Klimaforskning

Diskusjonsforum => Artikler => Emne startet av: Jostemikk på Juni 17, 2011, 19:27:09 pm

Tittel: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkJuni 17, 2011, 19:27:09 pm
Vindmøller = fugldrap

Problematikken rundt vindmøller og drepte fugler har vært kjent lenge. Allikevel gir myndighetene markedet nærmest frie tøyler. Her skal det bygges ut til den store gullmedaljen. Vi skal redde verden fra global oppvarming, må vite. Europa skal drives på fornybar energi fra Norge.

Baksiden, eller rettere, baksidene av medaljen er mange. Det må bygges infrastruktur, de fysiske naturinngrepene er store. Den visuelle siden av dette er heller ikke noe å skryte av. Og som tittelen på dette innlegget nevner, det går hardt utover fuglene, her i Norge eksemplifisert gjennom vindmølleparken på Smøla. Dette er fra Bellona 2006:

Ni havørn drept av vindmøller på Smøla siden august

Bellona støttet i sin tid (http://www.bellona.no/nyheter/nyheter_2006/Ni%20havorn%20drept%20pa%20Smola) utbyggingen av vindparken på Smøla. Vi var da forberedt på at havørnbestanden lokalt ville få et visst tilbakeslag, og vi er fortsatt villige til å akseptere dette. Bellona vil imidlertid aldri godta lokal eller regional utryddelse av arter noen steder.


Her er fra Norsk ornitlogisk forening, 2008:

Smøla vindpark - et blodig referanseområde

NOFs sterke argumenter mot utbygging (http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=389) av Smøla vindpark ble i sin tid totalt satt til side. Det var heller aldri snakk om å vurdere et føre-var-prinsipp, i stedet vektla myndighetene at de her kunne få et verdifullt referanseområde. Det har vist seg å bli en blodig affære!

...Norsk institutt for naturforskning (NINA) har siden starten av 2007 drevet systematisk feltarbeid og datainnsamling i Smøla vindpark. Til sammen er det funnet 75 døde fugler etter nesten to års prosjektvirksomhet, av disse er 17 havørner. Det totale antallet av drepte havørner er imidlertid 21, siden 4 individer ble funnet også før prosjektet startet opp. Av disse er hele ni drept hittil i år. Det viser seg at de roterende vingebladene med en diameter på 83 meter rammer en rekke fuglearter. Overraskende for mange er det nok at møllene også tar livet av masse liryper, som stort sett er regnet som en «lavtflyvende» art. Totalt er 82 fugler funnet døde rundt vindmøllene, men her er nok mørketallene store.


Fra Tidens Krav:
Havørn kuttet i to av vindmølle

SMØLA: En død havørn er funnet (http://www.tk.no/nyheter/article1689415.ece) nedenfor ei vindmølle på Smøla. Havørnen var kuttet i to av rotorbladene på mølla. Et slikt funn har aldri blitt gjort i Norge før.


(http://g.api.no/obscura/pub/298x1000r/00649/1123441680000_102145-Slik_laadenD_649190298x1000r.jpg)
Havørnen fikk kuttet av nedre del av kroppen. Her ligger framkropp og vinger. (Foto: Lars Baadnes)

Har klimasaken blitt en trussel mot naturen?

Politikernes handlinger for å "redde" verden fra menneskeskapte klimaforandringer kan vise seg å bli en større trussel mot naturen enn klimaet selv. De går ut med særdeles høy sigarføring, for her skal man redde menneskeheten fra global oppvarming ved å produsere "grønn" kraft for Europa. Norges natur lider i stadig større grad på grunn av denne politikken, en politikk som dreier seg mye mer om penger enn klima. Det spiller nemlig ingen rolle hvor mye kraft vi eksporterer til kontinentet, det vil aldri kunne føre til en oppbremsing i global temperatur.

Det kommer mer angående dette senere. Jeg avslutter dette innlegget med en uttalelse fra Natur og ungdom (http://www.nu.no/saker/energi/fornybar/art-001010vindkraft.html), som virkelig setter fokus på hvor langt galskapen har kommet, samt en videosnutt etter sitatet:

Vindkraft

Skal vi klare å kutte norsk klimaforurensning, må vi satse på fornybar energi som ikke skader miljøet og naturen. Derfor jobber Natur og Ungdom for flere vindmøller i Norge.


http://www.youtube.com/v/VGPISFAJdHM
Tittel: Sv: Vindkraft koster mer enn det smaker
Skrevet av: JostemikkJanuar 02, 2012, 15:46:31 pm
Inspirasjonen til dette innlegget kom etter at jeg leste Bishop Hill - Shukman on windfarms (http://bishophill.squarespace.com/blog/2012/1/1/shukman-on-windfarms.html).

Fra innlegget siterer jeg professor emeritus, Peter Cobbold:

Sitat
The turbines were 5MW Installed Capacity. So allowing for a load factor of 33%, their real output is one third of 5MW. That means it needs 600 windmills to replace a 1GW conventional power plant.

Nyproduserte og dermed teknisk og produksjonsmessig oppdaterte vindmøller beregnet for offshore lokasjon har en installert effekt på 5 megawatt. Grunnet forskjellige årsaker som fører til produksjonsreduksjon er den årlige effekten kun 1/3.

Når professor Cobbold sammenligner med et konvensjonelt kraftverk regner jeg med at han, britisk som han er, snakker om kullkraftverk, gasskraftverk eller atomkraftverk. Jeg har ikke kunnskap om produksjonstimer for disse typene kraftverk, så regnestykkene som brukes under er målt opp mot norske vannkraftverk, som jo også er reellt å sammenligne med angående norske forhold.

[attachimg=2]
Offshore vindkraft - foto: Aftenposten (http://www.aftenposten.no/migration_catalog/article5060066.ece/BINARY/w780/A-løpet-stor-vindkraft.jpg)

Kvilldal kraftverk

Kvilldal kraftverk ligger i Suldal i Rogaland, og er vårt største vannkraftverk. Tekniske spesifikasjoner er fra Wikipedia (http://no.wikipedia.org/wiki/Kvilldal_kraftverk):

[attachimg=1]

Installasjonskapasiteten er på 1240 MW. Dette er 240 ganger mer enn ei vindmølle beregnet for offshore plassering. Vindmøllene ble antatt å produsere 1/3 av kapasiteten (null vind, for lite vind, for mye vind, vedlikehold etc), mens norske vannkraftverk ifølge Teknisk Ukeblad - Leksikon (http://energilink.tu.no/leksikon/vannkraftverk.aspx) har en årlig produksjonstid på ca 3500 og 5000 timer. For å gjøre dette enklest mulig, runder jeg av og sier at Kvilldal kraftverk, som er et magasinkraftverk/effektkraftverk, produserer nær 50 % av årets timer, mot vindmøllenes 33 %.

Dette betyr, og husk all usikkerhet knyttet til disse tallene, de er mest ment for å gi et eksempel, at det må produseres, utplasseres, og driftes, samt bygges overføringskabler og mottak for, 365 vindmøller utenfor kysten av Norge for å produsere like mye el-kraft som Kvilldal kraftverk.

Telefonsamtale til et kraftselskap

Kommunikasjonssjef Inge Møller i Eidsiva Vannkraft var så vennlig å hjelpe meg litt med noen av mine mange spørsmål angående dette. Husk at unøyaktigheter og eventuelle misoppfattinger i det undertegnede skriver ikke må legges ham til last.

Mine spørsmål til ham var rettet mot sakskomplekset angående utbygging av vindkraft i innlandet, noe som er en høyst relevant problemstilling i våre dager. Prosjektene er mange, og til dels store.

Jeg fortalte ham at jeg ikke visste tallet på årlig omregnet vindhastighet offshore kontra produksjonshøyden sett opp mot diverse innlandslokasjoner, men spurte ham om jeg tok mye feil hvis jeg antok at det blåste 50 % mindre i innlandet. Han korrigerte meg ikke utfra forutsetningen at mitt anslag var for et røft regnet eksempels skyld.

Dette betyr at man i hvertfall kan påregne 500 vindmøller i innlandsnorge for å erstatte et konvensjonelt kraftverk på 1 gigawatt. Her snakker vi forandring i klima grunnet oppbremsing av vind etc. Vi snakker om enorme negative konsekvenser for naturen. Vi snakker om gigantiske investeringer, penger som til syvende og sist vil bli belastet innbyggerne i dette landet gjennom meget forhøyede strømpriser.

[attachimg=3]
Onshore vindmøllekraft i Tanum, Sverige. Foto: Stein Johnsen, Halden.no (http://www.ha-halden.no/nyheter/article5670873.ece)

Kommunikasjonssjef Møller bekreftet også mine antakelser om at vindkraften ville føre til større usikkerhet angående levering av strøm til forbrukerne i forbindelse med samkjøringen med resten av elnettet, samt en økning i effektkjøring av magasinkraftverkene. Det siste er en svært negativ påvirkning av livet i bekker og elver grunnet jojo-vannføring og raske forandringer i vanntemperatur, for å nevne noe.

Med i betraktningene må også det faktum at vindkraftverkene er nær null produksjon under de kaldeste periodene av året, altså da det er størst behov for elektrisk kraft.

At satsingen på vindkraft her i landet er et sterkt politisk ønske, er lite annet enn foruroligende. At Bellona, CICERO, Natur og ungdom med flere støtter en slik utbygging ved hjelp av sterke ordelag for å redde "miljøet"/klimaet er skandaløst. Ingen av de nevnte synes interessert i konsekvensanalyser, og taperen for dette slette håndverket er i første rekke norsk natur, dernest Kari og Ola Nordmann.

Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BebbenJanuar 02, 2012, 21:40:22 pm
Det er svært mye folkelig motstand mot vindmøller både i innlandet og på kysten:

Frykter vindmøllene skal rasere norgeskysten (http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/06/25/504467.html)

Men konsesjon fikk de...

Sterk motstand mot vindmøller (http://www.oa.no/nyheter/gjovik_toten/article5383971.ece) - Totenåsen

Aftenposten skrev om konflikten mellom miljøvern og klima  (http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article4016976.ece)i fjor.

Sitat
- Vindmøller og kraftledninger skaper allerede splid over hele landet. Men konfliktene vi nå ser, er bare begynnelsen, sier direktør i Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) Agnar Aas:
 
- Elektrisk kraft basert på ren, fornybar energi er en viktig del av løsningen for å få ned de globale CO- 2 utslippene som forbruk av fossilt brennstoff står for i dag.
 
- Det betyr at vi i langt større grad må vurdere inngrep i norsk natur for å hindre økt global oppvarming.
 
Det vil i stadig større grad kunne splitte miljøbevegelsen og de politiske partiene på høyre- og venstresiden.
 
Årsaken er at klassisk naturvern og klima står på hver sin side i disse konfliktene, sier Aas.

Minner også om NRK-programmet Englar med skit på vengene (http://www.nrk.no/programoversikt/?p_otr_prog_id=PRNA20000606&p_otr_sendedato=20070828&p_otr_anntid=19.30&p_otr_kanal=NRK1&p_knapp=Omtale&p_artikkel_id=0) og om vindparken på Smøla, der de gjorde miljøkonsekvensanalyse, men først etter at parken var bygd, må vite.

Bern-konvensjonen var på nippet til å reise sak mot Norge fordi Smøla-møllene hakker havørnene i småbiter, men nøyde seg med skarp kritikk. Miljøverndepartementets beskrivelse er preget av at de ønsker å få det til å se ut som denne kritikken var mild, ja var det nå egentlig kritikk i det hele tatt?

Norsk ornitologisk forening  (http://www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=500)så det annerledes:

Sitat
Etter at Bernkonvensjonen var på befaring i Smøla vindpark i juni, har de nå kommet med en rapport som slakter hele utbyggingsprosessen og setter norsk vindkraftpolitikk i et svært negativt lys. Rapporten gir en klar bekreftelse på at NOFs protester mot vindparken var berettiget.

Sitat
Saken var av en slik karakter at Bernkonvensjonen valgte å gi norske myndigheter klar beskjed om det skulle gjøres grundige undersøkelser av problematikken rundt kollisjonsfaren mellom fugl og vindmøller, før det i hele tatt ble aktuelt å sette i gang med trinn 2 (48 vindturbiner).

Disse undersøkelsene ble tatt svært lett på av myndighetene. Først etter at trinn 2 var ferdigstilt i 2005, i starten av 2006, gikk de i gang med forskning på hvilke skadevirkninger vindparken kunne ha på fuglefaunaen, og da i særdeleshet havørn.


Når man leser Miljøverndepartementets pressemelding  (http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/pressemeldinger/2009/vindkraftanlegget-pa-smola-ikke-i-strid-.html?id=587975)om møtet der det ble besluttet å ikke reise sak, må man i grunnen undre seg en smule:

Sitat
- Jeg er fornøyd med at Bern-landene har konkludert med at vindkraftanlegget på Smøla ikke representerer noe brudd på Bern-konvensjonen. Dette betyr også at det omfattende forskningsprosjektet på Smøla kan fortsette som før. Prosjektet vil gi oss verdifull kunnskap om vindkraft og fugleliv, bl.a. når det gjelder å forebygge uheldige virkninger av slike anlegg, uttaler statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet.

På bakgrunn av at NOF skriver:

Sitat
Selve rapporten som Bernkonvensjonen presenterer er en eneste stor seier for det NOF har hevdet fra dag én når det gjelder Smøla vindpark. Selv om NOF i utgangspunktet er positiv til utnytting av fornybare energikilder, så valgte myndighetene å starte utbyggingen av sin vindkraftsatsing på en av de mest sårbare steder i norsk natur. På Smøla var de naturfaglige verdiene betydelige og godt dokumenterte. De omfatter samfunn, arter og funksjoner som krever hensyn ut fra nasjonale og internasjonale forpliktelser. Her hadde verdens tetteste havørnbestand tilhold innenfor en stor og uberørte lavlandsslette. Vi sa klart i fra om at dette ville gå galt for masse fugler, spesielt havørn. I løpet av tre år er 26 havørn drept av møllene. I tillegg har arten en kraftig nedgang i hekkesuksess med påfølgende lav ungeproduksjon innenfor parken. Også mange andre fuglearter rammes hardt, deriblant rødlistearter.


Det er pussig hvordan samme saksforhold kan beskrives så forskjellig. Uansett har nok NVE-direktøren rett når han sier at dette bare er begynnelsen.


Oops, oppdatert: møtet der det ble besluttet å ikke reise sak...

Noen små ord er viktigere enn andre... :)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkJanuar 02, 2012, 21:45:00 pm
Vi betaler milliarder for å gjøre strømforsyningen mer usikker, og å ødelegge store deler av norsk natur, Bebben. Jeg tror dette er den største skandalen av alle i hele AGW-historien her til lands. Jeg har så store mengder opplysninger og data angående dette at jeg kunne spammet ned eget forum. Etter som årene har gått i forbindelse med min Internett-deltakelse, har jeg endelig lært at en slik spamming som oftest virker mot sin hensikt, og derfor forsøker jeg å dele dette ut i små porsjoner.

Men det kan jeg si deg, det er IKKE enkelt å holde igjen angående dette. :)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: jarlgeirJanuar 02, 2012, 22:23:31 pm
17 havørn massakrert på Smøla på kort tid.

Havørnen på Smøla ble først utrydningstruet etter at Erik Solheim ble miljøvernminister.

I SV-land er man som vanlig fornøyd med seg selv  ;)
Tydeligvis viktig å bli kvitt disse glupske rovfuglene som spiser så mye sau og reinsdyr fra partikameratene i Sp.

Hva ville skje dersom noen innrømmet offentlig at vi ikke trenger disse vindmøllene?
Tittel: Sv: Vindmøller = Økonomisk ruin
Skrevet av: JosikMars 11, 2012, 14:06:40 pm
En meget god artikkel fra Scotland on Sunday. Her fra 1. avsnitt, og det blir bare bedre og bedre. (Eller egentlig værre og værre...)

Vindmøller beskrives som Skotlands forbannelse.

Fuelling an inconvenient delusion that spells ruin for Scotland

"WIND power – more accurately wind impotence, since turbines operate at just 24 per cent of capacity – is the curse of Scotland. One of the most beautiful landscapes in Europe has been brutally ravaged, families have been driven into fuel poverty, pensioners have been presented with the lethal dilemma “heat or eat” – all to appease the neurotic prejudices of global warming fanatics." ...

http://www.scotsman.com/scotland-on-sunday/opinion/comment/gerald-warner-fuelling-an-inconvenient-delusion-that-spells-ruin-for-scotland-1-2165954
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkMars 11, 2012, 14:12:28 pm
Takk for den, Josik!

Det som er så fryktelig fælt midt oppe i alt dette er at her i Norge er vindmølleutbyggingen en av de heteste sakene. Det spiller ingen rolle for politikerne i vårt land at dette svært naturødeleggende og svindyre eksperimentet allerede er dokumentert som en skandale i utlandet. Politikerne styrer pengene, og da hiver grunneiere og lokale avisredaktører seg på og gjør alt de kan for at skandalen skal bli et faktum også i vårt land.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: stjakobsMars 18, 2012, 23:22:44 pm
Personlig synes jeg vindmøller er flotte. Både de gamle, historiske monumentene flere steder i Europa, og de nye som smykker ubebygde fjellrygger rundt om i verden.

Men jeg tror man må vurdere fordelene mot ulempene. Det er ikke overalt i verden at havørna finnes i nærheten av vindmøllene. Men mange steder i Norge bør man i alle fall vurdere om man ikke kan komme opp med konstruksjoner som er mindre skadelig for fuglelivet.

Jeg er helt enig i at vindmøller ikke kan erstatte virkelige kraftverk, men i tynt befolkede områder kan de være et supplement til annen kraftproduksjon.

Dette er et argument mot fuglekapperne: http://www.youtube.com/watch?v=oAAKKB0BI-8
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkMars 18, 2012, 23:45:04 pm
stjakobs:

Her er noen argumenter. Dette eksperimentet er allerede gjennomført på kontinentet og USA. Det er over. Det er fallitt. Det produserer ikke strøm når folk trenger den. Nedetiden er meget stor.

Ørn er brukt som argument fordi den er et symbol. Vindmøllene hakker også alt annet som flyr i fillebiter. De forandrer lokalklimaet. De støyer så folk blir syke. Det kreves enorme investeringer og naturinngrep i forbindelse med utbygging av infrastruktur.

De fører til usikker strømleveranse, og således dyrere strøm. Dette henger sammen med den store faren for vindstille, som gjør at vannmagasinene våre må være backup i forbindelse med store bestillinger. Dette raserer i sin tur all den naturen i og rundt vassdraga som er den viktigste naturen vi har for artsmangfold i dette landet. Videre fører denne magasineringen til dyrere strøm den også. Når vannet er tappet ned på grunn av salg til for eksempel Nederland, og vindstilla fortsatt råder, da har vi mindre enn intet igjen, og strømregninga tar knekken på flere mennesker i dette landet enn folk flest er klar over.

Dessuten produserer Norge allerede mer enn nok av fornybar energi. Det er jo denne fornybare energien som har bygd opp landet vårt. Den heter vannkraft. Det finnes ikke et land i den vestlige verden som produserer mer fornybar energi pr. innbygger enn Norge gjør.

Av alle måter å produsere elektrisk kraft er vindmøller det eneste alternativet som ikke medfører annet enn elendighet. Det er ødeleggende. Det er en absurd måte å produsere strøm på i vårt land. Selv langs kysten. I innlandet skulle det medført 21 års fengsel og 10 års sikring.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: stjakobsMars 19, 2012, 15:18:21 pm
Jeg er fullstendig enig i at vindmøller til tider er en lite effektiv energikilde. De kan likevel konstrueres slik at de ikke kapper opp fugler og flaggermus. Dette må jo kunne være en utfordring for konstruktørene i tiden fremover.

Se f.eks: http://southcoastlighting.com/pdfs/GUS-T1%20Wind%20Turbine.pdf

Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoMars 19, 2012, 17:07:59 pm

Broken down and rusting, is this the future of Britain's 'wind rush'? (http://www.dailymail.co.uk/news/article-2116877/Is-future-Britains-wind-rush.html#ixzz1pZwXIoLf)

(http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/03/19/article-0-123AFB03000005DC-930_306x583.jpg)  Broken promises: The rusting wind turbines of Hawaii
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoMars 28, 2012, 19:01:23 pm
Diskusjonen går høyt i distriktet der jeg bor: Vindmøller eller ikke vindmøller?

I dag kom også Oddekalv , Norges Miljøvernforbund, på banen med et innlegg. Og jeg blir nesten overrasket over hvor negativ han er  ;D

[attach=1]
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkMars 28, 2012, 21:32:14 pm
En stor takk sendt pr. tanke og dette innlegget til Oddekalv. Jeg har forsøkt å få ham på banen ved et par-tre tilfeller angående naturvern, uten å ha fått respons, men dette har han satt seg inn i og forstått.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ConTrariApril 05, 2012, 12:34:28 pm
Diskusjonen går høyt i distriktet der jeg bor: Vindmøller eller ikke vindmøller?

I dag kom også Oddekalv , Norges Miljøvernforbund, på banen med et innlegg. Og jeg blir nesten overrasket over hvor negativ han er  ;D

[attach=1]

Det er et yndigt vand....enn så lenge, for nå kommer gigamøllene utenfor sommerhuskysten i Danmark. Så kan man nyte en bajer og se bladene gå rundt og rundt...

"I henhold til forliket i Christiansborg vil vindmøller som er opp til 240 meter høye, skyte i været få kilometer fra kysten, skriver Jyllands-Posten.

Avisa har gjennomgått de 24 prosjekter som er på vei, og oversikten viser at en rekke av landets viktigste sommerhusområder får vindmøller i synsfeltet. Det gjelder blant annet Mols, Jammerbugten, Sønderborg og det sørfynske øyhav.

– Vi vil ikke ha spolert den fantastiske utsikt og natur vi har langs våre kyster. Vi får aldri tilbake den naturen som vindmøllene ødelegger, sier nestleder i Fritidshusejernes Landsforening, Gert Leif Gyldvig.

Bak forliket ligger at politikerne har bestemt at halvparten av Danmarks strømforbruk skal komme fra vind i 2020, og nye kystnære møller skal generere 500 megawatt."


http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article2368715.ece

Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ConTrariApril 16, 2012, 16:32:33 pm

Det er et yndigt vand....enn så lenge, for nå kommer gigamøllene utenfor sommerhuskysten i Danmark. Så kan man nyte en bajer og se bladene gå rundt og rundt...

"I henhold til forliket i Christiansborg vil vindmøller som er opp til 240 meter høye, skyte i været få kilometer fra kysten, skriver Jyllands-Posten.

Avisa har gjennomgått de 24 prosjekter som er på vei, og oversikten viser at en rekke av landets viktigste sommerhusområder får vindmøller i synsfeltet. Det gjelder blant annet Mols, Jammerbugten, Sønderborg og det sørfynske øyhav.

– Vi vil ikke ha spolert den fantastiske utsikt og natur vi har langs våre kyster. Vi får aldri tilbake den naturen som vindmøllene ødelegger, sier nestleder i Fritidshusejernes Landsforening, Gert Leif Gyldvig.

Bak forliket ligger at politikerne har bestemt at halvparten av Danmarks strømforbruk skal komme fra vind i 2020, og nye kystnære møller skal generere 500 megawatt."


http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article2368715.ece

Motstanden sprer seg i England mot monstermøller i landskapet, en gruppe parlamentsmedlemmer og minstre uttrykker nå åpent sin negative holdning til ytterligere utbygging:

"Ministers are preparing to veto major new wind farms in the British countryside and cut back their subsidies, according to senior Whitehall sources. The decision to pull back from onshore wind farms comes after more than 100 backbench Conservative MPs mounted a rebellion against turbines blighting rural areas.

Greg Barker, the Climate Change Minister, hinted at a change in policy this weekend when he said that the “the wind we need” in Britain is already being built, developed or in planning. “It’s about being balanced and sensible,” he said. “We inherited a policy from the last government which was unbalanced in favour of onshore wind.

“There have been some installations in insensitive or unsuitable locations - too close to houses, or in an area of outstanding natural beauty.” Britain already has around 350 wind farms across the country, with around 500 more under construction or awaiting planning permission "


http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/windpower/9205837/Ministers-preparing-to-veto-windfarms.html

Hyggelig å se at MSM fronter denne saken.

Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ebyeApril 17, 2012, 00:07:54 am
[http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/windpower/9205837/Ministers-preparing-to-veto-windfarms.html

Hyggelig å se at MSM fronter denne saken.
Men her hjemme, hvor er den gravende journalisten? Hvem følger med på det som skjer rundt omkring?

I følge Onar Åm, i boken "Kampen om klimaet" er årsaken klimaboblen.

Boken er omtalt her

http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,324.msg3840.html#msg3840

Åm definerer en boble slik:

"En boble kan defineres som en tilstand hvor det er langt større interesse eller engasjement for et fenomen enn det finnes rasjonelt grunnlag for." s. 12 i boka.

Boblens logikk består av:

1. Bred enighet
2. Sterke følelser
3. Personangrep
4. Inkompetanse
5. Stor tverrfaglighet

Her er omtalen av Klimaboblen

http://www.climometrics.org/12onarbo.pdf

Noen som kjenner seg igen? Er det noen som ikke kjenner seg igjen?   ;D  8)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoApril 21, 2012, 21:27:22 pm
I Østfold begynner nå debatten om vindmøller å hardne til. Grete Brustad Nilsen (Publisert i Smaalenenes Avis 21/4 2012) hadde i dag en veldig god artikkel rundt problemene med vindmøller. Nå ser jeg at de har lagt artikkelen ut på sine debattsider, og da blir det mye enklere å dele den :)

Vindkraftplan for Østfold (http://smaadebatten.origo.no/-/bulletin/show/733556_vindkraftplan-for-oestfold)

Grete Brustad Nilsen har mange svært gode poenger her. For snart et år siden mottok hun H.M.Kongens fortjenstmedalje i sølv (http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=5268&amid=3492599) - og etter denne artikkelen er det lett å forstå, for hun har satt seg godt inn i det hun snakker om!

Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ConTrariApril 21, 2012, 22:48:53 pm
I Østfold begynner nå debatten om vindmøller å hardne til. Grete Brustad Nilsen (Publisert i Smaalenenes Avis 21/4 2012) hadde i dag en veldig god artikkel rundt problemene med vindmøller. Nå ser jeg at de har lagt artikkelen ut på sine debattsider, og da blir det mye enklere å dele den :)

Vindkraftplan for Østfold (http://smaadebatten.origo.no/-/bulletin/show/733556_vindkraftplan-for-oestfold)

Grete Brustad Nilsen har mange svært gode poenger her. For snart et år siden mottok hun H.M.Kongens fortjenstmedalje i sølv (http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=5268&amid=3492599) - og etter denne artikkelen er det lett å forstå, for hun har satt seg godt inn i det hun snakker om!

Mange gode poenger ja, og store tankekors. Hva skjer når subsidiene stanser?

"Fra 1990 til 31. mars i år har det på verdensbasis blitt rapportert 1198 ulykker med vindturbiner.(Caithness Windfarm Information Forum 31 March 2012). Vindkraftselskapet Vestas oppfordrer i sin manual at deres eget personale ikke unødvendig går nærmere et verk enn 400 m. Ved en av ulykkene på Hundhammerfjellet, fløy det biter av vingen opptil 1,3 km av gårde! Høringsforslaget har bare 800 m til nærmeste bebyggelse.
Brann: Høringsforslaget nevner ikke brann i turbiner og maskinhus. Det kan forårsakes av varmegang i lager og girkasse, men også av lynnedslag. Hvordan skal Marker brannvesen kunne slokke ilden opptil 130 m opp, samtidig som store mengder olje renner nedover tårnet? I vind og tørt vær kan det forårsake brann i det store skogområdet på begge sider av grensen. Skal vi si: «Det vil helst gå bra» eller skal vi være «føre var»?

Et stort avfallsproblem. I Danmark er nesten 25 prosent av elektrisitetsproduksjonen basert på vindkraft. De har nå et stort avfallsproblem. I løpet av de neste ni årene (per. 10.06.2011) skal 4500 vindmøller pensjoneres. Dvs. 13.500 enorme vindmøllevinger av glassfiber som ikke kan gjenbrukes, men kun brennes og kastes på losseplassen. (utviklingsingeniør Tom Løgstrup Andersen, Danmarks tekniske universitet avd. Vindenergi.) Hvem har ansvaret når vindkraftverk pensjoneres? Utbyggerne? Etter 15 år er det slutt på subsidiene. Hvilke penger har utbyggerne til dette etter 20 år? Hva hvis selskapet har opphørt eller gått konkurs? Danske Vestas, verdens største utbygger av vindmøller i 2011, varslet i januar i år oppsigelse av 3800 ansatte. De har fått økt konkurranse fra Kina. Hva kan skje med for eks. utbygger E. ON innen 20 år? Hvilket ansvar får grunneierne for oppryddingen?"
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoApril 21, 2012, 22:53:12 pm
Ja, det er et av de bedre innlegg jeg har lest, for hun er i stand til å se det fra så mange vinkler.

Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1April 22, 2012, 00:03:49 am
Takk for at du fant og delte dette, seoto! Dette er en av våre viktigste funksjoner, gjøre informasjon relatert til klimadebatten lett tilgjengelig. Når man får hele bildet, er konklusjonen enklere å finne....
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkApril 22, 2012, 09:23:26 am
Willis Eschenbach har et godt innlegg om FNs krav om fornybar energi som del av en "bærekraftig" økonomi. Svært lesbart:

WUWT - The Moon and Sick-plans (http://wattsupwiththat.com/2012/04/21/the-moon-and-sick-plans/)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkApril 22, 2012, 09:56:04 am
Nå har våre svenske venner tråkket til med et svært viktig innlegg i vindkraftdebatten - The Climate Scam - Kungliga vetenskapsakademien sågar vindkraften (http://The Climate Scam - Kungliga vetenskapsakademien sågar vindkraften). De skriver blant annet:

Sitat
Landets främsta vetenskapsmän inom klimat- och energiområdet, Kungliga Vetenskapsakademins Energiutskott, sågar nu vindkraften offentligt bla på SvD Brännpunkt. Vindkraften är en katastrof för landet menar man. Vindkraften har heller ingen relevans för klimatet utan allokerar istället pengar bort från mer angelägna projekt...

...Tretton av Sveriges tyngsta vetenskapsmän inom klimat- och energiområdet förklarar att den pågående svenska vindkraftssatsningen är ett gigantiskt felgrepp som kommer att kosta svenska folket mångmiljardbelopp utan att medföra någon nytta för landet, man konstaterar också att vindproduktionen är försvinnande liten, men skulle den öka kraftigt så innebär det ytterligare kostnader för elkunderna i form av krav på ökad nätutbyggnad och reglerkraft. Sammantaget gör allt detta att vindkraftsutbyggnaden totalt sett är negativ för elkunderna och för Sveriges konkurrenskraft. Någon miljönytta finns inte heller eftersom vindkraften inte förmår minska koldioxidutsläppen...

Så mye for "økonomisk bærekraftig utvikling". FN og RIO-fanatikerne har valgt å ta knekken på forskjellige lands økonomi, og alibiet for å gjøre dette, å hindre klimaforandringer, viser seg å være falskt.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoApril 22, 2012, 10:24:40 am
Det er velsignet godt å se at også institusjoner med påvirkningskraft begynner å innse galskapen.
Jeg har lagt ut link til svd.se-artikkelen i debatten i lokalavisa.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoApril 22, 2012, 10:36:34 am
Jeg har lest noen av leserkommentarene på svd.se - og lærte et nytt ord: miljøtalibaner ;)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1April 22, 2012, 11:09:00 am
Jeg har lest noen av leserkommentarene på svd.se - og lærte et nytt ord: miljøtalibaner ;)

Glimrende, det kan vi godt adoptere her til lands. Vi kan eventuelt forandre det til klimatalibaner for ikke å besudle ordet miljø. Et slikt ord er bedre en CAGWer og blir umiddelbart forstått av menigmann.

Andre gode ord jeg har sett er tempelryddere, dvs. de som er medlem av Malthuserordenen  8)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ConTrariApril 22, 2012, 12:14:37 pm
Jeg har lest noen av leserkommentarene på svd.se - og lærte et nytt ord: miljøtalibaner ;)

Glimrende, det kan vi godt adoptere her til lands. Vi kan eventuelt forandre det til klimatalibaner for ikke å besudle ordet miljø. Et slikt ord er bedre en CAGWer og blir umiddelbart forstått av menigmann.

Andre gode ord jeg har sett er tempelryddere, dvs. de som er medlem av Malthuserordenen  8)

Det er en fin assosiasjon. Riktignok var det mest Jesus' rydding av tempelet jeg hadde i tankene (det var påske, sånn omtrent), men det passer enda bedre med ordparene:

Tempelridder - Tempelrydder
Malteserordenen - Malthuserordenen


8)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoApril 30, 2012, 10:05:27 am
Vindmøller kan forårsake klimaendringer!

Louise Gray, alarmistjournalisten i The Telegraph, alarmerer oss nå om at også vindmøllene kan øke temperaturen.

Wind farms can cause climate change, finds new study (http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/9234715/Wind-farms-can-cause-climate-change-finds-new-study.html)

Sitat
Wind farms can cause climate change, according to new research, that shows for the first time the new technology is already pushing up temperatures.

Ganske ironisk  8) Vil vi nå se alarmistene gå imot seg selv og alarmere om farene ved å bygge vindmøller? Kanskje fredete fuglearter også vil få en verdi igjen?

Og dette kan vel ikke ha vært helt ukjent? Som de skriver på WUWT: (http://wattsupwiththat.com/2012/04/30/supreme-irony-wind-farms-can-cause-atmosphereic-warming-finds-a-new-study/)

Sitat
Orchardists and vineyard operators in California have been using motor driven wind turbines to elevate local temperatures to save crops from frost for over half a century. What is different here is the scale of nighttime warming, large enough to be visible on MODIS satellite imagery thanks to large scale wind farms.

Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkApril 30, 2012, 10:54:24 am
Dette er interessant, og konklusjonen angående vindkraft er nå:

Utbygging av vindmølleparker er svært naturødeleggende

Når de er i drift hakker de ihjel fugler og flaggermus

Når de er i drift bråker de forferdelig

De forandrer selve været

De gjør det varmere, ikke kaldere

Det er svært dyrt med kraft fra vindmøller, og dette er det vanlige folk som må betale for at noen få skal tjene store penger


Pielke Sr. har mer om dette. Pielke - New Paper “Impacts Of Wind Farms On Land Surface Temperature” By Zhou Et Al 2012 Documents An Effect Of Local And Regional Landscape Change On Long Term Surface Air Temperature Trends (http://pielkeclimatesci.wordpress.com/2012/04/29/new-paper-impacts-of-wind-farms-on-land-surface-temperature-by-zhou-et-al-2012-documents-an-effect-of-local-and-regional-landscape-change-on-long-term-surface-air-temperature-trends/):

Sitat
...Our results show a significant warming trend of up to 0.72 °C per decade, particularly at night-time, over wind farms relative to nearby non-wind-farm regions...

While the Zhou et al 2012 applies to wind farms, such changes in the vertical distribution of mixing of heat will occur whenever land use change, such as urbanization, deforestation, irrigation, etc occurs.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ebyeApril 30, 2012, 11:22:20 am
Og når det ikke er vind, må vindmøllene få tilført elektrisk kraft, for ikke å bli ødelagt. I England har de kommentert at det er lite vind vinterstid, da det trengs mye vindkraft. Høres ut som en særdeles dårlig idé.   8)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkApril 30, 2012, 14:27:27 pm
I debatten hos WUWT skrev Chiefio et så godt og viktig innlegg at jeg siterer det i sin helhet. Her er linken til saken hos WUWT (http://wattsupwiththat.com/2012/04/30/supreme-irony-wind-farms-can-cause-atmosphereic-warming-finds-a-new-study/), (den samme som seoto la ut) og for den som vil lese Chiefios innlegg originalt, er det link i sitatet under. Han har også kommet med et innlegg til som er verdt å lese.

Sitat
E.M.Smith (http://chiefio.wordpress.com/) says:
 April 30, 2012 at 3:48 am

Say you have a 500 Megawatt wind farm ( they do that size in Texas) and your generators are 90% efficient (including the gearing and orientation motors and all). That’s 10% of the energy turned into heat. 50 Megawatts. Think dumping 50 Megawatts into the air over a Texas farm will matter?

But it’s actually worse than that. That’s the electrical efficiency. The aerodynamic efficiency is less. The wind arrives with energy as velocity. That velocity is turned into motion of the wind turbine and into heat via turbulence. The theoretical max efficiency of a wind turbine is about 59%
https://en.wikipedia.org/wiki/Betz'_law

So depending on how much kinetic energy in the wind is turned into thermal energy, you will get various quantities of heat produced. Call it 40%. Now we’re talking about 200 Megawatts of heat from our wind farm.

The actual numbers will be something else, but these numbers give some useful bounds on the problem. Somewhere between 50 and 200 Megawatts moved from linear kinetic energy to thermal energy (molecular kinetic energy) for our wind farm… Plus the layer mixing effects.

You just can’t ignore the laws of thermodynamics, and ANY energy conversion will involve waste heat dumped to the environment. The only question is the size of the numbers.

It is also the case that you can not ignore enthalpy and entropy. It isn’t just about temperatures.

BTW, something similar must happen with solar power. A dark solar panel (required to efficiently absorb sunlight) will have more total sunshine turned to heat and less reflected back to space. Net, it must warm the air near it. If you doubt that, realize that many solar panels have been made which run water through pipes attached to the cells. Both to cool the cells and heat the water… The typical absorption of average natural surfaces is 18% (which is why photographers use an 18% gray card to set exposure meters…). Say our dark solar cells raise this to 72% ( I think it will be more than that, but let’s be conservative). That’s 4 x 18%. So a 300% increase in solar absorption. At 1 kW / m^2, we had been 180 W and now we’re at 720 Watts of absorbed sunshine turned into heat.

Now imagine a 1000 Megawatt solar thermal plant. It’s increased the heat absorbed (and eventually rejected to the atmosphere) by 540 Megawatts. (720 – 180 original). But even the energy that gets turned into electrons eventually becomes heat at the end user location. Just no way around it. (Physics is like that…)

I guess it’s too much to ask that Greens learn some thermodynamics principles…

Kort og godt, vind- og solkraft er den dyreste måten man kan tenke seg for å skape global oppvarming. Ironisk, er det ikke?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ConTrariMai 01, 2012, 19:35:17 pm
Vindmøller kan forårsake klimaendringer!

Louise Gray, alarmistjournalisten i The Telegraph, alarmerer oss nå om at også vindmøllene kan øke temperaturen.

Wind farms can cause climate change, finds new study (http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/9234715/Wind-farms-can-cause-climate-change-finds-new-study.html)

Sitat
Wind farms can cause climate change, according to new research, that shows for the first time the new technology is already pushing up temperatures.

Ganske ironisk  8) Vil vi nå se alarmistene gå imot seg selv og alarmere om farene ved å bygge vindmøller? Kanskje fredete fuglearter også vil få en verdi igjen?

Og dette kan vel ikke ha vært helt ukjent? Som de skriver på WUWT: (http://wattsupwiththat.com/2012/04/30/supreme-irony-wind-farms-can-cause-atmosphereic-warming-finds-a-new-study/)

Sitat
Orchardists and vineyard operators in California have been using motor driven wind turbines to elevate local temperatures to save crops from frost for over half a century. What is different here is the scale of nighttime warming, large enough to be visible on MODIS satellite imagery thanks to large scale wind farms.

Uffda. Om noen år, når alarmistene elegant har vendt kappen etter klimaet og spår fimbulvinter og rasjonering av Selbuvotter, vil dette være et ypperlig argument for bygging og subsidiering av vindmøller.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoMai 01, 2012, 19:46:20 pm
Eller kanskje de kommer til å snu hele saken på hodet, og si:

Siden vi allerede visste at den globale oppvarmingen ville gi en ny liten istid, var det viktig å bygge mange vindmøller, slik at temperaturen ikke skulle synke for mye ;)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ebyeMai 01, 2012, 20:39:55 pm
Og hva er oppsummeringen så langt:

Når det er kaldt og vindenergi trengs - da blåser det ikke. (England)

Vindmøller må ha strøm for å overleve når det ikke er vind.

Hvor ligger grunnlinja?   8)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkMai 01, 2012, 21:57:18 pm
Grunnlinja ligger midt mellom forferdelige naturraseringer og simpelt tyveri, Bye. Naturen taper på alle bauger og kanter, og tyveri er det virkelig. De stjeler våre penger for å ødelegge vår natur, og dette gjør de ved hjelp av en falsk begrunnelse. Jeg tror nemlig ikke at våre toppolitikere er så dumme at de ikke er fullstendig klar over dette.

Hadde de vært så dumme, ville de i så fall vært lett gjenkjennelige i trafikken. Det ville vært de som kjørte rundt med ei vindmølle i grillen for å produsere strøm til sine elektriske bilmotorer. Da er du dum.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ConTrariMai 01, 2012, 23:02:34 pm

Hadde de vært så dumme, ville de i så fall vært lett gjenkjennelige i trafikken. Det ville vært de som kjørte rundt med ei vindmølle i grillen for å produsere strøm til sine elektriske bilmotorer. Da er du dum.

Men...men, det var da en genial ide! Og nå som det er 1. mai og alt mulig! Har du ikke sett sånne små møller som svirrer rundt nettopp i bilgriller på 1. mai? Kanskje de er gått av moten, men de pleide å være ganske vanlige?

Kanskje de kunne kverke noen duer også?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ConTrariMai 08, 2012, 14:29:21 pm
Svensk vindkraft har økonomiske problemer, og krever: mer, penger, mer utbygging og at forbrukerne skal ta regningen:

"Ifølge vindkraftforeningen er det mange av de eksisterende vindkraftverkene som nå går i minus, fordi både strømprisen og sertifikatprisen har sunket betraktelig.


"For å bedre situasjonen, foreslår foreningen at regjeringen hever ambisjonsnivået snarest mulig, fra dagens 26,4 TWh vindkraft i Norge og Sverige i 2020.

“Det trengs både langsiktig, men også akutt, for at ikke hele bransjen skal tape farten og helt falle sammen”, heter det i brevet.

Det ville imidlertid føre til at strømkundene ville pålegges å betale enda mer penger for utbygging av fornybar energi.

Da ville også kraftoverskuddet i Norden, som nå beregnes til nærmere 50 TWh i 2020, øke ytterligere.
"

http://www.tu.no/energi/2012/05/08/svensk-vindkraft-blor
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoMai 08, 2012, 14:39:39 pm
Og selvtilfredse aremarkinger har akkurat stemt ja til vindmøller - med 53,9 %. - Uten å forstå at de selv må betale for sitt ja gjennom skatteseddelen. Uten å forstå at dette slett ikke er nødvendig, annet enn for å eksportere strøm. Trenger man litt folkeopplysning?

53,9 prosent stemte JA (http://www.smaalenene.no/nyheter/article6048079.ece)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ConTrariMai 08, 2012, 14:42:53 pm
Og selvtilfredse aremarkinger har akkurat stemt ja til vindmøller - med 53,9 %. - Uten å forstå at de selv må betale for sitt ja gjennom skatteseddelen. Uten å forstå at dette slett ikke er nødvendig, annet enn for å eksportere strøm. Trenger man litt folkeopplysning?

53,9 prosent stemte JA (http://www.smaalenene.no/nyheter/article6048079.ece)

Men hva blir resultatet, bygges det vindmøller eller ikke?

"Kommunestyret har vedtatt at dersom flere enn 60 prosent av aremarkingene stemmer, og en av sidene er større enn 60 prosent, skal folkeavstemmingen være rådgivende.

Flere enn 60 prosent har stemt, men ja-siden har ikke 60 prosent flertall. "
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkMai 08, 2012, 14:55:02 pm
Det hele er enn så lenge et politikerskapt mysterium, ConTrari.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoMai 08, 2012, 15:18:49 pm
Og selvtilfredse aremarkinger har akkurat stemt ja til vindmøller - med 53,9 %. - Uten å forstå at de selv må betale for sitt ja gjennom skatteseddelen. Uten å forstå at dette slett ikke er nødvendig, annet enn for å eksportere strøm. Trenger man litt folkeopplysning?

53,9 prosent stemte JA (http://www.smaalenene.no/nyheter/article6048079.ece)

Men hva blir resultatet, bygges det vindmøller eller ikke?

"Kommunestyret har vedtatt at dersom flere enn 60 prosent av aremarkingene stemmer, og en av sidene er større enn 60 prosent, skal folkeavstemmingen være rådgivende.

Flere enn 60 prosent har stemt, men ja-siden har ikke 60 prosent flertall. "

Du har rett i det. Kanskje jeg er for rask til å se bort fra hva politikere sier? ;)
Det er så få stemmeberettigede aremarkinger at de knapt kan danne ringdans rund vindmøllene.

Så får vi se hva markingene gjør, de er visst de neste til å stemme i Østfold.


Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ConTrariMai 12, 2012, 20:18:11 pm
En kommentator på WUWT fra British Columbia (Vest-Kanada), gir et godt bilde av hvordan kanadierne tjener godt på de store ujevnhetene i energiproduksjon fra sol og vind i USA:

"Here in BC the local power company (BC Hydro) makes hundreds of millions of dollars a year as a result of the problems the US has in turning power on and off on the grid.

When the wind and solar energy down south in the US crank ups, they have surplus generating capacity. They can’t simply shut down the conventional power plants. So to avoid burning out all the electrical equipment in the western United States, they need someone to take their surplus.

Depending on how much surplus there is, this drives down the prices for wholesale electricity, to the point where it goes very low – even to zero – or even negative!! Yes, when there is excess capacity in the grid, the power companies will pay money for someone to take the power.

At this point BC Hydro buys US power and stores this in the hydro dams in BC. This is possible because the hydro power can be ramped up an down quite quickly as compared to conventional plants.

Then when the wind and sun stop, the prices of wholesale electricity on the grid shoot up, as power stations struggle to meed the demand. Now they face the opposite problem, burning out equipment as a result of brownouts and blackouts. At this point the power companies will pay almost anything for power, to avoid the cost of damage.

At this point BC Hydro turns the hydro dams back on, selling the power back to the US at high prices. The same power they bought earlier from the US at low prices."


http://wattsupwiththat.com/2012/05/12/newsbytes-germany-faces-green-energy-crisis/#more-63400
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: GloføkenMai 14, 2012, 14:53:31 pm
Meget reflektert. 

http://www.aftenposten.no/meninger/Drom-fra-Legoland-6828223.html#.T7D8Y5LN2NZ
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: jarlgeirMai 14, 2012, 16:28:48 pm
Godt poeng Contrari,

Bygg ut vannkraften til det maksimale.

Selg vannkraft til ågerpris til de som har gjort seg avhengige av solcelle- og vindmølle-klovnene når det er overskyet og vindstille.

Kjøp vannkraft til bunnpris fra de samme klovnene når det er sol og vind, dvs i ca 10-15% av året. Store deler av denne kraften får man så billig at det lønner seg å tappe vannet tilbake i reservoirene, hvilket burde få enkelte til å innse galskapen i dette solcelle- og vindmølleklovneriet.

Med fullt reservoir gjentar man samme prosedyre, inntil visse folk er konkurs.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkMai 16, 2012, 16:45:19 pm
Grunnlinja ligger midt mellom forferdelige naturraseringer og simpelt tyveri, Bye. Naturen taper på alle bauger og kanter, og tyveri er det virkelig. De stjeler våre penger for å ødelegge vår natur, og dette gjør de ved hjelp av en falsk begrunnelse. Jeg tror nemlig ikke at våre toppolitikere er så dumme at de ikke er fullstendig klar over dette.

Hadde de vært så dumme, ville de i så fall vært lett gjenkjennelige i trafikken. Det ville vært de som kjørte rundt med ei vindmølle i grillen for å produsere strøm til sine elektriske bilmotorer. Da er du dum.

Så har det altså skjedd.

Sky news.com - Wind-Powered Car 'Could Cut China's Smog' (http://news.sky.com/home/world-news/article/16228695)

Ettersom Bishop Hill (http://bishophill.squarespace.com/blog/2012/5/16/perpetual-nonsense.html), der jeg fant denne saken, antar at videoen vil bli slettet når det går opp for journalisten at hun har dummet seg ut for evig og alltid, tok jeg et skjermbilde.

[attachimg=1]
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkMai 16, 2012, 17:00:05 pm
Jeg er bare nødt til å kopiere denne saken før det forsvinner. Les for all del noen av leserkommentarene under artikkelen. ;D

10:25am UK, Wednesday May 16, 2012 (http://news.sky.com/home/world-news/article/16228695)

Holly Williams, China correspondent

A Chinese farmer has invented a wind-powered electric car that he says could save his country from the pollution caused by its rapidly growing car market.

An hour from Beijing, the dusty village of Banjiehe looks an unlikely place to produce scientific innovation.

Its rows of brick, utilitarian houses are surrounded by cornfields and fruit trees.

But in a small tractor workshop, 55-year-old farmer Tang Zhenping has invented the prototype of a car that he believes could revolutionise China's auto industry.

Mr Tang's model - built in just three months for around £1,000 - is electric.

Its engine uses scrap parts from a motorcycle and electric scooter, while its steering wheel, upholstery and headlights all come from a Chinese-made Xiali hatchback.

[attachimg=1]
Mr Tang says a bigger model of the prototype could be built

But what makes the one-seater special is the turbine on its nose.

When the car reaches 40mph, the blades spring into action and begin generating pollution-free power.

"It works just like a windmill," said Mr Tang, who claims the turbine gives his vehicle three times the battery life of other electric cars.

The model has a top speed of 70mph.

The farmer says he dreamed of building an electric car for three decades, but was unable to interest government officials or private investors.

He now hopes car manufacturers will take an interest in his prototype.

"I'm not doing this just for the money," he told Sky News. "I dream of seeing my car being driven on highways. I want to serve the people."

In 2009, China overtook the US as the world's biggest auto market.

An estimated 40,000 new cars take to the country's roads every day, and some predict China could have a billion passenger vehicles by the middle of this century.

The environmental results are horribly predictable.

[attachimg=2]
The blue hornet attracts plenty of admiring glances

A 2010 Chinese government report said an increase in acid rain, haze and photochemical smog was caused by growth in vehicle emissions.

The government has promised to put five million electric and hybrid cars on the road by 2020, and is heavily subsidising the development of cleaner vehicles.

But sales so far have been disappointing. According to The Economist, only 8,000 were sold last year.

Experts say that Chinese electric cars do not perform well and are expensive to run.

Mr Tang thinks his speedy, wind-powered model could be a solution to both problems.

"I started building it because I was worried about the price of petrol," he said. "But this car could also protect the environment. When I go to the city now I notice that the air really stinks." ;D
Tittel: Sv: Vindkraftbranschen har kollapsat
Skrevet av: JostemikkMai 18, 2012, 20:08:05 pm
Vindkraftbranschen har kollapsat (http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.947807-vindkraftbranschen-har-kollapsat)

Sitat
Vindkraften behövs inte eftersom Norden är på väg mot ett stort överskott av el. Vindkraften är heller inget energisystem utan ett finansiellt system för att överföra elkundernas pengar till vindindustrin och LRF:s markägare. Systemet har nu kollapsat...
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Ewer Gladblakk.Mai 18, 2012, 21:30:21 pm
Sitat
Vindkraften behövs inte eftersom Norden är på väg mot ett stort överskott av el. Vindkraften är heller inget energisystem utan ett finansiellt system för att överföra elkundernas pengar till vindindustrin och LRF:s markägare.
Litt, mest, eller helt og holdent økonomiske vindsurfere mao...?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkMai 18, 2012, 21:50:01 pm
Litt, mest, eller helt og holdent økonomiske vindsurfere mao...?

Økonomiske vindsurfere? Et forbannet godt uttrykk, Ewer!
Tittel: Sv: Spanias farvel til "grønn" kraft
Skrevet av: JostemikkMai 30, 2012, 17:53:34 pm
Nå er det god natt og kroken på døra for "grønn" energi i Spania:

WUWT - Green energy companies off the government teat in Spain, take off (http://wattsupwiththat.com/2012/05/30/green-energy-companies-off-the-government-teat-in-spain-take-off/).

Vi ser det over hele fjøla, det klapper sammen som et korthus. Det er ikke noe sjokk at dette skjer i Spania, som sliter tungt økonomisk fra før, og de subsidiene landet mottok til den "grønne" energien, var så overhypet at et av firmaene som produserte strøm ved hjelp av solcellepaneler, rett og slett svindlet. Hvordan?

Man fikk mistanker til kraftverket, da de på merkelig vis produserte mer strøm om natta enn om dagen. Dette henger jo ikke på greip for solcellekraftverk, som produserer når sola skinner.

Det viste seg at de hadde kjøpt inn dieselgeneratorer som de kjørte for full musikk om natta for å produsere mest mulig. Til tross for dyr diesel, hadde politikerne i EU gitt firmaet så mye i tilskudd pr. kW, at de allikevel tjente store penger.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkMai 31, 2012, 14:02:20 pm
Dagens The Telegraph - Alex Salmond's £46 billion green 'gamble' with Scotland's economy (http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/scotland/9301048/Alex-Salmonds-46-billion-green-gamble-with-Scotlands-economy.html)

Sitat
Alex Salmond's £46 billion green 'gamble' with Scotland's economy
 Alex Salmond is gambling with Scotland’s economy by placing a £46 billion “fantasy” bet on green energy despite its “catastrophic” record of making money, one of the world’s leading banks has told MSPs.


Peter Atherton, Citigroup’s head of utilities research, said the SNP’s radical renewable power targets require up to £7 billion of investment a year but the figure at the moment is only £750 million.

The industry expert, who advises the bank's clients where to invest their money, said utility share prices are “dire” and green energy manufacturers have proved a “terrible, catastrophic investment” in recent years.

It is “borderline fantasy” that this difference can be made good because banks and international investors do not think green energy schemes provide reliable returns, he said.

Det sinnssyke eksperimentet man holder på med i Norge angående vindmølleutbygginger, er allerede gjennomført og utprøvd i andre land. Dommen er knallhard. Det er meningsløs sløsing med penger, og en rasering av natur så absurd at det savner sidestykke.

Politikerne kan ikke komme i etterkant med sine sedvanlige unnskyldninger denne gang. Fakta har lenge ligget på bordet. Velger politikerne å bevisst overse sakens realiteter, må vi stille dem strafferettslig og økonomisk til ansvar for svindelen.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ebyeMai 31, 2012, 14:47:35 pm
Jeg er enig, det er merkelig at debatten om vindmøller og fornybar energi kan løpe, uten at koøyet er rettet mot EU, Jostemikk. Dog med den farten utbyggingen går i Norge er jo kanskje ikke omfanget det største problemet med det første

PILOTANLEGG FOR VINDKRAFT PÅ KVITSØY

Fikk konsesjon for vind-pilot

http://www.tu.no/energi/2012/05/30/fikk-konsesjon-for-vind-pilot

Siger og skrive - én mølle!

Selv Erik Solheim synes det går for langsomt!


– Urimelig lang saksbehandling for vindkraft

http://www.tu.no/energi/2012/01/16/-urimelig-lang-saksbehandling-for-vindkraft

En vindmølle gjør ingen møllepark, men - én er én for mye!   8)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: stjakobsJuni 04, 2012, 21:26:44 pm
Jeg kom over dette sitatet fra en ukjent danske:

Hver gang vingerne paa en mølle drejer rundt, tager
 de 25 øre ud af en
 skatteyders lomme.
 Jo mere de kører rundt, jo mere koster det skatteyderne.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoJuni 06, 2012, 20:29:31 pm
Sitat
Naboene flykter fra vindmøller (http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.8183902)

Flere familier vurderer å flytte fra Aremark dersom det blir vindmøller i Vestfjella. Mange føler seg lurt av kommunen.

Flere av innbyggerne i den lille kommunen Aremark i Østfold har lenge kjempet en innbitt kamp mot den planlagte vindmølleparken.

Grunnen er at de kan få over femti 180 meter høye vindmøller som nærmeste nabo.

– Det blir jo vindmøller så langt man kan se. Det blir ikke noe særlig hyggelig. De kommer jo også til å stå der vi har kveldssol, og der vi liker å sitte ute og nyte kvelden, sier Ann-Kristin Bønøgård.

At det er mange følelser i gang i forbindelse med vindmøller og norsk energi, er det liten tvil om. I dag var jeg en tur på butikken. En eldre kvinne rundt min egen alder spurte meg om jeg visste hvor mandlene var, siden de ikke var å finne på det mest logiske stedet. Jeg aner ikke hvordan det skjedde, men plutselig raste hun i vei. Hun var rett og slett dypt og inderlig forbannet over energipolitikken i Norge, og mest av alt vindmøller, salg av strøm til utlandet, og norske strømpriser. Det var rett og slett forfriskende å høre at et ukjent menneske man møter på butikken virkelig tør å gi uttrykk for sin frustrasjon over norsk energipolitikk og har satt seg inn i hva det handler om! Da det verste overtrykket var sluppet ut, fortsatte hun sin jakt på mandlene ;)


Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ConTrariJuni 06, 2012, 23:22:53 pm
Sitat
Naboene flykter fra vindmøller (http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.8183902)

Flere familier vurderer å flytte fra Aremark dersom det blir vindmøller i Vestfjella. Mange føler seg lurt av kommunen.

Flere av innbyggerne i den lille kommunen Aremark i Østfold har lenge kjempet en innbitt kamp mot den planlagte vindmølleparken.

Grunnen er at de kan få over femti 180 meter høye vindmøller som nærmeste nabo.

– Det blir jo vindmøller så langt man kan se. Det blir ikke noe særlig hyggelig. De kommer jo også til å stå der vi har kveldssol, og der vi liker å sitte ute og nyte kvelden, sier Ann-Kristin Bønøgård.

At det er mange følelser i gang i forbindelse med vindmøller og norsk energi, er det liten tvil om. I dag var jeg en tur på butikken. En eldre kvinne rundt min egen alder spurte meg om jeg visste hvor mandlene var, siden de ikke var å finne på det mest logiske stedet. Jeg aner ikke hvordan det skjedde, men plutselig raste hun i vei. Hun var rett og slett dypt og inderlig forbannet over energipolitikken i Norge, og mest av alt vindmøller, salg av strøm til utlandet, og norske strømpriser. Det var rett og slett forfriskende å høre at et ukjent menneske man møter på butikken virkelig tør å gi uttrykk for sin frustrasjon over norsk energipolitikk og har satt seg inn i hva det handler om! Da det verste overtrykket var sluppet ut, fortsatte hun sin jakt på mandlene ;)

Hadde hun spurt meg, ville det endt med et strupegrep for å vise henne hvor mandlene er!
Sånne folk må da for pokker spesifisere sin forespørsel!
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoJuni 06, 2012, 23:33:44 pm
 ;D  ;D  ;D
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BebbenAugust 06, 2012, 01:48:35 am
Jeg har linket til Odd Handegård tidligere. Han har beina trygt plantet i klimakulten. Men han har åpenbart også forstått et par ting om vindmøller og norsk energipolitikk, som etter min mening er et svært verdifullt bidrag til debatten.

I et innlegg på Nye Meninger skriver han at

Sitat
Hovedargumentet for vindmøller holder ikke. Norge trenger ikke denne krafta. Vi har mer enn nok fornybar energi til å realisere det klimaforliket som Stortinget nylig behandlet. Heller ikke EU trenger vindkrafta – EU har mer nok av slik ustabil energi. Behovet for fornybar energi på kontinentet er 200 ganger Norges energioverskudd. EU må derfor selv dekke sitt behov for fornybar kraft, og det er fullt mulig – hvis EU vil. Ti ekstra terrawattimer vindkraft fra Norge hjelper ikke landene på kontinentet, men vil skape store naturødeleggelser på norskekysten og i fjellet.
 
I forhold til vannkraft er vindkrafta kostbar å produsere. Det er umulig, på ærlig vis, å tjene penger på vindkraft. Når vindkraftselskapene likevel satser, har det tre årsaker: Vindmølleparkene får en betydelig investeringsstøtte fra staten (parkene i Rogaland har fått milliardbeløp, og parken i Karlsøy i Troms fikk nesten 400 millioner). For det andre legges det avgifter på strømprisen og på nettleia (grønne sertifikater), og for det tredje arbeides det for å eksportere vesentlig mer av vårt overskudd på vannkraft til EU (bygging av 4-5 nye eksportkabler til mange titalls milliarder). Denne feilinvesteringen skal flerdoble strømprisen, slik at også vindmøllene skal bli ”lønnsomme”. Kraftselskapene har plassert tykke sugerør i statskassa og i folks lommebøker.

Er fristet til å kopiere hele innlegget, men les det heller her (http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread249913/#post_249913).

Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: bøvelenAugust 06, 2012, 08:52:28 am
Siste uke har avisene meldt om "overskudd" fra vindmølleselskap, og det er flotte greier! Det sies ikke noe om hva strømmen selges for, eller hvor mye de mottar i støtte, hverken til drift eller investering!
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkAugust 06, 2012, 10:25:16 am
Siste uke har avisene meldt om "overskudd" fra vindmølleselskap, og det er flotte greier! Det sies ikke noe om hva strømmen selges for, eller hvor mye de mottar i støtte, hverken til drift eller investering!

Godt poeng, Bøvelen. For ikke så mange dagene siden stor det en artikkel i en av riksavisene om problemene nedbørsmengdene værgudene har "begunstiget" oss med denne sommeren skaper for eierne av småkraftverkene. Vannmagasiner og marked er mettet.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BebbenAugust 06, 2012, 14:46:05 pm
"Ekstremt dyrt og ineffektivt":

Sitat
"The key problems with current policies for wind power are simple. They require a huge commitment of investment to a technology that is not very green, in the sense of saving a lot of CO2, but which is certainly very expensive and inflexible. Unless the current Government scales back its commitment to wind power very substantially, its policy will be worse than a mistake, it will be a blunder," Professor Hughes said.

Sitat
Dr Gordon Hughes is a Professor of Economics at the University of Edinburgh where he teaches courses in the Economics of Natural Resources and Public Economics.


Link her (http://climatechangedispatch.com/home/10390-gwpf-warning-wind-energy-is-extraordinarily-expensive-and-inefficient).
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: bøvelenAugust 06, 2012, 22:22:10 pm
Dette er vel snakk om vindmøller på land, skal tro hvor mye regningen øker når møllene skal plasseres til havs?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BebbenAugust 06, 2012, 22:56:16 pm
Dette er vel snakk om vindmøller på land, skal tro hvor mye regningen øker når møllene skal plasseres til havs?

Har sett tallet 1,50 kr per kWh men det vil ikke forundre meg om det er optimistisk.

Odd Handegård har innlegg i denne debatten flere steder, også et i Rogalands Avis med tittelen Juks i klimadebatten  (http://www.rogalandsavis.no/meninger/kommentar/article6019370.ece)(!)

Sitat
Dersom EU skal klare målsettingen om beskjedne 20 % fornybar energi i 2020, trengs ufattelige mengder med slik energi, faktisk nesten 2000 TWh (!), dersom også kjernekraften skal vekk (jf. uttalelsene til Angela Märkel). Dette er et tall som ikke nevnes i klimadebatten i Norge. Hvordan EU skal finne all denne nye fornybare energien, er langt på vei et mysterium.


Sitat
Men Norge har lite å bidra med om EU skal bli mindre fossilt. Kapasiteten på dagens norske vindmøller er årlig på én TWh (Oslos årsforbruk er cirka 10 TWh), og det planlegges nå nye vindparker ved hjelp av statlige og andre subsidier innen 2020, som i praksis være under 10 TWh, altså en brøkdel av behovet. Det norske bidraget vil være puslete og ubetydelig – miljøorganisasjonene pirker i problemet med pinsett. Land som mangler fornybar energi, har mer nærliggende muligheter enn å få energi fra stygge og ulønnsomme norske vindmøller.


Hvis Handegårds tall har noenlunde riktig størrelsesorden (mer trengs ikke for å støtte argumentet), er det åpenbart at dette er enda mer rådyr og miljøfiendtlig symbolpolitikk.

Jeg tipper at det er rundhåndede subsidier som lokker investorene i vindparker. Kutt subsidiene og se hvor mange som blir bygget da.

Det rare er at det er så mange miljøvernere som er for vindmøller. Det finnes selvfølgelig unntak (som Handegård), og enkelste steder på kysten møter utbyggerne stor lokal motstand fra folk som man vanligvis ikke tenker på som "de grønne" - helt vanlige folk altså.

Det skal bli interessant å se hvordan energidebatten utvikler seg i lys av den varslede energirevolusjonen (skifergass, store oljefunn i Nord-Amerika). Vil Europa, inkludert Norge, sittende å se på at Kina, USA og Canada blomstrer mens den økonomiske krisen blir dypere og dypere på det gamle kontinent, og klimareguleringene skremmer industrien bort?

Har ingen europeisk leder unntatt Havel tenkt, i hvert fall i det stille, at det beste var om Kyoto-avtalen fikk dø i fred? (Var det ikke slik at Russland ikke ville fornye den, forresten?)

Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ConTrariAugust 07, 2012, 00:14:38 am
På VGD går en tråd om vindmøller, her er det mer fokus på politikk, men også endel miljøsynspunkter:

http://vgd.no/samfunn/politikk-norsk/tema/1728931/tittel/monstermoeller-langs-kysten
Tittel: Sv: Booker med knusende dom over vindmøller i GB
Skrevet av: JostemikkAugust 12, 2012, 11:51:34 am
Jeg fant denne saken hos Bishop Hill (http://bishophill.squarespace.com/blog/2012/8/12/wind-a-zero-sum-industry.html), men siterer direkte fra The Telegraph - Christopher Booker (http://www.telegraph.co.uk/comment/9468604/The-great-wind-delusion-has-hijacked-our-energy-policy.html), både utdraget Montford valgte, samt litt til.

At one point last week, Britain’s 3,500 turbines were contributing 12 megawatts (MW) to the 38,000MW of electricity we were using. (The Neta website, which carries official electricity statistics, registered this as “0.0 per cent”).

It is 10 years since I first pointed out here how crazy it is to centre our energy policy on wind. It was pure wishful thinking then and is even more obviously so now, when the Government in its latest energy statement talks of providing, on average, 12,300MW of power from “renewables” by 2020.

(http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02307/booker-12080_2307498c.jpg)

Everything about this is delusional. There is no way we could hope to build more than a fraction of the 30,000 turbines required. As the windless days last week showed, we would have to build dozens of gas-fired power stations just to provide back-up for all the times when the wind is not blowing at the right speed. But, as more and more informed observers have been pointing out, the ministers and officials of the Department of Energy and Climate Change (DECC) seem to live in a bubble of unreality, without any practical grasp of how electricity is made, impervious to rational argument and driven by an obsession that can only end in our computer-dependent economy grinding to a halt...


Les hele saken ved å klikke på linken til The Telegraph. Jeg føler det unødvendig å komme med kommentarer til denne saken. Halvfete uthevinger i sitatet er lagt inn av undertegnede.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BebbenAugust 20, 2012, 21:18:12 pm
I KLIMA nr. 3/2012 side 23 rapporterer klimaforsker Hans Martin Seip om fugledød som følge av oljesandutvinning....

Sitat
Fugledød
Oljen kan utvinnes i åpne dagbrudd eller ved såkalte in situ-metoder. Ved dagbrudd vil det ved separasjon av bitumen fra sanden produseres en blanding av vann, silt og leire, som også inneholder organiske forbindelser og metaller. Dette samles opp i avgangsdammer. Ved flere anledninger har det vært påvist betydelig fugledød omkring slike dammer.


.... men på side 24 samme sted går Asbjørn Torvanger inn for "stortstilt" utbygging av vindmøller:

Sitat
[...] storstilt utbygging av lågkarbon energiteknologiar som sol, vind, bølgjer og biomasse[...]


Cicero er visst svært lite happy med fugledød som følge av oljesandutvinning, men de stakkars fjærkreene er straks glemt når det er snakk om vindkraft.

Cicero bør nok snart bestemme seg om de mener fuglenes liv og velferd er en miljøfaktor som bør tas hensyn til ved energiutbygging - eller ikke - og deretter gi tydelig beskjed om hva de kommer fram til.

I motsatt fall kunne jo noen mistenke dem for dobbeltmoral, og det ville jo ikke være bra.  ::)Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BebbenAugust 20, 2012, 22:37:23 pm
Hm bladet KLIMA ser ut til å være en nesten uuttømmelig kilde for godbiter.

I en kommentar i Klima 3/2012 s. 40 tar Guri Bang opp konflikten mellom folk som har tatt Erik Solheim på ordet og elsker sin nære natur, og utplassering av vindmøller.

Sitat
Selv om fordelene for landet kan være større enn ulempene og kostnadene for lokalbefolkningen, blir utbyggingsplanene til myndighetene og industrien ofte avvist på grunn av lokal motstand. Mange nordmenn er opptatt av å bevare naturen, og de er til dels negativt innstilt til store naturinngrep. Disse kan komme i en preferansekonflikt dersom det å støtte en ambisiøs klimapolitikk også innebærer negative miljøkonsekvenser for lokalsamfunnet på grunn av fornybarutbygging
 

Dette er jo et problem. Hvor skal vi gjøre av alle vindmøllene, hvis ingen vil ha dem? Guri Bang mener at svaret har to deler, først:

Sitat
Vi trenger mer analyse for eksempel av hvilken rolle miljøvernorganisasjoner spiller for å forme og farge holdningene til individer i lokalsamfunn som står overfor et utbyggingsprosjekt.


Oversettelse:

"Vår propaganda må være bedre enn naturvernernes."

Neste trinn er:

Sitat
Uten et samspill mellom interessegrupper, lokalbefolkning og myndigheter i planlegging, kunnskapsproduksjon, beslutningsprosess og gjennomføring vil det bli svært vanskelig å få til de nødvendige endringene.


Oversettelse:

"Vi må finne en måte å overtale lokalbefolkningen på, for eksempel ved at myndighetene, i samrøre med utbyggerne, later som de hører på dem. Da får vi reist monstrene enten folk vil ha dem eller ikke."
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkAugust 20, 2012, 22:42:56 pm
Tenk så på at flesteparten av våre "grønne" verneorganisasjoner er sterkt for utbygging av både vindmøller og nye vassdrag. Snakk om en verden snudd på hodet.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BebbenSeptember 05, 2012, 00:20:57 am
I dag ble det åpnet en vindkraftkonferanse på Smøla (http://production.presstogo.com/smola/). Det eneste media jeg har sett rapportere om den, er NRK tekst-TV.

Norsk vindkraft virker uberørt av at alle piler for fornybar kraft internasjonalt peker rett nedover.

I Sverige skriver Lydiah Wålsten om at "vindkraftsbolaget" Vestas står overfor en ny runde med oppsigelser: 1.400 mister jobben. Men det er ikke uventet:

Sitat
Men det är en förväntad kalldusch. Sedan 2008 har företaget tappat över 90 procent av sitt börsvärde. Trenden gäller inte bara Vestas. Cleantech Index, framtaget av Deutsche Bank och Nasdaq OMX, samlar de viktigaste företagen i den förnybara sektorn. Indexet har fallit 40 procent sedan starten 2010. Runt om i Europa går de tidigare största bolagen nu omkull, som tyska solcellstillverkaren Q-Cells. Förra året var det Solyndra i USA som gick omkull, till en kostnad om en halv miljard dollar för skattebetalarna.


Sitat
De politiska initiativen bakom subventionsprogrammen är grundade i en genuin vilja att göra världen bättre. Tyvärr riskerar resultatet att bli det motsatta. Den kris vi nu ser kan liknas vid en grön bubbla. I en värld med stor ekonomisk oro där många länder kämpar med stora underskott finns inte utrymme för ekonomiska högriskprojekt.

Sitat
Subventioner skapar inte långsiktiga förutsättningar för den förnybara sektorn att växa, utan riskerar att skapa en marknad som karaktäriseras av kortsiktighet och opportunism. En betydande politisk styrning leder till att det blir mer lönsamt att påverka politiker, än att introducera produkter och tjänster som efterfrågas. Det är ingen hållbar väg framåt.

Tiltredes.

Les alt sammen (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/statliga-stod-skapar-ingen-hallbar-gron-vag_7470514.svd?noMobileRedirect=true).

h/t The Climate Scam (http://www.theclimatescam.se/).


Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BebbenSeptember 05, 2012, 00:39:24 am
PS: Ser at stipendiat Espen Lie Dahl ved NINA skal holde foredraget "Fugleforskningen i Smøla vindpark".

Vet ikke noe spesielt om ham, men han er bidragsyter med bilder til denne siden (http://www.vulkaner.no/n/birds/eagle/hav-n.html), som dokumenterer problemene som vindmøller skaper for store fugler som havørn.

Sitat
Vindmøller i Altamont Pass Wind Resource Area (APWRA) dreper flere rovfugler enn noen annen vindanordning i Nord-Amerika, på grunn av sin lokalitet i en hovedtrekkrute for fugler, og i et område med høy konsentrasjon av rovfugl. Dette området inkluderer den høyeste tetthet av hekkende havørner i verden. Undersøkelser av rovfugleksperter for California Energy Commission (CEC) indikerer at det ved Altamont Pass hvert år drepes omkring 880 til 1.300 rovfugler, inkludert mer enn 75 havørner, adskillige hundre rødhalehauker, flere hundrede ugler (Speotyto cunicularia), og hundrevis av andre rovfugler, inkludert den amerikanske tårnfalk, hubroer, hauker (Buteo regalis), and tårnugler.

Denne dødbringende virksomheten dreper over 40 forskjellige fuglearter, og bryter med føderale og statlige beskyttelseslover for disse fuglene, samt flere andre bestemmelser.

Vil han si noe sterkt kritisk og minne om den drepende kritikken fra Bern-konvensjonen, eller vil han bare tjene som et alibi og takke vår store formann Mao si at "klimaendringene" er menneskeskapte og at vindmøllene derfor er et nødvendig onde?

Med denne medieinteressen får vi kanskje ikke vite det.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1September 23, 2012, 01:09:55 am
Den voldsomme satsingen på ekstremt dyr og upålitelig vindkraft i Tyskland, fører til at strømnettet blir ubalansert og påfører industrien store skader:

Germany's wind power chaos (http://www.eureferendum.com/blogview.aspx?blogno=83176)

(http://www.eureferendum.com/images/Berlin%20wind%201932.jpg)

"For reasons unspecified, Germany was an early pioneer of wind generation. The photograph shows a wind turbine commissioned in August 1932, just before Hitler came to power, the caption telling us: "Electricity from the air, by means of a wind wheel! The wind turbine which is placed in an open space in Berlin, produced electricity by the rotation of the propeller. The tests are a complete success"."

[...]

"Last year, its wind turbines already had 29GW of capacity, equivalent to a quarter of Germany’s average electricity demand. But because these turbines are even less efficient than our own, their actual output averaged only 5GW, and most of the rest had to come from grown-up power stations, ready to supply up to 29GW at any time and then switch off as the wind picked up again.

Now the problem for the German grid has become even worse. Thanks to a flood of subsidies unleashed by Angela Merkel's government, renewable capacity has risen still further (solar, for instance, by 43 percent).

This makes it so difficult to keep the grid balanced that it is permanently at risk of power failures. (When the power to one Hamburg aluminium factory failed recently, for only a fraction of a second, it shut down the plant, causing serious damage.) Energy-intensive industries are having to install their own generators, or are looking to leave Germany altogether.

In fact, a mighty battle is now developing in Germany between green fantasists and practical realists. Because renewable energy must by law have priority in supplying the grid, the owners of conventional power stations, finding they have to run plants unprofitably, are so angry that they are threatening to close many of them down. The government response, astonishingly, has been to propose a new law forcing them to continue running their plants at a loss.

Meanwhile, firms such as RWE and E.on are going flat out to build 16 new coal-fired and 15 new gas-fired power stations by 2020, with a combined output equivalent to some 38 percent of Germany's electricity needs. None of these will be required to have "carbon capture and storage" (CCS), which is just an empty pipedream.

This makes nonsense of any pretence that Germany will meet its EU target for reducing CO2 emissions (and Mrs Merkel's equally fanciful goal of producing 35 percent of electricity from renewables).

In brief, Germany's renewables drive is turning out to be a disaster.
This should particularly concern us because our Government, with its plan to build 30,000 turbines, to meet our EU target of sourcing 32 per cent of our electricity from renewables by 2020, is hell-bent on the same path."
Tittel: Norsk vindkraft
Skrevet av: bøvelenSeptember 23, 2012, 16:58:56 pm
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Norsk-vindkraft-Pioner-baner-vei-for-gigant-6998668.html
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ebyeSeptember 23, 2012, 22:56:04 pm
Følg med, følg med.

Tirsdag 25. september kl. 21.30 er det Brennpunkt

Et slag i luften?

Program-intro:
Sitat
Norske politikere er enige om at vindmølleutbygging er et godt bidrag til å redde klimaet. Derfor innførte regjeringen grønne sertifikater, en ordning som betyr at vanlige strømkunder skal subsidiere utbygging av vindkraft og småkraft i Norge. Men gir nødvendigvis vindmølleutbygging i Norge et bedre klima i verden?
Her er det eksperter som går i mot de troende!   ;)   8)

The tipping point?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BebbenSeptember 23, 2012, 23:24:06 pm
Et Nikk som "Bøvelen" kan nå bare tilhøre en Sunnmøring. Han har mange navn den karen, Lusifer, Fanden, Djevelen, og så hvidere. Gamlefolket brukte ordet når noe gikk galt( Det var da som bøvelen).

Vindmøller er en giljotin i naturen. De dreper og lemlester ufattelig med fugler. Til havs utgjør dette like stor fare for fuglen, som et like stort oljeflak, som utbredelsen av disse parkene.
 Spør ornitologene hvor mange havørner på Smøla som har blitt drept av dette svineriet i naturen, og midt i rugetiden får dette ufattelige omfang. Men det er jo bedre å la ulven og bjørnen florere som den vill, den  blir ikke berørt av vindmøller.

Når en så ser på enegi leveransen, kontra områder som blir båndlagte, naturskjendingen,visuelt, og lydforurensingen, så er dette ikke bære kraftig for andre en dem som kun tenker penger.
Jeg vil ikke at landet mitt skal se ut som en skog av løvetannfrø, fra luften, eller roterende monster i naturen. Hvor er da naturvernerne?
Da er ikke (naturvern) så viktig lenger? For oss som bryr oss om naturen, er dette høyst aktuelt å bry seg om. Men en ser nå hvor mye realisme der er i Alarmist gjengen!

1) Tenkte på det med Bøvelen, ja, "long time no see" :)

2) Tiltredes.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1September 23, 2012, 23:54:02 pm
Andrew Montford (aka. Bishop Hill) om Vindmøller:


Alex Salmond’s wind farm delusion
(http://blogs.spectator.co.uk/coffeehouse/2012/09/alex-salmond-is-betting-on-the-scots-subsidising-electricity-for-the-english/)

"Last year, in an interview with the Today programme, the chief executive of National Grid told the show’s no doubt stunned listeners that they would have to get used to not having electricity as and when they wanted it.

That here in the developed world we should be wondering whether the lights will be going out in a few years time, whether our children will go to bed in the cold or whether we will spend our evenings shivering around log fires is rather amazing. That our political leaders have achieved this — if achieved is the right word — in the face of the shale gas revolution with its promise of cheap and abundant energy for centuries to come is truly extraordinary. How have we come to this?

[...]"
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoSeptember 24, 2012, 09:13:26 am
Det var en flott artikkelen, men dessverre vil nok altfor få lese den, ikke minst de som virkelig burde lese den!

Nå har skremmende, dårlige og bitre erfaringer ang. vindturbiner strømmet på som perler på en snor de siste par årene - og fremdeles ønsker politikere å fortsette med ytterligere utbygging ut vindturbinfelt. :(
Hva er det som feiler folk? Er politikere ute av stand til å lære av felles erfaring?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: GloføkenOktober 23, 2012, 20:02:13 pm
Hva skal man si..... ???

http://e24.no/energi/ikea-satser-milliarder-paa-vindkraft/20290266
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoOktober 23, 2012, 20:33:22 pm
Hva skal man si..... ???

http://e24.no/energi/ikea-satser-milliarder-paa-vindkraft/20290266

Artikkelen kunne jo nevnt litt om hvor mye de får i subsidier ;)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ebyeOktober 23, 2012, 20:34:20 pm
Artikkelen og kommentarene tyder på at de ikke har sett Brennpunkt.   ;)

Uten at jeg kan gi referanser, synes jeg stadig jeg leser om satsning på vindkraft, uten motforestillinger. Representerer innslaget i Brennpunkt om "nei til vindkraft", bare et ørlite segment av debatten? Brennpunktdiskusjonen virket troverdig, men noen ganger blir jeg skeptisk til min egen skeptisisme. (Den debatten går uten ukvemsord av noe slag!   ;)   )

Er det andre om er usikre?    ;D    ;D    ;D
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoOktober 23, 2012, 20:50:48 pm
Artikkelen og kommentarene tyder på at de ikke har sett Brennpunkt.   ;)

Uten at jeg kan gi referanser, synes jeg stadig jeg leser om satsning på vindkraft, uten motforestillinger. Representerer innslaget i Brennpunkt om "nei til vindkraft", bare et ørlite segment av debatten? Brennpunktdiskusjonen virket troverdig, men noen ganger blir jeg skeptisk til min egen skeptisisme. (Den debatten går uten ukvemsord av noe slag!   ;)   )

Er det andre om er usikre?    ;D    ;D    ;D

Jeg ser ikke bort fra at folk flest foretrekker mer underholdende program enn Brennpunkt. Brennpunkt er stort sett for spesielt interessert. Livet skal helst være en lek, vet du - og da kan man ikke bli for alvorlig ;)
Tittel: Sv: Vindkraft historie i Storbritannia?
Skrevet av: JostemikkOktober 31, 2012, 01:25:33 am
Klima- og kraft-tiøringen ser ut til å falle på plass også hos samfunnets mindre begavede, toppolitikerne. Denne gang er det den britiske energiministeren som ser ut til å ha fått minst to tannhjul på plass. Han stiller seg uforstående til at de har tillatt vindmøllene bygd. Alt dette i følge Andrew Montford.

Bishop Hill - Did Hayes just kill the wind industry? (http://bishophill.squarespace.com/blog/2012/10/30/did-hayes-just-kill-the-wind-industry.html)

Han hentet denne oppsiktsvekkende nyheten fra The Telegraph (http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/9644558/Death-knell-for-wind-farms-Enough-is-Enough-says-minister.html). Nok er nok, sier den britiske ministeren:

Death knell for wind farms: 'Enough is Enough' says minister
Wind farms have been “peppered” across Britain without enough consideration for the countryside and people’s homes, a senior Conservative energy minister admitted last night as he warned “enough is enough”.

John Hayes said that we can “no longer have wind turbines imposed on communities” and added that it “seems extraordinary” they have allowed to spread so much throughout the country.


(http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02383/windfarm_2383827b.jpg)
The energy minister indicated that only a minority of the thousands of wind turbines currently put
forward for planning permission are likely to be given the go-ahead Photo: Danny Lawson/PA
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoOktober 31, 2012, 08:53:06 am
Det var på tide! Håper det er et smittsomt virus som sprer seg med ekspressfart!
Våre fylkespolitikere har sagt ja til å skulle ødelegge grenselandskapet mot Sverige. Men så har vel aldri disse fylkespolitikerne vært gode for særlig mye, bare et fordyrende ledd på vei til sentralmakten, og ofte et sted å plassere utgåtte stortingspolitikere.

Akkurat nå er det 627 kommentarer på artikkelen i The Telegraph, og det sier vel noe om folks engasjement. Ikke mye forsvar å finne for vindmøller.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoNovember 05, 2012, 23:52:57 pm
Tapte millioner på vindmøllekraft (http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.8384997)
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) tapte tre millioner kroner i året bare på én vindmølle. Å fjerne giganten blir også svindyrt.
(http://gfx.nrk.no/Agk1wYXZpdvuViW98cE6CQF_BMcUtCOvN1y39lt_yIxQ.jpg)

Og når kan vi forvente at våre såkalt ansvarlige politikere kommer på banen for å stoppe denne galskapen?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BebbenNovember 05, 2012, 23:59:35 pm
Tapte millioner på vindmøllekraft (http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.8384997)
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) tapte tre millioner kroner i året bare på én vindmølle. Å fjerne giganten blir også svindyrt.
(http://gfx.nrk.no/Agk1wYXZpdvuViW98cE6CQF_BMcUtCOvN1y39lt_yIxQ.jpg)

Og når kan vi forvente at våre såkalt ansvarlige politikere kommer på banen for å stoppe denne galskapen?

Takk for linken Seoto!

Er det tilfeldig at det er NRK tro... etter Brennpunkt-programmet?

Sitat
Mange vindmøller har vært store tapsprosjekter og flere steder står det parker som ingen har råd til å ta ned. Dette gir vind i mølla hos motstanderne av de enorme vindkraftsatsingene i Norge.
 
Torgeir Havik, leder i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, er forundret over at det fortsatt foreslås vindkraftanlegg.
 
– Det er ikke dokumentert at det har en klimaeffekt. Anleggene tar enorme områder, og det er skuffende å se hvor stygt det ser ut etter dem, sier Havik og legger til:
 
– Man bør tenke gjennom hvordan man skal sikre at anlegg blir tatt ned på best mulig måte, sier Havik.

Enda et klimatiltak i strid med både miljøvern og alminnelig bondevett? Eller kanskje ikke bare "enda ett" - vindmøller er vel på en måte selveste "plakatbarnet" for klimabevegelsens påståtte overgang til "grønn" energi"?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoNovember 06, 2012, 00:09:16 am
Denne artikkelen sto ikke på hovedsiden til nrk.no - det var på sidene til NRK Trøndelag. Men jeg håper jo at denne artikkelen vil leses av riktig mange, helst ved at NRK selv tar den på hovedsiden.

Når skal vindmøllegalskapen stoppe? Hvor mye mer natur skal vi ødelegge? Hvor mange hundretalls millioner skal fortsatt kastes bort på galskapen? Er vår regjering i det hele tatt i stand til å ta ansvar for sine misgjerninger og stoppe denne galskapen? Ja, jeg bare spør ...
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1November 06, 2012, 00:12:25 am
Dette var jo interessant, at leder i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag er kritisk er jo verd å merke seg!

Følgende sitat er også beskrivende

Sitat
I august ble den kostbare vindmøllen felt. «Demo 1» har gjennom ni år produsert strøm for ni millioner kroner. Utgiftene har vært på 37 millioner.

9/37 = 24%

Gigantisk underskudd på alle mulige måter.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoNovember 06, 2012, 00:20:50 am
Naturvernforbundet er faktisk svært skeptiske til vindmøller. Også her i Østfold har de ofte vært på banen med sterk motstand mot utbyggingsplanene. Så det er da noen av disse grønne som bruker fornuft - innimellom :)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1November 06, 2012, 08:20:55 am
Tendenser til gode nyheter:

Dead Wind: Offshore Wind Turbine Orders Grind To Halt (http://www.thegwpf.org/dead-wind-offshore-wind-turbine-orders-grind-halt/)

"Orders for offshore wind turbines have come to an abrupt halt in the UK, in what some industry figures say is the first clear sign of a long-feared slowdown in renewable energy investment.

The three leading manufacturers of the turbines due to be made for the vast banks of wind farms planned for British seas have taken just one offshore order between them this year, the FT has learned."
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoNovember 06, 2012, 13:22:00 pm
Tapte millioner på vindmøllekraft (http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.8384997)
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) tapte tre millioner kroner i året bare på én vindmølle. Å fjerne giganten blir også svindyrt.
(http://gfx.nrk.no/Agk1wYXZpdvuViW98cE6CQF_BMcUtCOvN1y39lt_yIxQ.jpg)

Og når kan vi forvente at våre såkalt ansvarlige politikere kommer på banen for å stoppe denne galskapen?

Har akkurat sett nyheter på NRK1, og nå viet de faktisk god plass til denne vindmøllekatastrofen. Vil dette kunne få vindmøllepolitikere til å tenke seg litt om før vi bygger flere av disse monstrene? Tapet til NTE blir større enn de nevnte 28 mill, for de må også betale millionutgiftene for å fjerne vraket. Og allikevel sto representanten for NTE fram og forsvarte "investeringen"!

Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JosikNovember 06, 2012, 23:13:34 pm

En halv milliard tatt av vinden i Trøndelag
Nord-Trøndelag fylkeskommune har tapt minst 500 millioner kroner på en mislykket vindkraftsatsing i Hundhammerfjellet.

http://www.hegnar.no/okonomi/politikk/article710260.ece

Galskap........
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BebbenNovember 06, 2012, 23:37:15 pm

En halv milliard tatt av vinden i Trøndelag
Nord-Trøndelag fylkeskommune har tapt minst 500 millioner kroner på en mislykket vindkraftsatsing i Hundhammerfjellet.

http://www.hegnar.no/okonomi/politikk/article710260.ece

Galskap........

Sannheten vil til slutt komme ut... om ikke andre steder, så på den berømte "bunnlinjen". Og jeg har på følelsen at medias oppmerksomhet på dette kan ha blitt oppmuntret av Brennpunkt-programmet forleden (ok, spekulasjon).

Enkelte ting her minner meg om et par andre ting som ikke har noe med klima å gjøre, for eksempel Internett-hypen på slutten av 90-tallet, da selv folk med økonomutdanning fikk stjerner i øynene og begynte å snakke om en "ny økonomi", som om penger nå skulle nærmest begynne å oppstå av seg selv. De ble brutalt innhentet av virkeligheten.

Det samme ble flere norske kommuner som satset fremtidige kraftinntekter på håp, tro, gull og grønne skoger i form av "investeringsprodukter" prakket på godtroende rådmenn og lokalpolitikere av unge menn i blådress - et bondefangeri av dimensjoner som alminnelige gatesvindlere bare kan drømme om.

"Subprime crisis" og "Structured Investment Vehicles" er forresten udødeliggjort her (http://www.youtube.com/watch?v=mzJmTCYmo9g). Pussig at de ikke greier å være like gode når det gjelder "global warming" - men det kommer nok. :)

Så... poenget er at tilsynelatende oppegående folk har sølt bort en helsikes bråte med penger før - på fjas. Og det blir vel dessverre ikke siste gang heller.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkNovember 06, 2012, 23:40:01 pm

En halv milliard tatt av vinden i Trøndelag
Nord-Trøndelag fylkeskommune har tapt minst 500 millioner kroner på en mislykket vindkraftsatsing i Hundhammerfjellet.

http://www.hegnar.no/okonomi/politikk/article710260.ece

Galskap........

Skremmende, Josik. Skremmende. Allikevel er nok dette bare en liten del av toppen av isfjellet. For meg blir det viktigere og viktigere at de ansvarlige blir stilt til rette. Advarslene har vært å finne på enkleste vis. I Norge var vi egentlig "heldige". Andre land lå flere år foran oss i løypa angående denne galskapen, og derfor kunne vi sluppet unna. Når vi nå allikevel sitter med begge beina dønn fast i vindmølleleira, er det sannelig på tide at folk får vite hvorfor.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Ewer Gladblakk.November 06, 2012, 23:41:09 pm
Slik vindkraft blir det nok mer av her på berget, og strømmen i fra den bakevja blir nok nesten like bra den også, skal man se.....det lønner seg jo, for svarte f...!
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: bøvelenNovember 07, 2012, 11:26:24 am
"Motvind" for vindmølleselskapet Westas

Hegnar online:

http://www.hegnar.no/bors/resultatrapporter/article710318.ece (http://www.hegnar.no/bors/resultatrapporter/article710318.ece)

Dette er forsåvidt ikke noe nytt, det er lenge siden man kunne lese om at det går dårligere for vindmølleselskapene, og at de sliter med overkapasitet.
Jeg har ikke lest denne rapporten, så om det er overkapasitet som er hovedproblemet vet jeg ikke, men så at antall ansatte er redusert
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1November 07, 2012, 22:01:53 pm
Hvis ingen vil kjøpe vindmøller, så blir det "overkapasitet".
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BebbenNovember 08, 2012, 00:56:05 am
Ben Pile på bloggen Climate Resistance har hatt det travelt i det siste med å lage en film som har fått navnet LOST HORIZONS (http://www.climate-resistance.org/2012/11/lost-horizons.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+climate-resistance%2FwCKX+%28Climate+Resistance%29).

Temaet er den hodeløse vindmøllesatsingen som er blitt tredd ned over hodene på det britiske folk av EU og korttenkte politikere.

Filmen varer ca. en halv time og inneholder en rekke intervjuer med kritiske røster - som i stor grad taler "common sense" - rundt omkring i noen av de vakreste landskapene i England.

Anbefales på det varmeste.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkNovember 13, 2012, 19:23:42 pm
Fra Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Vestas):

Vestas Wind Systems A/S is a Danish manufacturer, seller, installer, and servicer of wind turbines. It is the largest in the world.

Selve giganten blant vindmølleprodusentene, danske VESTAS ser ut til å ha gått på en lei smell, i hvertfall i følge våre svenske venner hos The Climate Scam (http://www.theclimatescam.se/).

[attachimg=1]

Ikke noe hyggelig lesing om tredje kvartals regnskap dette. I hvertfall ikke for investorene og aksjeeierne. For de som sterkt misliker hele vindkraftbobla, og i lang tid har hatt et ønske om å høre smellen da den sprekker, er kanskje VESTAS aksjekurs til større glede, selv om det sjelden kan kalles gledelig at folk taper penger, heller ikke i denne saken. Det ser i hvertfall ut til at det ikke lenger er særlig futt igjen i vindkraftindustrien, som ser ut til å ha gått på ei vindstille stor og langvarig nok til at vi kan forvente et snarlig dødsbudskap.

Legger til at elendigheten for VESTAS også skyldes den sterkt økende konkurransen fra den vanvittige oppblomstringen av konkurrenter. Også disse konkurrentene mister nok snart lufta i belgen. Verdt å tenke på både en og to ganger er vel også problematikken rundt norske myndigheters og kraftprodusenters anbefalinger om satsing på vindkraft, godt hjulpet av CICERO, ZERO, Bellona, WWF og andre aksjonistgrupperinger. Kanskje disse burde stilles økonomisk ansvarlige for det som nå holder på å skje, at hele vindkraftindustrien er i ferd med å klappe sammen?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkNovember 14, 2012, 00:03:13 am
Med takk til NRK - Ut i naturen: Englar med skit på vengene (http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/193197/)

Det største naturinngrepet i noregshistoria blir det kalla, når kraftselskap ynskjer å byggje tusenvis av vindturbinar langs kysten. Store område av urørt natur står i fare for å bli industriområde. Kystfolk protesterer mot nye naboar som skal fylle horisonten, og biologar er redde vi raserer vår siste villmark.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: bøvelenNovember 22, 2012, 20:52:39 pm
Nei til vindmøllepark i Sande og kanskje over hele Sunnmøre?
Avslått av Miljødepartementet og olje/energidepartementet

Se artikkel i Sunnmørsposten 16. nov:

(http://i1289.photobucket.com/albums/b502/bovelen/climate/Sunnmoslashrsposten_2012-11-16-1.jpg)

(http://i1289.photobucket.com/albums/b502/bovelen/climate/Sunnmoslashrsposten_2012-11-16-2.jpg)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkNovember 22, 2012, 21:17:12 pm
Takker for gode nyheter, bøvelen! Det samme skjedde i Wales for et par dager siden. En storsatsing på vindmøller fikk nei.

Tallbloke - Carmarthen Council: Permission for 21 turbine windfarm refused (http://tallbloke.wordpress.com/2012/11/21/carmarthen-council-permission-for-21-turbine-windfarm-refused/)

(http://tallbloke.files.wordpress.com/2012/11/nowind.jpg?w=232&h=300)

THERE were cheers and applause from the public gallery as plans for 21 wind turbines in Carmarthenshire were rejected by councillors this afternoon.

The planning committee refused to give energy company Renewable Energy Systems (RES) Ltd permission to build on Mynydd Llanllwni, in north east Carmarthenshire.


Obviously, developments of this nature will have a long term effect on the lives of people in the area. The landscape will be destroyed forever. Please do not destroy our heritage.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BebbenNovember 23, 2012, 00:29:53 am
Bøvelen, verd å merke seg at en av utbyggerne, Dybdal fra Tussa kraft, sier at det ikke er sikkert at det hadde blitt noe av selv om de hadde fått konsesjon, begrunnet ut fra "prisar og betalingsvilje".

Tipper at "betalingsvilje" ikke bare sikter til dem som skal kjøpe kraften, men også fra subsidieringsvillige politikere.

Vindkraftfolkene kan umulig være ukjent med at aksjer i fornybar energi, herunder vindkraft og solkraft, har gått nedenom og hjem etter klimamøtet i Kobenhavn i 2009. Hvis ikke de ser skriften på veggen nå, må de være blinde, enten av drømmen om skinnende blanke kroner eller utopien om et "karbonfritt" samfunn.

Og - kanskje de så Brennpunkt også.... :)
Tittel: Sv: Første vindkraftselskap trukket for retten
Skrevet av: JostemikkDesember 02, 2012, 11:18:03 am
Ikke overraskende dreier det seg om støyplager som har vist seg mye verre en lovnaden fra selskapet før utbyggingen. Bishop Hill - Windfarms in court (http://bishophill.squarespace.com/blog/2012/12/1/windfarms-in-court.html):

Sitat
When suggestions were made that windfarms had detrimental health effects on nearby residents, I wondered if we might see windfarm operators sued for damages. I was right (http://www.unionleader.com/article/20121130/NEWS05/121129100):

n a 49-page complaint filed last month, the plaintiffs, who live within a mile or two of the wind farm in Fairfield, Middleville, and Norway, N.Y., are charging the Iberdrola companies with negligence, private nuisance, trespass and product liability violations for building the project without adequately considering the impact on residents.

Plaintiffs said the 476-foot turbines are bigger and noisier than developers promised residents.

As a result, they say, residents near the wind farm are dealing with loud noise each day.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoDesember 02, 2012, 11:46:29 am
Her tror jeg vi har en tikkende kostnadsbombe! Hvor mye vil vindmøller belaste f.eks. helsebudsjettet i årene som kommer, etter hvert som folk tørner av mangel på søvn? Har de "grønne" noen gang kalkulert kostnadene ved sine ideer, både pengemessig og i menneskelige lidelser? Vanlige folk vil sitte igjen med mindre og mindre penger etter hvert som skatter og avgifter må høyes, og prisene går opp (og lønninger neppe vil følge opp). Og med de fattige blir det som alltid: de blir fattigere og fattigere helt til de sitter igjen med absolutt 0. Skal de da få mer offentlig hjelp, så vil snøballen rulle med mer skatt og avgifter, slik at vi kan få enda flere fattige ...
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ebyeDesember 02, 2012, 12:24:06 pm
Her tror jeg vi har en tikkende kostnadsbombe! Hvor mye vil vindmøller belaste f.eks. helsebudsjettet i årene som kommer, etter hvert som folk tørner av mangel på søvn? Har de "grønne" noen gang kalkulert kostnadene ved sine ideer, både pengemessig og i menneskelige lidelser?
Her kan de utnytte allerede gjorte beregningr, og kostnadsgrafen er klar - Kostnads-Hockey-Kølla!   ;)

Endelig kom den fasongen til nytte!    8)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoDesember 04, 2012, 23:05:40 pm
Norsk havvindpark lagt på is (http://www.aftenbladet.no/energi/fornybar/Norsk-havvindpark-lagt-pa-is-3082222.html)
Vestavind Offshore legg vekk planane om å byggja ein vindpark utanfor Mørekysten. Manglande politiske vilje og starthjelp gjer det umogleg å satsa på offshore vind i Norge, seier styreleiar Wenche Teigland.

Nå er det vel snart på tide at Regjeringen går ut og stopper galskapen.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1Desember 04, 2012, 23:15:16 pm
Norsk havvindpark lagt på is (http://www.aftenbladet.no/energi/fornybar/Norsk-havvindpark-lagt-pa-is-3082222.html)
Vestavind Offshore legg vekk planane om å byggja ein vindpark utanfor Mørekysten. Manglande politiske vilje og starthjelp gjer det umogleg å satsa på offshore vind i Norge, seier styreleiar Wenche Teigland.

Nå er det vel snart på tide at Regjeringen går ut og stopper galskapen.

Ojoj, for en ironisk tittel  ;D

Vi skulle reddes mot global oppvarming, men så ble prosjektet lagt på is....

Jeg er faktisk en smule uenig i konklusjonen din, seoto. Det beste som kan skje er at industrien selv ser galskapen i det hele, vi trenger ikke denne regjeringens "lederskap" i det som de hevder handler om "klima" eller "grønn energi".

Nå kommer det jammen mer enn en god nyhet om dagen! Så bra at dette ikke blir noe av!
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BebbenDesember 05, 2012, 00:17:41 am
Norsk havvindpark lagt på is (http://www.aftenbladet.no/energi/fornybar/Norsk-havvindpark-lagt-pa-is-3082222.html)
Vestavind Offshore legg vekk planane om å byggja ein vindpark utanfor Mørekysten. Manglande politiske vilje og starthjelp gjer det umogleg å satsa på offshore vind i Norge, seier styreleiar Wenche Teigland.

Nå er det vel snart på tide at Regjeringen går ut og stopper galskapen.

Oversettelse av "Manglande politisk vilje og starthjelp":

"De lot oss forstå at vi skulle få en haug med lettjente grunker og gi en god f...n i miljøkonsekvensene, men nå feiger de ut".
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoDesember 05, 2012, 00:25:57 am
Norsk havvindpark lagt på is (http://www.aftenbladet.no/energi/fornybar/Norsk-havvindpark-lagt-pa-is-3082222.html)
Vestavind Offshore legg vekk planane om å byggja ein vindpark utanfor Mørekysten. Manglande politiske vilje og starthjelp gjer det umogleg å satsa på offshore vind i Norge, seier styreleiar Wenche Teigland.

Nå er det vel snart på tide at Regjeringen går ut og stopper galskapen.

Oversettelse av "Manglande politisk vilje og starthjelp":

"De lot oss forstå at vi skulle få en haug med lettjente grunker og gi en god f...n i miljøkonsekvensene, men nå feiger de ut".

Jeg er enig i den definisjonen. Men hvorfor tør de ikke være åpne når det gjelder dette, og stå fram og si at de tok feil? I stedet virker det som om de håper at det bare skal dø stille ut av seg selv, noe som burde være umulig. Jeg håper virkelig at MSM vil fortsette å skrive om dette.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BebbenDesember 05, 2012, 01:14:47 am
Seoto, ser ut som planene delvis er knyttet til en eventuell elektrifisering av sokkelen - en dårlig, for ikke å si meningsløs, ide i seg selv.

Når Teigland sier

Sitat
- Den delen av industrien som i dag er oljerelatert kunne fått eit nytt bein å stå på. Utviklinga innan vindkraft til havs går nå rykande fort, medan mei Norge lar denne sjansen gå forbi. Toget er nå på veg ut av perrongen, og me er ikkje med, seier Teigland.

så er hun sannsynligvis forblindet av sine egne vyer (eller "visjoner" som det for tiden heter i næringslivet) og trenger å få fast grunn under føttene og forstå hvor spekulative disse prosjektene egentlig er. Rent forretningsmessig tregner ikke "klima" være en del av forklaringen - investeringshypen rundt Internett så sent som på 90-tallet var minst like luftig som dette her. Men det er klart at de må ha med en del forutsetninger basert på klima og klimapolitikk i planleggingen av slike prosjekter, og gitt hvor "avgjort" "sannheten om klimaet" er i det norske "establishment", er det ikke rart slike som hun går fem på.

Hun skulle nok lest litt mer klimaforskning.com. :)

Men selvfølgelig, å berolige investorene er vel en del av jobben hennes, dersom hun er glad i den.  8)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ebyeDesember 05, 2012, 08:50:40 am
Norsk havvindpark lagt på is (http://www.aftenbladet.no/energi/fornybar/Norsk-havvindpark-lagt-pa-is-3082222.html)
Vestavind Offshore legg vekk planane om å byggja ein vindpark utanfor Mørekysten. Manglande politiske vilje og starthjelp gjer det umogleg å satsa på offshore vind i Norge, seier styreleiar Wenche Teigland.

Nå er det vel snart på tide at Regjeringen går ut og stopper galskapen.

Oversettelse av "Manglande politisk vilje og starthjelp":

"De lot oss forstå at vi skulle få en haug med lettjente grunker og gi en god f...n i miljøkonsekvensene, men nå feiger de ut".

Jeg er enig i den definisjonen. Men hvorfor tør de ikke være åpne når det gjelder dette, og stå fram og si at de tok feil? I stedet virker det som om de håper at det bare skal dø stille ut av seg selv, noe som burde være umulig. Jeg håper virkelig at MSM vil fortsette å skrive om dette.
Hva med den nye folkebevegelsen:

Ja til Heidi Sørensen.

Etter å ha sett del 1 av nrk-programmet: Oppgjørets time, om klimakvotehandel, blir det Erling Borgen som blir klimaets svar på Harald Eia?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoDesember 05, 2012, 08:55:08 am
Bebben. Driver man forretning vil man selvsagt tjene penger, og man finner sjelden moral og etikk i kombinasjon med penger i våre dager. Det som er selvmotsigende er at eierne i utgangspunktet oftest er imot statsstyrte tiltak. De klager over skatter. Men når pengene kommer inn i form av skatter og ikke minst avgifter fra vanlige forbrukere, ja, da blir et slikt system selvsagt høyt lovpriset. Og så sutrer de når sugerøret til statskassa plutselig blir byttet ut med et langt trangere ett eller til og med fjernes, selv om de måtte forstå at noe slikt kunne skje. Allikevel, den skyldige er og blir Regjering og Storting, som står bak og godkjenner galskapen, og oppfordrer og lokker industrien med løfter om tilgang til statskassa. Og de rødmer ikke engang over å stjele fra folket og gi til de rike. Hadde GHB fått det slik som hun ønsket, hadde hun gjerne solgt ut hele Norge til rike utenlandske interesser, slik vi ser skje i større og større grad i u-land. Vi trenger politikere som ivaretar Norges interesser!

Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoDesember 05, 2012, 08:59:50 am
Hva med den nye folkebevegelsen:

Ja til Heidi Sørensen.

Etter å ha sett del 1 av nrk-programmet: Oppgjørets time, om klimakvotehandel, blir det Erling Borgen som blir klimaets svar på Harald Eia?

Jeg tror ikke vi bør skru opp forventningene for mye - i første omgang. Heidi Sørensen innså galskapen i grønne sertifikater, men det er vel det eneste hun har uttalt seg om. Erling Borgen tok tross alt kun for seg klimakvoter, ikke klimahysteriet. Men det er en god begynnelse, og det kan gjøre at folk begynner å tenke over hva som skjer. Vi får se hva som kommer i siste del av programmet i kveld.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1Desember 07, 2012, 20:56:10 pm
Norsk havvindpark lagt på is (http://www.aftenbladet.no/energi/fornybar/Norsk-havvindpark-lagt-pa-is-3082222.html)
Vestavind Offshore legg vekk planane om å byggja ein vindpark utanfor Mørekysten. Manglande politiske vilje og starthjelp gjer det umogleg å satsa på offshore vind i Norge, seier styreleiar Wenche Teigland.

Nå er det vel snart på tide at Regjeringen går ut og stopper galskapen.

Oversettelse av "Manglande politisk vilje og starthjelp":

"De lot oss forstå at vi skulle få en haug med lettjente grunker og gi en god f...n i miljøkonsekvensene, men nå feiger de ut".

Nå annonsert på Bloomberg:

Norway’s First Wind Farm on Hold After Lack of Political Support (http://www.bloomberg.com/news/2012-12-05/norway-s-first-wind-farm-on-hold-after-lack-of-political-support.html)

"5 Dec: Bloomberg: Torsten Fagerholm: Norway’s First Wind Farm on Hold After Lack of Political Support
Norway put development of its first planned offshore wind farm on hold until further notice, with the company involved citing a lack of political support, a setback in European efforts to boost renewable energy production.
“The necessary support for offshore wind from political leaders is absent,” causing wind power developer Vestavind Offshore AS to halt the construction of a 350-megawatt wind farm until further notice, Wenche Teigland, chairman of the board, said today on the company website…
“Either political priorities need to change, or we must wait for technological developments to make offshore wind power competitive,” Teigland said."


Siden det nå er annonsert for allverden at det mangler politisk støtte til slike prosjekter i Norge, hvorfor har vi fortsatt folk som Solhjell i regjeringen? Han reiser bare rundt og øser våre skattepenger over andre land, Brasil f.eks. Det blir mye Sol-gjeld å betale tilbake....
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ConTrariDesember 20, 2012, 17:33:26 pm
Vår venn La Bomba på VGD har et tankevekkende innlegg om "fuglesmekkere":

""The Renewable Energy Foundation today published a new study, The Performance of Wind Farms in the United Kingdom and Denmark, showing that the economic life of onshore wind turbines is between 10 and 15 years, not the 20 to 25 years projected by the wind industry itself, and used for government projections."

"By 10 years of age the contribution of an average UK wind farm to meeting electricity demand has declined by a third.

This decline in performance means that it is rarely economic to operate wind farms for more than 12 to 15 years. After this period they must be replaced with new machines, a finding that has profound consequences for investors and government alike."..."


http://vgd.no/samfunn/miljoe-og-klima/tema/1746422/tittel/gode-nyheter-om-fuglesmekker

Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkDesember 20, 2012, 18:58:13 pm
Da blir noe som allerede gjør strømmen dyr dobbelt så dyrt, og Ellen Hambro liker vindmøller. Er vel på tide at vi sender strømregningene til Dep?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: bøvelenDesember 20, 2012, 21:51:23 pm
Bra leserinnlegg on vindmøller i Sunnmørsposten:

(http://i1289.photobucket.com/albums/b502/bovelen/climate/Sunnmoslashrsposten_2012-12-13-1_zps632b04c4.jpg)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkDesember 20, 2012, 22:01:24 pm
Takk for at du la ut dette, bøvelen. Et glimrende innlegg om galskapen bak vindkraftskandalen. Faktisk et av de bedre jeg har lest.

Vi vil ikke få en slutt på denne og lignende klimagalskaper før vi får en mulighet til å stille beslutningstakerne til rette for det de gjør, og det tror jeg blir vanskelig. Alt dette er avtalt for flere år siden bak lukkede dører i de tyngste lobbyistiske etableringer som tenkes kan. Derfor forsøker jeg så godt jeg kan å få folk til å uttale navnene på de i vårt land som står bak. Et godt utgangspunkt er Doktoravhandling i Sverige - Hvem står bak galskapen? (http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1127.0.html)

Vi har et meget stort problem innen den offentlige forvaltningen i vårt land. Dette blir som å erkjenne at man er alkoholiker. Første trinn på vegen til edruelighet er å erkjenne at man faktisk har et problem. Vi må erkjenne at vi har dette problemet, og vi må sette navn på det.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BebbenDesember 20, 2012, 23:56:51 pm
Dette var et KNALL-innlegg Bøvelen.

Det eneste som mangler, er koblingen til et viktig påskudd for vindmøllehypen, også kjent som "klimakrisen". Men det er interessant å bli minnet om at "klimakrisen" ikke er det eneste påskuddet... og journalistenes jobb her burde kanskje være å spørre hvor mange av de 200 millioner kronene havnet i hvem sine lommer, via hvilke selskaper, og via hvilke tilknytninger til kraftverkenes styrer?

Hvis jeg var journalist, hadde dette vært et åpebart sted der jeg ville ha funnet fram spaden og begynt å grave.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoDesember 21, 2012, 00:01:02 am
Dette var et KNALL-innlegg Bøvelen.
...
Hvis jeg var journalist, hadde dette vært et åpebart sted der jeg ville ha funnet fram spaden og begynt å grave.

Enig, det var et svært godt innlegg!

Jeg tror den siste spaden i Norge ble tatt av lynet etter at den hadde hjulpet til med å begrave alle journalistiske spader! ;)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: GloføkenDesember 21, 2012, 00:10:42 am
Lurer på om journalistene ble begravet  sammen med de spadene  ::)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoDesember 21, 2012, 00:18:02 am
Lurer på om journalistene ble begravet  sammen med de spadene  ::)

Det tror jeg sannelig du kan ha rett i!
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkDesember 21, 2012, 00:22:27 am
Lurer på om journalistene ble begravet  sammen med de spadene  ::)

Sannsynligvis sammen med respekten for natur, folks penger og forståelsen av rett og galt.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: GloføkenDesember 21, 2012, 00:37:34 am
Tor jeg vet hvor det ble av den siste spaden,Jostemikk,seoto.  Den var det ei som stakk av med, men hu nevner jeg ikke ved navn.  Tvi.....korse meg vel
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenDesember 22, 2012, 10:04:04 am
Siemens nedlegger 1100 arbeidsplasser i energiavdelingene.
Avdelingene for kraftverk og vindturbiner.  8)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoDesember 22, 2012, 10:13:43 am
Siemens nedlegger 1100 arbeidsplasser i energiavdelingene.
Avdelingene for kraftverk og vindturbiner.  8)

Og arbeidsledigheten i Europa øker ...

Takk for at du holder oss oppdatert fra andre medier enn hva vi til normalt leser!
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1Desember 22, 2012, 11:49:37 am
Siemens nedlegger 1100 arbeidsplasser i energiavdelingene.
Avdelingene for kraftverk og vindturbiner.  8)

Dette er selvsagt mer enn leit for de ansatte, som har blitt lokket til å satse på et marked som er fundert på pseudovitenskap og ideologi, og finansiert av offentlige midler. Også kjent som organisert kriminalitet (https://www.politi.no/kripos/organisert_kriminalitet/).

Det er leit for dem det gjelder, men jo før dette vanviddet tar slutt, jo bedre.
Tittel: Sv: Vindmøller - Karbonbasert livsform med knallinnlegg på VGD
Skrevet av: JostemikkJanuar 05, 2013, 00:38:21 am
Les for all del dette innlegget. (http://vgd.no/samfunn/miljoe-og-klima/tema/1748111/tittel/vindmoeller-arter-og-fornektelse/innlegg/37633772/#37633772)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Ewer Gladblakk.Januar 05, 2013, 01:05:50 am
Jøss...det var sannelig en bulk i "Karbonkarosseriet" sitt det..?...(for hva i helvetet var det han egentlig sa...?)
Har du snudd litt på karbonaden, Karbo....eller? :)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BebbenJanuar 06, 2013, 11:19:18 am
Jøss...det var sannelig en bulk i "Karbonkarosseriet" sitt det..?...(for hva i helvetet var det han egentlig sa...?)
Har du snudd litt på karbonaden, Karbo....eller? :)

Hehe Ewer, jeg har bare "skrudd opp varmen litt" for å se om de karbonhysteriske økofrikene vil fortsette å hype vindmøllene som "ren" energi. Husk tittelen på det tidligere kritiske NRK-programmet: "Englar med skit på vengene".

Essensen i Clive Hamblers budskap er at dette tiltaket mot klimaendringer er en større trussel mot artsmangfoldet enn "klimakrisen" selv!

Eller at denne medisinen tar livet av pasienten, om du vil.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoJanuar 06, 2013, 12:17:43 pm
Jøss...det var sannelig en bulk i "Karbonkarosseriet" sitt det..?...(for hva i helvetet var det han egentlig sa...?)
Har du snudd litt på karbonaden, Karbo....eller? :)

Hehe Ewer, jeg har bare "skrudd opp varmen litt" for å se om de karbonhysteriske økofrikene vil fortsette å hype vindmøllene som "ren" energi. Husk tittelen på det tidligere kritiske NRK-programmet: "Englar med skit på vengene".

Essensen i Clive Hamblers budskap er at dette tiltaket mot klimaendringer er en større trussel mot artsmangfoldet enn "klimakrisen" selv!

Eller at denne medisinen tar livet av pasienten, om du vil.

Jeg klarte å finne programmet gjennom google-søk (men ikke via søk på NRK):

Ut i naturen: Englar med skit på vengene (http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/193197/)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkJanuar 06, 2013, 13:40:35 pm
Essensen i Clive Hamblers budskap er at dette tiltaket mot klimaendringer er en større trussel mot artsmangfoldet enn "klimakrisen" selv!

Eller at denne medisinen tar livet av pasienten, om du vil.

Eller som Eschenbach sier det nå på WUWT:

We Had To Pave The Environment In Order To Save It (http://wattsupwiththat.com/2013/01/05/we-had-to-pave-the-environment-in-order-to-save-it/)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenJanuar 11, 2013, 11:32:35 am
Vestas-vinge knak i roligt vejr.

http://ing.dk/artikel/135489-vestas-vinge-knaekkede-midt-over-i-stille-vejr
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenJanuar 11, 2013, 11:39:13 am
Et dokument fra USA's patentkontor afslører, at Apple har sikret seg patent på en vindmølle, der lagrer vindenergi i væske.

http://ing.dk/artikel/135407-apple-patenterer-ny-type-vindmoelle-imoelle-paa-vej?utm_source=feedutm_medium=rssutm_campaign=miljo
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1Januar 29, 2013, 23:13:57 pm
Kanskje noen store fugler har tatt hevn? Denne vindmøllen skal slite med å produsere noe som helst.

Wikipedia: The Northern Echo is a daily regional morning newspaper, serving the North East of England. The paper is based in Priestgate, Darlington. Its covers national as well as regional news. It is one of the most famous provincial newspapers in the United Kingdom.[2] Its first edition was published on 1 January 1870.


The Northern Echo: Blades snap off Brusselton wind turbine (http://www.thenorthernecho.co.uk/news/local/bishopauckland/10192330.Blades_snap_off_wind_turbine/)

"BLADES from an 18m high wind turbine have snapped off after a night of heavy rain and winds.

The turbine in a field near Bishop Auckland was built last year after planning permission was granted in November, 2011. The 18m high turbine, which had a blade diameter of 16m, was in a field between Brusselton Lane and the A68 at Brusselton near West Auckland. It was built by High West Thickley Farm at Brusselton but the farmer was unavailable for comment at the time of publication. All three blades had snapped off the turbine with debris scattered across the field, some at least 36m away from the tower. "


(http://www.thenorthernecho.co.uk/resources/images/2314188/?type=articleLandscape)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BebbenJanuar 29, 2013, 23:29:58 pm
Kanskje de kan selge den til Norge - vi kan bruke den som en bauta over måneraketten som aldri tok av?  :D
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoJanuar 29, 2013, 23:56:11 pm
Kanskje de kan selge den til Norge - vi kan bruke den som en bauta over måneraketten som aldri tok av?  :D

God idé! Og så kan den kanskje plasseres utenfor NVE?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1Januar 30, 2013, 00:06:19 am
God idé! Og så kan den kanskje plasseres utenfor NVE?

Utenfor statsministerens kontor, til minne om månelandingen. Nyttårstalen fra 2007 spilles av helkontinuerlig fra den store høyttaleren på toppen.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkJanuar 30, 2013, 00:08:23 am
Kanskje de kan selge den til Norge - vi kan bruke den som en bauta over måneraketten som aldri tok av?  :D

God idé! Og så kan den kanskje plasseres utenfor NVE?

Done.

[attachimg=1]
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoJanuar 30, 2013, 00:11:14 am
Kanskje de kan selge den til Norge - vi kan bruke den som en bauta over måneraketten som aldri tok av?  :D

God idé! Og så kan den kanskje plasseres utenfor NVE?

Done.

[attachimg=1]

Well done ;)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkJanuar 30, 2013, 17:10:18 pm
Da har det skjedd igjen. Det kom et vindkast, og vel, vindmøller er tydeligvis ikke bygget for å tåle vind. Fra WUWT - Oooops! (at least they didn’t name it ‘robust’) (http://wattsupwiththat.com/2013/01/30/oooops-at-least-they-didnt-name-it-robust/)

(http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/01/bradworthy-endurance-wind-power-e-3120-turbine.jpg?w=640&h=300)

Wind turbine collapses in high wind

A controversial 115ft wind turbine has collapsed after being hit by heavy winds.

The £250,000 tower, which stood as tall as a ten storey building, was hit by gale force gusts of 50mph.


Et vindkast på 50 mph? Fæle greier. Er vel rundt 22 sekundmeter. Liten kuling i kastene. Fytterakkern!
Tittel: Sv: 11,750 cubic yards of concrete
Skrevet av: JostemikkJanuar 30, 2013, 22:03:49 pm
Via et debattinnlegg på WUWT fant jeg fram til denne nettsiden:

Puget Sound Energi - Wild Horse Wind and Solar Facility (http://www.pse.com/inyourcommunity/kittitas/Pages/Wild-Horse.aspx)

Under temaet Raske fakta, står dette:

Sitat
Its turbines can produce electricity at wind speeds as low as 9 mph. They reach their peak of production at 31 mph and shut down at constant wind speeds above 56 mph.

The total height of each tower with blades fully extended is 351 feet; total weight is approximately 223 tons.

Towers are 221 feet high and weigh 104 tons.

Each turbine blade is 129 feet long and weighs over 7 tons.

The diameter of each rotor is larger than the wingspan of a Boeing 747.

Each generator can produce 690 volts, which is stepped-up to 34,500 volts by an on-board transformer.

The construction of each tower's foundation required 120 anchor bolts, 30,954 nuts, and 11,750 cubic yards of concrete.

Each anchor bolt is 28 feet long and weighs approximately 150 lbs. For all 149 turbines at Wild Horse, approximately 95 miles of foundation anchor bolts were installed.

Turbine generators are manufactured by Vestas. More Vestas turbine facts.

11.750 kubikkyards med betong som fundament til hvert tårn? Betonproduksjon er antatt å stå bak ca 10 % av det årlige menneskeskapte utslippet av CO2.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ebyeJanuar 30, 2013, 23:42:41 pm
Kanskje de kan selge den til Norge - vi kan bruke den som en bauta over måneraketten som aldri tok av?  :D

God idé! Og så kan den kanskje plasseres utenfor NVE?

Done.

[attachimg=1]

Dette blir en form for "minaret", eller "minharett", eventuelt "megharett", eventuelt "meghaklimarett".

Hvem blir utroper?    ;D     8)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BebbenJanuar 30, 2013, 23:54:45 pm
Hmm, "Klimaret" høres ikke så galt ut...

Inntil i dag ville jeg ha sagt at valget av utroper helt naturlig ville falle på Pål Prestrud. Men nå har Jørgen Randers levert en sterk søknad. Og siden det åpenbart er for mye ansvar for en person alene, foreslår jeg Prestrud, Benestad og Randers på skift. Klimagunhild kan komme med kaffe til dem (noe sterkere bør i hvert fall ikke Randers få!).

Ellers, var det forresten ikke så at det var en dame på Filippinene som het Megawatti eller noe sånt?

Det gir meg en ide - bautaen kunne døpes "Megawatta Datt"?  8) :D

Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Ewer Gladblakk.Januar 31, 2013, 02:06:46 am
Sitat
Det gir meg en ide - bautaen kunne døpes "Megawatta Datt"?
:)
Eller "El'turbo-Klappsmegbak".....den kansje aller største høvdingen av omtrent nesten allt roterende til nesten mest evige unødvendighet...? :)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1Januar 31, 2013, 08:31:35 am
Ellers, var det forresten ikke så at det var en dame på Filippinene som het Megawatti eller noe sånt?

Du tenker på politiker og tidligere indonesisk president Megawati Sukarnoputri (http://en.wikipedia.org/wiki/Megawati_Sukarnoputri), datter av en annen kjent indonesisk president; Sukarno (http://en.wikipedia.org/wiki/Sukarno).

Vet ikke hvordan hun stiller seg til vindmøller, men navnet har jo litt med klima å gjøre: "Sukarnoputri means "daughter of Sukarno" and is not a family name: Javanese often do not have family names. She is simply referred to as 'Megawati' (or 'Mega') which is derived from Sanskrit meghavatī = "she who has a cloud", i.e. a raincloud, as it was raining when she was born. Biju Patnaik, an eminent Indian leader named her at Sukarno's request."

De gamle gutta som snakket sanskrit kjente nok til sammenhengen mellom regn og megawatt, ja.
 :P
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenFebruar 11, 2013, 10:08:52 am
Store havmølleparker i Danmark risikerer at blive stoppet, fordi prisen på CO2-udledning falder og falder.  8)

Det skyldes, at prisen for at udlede CO2 - den såkaldte kvotepris - er styrtdykket og kan falde endnu mere.
Det rekordlave prisniveau for klimaforurening sår nu tvivl om, hvordan man skal finansiere de kæmpestore havvindmølleparker.

http://epn.dk/brancher/energi/article5198993.ece
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ebyeFebruar 11, 2013, 10:23:42 am
Interessant link, Spiren.

Men hvis CO2-problemet faller bort, bl.a. ved at kvoteprisen stuper mot null, og vindmøllene ikke kan bygges pga. pengemangel, som følge av at bekymringen for klimaendringene og klimaforurensningene stuper mot null, hva er egentlig problemet?    :)

Human intelligens finner andre ting å sysselsette seg med!    8)

Anbefaling til alle alarmister: legg dere i stabilt sideleie, og vent på en miljøspesialist!    ;D     8)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenFebruar 11, 2013, 11:17:58 am
Det er sikkert vindmøllene der sendte co2 til havs. Hvor det da sank ned på havets bund.
For deretter at blive spist av mikrober.  ;D
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ebyeFebruar 11, 2013, 11:23:46 am
Klimakoraller.   ;D
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1Februar 11, 2013, 19:30:26 pm
Store havmølleparker i Danmark risikerer at blive stoppet, fordi prisen på CO2-udledning falder og falder.  8)

Det skyldes, at prisen for at udlede CO2 - den såkaldte kvotepris - er styrtdykket og kan falde endnu mere.
Det rekordlave prisniveau for klimaforurening sår nu tvivl om, hvordan man skal finansiere de kæmpestore havvindmølleparker.

http://epn.dk/brancher/energi/article5198993.ece

For et herlig dilemma!

Men da spør jeg: Forklar årsaken til at det ikke finnes en eneste politiker i Norge som klart og tydelig erklærer klima og CO2-hypen for den svindelen den vitterlig er?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoFebruar 11, 2013, 19:42:28 pm
Godt spørsmål - som selv ikke vi norske kan svare på  :(
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: bøvelenFebruar 14, 2013, 11:40:48 am
Nationen i dag:

Grønt lys for Svåheia vindpark
Dalane Vind AS har fått konsesjon på bygging av vindpark på Svåheia i Eigersund kommune i Rogaland.

http://www.nationen.no/2013/02/13/naring/vindpark/ola_borten_moe/svaheia/7949139/ (http://www.nationen.no/2013/02/13/naring/vindpark/ola_borten_moe/svaheia/7949139/)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1Februar 16, 2013, 21:11:48 pm
Italy makes 'Mafia' arrests over Sicily wind farms (http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-21476916)

Police have arrested five people in eastern Sicily suspected of involvement in Mafia corruption over contracts to build wind farms, Italian media report.

[...]

The Cosa Nostra has been trying to get into the renewable energy sector for many years, Italian investigators say.


Det har de god grunn til, og lykkes har de også.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ebyeFebruar 23, 2013, 12:10:33 pm
Hørt å nyhetene,nrk p2 i dag tidlig, 22. februar 2012:

Enorm økning i produksjon av vindenergi i Norge i 2012. Og nå representerer dette hele 1 % av energiproduksjonen, her på oljebjerget med alle fossefallene.

Tenk på hvilken økning de fikk det året det ikke var noe året før!    ;D

Hvor stor var andelen i 2011? 0.5 %? Det kan lett bli enorme økninger i starten av alt!    ;)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenFebruar 23, 2013, 14:14:39 pm
Vindturbiner i Nordsjøen.

Den massiv utbygging av vindkraft anlegg kan bli et problem for forsvaret. Royal Air Force har slået alarm. Fordi angripene fly blir usynlig på radaren.  8)

http://www.focus.de/panorama/welt/kampfjets-nicht-mehr-auf-dem-radar-windkraftanlagen-stoeren-luftabwehr-_aid_925734.html
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: RosarioFebruar 23, 2013, 15:08:52 pm
Sitat
Enorm økning i produksjon av vindenergi i Norge i 2012. Og nå representerer dette hele 1 % av energiproduksjonen, her på oljebjerget med alle fossefallene.

(http://www.ssb.no/energiregn/fig-2012-11-13-01.gif)

Sitat
http://www.vindportalen.no/vindkraftverk.aspx
Vindkraft i Norge
Installert effekt (feb 2013)   704 MW

Dette er jo "ingenting". Mulig jeg er idiot ..hva er formålet med vindkraft?

Edit:
Konsensus her er vel som dette
Sitat
...Tretton av Sveriges tyngsta vetenskapsmän inom klimat- och energiområdet förklarar att den pågående svenska vindkraftssatsningen är ett gigantiskt felgrepp

Hvorfor satses det så mye på vindkraft da - Har vi en vindkraftmafia?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoFebruar 23, 2013, 15:31:56 pm
"hva er formålet med vindkraft?"

Jeg er redd for at du ikke finner svar på det spørsmålet på dette forumet ;)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenFebruar 23, 2013, 16:08:58 pm
Sitat
Dette er jo "ingenting". Mulig jeg er idiot ..hva er formålet med vindkraft?

Brukes til å sende CO2 ud på havet. Tidligere nevnt i Vindmøller = fugledrap#145  ;D
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenFebruar 24, 2013, 22:53:25 pm
UK onshore wind farms to create more carbon dioxide - report.

Thousands of Britain’s onshore wind farms will create more greenhouse gases than they save because many of them are built on peatland, a new study claims.

http://www.rt.com/news/wind-farms-carbon-dioxide-370/
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkFebruar 24, 2013, 22:58:12 pm
UK onshore wind farms to create more carbon dioxide - report.

Thousands of Britain’s onshore wind farms will create more greenhouse gases than they save because many of them are built on peatland, a new study claims.

http://www.rt.com/news/wind-farms-carbon-dioxide-370/

Dette begynner å bli verre enn meningsløst. Vindmøller ødelegger naturen, dreper fugler og flaggermus, ødelegger livskvaliteten til mennesker som bor innenfor støy- og synssonen, de fører til lokal oppvarming (vindbrems, mindre fordampning osv) større CO2-utslipp, samt høyere energipriser. Som om ikke dette var nok, fører de også til ustabilt strømnett, samt naturforringelse i allerede regulerte vassdrag.

Lurer på hvilke straff et vanlig menneske ville fått hvis det gjorde seg skyldig i en av de ovennevnte uhyrlighetene?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: RosarioFebruar 24, 2013, 23:48:19 pm
Det oppgis at allerede små varmepumper utkonkurrerer strøm

Sitat
http://www.abcnyheter.no/penger/oekonomi/2011/11/25/du-tjener-inn-varmepumpen-innen-fem-ar
Dersom investeringen skal lønne seg, må den totale strømprisen (inkl. nettleie) ligge over 38 øre/kWh.
BESPARELSE:
Ved strømpris på 50 øre/kWh inntjenes varmepumpen i løpet av 7,6 år.
Ved strømpris på 70 øre/kWh inntjenes varmepumpen i løpet av 5,4 år.
Ved strømpris på 90 øre/kWh inntjenes varmepumpen i løpet av 4,2 år.

Gitt at vindkraft krever subsidier (koster mere enn strøm) blir det molbologikk å investere i vindkraft. Nye vannkraftverk i Norge blir også bak mål, det samme for gasskraftverk.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkFebruar 24, 2013, 23:58:03 pm
Det oppgis at allerede små varmepumper utkonkurrerer strøm

Sitat
http://www.abcnyheter.no/penger/oekonomi/2011/11/25/du-tjener-inn-varmepumpen-innen-fem-ar
Dersom investeringen skal lønne seg, må den totale strømprisen (inkl. nettleie) ligge over 38 øre/kWh.
BESPARELSE:
Ved strømpris på 50 øre/kWh inntjenes varmepumpen i løpet av 7,6 år.
Ved strømpris på 70 øre/kWh inntjenes varmepumpen i løpet av 5,4 år.
Ved strømpris på 90 øre/kWh inntjenes varmepumpen i løpet av 4,2 år.

Gitt at vindkraft krever subsidier (koster mere enn strøm) blir det molbologikk å investere i vindkraft. Nye vannkraftverk i Norge blir også bak mål, det samme for gasskraftverk.

Vi produserer jo allerede nok elkraft til eget forbruk, så mye av nyutbyggingen dreier seg om salg til kontinentet. Derfor er det bygget mer eller mindre enveis overføringskabler.

Varmepumper kan virke enkelte steder i landet, og sammen med enøk generelt, samt bedre utnyttelse av de vannfallene som allerede er temmet, kan jeg vanskelig forstå videre kraftutbygging som annet enn en investering til glede for noen få aksjeeiere. Politiske beslutninger, fattet på falskt grunnlag?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ObelixFebruar 25, 2013, 00:12:01 am
Det oppgis at allerede små varmepumper utkonkurrerer strøm
Bare så det er sagt; varmepumper bruker strøm til motoren sin.

Så er det to typer: Luft-typen, og bakkevarme-typen. Den siste er den beste, men installasjonskostnadene er høyere. Sistnevnte kostet for ca. 8 år siden ca. 75.000 kroner for et system med boring i bakken og vannbåren varme i gulvet for et vanlig bolighus.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: TelehivFebruar 25, 2013, 00:12:18 am
Jostemikk spør:
"Politiske beslutninger, fattet på falskt grunnlag?"

Joda, forklaringen er veldig enkel:

De politikerne som klarer å trumfe gjennom flest vindmøller får fin jobb i FN, OECD, og NATO. Hvis de samtidig passer på å ta med WWF som betalt rådgiver.
- for ikke å glemme eksportkabler til kontinentet sånn generelt, slik at vi kan selge vår rene, billig vannkraft til spotttpris og må kjøpe dyr vindkraft selv istedet.

Og den aller flinkeste kan snart overta styrejobben til Torvald Stoltenberg i Trilateral Commission. Da har du gjort det.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: RosarioFebruar 25, 2013, 00:17:34 am
Sitat
Innkjøpspris (strøm spotpris) siste døgn
Sør/øst-Norge:   Sør/vest-Norge:   Midt-Norge:   Nord-Norge:   Vest-Norge:
37,90   37,90   37,25   29,80   37,90

Estimatet overfor var for luft-til-luft varmepumpe i egen bolig = 38 øre. En vann-til-vann varmepumpe har bedre effekt. Når man tilrettelegger alt sammen som en felles løsning for et utbyggingsprosjekt burde prisen bli langt under luft-til-luft varmepumpe. Strøm er for verdifull å brukes til oppvarming. Strøm kan eksporteres.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ObelixFebruar 25, 2013, 01:15:44 am
Strøm er for verdifull å brukes til oppvarming. Strøm kan eksporteres.
Varmepumpe-systemene trenger strøm for å kunne drives.

Norge trenger strømmen selv. Jeg ser ikke noe poeng i å eksportere vår vannkraft-produserte strøm for å "avhjelpe" europeerne med såkalt "grønn strøm". Vi bør utbygge mer vannkraft-verk. Og vi bør starte med Thorium-kraftverk, i og med at vi kan ikke legge alle våres vassdrag i rør. Og vindmøller kan vi bare parkere på skraphaugen for forfeilede "klima-tiltak"!
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: RosarioFebruar 25, 2013, 01:46:48 am
Vi bør ikke spare penger  :( Vi bør bygge Thorium-kraftverk slik at vi skaper arbeidsplasser for høyt kvalifiserte fysikere  ... eller noe sånt ...  :)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BebbenFebruar 25, 2013, 01:58:06 am
Strøm er for verdifull å brukes til oppvarming. Strøm kan eksporteres.
Varmepumpe-systemene trenger strøm for å kunne drives.

Norge trenger strømmen selv. Jeg ser ikke noe poeng i å eksportere vår vannkraft-produserte strøm for å "avhjelpe" europeerne med såkalt "grønn strøm". Vi bør utbygge mer vannkraft-verk. Og vi bør starte med Thorium-kraftverk, i og med at vi kan ikke legge alle våres vassdrag i rør. Og vindmøller kan vi bare parkere på skraphaugen for forfeilede "klima-tiltak"!

Det er en elefant i rommet: Naturgass. Vi har uhorvelige mengder av den, den kan enkelt ilandføres og utnyttes til strømproduksjon i "state of the art" gasskraftverk. Dette er svært miljøvennlig, det kommer ikke stort annet enn litt CO2 og vann fra prosessen. Grunnen til at det ikke gjøres i større grad, er 1) ideologisk, pga CO2-utslippet (som er mye lavere enn for kull og olje), og 2) pris: i år med velfylte vannmagasiner blir det for dyrt å kjøre gasskraftverkene pga gassprisen.

Ad punkt 2) må man nesten lure på hvorfor vindmøllene ikke står på grunn av prisen på vannkraft. Eller gjør de det? Det vet jeg sant å si ikke, men hvis de ikke står, må man nesten spørre seg hva det kan ha seg. Hvorfor ikke la det billigste alternativet gjøre jobben?

Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: RosarioFebruar 25, 2013, 02:30:00 am
Gass kan brennes med 0% energitap. Å lage strøm av gassen blir tap under prosessen. Vi har overskudd av strøm når den ikke brukes til oppvarming.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1Februar 25, 2013, 08:15:35 am
Gass kan brennes med 0% energitap. Å lage strøm av gassen blir tap under prosessen. Vi har overskudd av strøm når den ikke brukes til oppvarming.

Nettopp derfor skal vi tvinges til å bruke strøm til oppvarming. Da blir det knapphet, og det skal være knapphet. Hvordan skal man ellers få solgt "sustainable development"?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: bøvelenFebruar 25, 2013, 08:52:45 am
"Elefanten" gasskraft, dvs å benytte vår gass til elektrisk energi heter i nytale: "Sterkt forurensende gasskraftverk"! Begrepet ble innført av Bondevik, og myten om sterk forurensning er årsaken til at det står uvirksomme gasskraftverk i Norge, vanvittige prosjekt som elektrifisering av sokkelen osv
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: RosarioFebruar 25, 2013, 09:49:46 am
Sitat
Hvordan skal man ellers få solgt "sustainable development"?

For et bedrift som Statoil blir "fri energi" en "trussel". Fri energi vil få marginene til å krympe. Tilsvarende for en bedrift som staten, null inntektsskatt blir en "trussel"- staten lever av skatt. Og for legestanden blir sunnhet en "trussel" - legestanden lever av sykdom. Hva de ønsker er høyere oljepriser, mere skatt og mere sykdom, slik at det blir "behov" hele veien. Mest "behov" blir det hvis vi får en krig oppi dette - terrorister er noe vesten "trenger" -  med påfølgende "lånebehov".

Vi lærer alle sammen at vi har "behov" for utdannelse :)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BrattbakkallenFebruar 25, 2013, 16:54:43 pm
Bøvelen i #168:
 
Sitat
"Elefanten" gasskraft, dvs å benytte vår gass til elektrisk energi heter i nytale: "Sterkt forurensende gasskraftverk"! Begrepet ble innført av Bondevik, og myten om sterk forurensning er årsaken til at det står uvirksomme gasskraftverk i Norge, vanvittige prosjekt som elektrifisering av sokkelen osv

"Sterkt forurensende gasskraftverk" heter det i Norge, men de blir jo  betegnet som "meget miljøvennlige" i mange andre land? Det har vel noe å gjøre med hva man har å sammenligne med, kanskje? I forhold til vannkraft, som Norge er velsignet med, så kan vel kanskje gasskraft betegnes som "sterkt forurensende"(I den grad CO2 er forurensning, da). I forhold til kullkraft er vel gasskraft meget miljøvennlig? .
Jeg synes det virker utrolig ulogisk i en global CO2-"forurensning"sammenheng, å eksportere gass fra Norge til utlandet og heller kjøpe tilbake elkraft fra f.eks kullfyrte kraftverk utenfra, for så å  bl. a. elektrifisere sokkelen med den.

?

BBK
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Ewer Gladblakk.Februar 25, 2013, 20:32:39 pm
Sitat
Nettopp derfor skal vi tvinges til å bruke strøm til oppvarming. Da blir det knapphet, og det skal være knapphet. Hvordan skal man ellers få solgt "sustainable development"?
Ja det trur jeg også, Amatøren....og det spiller faan ingen rolle hvor mange som fryser i hjæl på grunn av det....bare det (for guds skyld) ikke havner på den egne cv'n, til egen-utvikling!
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BrattbakkallenFebruar 25, 2013, 21:24:20 pm
Hei mr. Gladblakk!  ( Nå var det ikke meg du svarte, men jeg lure rikti på om vi to itte begge bor på "rættsia ta Mjøsa" ? Derfor blander jeg meg inn.  ::)  ;) )

Du skrev:
Sitat
Sitat

    Nettopp derfor skal vi tvinges til å bruke strøm til oppvarming. Da blir det knapphet, og det skal være knapphet. Hvordan skal man ellers få solgt "sustainable development"?

Ja det trur jeg også, Amatøren....og det spiller faan ingen rolle hvor mange som fryser i hjæl på grunn av det....bare det (for guds skyld) ikke havner på den egne cv'n, til egen-utvikling!

Janeialtså: Jeg er helt enig her og kunne jo dermed holdt kjeft, men jeg syntes det du poster og har postet her på forumet, er så artige og tankevekkende  innslag at jeg ville benytte anledningen til å be deg komme med mer.

MVH
BBK

Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Ewer Gladblakk.Februar 25, 2013, 21:44:09 pm
Takk for det BBK.
Og det er så mange her inne som jeg kunne ha sagt det samme til....alle sammen faktisk....jeg lærer jo så mye av dere alle sammen, og av og til kommer det et lite sprell fra meg også!
Vi får jo alle bidra litt med det vi har, i den store kallaballikken! :D

Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BrattbakkallenFebruar 25, 2013, 22:12:31 pm
Hei igjen Ewer Gladblakk!
Du skrev:

Sitat
Vi får jo alle bidra litt med det vi har, i den store kallaballikken! :D

Nå spore jeg sikkert av denne tråden, men "kallaballikken"? Bør du bruke så mange vanskelige faguttrykk?

 ;)

BBK

Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Ewer Gladblakk.Februar 25, 2013, 22:55:43 pm
Det er min skyld at det kansje ble en avsporing i tråden, BBK.
Men det med "kallaballikken" som jeg nevnte i sted, er vel kansje Povel Ramel (muligens) litt medskyldig i...?
Fant ikke den rette melodunten i farten, men her er det en annen som minner om det samma såpekallaset! :)
http://www.youtube.com/watch?v=pPOhDTbqtSQ&list=AL94UKMTqg-9DFXwh-pZ10gASQXGpqlZDs
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BrattbakkallenFebruar 25, 2013, 23:36:15 pm
Ewer G:
 Du skrev:
Sitat
Det er min skyld at det kansje ble en avsporing i tråden, BBK.
Men det med "kallaballikken" som jeg nevnte i sted, er det vel Povel Ramel (muligens) litt medskyldig i...?
Fant ikke den rette melodunten i farten, men her er det en annen som minner om det samma såpekallaset! :)
http://www.youtube.com/watch?v=pPOhDTbqtSQ&list=AL94UKMTqg-9DFXwh-pZ10gASQXGpqlZDs

Nå lanserer du enda flere vanskelige faguttrykk, men når du kommer med en link til Povel Ramel så er det like før jeg tar av og drar i taket. Makan til proff underholder ska du leite lenge etter!  ;)

En av de trådene jeg likte best her på forumet mens jeg drev og snoket, var vel en som het noe slikt som: Musikk jeg digger.
Der figurerte du en god del.
Hvor blir det av innlegg på den?

Kanskje vi to burde komme oss over dit med slike innlegg som dette? Så Admin og Ewer: Det vi to  bedriver nå, har vel lite med vindmøller og fugledrap å gjøre, eller?
Så vil jeg krangle på hvem som avsporet debatten. Det trur je va je å itte du!

 ;)

BBK


Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ebyeFebruar 26, 2013, 09:32:33 am
Oppslag om vindmøller til havs i Aftenposten (papir) i dag 26. februar 2013

Disse kan knekke som fyrstikker

http://www.climometrics.org/13apvind.pdf

Blir det for mye "ringing" er det ikke sikkert at mye fugleliv går tapt. Problemet i følge professor Grue (Mat. inst., UiO) er at det blir vibrasjoner i vindmøllene når medium bølger, ca. 13 m høye, passerer hvert 11 sekund. Vibrasjoner oppstår etter at bølgene har passert, og når vibrasjonene er lik egenfrekvensen, da kan dette bli økonomisk ruin

Statoils og Statkrafts planer om en vindmøllepark på Doggerbank skal produsere like mye strøm som 60 til 90 Altakraftverk. Blir det 60 til 90 ganger så mye bråk også? 

Gro HB skal vel ha innrømmet at Altakraftverket var (er?) helt uten betydning. Da er denne sammenlikningen i det minste litt pikant!    ;)      ;D      8)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoFebruar 26, 2013, 10:16:40 am
Hvor er starter vi slike gigantiske prosjekter - både på størrelse og i pris - når kunnskapene er så dårlige? Er det om å gjøre å bruke opp mest mulig penger? Ved å bruke mest mulig penger, drar man også inn penger fra menneskene, siden pengene til syvende og siste kommer nettopp fra den jevne skatte- og avgiftsbetaler.

Når det gjelder egenfrekvens og slikt, burde man kanskje samarbeidet med HAARPs forskere? Men det blir nok ikke aktuelt ...

"Gro HB skal vel ha innrømmet at Altakraftverket var (er?) helt uten betydning"

Jeg tror det var hennes første seriøse forsøk på å se om hun kunne kue en befolkning ;)

Her er en kort historisk oppsummering om Alta-utbyggingen fra Naturvernforbundet. Selv om vi sannsynligvis har en forholdsvis høy medlemsalder, er det nok også noen som knapt hadde kastet bleiene under denne epoken.

http://naturvernforbundet.no/nyheter/25-aar-siden-alta-konflikten-article7324-796.html

Det er imidlertid svært interessant å se at Naturvernforbundet allikevel danser etter de samme piper i klimasaken ... selv om de trodde at de hadde lært.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkFebruar 26, 2013, 10:26:04 am
Problemet i følge professor Grue (Mat. inst., UiO) er at det blir vibrasjoner i vindmøllene når medium bølger, ca. 13 m høye, passerer hvert 11 sekund. Vibrasjoner oppstår etter at bølgene har passert, og når vibrasjonene er lik egenfrekvensen, da kan dette bli økonomisk ruin.

ebye, for noen dager siden ble jeg minnet om dette fascinerende eksemplet på frekvens/resonans.

http://www.youtube.com/v/j-zczJXSxnw?hl=en_US&version=3

Dette igjen har minnet meg om ei høy flaggstang jeg en gang holdt på å ødelegge ved hjelp av en pekefinger. Det holdt å trykke på rette tidspunkt i svingningene som ble skapt for å forsterke effekten mer og mer. Timing is everything.

Tesla tok denne kunnskapen så langt at det nok er grunn til å stille spørsmål om hvorfor enkelte deler av hans forskning forsvant i bomull og vatt. Kan det ha vært fordi det har blitt brukt til våpen og watt?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ebyeFebruar 26, 2013, 10:43:48 am
Denne hodeløse flokkløpingen er pinlig og tragisk. En ting er klimaforskerne her i landet, som jo er avhengig av sugerøret inn i statskassa nå, inntil det kommer et nytt ulv, ulv-prosjekt. De får jo penger.   >:( Noe annet er det med de som vil bruke (kaste bort) milliarder på økonomiske ruinprosjekter.   >:(

Kunnskapsløs politisk korrekthet med "ruiner" som resultat.

Where have all the money gone? Gone with the wind!

Og så den originale visa som er så fin. Lite ante jeg om hva som skulle gå med vinden på 1960-tallet!     :)     8)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: RosarioFebruar 26, 2013, 11:18:58 am
Sitat
Det er imidlertid svært interessant å se at Naturvernforbundet allikevel danser etter de samme piper i klimasaken ... selv om de trodde at de hadde lært.

Sitat
http://naturvernforbundet.no/sok/?categoryID=195&articlesearchstring=climategate 
"climategate" (søk)
Ingen treff på søkeordet

Det vil være naturlig at naturvernforbundet er globalistisk kontrollert.

(http://naturvernforbundet.no/getfile.php/Bilder/Personer/Naturvernforbundet/sekretariatet/Maren%20Esmark/Maren%20profilbilde%20lite%20sh.jpg)
Generalsekretær Maren Esmark leder den daglige driften i Naturvernforbundets sekretariat,

Sitat
http://www.ancestry.com/name-origin?surname=esmark
Esmark Family Origin
Preussen (2)
Denmark (1)

Tidligere sentralstyremedlem i Naturvernforbundet, Ottar Michelsen

Sitat
http://www.ancestry.com/name-origin?surname=michelsen
Michelsen Family Origin
Germany (79)
Denmark (51)
Norway (32)
Preussen (20)
Russia (11)
Sweden (6)

Interessant statistikk (samme link)
(http://siteservices.ancestry.com/chartservice/genfacts/chart.aspx?fid=8&lid=1&fn=&ln=michelsen&yr=)

Sitat
For å delta i ny regjering vil SV-leder Ottar Michelsen i Trondheim kreve at partiet stiller ultimatum om en liberalisering av asylreglene.

:(
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkFebruar 26, 2013, 11:46:58 am
Maren Esmark er ikke bare fra adelen. Hun var også rådgiver for WWF Norge. Maren Esmark, eller skal vi kalle henne Maren Pisspreik Esmark, slapp til på forskning.no (http://www.forskning.no/artikler/2004/oktober/1098788926.92):

Sitat
WWF Norge reagerer kraftig på professor Rögnvaldur Hannessons uttalelser om at miljøbevegelsen er den største trusselen mot fiskeriene. - Dette er rett og slett pisspreik, sier Maren Esmark.

...- Dette er rett og slett pisspreik. På FNs verdenstoppmøte om bærekraftig utvikling i Johannesburg i 2002, ble det sagt at de fire store truslene mot verdenshavene er: 1) overfiske, 2) introduserte arter, 3) forurensning og 4) klimaforandring. Det er altså ikke noen tvil om at det er dette som er de største truslene, sier Maren Esmark, rådgiver i WWF.

Som jeg har nevnt flere ganger, til enkeltes hoderystende kommentarer, vi må gjøre alt vi kan for å få WWF forbudt ved lov i Norge. Vi må gi folk muligheten til å få opp øynene for hva denne organisasjonen representerer. Hvem de representerer. De har snart infisert og forpestet alt som er godt, og alle muligheter for å bedrive reellt naturvern. WWF står for elitisk dominans. De representerer oligarker, og er da også etablert av oligarker.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ObelixFebruar 26, 2013, 12:06:14 pm
vi må gjøre alt vi kan for å få WWF forbudt ved lov i Norge.
Helt enig!!!
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenFebruar 26, 2013, 21:25:07 pm
Den tyske vindkraft bransje.

Der er i mange år blevet klaget over, at der i Nord- og Østersøen var bygget vindparker uden kapeltilslutning. Så nu blir der lagt kapel for ca. 1 milliard euro i Nordsøen, også til vindparker der endnu ikke er bygget, og muligvis aldrig vil blive bygget.  ::)

http://www.welt.de/wirtschaft/article113936304/In-der-Nordsee-entstehen-Netze-fuer-Geisterwindparks.html
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amateur2Februar 27, 2013, 09:02:21 am
Oppslag om vindmøller til havs i Aftenposten (papir) i dag 26. februar 2013

Disse kan knekke som fyrstikker

http://www.climometrics.org/13apvind.pdf

Blir det for mye "ringing" er det ikke sikkert at mye fugleliv går tapt. Problemet i følge professor Grue (Mat. inst., UiO) er at det blir vibrasjoner i vindmøllene når medium bølger, ca. 13 m høye, passerer hvert 11 sekund. Vibrasjoner oppstår etter at bølgene har passert, og når vibrasjonene er lik egenfrekvensen, da kan dette bli økonomisk ruin


Dette fenomenet ble observert ved SINTEF/MARINTEK i fullskalamålingert fra de store betongplattformene i Nordsjøen allerede tidlig på 1980 tallet, da mest som et litt pussig "støyfenomen" i data, men likevel såpass tilbakevendende og regulært innenfor bestemte sjøtilstander spesifikke for den enkelte plattform at man skjønte at det var noe man ikke hadde full oversikt over. De første plattformene hadde egenperioder (1/egenfrekvens) i området 1.5s til 2.5s. De bølgene som gir "ringing" i dette periodeområdet har såpass lite energi knyttet til seg at konsekvensene for plattformene var ubetydelige.

Det var først når man bygget plattformer på dypere vann, noe som førte til lengre egenperioder, i størrelsesorden 2.5s og opp mot 5s, at fenomentet virkelig får betydning. Under byggingen av flere av de store betongplattformene for opp mot 300 m vanndyp tidlig på 1990 tallet var "ringing" den store utfordringen med hensyn til å beregne dynamisk oppførsel. De eksisterende regneverktøyene vi hadde den gangen hadde ikke "ringing" effekten med slik at det ble gjort store modellforsøk for å kartlegge virkningen og etablere empiriske modeller som så ble overført til fullskala.

Målinger av plattformenes oppførsel etter at de ble installert viser i grove trekk at de oppfører seg omtrent som forventet. Fordi man alltid legger inn en viss konservatisme i design og dimensjonering så er ikke fenomentet så framtredende som man kunne frykte i worst-case scenario. Dette skyldes i hovedsak at hele plattformsystemet er noe stivere enn modellert. Imidlertid vil dette fort kunne spises opp hvis man øker massen, særlig på dekk.

Det som er kjedelig er at den betydelige kunnskapen som ble opparbeidet omkring dette fenomentet i perioden fra tidlig 1980 og fram mot 2005 ser ut til å ha gått fullstendig i glemmeboken. Dette gjenspeiler seg i tildels håpløse forslag om voldsomme økninger i dekksvekt på en del av de bunnfaste plattformene og nå ved design og bygging av en del av vindmølletypene for bruk til havs.

Erfarne fagfolk kjenner godt til fenomente ringing. Dette er en dynamisk oppførsel for konstruksjoner i sjø som man ikke ønsker skal opptre. Da designer man kort og godt konstruksjonen slik at dette ikke opptrer. Vi vet utmerket godt hvordan dette skal gjøres. Jeg vil tippe at storparten av vindmølleprosjektene til havs ville bli kostnadsmessig tilnærmet urealiserbare hvis ringingeffekten skulle tas hensyn til.

For meg er dette nok et tegn på at kunnskapsløshet får lov til å herje fritt fordi det ikke er politisk korrekt å fortelle hva som er den fysiske realiteten når politikere eller økonomer har fått en "stålende" fiks ide. Det å greie å trenge igjennom hos beslutningstakere som har havnet i "klimatåker", "vindmølletåker" eller andre "tåker" viser seg å være omtrent komplett umulig, særlig fordi det er nok av mennesker som er villig til å gå på akkord med fagkunnskapen såfremt det tjener "saken" eventuelt egen lommebok.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ebyeFebruar 27, 2013, 09:18:13 am
Takk for denne godt arkiverte og lett finnbare kunnskapen, Amateur2.

Du skriver bl.a.

Sitat
Dette gjenspeiler seg i tildels håpløse forslag om voldsomme økninger i dekksvekt på en del av de bunnfaste plattformene

Umiddelbar assosiasjon: Wasa!  ;)

http://en.wikipedia.org/wiki/Vasa_(ship)

For museofobe, som ikke har vært på Wasa-museet i Stockholm, reis og opplev.     :)      8)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkFebruar 27, 2013, 09:36:25 am
Snurr flaggstangsnora mange ganger rundt flaggstanga før du fester den. Sparer deg for rare lyder og like snåle vibrasjoner.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amateur2Februar 27, 2013, 10:14:23 am
Takk for denne godt arkiverte og lett finnbare kunnskapen, Amateur2.

Takk for det ebye

Jeg setter også stor pris på at man ikke umiddelbart blir avkrevet henvisninger til fagfellevurderte publikasjoner når man bidrar med tilegnet kunnskap :)

Her dreier det seg om egne erfaringer og kunnskap akkumulert over lang tid uten at man dermed løper til nærmeste tidskrift for å få det publisert ... men det kan jo se ut til at det kan bli en nødvendighet i framtida slik det nå er innenfor det som ha med klima å gjøre ... der er man jo per definisjon ikke meningsberettiget hvis man ikke har publisert i de "rette" tidsskriftene. Hva man faktisak besitter av kunnskaper er åpenbart underordnet ....
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amateur2Februar 27, 2013, 10:24:54 am
Snurr flaggstangsnora mange ganger rundt flaggstanga før du fester den. Sparer deg for rare lyder og like snåle vibrasjoner.

Jeg fortsetter med litt fag ... :)

Det er ofte fenomenet virvelinduserte vibrasjoner ( på fagspråket kaldt VIV) som er ute og går når vinden leker seg med flaggstenger og disse danser med.

Det som skjer er at når vinden blåser noenlunde jevnt så brytes luftstrømmen av flaggstanga og det dannes virvler på hver side. Disse har en tendens til å dannes vekselvis på den ene og den andre siden av flaggstanga og gjerne ganske synkront oppetter stanga. Frekvensen disse virvlene slipper med er styrt av vindhastighet og diameter på flaggstanga. Når en slik virvelavløsningsfrekvens treffer en egenfrekvens på flaggstanga så får den lyst til å være med på dansen og danser stort sett på tvers av vindretningen. I verste fall kan det bli en ødeleggende dans.

Det Jostemikk oppnår ved å snurre snora flere ganger rundt flaggstanga er å endre punktene for virvelavløsning samt at frekvensen også vil variere noe oppetter stanga. Dermed får vi ikke samsvaret mellom dynamisk last (pådrag, pådriv, eksitasjon ...) og egenfrekvens og hele flaggstanga kan fortsette et noenlunde rolig liv til tross for en ertende vind .... :)

Også her er det litt kunnskap erhvervet over tid som gjør at det mangler referanse til fagfellevurderte publikasjoner, men de kan spas fram hvis noen har behov ... ;)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ebyeFebruar 27, 2013, 11:03:41 am
Jeg synes det er greit å bruke flaggsnora som vindvarsler. Litt synkron/usynkron støy får man tåle. Og tenk på flaggsnora Jostemikk, når de har bygget den enorme planlagte vindmølleparken nær opp til der du bor.    ;D
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BorisAFebruar 27, 2013, 11:20:45 am
Det greieste er vel å ikke ha flaggstang   :)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoFebruar 27, 2013, 20:05:41 pm
I nabokommunen, Marker, går kampen mot vindmøller het. En av de som har markert seg som kunnskapsrik i denne kampen mot å ødelegge det lille vi har igjen av uberørt natur i Østfold, er Grete Brustad Nilsen, og hun fortjener en stor takk for sin kunnskapsrike motstand gjennom flere innlegg. Dessverre glemte jeg å ta vare på tidligere innlegg :( Men det er også flere som kjemper tappert.  (Dessverre finner jeg ikke innlegget under debatt på nettet, derfor skannet jeg det.)

[attach=1]
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BrattbakkallenFebruar 27, 2013, 20:37:23 pm
Seoto:
Sitat
I nabokommunen, Marker, går kampen mot vindmøller het. En av de som har markert seg som kunnskapsrik i denne kampen mot å ødelegge det lille vi har igjen av uberørt natur i Østfold, er Grete Brustad Nilsen, og hun fortjener en stor takk for sin kunnskapsrike motstand gjennom flere innlegg. Dessverre glemte jeg å ta vare på tidligere innlegg :( Men det er også flere som kjemper tappert.  (Dessverre finner jeg ikke innlegget under debatt på nettet, derfor skannet jeg det.)

To fine og tankevekkende innlegg du har skannet der. Det er bare å håpe at de rette personene leser dem. Plutslig gikk det opp for meg hvor heldig jeg er, som bor slik til at jeg verken ser vindmøller eller kraftlinjer. (Jo, jeg har da innlagt strøm, men de ledningene som, via en enkel stolpe ute på jordet, gir meg den strømmen, kan vanskelig betegnes som kraftlinje).

 :)

BBK

Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BrattbakkallenFebruar 28, 2013, 22:32:49 pm
Jeg har lyst til å få dette temaet på bana igjen. Altså dette med vindmøller:

Fra et svarinnlegg hos JoNova i dag:
Sitat
Wind is natures way of cooling the earths surface through evapotranspiration as well as redistributing heat both laterally and vertically. If the greens are truly concerned about global warming why on earth are they mess with the wind?

Er det noen flere her som har tenkt i slike baner?  Selv har jeg bare tenkt som så: Når en masse  vindturbiner trekker energi ut av vinden, så påvirker den vel klimaet minst like mye som menneskers CO2 utslipp?  Vinden kan umulig ha samme energi etter å ha passert en vindturbin, som før den passerte?

Nå hadde vel dette temaet noe med fugledrap å gjøre, men hvor stor effekt har egentlig det jeg og dette innlegget hos JoNova er inne på?

Anyone?

BBKTittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkFebruar 28, 2013, 22:38:51 pm
Jeg har lyst til å få dette temaet på bana igjen. Altså dette med vindmøller:

Fra et svarinnlegg hos JoNova i dag:
Sitat
Wind is natures way of cooling the earths surface through evapotranspiration as well as redistributing heat both laterally and vertically. If the greens are truly concerned about global warming why on earth are they mess with the wind?

Er det noen flere her som har tenkt i slike baner?
Anyone?

BBK

Jada. For 4 dager siden, i denne tråden.

UK onshore wind farms to create more carbon dioxide - report.

Thousands of Britain’s onshore wind farms will create more greenhouse gases than they save because many of them are built on peatland, a new study claims.

http://www.rt.com/news/wind-farms-carbon-dioxide-370/

Dette begynner å bli verre enn meningsløst. Vindmøller ødelegger naturen, dreper fugler og flaggermus, ødelegger livskvaliteten til mennesker som bor innenfor støy- og synssonen, de fører til lokal oppvarming (vindbrems, mindre fordampning osv) større CO2-utslipp, samt høyere energipriser. Som om ikke dette var nok, fører de også til ustabilt strømnett, samt naturforringelse i allerede regulerte vassdrag.

Lurer på hvilke straff et vanlig menneske ville fått hvis det gjorde seg skyldig i en av de ovennevnte uhyrlighetene?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1Februar 28, 2013, 22:46:34 pm
Er det noen flere her som har tenkt i slike baner?  Selv har jeg bare tenkt som så: Når en masse  vindturbiner trekker energi ut av vinden, så påvirker den vel klimaet minst like mye som menneskers CO2 utslipp?  Vinden kan umulig ha samme energi etter å ha passert en vindturbin, som før den passerte?

Nå hadde vel dette temaet noe med fugledrap å gjøre, men hvor stor effekt har egentlig det jeg og dette innlegget hos JoNova er inne på?

Dette har du helt rett i, det var nylig en omtale av dette på WUWT, under den litt usannsynlige tittelen
Kenji sniffs out stupid claims by the Union of Concerned Scientists (http://wattsupwiththat.com/2013/02/26/kenji-sniffs-out-stupid-claims-by-the-union-of-concerned-scientists/)

Kenji er bikkja til Anthony Watts, og den samme Kenji er offisielt medlem av 'Union of Concerned Scientists', der kravet til å være 'scientist' begrenser seg til å inneha et gyldig kredittkort.

Men nok om det, historien viser også til følgende oppslag i The Telegraph ifjor:
Wind farms can cause climate change, finds new study (http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/9234715/Wind-farms-can-cause-climate-change-finds-new-study.html)

Der kan vi bl.a. lese
"Satellite data over a large area in Texas, that is now covered by four of the world's largest wind farms, found that over a decade the local temperature went up by almost 1C as more turbines are built.

This could have long term effects on wildlife living in the immediate areas of larger wind farms.

It could also affect regional weather patterns as warmer areas affect the formation of cloud and even wind speeds. "


Ifølge artikkelen ble studien publisert i Nature, og forfatteren var Liming Zhou, Research Associate Professor at the Department of Atmospheric and Environmental Sciences at the University of New York.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BrattbakkallenFebruar 28, 2013, 22:48:00 pm
Jostemikk:
Sitat
Jada. For 4 dager siden, i denne tråden.

Ja, jeg leste den, og den var fin, men er det flere synspunkter?
Er det noen som har målt og derved kan kvantifisere dette med energitapet etter at vinden har passert en vindmøllepark? Og altså: hva slags innvirkning vil dette ha på klimaet?  Slik jeg ser det, så er ikke vindmølleparker noen god ide´hverken i miljø eller i klimasammenheng.

BBKTittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkFebruar 28, 2013, 22:55:13 pm
Jostemikk:
Sitat
Jada. For 4 dager siden, i denne tråden.

Ja, jeg leste den, og den var fin, men er det flere synspunkter?
Er det noen som har målt og derved kan kvantifisere dette med energitapet etter at vinden har passert en vindmølepark? Og altså: hva slags innvirkning vil dette ha på klimaet?  Slik jeg ser det, så er ikke vindmølleparker noen god ide´hverken i miljø eller i klimasammenheng.

BBK

Som jeg nevnte i forrige innlegg finnes mer og mer forskning som peker på den problematikken du etterspør, BBK. Noe er også nevnt i denne tråden allerede.

Pielke Sr - Wind Turbines and Clouds – Another Human Climate Forcing (http://pielkeclimatesci.wordpress.com/2012/10/30/wind-turbines-and-clouds-another-human-climate-forcing/)

(http://pielkeclimatesci.files.wordpress.com/2012/10/wind-turbines.jpg?w=500)

Pielke Sr - Comments On A Study By Ron Prinn and Chien Wang On The Effect Of Wind Turbines On Climate (http://pielkeclimatesci.wordpress.com/2010/06/04/comments-on-a-study-by-ron-prinn-and-chien-wang-on-the-effect-of-wind-turbines-on-climate/)

Pielke Sr - Significance And Correction Of Misinterpretation By The Media Of The Zhou Et Al 2012 Paper “Impacts Wind Farms On Land Surface Temperature” (http://pielkeclimatesci.wordpress.com/2012/05/01/significance-and-correction-of-misinterpretation-by-the-media-of-the-zhou-et-al-2012-paper-impacts-wind-farms-on-land-surface-temperature/)

Pielke Sr - New Paper “Impacts Of Wind Farms On Land Surface Temperature” By Zhou Et Al 2012 Documents An Effect Of Local And Regional Landscape Change On Long Term Surface Air Temperature Trends (http://pielkeclimatesci.wordpress.com/2012/04/29/new-paper-impacts-of-wind-farms-on-land-surface-temperature-by-zhou-et-al-2012-documents-an-effect-of-local-and-regional-landscape-change-on-long-term-surface-air-temperature-trends/)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BrattbakkallenFebruar 28, 2013, 23:03:29 pm
Jostemikk:

Sitat
Som jeg nevnte i forrige innlegg finnes mer og mer forskning som peker på den problematikken du etterspør, BBK. Noe er også nevnt i denne tråden allerede.

Ja, jeg har lest dette, men nå var noe av min tanke med å ta opp igjen denne tråden, å få til litt mer liv her (denne gangen uten å ødelegge).  :-[

Jeg takker for svar på innlegg mitt.

Er det flere som har noe vettugt å komme med?

BBK

Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ObelixFebruar 28, 2013, 23:22:40 pm
Jeg har lyst til å få dette temaet på bana igjen. Altså dette med vindmøller:

Fra et svarinnlegg hos JoNova i dag:
Sitat
Wind is natures way of cooling the earths surface through evapotranspiration as well as redistributing heat both laterally and vertically. If the greens are truly concerned about global warming why on earth are they mess with the wind?

Er det noen flere her som har tenkt i slike baner?  Selv har jeg bare tenkt som så: Når en masse  vindturbiner trekker energi ut av vinden, så påvirker den vel klimaet minst like mye som menneskers CO2 utslipp?  Vinden kan umulig ha samme energi etter å ha passert en vindturbin, som før den passerte?

Nå hadde vel dette temaet noe med fugledrap å gjøre, men hvor stor effekt har egentlig det jeg og dette innlegget hos JoNova er inne på?

Anyone?

BBK
Menneskeskapte CO2-utslipp har ingenting med såkalt "global oppvarming"

Hva de få vindmøllene trekker ut av energi fra naturens vind, er promiller av promiller av totalen av verdens vindkraft. Men, viktigere: Tapping av vindkraft fra naturen har ingenting med radiativ energi- eller mer spesifikt, tilbakestrålingen av langbølgede infrarøde stråler!
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1Februar 28, 2013, 23:35:41 pm
Her er et paper om at Vindkraft er overvurdert:

Are global wind power resource estimates overstated? (http://iopscience.iop.org/1748-9326/8/1/015021/pdf/1748-9326_8_1_015021.pdf)

Amanda S Adams and David W Keith

Received 4 July 2012
Accepted for publication 15 January 2013
Published 25 February 2013
Online at stacks.iop.org/ERL/8/015021

Sitat
Abstract
Estimates of the global wind power resource over land range from 56 to 400 TW. Most estimates have implicitly assumed that extraction of wind energy does not alter large-scale winds enough to significantly limit wind power production. Estimates that ignore the effect of wind turbine drag on local winds have assumed that wind power production of 2–4 W m2 can be sustained over large areas. New results from a mesoscale model suggest that wind power production is limited to about 1 W m2 at wind farm scales larger than about 100 km2. We find that the mesoscale model results are quantitatively consistent with results from global models that simulated the climate response to much larger wind power capacities. Wind resource estimates that ignore the effect of wind turbines in slowing large-scale winds may therefore substantially overestimate the wind power resource

Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ObelixFebruar 28, 2013, 23:37:48 pm
Jostemikk:
Sitat
Jada. For 4 dager siden, i denne tråden.

Ja, jeg leste den, og den var fin, men er det flere synspunkter?
Er det noen som har målt og derved kan kvantifisere dette med energitapet etter at vinden har passert en vindmøllepark? Og altså: hva slags innvirkning vil dette ha på klimaet?  Slik jeg ser det, så er ikke vindmølleparker noen god ide´hverken i miljø eller i klimasammenheng.

BBK

Å beregne energitapet er lett. Vi vet hva de forskjellige vindfarm-driverne skryter av ytelser, i megawatt. En elektromotor er i realiteten det samme som en generator. BBK, du burde selv vite hva virkningsgraden på en elektromotor er for noe! Og si meg BBK, er det store megawatt-summer vi snakker om?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BrattbakkallenMars 01, 2013, 00:04:17 am
Amatør 1:

Sitat
Her er et paper om at Vindkraft er overvurdert:

Virkelig interessant, men her henvises det mye til datamodeller? Da er jeg forsiktig med å godta resultatene som Den Endelige Sannheten[TM], selv om datamodeller kan være veldig viktige hjelpemidler innimellom, for å forstå sammenhenger.

Mitt utgangspunkt da jeg gjennopplivet denne tråden, var de enormt store vindparkene enkelte faktisk har planlagt og som trengs dersom annen elenergi skal erstattes med vindkraft.
Jeg er ikke sterkstrømsingeniør sjøl, men fikk da i sin tid innpodet betydningen av et "stivt" elnettverk. ("Sleggelabben" på NTH i gamle dager.)

Nå har jeg kolleger som underviser i sterkstrømsfag som kviskrer meg i øret: (Ikke si det til noen, men vindmøller er bak mål, men det er nå politisk ukorrekt å si noe  sånt.)

Hmm.
Hvor er vi havnet?

BBK
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Ewer Gladblakk.Mars 01, 2013, 00:16:42 am
Det blunker ganske ofte litt i lyspæra med strømforsyning fra Eidsiva her jeg bor på utkanten av Hamar, og nesten hver gang så tenker jeg at; ja-ja, der var det enda en fin avels-fisk eller fugl som gikk i propell-turbinlbladene.....godt at det ikke var noe allvorlig...?   

Har begynt å spise norsk oppdrettslaks kjøpt på billigsalg på Bunnpris og tilberedt i stekepanna oppvarma fra den samma strømprodusenten også, i det siste....jeg er jo så gla i all fisk.

Har nok gitt opp, og det går også kjapt nedover med alt annet idealistisk her i går'n! :-\
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ObelixMars 01, 2013, 00:23:09 am
Virkelig interessant, men her henvises det mye til datamodeller? Da er jeg forsiktig med å godta resultatene som Den Endelige Sannheten[TM], selv om datamodeller kan være veldig viktige hjelpemidler innimellom, for å forstå sammenhenger.

Hva de eksisterende vindmøllene gir fra seg av energi til ledningsnettet registreres fortløpende. Disse tallene er emperiske tall og ikke modellerte tall.

Si meg BBK, synes du vindmølle-energien har en stor andel av den totale mengden energi som leveres? - Eller kan vi kalle den for myggpiss i en stor innsjø?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BrattbakkallenMars 01, 2013, 00:33:48 am
Ewer:
Sitat
Det blunker ganske ofte litt i lyspæra med strømforsyning fra Eidsiva her jeg bor på utkanten av Hamar, og nesten hver gang så tenker jeg at; ja-ja, der var det enda en fin avels-fisk eller fugl som gikk i propell-turbinlbladene.....godt at det ikke var noe allvorlig...?   


Den derre må jeg bare få kommentere, selv om jeg nå er laangt Åff Tåpikk[TM].  Jeg er selv kunde hos Eidsiva, så kanskje grunnen til at lyset blunker hos deg, er min bruk av et par tre skikkelige monstere av noen PC-er?
Nå skal jeg slå av alle untatt en. Hjelper ikke det, skal jeg logge meg av.

BBK

Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1Mars 01, 2013, 17:32:10 pm
Vi kjenner til at vindmøller ikke kan levere det de lover, fordi det blåser for lite eller blåser for mye. Men det er ikke den eneste grunnen, her er en annen: Vindurbinene må stanses halve døgnet pga. støy. Dermed blir det på tross av subsidier direkte ulønnsomt, og man vurderer å rive hele greia:

Cape Cod community considers taking down wind turbines after illness, noise (http://www.foxnews.com/politics/2013/02/26/cape-cod-community-considers-taking-down-wind-turbines-after-illness-noise/)

"Two wind turbines towering above the Cape Cod community of Falmouth, Mass., were intended to produce green energy and savings -- but they've created angst and division, and may now be removed at a high cost as neighbors complain of noise and illness.

"It gets to be jet-engine loud," said Falmouth resident Neil Andersen. He and his wife Betsy live just a quarter mile from one of the turbines. They say the impact on their health has been devastating. They're suffering headaches, dizziness and sleep deprivation and often seek to escape the property where they've lived for more than 20 years.

"Every time the blade has a downward motion it gives off a tremendous energy, gives off a pulse," said Andersen. "And that pulse, it gets into your tubular organs, chest cavity, mimics a heartbeat, gives you headaches. It's extremely disturbing and it gets to the point where you have to leave."

The first turbine went up in 2010 and by the time both were in place on the industrial site of the town's water treatment facility, the price was $10 million. Town officials say taking them down will cost an estimated $5 million to $15 million, but that is just what Falmouth's five selectmen have decided to move toward doing.

"The selectmen unanimously voted to remove them. We think it's the right thing to do, absolutely," Selectman David Braga said. "You can't put a monetary value on people's health and that's what's happened here. A lot of people are sick because of these."

Now the matter will go to a town meeting vote in April and could ultimately end up on the ballot during the municipal elections in May."

Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ebyeMars 02, 2013, 17:24:53 pm
Motvind eller medvind, vindmøllene sliter i vind! Her er et Kortnytt fra forskning.no, 28. februar 2013:

Vindmøller under lupen

http://www.forskning.no/kortnytt , litt ned i oppslagene.

De nyeste forskningsresultatetene viser at store mølleparker når maksimal effekt på 0.5 - 1.0 watt/km2.

Tidligere anslag var på 2.0 - 7.0 watt/km2.

Årsaken til dette er rett og slett at de store møllevingene skaper en vindskygge som ødelegger for de andre. Veldig dårlig gort, både av vindmøllene og av mølleforskerne. Nå er dette forskning, og da skal det ikke loves noe før bjørnen er skutt, eller møllene er prøvd.  Vinden kan ikke sees på som en utømmelig kilde, i det minste er energiproduksjonen overvurdert.

Mer stoff her:

Rethinking wind power

http://esciencenews.com/articles/2013/02/25/rethinking.wind.power?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+eScienceNews%2Fpopular+%28e%21+Science+News+-+Popular%29&utm_content=Bloglines

Vel, vel - bedre sent enn aldri!   ;)      ;D      8)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoMars 04, 2013, 17:58:22 pm
I nabokommunen, Marker, går kampen mot vindmøller het. En av de som har markert seg som kunnskapsrik i denne kampen mot å ødelegge det lille vi har igjen av uberørt natur i Østfold, er Grete Brustad Nilsen, og hun fortjener en stor takk for sin kunnskapsrike motstand gjennom flere innlegg. Dessverre glemte jeg å ta vare på tidligere innlegg :( Men det er også flere som kjemper tappert.  (Dessverre finner jeg ikke innlegget under debatt på nettet, derfor skannet jeg det.)

[attach=1]

Endelig! Nå har NVE tatt en avgjørelse om vindmøller langt inne i Østfold:

Sitat
Fornøyd med vindmølle-nei (http://www.smaalenene.no/nyheter/article6531770.ece)
Norges Miljøvernforbund og Kurt Oddekalv jubler over at det ikke blir vindmøller i Aremark.
- At NVE bla vektlegger at det lille av urørt natur i Østfold ville blitt påvirket av en utbygging, og at dette hensynet veier tungt, er gledelig for kampen videre mot vindturbiner. NMF har jobbet aktivt med saken i Aremark siden høsten 2011 og deltok og på det store folkemøtet i februar 2012. Det er godt å se at demokratiet og fornuften vinner frem sier han.

Norges Miljøvernforbund og Oddekalv skal ha ros for motstanden de har stått for!
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BrattbakkallenMars 04, 2013, 18:04:56 pm
Seoto:

Sitat
Norges Miljøvernforbund og Oddekalv skal ha ros for motstanden de har stått for!

Duverden! Endelig er det noen miljøvernere som bryr seg om miljøet!
 ;D

BBK
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkMars 04, 2013, 20:23:22 pm
Meget godt nyheter, seoto!
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: bøvelenMars 21, 2013, 09:04:19 am
I går hørte jeg på NRK-nyheter at Kinas største vindmølle-produsent var konkurs?
Er det andre som vet noe om dette? Har ikke hørt det igjen eller har funnet denne nyheten på nett.
Kommer virksomheten i gang igjen? Hva kan dette bety for verdens utbygging av vindkraft?
Uansett, så viser dette at vindkraft ikke er noen lett måte å drive business på!
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkMars 21, 2013, 09:44:44 am
I går hørte jeg på NRK-nyheter at Kinas største vindmølle-produsent var konkurs?
Er det andre som vet noe om dette? Har ikke hørt det igjen eller har funnet denne nyheten på nett.
Kommer virksomheten i gang igjen? Hva kan dette bety for verdens utbygging av vindkraft?
Uansett, så viser dette at vindkraft ikke er noen lett måte å drive business på!

Hørte det samme, men mener å huske at det var verdens største solcelleprodusent det dreide seg om?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: bøvelenMars 21, 2013, 12:28:50 pm
Takk for korrigeringen, jeg googlet og fant nettopp det du sier:
En av verdens største produsenter av solcellepaneler, kinesiske Suntech Power, er konkurs
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenMars 21, 2013, 17:19:23 pm
De store Engelske vindmølleparker afgiver lige så meget kuldioxid, som olie og gas eller kulkraftværker.

http://info.kopp-verlag.de/index.html;jsessionid=13C8275B575655391BEAF3735D6E537A
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkMars 21, 2013, 17:27:01 pm
De store Engelske vindmølleparker afgiver lige så meget kuldioxid, som olie og gas eller kulkraftværker.

http://info.kopp-verlag.de/index.html;jsessionid=13C8275B575655391BEAF3735D6E537A

Ikke bare det, Spiren. De bremser også vinden, både lokalt og regionalt. Dette vil av flere årsaker føre til oppvarming, og den "globale" oppvarmingen vi så noen få år, er i realiteten ikke noe annet enn et snitt av en mengde lokale og regionale temperaturserier.

Politikk, penger, makt. Det har aldri dreid seg om klima.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenApril 02, 2013, 21:32:11 pm
Tyskland: Forbrugerrådet oppfordrer til stop for havvindkraft

Offshore vindmølleparker var så lovende. Men udvidelsen vakler, omkostningerne eksploderer. Forbrugerrådet vil derfor have offshore teknologien lagt på is - til glæde for forbrukene.

Av hensyn til de  massive problemer og risici for prisen på elektricitet kreves det fuld stop for nye offshore vindprojekter på åbent hav. "Opbygning af havvind anleggs systemer langt ud på dybt hav viser sig mere og mere som en økonomisk og teknologisk omstrejfende i havet"...

http://www.focus.de/immobilien/energiesparen/offshore-anlagen-als-preistreiber-verbraucherschuetzer-fordern-windkraft-ausstieg_aid_951835.html
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1April 02, 2013, 23:25:47 pm
Tyskland: Forbrugerrådet oppfordrer til stop for havvindkraft

Offshore vindmølleparker var så lovende. Men udvidelsen vakler, omkostningerne eksploderer. Forbrugerrådet vil derfor have offshore teknologien lagt på is - til glæde for forbrukene.

Av hensyn til de  massive problemer og risici for prisen på elektricitet kreves det fuld stop for nye offshore vindprojekter på åbent hav. "Opbygning af havvind anleggs systemer langt ud på dybt hav viser sig mere og mere som en økonomisk og teknologisk omstrejfende i havet"...

http://www.focus.de/immobilien/energiesparen/offshore-anlagen-als-preistreiber-verbraucherschuetzer-fordern-windkraft-ausstieg_aid_951835.html

Jeg kan ikke si jeg har jobbet med vindmøller, for det har jeg ikke (heldigvis). Men en gang for 5 år siden var jeg i et møte med noen her til lands som var midt oppe i det. At det ville være vanvittig kostbart å bygge vindmøller til havs er det ingen tvil om. Derimot er det tvil om slik teknologi noensinne går i 0 rent energiregnskapsmessig, dvs. kan en slik havmølle noen gang produsere tilsvarende den energien som ble brukt til å produsere den?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Ewer Gladblakk.April 03, 2013, 01:12:31 am
Tør jeg våge meg på å tippe, så går vel disse vindmøllene opp i opp med summen av investering lik oppdrettsfisk (omtrent 5 mot 1 i utbytte?)...og vi storforbrukere gir sikkert blanke faan i alle fall....når vi nå først husker på noe av det!...? :-\
(Det herre med det negative går jo helst ut over folk i den tredje og fjærne verden, må vite.)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenApril 10, 2013, 21:55:15 pm
USA har næsten stoppet al vindkraft

På grund af de enorme naturgasreserver, er opførslen af vindmøller i USA næsten  gået  helt i stå.
Vindmølleproducenterne venter i år, et dramatisk fald. På grund af sammenbrudet på det amerikanske marked.Ved udnyttelse af naturgasreserver (fracking), er elektricitet faldet kraftigt i pris.

http://www.welt.de/wirtschaft/article115178348/USA-stellen-fast-alle-Windkraft-Projekte-ein.html
Tittel: Sv: Vindmøller eller vindturbiner - samme tull og ingen tåler vind
Skrevet av: JostemikkApril 21, 2013, 17:26:02 pm
Det er ikke bare i stor skala det viser seg at installasjoner brukt for å produsere vindkraft ikke tåler vind. Ble akkurat tipset om denne saken:

http://e24.no/naeringsliv/tester-ut-vindkraft-paa-posthuset/20360204

Sitat
Tester ut vindkraft på taket av Posthuset

Men vindturbinene kollapset allerede etter et par måneder i drift.


Det er ingen fart i de små vindturbinene som Entra Eiendom har plassert på taket av 24. etasje på Posthuset i Oslo. Seks moduler som alle har tre enheter, ble plassert ut i fjor sommer.

– De snurret frem til september, da kom det noen kraftige stormer. Leverandøren har lagt inn en form for selvdestruksjon i turbinene. De skal bryte sammen ved vind godt over 35 sekundmeter, men det viste seg at de kollapset allerede ved 20 sekundmeter, forteller Carl Henrik Borchsenius, prosjektsjef i Entra Eiendom.

Nå venter Entra Eiendom på at den amerikanske produsenten WindStream Technologies skal levere en bremseenhet til turbinene.

Vindturbiner som ikke tåler 20 sekundmeter? Må være like intelligent som båter som ikke tåler vann. Godt å se at selskapet som har produsert søppelet erkjenner at de fungerer best med en tilkoblet bremseenhet. Fullt håndbrekk?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ebyeApril 21, 2013, 18:04:40 pm
De tidligere Chat Noir-revyene kunne ikke gjort klimasaken morsommere, Jostemikk.  ;)       ;D       ;D

Hva blir det neste?

El-biler som ikke klarer å frakte stort nok batteri?

Solceller som blir solbrent?

Politikere som ikke tror på klimakvoter, innerst inne?

Klimasannsynlighet bestemt ved håndsopprekking?

Havvarme som kan trenge gjennom isen i Arktis?

Når kommer første forestilling med kunstnere i rollene?     ;)       8)
Tittel: Sv: Vindmøller eller vindturbiner - samme tull og ingen tåler vind
Skrevet av: Amatør1April 21, 2013, 18:23:59 pm
Vindturbiner som ikke tåler 20 sekundmeter? Må være like intelligent som båter som ikke tåler vann. Godt å se at selskapet som har produsert søppelet erkjenner at de fungerer best med en tilkoblet bremseenhet. Fullt håndbrekk?

Lurer på om det kan ha vært en slik plastikk-propell som det var vanlig å ha 17-mai for noen år tilbake..?
Sitat
Installasjonen på Posthuset kan produsere opp til 1 kW.

Tenk det. 1KW. Teoretisk verdi, antagelig. Da er vi nede på det nivået at vi kan drive et par lyspærer av den gamle, gode typen. Når det blåser riktignok, og ikke for mye.
Tittel: Sv: Vindmøller eller vindturbiner - samme tull og ingen tåler vind
Skrevet av: JostemikkApril 21, 2013, 18:29:22 pm
Vindturbiner som ikke tåler 20 sekundmeter? Må være like intelligent som båter som ikke tåler vann. Godt å se at selskapet som har produsert søppelet erkjenner at de fungerer best med en tilkoblet bremseenhet. Fullt håndbrekk?

Lurer på om det kan ha vært en slik plastikk-propell som det var vanlig å ha 17-mai for noen år tilbake..?
Sitat
Installasjonen på Posthuset kan produsere opp til 1 kW.

Tenk det. 1KW. Teoretisk verdi, antagelig. Da er vi nede på det nivået at vi kan drive et par lyspærer av den gamle, gode typen. Når det blåser riktignok, og ikke for mye.

Regner med at den teoretiske verdien er ved mer enn 30 sekundmeter, og når de nå skal bremses godt under 20 sekundmeter, så vel, ei svakt glødende lyspære etter ei investering på X antall millioner kroner? Høres ut som god butikk.
Tittel: Sv: Vindmøller eller vindturbiner - samme tull og ingen tåler vind
Skrevet av: Amatør1April 21, 2013, 18:41:52 pm
Regner med at den teoretiske verdien er ved mer enn 30 sekundmeter, og når de nå skal bremses godt under 20 sekundmeter, så vel, ei svakt glødende lyspære etter ei investering på X antall millioner kroner? Høres ut som god butikk.

Holder nok ikke til en eneste frankeringsmaskin. God butikk? Selvsagt er det god butikk! Men ikke for Posten.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: bøvelenApril 25, 2013, 09:13:06 am
Endelig noe fornuftig fra TU:
Vindmøller til havs er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt

– Vi kan ikke leve av virksomhet som trenger subsidier. I det lange løp må alle virksomheter være lønnsomme. Det er mye som mange ønsker å støtte. Men hvis ikke prisen tilsvarer kostnadene, kan vi ikke se at det er god bruk av samfunnets ressurser, sier Bleskestad.

http://www.tu.no/energi/2013/04/25/havvindsubsidier-lonner-seg-ikke (http://www.tu.no/energi/2013/04/25/havvindsubsidier-lonner-seg-ikke)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ebyeApril 25, 2013, 09:37:08 am
Takk for den linken, bøvelen.

Kommentar nr. 1 (den eneste foreløpig), roper hurra for SSB, "samfunnets vaktbikje".

Styrken til SSB er at de normalt  legger frem udiskutable data for problemstillingene. Og dessuten, den debatten de starter, med tolkning av resultatetene, setter i gang en debatt som ellers ikke ville ha sett dagens, eller klimaets lys.   ;)

Det kan virke som om Isachsen fra "Vindens venner" sliter med å fortelle om en lønnsom kraftproduksjon:

Sitat
Når det gjelder spørsmålet om havvindkraft kan bli lønnsomt, legger han ikke skjul på at kostnadene må ned.

– Offshore vindkraft vil la vente på seg til det blir billig nok eller til noen må ha det nok. Nå er det opp til bransjen selv å kunne konkurrere med energi på land, sier Isachsen til Teknisk Ukeblad.

Han er fornøyd med elsertifikatmarkedet og ønsker ikke å innføre noe nytt støttesystem for havvind nå.

– Men jeg mener at havvindkraftverkene må få bruke samme gode avskrivningsregler når de leverer kraft til oljeinstallasjoner på sokkelen som gasskraftverkene får, for eksempel Statoils gasskraftverk på Melkøya. Det kan nok gjøre prosjektene lønnsomme, sier Isachsen

Vindkraft skal altså subsidieres på samme måte som kraftifsering av sokkelen. Da sliter han virkelig.    ;)     ;D      8)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BaseBallStickApril 25, 2013, 11:09:21 am
Sitat
Har tapt rundt 200 millioner kroner på vindmølleutbygging
Det er lave kraftpriser og store engangskostnader som er årsaken til underskuddet, skriver NTE i en pressemelding.

http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article7452089.ece

Dette kunne langt på vei utbedret tilførselslinjene for regionen, og fått Midt-Norge ut av lokal sone for høy kraftpris.
I stedet har de gamblet på enda høyere priser for å kunne sløse bort pengene på vindmøller. Og ødelagt Trøndelags-kysten samtidig...

Blir så forbanna at jeg håper jeg ikke møter noen av de der på ei stund.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ebyeApril 25, 2013, 11:21:34 am
BaseBallStick, ikke ta med deg BaseBallStick'n ut, det kan virke provoserende og overtale deg til action!    ;D      8)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BaseBallStickApril 25, 2013, 12:48:38 pm
Ebye, jeg klarer nok å beherske meg.

Nordmenn er nok verdens mest tålmodige folk, sammen med indere.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ebyeApril 25, 2013, 13:03:12 pm
Du har ikke spurt om tips, så her kommer de:

Hva med ett av disse som Bumerke?

(http://www.climometrics.org/hadhock.jpg)           (http://www.climometrics.org/mannljaa.jpg)

 ;D        8)

Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1April 25, 2013, 18:08:11 pm
Nordmenn er nok verdens mest tålmodige underdanige folk

fixed it for you ::)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: bøvelenApril 26, 2013, 06:54:46 am
Nok en hyggelig melding om avlyst vindmølleutbygging.
Havsul1 utenfor Sande ikke lønnsomt

(http://i1289.photobucket.com/albums/b502/bovelen/climate/Havsul1_smp_20130423_zps65468fb6.jpg) (http://s1289.photobucket.com/user/bovelen/media/climate/Havsul1_smp_20130423_zps65468fb6.jpg.html)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1April 26, 2013, 08:04:11 am
Flott. Men dette visste de ikke for årevis siden???

Spekulason mot offentlige subsidier er kriminell virksomhet spør du meg.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenMai 01, 2013, 13:27:10 pm
Fuldt stop for mølleinstallationer i USA

Vindmøllemarkedet er gået fra at være rekordhøjt i 2012 til at være nærmest ikke-eksisterende.

I årets første tre måneder blev der blot opsat sølle 1,6 megawatt.

I 2012 blev der opstillet nye møller i USA med en kapacitet på 13,1 gigawatt - eller 13.100 megawatt. Det bragte den totalt installerede vindmøllekapacitet i landet op forbi 60 gigawatt.

http://epn.dk/brancher/energi/alternativ/ECE5394135/fuldt-stop-for-moelleinstallationer-i-usa/
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: ebyeMai 02, 2013, 21:04:47 pm
Siste oppslag i Aftenposten (papir) 2. mai 2013:

Sverige bygger ny kraft - Norge betaler

(http://www.climometrics.org/13apmoil.jpg)

Her er teksten

http://www.climometrics.org/13apmoll.pdf

Dette er da veldig urettferdig? Var det ikke dette Heidi Sørensen sa i fra om?

Det kan jammen se ut som om Norge blir skikkelig lurt av søta bror.      >:(

Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BrattbakkallenMai 02, 2013, 22:31:27 pm
Ebye:
Sitat
Det kan jammen se ut som om Norge blir skikkelig lurt av søta bror.      >:(

Er det ikke heller vi som har lurt oss sjøl?
 :o

BBK

Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoMai 30, 2013, 09:10:14 am
stjakobs la ut denne linken i
"Du godeste, noe har virkelig skjedd med MSM!" (http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,594.msg29041.html#msg29041). Det handler om vindmøller, og derfor legger jeg den ut også her:

(http://stjakobs.dyndns.org/klima/AN_30_05_13.jpg)
http://stjakobs.dyndns.org/klima/AN_30_05_13.jpg

I innlegget står blant annet:

Sitat
Nord-Trøndelag energiverk (NTE) har satset stort, og brent av 700 mill kr for energiverkets kunder og eiere på en vindturbinpark på Hundhammerfjellet i NT. Vindturbinparken sto ferdig i 2008. Nå er den nedskrevet til 0, siste nedskriving var på 191 mill kr.

En av vindturbinene var satt opp i 2003, og ble tatt ned i 2012, årlig tap 3 mill kr i tillegg til 3 mill for å ta den ned. Fjerning av søppelet blir heller ikke billig.

Av de 17 turbinene installert er kun 10 fremdeles i drift ifølge NRK. Hvor mye energi (les: CO2) er sluppet ut i atmosfæren via prosjektet?

Selv ville jeg også likt å vite prisen på hver produserte kWh når "vindturbineventyret" endelig er over. Til syvende og sist er det jo vi forbrukerne som betaler for disse "eventyrene". Har vi noen grunn til å stole på at våre politikere viser særlig mer sunt vett på andre områder i samfunnet?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BebbenJuni 03, 2013, 23:57:37 pm
Sognekraft vil ut av vind (http://www.nrk.no/sognogfjordane/sognekraft-vil-ut-av-vindkraft-1.11058842):

Sitat
Sognekraft vil ikkje satse vidare på vind, og vil kvitte seg med eigarposten i Vestavind Kraft.

Sunnfjord Energi vil derimot satse videre, ifølge styreleiar Harry Mowatt(!), men

Sitat
Men også han vedgår at vindkraft ikkje er blitt det dei hadde tenkt.

Ser ut som vind ikke er like mye i vinden etter hvert. De har vel ikke klart å presse strømprisene høyt nok. /sarc off.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1Juni 04, 2013, 08:19:43 am
De hadde sett for seg en vind-vinn-situasjon, men virkeligheten stakk innom.  :P
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: stjakobsJuni 04, 2013, 10:15:12 am
Dagens AN:

http://stjakobs.dyndns.org/klima/AN_04_06_13.jpg (http://stjakobs.dyndns.org/klima/AN_04_06_13.jpg)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkJuni 04, 2013, 13:38:25 pm
Dagens AN:

http://stjakobs.dyndns.org/klima/AN_04_06_13.jpg (http://stjakobs.dyndns.org/klima/AN_04_06_13.jpg)

Når jeg leser det som står i det avisinnlegget, blir jeg minnet på et viktig spørsmål. Har politikerne fått med seg at de skal representere folket, ikke Agenda 21 og eventuelt heldige grunneiere?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1Juni 04, 2013, 15:50:36 pm
Når jeg leser det som står i det avisinnlegget, blir jeg minnet på et viktig spørsmål. Har politikerne fått med seg at de skal representere folket, ikke Agenda 21 og eventuelt heldige grunneiere?

Det kan jo hende de har, men siden de faktisk ikke lengre representerer folket, så betyr det ikke noe.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkJuni 04, 2013, 16:18:01 pm
Når jeg leser det som står i det avisinnlegget, blir jeg minnet på et viktig spørsmål. Har politikerne fått med seg at de skal representere folket, ikke Agenda 21 og eventuelt heldige grunneiere?

Det kan jo hende de har, men siden de faktisk ikke lengre representerer folket, så betyr det ikke noe.

Democracy must be something more than two wolves and a sheep voting on what to have for dinner.
James Bovard
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1Juni 04, 2013, 20:00:32 pm
Når jeg leser det som står i det avisinnlegget, blir jeg minnet på et viktig spørsmål. Har politikerne fått med seg at de skal representere folket, ikke Agenda 21 og eventuelt heldige grunneiere?

Det kan jo hende de har, men siden de faktisk ikke lengre representerer folket, så betyr det ikke noe.

Democracy must be something more than two wolves and a sheep voting on what to have for dinner.
James Bovard

Demokratiets fravær begynner å gå opp for folk (kanskje), les kommentarene til
Skal bruke milliarder på OL – nektes å se bestillingen (http://www.nrk.no/sport/politikerne-far-ikke-se-ol-dokument-1.11062289)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1Juni 05, 2013, 19:16:34 pm
    
Greek wind energy market may post lowest growth since 2004 (http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite2_1_05/06/2013_502788)

Sitat
Greece may post the lowest increase in wind-powered electricity capacity since 2004 this year as companies cut investments amid restrictive government policies, the Hellenic Wind Energy Association said.

Installed capacity rose by 45.05 megawatts in the first five months of the year to 1,793.4 megawatts, putting it on track for the lowest growth rate since 2004, the Athens-based association said today in an e-mailed statement. Capacity grew 7 percent in all of 2012 and by 24 percent in the previous year, the association said in January.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: stjakobsJuni 07, 2013, 12:50:26 pm
Dagens vindmøllenyhet fra en plass i Bodø der det ferdes mye havørn og en del hubro:

http://stjakobs.dyndns.org/klima/AN_07_06_13c.jpg (http://stjakobs.dyndns.org/klima/AN_07_06_13c.jpg)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: stjakobsJuni 08, 2013, 08:20:09 am
Dagens Avisa Nordland om vindmøller - 2 artikler:

http://stjakobs.dyndns.org/klima/AN_08_06_13.jpg (http://stjakobs.dyndns.org/klima/AN_08_06_13.jpg)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1Juni 08, 2013, 09:24:59 am
Dagens Avisa Nordland om vindmøller - 2 artikler:

http://stjakobs.dyndns.org/klima/AN_08_06_13.jpg (http://stjakobs.dyndns.org/klima/AN_08_06_13.jpg)

Honnør til Avisa Nordland, samt artikkelforfatterne! Dette er den debatten vi skulle hatt overalt i MSM.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1Juni 08, 2013, 09:42:51 am
De dyreste fugledreperne er de som står offshore

Sitat
Offshore Wind: The Enormously Expensive Energy Alternative (http://wattsupwiththat.com/2013/06/07/offshore-wind-the-enormously-expensive-energy-alternative/)
Unfortunately, offshore wind is enormously expensive. The US Department of Energy (DOE) estimates the levelized cost of wind-generated electricity at more than double the cost of coal-fired electricity and more than three times the cost of power from natural gas. For example, the proposed Cape Wind project off the coast of southeast Massachusetts will initially deliver electricity at 18.7 cents per kilowatt-hour with a built-in increase of 3.5 percent per year over a fifteen-year contract. This is more than triple the wholesale cost of electricity in New England.

Offshore wind is only possible because of generous subsidies, tax breaks, and mandates from government. Today, 38 states offer property tax incentives, 28 states offer sales tax incentives, and 24 states offer tax credits for renewable energy sources. Twenty-nine states have Renewable Portfolio Standards laws requiring utilities to buy an increasing share of electricity from renewable sources, including all ten states in the Offshore Wind Energy Consortium.

[...]

Underlying the push for offshore wind is the ideology of Climatism, the belief that man-made greenhouse gases are destroying Earth’s climate. But anyone who believes that building offshore wind turbines will stop the oceans from rising, make the hurricanes less severe, and save polar bears needs to reconsider. Suppose we invest in cost-effective electricity sources, rather than offshore wind?


Kommentatoren Ian W (http://wattsupwiththat.com/2013/06/07/offshore-wind-the-enormously-expensive-energy-alternative/#comment-1330140) treffer spikeren på hodet ang. hva dette egentlig dreier seg om

Sitat
Ian W says:   
June 8, 2013 at 12:37 am    (http://wattsupwiththat.com/2013/06/07/offshore-wind-the-enormously-expensive-energy-alternative/#comment-1330140)

These are not ‘Energy Alternatives’ they are subsidy farms. You can tell subsidy farms as they are usually marked by windmills. When the subsidies are farmed out, the subsidy farming company moves on or declares ‘bankruptcy’ and the windmills are left to corrode. The subsidy farmers then move on to another subsidy rich area and begin subsidy farming again. Google: Abandoned windmills (https://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=Abandoned+windmills&ie=utf-8&oe=utf-8)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BebbenJuni 08, 2013, 09:57:08 am
Jeg likte denne:

Sitat
Det kalles "grønt sertifikat" og betyr at selskapene får grønt lys til å ha sugerør i lommeboka di.


- Tiltredes.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenJuni 16, 2013, 07:21:30 am
True cost of Britain's wind farm industry revealed

A new analysis of government and industry figures shows that wind turbine owners received £1.2billion in the form of a consumer subsidy, paid by a supplement on electricity bills last year. They employed 12,000 people, to produce an effective £100,000 subsidy on each job.

http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/windpower/10122850/True-cost-of-Britains-wind-farm-industry-revealed.html
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1Juni 25, 2013, 05:38:52 am
Som om dette var noe vi ikke visste :

Sitat
Nå satser mafiaen på miljøet (http://www.dagbladet.no/2013/06/24/nyheter/utenriks/mafia/europol/cosa_nostra/27868354/)

Italiensk mafia skal, ifølge Europol, ha vist en spesiell interesse for det «alternative eller grønne» energimarkedet, som for eksempel investeringer i vindkraftparker. Å investere «grønt» innenfor EU gir generøse tillatelser og skattefordeler, men bortsett fra og effektivt utnytte miljøvennlige insentiver for deres egen økonomiske gevinst, får de også en ypperlig arena for å hvitvaske utbyttet fra kriminelle handlinger via lovlig virksomhet.

Ingen grunn til å begrense det til kun den italienske mafiaen...?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoJuni 25, 2013, 10:28:28 am
Sitat
Ingen grunn til å begrense det til kun den italienske mafiaen...?

Store familier har vel alltid hatt en tendens til å beskytte sine egne interessert, om nødvendig med vold og rå makt. Forskjellen er at noen er akseptert i samfunnet og man nevner dem helst ikke, mens andre, som den italeinske, ikke helt har klart å få alle øvrigheter i lomma, og derfor ikke er beskyttet av egne lover ;)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenJuni 25, 2013, 22:31:45 pm
The left’s “green growth” myth

Tony Blair’s billet-doux as premier to Britain’s energy consumers was committing the UK to deriving 15 per cent of its total energy from renewables by 2020. In its characteristic lack of attention to detail, the announcement was vintage Blair. The rest of his government thought Blair was going to agree to commit to 15 per cent of electricity from renewables, not of its total energy use – including transport and heating – a goal they reckoned totally unrealistic.

But beyond its immediate policy implications, Blair’s decision is emblematic of the modern left. To borrow from the French philosopher Pascal Bruckner, author of The Fanaticism Of The Apocalypse, in adopting environmentalism, the left abandoned its ideals. Renewables, particularly wind and solar, contribute very little to cutting greenhouse gas emissions. They are hugely inefficient, requiring back up from fossil fuel or nuclear power stations

http://www.prospectmagazine.co.uk/blog/renewable-energy-socialism-rupert-darwall-age-of-global-warming/#.Ucn40CA4XMy
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenJuli 01, 2013, 20:56:05 pm
Rare bird last seen in Britain 22 years ago reappears - only to be killed by wind turbine in front of a horrified crowd of birdwatchers

The white-throated needletail is usually only seen in Asia and Australasia
Forty birdwatchers dashed to the Hebrides to catch a glimpse of this one
But as they watched it was knocked 'stone dead' after impact with turbine

 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2350267/Rare-bird-white-throated-needletail-killed-wind-turbine-crowd-twitchers.html#ixzz2Xodj6wS1
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenJuli 03, 2013, 19:55:33 pm
14,000 Abandoned Wind Turbines in the USA (Pioneer)

The US has had wind farms since 1981, what the left and the green movement don't want to talk about regarding windmills is (as usual) the truth. The truth is: windmills, like solar panels, break down. And like solar panels, windmills produce less energy before they break down than the energy it took to make them. That's the part liberals forget: making windmills and solar panels takes energy, energy from coal, oil, and diesel, energy that extracts and refines raw materials, energy that transports those materials to where they will be re-shaped into finished goods, energy to manufacture those goods. More energy than those finished windmills and solar panels will ever produce.

http://knoxville.craigslist.org/pol/3746100243.html
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkJuli 04, 2013, 01:11:49 am
The truth is: windmills, like solar panels, break down. And like solar panels, windmills produce less energy before they break down than the energy it took to make them.

Den tvangssubsidieringen politikerne har påført mennesker for å støtte en industri som ikke er bærekraftig på noen måter er ren svindel.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenJuli 05, 2013, 21:52:48 pm
Mafia launders dirty money in clean energy - Europol

The Italian mafia is ramping up investment in wind farms to launder money and benefit from EU subsidies.

Europol reports winds farms, and renewable energy in general, are the most popular target for laundering money, after analysing the financial activities of Italy's four mafia groups.

http://rt.com/business/italy-mafia-launder-money-renewables-703/
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoJuli 12, 2013, 11:34:28 am
Myndigheter har kjent til skadevirkningene fra vindturbiner helt siden en studie ble gjort på 1980-tallet.

Nyheten ble lansert i en australsk avis, The Australian, 9. juli i år, Wind turbine dangers known since 87 (http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/health/turbine-dangers-known-since-87/story-fn59nokw-1226676190761).

Dessverre må man betale for å lese hele artikkelen. Noen har imidlertid tatt en kopi av noe av teksten, og de har også en link til selve forskningsrapporten, som kan lastes ned gratis.

A bombshell from Australia
Governments, scientists, and the wind industry knew! (http://www.epaw.org/documents.php?lang=en&article=ns56)
They have been covering up for 25 years

Det er en rapport på over 200 sider.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkJuli 12, 2013, 15:31:01 pm
Myndigheter har kjent til skadevirkningene fra vindturbiner helt siden en studie ble gjort på 1980-tallet.

Nyheten ble lansert i en australsk avis, The Australian, 9. juli i år, Wind turbine dangers known since 87 (http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/health/turbine-dangers-known-since-87/story-fn59nokw-1226676190761).

Dessverre må man betale for å lese hele artikkelen. Noen har imidlertid tatt en kopi av noe av teksten, og de har også en link til selve forskningsrapporten, som kan lastes ned gratis.

A bombshell from Australia
Governments, scientists, and the wind industry knew! (http://www.epaw.org/documents.php?lang=en&article=ns56)
They have been covering up for 25 years

Det er en rapport på over 200 sider.

Det er vanskelig å forstå annet enn at dette avdekker en kriminell, bevisst handling begått av myndighetene. Konspirasjonene avsløres en for en. Problemet er bare at ingen samfunnsledere lenger blir stilt til ansvar for sine lovbrudd, og således gjelder lover som skal sørge for avskrekking gjennom straff kun for vanlige mennesker, ikke for lederne. Derfor har vi bare sett begynnelsen av avsløringene. En liten cm av den nederste kransekakeringen.

Hvorfor ikke gå rett til toppringen?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenJuli 29, 2013, 20:20:30 pm
En forskergruppe fra det hollandske universitet TU Delft har fundet en alternativ måde at producere energi på ved hjælp af vindkraft.

De har sat en stor drage op, som producerer energi ved at flyve op og trække en generator på landjorden.

»Med et 25 m2 stort sejl kan vi producere nok energi til at forsyne 40 husholdninger med mindre miljømæssig påvirkning end en konventionel vindmølle og med færre omkostninger.

http://ing.dk/artikel/hollaendere-hoester-vindenergi-med-drager-160546
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: klioddAugust 01, 2013, 10:38:15 am
Hørte nettopp på radioen vdr. fugler og død grunnet mennesker. Det var gjort en studie i på fugledød i USA og Canada, her er tallene.

Antall døde fugler og årsak:
10 000 kræsjer med fly
2 000 000 drepes av mennesker, jakt ogl.
50 000 000 kræsjer med kommunikasjonstårn
72 000 000 dør grunnet jordbruk, sprøytemidler, reir i åkre ogl.
1 000 000 000 kræsjer i bygninger
3 700 000 000 drepes av katter
400 000 kræsjer og dør i møte med vindmøller

Jeg klarte ikke å finne studien på nettet, men her er en annen lignende studie http://www.carbonbrief.org/blog/2013/04/wind-farms-and-birds (http://www.carbonbrief.org/blog/2013/04/wind-farms-and-birds).

Min konklusjon er at man må se på bevisene før man dømmer vindturbiner. Og igjen så er jo de 400 000 døde fuglene, unødvendige, men det er også de andre milliardene forårsaket av andre grunner.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: bøvelenAugust 01, 2013, 11:22:07 am
Hei kliodd, ser at dette er ditt første innlegg, velkommen
Det er sikkert riktig at det ikke er vindmøller som er den største trusselen mot fugler., og det er vel heller ikke hovedinnvendingen mot vindmøller, selv om noen benytter også dette som et stort poeng!
Det som er bekymringsfullt mht fugler og vindmøller, er vel at vindmøllene på f eks Smøla, tar livet av ørner, som er utrydningstruet.
Oversikten her nevner jo ikke hvilke arter som er berørt?
dette blir bare min synsing, jeg er verken ornitolog eller kjenner til dette speielt
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkAugust 01, 2013, 12:02:54 pm
Min konklusjon er at man må se på bevisene før man dømmer vindturbiner.

Hvilke "beviser" er det som er oversett? Vindkraft, rent bortsett fra alt annet som ikke er bærekraftig med slik produksjon, har svært negative ringvirkninger for naturen også på andre måter.

Vindkraften er svært ustabil, og for å sikre seg i forbindelse med bestilling/leveranse av el-kraft må kraftselskapene sørge for backup. Eneste måten å gjøre det på så lenge det pr. nåværende teknologi er umulig å lagre tidligere produsert kraft, er å sørge for nok vann i kraftmagasiner.

Dette dreier seg om effektkjøring, og det dreier seg om naturødeleggelse og forringing av natur over enorme områder. Det får konsekvenser for reguleringsdammer oppstrøms vannmagasinet. Det fører til tørrlegging/nedsenket vannivå nedstrøms reguleringsdammene i oppdemmingsperioden. Det fører til utarming/utrydding av akvatiske insekter, som igjen fører til drastiske konsekvenser for fiskebestandene i det regulerte vassdraget. Likeledes fører det til en dramatisk nedgang i næring for fuglelivet, som igjen fører til mislykket/redusert forplantning. En reduksjon i akvatiske insekter fører også til en reduksjon i næringstilgang for rovfugler, smågnagere, pattedyr som lever av smågnagere osv.

Beviset vi har er mer enn solid. En ytterligere forringelse av naturen i et land som allerede produserer nok fornybar energi (vannkraft) til å dekke etterspørselen til hele befolkningen, kun økonomisk muliggjort gjennom subsidier gjennom avgifter og prisforhøyelse, noe som i første rekke går ut over mennesker med svak økonomi. Rasering av natur for å gjøre noen få aksjeeiere og grunneiere rike/rikere.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkAugust 01, 2013, 16:11:36 pm
kliodd lenket til http://www.carbonbrief.org

Dette er en ren økonomisk-aksjonistisk alarmistside fylt opp av økonomiske interessenter og politiske lobbyister. Jeg har tittet gjennom noe av det de tilbyr, og har sjelden eller aldri sett ei nettside mer antivitenskapelig enn denne. Nivået ligger så lavt at de bruker tid og ressurser på å forsøke drite ut "fornektere" som sier at verden ikke har blitt varmere de siste 16 år. Da jeg leste deres henvisning til AP lo jeg så jeg fikk kaffe i nesa.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenAugust 05, 2013, 13:49:24 pm
Geniale politiker har besluttet at diesel drevet back-up system til vindmøller er løsningen.

We could soon be paying billions for this wind back-up

The National Grid's latest plan is taking off into the weirdest scheme yet, thanks to our politicians’ obsession with wind turbines

http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/10220083/We-could-soon-be-paying-billions-for-this-wind-back-up.html#disqus_thread
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Ewer Gladblakk.August 05, 2013, 14:35:18 pm
Sitat
Geniale politiker har besluttet at diesel drevet back-up system til vindmøller er løsningen.
"Dieseldrevne" vindmøller som bryter sammen ann mass......ja det er nok løsningen. :)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoAugust 05, 2013, 15:03:30 pm
Geniale politiker har besluttet at diesel drevet back-up system til vindmøller er løsningen.

We could soon be paying billions for this wind back-up

The National Grid's latest plan is taking off into the weirdest scheme yet, thanks to our politicians’ obsession with wind turbines

http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/10220083/We-could-soon-be-paying-billions-for-this-wind-back-up.html#disqus_thread

Den grønne galskap har INGEN grenser! Men hvordan i all verden skal folk kunne beskytte seg mot galskapen?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Ewer Gladblakk.August 05, 2013, 16:12:31 pm
Sitat
Den grønne galskap har INGEN grenser! Men hvordan i all verden skal folk kunne beskytte seg mot galskapen?
Det nytter tydeligvis ikke med fornuft, og mer galskap blir tydeligvis fånyttes det også....
Kansje vi bare skal satse på at sola slukner mye tidligere enn anntatt, og at det finnes et videre religiløst liv i resten av himmelen...?
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1August 05, 2013, 21:44:36 pm
Geniale politiker har besluttet at diesel drevet back-up system til vindmøller er løsningen.

Stemmer det. Det har vært skrevet mye om dette på http://EUreferendum.com i den senere tid.

--
"The difference between genius and stupidity is genius has its limits"
- Albert Einstein
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenAugust 15, 2013, 09:18:36 am
Germans grow skeptical over shift to renewables

Wind does not have a high-enough energy density, he added, which would make it necessary to build a huge number of wind farms to cover Germany's rising or at least stable energy needs in future.

Moreover, the costs of secondary effects such as greater land use and falling property prices near wind farms has not yet been calculated.

http://www.dw.de/germans-grow-skeptical-over-shift-to-renewables/a-17013961
Tittel: Sv: Det er bare trist!
Skrevet av: JostemikkAugust 27, 2013, 16:50:27 pm
Trenberth på VGD (http://vgd.no/samfunn/miljoe-og-klima/tema/1774260/tittel/rasering-av-norsk-natur) beskriver galskapen om vindmølleutbyggingen på Trøndlagskysten godkjent av Borten Moe.

Sitat
Fin gjeng de rødgrønne. De er nok langt mere røde enn grønne.

Nå herper de til trøndersk natur så det holder (http://www.fosna-folket.no/nyheter/article8168979.ece)

Alt i klimaets navn selvfølgelig. Som kjent er jo den hypotetiske "klima effekten" lik null, kostnadene enorme, lite energi tilbake og det hele krever enorme subsidier.

Store unike uberørte naturområder går tapt, til liten nytte.

Det er bare trist!

Jeg antar naturraseringen i Norge fikk fritt spillerom den dagen naturvernbegrepet avgikk ved døden i og med lanseringen av det tomme begrepet miljø av Gro Harlem Brundtland og hennes Agenda 21. Den største trusselen mot vår livsnødvendige natur kommer nå fra mennesker som påstår de skal redde miljøet. Dessverre vil denne svindelen tiltrekke seg en del stemmer ved høstens Stortingsvalg fordi folk rett og slett har blitt villedet gjennom begrepsforvirring i regi de totalitæres Newspeak (http://en.wikipedia.org/wiki/Newspeak).
Tittel: Snipp, Snapp, Snute for Smøla Vindmøllepark ? ?
Skrevet av: affenAugust 30, 2013, 14:48:15 pm
E24.no skriver i dag:

Norges første vindpark, Smøla i Møre- og Romsdal, kan bli nedlagt fra 2025.
"– Hovedtrekket er at Statkraft er avhengig av elsertifikater for å gjennomføre en repowering (fornying, red. anm.) av Smøla. Denne støtteordningen går ut i 2020. Hvis fornyingen skjer etter 2020, ser det ikke ut til å gå økonomisk rundt for vindparken. I så fall blir det rett og slett en nedleggelse av Smøla, sier direktør i prosjektutvikling, Knut Andreas Molstad, i SAE Vind (Statkraft Agder Energi Vind DA) til Teknisk Ukeblad."

Der ser vi det tydelig igjen:  Så lenge subsidiene strømmer inn i kassa, snurrer vindmøllene, men når det er slutt på subsidier, slutter møllene å fungere.

http://e24.no/energi/smoela-vindpark-kan-bli-nedlagt/21384199

Tittel: Sv: Snipp, Snapp, Snute for Smøla Vindmøllepark ? ?
Skrevet av: Amatør1August 30, 2013, 16:01:07 pm
Der ser vi det tydelig igjen:  Så lenge subsidiene strømmer inn i kassa, snurrer vindmøllene, men når det er slutt på subsidier, slutter møllene å fungere.
http://e24.no/energi/smoela-vindpark-kan-bli-nedlagt/21384199

Når pengene i kisten klinger, straks sjelen ut av skjærsilden springer (http://fuv.hivolda.no/prosjekt/arildjohansen/Full4.htm)

Den tidligere straffedømte embetsmannen Tetzel - som av en eller annen grunn slapp å sone straffen - ble utnevnt til å lede avlatshandelen i Tyskland. Han skulle ivareta pavens samvittighetsløse business med synd og tilgivelse.

Folk var uvitende og overtroiske, og de var et lett bytte for den frekke og samvittighetsløse Tetzel. Han kom med de mest skrikende usannheter og fortalte de vidunderligste historier om hva avlatsbrevene kunne gjøre for dem.

Hadde folk hatt Bibelen, kunne de lett ha avslørt svindelen. Men all lesing fra Bibelen foregikk på latin, og kirken var best tjent med at folk ikke hadde Bibelen. Folks uvitenhet ga kirkens ledere makt og rikdom.

Når Tetzel nærmet seg en by, kom først et sendebud til byen og ropte ut: "Guds og den hellige faders nåde er ved deres porter." Og folk strømmet til som om det var Gud selv som kom.

Tetzel gikk opp på prekestolen i kirken og lovpriste avlaten som Guds kostelige gave. Han erklærte at i kraft av hans avlatsbrev ville alle de syndene som kjøperen sener måtte ønske å begå, bli tilgitt. Det var ikke engang nødvendig å angre sin synd.

Han utnyttet også kirkens lære om at de døde pines i skjærsilden. Han sa at avlaten endatil kunne frelse de døde.


Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoAugust 30, 2013, 17:32:44 pm
Det er så lett å lure troskyldige sjeler! Det er like lett i våre dager, selv om folk har tilgang til mer kunnskap enn noen sinne.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: JostemikkAugust 30, 2013, 17:40:16 pm
Det er så lett å lure troskyldige sjeler! Det er like lett i våre dager, selv om folk har tilgang til mer kunnskap enn noen sinne.

Som jeg har observert gang etter gang i flere år, så hjelper det ikke noe som helst at tilgangen til kunnskap har eksplodert i og med Internett. Det breker, plinger og plonger like forbasket.

http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=10134737

Sitat
Hvor er Tyrkia, Kypros, Hellas og Frankrike? Èn av tre voksne briter kan ikke peke ut ferielandet de har vært i på kartet.

...

Selv deres eget naboland, Irland, hadde mange av britene problemer med å plassere (24 prosent). De fleste pekte på Spania i stedet.

Det er slutt. Det er over. Dette føyer seg inn i tilsvarende undersøkelser, som for eksempel at innbyggerne i USA ikke vet hvilke land som grenser til dem verken i nord eller sør. Selv texanerne hadde ikke hørt om Mexico.

Jeg vil på det sterkeste fraråde folk å ta flere vaksiner, eller benytte tannkrem med fluor. Fy flate så enkelt spill psykopatene på toppen har.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenSeptember 07, 2013, 10:38:15 am
Mainstream German Media Lashes Out at Energiewende

Germany’s green energy revolution—it’s energiewende—has been a disaster. The solar panels and wind turbines meant to replace the nuclear reactors and fossil fuels the country previously relied on have come at a premium, and these costs have been passed on to consumers. Both industries and households are struggling under the yoke of high electricity prices, and there’s no end in sight.

http://blogs.the-american-interest.com/wrm/2013/09/05/mainstream-german-media-lashes-out-at-energiewende/
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: BorisASeptember 07, 2013, 11:32:14 am
Mainstream German Media Lashes Out at Energiewende

Germany’s green energy revolution—it’s energiewende—has been a disaster. The solar panels and wind turbines meant to replace the nuclear reactors and fossil fuels the country previously relied on have come at a premium, and these costs have been passed on to consumers. Both industries and households are struggling under the yoke of high electricity prices, and there’s no end in sight.

http://blogs.the-american-interest.com/wrm/2013/09/05/mainstream-german-media-lashes-out-at-energiewende/
Ganske påfallende at Tyskland stadig vekk blir trukket fram som et lysende eksempel på vellykket omstilling til grønn og fornybar energi av de norske miljøpolitikerne og miljøorganisasjoner.
De viser en rørende og naiv tiltro til grønn teknologi.

I gårsdagens partilederdebatt var så og si alle partilederne i klimatåka, og særlig Venstre, SV og De grønne skrøt fælt av Tysklands suksessfulle overgang til grønn energi. Uten å møte kritiske spørsmål fra programlederne.
Men vi vet jo fra før at kritiske tenkning om dette spørsmålet er totalt fraværende blant norske programledere og journalister.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1September 07, 2013, 12:03:08 pm
Mainstream German Media Lashes Out at Energiewende

Germany’s green energy revolution—it’s energiewende—has been a disaster. The solar panels and wind turbines meant to replace the nuclear reactors and fossil fuels the country previously relied on have come at a premium, and these costs have been passed on to consumers. Both industries and households are struggling under the yoke of high electricity prices, and there’s no end in sight.

http://blogs.the-american-interest.com/wrm/2013/09/05/mainstream-german-media-lashes-out-at-energiewende/
Ganske påfallende at Tyskland stadig vekk blir trukket fram som et lysende eksempel på vellykket omstilling til grønn og fornybar energi av de norske miljøpolitikerne og miljøorganisasjoner.
De viser en rørende og naiv tiltro til grønn teknologi.

I gårsdagens partilederdebatt var så og si alle partilederne i klimatåka, og særlig Venstre, SV og De grønne skrøt fælt av Tysklands suksessfulle overgang til grønn energi. Uten å møte kritiske spørsmål fra programlederne.
Men vi vet jo fra før at kritiske tenkning om dette spørsmålet er totalt fraværende blant norske programledere og journalister.

Spørsmålet er om det er noe mer enn manglende kritisk tenkning. naiv er det neppe mulig å være.
Tittel: Sv: Vindkraft er bare sååå bærekraftig...
Skrevet av: JostemikkSeptember 27, 2013, 01:06:35 am
Les Paul Homewoods kritiske stykke om en mesterbyråkrats stadige forsøk på å bløffe sitt lands befolkning i Miliband Wants To Freeze Energy Prices While Putting Them Up 33%. (http://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2013/09/26/miliband-wants-to-freeze-energy-prices-while-putting-them-up-33/Notalotofpeopleknowthat -)

(http://savevestas.files.wordpress.com/2009/10/ed_miliband-sw-1.jpg?w=300&h=249)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenSeptember 27, 2013, 10:11:43 am
Calif. wind farm may be granted permit to kill eagles in exchange for bird protections[/size]

A 3,500-acre wind farm in in northern California may become the first renewable energy project in the US to be issued a permit to kill eagles under a proposal by the US Fish and Wildlife Service. The plan would allow the Shiloh IV Wind Project’s 50 wind turbines to kill up to five golden eagles over a five-year period in exchange for taking measures to protect large birds, including retrofitting power poles to avoid electrocutions. "The bottom line is a permit will help preserve eagles," said Scott Flaherty, the deputy assistant regional director of external affairs for the Fish and Wildlife Service. The report will now go through a 45-day public comment period.

http://rt.com/news/line/2013-09-27/#51223
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoOktober 27, 2013, 11:37:51 am
Et nytt nettverk som jobber med informasjon om og imot vindmøller har sett dagens lys:

La Naturen Leve (http://lanaturenleve.no/)

Deres leder, Vidar Lindefjeld, har i dag et innlegg i Dagsavisen Nye meninger:

Han har jo ikke noenting på seg (http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread287130/#post_287130)

(Dersom du ikke har besøkt "Nye meninger" tidligere i dag, kan det være greit å klikke på linken to ganger. Jeg vet at flere enn jeg har problemer med å komme til rette diskusjon første gang man i løpet av dagen besøker Nye meninger.)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenOktober 31, 2013, 13:23:55 pm
Vestas-mølle i flammer: To unge dræbt

Holland: To unge mænd har mistet livet i en vindmølleulykke

Brancheforeningen Vindmølleindustrien ønsker ikke at kommentere på dødsfaldet, og Vestas ønsker ikke at oplyse, hvor ofte deres vindmøller er involveret i ulykker.
 
De ønsker heller ikke at oplyse, hvor ofte der går ild i dem. Forklaringen lyder, at brande i vindmøller kategoriseres meget forskelligt, da der kan være tale om både større og mindre brande, og at det derfor ikke giver mening at sætte tal på antallet af brande

http://ekstrabladet.dk/112/article2135444.ece
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: seotoNovember 01, 2013, 19:27:11 pm
Det er nok ikke bare fugler som blir drept av vindmøller Se Spirens innlegg ovenfor.
Dessuten får veldig mange mennesker sine liv ødelagt av disse "grønne" påfunnene.

Natural News:

Wind turbines making people sick with mysterious illnesses (http://www.naturalnews.com/042735_wind_turbines_mysterious_illnesses_low_frequency_sound.html#ixzz2jQ2leYlY)

ABC News:

'Wind Turbine Syndrome' Blamed for Mysterious Symptoms in Cape Cod Town (http://abcnews.go.com/Health/wind-turbine-syndrome-blamed-mysterious-symptoms-cape-cod/story?id=20591168)

Sue Hobart, a bridal florist from Massachusetts, couldn't understand why she suddenly developed headaches, ringing in her ears, insomnia and dizziness to the point of falling "flat on my face" in the driveway.


Wind Turbine Syndrome (http://www.windturbinesyndrome.com/wind-turbine-syndrome/)
A Report on a Natural Experiment
a book by Nina Pierpont
 
Wind energy is a multi-billion dollar a year industry. It’s billed as “clean, green, renewable.”  In this engagingly written, peer-reviewed report by a Johns Hopkins University School of Medicine-trained M.D. and Princeton (Population Biology) Ph.D., we discover wind energy’s dirty little secret.

Many people living within 2 km (1.25 miles) of these spinning giants get sick. So sick that they often abandon (as in, lock the door and leave) their homes. Nobody wants to buy their acoustically toxic homes. The “lucky ones” get quietly bought out by the wind developers—who steadfastly refuse to acknowledge that Wind Turbine Syndrome exists. (And yet the wind developers thoughtfully include a confidentiality clause in the sales agreement, forbidding their victim from discussing the matter further.)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: stjakobsDesember 06, 2013, 00:32:56 am
Dessverre skjer dette: http://www.an.no/nyheter/article7026425.ece (http://www.an.no/nyheter/article7026425.ece)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenDesember 07, 2013, 15:48:09 pm
Samtlige havmølleparker koblet ud af stormen på samme tid

Danmark: Usædvanlig landsdækkende storm fik samtlige havmølleparker og en lang række landmøller til at stoppe produktionen. Her til formiddag blæser det stadig for meget til fire af fem havmølleparker.

I stedet fik Danmark strøm fra de termiske værker og fra Norge, Sverige og Tyskland, som havde overskud af vindkraft fra landmøllerne længere mod syd.

http://ing.dk/artikel/samtlige-havmoelleparker-koblet-ud-af-stormen-paa-samme-tid-164828
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenDesember 08, 2013, 14:50:07 pm
Wind turbines policy is all at sea

Sitat
The wear and tear on offshore wind farms means that within a decade we will have to pay tens of billions of pounds to replace them
 
It has long been obvious that by far the most delusional element in the Government’s shambles of an energy policy is how it subordinates all else to an obsession with building thousands of hopelessly inefficient and absurdly oversubsidised windmills. This is now only made worse by George Osborne’s bid to appease his backbenchers by transferring a fraction of the 100 per cent subsidy paid to those increasingly unpopular onshore wind farms to the giant offshore wind farms, which already receive a 200 per cent subsidy, making such electricity as they produce six times more expensive than that we get from coal.
 
It is now a year, however, since a report for the Renewable Energy Foundation by Prof Gordon Hughes, a former senior energy adviser to the World Bank, dropped what should have been a further huge bombshell into the energy debate.

http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/windpower/10500929/Wind-turbines-policy-is-all-at-sea.html
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: stjakobsDesember 11, 2013, 20:04:02 pm
Avisa Nordland 11.12.2013, vindmølleparken i Helligvær: http://stjakobs.dyndns.org/klima/AN_11_12_13.jpg (http://stjakobs.dyndns.org/klima/AN_11_12_13.jpg)
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: Amatør1Desember 13, 2013, 21:31:56 pm
Vindmølle-galskapen er avtakende utenfor Norge:

Sitat
Plans for £5.4bn Argyll Array offshore wind farm near Tiree dropped (http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-business-25364699)
13 December 2013

Plans for a £5.4bn offshore wind farm off the coast of Tiree in the Inner Hebrides have been dropped.

Scottish Power Renewables (SPR) announced it would not proceed with the Argyll Array scheme following technical and environmental site studies.

It would have had up to 300 turbines and a capacity of up to 1800MW, enough to power one million homes.
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenJanuar 04, 2014, 22:42:30 pm
Europe wants to block UK wind farm subsidies

European climate action commissioners say state aid for renewable technologies should be phased out by the end of the decade

Sitat
The European Commission is to order Britain to end wind farm subsidies.

Officials have told ministers that the current level of state support for renewable energy sources must be phased out by the end of the decade.

Taxpayer support for solar energy must also be cut, the commission will say.

The commission, which oversees the European single market, is preparing to argue that the onshore wind and solar power industries are “mature” and should be allowed to operate without support from taxpayers. Under the single market rules, European Union governments are forbidden from providing long-term “state aid” to domestic industries that can function without support.

A Government source said European officials have privately warned ministers that they must reduce public support for onshore wind and solar generators.

http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/renewableenergy/10548157/Europe-wants-to-block-UK-wind-farm-subsidies.html
Tittel: Sv: Vindmøller = fugldrap
Skrevet av: SpirenMars 13, 2014, 12:56:18 pm
Warning over wind turbine syndrome

One of the most senior doctors in the Department of Health has warned the Department of the Environment that people at risk of the controversial wind turbine syndrome should be treated “appropriately and sensitively as these symptoms can be debilitating”.

http://www.irishexaminer.com/ireland/warning-over-wind-turbine-syndrome-260636.html