Blir havet mindre basisk?

Startet av ebye, august 18, 2012, 18:00:29 PM

« forrige - neste »

ebye

Jeg fant ingen etablert tråd om havdebasisering, så her kommer omtale av et innlegg på TU:

CO2 i havet
– Alvorlig utfordring for livet i havet

http://www.tu.no/miljo/2012/08/17/-alvorlig-utfordring-for-livet-i-havet

Her er det Klif som står bak og presenterer en rapport/undersøkelse om havforsuring. De benytter naturlig nok alarmismebegrepet: surere hav, i stedet for mindre basisk.

Jeg overlater til leseren å kommentere. Jeg bare registrerer at i TU-oppslaget sies det intet om hvilke pH-verdier de nå har observert. Er verdiene utenfor normalområdet? Debatten etter innlegget er illustrerende. Det er små og forsiktige troll-utfall.   8)

Jostemikk

En viktig sak å få fram dokumentasjon om, ebye!

Etter at IPCC-skeptikerne begynte å legge merke til at lufta var gått ut av seilene til CAGW-skuta, begynte mange å komme med forslag om hva som var det neste. Tele var vel den første som tok opp problematikken rundt artsmangfold, og hvordan rørsla planla å bruke dette for alt det er verdt, og litt til.

Hos Bishop Hill (jeg tror det var der), ble det i en av kommentarene nevnt at nettopp hav"forsuring" ville bli det neste skremmevåpenet fra CAGW'erne.

Jeg har ikke tid til å lete fram publikasjonene nå, men forsikrer deg om en ting. Det har kommet mye ny forskning angående dette temaet, og felles for svært mange av dem, er at de konkluderer motsatt av hva alarmistene påstår. Man har blant annet utsatt skjell, muslinger og andre havdyr man antok ville få problemer for et kraftig forsuret miljø, uten at dette ga negative konsenvenser for skallbygging med mer.

Så  basisk som havet er, er det en enorm buffer for alt vi kan hive i det av karbonforbindelser. Mesteparten havner etter hvert som hvit "snø" på dyphavet, og der nede forsurer det ikke nevneverdig for sneglene i fjærekanten...

Alarmistene ser også ut til å velge å overse det faktum at karbonforbindelser i det store og hele skjer i havet, og at alt liv blir til nettopp på grunn av dette. Det er ikke en eller annen Klimarørslegud som er den store skaperen, selv om tilhengerne deres kan se ut til å tro på en slik makt hos sine store forbilder.

Et nytt motto kan kanskje være Kjør mer bil, slipp ut mest mulig CO2, og livet i havet vil blomstre som aldri før! Det er nemlig ikke bare landplantene som får seg en oppsving av mer CO2. CAGW'erne glemmer hele tiden å nevne disse poengene. Er det ikke rart?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Bebben

Min subjektive følelse er at det har vært relativt stille om "forsuringen" av havet i de siste par årene eller to.

En nærliggende forklaring på dette er at nyere data ikke har gått i den forventede retningen og derfor ikke blir rapportert og/eller underrapportert - et fenomen som ifølge Steve McIntyre har sin tydelige parallell i minieralletingsbuisinessen.

Ellers har forskerne her sin vane tro skjøtt sammen to ulike typer data og later som de er av samme type: indirekte data (proxydata) og direkte målinger, slik de gjør det både for CO2-konsentrasjon i atmosfæren og hockeykølle-rekonstruksjoner.

Målinger fra enkelte steder har vist at pH i havet kan variere kolossalt i løpet av kort tid - på samme sted. Til tross for dette har forskerne kommet til at pH i havet har falt med 0,1 siden "førindustriell" tid.

Hvem målte gjennomsnittlig pH for verdenshavene i førindustriell tid? Mytteristene på Bounty? Og når ble pH-skalaen oppfunnet? Var det ikke ca. 1907?

Det vil forundre meg om ikke den endringen/variasjonen som påstås funnet, ligger godt innenfor usikkerhetsmarginene. Eller burde gjøre det.
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Jostemikk

Sitat fra: Bebben på august 18, 2012, 20:19:47 PM
Min subjektive følelse er at det har vært relativt stille om "forsuringen" av havet i de siste par årene eller to.

FNs nysatsing på "vern" av havet. Presentert under KortnyttForskning.no:

FN med ny giv for havmiljøet

FN vil sette i gang et nytt initiativ mot forurensning av havene og utarming av fiskeressursene.

Den nye satsingen, som har fått navnet Oceans Compact, ble presentert av FNs generalsekretær Ban Ki-moon søndag. Ifølge ham er havmiljøet alvorlig truet av forurensning, overfiske og global oppvarming.

