actual spectrograph up. If you want to see spectrographs provided by Ira Glickstein from various sources on WUWT, look here:....'

Sorry, an IR spectrometer measures the IR Irradiance in its view angle. This will vary with wavenumber but for the self-absorbed GHG bands, the amplitude is the black body level for the emission temperature. This is standard physics.

Turn the pyrometer upside down so it measures the signal from the Earth's surface. It will measure the black body 'bell curve'. This is standard physics.

Now do a line by line subtraction of the atmospheric signal from the surface signal. the difference spectrum is the real, net IR flux vs wavenumber. This is standard physics.

To claim as in the Trenberth Energy Budget that the atmospheric Irradiance adds to the real surfce net IR flux to make the black body surface Irradiance a real, net energy flux is not standard physics. it is to make a false assumption dating back to Arrhenius via Sagan.

It's interesting to work out why Sagan made his mistake: he got the cloud physics for Venus wrong; ~80% of the SW energy backscatters in the top of the atmosphere so he overestimated SW penetration to the base by about 7x in his two-stream calculation.

Sorry, but you do no faze me on this. iI got my PhD at Imperial College and was first in my year. i've made pyrometers and spectrometers for on-line use. I do know my stuff! So do the people who make pyrgeometers: http://www.kippzonen.com/Product/16/CGR-3-Pyrgeometer

Scroll to the bottom and look at the back to back pyrgeometer which measures net IR flux!

SitatKristian says:
May 22, 2014 at 11:29 am
rgbatduke says, May 22, 2014 at 5:14 am:

"(...) a cosmically naive misconception of the way the GHE works."

Yes, that's your misconception, Robert. The idea that the surface is forced to heat beyond solar thermal equilibrium because the atmosphere contains radiatively active gases and not simply because the atmosphere has a mass (a heat capacity) and hence is ABLE TO WARM. It is the TEMPERATURE (and specifically the temperature PROFILE, the gradient away from the solar-heated surface) of the atmosphere that makes it an insulating layer for the surface. THAT'S why the surface heat can not move out as fast as it comes in before it's warmed beyond the non-atmo steady state.

Energy (heat) is moved from surface to tropopause by convection, not by radiation. Try the 'hand next to vs. above the candle flame' trick and you'll see what I'm referring to. That's why the temp profile matters. The global environmental lapse rate maintained fluctuating around the adiabatic lapse rate by the tight interaction between surface solar heating and the buoyant/evaporative response.

And then the weight of the atmosphere exerts a pressure above 0 on the surface (which space doesn't), setting a limit to buoyant acceleration and evaporation rate (that is, a 'sub-max' escape rate of energy) from the surface up at a certain temperature.

It's sooo simple. The atmospheric warming effect on the surface has got NOTHING to do with its content of radiatively active gases. This is about a massive gas in a gravity field being warmed by the surface underneath as opposed to a situation where the same surface sits in a vacuum. OF COURSE this gas will act as insulation to the surface!

The atmosphere would've warmed with OR WITHOUT the presence of these radiatively active gases, simply from being convectively coupled to the solar-heated surface. The atmosphere could, however, NOT have been adequately cooled to space without their presence. Because then radiation is crucial. So THAT'S what they do. THAT'S what they're there for. The atmosphere warms the surface DESPITE the presence of its radiatively active gases, not BECAUSE of it.

Petty talks about atmospheric RADIATION. That's the problem. It doesn't govern anything (except the ultimate cooling of the atmosphere (and hence, the earth system) to space). It is governed.

SitatKristian says:
May 23, 2014 at 12:07 am
george e. smith says, May 22, 2014 at 1:36 pm:

The point is this, George: Pyrgeometers do not detect 'impinging radiation' from the atmosphere unless the atmosphere happens to be WARMER than their sensor. Pyrgeometers detect the heat flux TO or FROM their sensor. Pyrgeometer warmer than the atmosphere, the heat flux is negative. The 'downward component' of any radiative exchange is then CALCULATED using a specified black body formula based on 1) the detected outgoing heat flux, and 2) the absolute temperature of the sensor. This is no secret.

In spectrometers/interferometers the sensors are COOLED to extremely low temperatures. OF COURSE they would detect impinging radiation from the atmosphere. The atmosphere is warmer than the sensor. Heat (also 'radiative heat') moves from warmer to cooler. This is not 'back radiation'. The sensor does not heat the atmosphere. This is 'forward radiation'. Heat.

It is physically impossible to separately detect either the upward or the downward component of a radiative exchange. It's in their nature. They are both part of an integrated (indivisible) radiation field between the two objects in question. You can't pick out one wavefront moving through it and leave the other. Only the (net) FLOW/transfer of energy from the warmer to the cooler object is a physically real working flux. Like an electric current. Like wind. From high to low potential. Always. Individual electrons or air molecules of course fly in all directions all the time. But that doesn't change the fact that the (bulk) FLOW moves only one way.

I really don't get why people have such a hard time understanding this.

For ikke så lenge siden var Anthony Watts en uttrykt forkjemper for det frie ord, den frie mening

Han var en krass kritiker av klimablogger som Real Climate, som han advarte mot fordi de kun fulgte partilinja, altså konsensus, og sensurerte, slettet, og nektet slippe til kommentarer som divergerte mot det samme.

Samtidig omga han seg med rene AGWere, en av dem et direkte CAGW-troll. Her har dere Team Watts Up With That slik Anthony Watts selv presenterte det, og som jeg skrev om sist for ikke lenge siden:

Sitat fra: Jostemikk på januar 24, 2014, 14:14:09 PM
Denne utviklingen er trist. En blir ikke lykkeligere av å kunne fastslå at jeg advarte mot denne utviklingen etter at Watts forandret bloggens kurs for mer enn to år siden.

...

Anthony Watts er en AGWer som nekter åpen debatt om alt som ikke er godkjent av mainstreams paradigmeryttere. Han er også en meget autoritetstro mann. Enkelte ganger opptrer han tilsynelatende litt rampete, men det ender opp med det samme hver eneste gang. Et krav om at moderate paradigmeryttere er autoritetene vi alle skal underordne oss. Derfor er bloggen hans et perfekt oppholdssted for folk som tror at vi lever i et demokrati, og at plutokratiet er noe konspirasjonsteoretikere har funnet opp. De tar selvfølgelig feil når det gjelder begge deler, og nettopp derfor bør de fortsette å se på WUWT som en vitenskapelig autoritet. Det er nemlig trygt, for på den bloggen vil de aldri få sitt verdensbilde utfordret.

...

Ta også en ekstra titt på hvem Watts selv karakteriserer som sitt team:

Anthony Watts presenterer Team WUWT


Left to right
Charles Rotter, Alec Rawls, Dr. Ryan Maue, Tom Fuller, Dave Stealey, myself, Steven Mosher, Dr. Leif Svalgaard, and Willis Eschenbach.


Å presentere et slikt lag som støttespillere til en skeptisk blogg blir jo som å drive en blogg som skal handle om å fremme lov og orden i samfunnet, for deretter å presentere følgende støttespillere: Capone, Dellinger, Cassidy, Costello, James, Biggs, Gambino og Lansky.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Et tilbakeblikk angående tidligere kommentarer omhandlende denne trådens tema

De som klikker på linken og leser dette og de følgende innleggene, vil se at tålmodigheten begynte å bli slitt og frynset i begge ender angående termodynamikkens lover og det noen av oss mener er mainstreams harselering med disse. Jeg antar at det finnes lærdom i å gjenoppfriske minnet litt:

Termodynamikkens 2. hovedsetning
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren