Forskningsrådets rolle i norsk klimapolitikk

Startet av ebye, mars 07, 2013, 15:41:11 PM

« forrige - neste »

ebye

forskning.no ligger det omtale av oppstarten på et nytt klimaforskningsprogram:

Nye tanker om klimaomstilling

http://www.forskning.no/begivenheter

Her skal spesielt samfunnsvitere og humanister inviteres til å være med på å finne ut hvordan samfunnet kan omstille seg best mulig til et klima i endring.

Her er det link videre til Forskningsrådets omtale:

Nye tanker fra forskere om klimaomstilling

http://www.forskningsradet.no/prognett-norklima/Nyheter/Nye_tanker_fra_forskere_om_klimaomstilling/1253984178973/p1226993599893

Litt spesielt er den omtalen direktør Camilla Schreiner, NFR's avdeling for klima- og polarforskning, gir av den internasjonale evalueringen av norsk klimaforskning:

SitatPå dette forskningsområdet har Norge noen utmerkede miljøer og forskningsarbeider, med stor internasjonal betydning. Men forskningsaktiviteten er begrenset, fragmentert og mangler synteser som bringer helheten til noe større enn summen av enkeltresultatene. Slik konkluderte den internasjonale komiteen som i fjor evaluerte norsk klimaforskning i et internasjonalt perspektiv.

Den viktigste meldingen fra denne evalueringen var imidlertid at en savnet mer forskning på naturlige klimavariable!

Da er det krevende, eventuelt direkte risikofylt og antakelig bortkastet å arbeide med vidtrekkende konsekvenser av og tiltak for klimaendringer, der en knapt kjenner utgangspunktet eller de underliggende mekanismer.

Men denne kunnskapsmangelen er faktisk NINA-forsker Terje Bongård fullstendig uenig i!! Han uttaler:

SitatVi har klimakunnskap nok. ... Det vi trenger nå er å diskutere oss frem til en konkret løsning, basert på en demokratisk modell.

Demokratisk modell springer antakelig ut fra Consensus-hypen!

Tre temaer pekte seg ut i første fase av prosjektet:

Sitat– Stadig flere setter spørsmålstegn ved økonomisk vekst som et slags premiss for et klimavennlig samfunn. Mange peker også på hvor grunnleggende problematisk det er for norsk klimaomstilling at vi er så avhengige av oljen. Det tredje temaet som pekte seg ut er at vi har et skrikende behov for å vite hvordan utdanningssystemet kan og bør endres for å møte klimautfordringen.

Jeg har fetet omtalen av en ønsket og styrt indoktrinering i skoleverket. Her gjelder det å passe på!

Jeg har en sterk følelse av at vi vil støte på flere NFR-relaterte pengesluk i tiden fremover. Det er antakelig den eneste måten Norge kan beholde den internasjonale masken på, forske på tiltak – uansett hva slags konsekvenser - fra noe vi ikke helt vet hva er, eller vil arte seg. Derfor legger jeg denne i en egen NFR-tråd, til videre bruk.   ;)      8)

Jostemikk

ebye, NINA er et privateid firma, og de har selvfølgelig også stukket sugerøret inn i klimapengekassen. Jeg skal ta opp dette med en av deres representanter. Det er stygt det som skjer i samfunnet vårt nå.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren