Klimaforskning

Diskusjonsforum => Naturlige klimavariasjoner => Emne startet av: Jostemikk på Mai 15, 2012, 01:02:01 am

Tittel: Arctic Oscillation
Skrevet av: JostemikkMai 15, 2012, 01:02:01 am
Da starter jeg en tråd om Arctic Oscillation, eller Den arktiske oscillasjon, heretter AO.

Dataene brukt i dette innlegget er lastet ned fra NOAA.GOV (http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/ao_index.html) for AO-data, og eKlima.no (http://sharki.oslo.dnmi.no/portal/page?_pageid=73,39035,73_39049&_dad=portal&_schema=PORTAL) for temperturdata Blindern.

Siden det først og fremst er vintrene som fører med seg klima-/temperaturforandringer ved sine variasjoner, har jeg i grafen under brukt data for månedene november-februar. AO-dataene er på den venstre, loddrette aksen.

[attachimg=1]

At AO og vintertemperaturene i Oslo henger brukbart sammen er ikke så vrient å se. Det henger også godt sammen med det klimaskiftet vi opplevde i Norge på slutten av 80-tallet.

Sånn, en ørliten AO-start. :DRettet linken til eKlima
Tittel: Sv: Arctic Oscillation
Skrevet av: ebyeMai 15, 2012, 01:16:37 am
Interessant presentasjon, Jostemikk. Her våkner grafgranskeren. Det er fire steder der de to kurvene har motsatte utslag:

1979, 1998, 2000 og 2005.

Hva betyr dette? Er det signifikant, dvs. er det likheter ved de fire årene?   ;)
Tittel: Sv: Arctic Oscillation
Skrevet av: JostemikkMai 15, 2012, 01:29:49 am
Jeg trenger skarpe og trenede øyne her, Bye. Skal se mer på dataene i morgen. Håper det er en del å finne ut, og jeg tar gjerne imot hjelp. Det blir nok et lite puslespill dette her, og det kan godt hende jeg ikke har det som skal til for å finne ut noe spennende.
Tittel: Sv: Arctic Oscillation
Skrevet av: ebyeMai 15, 2012, 01:40:15 am
Når en starter med noen tanker, og to grafer, så er det hele svært usikkert. Jeg lærte to ting på Blindern:

Forskning er 5 % kreativitet, og resten er "just work".

Veilederen min følte behov for å dempe "kongefølelsen". En grad har ikke noe med intelligens å gjøre, kun mot og tålmodighet. Så der fikk jeg den.   ;)
Tittel: Sv: Arctic Oscillation
Skrevet av: JostemikkMai 15, 2012, 14:02:04 pm
At AO har en meget stor påvirkning på klimaet på begge sider av Atlanterhavet er det ikke tvil om. Dette er da heller ikke et hett stridstema hos "mainstream". Det viktigste er den voldsomme påvirkningen av vintertemperaturene, men sekundært er ikke drittværet vi hadde i fjor sommer under en positiv AO å kimse av heller.

Selv om mye av dette er allment kjent og akseptert, og det jeg egentlig er mest nysgjerrig på er hva som driver variasjonene i AO, tar jeg med litt om selve fenomenet. For det første kan det være greit for folk flest å få tatt en titt på hva AO stiller i stand, og for det andre er jeg ikke akkurat ei AO-stjerne selv heller.

Bilder med forklaring under er fra NSIDC.org (http://nsidc.org/arcticmet/patterns/arctic_oscillation.html) og JISAO Washington.edu (http://jisao.washington.edu/).

[attachimg=1]

[attachimg=2]

[attachimg=3]

[attachimg=4]

Dette betyr i klartekst at med positiv AO som nå i vinter, blir det mild vinter i USA og vår del av Europa, men rimelig kaldt i deler av Arktis, noe vi har sett så til de grader på isveksten øst for Grønland og i Beringhavet denne vinteren.

Ved negativ AO blir det iskalde vintre som det var 2010/11 i både Norden og USA, og litt høyere temperaturer i Arktis. Dette har ikke noe som helst å gjøre med CO2.
Tittel: Sv: Arctic Oscillation
Skrevet av: JostemikkMai 15, 2012, 15:26:17 pm
Jeg har lyst til å rette fokus ganske så kraftig mot en som stort sett nekter å sette fokus på de naturlige variasjoner i havstrømmer og trykksystemer i atmosfæren, Terje Wahl. Den 17. mars skrev han på bloggen hos forskning.no (http://www.forskning.no/blog/terjewahl/316582):

Sitat
Kald stratosfære i februar

De offisielle tallene fra februar-måned fortsetter å renne inn. I nedre troposfære og ved bakkenivå endte februar 2012 slik (plassering / antall år med målinger):

UAH:  22 / 34
RSS:  26 / 34
NOAA NCDC:  22 / 133
NASA GISS: 16 / 133

Herfra går det nok raskt oppover mot meget høye globale temperaturer utover året. Så sant det ikke kommer et stort vulkanutbrudd, da.

Den eneste februar-rekorden kom i stratosfæren. Aldri har satellitene målt en så kald februar-måned i stratosfæren som i år. Det er rimelig å anta at både lavt ozonnivå og høyt CO2-nivå har bidratt til dette.

Var det rekordkaldt? Det var kaldt sammenlignet med målingene etter 2002. Men rekordkaldt? Ta en titt på hjemmesiden til AMSU (http://discover.itsc.uah.edu/amsutemps/execute.csh?amsutemps+002). Stratosfæren går fra ca. 20 km til ca 50 km, og skal altså ifølge drivhusteorien bli kaldere når det slippes mindre varme fra troposfæren grunnet mer drishusgass.

Terje Wahl er satellitt- og romfartsmann. Hva sier målingene om tap av LW på toppen av atmosfæren? Har han tenkt på at stratosfæren rett og slett kan ha tapt varme oppover? Noe annet er denne. Se hva den skriver om stratosfæretemperaturen under en positiv AO:

(http://klimaforskning.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=767.0;attach=2111;image)

Det er dette jeg mener med at folk er alarmister, ikke realister. Vil man skremme penger inn i egne driftsbudsjett, da gjør man som Terje Wahl gjør. Det blir fullstendig uinteressant å lese det han skriver, men det tror jeg egentlig han blåser en lang marsj i. Rett nok viser bildet over kun stratosfæretempen over Arktis, så den er ikke aldeles dekkende for å avkrefte Wahls påstand. Men hvorfor kun nevne drivhusgassene? Ikke engang i sin villeste fantasi er han i stand til å dokumentere årsaken til det han skremmer med, og la noen merke til et forsøk på å vise noen hot-spot der disse såkalte drivhusgassdrevne temperaturene hopet seg opp? Han beveger seg på meget tynn is.

Jeg vet ikke om det er publisert data over LW ut på TOA i februar, men det skal bli spennende å se når de kommer. Enn så lenge klarer jeg ikke finne dem.
Tittel: Sv: Arctic Oscillation
Skrevet av: OkularMai 18, 2012, 22:50:17 pm
Knall at du startet denne tråden, Jostemikk :D

Kommer tilbake med litt mer etter hvert. Ville først og fremst bare gi deg tommelen opp akkurat nå.

Men, litt kan jeg vel si ...

Verdt å merke seg hvor AO har sitt utspring - i den polare atmosfæriske sirkulasjonscellen. I likhet med Hadley-cellen er denne stabil og 'selvdreven' på den måten at den kommer i stand helt naturlig kun ved termikk - mens Hadley-cellen(e) er jordas varmepumpe, er polarcellen(e) dens varmesluk; på samme måte som lavtrykksbeltet i det ekvatoriale konvergensbeltet aldri kan eller vil dissipere, kan ikke høytrykket ved nord- og sydpolen det heller. Imellom de polare cellene og Hadley-cellene, derimot, ligger de høyst ustabile og variable Ferrel-cellene. Det er her vi bor. Det er her alt det ustadige, uforutsigbare 'været' finnes og genereres. Og her settes de store meridionale atmosfæriske oscillasjonene opp over havene (Nord-Atlanteren og Nord-Stillehavet), mellom de subtropiske høytrykkene i sør og de subpolare lavtrykkene i nord. Dette er NAO og NPO. NAO er tett sammenvevd med AO. NPO sin forbindelse er mer kompleks, fordi både lavtrykket (Aleutian Low) og høytrykket her svinger langt mer mellom sommer og vinter - trykkfordelingsmønsteret i det nordlige Stillehav er i det hele tatt langt mer variabelt enn i Nord-Atlanteren, mye fordi ENSO i sine 'pluss'- og 'minus'episoder yter en vesentlig innflytelse fra sør.

Men forbindelsen må være der. Og derfor er det forholdsvis trygt å si at AO helt klart på flere måter enn én spiller en avgjørende rolle i jordas klima.

Tittel: Sv: Arctic Oscillation
Skrevet av: OkularJuni 23, 2012, 10:29:10 am
Dette er en veldig interessant artikkel, og må leses. Som jeg (og flere, så klart) har vært inne på, eksisterer et innfløkt nettverk av årsaker og drivere i koblingen mellom verdenshavet og atmosfæren som styrer jordens klima. Å finne alle trådtampene og få oversikt over hvordan de knytter sammen i det store nøstet er vel et nærmest umulig prosjekt, men det går tross alt an å forenkle litt underveis.

Denne tråden handler jo om Arctic Oscillation, AO. Antarktis har jo dessuten sin Antarctic Oscillation, AAO, som fungerer mer eller mindre på samme måte, men hvis innflytelse er en ganske annen, rett og slett på grunn av forskjellen i hav/land-distribusjon på den nordlige og den sørlige halvkule.

I artikkelen impliserer Erl Happ sterkt noe jeg har nevnt som en mulighet tidligere, nemlig at endringer i AO påvirker atmosfæren sørover mot Hadley-cellene via Ferrel-cellene, slik at de til syvende og sist vil kunne ha innflytelse på ENSOs dekadale skiftninger. Og det er selvsagt igjen sola som er den enedelige dukkemesteren.

Interessant er det dessuten å lese om vindenes betydning for klimaet, særlig med bakgrunn i hva jeg nettopp fant ut angående endring i passatvinder over og frigivelse av latent varme fra det tropiske Øst-Stillehav, som en mulig bakgrunn for regimeskiftet i 1976. Vi ser dessuten et klart rykk ned i årlig utjevnet SOI i det samme året, en indikasjon på at trykkgradienten mellom det østlige og vestlige Stillehav (dog sør for ekvator, men likevel) ble svekket på et overordnet nivå på denne tiden:

(http://i1172.photobucket.com/albums/r565/Keyell/a01annual-variation-soi.jpg)

Her er artikkelen fra Talkshop'en:

Erl Happ: Climate changes - oh so naturally (http://tallbloke.wordpress.com/2012/06/12/erl-happ-climate-changes-oh-so-naturally/)

Tittel: Sv: Arctic Oscillation
Skrevet av: OkularJuni 23, 2012, 11:03:42 am
Jeg skjønner at Erl Happ-artikkelen jeg linket til er lang og at det er mye å sette seg inn i, ganske teknisk også. Men det er en del juicy saker her som er verdt å få med seg, for alle.

Derfor skal jeg se om jeg ikke får tid til å oppsummere den etter hvert.
Tittel: Sv: Arctic Oscillation
Skrevet av: JostemikkJuni 23, 2012, 11:44:03 am
Det ville vært flott med en slik oppsummering, Okular, for jeg må innrømme at jeg sliter litt med nøyaktig hva Happ ønsker å vise sine lesere. :D
Tittel: Sv: Arctic Oscillation
Skrevet av: JostemikkAugust 24, 2012, 13:06:54 pm
Judith Curry presenterer forskning som trekker i retning av naturlige klimavariasjoner som årsak til mildere vintre over deler av Arktis. AO er nevnt som hovedårsaken til et skifte mot disse mildere vintrene som kom på 80-tallet. Først linken til stoffet hun presenterte i dag:

Climate Etc. - Apportioning natural and forced components in the Arctic amplification (http://judithcurry.com/2012/08/23/apportioning-natural-and-forced-components-in-the-arctic-amplification/)

I sin egen kommentar nederst har hun lagt ut link til to publikasjoner om klimaforandringen i Arktis, og hun er medforfatter av begge:

Recent Arctic sea ice variability: connections to the Arctic Oscillation and the ENSO (http://lightning.sbs.ohio-state.edu/geo622/paper_ice_Liu2004.pdf)

Causes of the northern high-latitude land surface winter climate change (http://curry.eas.gatech.edu/currydoc/Liu_GRT34.pdf)


På VGD la Kayell ut link til denne nettsiden:

The Migrant Mind - CO2 is not melting the Arctic. (http://themigrantmind.blogspot.no/2009/09/co2-is-not-melting-arctic.html)

Jeg har ikke tid til å komme med personlige betraktninger, men anbefaler de interesserte å lese gjennom de to vitenskapelige publikasjonene fra Judith Curry, samt det glimrende blogginnlegget hos The Migrant Mind.

Naturlige klimavariasjoner grunnet atmosfæriske oscillasjoner blir trukket mer og mer fram som årsak, hel eller delvis, til klimavariasjoner i stadig flere av jordas regioner. Den menneskeskapte påvirkningen svinner mer og mer, og dette er noe media både her i landet og ellers er nødt til å ta inn over seg hvis de skal ha noen framtid som sannhetsformidlere.

Jeg minner om denne grafen fra første innlegget i tråden. Det er senhøst- og vintertemperaturene på Blindern sett opp mot AO:

(http://klimaforskning.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=767.0;attach=2109;image)
Tittel: Sv: Arctic Oscillation
Skrevet av: TelehivSeptember 25, 2012, 11:27:03 am
Trådstarter Joste, og dere andre,

Kanskje dette kan være et interessant påheng til denne tråden? WUWT startet en ny (lang og omfattende) Tisdale-artikkel 24. sept:

How Much of an Impact Does the Atlantic Multidecadal Oscillation Have on Arctic Sea Ice Extent?

Poenget med artikkelen er å kommentere mulige/potensielle korrelasjoner mellom AMO (inkl. evt. El Nino-koblinger - interessant?!) og den arktiske isutbredelsen.

Artikkelen er altså meget omfattende, så dere må nesten lese den selv. Men oppsummeringen kan vi ta her:

SUMMARY
 
Since there is no evidence of a manmade component in the warming of the global oceans over the past 30 years, the natural additional warming of the sea surface temperature anomalies of the North Atlantic—above the natural warming of the sea surface temperatures for the rest of the global oceans—has been a major contributor to the natural loss of Arctic sea ice over the satellite era. Add to that the weather events that happen every couple of years and we can pretty much dismiss the hubbub over this year’s record low sea ice in the Arctic basin. Personally, I’d find it comical—if the desperation on the parts of AGW proponents wasn’t so evident. That makes it sad.


http://wattsupwiththat.com/2012/09/24/tisdale-how-much-of-an-impact-does-the-atlantic-multidecadal-oscillation-have-on-arctic-sea-ice-extent/
Tittel: Sv: Arctic Oscillation
Skrevet av: Amatør1September 25, 2012, 16:34:19 pm
Hvis vi tar som utgangspunkt at menneskeskapt CO2 etc. har en ikke-målbar effekt på havtemperaturene generelt, innkludert Arktis, da blir neste spørsmål hva består de naturlige variasjonene i (veldig tynn is her  ;D pun not intended, siden Okular m.fl. har utredet svært mye om dette).

Men om vi tar null-hypotesen som vår beste hypotese, så blir spørsmålet hvilke naturlige effekter påvirker havtemperaturene, og hvor mye for hver effekt?

- Stråling fra Sola i det synlige spekteret + UV
- Varmeledning/konveksjon med atmosfæren, dersom atmosfæren er varmere enn havet
- omfordeling av varme i havene fra tropene til arktis gir rom for mer varmeopptak i tropene
- jordvarme

Det er kanskje slik at AMO etc. er et uttrykk for slik omfordeling, og at dette er en intern oscillasjon i jordas varmesystem som ofte dominerer over andre effekter?

Veldig amatørmessig dette, men så er jeg da også den første blant amatører  ;D  ;D
Tittel: Sv: Arctic Oscillation
Skrevet av: OkularSeptember 27, 2012, 13:32:57 pm
Bilder med forklaring under er fra NSIDC.org (http://nsidc.org/arcticmet/patterns/arctic_oscillation.html) og JISAO Washington.edu (http://jisao.washington.edu/).

[attachimg=1]

[attachimg=2]

[attachimg=3]

[attachimg=4]

Dette er jo utvilsomt plansjer som burde kunne presenteres til selvavslørte ignoranter som dumskalle (som trodde AO ikke var noe annet enn nordatlantiske havoverflatetemperaturer). Dette fenomenet vet han med andre ord åpenbart ingenting om. Kanskje han ikke engang har hørt om det eller vet at det eksisterer, stakkar. Dette er jo en fin, enkel redegjøring. Bør dessuten suppleres med følgende graf:

(http://i1172.photobucket.com/albums/r565/Keyell/800px-Arctic_Oscillationsvg1.png)
Extended AO Winter, 1899-2011.

