Diskusjonsforum > Naturlige klimavariasjoner

Den ensomme ridder Claes Johnson rir igjen...

(1/6) > >>

Bebben:
... i sin kamp mot "Himmeldragen". I en serie med bloggposter i det siste mener han å ha påvist at klimaforskningen anvender en ugyldig - i betydningen ikke bevist i fysikken - versjon av Stefan-Bolzmanns lov (SB) Han sier at klimaforskningen bruker en avledet versjon av den opprinnelige SB, eller den sanne SB som han kaller den, og viser hvordan en slik regnemåte fører til at den klimasensitiviteten som kan avledes av SB blir multiplisert med 10.

Mange har karakterisert CJ som en "crackpot". Selv er jeg langt fra så sikker i min sak. Ut fra "Skydragon"-diskusjonene på Judith Currys blogg synes det imidlertid rimelig klart at han ikke er den store kommunikatoren - men det betyr ikke at han ikke kan ha rett.
Han påstår at den såkalte "tilbakestrålingseffekten", eller "backradiation" eller det samme med det mer fancy navnet "Downwelling Long Radiation" ikke er beskrevet i den vitenskapelige fysiske litteraturen, og at det således ikke finnes noen vitenskapelig begrunnelse for at klimaforskernes "nye" versjon av SB svarer til en fysisk virkelighet.

Hans begrunnelse (eller en av dem) er at SB forutsetter at temperaturen til de omgivelsene som "svartlegemet" stråler ut til, er lavere enn det legemet som stråler. Med andre ord, for en [eventuell] tilbakestråling fra et kaldere legeme til et varmere faller forutsetningen for SB bort. (Jeg har spurt ham om dette innebærer at selv med en [eventuell] tilbakestråling ville denne allerede ha vært gjort rede for med den "ekte" SB, men har ikke fått noe svar.)

Ifølge Claes Johnson er altså "klimabruken" av SB ugyldig, samtidig som den danner basis for hele "klimatalarmismen" ved at en liten perturbasjon blir forstørret opp 10 ganger og fører til høy klimasensitivitet.

Si hva du vil om Claes Johnson, enten han har rett eller feil, har han virkelig baller og tør å tale både klima-establishmentet såvel som svært store deler av skeptikerne midt imot.

Slik jeg leser det, har han etterlyst et skikkelig fundament i vitenskapen for denne måten å bruke SB på. Reaksjonen til visse professorer er da å smelle døren igjen.

Kunne være interessant å høre om noen her, fra den ene eller andre siden, har noen kunnskaper og/eller noen meninger om dette.

Claes' blogg:
http://claesjohnson.blogspot.com/

Amatør1:
Dette har jeg ikke nok kunnskap om til å kunne gi konkrete bidrag, men jeg er uhyre interessert i å høre om stråling fra et kaldt legeme (atmosfæren) til et varmt legeme (jorda) er kompatibelt med SB eller andre lover. Hvis ikke, så faller det meste sammen.

Viktig å få bekreftet eller avkreftet dette. Flott innlegg, Bebben  8)

Jostemikk:
Enig med Amatør1, Bebben. Flott innlegg, og like flott oppsummering av det som har skjedd av hysteriske mengder drittkasting fram og tilbake det siste året. Har lest alt jeg har kommet over, blant annet noen endeløse tråder hos Judith Curry, der hun selv ble strammere og strammere i maska etter hvert som Johnson tok igjen med henne, og vel til slutt spurte henne om hun var litt svakt, sånn rent mentalt sett. ;D ;D

Jeg har dessverre ikke forutsetning til å kunne avgjøre hvem som har rett. Imidlertid forstår jeg meget godt hvorfor Johnson har begynt å miste deler av sin sikkert velutviklede høflighet. Og kanskje han har rett, for at det er noe aldeles galt med den fysiske forståelse angående dette har vel allerede naturen vist en hel verden? Det er noe galt med mainstream klimaforskning, enkelt og greit. Og dette er årsaken til at de er i ferd med å gå ned med mann og mus. De skylder på alt mulig annet, som at skeptikerne er hjulpet av gode kommunikasjonsrådgivere og enorme mengder penger etc.

