Klimaforskning

Diskusjonsforum => Naturlige klimavariasjoner => Emne startet av: Amatør1 på April 11, 2012, 11:49:55 am

Tittel: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: Amatør1April 11, 2012, 11:49:55 am
Dette er en søster-tråd til "Forståelsen av Sola". Den andre tråden har selve solaktiviteten isolert som tema, mens denne tråden er tenkt til å koble sola opp mot jordens klima.

Her kan vi forsøke å beskrive mekanismene.
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: TelehivApril 11, 2012, 13:03:55 pm
Det er åpenbart at sola er initiell drivkraft for de store globale naturprosessene som havstrømmer og tilhørende hovedluftstrømmer og temperaturer vi observerer til daglig, samt at istider og varmeperioder kommer og går i forhold til syklisk solvariasjon.
 
Et av de store og vanskelige spørsmålene er imidlertid å være sikker på at man linker timingen for definerte solfaser riktig ifht. observerte (sol-genererte) endringer i jordens tilstand; havstrøms- og temperaturforhold, overflatetilstander (is, tørke, nedbør, osv), og endringer i atmosfæreforhold opp mot alt dette (stormer, vindretningsendringer, osv.).

Et hovedproblem er nemlig at - samtidig som vi ikke fullt ut forstår hva solen gjør til enhver tid, og som ytterligere forverrer denne utfordringen - de globale systemkonsekvensene er så komplekse og uoversiktlige at man ikke kan være sikker på at man kobler ett konsekvenssystem til riktig tidspunkt for en gitt solaktivitet, jfr. en omfattende ulikhet i formene for forsinkelser og tregheter i de store konsekvenssystemene:

Man må derfor stille noen vanskelige spørsmål:

- Når de store havstrømmene reagerer 1-3-5-10-20 år etter en solendring, alt etter som hva det er snakk om, hvordan kan vi eksakt type- og tidfeste hvilken solaktivitet som har resultert i hva?     
- Hva er deretter interaksjonen mellom havendringer og atmosfære og skydannelse?
- Hva er grunnlaget for at det bygges opp eller smeltes store ismassiver? Det er som kjent ikke bare kulde som må til, det trengs nedbør også...når kommer den? 8)
- Osv.

Så lenge vi ikke vet det nødvendige om dette er det derfor ekstremt viktig å ikke miste hovedfokuset, og ikke la CO2-sjarlatanene få holde på med å stille klimaeffektpyramiden opp-ned (slik at solas betydning nedskrives til det umoralske og CO2 oppskrives til det absurde):

Oppsummert:
Vi vet at sola driver det hele, men vi vet ikke nok om tidsfasingen for når - og hvordan - ulike soltilstander fører til gitte klimatilstander på jorden.

SUNN FORNUFT OM KLIMA

Her er min tidligere listing av betydningen av klimafaktorer i synkende rekkefølge:
 
1. Selve Fyrkjelen SOLEN
(= den soleklare (!!) hovedårsak for klodens klimatilstand) versus det nødvendige skille mot

2. Etterfølgende konsekvenser i første ordens betydning
(= de største sykliske variasjonene multi-dekadisk og over hundrer/tusener/millioner år; hovedsymptomene på en viss variasjon i solenergien over tid som framtrer gjennom endringer i havstrømmer (jfr. ENSO/AMO) og tilhørende hovedretninger for luftstrømninger/skyer, omfang av ismassiver/istider, osv.).

NB: Man må aldri rote disse hovedsymptomene sammen med hovedårsaken (solen) til sykluser og store klimaendringer, dette er bare reflekser av variasjon i solenergien over tid - selv om der til enhver tid er en masse kompleks understøy som tåkelegger vår overordnede forståelse av denne sammenhengen! Det er her det er så lite analytisk klare tanker ute og går, som gir IPCC-banden fritt løpepass!

3. Etterfølgende konsekvenser i andre ordens betydning
(= de mindre og mer uoversiktlige vær og vind-fenomenene, som følger som konsekvens av variasjonene i første orden. I tillegg kommer her også askeskyene ved vulkanutbrudd som er lokale/regionale og noen ganger globale (men alltid atmosfærebegrensete) og uvarige og derfor ikke har første ordens syklisitet selv om de kan være alvorlige nok)   

4. Drivhusgassene/påstandene om drivhuseffekt
Dette synes å bare inngå i et null-sum-spill som tilpasser seg første og andre ordens konsekvenser av solvariasjonen, og er uten egendrevne virkninger, jfr. at CO2-økning kommer etter soldrevet temperaturstigning (selv om Shakun et al akkurat har prøvd seg på en ny spansk en der..) 


DERSOM VI LAR IPPC-BANDEN FORTSETTE SITT LØP, VIL KLIMAVITENSKAPEN FORTSETTE Å STÅ MED DENNE "SKAMMENS PYRAMIDE":

POLITISK VEDTATT KLIMAVIRKELIGHET

Jeg tillater meg å vise hvordan det vil se ut dersom vi lister IPCCs vektlegging av klimafaktorer i synkende rekkefølge:
 
1. Drivhusgassene/påstandene om drivhuseffekt
Dette ubetydelige null-sum-spillet står iflg IPCC for 90% av klodens klimaendringer - eller noe sånt....avhengig av hvor langt man har kommet i å øke (den vitenskapelig udokumenterte og rent spekulative) CO2-sensitiviteten i den aktuelle klimamodellen og tilsvarende (uten legitimt vitenskapelig grunnlag her heller...) skru ned solens betydning...
 
2. Selve Fyrkjelen SOLEN
er av IPCC redusert til 7% - eller noe sånt....sikkert ikke så dumt hvis jorden bare hadde hatt overskyete netter....og igjen; avhengig av hvor langt man har kommet i å øke den "nødvendige" CO2-sensitiviteten i den aktuelle klimamodellen og tilsvarende skru ned solens betydning...

3. Etterfølgende konsekvenser i første ordens betydning
Disse konsekvensene kommer iflg IPCC ikke lenger fra solen, men nesten hovedsakelig fra CO2 (for ikke å snakke om når CO2-djevelen har frisluppet metan-fanskapet med globalt sammenbrudd som følge). Som den frie fysikkfantasi dette er, trenger man selvsagt da å trykke "nyskrevne" CO2-data inn i de "korrekte" tidsrommene for de største sykliske variasjonene multi-dekadisk og over hundrer/tusener/millioner år; hovedsymptomene på endringer i havstrømmer (jfr. ENSO/AMO) og tilhørende hovedretninger for luftstrømninger/skyer, omfang av ismassiver/istider, osv. for å få det hele til å passe sammen.
Ikke rart det mekkes på modeller!

4. Etterfølgende konsekvenser i andre ordens betydning
Her må IPCC også lage imponerende modelleringer av simulerte stormer og lyn og torden og slike greier for at de mindre og mer uoversiktlige vær og vind-fenomenene, som følger som konsekvens av variasjonene i første orden, kan mekkes inn i en CO2-ramme. Ikke lett, men med mye maskinkraft, usporbare variable og ivrige løpegutter får man til så mangt.
 
Sic! Da er verdens klimasituasjon beskrevet fra de to fronter.
 
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: TelehivApril 12, 2012, 12:03:20 pm
For ordens skyld:

Min hovedkommentar foran med rangering for hhv.

a) den tidligere, alminnelige vitenskapelige forståelsen av klimafaktorers betydning (pre-IPCC) og
b) IPCCs AGW/CO2-påstand

ble bevisst gjort i et muntlig og kommuniserende språk for å få fram noen poenger om hvor ille det går når sentrale energiforhold pakkes inn i "imponerende vås sentrifugert i magiske modeller" og sendes ut til de ulike penge- og sensasjonssultne mikorofonstativer.

Jeg løper da selvsagt en viss risiko for å bli ansett som en overfladisk dillettant, men den risikoen er jeg villig til å ta i denne spesielle saken for å få tydeliggjort hvor langt av banen klimasaken er kommet:

Mens alle vettuge mennesker vil mene at SOLEN skal stå øverst i energihierarkiet som påvirker jordens klimaendringer, kjører altså IPCC fram CO2 som overordnet alt dette.

Jeg mener det er viktig å få fram denne galskapen på en mest mulig tydelig måte, og da må man bruke populære talemåter for å bryte gjennom tåkeheimen, og håper å bli tilgitt for det.

Jeg kan selvsagt godt pakke inn de samme argumentene i all slags fagterminologi, men i dette tilfellet verdsetter jeg den klare tanke høyere  8)

mvh Telehiv (Tele blant venner)
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: OkularApril 12, 2012, 13:16:36 pm
Telehiv, absolutt en god breakdown av hvor klimahierarkiet står og hvor det bør stå.

Men det skal vel i rettferdighetens navn sies at AGW'erne aldri egentlig har påstått at sola ikke er vår suverene energikilde og på den måten har sin rettmessige plass øverst i hierarkiet, i fare for å bli beskyldt for å sette opp stråmenn. Det de jo imidlertid har gjort, er å redusere hennes rolle til en ubevegelig 'prime mover', slik at hun er satt helt utenfor pådrivshierarkiet. Og ergo gjort plass for den store CO2-dyrkelsen. Jeg skjønner at du vet dette like godt som jeg, men jeg tenkte bare det var greit å få det tydeliggjort - de kan lett bli mugne ellers ... ;)Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: TelehivApril 12, 2012, 13:19:35 pm
Okular,

ja, du forstår meg rett, derfor etterredigerte jeg denne setningen med å legge til endringer for å unngå å bli feiltolket slik du sier:

Mens alle vettuge mennesker vil mene at SOLEN skal stå øverst i energihierarkiet som påvirker jordens klimaendringer, kjører altså IPCC fram CO2 som overordnet alt dette.
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: ebyeApril 12, 2012, 14:14:00 pm
Noen ganger tar det tid før skjellene faller ned fra øynene (mine), eller at de rette hjernecellene trer i funksjon. Takk for den ørlille presiseringen, Okular.

Nå ser jeg at man burde operere med 1. og 2. linje klimapåvirkere. Sola er førstelinjeoperanden, alene! CO2 får "varme" fra sola og blir andrelinjeoperand, sammen med mange andre faktorer. Hvis dette er å slå inn en åpen dør, så var den i det minste lett å slå inn Okular. Snakkes det om 1. og 2. linjeoperander eller -pådriv noe sted?   ;)
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: TelehivApril 12, 2012, 15:03:10 pm
ebye,

mht. min begrepsbruk om første og andre ordens klimapåvirkningsfaktorer (som du kanskje sikter til her?), så er det min egen begrepsbruk for å skissere problematikken, og som sådan ikke hentet fra noen spesiell kilde.
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: ebyeApril 12, 2012, 15:22:05 pm
Nettopp, Tele.

Hvis dette ikke omtales spsielt noe sted, at sola er i 1. linje og de øvrige er i 2. linje, ja så er det på tide at dette tas frem. Begrepsbruken vil bli langt mer presis. Fra IPCC-hold vil ikke dette forandre på CO2s betydning, antakelig. Men da har de faktisk sett bort fra at det er sola som leverer primævarmen eller primæstrålingen om du vil. Med IPCCs begrepsbruk blir jo CO2 nettopp den stygge ulven. Eller ...? Er det andre som har synspunkter på dette?
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: TelehivApril 12, 2012, 15:44:05 pm
I essens mener jeg det skal tenkes slik:

1. Solen er den største ytre energikilden jorden utsettes for = primærårsak til en rekke fysiske prosesser (konsekvenser av solens energipåvirkning) på jorden

2. Første ordens konsekvenser av denne enorme energien er de store havstrømmene, luftstrømmene,  osv. (se min skisse ovenfor)

3. Andre ordens konsekvenser er de prosesser som første ordens konsekvenser iverksetter (de komplekse konsekvensene av at hav- og luftstrømmer beveger seg i dynamiske landskap som igjen påvirker skydannelsen, osv. (se min litt mer utfyllende omtale ovenfor)

4. De største endringene i dette store spillet (= "klimaendringer") skyldes de største solvariasjonene (jfr. naturlige variasjoner over lengre tidsrom inkludert signifikante istid- og varmeperioder), deretter kommer de løpende værendringene som skyldes komplekse konstellasjoner av første og andre ordens konsekvenser - der CO2 trolig har minimal betydning i bunnen av dette igjen. 
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: ebyeApril 12, 2012, 16:03:06 pm
Nå er jeg på et felt der jeg er "blank", og dessto mer fristet til å fremsette spørsmål knyttet til hvordan andre litt basale faktorer skal plasseres. Jeg tenker på magnetfelt, jordaksens hellning, planetenes innbyrdes plassering. For å unngå å vise hvor enorm denne "blankheten" muligens er, stopper jeg her, og går inn på lesesalen. Kanskje det kan gi meg en Celius-følelse. Det er fornuftig å forstrekke hjernen i blant!   8)
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: TelehivApril 12, 2012, 17:49:17 pm
Jeg tror det er veldig viktig å analytisk gjøre et skille  på den ene siden mellom

a) varmeenergi som tilføres jordsystemet (som da i essens er solen), og på den andre siden

b) hvordan denne varmeenergien utfolder seg i jordsystemet (som en konsekvens av tilført energi; dvs. som både første og andre ordens konsekvenser gjennom pådriv av havstrømmer, luft, osv.

Det er her CO2-hypotesen ikke henger på greip:

- CO2 tilfører ikke energi
- det er ikke påvist at CO2 i det store bildet har signifikant egetpådriv, det er noe IPCC-banden har funnet på ved å multiple sensitivitetsestimatene utenfor all folkeskikk og moral 

Når man får dette klart for seg, DA faller mye på plass...

Eksempel på ting man må skille analytisk mellom:

Når du nevner jordaksens hellning, så er det et eksempel på et naturfenomen som ikke er en energitilførsel og derfor heller ikke er noen primærårsak til klodens samlede klima. 

DERIMOT forårsaker endring i hellningsvinkel en endring mht. hvor på kloden varmeenergien fordeles. Her vil varmist-sjarlataner alltids kunne cherry-picke og si at, "ja men, ved at jorden heller slik og ikke slik, slik at solen nå skinner mer på (lite reflekterende) hav enn på is, får vi endret albedoeffekt, osv.".

"Javel, men da inngår det i en naturlig variasjon som vi noterer oss", vil jeg svare da.

Problemet er når IPCC-varmistene roter dette (og alt mulig annet de kan lage alarm om) sammen i den sorte gryte og koker det opp med litt CO2-drivhusteori og litt datajuks, så er tåkeheimen tett og komplett om hva som er "klima".

Det er der vi står nå...før vi begynner å tenke klart!  8)

 
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: Amatør1April 12, 2012, 18:50:40 pm
Milankovitch-syklene (ref jordaksens helning mm.) er vel av de ting som det er minst disputt om, fordi mekanismene er forstått (gravitasjon). Variasjonene er svært langsomme i forhold til enkeltmenneskers liv, men det er ganske mange parametre som endrer seg, så det hele er ganske komplekst.

Men dette er ganske riktig bare gravitasjonsvirkninger, eller sagt på en annen måte: pertubasjoner av banen. Kombinasjoner av jordaksens helning i forhold til ekliptikken og jordbanens eksentrisitet kan medføre istider, så det er betydelig nok, men fortsatt uavhengig av solaktiviteten.

Der hvor vanskelighetene begynner er i koblingen solaktivitet og klima. Gravitasjon spiller ingen rolle her, men kanskje magnetisme og/eller elektriske felt?
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: OkularApril 12, 2012, 19:13:14 pm
Jeg er helt enig, Amatør!. Der begynner vanskelighetene. Og de mange kreative hypotesene om virkningsforhold. Jeg kommer til å holde meg unna akkurat den diskusjonen, for jeg føler meg ikke kompetent (les: opplest og bevandret) nok innen det feltet til å kunne bidra konstruktivt. Men spørsmål kommer jeg nok til å stille underveis ;)

Isteden blir jeg å konsentrere meg om Telehivs andre nivå - det jordiske systemets førsteordens mottak, lagring og fordeling av energitilførselen (og eventuelle endringer i den). Det er dette jeg har begynt på med ENSO-tråden.

Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: ebyeApril 12, 2012, 20:54:23 pm
Der hvor vanskelighetene begynner er i koblingen solaktivitet og klima. Gravitasjon spiller ingen rolle her, men kanskje magnetisme og/eller elektriske felt?
Helt opplagt, Amatør1. Men hvis dette med klassifisering av pådrivene er litt upløyd mark, vil det jo være av betydning å få frem alle pådrivene og klassifisere dem. Deretter kan arbeidet med koplingene begynne.   ;) Men bare tenk, å ha ovrsikt over hvilke pådriv som tilhører de ulike klasser. Jeg er sikker på at kunnskapene om dette herved vil øke, og det blir langt lettere for alle å forstå mer av klimaendringene.   
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: Amatør1April 12, 2012, 21:52:17 pm
Ordet "pådriv" hører i min verden ikke hjemme i fysikken eller andre deler av vitenskapen. Det er pseudo-vitenskapen og CAGW som har innført dette og andre ny-ord. Det gir dem definisjonsmakt. Vi klarer oss lenge med de klassiske begrepene som energi, fluks , krefter og noen til.

Forøvrig er jeg enig i at klassifisering kan ha sin nytte, innenfor visse grenser, dvs. så lenge man holder seg unna bås-tenkning.
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: ebyeApril 13, 2012, 08:28:00 am
Meget nyttig kommentar og "justering", Amatør1. Antakelig vil en gjennomgang av begrepene være like viktig som "klassifisering".

Om f. eks. "pådriv" er tilsvarende upresist som "drivhuseffekten" er vanskelig å si, og selvfølgelig helt irrelevant. Det som er viktig er at begrepene er forankret i naturens fysiske prosesser.

Det finnes jo hauger av litteratur på dette området, og det finnes noen norske eksperter. Jfr. vår "liste" med pdf-er, jeg har fått kopier av "kompendier", til eget bruk. Ett er fra Fys. inst/Uio, men det er svært omfattende: Deilig er den himmel blå. Her er det undervisningstekst om ozon, uv-stråling og drivhuseffekt (der kom den jammen der og). Men, jeg er tilbakholden med å scanne og spre dokumenter gitt under slike betingelser.

Men jeg skal se om det er mulig å få tilbakemeldinger på det vi (Okular) har gjort her til nå, eventuel henvisning til dokumentasjon som er tilgjengelig på nett.
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: TelehivApril 13, 2012, 09:09:28 am
Hehe,
jeg brukte "pådriv" selv noen ganger i en lett slumsete begrepsomgang, jeg antar det viser at jeg forlengst er miljøskadet av mange års omgang med begrepsperverterte alarmister?

Min unnskyldning er at jeg i den sammenheng hadde mer fokus på den analytiske øvelsen å klassifisere hva som er (initielt) solgenererte forhold versus hva som er påfølgende forhold framkommet gjennom diverse naturfenomens samrøre her på jorden (jfr. første, andre og tredje ordens hendelser).

Ebyes entusiasme for å få opp et mer gjennomgrublet/konsistent begrepssett støtter jeg selvsagt, jeg bare startet med å ville illustrere hvor langt ut på de faglige viddene CO2-hypotesen blir når man setter galskapen i relieff mot nøytrale vitenskapelige fakta.
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: OkularApril 13, 2012, 11:36:59 am
Jeg synes faktisk begrepet 'pådriv' er relativt uproblematisk å bruke, så lenge man er klar over at det, som du sier Amatør1, ikke beskriver en spesifikk fysisk prosess i seg selv, og sånn sett ikke 'eksisterer' i fysikkens terminologi.

Grunnen til at jeg syns dette, er at begrepet, i hvert fall i mitt hode, skaper et ganske tydelig bilde av noe som (direkte eller indirekte) skyver en utvikling i en bestemt retning, uavhengig av definert mekanisme. Det kan være endring i skydekke, endring i albedo, endring i solas intensitet, flere og kraftigere El Niñoer enn La Niñaer over tid. Alt som 'driver' f.eks. temperatur, globalt, lokalt eller regionalt opp eller ned. Jeg skjønner at dette fort kan anses som slepphendt omgang med begrepet. Men jeg synes uansett at det funker, billedlig. Jeg tenker at det blir litt som å bruke begrepet 'varme' om all energi i det jordiske/universale systemet som kan lede til en sansbar temperaturøkning, og særlig da i et tilstøtende reservoar. Det er ikke strengt tatt riktig bruk, fysisk sett. Men det fungerer for å gjøre ting litt enklere å se for seg og forholde seg til - litt mer dagligdags, kan du si.

Samtidig er jeg klar over at det fort kan skape forvirring, og spesielt siden det vel er, som det nevnes her, AGW-sidens 'oppfinnelse'. Så jeg er åpen for forslag om hva vi kan bruke isteden, for all del. Jeg syns normalt ikke vi er like flinke i Norge til å finne gode, korte konsise begreper for ulike prosesser eller sammenhenger som man er i den engelskspråklige verden. Men det kommer jo bare an på språkbrukerne selv. I så måte tenker jeg at det norske 'pådriv' er en så god oversettelse av det engelske 'forcing' at det faktisk trumfer originalen, ved å være mer nyansert, mer nøytral og følgelig mer anvendelig. Og det skjer jo ikke så ofte, dessverre.

Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: ConTrariApril 13, 2012, 12:45:21 pm
Jeg synes faktisk begrepet 'pådriv' er relativt uproblematisk å bruke, så lenge man er klar over at det, som du sier Amatør1, ikke beskriver en spesifikk fysisk prosess i seg selv, og sånn sett ikke 'eksisterer' i fysikkens terminologi.

Grunnen til at jeg syns dette, er at begrepet, i hvert fall i mitt hode, skaper et ganske tydelig bilde av noe som (direkte eller indirekte) skyver en utvikling i en bestemt retning, uavhengig av definert mekanisme. Det kan være endring i skydekke, endring i albedo, endring i solas intensitet, flere og kraftigere El Niñoer enn La Niñaer over tid. Alt som 'driver' f.eks. temperatur, globalt, lokalt eller regionalt opp eller ned. Jeg skjønner at dette fort kan anses som slepphendt omgang med begrepet. Men jeg synes uansett at det funker, billedlig. Jeg tenker at det blir litt som å bruke begrepet 'varme' om all energi i det jordiske/universale systemet som kan lede til en sansbar temperaturøkning, og særlig da i et tilstøtende reservoar. Det er ikke strengt tatt riktig bruk, fysisk sett. Men det fungerer for å gjøre ting litt enklere å se for seg og forholde seg til - litt mer dagligdags, kan du si.

Samtidig er jeg klar over at det fort kan skape forvirring, og spesielt siden det vel er, som det nevnes her, AGW-sidens 'oppfinnelse'. Så jeg er åpen for forslag om hva vi kan bruke isteden, for all del. Jeg syns normalt ikke vi er like flinke i Norge til å finne gode, korte konsise begreper for ulike prosesser eller sammenhenger som man er i den engelskspråklige verden. Men det kommer jo bare an på språkbrukerne selv. I så måte tenker jeg at det norske 'pådriv' er en så god oversettelse av det engelske 'forcing' at det faktisk trumfer originalen, ved å være mer nyansert, mer nøytral og følgelig mer anvendelig. Og det skjer jo ikke så ofte, dessverre.


"Driver"? Et ord som beskriver en mer aktiv prosess enn "pådriv", kanskje? ("pådriv" minner om "påslag").
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: ebyeApril 14, 2012, 12:48:33 pm
Men jeg skal se om det er mulig å få tilbakemeldinger på det vi (Okular) har gjort her til nå, eventuel henvisning til dokumentasjon som er tilgjengelig på nett.

I følge min godt orienterte og kvalifiserte kilde, vil dette arbeidet være veldig nyttig. Det ble ikke vist til noe doku spesielt om dette, så det er nok tildels upløyd mark. Dog, det kan være brokker av dette rundt omkring, uten noe sammenfattet system.

Det kan jo være at vi virkelig rører ved det paradoksale, all oppmerksomhet om verstingen CO2, mens sola blir "oversett". I et lærerverk for ungdomskolen jeg har sett på, der er det bare CO2 som blir omtalt som årsak til menneskeskapte klimaendringer. Enda verre er det når lektorer i VGS kan referere at elever i Bio, oppe til muntlig eksamen ikke hadde hørt om annet enn CO2, i klimasammenheng.

Så denne begrepsvklaringen og klassifiseringen er det bare å fortsette med. Jeg skal se på AR4 WG1 på nytt. Det kan jo dukke opp noe der, ved "granskning" med ny inngangsvinkel.  ;)

Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: Amatør1April 24, 2012, 21:42:28 pm
Jeg legger inn en link til Henrik Svensmark-tråden her, for det har såvisst med Sol-klima-mekanismer å gjøre:
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,58.msg12143/topicseen.html#msg12143

Saken er slått stort opp på WUWT:
Svensmark’s Cosmic Jackpot: “Evidence of nearby supernovae affecting life on Earth” (http://wattsupwiththat.com/2012/04/24/svensmarks-cosmic-jackpot-evidence-of-nearby-supernovae-affecting-life-on-earth/)

Svært interessant! Da fikk jeg samtidig en anleding til å legge ved et bilde jeg tok i 2003 av 2 samtidige supernovaer i en og samme galakse, NGC772 (http://en.wikipedia.org/wiki/NGC_772), en sjeldenhet!  8) Faktisk er en asteroide i vårt eget solsystem synlig i samme bilde.

[attachimg=1 width=500]
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: JostemikkApril 24, 2012, 21:47:35 pm
Du fotograferer noe folk flest ikke har tilgang til. Skikkelig tøft! Dobbel supernova og en hjemlig asteroide i samme bilde, hvor stor er muligheten for å toppe den?
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: Amatør1April 24, 2012, 23:16:36 pm
Du fotograferer noe folk flest ikke har tilgang til. Skikkelig tøft! Dobbel supernova og en hjemlig asteroide i samme bilde, hvor stor er muligheten for å toppe den?

2 supernovaer samtidig er litt spesielt. Legg merke til at det ikke har vært observert noen supernova i vår egen galakse siden teleskopet ble oppfunnet....

