Skremselspropaganda i utlandet

Startet av Amatør1, november 01, 2011, 19:59:21 PM

« forrige - neste »

Amatør1

Jeg tenkte det passet med en internasjonal tråd med skremselspropaganda som supplement til den norske, og hva kan passe bedre som åpning enn den klassiske "Snowfalls are now just a thing of the past" - artikkelen i The Independent for snart 12 år siden, med noen påfølgende aktuelle bildekommentarer?

Snowfalls are now just a thing of the past
The Independent, UK
By Charles Onians, Monday 20 March 2000

Sitat
Britain's winter ends tomorrow with further indications of a striking environmental change: snow is starting to disappear from our lives.

SitatDr David Viner, a senior research scientist at the climatic research unit (CRU) of the University of East Anglia,within a few years winter snowfall will become "a very rare and exciting event".

"Children just aren't going to know what snow is," he said.

The effects of snow-free winter in Britain are already becoming apparent. This year, for the first time ever, Hamleys, Britain's biggest toyshop, had no sledges on display in its Regent Street store. "It was a bit of a first," a spokesperson said.

SitatDavid Parker, at the Hadley Centre for Climate Prediction and Research in Berkshire, says ultimately, British children could have only virtual experience of snow. Via the internet, they might wonder at polar scenes - or eventually "feel" virtual cold.

SitatThe chances are certainly now stacked against the sortof heavy snowfall in cities that inspired Impressionist painters, such as Sisley, and the 19th century poet laureate Robert Bridges, who wrote in "London Snow" of it, "stealthily and perpetually settling and loosely lying".

Not any more, it seems.
NASA tok dette bildet 7. Januar 2010A snow covered Britain: Winter wonderland or snow joke?
London 22. Desember 2010SitatNot only does the snow affect transport network, but also it has hit consumer trade across the country. On a personal level I have noticed this dramatically in the local supermarket that I work in, where one day it will be heaving with panic buyers who purchase as if it's the next ice age, and then the next day the shopfloor will be as quiet as a library. The severe conditions seem to do strange things to us, we worry about how long it's going to last and the implications it will have, but once it all melts away we wonder what all the fuss was about.

SitatSo will we ever be able to tackle the snow properly, so much so it doesn't impede on our lives? The clear answer at this moment in time is a definite no, and for the foreseeable future I can't see us being able to anticipate the snow well enough not to disturb our daily lives. Maybe one day it will happen, but for now we will possibly have to contend with sledging to work, building our next best friend out of snow, or even going camping in an igloo.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Amatør1

#1
Sjekk denne briefingen om klimaforsking som BBC's Richard Black gir sine BBC-kolleger

Blackening the name of the BBC

Første kommentar hos Bishop Hill
SitatI think this is reason enough to refuse to pay our license fees.

Det er neppe grunn til å forvente forsoning mellom leirene i debatten. Den dårlige nyheten er at en av partene blir frivillig og av egen kraft med skuta til bunns, den gode nyheten er at det ikke er vår part.

Oppdatering:  Matt Ridley, kjent fra tråden om Vitenskapelig Kjetteri, kommenterer Richard Blacks framføring:
SitatHow fascinating. I always wondered how the BBC managed to create and enforce such monolithic groupthink on this issue. Now I know. One of them tells the others what to think.
Nov 3, 2011 at 9:50 PM Matt Ridley

Oppdatering: Se også 10-års temperaturtrender
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

seoto

Jeg er veldig spent på hvordan BBC-tragedien vil utvikle seg i tiden som kommer. Dette blir ikke pent!
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Amatør1

Det er ganske forstemmende å se hvordan gammelmedia og CICERO hemningsløst misbruker flommen i Bangkok for å hevde egen agenda:

Frykter det verste i Bangkok

Sitat
Forskningsleder Asbjørn Aaheim ved Cicero senter for klimaforskning, mener den globale oppvarmingen kan få fatale konekvenser for byer som Bangkok.

- Bangkok ligger på et flatt sted rett ved kysten, som veldig mange andre byer. Når havet stiger vil også ødeleggelsene bli større.

Dramatisk utvikling

Den lavtliggende byen ligger bare 30 kilometer nord for Thailandgulfen, som forskjellige eksperter har spådd at havnivået vil øke med 19 til 29 centimeter innen 2050 som en følge av global oppvarming, skriver AFP. Forskningsleder Aaheim mener dette er veldig realistisk.

- Opp imot 30 cm innen 2050 er ikke noe pessimistisk anslag. Selv om dette høres veldig lite ut, er det en dramatisk endring. Det vil ikke være et problem når vannet er ved normalstand, men når du får høyvann og flom er det allerede i dag katastrofalt. Hvis du legger til ytterligere 30 cm, er det snakk om enorme mengder ekstra vann, sier Aaheim.

VGTV: Se de enorme vannmassene i millionbyen Bangkok

Det er hovedsaklig to årsaker til av havnivået stiger, forklarer Aaheim.

- Den ene er at isen på polene og Antarktis smelter. Da renner det store mengder vann fra smeltet is ut i havet. Den viktigste grunnen er at når tempraturen i luften øker, så øker tempraturen i havet. Dette på grunn av at vannvolumet blir større når det varmes opp.

Vannivået vil også øke i den store elven Chao Phraya i Bangkok, som allerede oversvømmes til stadighet.

Her er det ingen ende på uetteretteligheter og hemningsløs alarmisme.

For det første skal det sies at undertegnede har tilgang til førstehånds informasjon både når det gjelder den aktuelle situasjonen, og når det gjelder enkelte historiske flommer i Bangkok. Det er kort og greit fullstendig feil å bruke flommen som bevis på menneskeskapt global oppvarming.

Bangkok og store deler Thailand er fullstendig flatt fordi det er dannet av et elvedelta. De fleste landområder ligger kun et par meter over havnivået. De store elvene i innlandet kommer fra de nedre delene av Himalaya, samles sammen og renner ut i Thailandbukten via hovedelven Chao Phraya, som renner igjennom byen.

Flom er et stadig tilbakevendende fenomen i denne byen, og slik har det vært i århundrer. Jeg har for eksempel nylig blitt fortalt historien om flommen i 1983, den var ikke like stor som dagens, men den hadde også meget store konsekvenser.

Bangkok Metropolitan Administration beskriver følgende årsaker til flommer i byen:

1. Heavy Rainfall.
2. Land Subsidence
3. Water from the North and East.
4. High Tide.
6. Run-off Discharge increased due to Urbanization.


Global oppvarming er ikke på lista...

- 1785 220 years ago, 4.25 m flood height
- 1819 3.20 m flood height
- 1831 Top of the wall flood height
- 1917 All roads under water, stayed for 1 month
- 1942 1.50 m flood height, stayed for 2 months
- 1975 Flood caused by depression, 4,000 m³/s flow
- 1980 4 days of more than 200 mm. rain
- 1983 Several cyclones, flooded for 3-5 months
- 1995 5,400 m³/s flow, recorded high water level in Chao Phraya River at +2.27m MSL, flood dike overflowed,
- 1996 +2.14 m MSL water level, flood dike overflowed


Historical Floods,
Flood Management, Vulnerabilities,
and Risk Assessment in Bangkok

Kreeta Sroikeeree, D.Eng.
Rattana Bannatham, Ph.D
Bangkok Metropolitan Administration


Spør du meg, bør Aasheim stå strafferettslig ansvarlig for alvorlig desinformasjon av besluttende myndigheter.

Jeg vet hvilke følger dagens flom får for familier og enkeltmennesker i Bangkok, jeg har som sagt førstehånds opplysninger. At disse problemene, som er store nok i seg selv, skal forsterkes og misbrukes i Norge av folk med en politisk agenda er å gå langt over streken.

Til slutt kan Aasheim forklare hvordan isen i Arktis påvirker flommen i Bangkok. Så kan han forklare oss hvilken varmekapasitet atmosfæren har i forhold til havets varmekapasitet, og fortelle oss om det er lufta som varmer opp havet eller omvendt.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Amatør1

Himalaya Glaciergate og 2035 er tilbake!

