Klimabøker

Startet av ebye, november 27, 2011, 01:55:53 AM

« forrige - neste »

ebye

Ja, og kapittelet om Flagellantene er med i boka. Dessuten er det ett om: Forskjellige synspunkter på CO2 , ett om Forsiktigheds-princippet, sol, vanndamp, oceaner og det avsluttes med Status over dagens situasjon. Boka er utgitt på Trykkefrihedsselskapets Bibliotek (DK) i 2009.

Jeg antar den kan kjøpes (av alle) via Klimarealistene, fra deres nettside

http://www.klimarealistene.com

Apropos gaver i nær fremtid, en egnet bok til objektiv opplysning om de naturkrefter som omgir oss - og han har altså med litt om humane menneskeskapte motkrefter også!ebye

Sitat fra: Jostemikk på desember 02, 2011, 11:58:33 AM
Takk for tipset, Bye!.

En ørliten avsporing. Humlum m.fl publiserte forskning knyttet til sykluser som driver klimaet her nordpå. Om noen sender meg en PM, så ja...

Her er den:

http://www.klimarealistene.com/web-content/11IdentifyingNaturalContributionsToLateHoloceneClimateChange%20%20HumlumEtAl%20%20GlobalAndPlanetaryChange%201012pdf.pdf

Håper linken virker, etter luftturen!  :) Forøvrig ligger den hos Klimarealistene. Der er det jevnlig oppdatering med siste nytt.

ebye

Vi har ytterligere en bok i Norge, om klima:

Per Engene og Göran Tullberg: KLIMAET Vitskap og politikk (Datakon forlag, 2007)

http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=2666210

Boka er på 96 sider. Den dekker de fleste områdene om klima, også politiske spørsmål. Den er lettlest og forklarer bl. a. CO2-spørsmålet grundig ut fra "naturlovene."

Her er innholdsfortegnelsen:

http://www.climometrics.org/11enginn.jpg

Boka kan også bestilles via Klimarealistene (http://www.klimarealistene.com)

Per Engene er initiativtakeren til dannelsen av Klimarealistene. Han er svært aktiv i debatter i media, ABCNyheter og Dagsavisen.
ebye

Og disse "flagellantene" gis et eget kapittel i boka!

Kunne vært besvart før ja.  ;)


ebye

Sitat fra: ebye på november 27, 2011, 01:55:53 AM
Dette er trådstarten her: Hermed oppfordrer jeg dere andre til å tipse om nyttige og viktige bøker.
Men nå kommer det et avvik fra dette: omtale av en bok fra proponentene. Christian Bjørnæs, CICERO, har skrevet boka (2010)

Klima forklart .

Her er innholdsfortegnelsen:

http://www.climometrics.org/klimafor.pdf

Det er minst to grunner til at jeg skaffet meg denne boka:

1. Tittelen er vel krevende for forfatteren?
2. Hvordan beskriver IPCC-tilhengerne klimaet i 2010?

Dette er ingen anmeldelse, kun en omtale, der jeg har begrenset meg til å belyse Forordet, en overskrift og Forfatterskapet. Boka er dessuten omtalt av Jorunn Gran fra CICERO

http://www.cicero.uio.no/fulltext/index.aspx?id=7764&lang=no

FORORDET
Mange vil antakelig undre seg over hvorfor jeg har valgt Forordet som utgangspunkt og eneste "fagdel" for en omtale av en fagbok? Hadde dette vært en ordinær anmeldelse, hadde jeg tatt for meg hele boka. Nå anser jeg dette som unødvendig. Dessuten inneholder Forordet så mange bastante og feilaktige standpunkter, at bokas form og kvalitet kommer godt frem her. Først og fremst fordi boken opprettholder proponentenes innbilte ufeilbarlige stillingtagen til de mest sentrale spørsmål i hele klimadebatten.

Her er noen eksempler på feilaktige utsagn:
".... hvilke tiltak vi må ta i bruk for å unngå farlige klimaendringer."

"En del av det mediene skriver er motstridende. Noen mener til og med at klimaendringer ikke er menneskeskapte."

"Mye av det klimapanelet skriver står seg bra."

Jeg hadde nær sagt, det var vel som forventet? Opp mot 3000 sider ufaglighet hadde jo vært ille? Eventuelt, at alle de 3000 allerede hadde gått ut på dato. Men, mange har!

Og her noen pussigheter:
"Jeg har forsøkt å formidle forskningsrapportene så presist og korrekt som mulig."

"Etter at du har lest denne boken håper jeg du lettere vil kunne skille mellom hva som antakelig er riktig og hva som sannsynligvis er gale påstander om klimaforskning og klimaendringer." 

"Jeg håper det er enklere for deg å vite hvem du skal stole på, når nye funn og kontroverser dukker opp i mediene."

CICERO vet altså alt best og forvalter sannheten, stol på oss. Også i fremtidige kontroverser. Ikke småtteri til fremsynthet. Full tillit til egen kompetanse til evig tid!

Dette er et svært optimistisk og overambisiøst syn på bokas innhold og virkning. Ja, for hva tenker du som leser, når du ser overskriften: "Mennesket er ansvarlig."  Uten forbehold, totalt uvitenskapelig, og bidrar til at klima blir forklart fullstendig feil i denne boka.

Forfatteren håper altså at leseren blir klokere, og det tror jeg så absolutt. Alternative forklaringer må jo presse seg frem! At forfatteren innrømmer å ha blitt klokere av å ha skrevet boken er mer alarmerende.

Forfatterskapet
Den vitenskapelige tradisjonen er at forfatteren er eneansvarlig for den teksten som presenteres. Dersom den som skriver boka ikke kan ha det faglige ansvaret for alle kapitlene, opererer man som redaktør, der den enkelte fagperson skriver og er ansvarlig for sitt eget kapittel.

Bjørnæs er en populærvitenskapelig forfatter, og må faktisk understreke: "Jeg har forsøkt å formidle forskningsrapporten så presist og korrekt som mulig." Hva er grunne til at dette må understrekes? Dette er så opplagt at utsagnet burde være unødvendig og blir derfor fullstendig banalt.

Ved å se på alle takksigelsene i Forordet er det også åpenbart at Bjørknæs burde ha vært redaktør, og ikke forfatter.
Jeg har linket til omtalen av boka på CICEROs hjemmeside. I og for seg ok, bortsett fra at omtaleren er takket i Forordet, for et vesentlig bidrag! Opp til meg, jeg ville hatt en ikke-takket person til å omtale boka. Som informasjonsmedarbeider er det vel slik at hun har omtalt boka ut fra forfatterens formidlingsevner og bokas lesbarhet? Uten faglig bakgrunn blir det jo nærmest dobbelt pussig å tenke seg en faglig omtale av boka fra en info-medarbeider, når forfatteren også er info-ansatt!

De som takkes er: Knut Alfsen, Helge Drange, Karen O'Brien, Jon Egill Kristjansson og Pål Prestrud. I tillegg har Hans Martin Seip bidratt på en måte som Bjørnæs ikke er i stand til å vurdere (uvurderlig bidrag!). Til slutt blir forfatteren litt personlig. Det er nemlig Pål Prestrud som hadde ideen til boka og som har søkt om penger fra Forskningsrådet. Så, avslutningsvis takker forfatteren også Forskningsrådet for bidrag, og føler behov for å nevne saksbehandlerne Karen Broch Mathiesen og Anne Dietlefsen i NFR. Ut fra min egen erfaring med søknader om midler og tilsagn: dette ble da svært personlig? Hva er det han egentlig takker for her? Har de nevnte damer hatt en spesiell funksjon i forbindelse med søknadsbehandlingen?

Men takksigelsene stopper ikke der. For i tillegg til all den hjelp forfatteren har fått med det faglige, blir også Tove Kolset, Silje Pihlberg og Jorunn Gran (alle CICERO) takket for innspill på formidlingssiden.  Jeg kan ikke dy meg: hva er Bjørnæ's eget faglige bidrag her? Det peker absolutt hen på en redaktørjobb. Og som tidligere kommentert, han takker også den som omtaler boka i KLIMA, fra CICERO, nemlig Jorunn Gran.

Etter min vurdering vil jeg karakterisere boka som lettvint, tendensiøs og full av uvitenskapelige utsagn, uten faglig dekning. Men, med boka er altså, i følge forfatteren: Klima forklart.
 
For meg er det mer naturlig med et ørlite tillegg:

Klima forklart – fullstendig feil!

Telehiv

Ja, vi snakker nok om en betydelig klimavitenskapelig kapasitet her?

Nei folkens, dette er en "senior informasjonsrådgiver" i Cicero, med null  nada niks klimafaglig utdannelse:

Bakgrunn
Master i internasjonal journalistikk fra Cardiff University
Sjefredaktør av Blikk 2002–2005
Prosjektleder i Nettavisen fra 2000–2002
Mangeårig frilanser for avis og tv

Ansvarsområder
Skriver populærvitenskapelige fremstillinger av resultatene fra Det internasjonale polaråret (IPY) og rapportene fra FNs klimapanel (IPCC).
Presseansvar for det europeiske forskningsprosjektet DAMOCLES.
Redaksjonsmedlem i magasinet Klima.
Produksjon av utstilling om Arktis som skal vises på Stortinget under møtet i Arktisk råd og Nordisk råd fra 29. oktober.

EIER DE IKKE SKAM DISSE FOLKA HER?
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

ebye

Nei, Telehiv.

Ta deg en tur inn på hjemmesiden til CICERO

http://www.cicero.uio.no/home/

Her vil du finne den minst vitenskapelige profil du kan tenke deg. Denne forskningsstiftelsen er plassrt på UiO. Jeg skammer meg over mitt vitenskapelige utdanningsted. Men, tatt i betraktning den fullstendig useriøse Idéfestivalen de fristet med i sommer, er det åpenbart en tragisk kopling mellom UiO, CICERO og "global oppvarming"

http://idefestivalen.uio.no/program-21-mai/

Koden er: "Follow the money." Dette strider mot FNs siste utspill: "Bærekraftig utvikling".  ;)

Bebben

Hehe ebye:

Sitat"Etter at du har lest denne boken håper jeg du lettere vil kunne skille mellom hva som antakelig er riktig og hva som sannsynligvis er gale påstander om klimaforskning og klimaendringer." 

"Jeg håper det er enklere for deg å vite hvem du skal stole på, når nye funn og kontroverser dukker opp i mediene."

...og til tross for dette viser de ikke til boken, men til partisan-bloggen Skeptical Science for å få orakelsvar i klimadebatten.... bare det i seg selv får jo dem til å fremstå som faglig svake.

Men hva vet vel jeg, som bare er en ikke-takket person som du sier. Dessverre fikk jeg ikke så veldig lyst til å lese boken, med mindre den ligger gratis på Internett. - og sant å si, det burde den vel gjøre, når den er betalt av offentlige midler? Nei forresten, sikkert best anvendte penger at den støver ned på biblioteket.
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

jarlgeir

6. februar kommer denne boken ut:

http://www.amazon.de/Die-kalte-Sonne-Klimakatastrophe-stattfindet/dp/3455502504/ref=pd_zg_rss_ts_b_189467_4?ie=UTF8&tag=umweltstore-21

Die Kalte Sonne: Warum die Klimakatastrophe nicht stattfindet

På norsk: Hvorfor klimakatastrofen ikke finner sted.
Forfattere er to av Tysklands ledende varmister som har snudd etter å ha oppdaget omfattende slurv og juks fra IPCC. Nå tar de to forfatterne livet av den tyske kirken for global oppvarming.

Boken er allerede "no. 4 on the Amazon-Germany bestseller list under the category of environment and ecology" - til tross for at den ikke utkommer før om 7 dager!.

Fritz Vahrenholt, one of the fathers of Germany's environmental movement, no longer trusts the forecasts of the IPCC. Doubt came two years ago when he was an expert reviewer of an IPCC report on renewable energy. "I discovered numerous errors and asked myself if the other IPCC reports on climate change were similarly sloppy. I couldn't take it any more. I had to write this book."

;D
;D ;D
It's the sun, stupid!

BorisA

Sitat fra: jarlgeir på januar 31, 2012, 03:26:18 AM
6. februar kommer denne boken ut:

http://www.amazon.de/Die-kalte-Sonne-Klimakatastrophe-stattfindet/dp/3455502504/ref=pd_zg_rss_ts_b_189467_4?ie=UTF8&tag=umweltstore-21

Die Kalte Sonne: Warum die Klimakatastrophe nicht stattfindet

På norsk: Hvorfor klimakatastrofen ikke finner sted.
Forfattere er to av Tysklands ledende varmister som har snudd etter å ha oppdaget omfattende slurv og juks fra IPCC. Nå tar de to forfatterne livet av den tyske kirken for global oppvarming.

Boken er allerede "no. 4 on the Amazon-Germany bestseller list under the category of environment and ecology" - til tross for at den ikke utkommer før om 7 dager!.