– Vi risikerer uopprettelige endringer i prosesser som vi knapt forstår, som de store havstrømmene som påvirker værmønstrene. Forsuring tærer på selve grunnlaget for livet i havene, og stigende havnivåer kan føre til at verdenskartet må tegnes på nytt på bekostning av flere hundre millioner av verdens mest sårbare mennesker, sa Ban.

Ifølge ham vil FN nå utarbeide en handlingsplan for verdenshavene. På sikt er målet å få på plass et juridisk bindende avtaleverk.


Jeg antar at menneskehetens viktigste felles mål vil bli å få stoppet FN. Makten de har skremmer vettet av meg.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

#4
Joste,

ja, det som foregår er altså at FN m/sine politiske kannestøpere i kjølvannet nå vil forsterke de allerede omfattende juridiske/skattetekniske virkemidler mot forhold som ikke eksisterer, bare i klimaalarmistenes maktfantasier:

- Forsuring av havet er ikke vitenskapelig dokumentert i det hele tatt; men klimaalarmistene bruker dette som del av sin assosierte skremselskonstruksjon
- (menneskeskapt) global oppvarming utover naturlige sykluser er overhodet ikke dokumentert med seriøs vitenskap

- Forurensing er derimot et stort og reellt problem, men faller helt utenfor den politiske agendaen til IPCC og klimaalarmistene, som går ut på bruke en konstruert klimafrykt til strategisk skattlegging. Klimaalarmistene i og utenfor IPCC-systemet synes tvertimot å skade/svekke det viktigste miljøarbeidet mot forurensning gjennom sin meningsløse fokusering på CO2 mens reelle miljøgift-forurensere har fritt spillerom i skyggen av dette tøvet. Det er jo tross alt den politiske og storindustrielle makt og storkapital som råder bak denne humbugen.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Helt enig, Tele. Det er nettopp IPCCs og alarmistenes fullstendige sanering av ekte miljøvern/naturvern som gjorde at jeg følte det nødvendig å gå påstanden om menneskeskapt, global oppvarming nærmere i sømmene. Det er vel ingen hemmelighet at jeg har arbeidet mye med naturforvaltning de senere årene, og jeg stusset hele tiden på at det virket å være en uovervinnelig bremsekloss et eller annet sted i systemet. Vi har aldri hatt større mulighet til å verne naturen enn vi har nå. Både teknologi og økonomiske midler ligger skyhøyt over det nivået det gjorde da vi bygget landet etter krigen. Allikevel har det stikk motsatte skjedd de siste 10-15 år.

Jeg holdt på med denne selvopplæringen et års tid, og bet meg spesielt merke i WWF Norge, samt Bellona. Jeg fant ikke en flekk norsk natur disse hadde "reddet", og da ble jeg nysgjerrig på å finne ut av hva pokker de egentlig holdt på med.

Derfra var veien kort til undersøkelser hvilken rolle Gro Harlem Brundtland og diverse departementer har har hatt fra dette startet og fram til i dag. Det hele dreier seg kun om en dårlig skjult politisk agenda, der gulroten raskt viste seg å være ønsket om økonomisk og politisk globalisering. Et sykt ønske om overnasjonalitet, styrking av antidemokratiske byråkratier, og en flatlegging overfor de tyngste finansinstitusjonene som minner mest om fullstendig prostitusjon. De samme finansinstitusjonene eier dessuten brorparten av verdens MSM.

FN-systemet er deres skarpeste våpen. Så kommer diverse tenketanker og halvveis skjulte lobbyistorganisasjoner.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Joste,

tenk om alle borgere hadde forstått det mange debattanter her inne forstår om disse forholdene....hvordan skulle det gått med parlamentarismen og demokratiet vårt da?!

Det ville vel snart bare vært "the lone rider" Lundteigen som kunne fått en stemme eller to på en god dag...alle andre sier jo det samme om alt hele tiden når man gnikker litt på opportunistskinnet deres; la oss derfor som våre sammengislede politikere gi bort vannet vårt, oljen vår, og forstanden vår til den store verdens langt mer demokratiske håndtering (i klimaalarmismens navn, amen).   
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

ebye

CICERO har et oppslag om en havkonferanse:

Konferanse: Havforsuring i Arktis

http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=11902

Ut fra teksten i oppslaget fremstår dette som alarmisme. Det kan virke som om kunnskapene i Geokjemi står noe tilbake. Det skal etter sigende legges frem en norsk rapport der, som vi sikkert kommer tilbake til.    ;)      8)