WUWT:  Arrrggh! Let's help Time with Pachy's "voodoo science"Men: Det ser ut til at originalartikkelen er endret igjen uten at "feilen" er erkjent.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Det er tusenvis av firmaer/selskaper som har gjort seg selv økonomisk avhengig av å opprettholde klimatrusselen. Dette skal frem i dagslys den dagen straffesakene begynner, det som vil bli kalt Det store klimaoppgjøret.

Jeg har samlet en del data og opplysninger om norske bedrifter, men har ikke laget noen sak av dette. Mulig det kommer, men jeg kvier meg litt for akkurat denne saken. Folk kommer til å bli sinte, og det er menneskers arbeidsplasser det dreier seg om. Her vil jeg svært gjerne motta gode råd.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

seoto

Gamle løgner lever langt liv :) Morsomt at du fikk kopiert teksten!
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Telehiv

#7
Jostemikk,

det er viktig at alle engasjerte samler og arkiverer alle data som kan brukes i et oppgjør når disse villfarelsene er avslørte og parkerte til et nivå der det blir et offentlig krav å få gransket og stilt strafferettslig ansvarlig de sentrale driverne på de forskjellige institusjonelle områder.

Jeg og en del andre som vil kreve rettslig oppgjør, har fra starten arkivert alle påstander, innspill og utspill som uomtvistelig har hatt til hensikt å villede besluttende myndigheter, forskningsmiddelkilder, media, osv., dvs. materiale som kan brukes til å nagle de vitenskapelig ansvarlige for dette. Det er de ansvarlige for røver-forskerprosessene som må tas. Politikerne vil man neppe klare å gjøre strafferettslig ansvarlige, de vil (nokså juridisk holdbart) kunne påberope seg at de er blitt villedet av forskerne. 

Det mest alvorlige er at forskere som har passert grensen for å vite bedre (med Cicero og Bjerknes i spissen) fremdeles fortsetter å kjøre skremselspropaganda etter at det er stadig sterkere godtgjort at det vitenskapelige grunnlaget for AGW/CO2-hypotesen i praksis er ikke-eksisterende. Det er her de viktigste rettsprosessene vil bli rettet inn når tiden er moden.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Amatør1

Sitat fra: Jostemikk på november 16, 2011, 22:38:07 PM
Det er tusenvis av firmaer/selskaper som har gjort seg selv økonomisk avhengig av å opprettholde klimatrusselen. Dette skal frem i dagslys den dagen straffesakene begynner, det som vil bli kalt Det store klimaoppgjøret.

Jeg har samlet en del data og opplysninger om norske bedrifter, men har ikke laget noen sak av dette. Mulig det kommer, men jeg kvier meg litt for akkurat denne saken. Folk kommer til å bli sinte, og det er menneskers arbeidsplasser det dreier seg om. Her vil jeg svært gjerne motta gode råd.

"Why should I make the data available to you, when your aim is to find something wrong with it?"  ;D

Min kommentar: We can knit

Sitat fra: Richard North
"Those who remember their Charles Dickens will remember exactly why Madame Defarge knits: she is recording in code the names of those members of the elite whom she will ensure are killed when the revolution comes. So I offer this as fair warning to the LibDem MEP Andrew Duff: I can knit".

For de som måtte ta "killed" bokstavelig: Ikke gjør det, det skal forstås i overført betydning.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Amatør1 og Tele, takk for råd og kloke tanker. :)
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Josik

Jeg legger denne inn her. The Onion er jo mest kjent for nyheter som kunne vært nyheter.  :D

En tidløs artikkel med et skråblikk på klimaforskere som ikke aner hva de driver med, som ikke har noen vitenskaplig forankring i det de hevder og som er like gode på å spå jordens undergang som Jehovas Vitner er. Dette er jo hva vi får servert hele tiden. Og målet flyttes framover etter hvert som spådommene ikke går i oppfyllelse.

Report: Global Warming May Be Irreversible By 2006

GENEVA—A new report from the U.N. Intergovernmental Panel on Climate Change warned Monday that global warming is likely to become completely irreversible if no successful effort is made to slow down the trend before 2006.

Unless greenhouse-gas emissions are drastically reduced by then, the report concludes, it will be too late to avoid inflicting a grave environmental catastrophe upon future generations.

