Benestad og Nordli

Startet av Jostemikk, november 21, 2011, 15:13:47 PM

« forrige - neste »

Jostemikk

Bye har tidligere linket til denne saken, Gråsoner og klimaendringer. Det dreier seg om Benestad og Nordlis tilsvar til Solheim, Ellestad og Humlums kronikk i forskning.no, Naturlige variasjoner styrer klima.

Benestad og Nordlis tilsvar ble ikke lagt ut på forskning.no, da redaktør Nina Kristiansen krevde noen små justeringer før hun ville publisere det. Dette har skapt en smule rabalder, der personlig korrespondanse mellom Kristiansen og Benestad nå blir lagt ut offentlig av begge parter, senest i dag på forskning.no, Ninas gallium - Sukk og atter klima-sukk.

Jeg skal ikke gå i dybden angående kontroversen mellom de to ansatte på Meteorologisk Institutt og redaktøren i forskning.no. Det jeg skal gjøre, er å ta en titt på den ene temperaturgrafen de to Met-ansatte bruker som dokumentasjon på at de har rett, deres motpart feil. Først et lite sitat fra de to herrer:

[attachimg=1]

To års sentrert glatting

Sikkert greit nok, men det holder i lange baner å bruke 12 måneders glatting for å få bort det månedlige sikk-sakk kaoset og presentere en mer oversiktlig trend. Ved å bruke 24 måneders sentrert glatting, fjerner de det siste året i serien, og det er betenkelig sett i sammenheng med at de to argumenterer for at det er for få år med utflating til at det er statistisk interessant. Da hjelper det vel ikke særlig å korte ned med et år mer enn nødvendig, gjør det vel det, Benestad og Nordli? De har attpå til fjernet enda et år, for de har valgt å avslutte i 2010. Det vil si, de har valgt å gjøre det for GISS-serien, ikke for CRU-serien, som de har kjørt til og med oktober 2011, før de har kuttet et år ved hjelp av glattingen. Jeg skal vise dere.

Først grafen de bruker som illustrasjon:

[attachimg=2]

Som alle kan se, har Benestad og Nordli ikke gjort det de uttalte, å avslutte seriene i 2010. Se på serien fra CRU, den går lenger enn den til GISS. Legg også merke til støtte-linjene jeg har lagt til, som viser en forskjell mellom de to serienes sluttpunkt på ca 0,25 °C. Som dere snart vil få se, er dette en forskjell som ikke eksisterer samme hvor man velger å avslutte CRU-serien.

Jeg begynner med de samme dataene som Benestad og Nordli, og jeg gjør det ved hjelp av Woodfortrees.org.Som man kan se, avslutter GISS-serien med en tur opp, mens CRU-serien avslutter med en tur ned, akkurat som i grafen Benestad og Nordli har brukt. Slik går det når man velger å la CRU-serien gå 10 måneder lenger frem i tid inn i et kjøligere år, mens GISS-serien avsluttes i 2010, som var et varmt år. Det kan virke som om de to Met-ansatte er svært ivrige på å vise CRU som en avviker, og at de trikser en smule for å få dette avviket størst mulig.

Her er den samme grafen, men med et mye senere starttidspunkt, slik at detaljene kommer lettere frem. Legg spesielt merke til temperaturforskjellen på avslutningene til de to seriene:Nå er det ikke lenger ca 0,25 °C i forskjell, det er ca 0,17. Hvis vi gir de to seriene samme sluttpunkt, så krymper forskjellen enda mer, og Benestad og Nordli har doblet forskjellen på de to serienes avslutning:Svært mye tyder på at Phil Jones er på vei ut i kulden. De to ansatte på Met vil ikke være venner med ham mer. Så spørs det, da, om det er Jones eller de to herrer på Met som ender opp frysende, for Jones er ikke den eneste kjente klimatologen som har gått ut offentlig og innrømmet at den globale oppvarmingen har stoppet fullstendig opp i dette årtusenet.

Er det Benestad og Nordli som er avvikerne?

Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren