Viktige pdf-filer i klimadiskusjonen

Startet av seoto, april 09, 2012, 11:37:03 AM

« forrige - neste »

ebye

1)
Dette er et intervju med Pål Brekke og Olav Orheim om det "umoralske" i å tvile. Jeg er i tvil om dette skal med her, i så fall er det vel Klimapolitikk:

Når det blir umoralsk å tvile. Forskningsetikk 1/2008.

http://www.etikkom.no/Aktuelt/Aktuelt/Fagbladet-Forskningsetikk/Arkiv/2008/2008-1/Nar-det-blir-umoralsk-a-tvile-/

Men, det er jo mulig vi skal begrense listen til artikler som er skrevet av "forfatteren".

2)
Ole Humlum: Klima og CO2: - en rigtigt god hypotese? GeologiskNyt 2/2008

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/gn/article/view/3439/2955

Dersom temaet KLIMAFORSKNING begrenses  til artikler fra fagfellevurderte tidsskrifter, vil denne artikkelen f. eks. kunne legges under:

KLIMFAGLIGE ARTIKLER

ebye

Her ligger

Climate Change Reconsidered

http://wattsupwiththat.com/2012/04/10/hansen-and-schmidt-of-nasa-giss-under-fire-engineers-scientists-astronauts-ask-nasa-administration-to-look-at-emprical-evidence-rather-than-climate-models/

Lead authors: Craig Idso and S. Fred Singer (2009)

2009 Report of the Nongovermental International Panel on Climate Change (NIPCC)

Det nærmeste jeg kommer er KLIMAFORSKNING

;) ;) Det er vel ingen grunn til å ha NONIPCC-RAPPORTER som egen klasse?   ;D

seoto

Sitat fra: ebye på april 10, 2012, 22:30:48 PM
Her ligger

Climate Change Reconsidered

http://wattsupwiththat.com/2012/04/10/hansen-and-schmidt-of-nasa-giss-under-fire-engineers-scientists-astronauts-ask-nasa-administration-to-look-at-emprical-evidence-rather-than-climate-models/

Lead authors: Craig Idso and S. Fred Singer (2009)

2009 Report of the Nongovermental International Panel on Climate Change (NIPCC)

Det nærmeste jeg kommer er KLIMAFORSKNING

;) ;) Det er vel ingen grunn til å ha NONIPCC-RAPPORTER som egen klasse?   ;D

Jeg finner ingen pdf-fil i den artikkelen på WUWT.

Har du en link?
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

ebye


seoto

Takk til alle bidragsytere så langt :)

Nye bidrag mottas med takk!
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

ebye

Her kommr en ny artikkel fra Humlum

KLIMAFORSKNING

Ole Humlum, GeologiskNyt 5/2008 : Klima og CO2 - uenighedens kerne

http://www.climometrics.org/08geony5.pdf


Amatør1

Om sola og forestående grand minimum. Dette er et sentralt arbeide som hører hjemme i enhver rasjonell klimadebatt.

Sunspots may vanish by 2015
William Livingston, Matthew Penn, 2005
http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2008/06/livingston-penn_sunspots2.pdf

It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

ebye

I arbeidet med å finne link til en pdf fra Tom V. Segalstad var jeg innom hjemmesiden hans

http://folk.uio.no/tomvs/

Her er det masse stoff om CO2, innkludert mange downloads. Jeg skal sortere ut noe herfra, men fant at linken muligens kunne passe her.

Segalstad, geokjemi, har arbeidet lenge med CO2, og vært en aktiv "skeptiker" i mange fora. Han har også vært reviewer i IPCC, inntil han trakk seg pga. alle feil og mangler som ble påpekt, men ikke gjort noe med.

seoto, den kan sikkert med fordel legges i linkelisten på forsiden

seoto

Link til Segalstads nettside er lagt ut på forsiden.
Ellers avventer jeg dine vurderinger av hvilke av Segalstads pdf-artikler det skal linkes til.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

ebye

Her kommer de øvrige tre til Solheim, Stordahl og Humlum

Humlum, Solheim, Stordahl,  Adv. in Meteorology, Vol. 2011, Article ID 175296: Spectral Analysis of the Svalbard Temperature Record 1912–2010

http://www.hindawi.com/journals/amet/2011/175296/

Humlum, Solheim, Stordahl, Global Planetary Change, Vol 79 (2011), pp. 145-156: Identifying natural contributions to late Holocene climate change

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818111001457

Full versjon av denne koster: $ 39.95

Solheim, Stordahl, Humlum, J. Atmospheric and Terrestrial Physics, in press: The long sunspot cycle 23 predicts a significant temperature decrease in cycle 24

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364682612000417


ebye

Den etterlengtede klimameldingen:

Norsk klimapolitikk

http://www.regjeringen.no/pages/37858627/PDFS/STM201120120021000DDDPDFS.pdf

Meld. St. 21 (2011 -2012)

legges under Klimapolitikk eller Norske rapporter.

seoto

Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

ebye

Her er link til Wegman-rapporten

http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/WegmanReport.pdf

Legges under AVSLØRINGER

Wegman-rapporten, utgitt 2001:

AD HOC COMMITTEE REPORT ON THE 'HOCKEY STICK' GLOBAL CLIMATE RECONSTRUCTION

Hele forfatterlisten står under pkt 2 i første fotnote.

ebye

American Statistical Association kom med en sterk henstilling til IPCC om å øke sin kompetanse innen statistikk. Her er brevet/utredningen fra ASA

http://www.amstat.org/news/climatechange.cfm

ASA Statement on Climate Change, 2007

Settes under AVSLØRINGER


Det neste innlegget er et brev som gikk ut til Videregående skoler i 2006, om bruk av filmen til Al Gore:

Den ubehagelige sannheten.

http://www.climometrics.org/06-algor.pdf

Som kjent ble denne filmen tillatt brukt i undervisningen i Storbritania, forutsatt at en liste med feil fulgte med. Som en ser av det norske brevet anbefales filmen brukt "uten noe forbehold". Og det understrekes at elvene blir klokere av å se filmen!

Tittel: "Den ubehagelige sannheten" – en film som gjør deg klokere. Se den med dine elever.
Avsender: Kunnskaps- og Miljøverndepartementet.

Settes under POLITIKK

stjakobs

Zhou, J., and K. Tung, 2012: Deducing Multi-decadal Anthropogenic Global Trends Using Multiple Regression Analysis. (c) 2012 American Meteorological Society:

"This is a preliminary PDF of the author-produced manuscript that has been peer-reviewed and
accepted for publication. Since it is being posted so soon after acceptance, it has not yet been
copyedited, formatted, or processed by AMS Publications. This preliminary version of the
manuscript may be downloaded, distributed, and cited, but please be aware that there will be visual
differences and possibly some content differences between this version and the final published version."

Link:  http://stjakobs.dyndns.org/klima/Z_T_2012.pdf
"IPCC is a four letter word."