Diskusjonsforum > Naturlige klimavariasjoner

Klimahistorie i vår tid

(1/6) > >>

Telehiv:
Hei alle sammen, ikke minst til mange kjente fra tidligere debatter på andre fora!

Etter å ha bivånet debattsammenbruddene på forskning.no, VGD, AD m.m. hadde jeg i grunnen gitt opp troen på at det kan føres fokuserte klimanettdebatter med balanserte moderatorer, ikke minst så lenge de faste trollene fortsatt får operere.

Etter å ha fulgt med dette forumet fra utsiden har jeg imidlertid funnet at Jostemikk et al er i ferd med å lykkes med å skape et interessant debattklima, med både innsikt og humor og reelle meningsbrytninger, og gjensidig infostøtte når man søker ny innsikt. Gratulerer med denne bragden!

De som har lest mine innlegg andre steder, vil vite at min grunnpåstand (de faglige DETALJER er jo nettopp det jeg håper vi kan diskutere mer av etterhvert her inne!) er at:

1. Den rådende AGW-hypotesen så brutalt maktforvaltet av IPCC er bare en ny banal framskriving av en observert temperaturtrend, dvs. den ca. 30-årige varme perioden på (særlig) nordre halvkule fra midten av 1970-tallet.

2. AGW-hypen tilsvarer den banale framskriving som toppet seg på 1970-tallet på basis av de foregående kalde årene til at vi var på vei til en ny istid. Forklaringen da var også menneskeskapt, med hovedfokus på  forurensing med økt partikkeltetthet i atmosfæren slik at solenergien ville bli hindret i å varme opp jorden tilstrekkelig.

3. Fra midten av 2000-tallet har imidlertid den (høyst forventede) ca. 30-årige naturlige (kjøligere) variasjon i økende grad begynt å undergrave AGW-hypen. Vår tids klimadebatt viser med skremmende tydelighet derfor også at AGW-alarmistene har skiftet forklaringsståsted - ja, selv grunnleggende terminologi er taktisk endret fra "menneskeskapt global oppvarming" (AGW) til det mer vanntette "menneskeskapte klimaendringer" - en rekke ganger etterhvert som virkeligheten bryter med modellene. Vitenskapshistorien har samtidig vist at det er meget tungt å få snudd slike feile antakelser når det er investert mye prestisje innledningsvis, noe som i stor grad forklarer grunnlagsbehovet for dette forumet!

Men hvordan oppstår slike banale hypoteser som AGW-hypen, og hvorfor forsvares de så for enhver pris over tid, selv når alle balanserte observatører forlengst sier det må trekkes i snoren? 

I ettertid av istidsskremslene - og uten et IPCC til å forsvare avsporet vitenskap - så forskningens allmennhet ganske fort at modellering og vitenskap var helt på jordet, og spekket med nonsenskorrelasjoner mellom (også antatte) klimavariable. Men, av alle slike feilvurderinger i vitenskapen er det ikke mange som har gjort mer nytte for seg: Det ble gjort store og vellykkede grep for å redusere forurensingsproblemet i både Europa og USA.

I ettertid av AGW-skremslene - når kloden har vist med all tydelighet at den er inne i en kaldere 30-årsperiode fra rundt 2005/6 - så vil vi trolig se akkurat det samme; at maktens forsvar av hovedargumentet om global oppvarming altfor lenge fikk lov å stenge for innsikt i forhold som ville falsifisert AGW-hypen lenge før. Problemet er at det til forskjell fra 1970-tallets konstruktive "forsvarsfokus" på forurensing er vanskelig å se hvilken nytte kloden kan ha hatt av AGW-feilantakelsene, særlig rundt den absurde derivatbørshandel med CO2, m.m.

Starten på hele AGW-hypen, fra og med Hansens foredrag i Kongressen på slutten av 1980-tallet, er også så banalt enøyd at det fremdeles var klimatrenden for særlig den nordlige halvkule der de fleste forskerne levde og fikk sine prosjekter finansiert som ble benyttet, for i samme periode vokste Antarktis og sørlige halvkule hadde ikke samme oppvarmingsbilde. Men pingviner er diskrete skapninger, som man vet....

Et kronargument for modellers verdi hos klimaamatører som Pål Prestrud er f.eks. å hevde at man nå har "enorm" maskinkapasitet" til å behandle dataene med.

Men: Med en så svak vitenskapelig basis som lå til grunn for istidsskremslene på 1970-tallet MEN UTEN AT DET BLE RYDDET OPP BLANT AGITATORENE var det høyst forventet at man fra 1980-tallet atter en gang kunne tillate seg å framskrive en ny (varmere) trend til at menneskene igjen er i ferd med å endre klodens klima. Men merk: I praksis er ikke klimamodellene så mye mindre nonsenskorrellerende nå = en feil blir ikke mindre fordi om man har kraftigere maskiner til å regne på den, men arrogansen vokser til man en dag må innrømme at man bare har ekstrapolert på shit in/shit out-syndromet.

Men hvorfor stanses ikke denne stadige nye strømmen av elendige forklaringskanser (og unnskyld meg; fortsatt bevisst og tendensiøs bruk av AGW-indikerende data) som stadig må forlates etterhvert som de motbevises? Ville det ikke vært redeligere å ta samling i bånn snart og innrømme at man faktisk ikke har vitenskapelig grunnlag for disse framskrivningene?
 
Vel, når man observerer større temperaturendringer har man som "klimaforsker" selvsagt lyst å også være den som forteller om årsakene. Problemet er at "klimaforskere" fremdeles bare forstår deler av det ekstremt komplekse globale klimasystemet og derfor opererer med en rekke nonsenskorrelasjoner man tror er "sannhet" helt til disse overtas av nye feilantakelser.

Men når det gjelder AGW kom trendpåstanden før de vitenskapelige argumentene, dvs. en banal framskriving av en temperaturtrend med et prematurt CO2-argument kastet på. Etter som dette rakner, ser vi hele klynger av alternative og/eller kompletterende forklaringsforsøk - men en ting står fast: Man nekter å innrømme at man febrilsk leter etter faglig holdbare argumenter for å forklare hvorfor man hevder AGW med tilhørende konsekvenser.

Derfor ser vi at: Dess lenger det tar for kloden å samarbeide med denne hypotesen, dess mer makt må utøves for å holde skansen.

Mitt håp er at den allmenne forskningsverden kommer til fornuft før dette undergraver den generelle tillit til realvitenskapen. Det er ikke pent det som nå foregår.     

Jeg har summert mine synspunkter på denne måten for å skissere de mest betente forskningstema jeg er opptatt av ifm klimadebatten, ikke for å vinne over de AGW-troende. På det området må både jeg og andre drøfte sak for sak, og jeg er også villig til å nyansere min forståelse straks verifiserbar vitenskapelig substans i AGW-påstandene framlegges.

Men inntil det bygger jeg min forståelse på gamle Ibsen: "Når utgangspunktet er som galest, blir resultatet oftest originalest".

Jostemikk:
Hei, Telehiv, og velkommen! :D


--- Sitat fra: Telehiv på Oktober 23, 2011, 13:48:37 pm ---Derfor ser vi at: Dess lenger det tar for kloden å samarbeide med denne hypotesen, dess mer makt må utøves for å holde skansen.

--- Slutt sitat ---

Et av grepene for å beholde makten, er utrolig nok at de prediker større tiltro til egne modeller enn virkeligheten. Når teorier og virkelighet skiller lag, forteller de oss at det er virkeligheten det er noe galt med.

Med slik mangel på virkelighetssans er det nok godt å ha FN-apparatet, mektige regjeringer, og et servilt MSM i ryggen. Så spørs det hvor lenge selv det vil hjelpe dem. Når man ser den siste tidens desperate framstøt i media, er det ingen grunn til å tro at de føler seg bekvemme. Og det er da en trøst? Husk også at James Hansens temperaturgrafer ikke får steget særlig brattere i årene som kommer. Han har allerede tatt i så kraftig, at hvis han fortsetter i samme stil, vil hans grafer snart begynne å gå bakover i tid. ;)

seoto:
Hei, Telehiv! - Og velkommen til forumet :)

Det er hyggelig å se at så mange av "familien" fra AD nå er samlet på nytt. Får en til å føle seg "hjemme".

Takk for et flott innlegg, det var et fint historisk sammendrag.

Du skriver:

--- Sitat ---Men hvorfor stanses ikke denne stadige nye strømmen av elendige forklaringskanser (og unnskyld meg; fortsatt bevisst og tendensiøs bruk av AGW-indikerende data) som stadig må forlates etterhvert som de motbevises? Ville det ikke vært redeligere å ta samling i bånn snart og innrømme at man faktisk ikke har vitenskapelig grunnlag for disse framskrivningene?

--- Slutt sitat ---

Her er vi vel ved roten. Hvem skal rikke på FN-systemet? Så lenge mangelfull vitenskap støttes av FN gjennom IPCC, ser det ut for å være vanskelig å komme til roten av ondet. Hvem sitter med makten over FN/IPCC? Noen må, som du sier, trekke i snora, eller dra opp proppen.


--- Sitat ---Derfor ser vi at: Dess lenger det tar for kloden å samarbeide med denne hypotesen, dess mer makt må utøves for å holde skansen.

--- Slutt sitat ---

Så sant, så sant. Og makten som utøves begynner å virke mer desperat. Det er litt av et apparat vi har opplevd i disse årene. Blir spennende når historien en dag skal skrives ... Tar det for mange år, håper jeg at jeg kan sitte bak St.Peter og tyvtitte over hans skulder mens han leser ;)

Seoto (tidl. Ingmari på AD)

seoto:
Telehiv

Vi fant ut at ditt innlegg fortjente en egen tråd, der flyttet vi det hit.

Jostemikk - Seoto

Amatør1:
Hei Telehiv, og velkommen !!  :D

På samme måte som jeg mente det var et tap for AD at du mønstret av derfra, oppfatter jeg det som et ekstra positivt tilskudd til klimaforskning.com at du nå mønstrer på her  ;)  Veldig positivt.

Til innlegget ditt vil jeg si at her er det mye riktig. Kanskje savner jeg diskusjon av aspektet "hypotesen om AGW er et middel mer enn et mål i seg selv". Du tar utgangspunkt i den naturvitenskapelige problemstillingen, og det må man jo gjøre. Men utenfor naturvitenskapelige kretser frinnes det krefter som kan tenkes å ville drive en ikke-vitenskapelig agenda under dekke av vitenskap. Slik jeg oppfatter hendelsene i den seinere tid, ref. "Det er ikke pent det som nå foregår", er det vanskelig å komme utenom en slik betrakting.

Jeg ser fram til flere av dine velfunderte og interessante innlegg, velkommen nok en gang!

Navigering

[0] Oversikt

[#] Neste side

Skift til full visning