Asteroider er det forbausende mange av, men alt på en gang er artig og ikke lett å kopiere. Planen den gangen var de 2 supernovaene, asteroiden var bonus  8) den heter 6223 Dahl, oppkalt etter forfatteren Roald Dahl, og synes som en strek opp til høyre (så mye flyttet asteroiden seg mens bildet ble tatt).

Disse supernovaene er for langt unna (130 millioner lysår) til å påvirke jordens klima, men det forteller jo mye om hvilke energimengder som utstråles fra en supernova-eksplosjon når den relativt enkelt kan observeres på slike avstander.
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: OkularApril 25, 2012, 14:27:41 pm
Ja, det var litt av et knips! Man skal være bra årvåken og tålmodig for å få øye på disse små(?)djevlene, altså for å få med seg at nå dukket det jammen opp noe som ikke var der forrige gang jeg kikket. Hadde du ikke påpekt hvor supernovaene var, hadde de jo gått meg fullstendig hus forbi - jeg ville ha tatt dem for nærmere stjerner.

Men sabla interessant med disse grunnstoffmaskinene og utslyngere av vanvittige mengder stråling. Vi venter vel på Betelgeuse og kanskje Eta Carinae m.fl. for å se noe mer spektakulært. Var det ikke sistnevnte som lyste opp noe veldig på den sørlige himmelhalvkule på 1800-tallet en gang, selv uten å gå i full utblåsning?
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: TelehivMai 08, 2012, 15:14:56 pm
NY STUDIE SOM KOBLER "HOMERISK MINIMUM" TIL KALDT EUROPA FOR RUNDT 2800 ÅR SIDEN

Nå er det kommet en ny studie i Nature Geoscience som bør interessere dem som jobber med å vise at sola styrer hovedklimaprosessene på jorda.

Studien heter "Regional atmospheric circulation shifts induced by a grand solar minimum" (Celia Martin-Puertas, Katja Matthes, Achim Brauer, Raimund Muscheler, Felicitas Hansen, Christof Petrick, Ala Aldahan, Göran Possnert & Bas van Geel, 2012).
   
http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo1460.html

Så hva er det interessante med denne studien?

1. Den slår nok en spiker i IPCC-doktrinene som forsøker å tone ned solas betydning til fordel for den halsløse oppskrivingen av CO2-betydningen.

2. Studien hevder at det store solminimumet for rundt 2800 år siden (ofte kalt Det Homeriske minimum) var sentralt i triggingen av en kald periode i Europa.

3. Studien er opptatt av UV-strålers betydning, uten at jeg tør å gi meg ut på noen diskusjon om godheten av pådrivsargumentene her, men se abstractets utsagn om at "Large changes in solar ultraviolet radiation can indirectly affect climate by inducing atmospheric changes", og om tilhørende usikkerhet rundt dette: "However, the amplitude of solar forcing is small when compared with the climatic effects and, without reliable data sets, it is unclear which feedback mechanisms could have amplified the forcing".
For de som har jobbet rundt strålingstyper versus temperatur kan den debatten kanskje være ekstra interessant å forfølge?
 
4. Studien leverer uansett iflg. folk som Svalgaard en av de bedre rekonstruksjonene av historisk solaktivitet for de aktuelle periodene. Se også omtale m/graf på WUWT på dette: http://wattsupwiththat.com/2012/05/07/solar-grand-minima-linked-to-cooling-period-in-europe/

Abstractet sier bl.a. dette:

Regional atmospheric circulation shifts induced by a grand solar minimum
 
Large changes in solar ultraviolet radiation can indirectly affect climate by inducing atmospheric changes. Specifically, it has been suggested that centennial-scale climate variability during the Holocene epoch was controlled by the Sun.

However, the amplitude of solar forcing is small when compared with the climatic effects and, without reliable data sets, it is unclear which feedback mechanisms could have amplified the forcing.

(Her noen detaljer om metoden:)

- Here we analyse annually laminated sediments of Lake Meerfelder Maar, Germany, to derive variations in wind strength and the rate of 10Be accumulation, a proxy for solar activity, from 3,300 to 2,000 years before present.

- We find a sharp increase in windiness and cosmogenic 10Be deposition 2,759  ±  39 varve years before present and a reduction in both entities 199  ±  9 annual layers later. NB: Her er vi inne på den helt sentrale debatten om hva som kommer forut for og etter temperaturendringer!!

- We infer that the atmospheric circulation reacted abruptly and in phase with the solar minimum.

- A shift in atmospheric circulation in response to changes in solar activity is broadly consistent with atmospheric circulation patterns in long-term climate model simulations, and in reanalysis data that assimilate observations from recent solar minima into a climate model.

We conclude that changes in atmospheric circulation amplified the solar signal and caused abrupt climate change about 2,800 years ago, coincident with a grand solar minimum
.[/b][/color] [/i]OPPDATERING: Pressemelding fra Helmholtz Association of German Research Centres.
 
Climatic effects of a solar minimum
 
A grand solar minimum and the climate response recorded for the first time in the same climate archive highlights the need for a more differentiated approach to solar radiation
 
An abrupt cooling in Europe together with an increase in humidity and particularly in windiness coincided with a sustained reduction in solar activity 2800 years ago. Scientists from the German Research Centre for Geosciences GFZ in collaboration with Swedish and Dutch colleagues provide evidence for a direct solar-climate linkage on centennial timescales. Using the most modern methodological approach, they analysed sediments from Lake Meerfelder Maar, a maar lake in the Eifel/Germany, to determine annual variations in climate proxies and solar activity.
 
The study published online this week in Nature Geosience (06/05/2012) reports the climatic change that occurred at the beginning of the pre-Roman Iron Age and demonstrates that especially the so-called Grand Minima of solar activity can affect climate conditions in western Europe through changes in regional atmospheric circulation pattern. Around 2800 years ago, one of these Grand Solar Minima, the Homeric Minimum, caused a distinct climatic change in less than a decade in Western Europe.
 
The exceptional seasonally laminated sediments from the studied maar lake allow a precise dating even of short-term climate changes. The results show for a 200 year long period strongly increased springtime winds during a period of cool and wet climate in Europe. In combination with model studies they suggest a mechanism that can explain the relation between a weak sun and climate change. “The change and strengthening of the tropospheric wind systems likely is related to stratospheric processes which in turn are affected by the ultraviolet radiation” explains Achim Brauer (GFZ), the initiator of the study. “This complex chain of processes thus acts as a positive feedback mechanism that could explain why assumingly too small variations in solar activity have caused regional climate changes.”
 
Albeit those findings cannot be directly transferred to future projections because the current climate is additionally affected by anthropogenic forcing, they provide clear evidence for still poorly understood aspects of the climate system, emphasizes Achim Brauer. In particular, further investigations are required with a focus on the climatic consequences of changes in different wavelengths of the solar spectrum. Only when the mechanisms of solar-climate links are better understood a reliable estimate of the potential effects of the next Grand solar minimum in a world of anthropogenic climate change will be possible. In this respect, well-dated annually laminated lake sediments are also in future of crucial importance for these studies.
 
Therefore, scientists from the German Research Centre for Geosciences (GFZ) and other institutions search for such archives around the world in order to to obtain a more accurate approach to the solar-climate relationship and the different regional responses.
 
###
 
Celia Martin-Puertas, Katja Matthes, Achim Brauer, Raimund Muscheler, Felicitas Hansen, Christof Petrick, Ala Aldahan, Göran Possnert and Bas van Geel: “Regional atmospheric circulation shifts induced by a grand solar minimum”, Nature Geoscience, DOI 10.1038/NGEO1460

 

PS: Hvordan i all verden kan IPCC-banden fortsette å påstå at der er er "konsensus" om AGW/CO2-hypotesen, når det omtrent daglig hagler inn ny forskning som sier det motsatte?!?
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: Amatør1Mai 08, 2012, 18:20:10 pm
PS: Hvordan i all verden kan IPCC-banden fortsette å påstå at der er er "konsensus" om AGW/CO2-hypotesen, når det omtrent daglig hagler inn ny forskning som sier det motsatte?!?

De brant broene sine for lenge siden, hva annet kan de si?

Veldig positiv utvikling dette...!
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: jarlgeirMai 18, 2012, 23:13:07 pm
Her er interessant klimaforskning fra Bulgaria, og da mener jeg seriøs forskning hvor man tenker nytt, ikke det vanlige vrøvlet fra IPCC.

http://thegwpf.org/the-observatory/5727-is-the-stratosphereresponsible-for-global-warming.html

Teorien er at endring i vanndamp i stratosfæren forårsaker klimaendringer, ikke at klimaendringer forårsaker vanndamp der som de vanlige sjarlatanene innbiller seg.
Endringene i vanndamp er forårsaket av endringer i ozonen som igjen er forårsaket av solstrålingen, forutsatt at jeg har forstått dette riktig.

Modellen som er bygd opp av denne Bulgarske forskeren forutsier på dette grunnlag synkende temperatur frem til år 2020.

Så får vi se hva andre forskere synes om dette, umiddelbart ser det ut som om denne damen ikke trenger å radbrekke diverse fysiske lover for å få teorien sin til å virke tilforlatelig. Dette er altså ikke den typen Voodoo-vitenskap som Prestrud og Pachauri er så glade i.
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: ebyeMai 18, 2012, 23:39:45 pm
Takk for en interessant link, jarlgeir.

Dette er ganske sikkert helt i ånden til Solheim, Humlum og Brekke

Et kjøligere klima (http://www.climometrics.org/11vgsol.pdf)   8)

Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: jarlgeirMai 18, 2012, 23:59:38 pm
Jeg la den på VDG også, under en ny tråd:

Og enda travlere skal det bli for klimatrollene...

Et innlegg i måneden der skal jeg strekke meg til, orker ikke mere med den trollfaktoren de har der.
All ære til Josik som trolljeger. Han gjør en heroisk innsats.

Å diskutere på VGD er som å stå dypt i kloakken med bare nesetippen oppe i fri luft. Og så kommer trollene fresende i full fart i sine cabin cruisere.
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: JostemikkMai 19, 2012, 00:12:29 am
Å diskutere på VGD er som å stå dypt i kloakken med bare nesetippen oppe i fri luft. Og så kommer trollene fresende i full fart i sine cabin cruisere.

 ;D Der ga du meg en god latter, jarlgeir. Selv er jeg ikke eslet til å kunne delta særlig i diskusjonen der, men er takknemlig overfor alle de som holder ut. De gjør en kjempeinnsats.

Den forskningen du linker til ser spennende ut, men selv sliter jeg fælt med å forstå alle sammenhengene mellom vanndamp, skyer og sol. Det er akkurat som om de to førstnevnte virker forskjellig på forskjellige steder, og den sistnevnte, sola, ser ut til å styre mye av det som skjer, men det er klin umulig å finne samstemte pulsslag.

Det viktige er at det dukker opp IPCC-divergerende forskning i et eksplosivt tempo. Jeg ser at noen av de gamle ringagwrevene fortsatt forsøker å late som om all forskning er entydig, men det er kun desperat politikerprat. Det er en god tanke at det finnes en del voksende magesår hos våre fremste alarmister. Jeg unner dem det. Hvis de ikke plutselig begynner å vise anger, da.
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: ebyeMai 19, 2012, 00:16:50 am
Temperaturen i debatten er noe dempet på ABCNyheter og Dagsavisen Nye meninger. Fullt navn fører tilsynelatende til færre Forumtroll - og takk for det! Her er noen eksempler

http://www.abcnyheter.no/meninger/borger/2012/05/06/grenseloes-klimadebatt

http://www.abcnyheter.no/meninger/borger/2012/05/11/kommentar-nye-feil-i-klimadebatten

Det virker ikke som Prestrud har den største støtten i folket, se kommentarene.

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1002/subcat1024/thread246310/#post_246310   

Her er det også gode kommentarer. Litt trolling tåles! 8)

Tittel: Sv: Atmosfæren puster i takt med sola
Skrevet av: JostemikkMai 21, 2012, 14:55:13 pm
Ifølge NASA og Space.com puster atmosfæren i takt med sprellene sola finner på, og dette kan ha influens på både atmosfærestørrelse og klima.

NASA - SABER Reveals the Upper Atmosphere's "Breathing" Pattern, In Rhythm With the Sun (http://www.nasa.gov/topics/earth/features/AGU-SABER.html)

Space.com - Earth's Atmosphere "Breathes" More Rapidly Than Thought (http://www.space.com/6229-earth-atmosphere-breathes-rapidly-thought.html)

Atmosfæren løfter selv på lokket og puffer overskuddsvarme ut i verdensrommet? Denne forskningen ble publisert for sent til AR4, men jeg regner med at den kommer med i AR5...
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: OkularMai 21, 2012, 15:37:09 pm
Atmosfæren løfter selv på lokket og puffer overskuddsvarme ut i verdensrommet? Denne forskningen ble publisert for sent til AR4, men jeg regner med at den kommer med i AR5...

Ja, helt sikkert.
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: jarlgeirMai 21, 2012, 19:27:34 pm
Kommer neppe med i neste AR.

Det går da ikke an å ta med noe som så tvil om den galopperende menneskeskapte katastrofale oppvarmingen forårsaket av CO2.

Bare vent og se. :-[
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: OkularMai 21, 2012, 22:37:28 pm
jarlgeir, jeg tok for gitt at Jostemikk var ironisk. Ergo, jeg fulgte opp. Burde ha slengt på en smiley, kanskje ...
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: JostemikkMai 21, 2012, 23:08:27 pm
Fra min side var de få ordene fulladet med ironi. ;)
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: Amatør1Juni 10, 2012, 01:42:38 am
En interessant presentasjon av Leif Svalgaard m/fl

What is Wrong with the Group Sunspot Number and How to Fix it (http://www.leif.org/research/SSN/Svalgaard7.pdf)
Leif Svalgaard, Stanford University (with help from many people)
2 March, 2012

Abstract
We have identified the flaw in Hoyt & Schatten'sconstruction of the Group Sunspot Number (GSN). We demonstrate how a correct GSN can be constructed using only the Hoyt & Schatten raw data without recourse to other proxies. The new GSN agrees substantially with the Wolf Sunspot number, resolving the long-standing discrepancy between the two series. Modeling based on the old GSN of solar activity and derived TSI and open flux values are thus invalidated. This will have significant impact on the Sun-climate debate and on solar cycle prediction and statistics.

Kilder
http://ssnworkshop.wikia.com/wiki/Home
http://ssnworkshop.wikia.com/wiki/Presentations_2
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: ConTrariJuni 13, 2012, 13:10:35 pm
Tallbloke har et oppslag om Erl Happs klimateori, som kan være morsomt å studere:

"The polar circulation injects ozone into the high latitude lower atmosphere. With little water vapor the atmosphere at high latitudes possess few of the properties of the low or mid latitude troposphere. It is this perturbation in ozone content affecting the weight of the atmospheric column (and surface pressure) that changes the wind, the cloud and surface temperature on the inter-annual, decadal and centennial time scales. It does this by changing the concentration of the one greenhouse gas that is beyond the influence of man. The presence of absence of ozone in the cloud zone is a matter for the sun and the atmosphere in a complex dance that challenges our imagination. It is the electromagnetic influence of the sun, depending upon plasma density within the neutral atmosphere that initiates a redistribution of the atmosphere and starts a process that includes a strong feedback mechanism.

The feedback mechanism is in turn dependent on the night jet and surface pressure. It is the activity of the sun that determines the chemical constitution of mesosphere air that is drawn into the tenuous upper atmosphere over the poles. It is the sun that ultimately controls this circulation. The Earth system greatly amplifies the tiny stimulus that the sun applies to the tenuous upper atmosphere."


http://tallbloke.wordpress.com/2012/06/12/erl-happ-climate-changes-oh-so-naturally/
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: TelehivSeptember 04, 2012, 19:28:28 pm
Jeg har sett litt på IPCCs fremdeles gjeldende påstand om solas lave betydning for klodens oppvarming og klima. Er det ikke utrolig at denne åpenbare grove feilen får fortsette å leve sitt liv i enkelte fagmiljøer? Men de kan jo ikke innrømme sola en større betydning, eller så ramler jo korthuset sammen.

Når en ser på illustrasjonen i AR4 (s.94) av drivhuseffekten så lyser det motbeviste rangeringer av hele figuren:
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-faqs.pdf
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: BebbenSeptember 22, 2012, 21:28:52 pm
Bare en liten hilsen fra Nordpolen  (http://psc.apl.washington.edu/northpole/NPEO2012/18.jpg)på denne høstjevndag...

Legg merke til albedoendringene.

:)
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: BorisASeptember 22, 2012, 21:51:54 pm
Bare en liten hilsen fra Nordpolen  (http://psc.apl.washington.edu/northpole/NPEO2012/18.jpg)på denne høstjevndag...

Legg merke til albedoendringene.

:)
Jøss!
Har du vært på Nordpolen i dag?
Hvordan var været?
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: BebbenSeptember 23, 2012, 01:40:15 am
Bare en liten hilsen fra Nordpolen  (http://psc.apl.washington.edu/northpole/NPEO2012/18.jpg)på denne høstjevndag...

Legg merke til albedoendringene.

:)
Jøss!
Har du vært på Nordpolen i dag?
Hvordan var været?

Vet ikke Boris, det var mørkt. :)
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: Amatør1September 23, 2012, 12:08:18 pm
Her er en interessant artikkel om Sol-klima-mekanismer, riktignok for Mars, men det gir oss jo en referanse som kan være nyttig. Som kjent er Mars' bane-eksentrisitet vesentlig større enn Jordas, og rotasjonsaksens helning varierer også mer. Forøvrig er det store likheter mellom Jorda og Mars, rotasjonsaksenes helning i forhold til ekliptikken er for tiden sammenlignbar, og Mars-døgnet (en "Sol") er bare ca en halvtime lenger en jordas. Året, derimot er omtrent dobbelt så langt som Jordas, da Mars befinner seg lengre fra Sola.


Fra Niels Bohr institute

Mars's dramatic climate variations are driven by the Sun (http://www.nbi.ku.dk/english/news/news12/marss-dramatic-climate-variations-are-driven-by-the-sun/)

"On Mars’s poles there are ice caps of ice and dust with layers that reflect to past climate variations on Mars. Researchers from the Niels Bohr Institute have related the layers in the ice cap on Mars’s north pole to variations in solar insolation on Mars, thus established the first dated climate history for Mars, where ice and dust accumulation has been driven by variations in insolation. The results are published in the scientific journal, Icarus.
(http://www.nbi.ku.dk/english/news/news12/marss-dramatic-climate-variations-are-driven-by-the-sun/Fig1-250.jpg/)

The ice caps on Mars’s poles are kilometres thick and composed of ice and dust. There are layers in the ice caps, which can be seen in cliffs and valley slopes and we have known about these layers for decades, since the first satellite images came back from Mars. The layers are believed to reflect past climate on Mars, in the same way that the Earth’s climate history can be read by analysing ice cores from the ice caps on Greenland and Antarctica.

Solar insolation on Mars has varied dramatically over time, mainly due to large variations in the tilt of Mars’s rotational axis (obliquity) and this led to dramatic climate variations on Mars.

[...]
"Apropos:

For den som er interessert i bilder fra Mars, så lastes det daglig ned bilder fra Mars Science Laboratory her (http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/).


Se forøvrig denne fantastiske videoen som er re-konstruert i ettertid basert på enkeltbilder tatt fra "Mars Descent Imager", et kamera plassert under roveren, pekende nedover.

I første fase av filmen henger Curiosity i en diger fallskjerm, men faller med supersonisk hastighet pga. den tynne atmosfæren (nesten ren CO2!). Det første vi ser er varmeskjoldet som kobles fra og faller ned. Deretter "dingler" vi under fallskjermen en stund mens bakken kommer nærmere. På et tidspunkt kobles fallskjermen fra, og bremseraketter tar over og fører oss i "powered flight" ned til bakken. Fantastiske greier.

http://www.youtube.com/v/Esj5juUzhpU?version=3&hl=nb_NO
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: Amatør1Mars 06, 2013, 22:28:28 pm
Jeg kom over et veldig interessant kommentar-innlegg på en WUWT-tråd som omhandler solaktiviteten, men der kommentaren diskuterer klima-effekter på jorda, så det passer her.

WUWT-tråden er denne
February solar data shows the Sun to still be slumping – but NASA says ‘twin peaks’ may happen (http://wattsupwiththat.com/2013/03/06/february-solar-data-shows-the-sun-to-still-be-slumping-but-nasa-says-twin-peaks-may-happen/)

Kommentaren av William Astley (http://wattsupwiththat.com/2013/03/06/february-solar-data-shows-the-sun-to-still-be-slumping-but-nasa-says-twin-peaks-may-happen/#comment-1240770) gjengis nesten i sin helhet:

The following is an alternative prediction for solar magnetic cycle 24 based on a physical solar model and a physical explanation of what caused past cyclic climate change, past abrupt climate change, and the glacial/interglacial cycle.

There is obviously a physical explanation for the glacial/interglacial cycle. This is a proxy record of how the planet’s climate has cycled for the last 5 million years. The glacial/interglacial cycle is now roughly 100,000 years long with a long glacial period of 85,000 to 90,000 years and a short interglacial period of 10,000 to 12,000 years. The paleorecord indicates interglacial periods end abruptly. There is currently no hypothesis that can physically explain abrupt climate change or the glacial/interglacial cycle. The appeal to a super high amplification factor which would enable a small forcing change such as the amount of solar insolation at N65 to trigger the glacial/interglacial period was made in an attempt to explain what the past record. Current analysis and observation indicates however that the planet resists forcing changes by increasing or decreasing planetary clouds in the tropics, which is negative feedback rather than positive (amplification) feedback.

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Five_Myr_Climate_Change.svg)

Solar observations indicate solar magnetic cycle 24 is unusual, a special cycle, a prediction of how solar cycle 24 will unfold cannot therefore be based on observations of recent solar magnetic cycles. Solar cycle 24 appears to be the special once in 1450 year or 8000 year solar magnetic cycles that cause (assuming I understand the climate forcing mechanisms and solar magnetic cycle changes causes the Dansgaard-Oeschger cycle, the Heinrich cycle, and the glacial/interglacial cycle). The Dansgaard-Oeschger climate cycle has a periodicity 1450 years or 1000 years and the Heinrich climate cycle has a periodicity of 6000 years to 8000 years.

In the later part of the twentieth century the solar magnetic cycle, based on cosmogenic isotope analysis, was at its highest activity level and the longest high activity level in 11,000 years.

http://cc.oulu.fi/~usoskin/personal/nature02995.pdf
Unusual activity of the Sun during recent decades compared to the previous 11,000 years
Here we report a reconstruction of the sunspot number covering the past 11,400years, based on dendrochronologically dated radiocarbon concentrations. We combine physics-based models for each of the processes connecting the radiocarbon concentration with sunspot number. According to our reconstruction, the level of solar activity during the past 70 years is exceptional, and the previous period of equally high activity occurred more than 8,000 years ago. We find that during the past 11,400 years the Sun spent only of the order of 10% of the time at a similarly high level of magnetic activity and almost all of the earlier high-activity periods were shorter than the present episode.

http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/abrupt/data2.html
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/abrupt/data3.html
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/abrupt/data4.html

Last Heinrich Event – Younger Dryas Abrupt Cooling Event
The Younger Dryas is one of the most well-known examples of abrupt change. About 14,500 years ago, the Earth’s climate began to shift from a cold glacial world to a warmer interglacial state. Partway through this transition, temperatures in the Northern Hemisphere suddenly (William: With 70% of the Younger Dryas cooling occurring in a decade. One of the unexplained paleoclimate puzzles is what is physically capable of cooling the earth so rapidly. A massive forcing change is required and a forcing change that over rides the planetary temperature regulating mechanism which is to increase or decrease clouds in tropics is required) returned to near-glacial conditions (Figure 6). This near-glacial period is called the Younger Dryas, named after a flower (Dryas octopetala) that grows in cold conditions and became common in Europe during this time. The end of the Younger Dryas, about 11,500 years ago, was particularly abrupt. In Greenland, temperatures rose 10° C (18° F) in a decade (Figure 6; Cuffey and Clow, 1997).

This article hypothesizes that Younger Dryas abrupt climate change has caused by an interruption to the North Atlantic drift current. A series of papers in the last 10 years indicate the cooling due to a complete interruption of the North Atlantic drift current is orders of magnitude too small to explain the Younger Dryas cooling and that the interruption to the North Atlantic drift current occurred a 1000 years before the Younger Dryas cooling event.

http://www.americanscientist.org/issues/id.999,y.0,no.,content.true,page.1,css.print/issue.aspx
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/05/090513130942.htm
http://www.atmos.washington.edu/~david/Gulf.pdf

As Livingston and Penn noted the magnetic field strength of newly formed sun spots is decaying linearly. The sunspots are formed from magnetic ropes that are formed at the solar tachocline (the tachocline is the thin layer that separates the solar convection zone from the solar radiative zone.) The magnetic field strength of newly formed sunspots can only decay linearly if the magnetic ropes that are formed at the tachocline and rise up to form sunspots are decaying linearly. (The observation that the magnetic field strength of individual sunspots is decaying linearly supports the assertion that sunspots are formed from magnetic ropes that are created at the tachocline.) The magnetic ropes that rise up through the convection zone require a minimum field strength to avoid being torn apart by turbulence in the convection zone. As the magnetic field strength of the magnetic ropes continues to decline the turbulence in the convection zone is tearing the magnetic ropes apart. The solar cycle 24 sunspot groups are observed to made up of many short lived tiny sunspots, which are referred to as spores.
As the solar magnetic cycle was at its highest activity in 11,000 years in the last 70 years and there are D-O cycles and Heinrich event cycles in the paleo record, if the sun caused the past climate cycles and as the solar magnetic field strength of individual sunspots is decaying linearly, assuming the past climate cycles were caused by the sun and the sun is entering the special cycle that cause climate cycles (we have already observed planetary warming, the warming however has stalled which cannot be explained the AGW hypothesis) the following a prediction for solar cycle 24.

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Sun_poster.svg/800px-Sun_poster.svg.png)

If solar magnetic cycle is the special solar cycle that is hypothesized to cause Heinrich events, rather than the solar cycle that causes the D-O cycle which is a Maunder minimum type cycle, the solar magnetic cycle will be terminated and will not be physically capable or restarting via the normal mechanism that creates the magnetic ropes at the tachocline and that are then released to rise up to the surface of the sun. (The magnetic rope mechanism requires the residual solar magnetic fields from past cycle sunspots as a seed to form new powerful magnetic ropes. It appears based on observations solar magnetic cycle 24 sunspots are now too small and do not have sufficient field strength to survive the trip down through the convection zone to the tachocline. The number of sunspots and the lifetime of sunspot groups will continue to decline. The sun will be spotless in roughly 12 months. A spotless sun in the middle of solar magnetic cycle is anomalous as the normal solar magnetic cycle has a gradual rather than an abrupt end.

If solar observations in the next 12 months support the above prediction that solar cycle 24 is the special solar cycle that causes a Heinrich cyclic event rather than the type of solar magnetic cycle that causes a Dansgaard-Oeschger cycle, I can provide more details concerning what to expect next.
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: JostemikkMars 06, 2013, 23:35:06 pm
Det er visst ikke bare på Røros permafrosten kommer til å feste taket nå for tiden. Jeg tenker mer og mer på historien som fortelles i Hva isen fortalte oss (http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,137.0.html). Skiftene skjer svært brått, og naturen selv kan kaste oss ut i det fullstendige kaos på få år.

Mange har forsøkt å forklare hva som var årsaken til Yngre Dryas, og i vår gale verden der mainstream "forskere" har tvunget en hel verden til å tro at CO2 er eneste varierende temperaturdriver, har mange geologer lagt hele sin akademiske karriere i potten ved å påstå meteornedslag, mens andre har gått for plutselig ferskvannsutkomme fra Den store sjøen (Nord-Amerika da dammen brast). Den skulle visstnok via sin forrykkelse av saltinnholdet i havet ha forstyrret hele sirkulasjonsmønsteret i Nord-Atlanteren. Ifølge sitatet over kunne dette tvilsomt ha vært nok.

Det virker mer og mer som hvis all klimakunnskapen fantes i en appelsin, så har forskerne flere års arbeide foran seg før de forstår halvparten av det som skjer i den første millimeteren av skallet. "Mainstream" har ikke en gang kommet så langt.

William Astley er ikke den eneste som har sagt at solaktivitet/magnetisme/global temperatur er på sitt høyeste rett før en ny istid. For noen år siden leste jeg en omtale av en russisk publikasjon. Jeg har forsøkt å finne igjen denne, men dessverre uten hell. Kanskje noen kan være til hjelp?

Tittel: Sv: Forståelsen av jordas mekanismer
Skrevet av: SpirenApril 05, 2013, 22:25:31 pm
Kan anbefales

Har nettopp sett 1 del av programmet JORDAS KRETSLØP 1:3 Br. dokumentarserie.

Programmet kan svært anbefales, jeg vil mene, utsendelsen vil være interessant, for flere av Dere. For ikke at sige jeg føler meg rimelig sikker.
8)

1 del av programmet JORDAS KRETSLØP blir sendt i reprise i morgen formiddag kl.11.05 NRK1
Tittel: Sv: Forståelsen av jordas mekanismer
Skrevet av: JostemikkApril 05, 2013, 22:31:12 pm
Kan anbefales

Har nettopp sett 1 del av programmet JORDAS KRETSLØP 1:3 Br. dokumentarserie.

Programmet kan svært anbefales, jeg vil mene, utsendelsen vil være interessant, for flere av Dere. For ikke at sige jeg føler meg rimelig sikker.
8)

1 del av programmet JORDAS KRETSLØP blir sendt i reprise i morgen formiddag kl.11.05 NRK1

Flott at du minnet oss om dette, Spiren! Jeg så akkurat første del, og ble meget positivt overrasket. Håper mange klarte å gjette på jetstrømmen da programlederen pekte på en faktor som kunne forrykke grensen mellom varm tropisk luft og kald polarfront over Storbritannia. ;)
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: ObelixApril 05, 2013, 22:39:22 pm
Jeg også så programmet. Bra program! Og helt utrolig egentlig at et slikt program slapp gjennom MSM-nåløyet.
For programmet fokuserte på naturlige hendelser, som jordens rotasjon om egen akse og at den har en helning på ca. 23 grader.

Ikke mye tull om klimagasser der nei  ;D

Kan det sees på som et tegn i tiden at klimabløffen er i ferd med å dø sakte ut???
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: JostemikkApril 05, 2013, 22:44:33 pm
Kan det sees på som et tegn i tiden at klimabløffen er i ferd med å dø sakte ut???

Nå er jeg alltid pessimist til det motsatte er bevist, men vi får krysse fingrene, Obelix!
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: Amatør1April 05, 2013, 23:01:45 pm
Kan det sees på som et tegn i tiden at klimabløffen er i ferd med å dø sakte ut???

Nå er jeg alltid pessimist til det motsatte er bevist, men vi får krysse fingrene, Obelix!

Hvis du krysser fingrene, da er du optimist  8)
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: JostemikkApril 05, 2013, 23:13:46 pm
Kan det sees på som et tegn i tiden at klimabløffen er i ferd med å dø sakte ut???

Nå er jeg alltid pessimist til det motsatte er bevist, men vi får krysse fingrene, Obelix!

Hvis du krysser fingrene, da er du optimist  8)

Kort innpå i et svakt øyeblikk, Amatør1. ;)
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: ebyeApril 06, 2013, 09:13:07 am
Jeg også så programmet. Bra program! Og helt utrolig egentlig at et slikt program slapp gjennom MSM-nåløyet.
For programmet fokuserte på naturlige hendelser, som jordens rotasjon om egen akse og at den har en helning på ca. 23 grader.

Ikke mye tull om klimagasser der nei  ;D

Kan det sees på som et tegn i tiden at klimabløffen er i ferd med å dø sakte ut???
Jeg tipper at de ikke skjønner at temaet kan ha noe med klima å gjøre i det hele tatt, de i MSM-NRK.    ;)      8)
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: BorisAApril 06, 2013, 09:47:30 am
Takk for tipset.
Har akkurat vært inne på TV'en og gjort klar for opptak av hele serien.
Tittel: Sv: En godbit til soltilbederne blant dere
Skrevet av: JostemikkApril 11, 2013, 21:18:19 pm

Solar Activity and Climate - Hiroko Miyahara, The University of Tokyo from Kavli Frontiers of Science on Vimeo.


Solar Activity and Climate
 Hiroko Miyahara, The University of Tokyo

Abstract:
 1. Introduction
 Instrumentally measured or reconstructed past climate changes often show positive correlation with solar activity at the wide range of time scales, such as from monthly (Takahashi et al., 2010) to millennial (Bond et al., 2001). However, the mechanisms of their linkage have not been well understood. The possible solar-related parameters that can drive climate change are; total solar irradiance (TSI), solar ultra violet (UV), solar wind (SW) and the galactic cosmic rays (GCRs). The galactic cosmic rays are attenuated by changing solar magnetic field in the heliosphere; the region where the wind of solar plasma and magnetic filed expend. The observed flux of GCRs shows inverse correlation to solar activity. It is known that the change in the cosmic ray flux results in the change in the ionization rate in the atmosphere. It is suggested that it may cause the change in cloud amount.

2. Variation of Galactic Cosmic Rays during the Maunder Minimum
 It is difficult to evaluate the exact role of each of solar-related parameters above, since most of them are more or less synchronized for the instrumental period. However, the variation of solar radiation and GCRs may be different at the Maunder Minimum (AD1645-1715). The Maunder Minimum is a period of sunspot absence lasted about 70 years. The Sun has shown periodic variation with ~11-year period since the beginning of the 18th century. However, the sunspots had almost disappeared and apparent ~11-year cycles had been lost during the Maunder Minimum. It means that solar activity had been extraordinarily weak and that the environment of heliosphere had been different from today. We found that the variation of GCRs was very unique during the time. The variation of GCRs has been revealed by the measurements of cosmic-ray induced radio isotopes such as carbon-14 and beryllium-10 in tree rings or ice cores. The content of radio isotopes have shown that solar cycle had been kept during the long-lasting sunspot absence, but with ~14-year period. It has been also revealed that the 22-year cycle; the cycle of periodic reversal of solar dipole magnetic field, had been also kept but with ~28-year period and had been amplified during the time. The polarity of the Sun reverses at the maxima of solar cycles, and thus holds ~22-year period. The ~22-year cycle is not observed in the changes in solar radiations; however it appears in the variation of GCRs consisting of mainly changed particles. The changes in the environment of heliosphere had probably resulted in the amplification of the 22-year cycle in GCRs.

3. Variation of climate and its relation to Galactic Cosmic Rays
 We have found that reconstructed climate data show unique variations similar to that of GCRs during the Maunder Minimum. For example, the northern hemispheric temperatures are significantly dependent on the direction of solar dipole magnetic field. At the phases of negative polarity of dipole magnetic field, when GCRs show anomalous increase, we observe colder climate. The dependence of climate change on solar dipole magnetic field results in the manifestation of 22-year cycle in climate change. The cause of decadal to multi-decadal climate changes had not been well understood, however, our study suggests that GCRs may be the playing important role in climate change at those time scales.

Conclusion
 More detailed studies are needed to reveal the mechanisms of solar influence on climate change; however, our study has suggested that not only solar irradiative outputs but also magnetic property is playing important role in climate change possibly through changing the flux of GCRs. The mechanisms how the cosmic rays change the cloud property should be clarified in the future studies.

References
 G. Bond et al., Persistent Solar Influence on North Atlantic Climate During the Holocene, Science, 7, 294, 2130, 2001.

H. Miyahara, Y. Yokoyama & K. Masuda, Possible link between multi-decadal climate cycles and periodic reversals of solar magnetic field polarity, Earth Planet. Sci. Lett., 272, 290-295, 2008.

Y. Takahashi, Y. Okazaki, M. Sato, H. Miyahara, K. Sakanoi, and P. K. Hong, 27-day variation in cloud amount and relationship to the solar cycle, Atmos. Chem. Phys., 10, 1577-1584, 2010.

http://vimeo.com/30119927
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer - Geomagnetisk index har god korrelasjon
Skrevet av: P. TuvnesApril 12, 2013, 08:36:08 am
Bedre korrelasjon sol - global temperatur, se:
http://sait.oat.ts.astro.it/MmSAI/76/PDF/969.pdf

Det er opplagt at solen virker på mange måter.  Disse forskerne har funnet at en geomagnetisk index passer bedre enn bare solflekk-antallet.

Once again about global warming
and solar activity

K. Georgieva1, C. Bianchi2 and B. Kirov1
1 Solar-Terrestrial influences Laboratory, Bulgarian Academy of Sciences, Bl.3
Acad.G.Bonchev str. 1113, Sofia, Bulgaria
2 Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma, Italy
e-mail: Bianchi@ingv.it
Abstract. Solar activity, together with human activity, is considered a possible factor for
the global warming observed in the last century. However, in the last decades solar activity
has remained more or less constant while surface air temperature has continued to increase,
which is interpreted as an evidence that in this period human activity is the main factor for
global warming.We show that the index commonly used for quantifying long-term changes
in solar activity, the sunspot number, accounts for only one part of solar activity and using
this index leads to the underestimation of the role of solar activity in the global warming
in the recent decades. A more suitable index is the geomagnetic activity which reflects all
solar activity, and it is highly correlated to global temperature variations in the whole period
for which we have data.
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: ebyeApril 12, 2013, 08:55:52 am
Interessant artikkel, Tuvnes.

Den er snart 10 år gammel, kjenner du til om det er nyere "resultater" som støtter opp om dette? Kanskje jeg finner noe hos The Three Wise Norwegians? Jeg må ta en ny kikk på de paperne.     ;)
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: Amatør1September 28, 2013, 12:52:07 pm
Ikke et nytt paper, men likevel svært aktuelt

Geophysical Research Letters
Sitat
Anomalously low solar extreme-ultraviolet irradiance and thermospheric density during solar minimum (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2010GL044468/abstract)
Stanley C. Solomon, Thomas N. Woods,Leonid V. Didkovsky,John T. Emmert, Liying Qian

Abstract:
[1] Solar activity during 2007–2009 was very low, and during this protracted solar minimum period, the terrestrial thermosphere was cooler and lower in density than expected. Measurements from instruments on the SOHO and TIMED spacecraft, and by suborbital rocket flights, indicate that solar extreme-ultraviolet irradiance levels were lower than they were during the previous solar minimum. Analysis of atmospheric drag on satellite orbits indicate that the thermosphere was lower in density, and therefore cooler, and than at any time since the beginning of the space age. However, secular change due to increasing levels of carbon dioxide and other greenhouse gases, which cool the upper atmosphere, also plays a role in thermospheric climate. Simulations by the NCAR Thermosphere-Ionosphere-Electrodynamics General Circulation Model are compared to thermospheric density measurements, yielding evidence that the primary cause of the low thermospheric density was the unusually low level of solar extreme-ultraviolet irradiance.

Omtale av paperet fra University Of Colorado:
Sitat
Shrinking atmosphere linked to low solar radiation (http://artsandsciences.colorado.edu/magazine/2010/08/shrinking-atmosphere-linked-to-low-solar-radiation/)

Large changes in the sun’s energy output may drive unexpectedly dramatic fluctuations in Earth’s outer atmosphere, new research indicates. A study published today links a recent, temporary shrinking of a high atmospheric layer with a sharp drop in the sun’s ultraviolet radiation levels.

The research, led by scientists at the National Center for Atmospheric Research and the University of Colorado at Boulder, indicates that the sun’s magnetic cycle, which produces differing numbers of sunspots over an approximately 11-year cycle, may vary more than previously thought.

[...]

The results showed the thermosphere cooling in 2008 by 41 kelvins (about 74 degrees Fahrenheit) compared to 1996, with just 2 K attributable to the carbon dioxide increase. The results also showed the thermosphere’s density decreasing by 31 percent with just 3 percent attributable to carbon dioxide. The results closely approximated the 30 percent reduction in density indicated by measurements of satellite drag.

“It is now clear that the record low temperature and density were primarily caused by unusually low levels of solar radiation at the extreme-ultraviolet level,” Solomon said.

Woods said the research indicates that the sun could be going through a period of relatively low activity, similar to periods in the early 19th and 20th centuries. This could mean that solar output may remain at a low level for the near future.

“If it is indeed similar to certain patterns in the past, then we expect to have low solar cycles for the next 10 to 30 years,” Woods said.
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: JostemikkSeptember 28, 2013, 13:11:00 pm
Dette er interessant på mange måter. Denne sommeren har det vært helt umulig å bli solbrent der jeg har oppholdt meg. Dette med EMR er litt av ei nøtt å knekke for både klimainteresserte og andre. Den krympende atmosfæren med redusert temperatur i øvre lag er også verdt å merke seg.
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: SpirenJanuar 17, 2014, 22:39:45 pm
Global Cooling: Is an Ice Age Coming?

It wasn't supposed to happen: a ship full of scientists and environmentalists sent to the Antarctic to find melting ice from global warming got stuck in frozen ice from fearsome cold.

Then, the rescue ship got stuck in the ice, too.

The climate is changing, but it's not changing the way climate change crowd predicted it would. Nature has made a mockery of global warming, so who are the real climate deniers?

Ice is not only growing in the South Pole, but in parts of the North Pole, too. And the coldest arctic temperatures in decades have descended upon North America.

http://www.cbn.com/cbnnews/healthscience/2014/January/Cover-Up-Mounting-Evidence-Belies-Global-Warming/
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: seotoFebruar 22, 2014, 09:46:17 am
Før CO2-hysteriet oppsto, diskuterte man seriøst hvilken påvirkning sola hadde på vårt klima. Dette er en dokumentar som ble sendt på BBC2 i 1977, "The Sunspot Mystery", den gang også Stephen Schneider trodde solen hadde påvirkning.


Fra beskrivelsen:

"Publisert 31. jan. 2014
Consider this video as 'Electric Weather 101'. I found this program yesterday, Jan 30, 2014, and was very pleased how it provides a solid contextual foundation for videos I am making on the same subjects. At the time of release, I was a high school student. It's amazing how today's climate scientists have disregarded the sun-earth weather and climate connection that Dr. Stephen Schneider discussed in The Sunspot Mystery.

Somewhere along the way Dr. Schneider turned to atmospheric carbon dioxide as the driver for "climate change", and apparently ran with it until he passed away in 2010. I met him when I was an undergraduate engineering student about the year 1990, when he was promoting the AGW thesis, before it morphed into CAGW, and then later "climate change".

I wish he was still here to find out how he was right in the first place - it's the sun that controls weather and climate, not CO2.

What struck me was the enormous commitment researchers and scientists had in documenting solar activity throughout the ages. While a dated program, I hope viewers find this gem as enjoyable and informative as I did."
Tittel: Sv: Forståelsen av Sol-klima-mekanismer
Skrevet av: JostemikkFebruar 22, 2014, 11:14:46 am
Før CO2-hysteriet oppsto, diskuterte man seriøst hvilken påvirkning sola hadde på vårt klima. Dette er en dokumentar som ble sendt på BBC2 i 1977, "The Sunspot Mystery", den gang også Stephen Schneider trodde solen hadde påvirkning.

Det var før alt som hadde med sola å gjøre ble jukstert for å tilpasses CAGW-dogmet. Interessant video som bør sees.