Fritz Vahrenholt, one of the fathers of Germany's environmental movement, no longer trusts the forecasts of the IPCC. Doubt came two years ago when he was an expert reviewer of an IPCC report on renewable energy. "I discovered numerous errors and asked myself if the other IPCC reports on climate change were similarly sloppy. I couldn't take it any more. I had to write this book."

;D
;D ;D
Er det noen sjanse for at den boken kommer på norsk?
Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare.

ebye

Sitat fra: jarlgeir på januar 31, 2012, 03:26:18 AM
6. februar kommer denne boken ut:

http://www.amazon.de/Die-kalte-Sonne-Klimakatastrophe-stattfindet/dp/3455502504/ref=pd_zg_rss_ts_b_189467_4?ie=UTF8&tag=umweltstore-21

Die Kalte Sonne: Warum die Klimakatastrophe nicht stattfindet

På norsk: Hvorfor klimakatastrofen ikke finner sted.
Forfattere er to av Tysklands ledende varmister som har snudd etter å ha oppdaget omfattende slurv og juks fra IPCC. Nå tar de to forfatterne livet av den tyske kirken for global oppvarming.

Boken er allerede "no. 4 on the Amazon-Germany bestseller list under the category of environment and ecology" - til tross for at den ikke utkommer før om 7 dager!.

Fritz Vahrenholt, one of the fathers of Germany's environmental movement, no longer trusts the forecasts of the IPCC. Doubt came two years ago when he was an expert reviewer of an IPCC report on renewable energy. "I discovered numerous errors and asked myself if the other IPCC reports on climate change were similarly sloppy. I couldn't take it any more. I had to write this book."

;D
;D ;D

Takk for det tipset, jarlgeir:) Dette er ganske sikkert en flott og viktig bok. Det blir jo interessant å gjenopplive tysken fra realskole/gymnas. Kanskje vi må lage en fysisk lesesirkel?  ;)

ebye

Sitat fra: BorisA på januar 31, 2012, 06:48:57 AM
Er det noen sjanse for at den boken kommer på norsk?

Det er nok større muligheter på engelsk, BorisA. Springer forlag har nylig oversatt og gitt ut solboka til Pål Brekke:

"Sola - vår livgivende stjerne"

http://www.naturfag.no/bokbeskrivelse/vis.html?tid=1342557

"Our Explosive Sun"

http://www.springer.com/about+springer/media/pressreleases?SGWID=0-11002-6-1337821-0

Boka inneholder ingen ting om klima, men er interessant ut fra sola som "pådriver".  :)

ebye

Sitat fra: Bebben på januar 30, 2012, 23:28:44 PM

...og til tross for dette viser de ikke til boken, men til partisan-bloggen Skeptical Science for å få orakelsvar i klimadebatten.... bare det i seg selv får jo dem til å fremstå som faglig svake.
En interessant, tankevekkende, ja endog pikant observasjon, Bebben. Men, jeg er i det tolerante hjørnet, og skriver det på kontoen: dobbel forglemmelse - CICERO og forfatteren.  :)

Hadde dette vært bevisst Bebben, måtte jo CICERO ha tatt vekk veldig mye fra hjemmesiden sin.  ;) Dette har jeg nettopp lagt ut litt om her

http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,534.msg8032.html#msg8032

Kanskje det er behov for å se på denne CICERO-siden litt i detalj?  8)

jarlgeir

Er det noen sjanse for at den boken kommer på norsk?

Neppe mange som tør utgi slikt på norsk så lenge alle partiene er enige i CO2-dogmet. Det ender bare med at boka blir momsbelagt, akkurat som dengang VG og Dagbladet ble truet med moms hvis de ikke sluttet å skrive stygt om Jagland or regjeringen hans.

Derimot er det rimelig sikkert at denne boka raskt blir utgitt på engelsk.
It's the sun, stupid!

ebye

Sitat fra: jarlgeir på januar 31, 2012, 19:28:44 PM
Er det noen sjanse for at den boken kommer på norsk?

Neppe mange som tør utgi slikt på norsk så lenge alle partiene er enige i CO2-dogmet. Det ender bare med at boka blir momsbelagt, akkurat som dengang VG og Dagbladet ble truet med moms hvis de ikke sluttet å skrive stygt om Jagland or regjeringen hans.

Derimot er det rimelig sikkert at denne boka raskt blir utgitt på engelsk.

Størrelsen på markedet betyr nok langt mer enn "litt moms". Det eneste måtte være at hver eneste nodmann ble pålagt å kjøpe boken.  ::)