Minner ikke så rent lite om Kristin Halvorsen hver gang SV har gjort et dårlig valg. Hun sier da: Det er ikke noe galt med politikken vår. Jeg føler at vi rett og slett ikke har nådd fram med budskapet vårt overfor velgerne.

Bebben:
Claes Johnson tok ett råd fra Judith Curry - han distanserte seg fra "The Sky Dragon Slayers". (Derav tittelen på tråden  :D) Jeg går ut fra at han innså at alle disse ikke kan ha rett samtidig. Han sa han gjorde dette for å ivareta sin uavhengighet som vitenskapsmann. Det gjør ham ikke dårligere etter min mening.

Mht til virkningen av økt CO2 har jeg alltid ment - eller kanskje ant - at det må være noe galt et eller annet sted. Hvor er for eksempel de studiene som viser at temperaturen stiger med økt CO2 i tørre strøk (ørkener, polarstrøk)? Hvis økt CO2 hadde noe å si, var det ikke slike steder vi nå skulle ha observert en serie med nye rekorder? Og flere etter hvert som CO2 stiger?

Og hvorfor, som tidligere nevnt en gang, er det slik at vi kan ha en vedvarende inversjon, dvs sprengkulde med varmere luft over hodet på oss, uten at selv denne varmere luften over oss makter å varme oss verken i merkbar eller målbar grad?

Dette er "folkelig" skepsis fra min side, men det tyder på at det er noe galt et eller annet et sted i forutsetningene, og kanskje er Claes Johnson nærmere enn vi aner. Synd han er så alene, og at ingen synes å være villig til å ta en seriøs diskusjon med ham. Diskusjonen hos Judith Curry ble utrolig mye skrik og svært lite ull, for den del ikke så ulikt den diskusjonen som har vært der de siste dagene med "varmister" som innleggere.

Jostemikk:
Nå er det en flunkende ny artikkel hos Joanne Nova - Do greenhouse gases warm the planet by 33°C? Jinan Cao checks the numbers.

Her innrømmer hun noe jeg lenge har irritert meg litt over med Joanne, nemlig at hun fram til nå har tatt mainstreams kalkulasjoner av den totale effekten av "drivhuseffekten" for god fisk. Hun virker ikke fullt så sikker nå...

Klikk på linken over og les hele saken. Det dreier seg om  Jinan Cao - Common errors in the use of the Stefan-Boltzmann equation, og denne linken går rett til PDF-en som presenterer hans kalkulasjoner.

Det dreier seg om noe de fleste har vært borti før, nemlig om det er korrekt å regne jorda som et svartlegeme. Her er Joanne Novas forord:

Jinan Cao has been dissecting the nature of the greenhouse effect and a key calculation that I normally just accept without questioning. This will set a few pigeons loose, but it will be interesting to see where they land. The claims analyzed here are the oft repeated ones that the Earth’s greenhouse effect already warms us by 33°C and that a doubling of CO2 directly causes a 1.1°C rise (that’s with no feedbacks taken into account).

Jinan points out that these numbers, repeated as “fact”, are merely a result of misuse of the Stefan-Boltzmann equation. If Earth is not a perfect black body, but has an emissivity of 0.7 (as satellites suggest), then the temperature of the planet’s surface without any greenhouse effect would not be -18°C, but more like 5°C. That would mean the entire warming due to the greenhouse effect is only around 10°C, not the more impressive 33°C that is usually claimed. It means the greenhouse effect is probably less important than implied.

The 1.1°C direct rise that is predicted from doubling CO2 without feedbacks would also need to be recalculated. This paper does not try to do that, but if Jinan is right, that figure would be significantly lower too. Jinan looks at how that figure was derived. David Evans has been helping review Jinan’s work and writes the introduction below.

Navigering

[0] Oversikt

[#] Neste side

Skift til full visning