"We have absolutely no time to waste," said Dr. William Tumminelli, lead author of the report, which stresses it is utterly crucial the world cut its carbon footprint in half by the year 2000. "If we wait until 1998 or even 1995 to really start doing something about climate change, our planet's rising temperature will already have set in motion a series of devastating and irreparable long-term consequences. We need to have strict international rules in place well ahead of 2006 or, to be blunt, many of the earth's inhabitants will be doomed."

"The situation could not possibly be more urgent," Tumminelli added.

The IPCC report—the most comprehensive study of its kind ever undertaken—estimates the failure to address global warming immediately could result in sea levels rising 6 inches by the end of the 20th century, 2000-2009 being the hottest decade ever recorded, and roughly half the Arctic ice cap melting by 2011.

Even before 2006, when the report indicates the concentration of carbon dioxide in the atmosphere will reach "entirely unmanageable levels," scientists confirm the likelihood of an alarming increase in the frequency and sever­ity of hurricanes, floods, heat waves, and droughts, which could lead to death tolls in the hundreds of thousands.

"Climate change is the deadliest crisis currently facing humanity, so needless to say, we can expect it to be the dominant issue of the 2000 presidential election," Brookings Institution political analyst Gloria Leting said. "It stands to reason that, as the world's foremost producer of greenhouse gases, the United States will want to take the lead in preventing this disaster while we still have time."

"We can also count on hearing U.S. Senate candidates make firm campaign promises to ratify the Kyoto Protocol as soon as they take office," continued Leting, referring to the U.N. accord that aims to enforce emission standards starting in 2005. "Our elected officials realize Americans don't want to suffer the embarrassment of not being among the first nations to approve such an vitally important agreement."

The report also outlines a set of year-by-year goals aimed at curbing emissions prior to 2006, such as weatherizing all homes by 1979, replacing household light bulbs with compact fluorescent models by 1985, phasing out fossil fuels by 1992, and taking steps to ensure the world population never reaches the "exceedingly dangerous" 7 billion mark.

If the 2006 deadline isn't met, climatologists warn the world will eventually experience planet-wide cataclysms, including massive shortages of potable water, insufficient crop productivity, the extinction of numerous species, and unprecedented outbreaks of famine and pandemic disease.

"The picture by the end of the 21st century becomes quite bleak, frankly," Dr. Tumminelli said. "I, for one, would not want to live in the world this report describes: entire Asian cities underwater from monsoon flooding, mass human diasporas, wars fought over the scraps of habitable land still remaining—hell on earth, basically. Our only hope is for the nations of the world to put aside their individual interests and take decisive action by 2006."

Although the report represents the collaborative efforts of several thousand scientists, some observers expressed doubt about the objectivity of the study.

"I think the report is a bit reactionary, and perhaps even politically motivated." said Arthur Bainbridge, a climate policy specialist based in Washington. "Plenty of alternative models have estimated 2008 or even 2010 as the absolute point of no return."

http://www.theonion.com/articles/report-global-warming-may-be-irreversible-by-2006,26808/
Do remember to forget
anger, worry and regret.
Live while you've got life to live,
love while you've got love to give.

Piet Heine.

Bebben

"OMG they've killed Kenny"

men det gjør de jo i hver episode.

Godt funn Josik, du må komme på førjulsgløggen min til helgen... :)
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

ConTrari

Å. En perle. En absolutt perle. Årgangsskremsel. Denne må vi ta vare på og bruke.  ;D ;D

ConTrari

Sitat fra: Bebben på desember 06, 2011, 01:40:39 AM
"OMG they've killed Kenny"

men det gjør de jo i hver episode.

Godt funn Josik, du må komme på førjulsgløggen min til helgen... :)

Forskjellen på klimakrisen og South Park er at Kenny faktisk dør til slutt....

Josik

Jeg gikk i første omgang glipp av illustrasjonen til artikkelen. Men den må jo med.  ;D

[attachimg=1]

Bebben, jeg takker for invitasjonen! Det hadde antakelig vært gøy da jeg setter stor pris på din underfundige humor og dine kunstneriske kvaliteter som forumets ubestridte éner på klimadikt. Men vi bor kanskje litt langt fra hverandre?
Do remember to forget
anger, worry and regret.
Live while you've got life to live,
love while you've got love to give.

Piet Heine.