Elvevold går av som leder i Natur og Ungdom som årets klimaidiot

Startet av Telehiv, januar 07, 2012, 21:48:06 PM

« forrige - neste »

Telehiv

Ola Skaalvik Elvevold, dette klimakunnskapsmessige sorte hull topper sin tidligere lange strøm av ukvalifiserte og meningsløse klimautsagn med å utstøte sitt komplett udokumenterte avgangsbidrag i Dagsavisens Nye meninger i går, med den hemningsløst udokumenterte tittel:

"Vi kan ikke vente"

http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread229563/#post_229563

Denne Elvevold kommer alene til å gi fullt grunnlag for det nye klimaordtaket:
"Den Gud gir et klimapolitisk embede, gir han fordi vedkommende er garantert uten forstand"

Vi siterer noen av de vitenskapelige gullkorn:

1. "For de som vil se, er de dramatiske konsekvensene av et klima i endring svært synlige over store deler av kloden. Men for det meste er dette langt borte, og langt bak i hodet."

Elvevold: Kan du vennligst utdype hvilke dramatiske konsekvenser av klimaendringer det er snakk om, og hvor de er svært synlige? Eller er dette noe du bare har privat "langt borte, og langt bak i hodet"?!

2. "Stormen Dagmar viser oss hva vi kan vente mer av"

Elvevold: Kan du vennligst utdype hvor det er vitenskapelig påvist at stormen Dagmar på noe vis kan kobles til dine påståtte klimaendringer, av hvilke forskere og hvordan? Eller er dette også noe du bare har privat "langt borte, og langt bak i hodet"?!

3. "Skal vi ha noen sjanse til å hindre katastrofale klimaendringer, må rike industriland som Norge gå foran og kutte egne utslipp. Det holder ikke lenger med ensidig fokus på kvotekjøp".

Elvevold: Kan du vennligst utdype hvordan du vet at vi snart nesten ikke har en sjanse til å hindre "katastrofale klimaendringer"? Kan du legge fram pålitelige data og målinger som viser at de siste 30 års økning i CO2 har gitt signifikante symptomer på at klimaet er ute av kontroll? Eller er dette også noe du bare har privat "langt borte, og langt bak i hodet"?!

Elvevold: Hva skal du drive med når du nå skal ut i en kald, kald verden (som samtidig står foran sin siste sjanse av et eller annet slag i følge det som åpenbart romsterer oppe i det bekymrede hodet ditt) og frelse resten av de småputrende rester?

Det kunne jamen vært nyttig å vite.

PS: For de som tror at dette er det eneste maktidiotbidraget fra Elvevold, bør lese mer av samme kreative ånd, ikke minst der han kaster seg over den neste sentrale leveveien for våre politiske miljøludder: Trusselen mot artsmangfoldet. Her er utdrag fra en annen perle rundt det temaet:


Dødscelle

Publisert 19. november 2010
http://www.nyemeninger.no/oelvevold%20/?next=20

Stadig flere norske dyrearter svever mellom liv og død. En del sitter på dødscelle. Skjønner vi hva vi driver med når vi dømmer dem til døden?

I oktober kom det gode nyheter for naturmangfoldet, da verdens land kom fram til nye internasjonale målsettinger på naturtoppmøtet i Nagoya i Japan. Norge har sluttet seg til å stoppe tapet av naturmangfold innen 2020, og at minst 17 prosent av alle naturtyper skal vernes. Gode nyheter fra et miljøtoppmøte er sjelden kost om dagen, og et viktig bevis på at internasjonalt, FN-styrt miljøsamarbeid faktisk fungerer. Men i forrige uke kom det dårligere nyheter her hjemmefra. Miljømyndighetene la da fram den nye rødlista over norske arter. Her finner vi de artene som ligger tynt an og de vi er i ferd med å ta kverken på for godt.

Som om ikke menneskeskapt global oppvarming var et sjukt nok eksperiment å sette i gang med, så holder menneskeheten på med et like vanvittig prosjekt ved siden av. Vi utrydder planter og dyr i et tempo 1.000 ganger raskere enn det som er naturlig, et tempo kloden ikke har sett siden det som antakelig var en meteor utryddet Lillefot og vennene hans for om lag 65 millioner år siden. Vi står på terskelen av den sjette store masseutryddelsen av arter på jorda. Det unike denne gangen er at det er en art, menneskene, som er i ferd med å utslette de andre.

Vi skjærer over greina som menneskeheten sitter på. Naturmangfoldet gir oss ren luft, rent vann, trygg mat og livsviktige medisiner. Dette gjelder ikke bare for regnskogen i Amazonas. Alle verdens land har naturmangfold vi er helt avhengig av å ta vare på. Den nye rødlista viser oss hvor skoen trykker aller mest her hjemme. Det er over 4.500 arter på lista, hvorav om lag 2.400 er truet. Nesten 90 prosent av de mest truede artene er truet fordi mennesker ødelegger og beslaglegger artenes leveområder.Jeg gidder ikke engang å kommentere, bare grue meg til når dette politiske orakel er klar til å kjempe om stolen etter Erik Solheim (når han har fått brukt våre penger til å handle seg en privat toppstilling i FN, slik som Jens allerede har fått full uttelling med...).

Forøvrig skriver jeg dette kritiske innlegget om miljø- og klimamaktidioter som Elvevold fordi jeg er oppriktig bekymret for reelle miljøproblemer, reell forurensing, reell urettferdighet og reell utbytting av jordens folk, natur og ressurser.

Jeg er derimot ikke bekymret for om Elvevold lykkes med sine overtydelige politiske ambisjoner. Naturen taper lite på om slike som han går i glemselen, jo fortere jo bedre. Jeg er bare så lei disse politiske jyplingene som slår skitten politisk mynt på alt det kan lages ukvalifiserte skremsler om.
Tvi vøre.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Det er jo dette som er så riv ruskende galt i dagens samfunn, Tele. Folk kan slenge ut av seg slikt, gjerne gjemt bak en eller annen autorativ tittel, og de slipper unna med det. Vitenskapelig grunnlag for sine absurde dommedagstrusler har de ikke.

Hvis vi gikk sammen for å samle inn opplysninger over hvor mange slike svovelpredikanter og såpekokere vi har i vårt land, tror jeg alle ville blitt svært overrasket. Ikke minst over å se hvilke tilknytninger de har, eller hvor mye økonomi som ligger og presser på bak deres "frie meninger".
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Jostemikk,
som du ser la jeg til litt mer i startinnlegget underveis mens du svarte meg. Poenget var å vise en bestemt og typisk "grammatikk" i handlingsmønsteret hos dem som kynisk bruker de utvidete miljøpolitiske mulighetene til å slå politisk mynt med skremsler:

Hvordan de alle sammen forlenger sitt opprinnelige syltynne klimakriserepertoar videre til "trusselen mot artsmangfoldet", en like komplett ukvalifisert og udokumentert påstandsserie om alle dyrene som klimaet er i ferd med å ta livet av. 

Fordi det ikke har vært, eller er snakk om, klimaendringer utover helt normale variasjoner og følgelig at dyrene har ikke merket noe som helst utover de samme vanlige variasjoner.

Det disse umoralske lurifaks-opportunistene derimot ikke liker å ta opp, er de forlengst oppståtte, omfattende og virkelig kritiske trusler mot miljø, mennesker og dyr pga. helt konkrete giftutslipp, kjemikalier, gentukling, osv.

Men dette krever det både mot og ryggrad å ta opp: Problemet i den sammenheng er at de virkelig skyldige bak disse truslene er svært komfortable med at våre notoriske miljø-luddere er lykkelig mette og tar imot sine Judaspenger for å skrike høyt og feigt om CO2 - og dyrene som CO2 tar livet av etterhvert. Og bare det.
Tvi vøre. 
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Sitat fra: Telehiv på januar 07, 2012, 22:40:19 PMDet disse umoralske lurifaks-opportunistene derimot ikke liker å ta opp, er de forlengst oppståtte, omfattende og virkelig kritiske trusler mot miljø, mennesker og dyr pga. helt konkrete giftutslipp, kjemikalier, gentukling, osv.

Problemet er at det er de skyldige bak disse truslene som er svært komfortable med at våre notoriske miljø-luddere er lykkelige og tar imot sine Judaspenger for å skrike høyt og feigt om CO2 - og dyrene som CO2 tar livet av etterhvert. Og bare det.
Tvi vøre.

Kunne ikke sagt det bedre, Tele. Fokus er dreid bort fra de virkelige truslene, og dette er nok årsaken til at jeg aldri reagerer så negativt overfor noen som de ganger noen slår seg på sitt overmoralske bryst og proklamerer at slike som du og jeg er en trussel mot deres barn og barnebarns fremtid. Vi er naturhatere.

Minner meg om at jeg er skyldig en del II angående naturforvaltningen her jeg bor. Den som skal handle om hvordan AGW-proponentene er en direkte trussel mot både dyr, fugl og fisk. Det kommer ei uke, og da... :D
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren