Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/5/6/0/klimaforskning.com/httpd.www/forum/Sources/Subs.php on line 3825 Forståelsen av Sol-klima-mekanismer

Diskusjonsforum > Naturlige klimavariasjoner

Forståelsen av Sol-klima-mekanismer

(1/13) > >>

Amatør1:
Dette er en søster-tråd til "Forståelsen av Sola". Den andre tråden har selve solaktiviteten isolert som tema, mens denne tråden er tenkt til å koble sola opp mot jordens klima.

Her kan vi forsøke å beskrive mekanismene.

Telehiv:
Det er åpenbart at sola er initiell drivkraft for de store globale naturprosessene som havstrømmer og tilhørende hovedluftstrømmer og temperaturer vi observerer til daglig, samt at istider og varmeperioder kommer og går i forhold til syklisk solvariasjon.
 
Et av de store og vanskelige spørsmålene er imidlertid å være sikker på at man linker timingen for definerte solfaser riktig ifht. observerte (sol-genererte) endringer i jordens tilstand; havstrøms- og temperaturforhold, overflatetilstander (is, tørke, nedbør, osv), og endringer i atmosfæreforhold opp mot alt dette (stormer, vindretningsendringer, osv.).

Et hovedproblem er nemlig at - samtidig som vi ikke fullt ut forstår hva solen gjør til enhver tid, og som ytterligere forverrer denne utfordringen - de globale systemkonsekvensene er så komplekse og uoversiktlige at man ikke kan være sikker på at man kobler ett konsekvenssystem til riktig tidspunkt for en gitt solaktivitet, jfr. en omfattende ulikhet i formene for forsinkelser og tregheter i de store konsekvenssystemene:

Man må derfor stille noen vanskelige spørsmål:

- Når de store havstrømmene reagerer 1-3-5-10-20 år etter en solendring, alt etter som hva det er snakk om, hvordan kan vi eksakt type- og tidfeste hvilken solaktivitet som har resultert i hva?     
- Hva er deretter interaksjonen mellom havendringer og atmosfære og skydannelse?
- Hva er grunnlaget for at det bygges opp eller smeltes store ismassiver? Det er som kjent ikke bare kulde som må til, det trengs nedbør også...når kommer den? 8)
- Osv.

Så lenge vi ikke vet det nødvendige om dette er det derfor ekstremt viktig å ikke miste hovedfokuset, og ikke la CO2-sjarlatanene få holde på med å stille klimaeffektpyramiden opp-ned (slik at solas betydning nedskrives til det umoralske og CO2 oppskrives til det absurde):

Oppsummert:
Vi vet at sola driver det hele, men vi vet ikke nok om tidsfasingen for når - og hvordan - ulike soltilstander fører til gitte klimatilstander på jorden.

SUNN FORNUFT OM KLIMA

Her er min tidligere listing av betydningen av klimafaktorer i synkende rekkefølge:
 
1. Selve Fyrkjelen SOLEN
(= den soleklare (!!) hovedårsak for klodens klimatilstand) versus det nødvendige skille mot

2. Etterfølgende konsekvenser i første ordens betydning
(= de største sykliske variasjonene multi-dekadisk og over hundrer/tusener/millioner år; hovedsymptomene på en viss variasjon i solenergien over tid som framtrer gjennom endringer i havstrømmer (jfr. ENSO/AMO) og tilhørende hovedretninger for luftstrømninger/skyer, omfang av ismassiver/istider, osv.).

NB: Man må aldri rote disse hovedsymptomene sammen med hovedårsaken (solen) til sykluser og store klimaendringer, dette er bare reflekser av variasjon i solenergien over tid - selv om der til enhver tid er en masse kompleks understøy som tåkelegger vår overordnede forståelse av denne sammenhengen! Det er her det er så lite analytisk klare tanker ute og går, som gir IPCC-banden fritt løpepass!

3. Etterfølgende konsekvenser i andre ordens betydning
(= de mindre og mer uoversiktlige vær og vind-fenomenene, som følger som konsekvens av variasjonene i første orden. I tillegg kommer her også askeskyene ved vulkanutbrudd som er lokale/regionale og noen ganger globale (men alltid atmosfærebegrensete) og uvarige og derfor ikke har første ordens syklisitet selv om de kan være alvorlige nok)   

4. Drivhusgassene/påstandene om drivhuseffekt
Dette synes å bare inngå i et null-sum-spill som tilpasser seg første og andre ordens konsekvenser av solvariasjonen, og er uten egendrevne virkninger, jfr. at CO2-økning kommer etter soldrevet temperaturstigning (selv om Shakun et al akkurat har prøvd seg på en ny spansk en der..) 


DERSOM VI LAR IPPC-BANDEN FORTSETTE SITT LØP, VIL KLIMAVITENSKAPEN FORTSETTE Å STÅ MED DENNE "SKAMMENS PYRAMIDE":

POLITISK VEDTATT KLIMAVIRKELIGHET

Jeg tillater meg å vise hvordan det vil se ut dersom vi lister IPCCs vektlegging av klimafaktorer i synkende rekkefølge:
 
1. Drivhusgassene/påstandene om drivhuseffekt
Dette ubetydelige null-sum-spillet står iflg IPCC for 90% av klodens klimaendringer - eller noe sånt....avhengig av hvor langt man har kommet i å øke (den vitenskapelig udokumenterte og rent spekulative) CO2-sensitiviteten i den aktuelle klimamodellen og tilsvarende (uten legitimt vitenskapelig grunnlag her heller...) skru ned solens betydning...
 
2. Selve Fyrkjelen SOLEN
er av IPCC redusert til 7% - eller noe sånt....sikkert ikke så dumt hvis jorden bare hadde hatt overskyete netter....og igjen; avhengig av hvor langt man har kommet i å øke den "nødvendige" CO2-sensitiviteten i den aktuelle klimamodellen og tilsvarende skru ned solens betydning...

3. Etterfølgende konsekvenser i første ordens betydning
Disse konsekvensene kommer iflg IPCC ikke lenger fra solen, men nesten hovedsakelig fra CO2 (for ikke å snakke om når CO2-djevelen har frisluppet metan-fanskapet med globalt sammenbrudd som følge). Som den frie fysikkfantasi dette er, trenger man selvsagt da å trykke "nyskrevne" CO2-data inn i de "korrekte" tidsrommene for de største sykliske variasjonene multi-dekadisk og over hundrer/tusener/millioner år; hovedsymptomene på endringer i havstrømmer (jfr. ENSO/AMO) og tilhørende hovedretninger for luftstrømninger/skyer, omfang av ismassiver/istider, osv. for å få det hele til å passe sammen.
Ikke rart det mekkes på modeller!

4. Etterfølgende konsekvenser i andre ordens betydning
Her må IPCC også lage imponerende modelleringer av simulerte stormer og lyn og torden og slike greier for at de mindre og mer uoversiktlige vær og vind-fenomenene, som følger som konsekvens av variasjonene i første orden, kan mekkes inn i en CO2-ramme. Ikke lett, men med mye maskinkraft, usporbare variable og ivrige løpegutter får man til så mangt.
 
Sic! Da er verdens klimasituasjon beskrevet fra de to fronter.
 

Telehiv:
For ordens skyld:

Min hovedkommentar foran med rangering for hhv.

a) den tidligere, alminnelige vitenskapelige forståelsen av klimafaktorers betydning (pre-IPCC) og
b) IPCCs AGW/CO2-påstand

ble bevisst gjort i et muntlig og kommuniserende språk for å få fram noen poenger om hvor ille det går når sentrale energiforhold pakkes inn i "imponerende vås sentrifugert i magiske modeller" og sendes ut til de ulike penge- og sensasjonssultne mikorofonstativer.

Jeg løper da selvsagt en viss risiko for å bli ansett som en overfladisk dillettant, men den risikoen er jeg villig til å ta i denne spesielle saken for å få tydeliggjort hvor langt av banen klimasaken er kommet:

Mens alle vettuge mennesker vil mene at SOLEN skal stå øverst i energihierarkiet som påvirker jordens klimaendringer, kjører altså IPCC fram CO2 som overordnet alt dette.

Jeg mener det er viktig å få fram denne galskapen på en mest mulig tydelig måte, og da må man bruke populære talemåter for å bryte gjennom tåkeheimen, og håper å bli tilgitt for det.

Jeg kan selvsagt godt pakke inn de samme argumentene i all slags fagterminologi, men i dette tilfellet verdsetter jeg den klare tanke høyere  8)

mvh Telehiv (Tele blant venner)

Okular:
Telehiv, absolutt en god breakdown av hvor klimahierarkiet står og hvor det bør stå.

Men det skal vel i rettferdighetens navn sies at AGW'erne aldri egentlig har påstått at sola ikke er vår suverene energikilde og på den måten har sin rettmessige plass øverst i hierarkiet, i fare for å bli beskyldt for å sette opp stråmenn. Det de jo imidlertid har gjort, er å redusere hennes rolle til en ubevegelig 'prime mover', slik at hun er satt helt utenfor pådrivshierarkiet. Og ergo gjort plass for den store CO2-dyrkelsen. Jeg skjønner at du vet dette like godt som jeg, men jeg tenkte bare det var greit å få det tydeliggjort - de kan lett bli mugne ellers ... ;)Telehiv:
Okular,

ja, du forstår meg rett, derfor etterredigerte jeg denne setningen med å legge til endringer for å unngå å bli feiltolket slik du sier:

Mens alle vettuge mennesker vil mene at SOLEN skal stå øverst i energihierarkiet som påvirker jordens klimaendringer, kjører altså IPCC fram CO2 som overordnet alt dette.

Navigering

[0] Oversikt

[#] Neste side

Skift til full visning