Vanskelig å komme rundt skiftet som fant sted i 1988/89.
Tittel: Sv: Arctic Oscillation
Skrevet av: Amatør1September 27, 2012, 16:39:18 pm
Det skal bli spennende å se om vi havner på den blå siden i vinter også, med høytrykk og kaldvær. Det hadde nok hjulpet på realismen rundt om dersom vi fikk en gjentagelse av 2010/2011.

Interessant plansje. Det har jo vært hevdet at grand solar max som mange mener fant sted mot slutten av det 20 århundrede egentlig bare var et problem med tellemåten. Men her viser jo AO en lignende variasjon, så kanskje er AO styrt av solaktiviteten.
Tittel: Sv: Arctic Oscillation
Skrevet av: JostemikkSeptember 27, 2012, 17:00:48 pm
Interessant plansje. Det har jo vært hevdet at grand solar max som mange mener fant sted mot slutten av det 20 århundrede egentlig bare var et problem med tellemåten.

RGBrown (professoren fra Duke) har nevnt flere ganger i debatten på WUWT at de siste tiårene av forrige århundre hadde ei mer aktiv sol enn noen gang de siste 15 000 år. Husker jeg ikke feil, var ikke Leif S. helt enig. Det lille jeg har fått med meg om dette, er at effekten i solvariasjonene har blitt redusert kraftig iløpet av et par år. Dette har gjort seg sterkest utslag i TSI-indeksen, som snart er til å overse slik den nå blir fremstilt.
Tittel: Sv: Arctic Oscillation
Skrevet av: OkularJuni 16, 2013, 13:07:45 pm
Og vi returnerer til den arktiske oscillasjonen (AO).

Jeg har tidligere koblet AO til den regionale distribusjonen av havets varmeinnhold (OHC) på den nordlige halvkule over de store La Niña-opprykkene 1973(70)-76, 1988-89, 1998(95)-2001 og 2010-12. Et ganske påfallende mønster trådte fram. Den nordlige halvkules ekstratropiske OHC vokste voldsomt mellom cirka 1988/89 og 1999, en drøy tiårsperiode. Før og etter skjedde nærmest ingenting. Med andre ord, de globale OHC-opprykkene på 70-tallet og på 2010-tallet er ikke å gjenfinne overhodet i de nordlige ekstratroper. De to opprykkene på slutten av hhv. 80- og 90-tallet, derimot, gjorde enorme utslag på det nordlige varmeinnholdet. Årsaken til denne diskrepansen kunne synes å være AO som portvokter for den tropisk akkumulerte varmens oseaniske (og atmosfæriske) spredning nordover. En negativ AO er en streng portvokter og slipper lite om noe tropisk varme inn over terskelen. En positiv AO er langt mer imøtekommende og lar varmen strømme nordover.

Nå viser det seg at mye av det samme har skjedd med overflatetemperaturene. Den nordlige halvkules ekstratroper ble varmet opp gode 0,7 grader i to store rykk mellom 1988 og 1999. Før (1970-87) og etter (2000-13) nærmest ingenting.

Signalet fra Det store klimaskiftet i Stillehavet (1976-79) er altså i praksis ikke å finne nord for 30. breddegrad. Klimaskiftet som gjorde seg gjeldende her kom isteden cirka 10 år senere, i 1988/89.

Hvilken betydning har så dette? Har det noe å si for det globale klima at AO veksler på å hindre og underlette den tropiske varmens adkomst nordover mot polstrøkene? Er det ikke bare snakk om regional distribusjon?

Vel, graden av 'regional distribusjon' av varme over kloden, og da især fra ekvator (hvor varmen netto tas imot) til polene (hvor den netto slippes ut), er, som engelskmennene så fint sier det, 'part and parcel' av hva dette handler om - kjernen, essensen.

Slippes relativt mye varme fra ekvator til polene, synker varmegradienten og global snittemperatur stiger. Slippes relativt lite varme fra ekvator til polene, stiger varmegradienten og global snittemperatur synker. (Under istiden f.eks. var temp-gradienten fra tropene til de høyere breddegradene enorm. Svært lite varme slapp ut av tropene/subtropene, trolig pga. de kjempemessige og svært stabile trykkcellene som lå over og rundt de store isdekkene. I dag ser vi dette på den sørlige halvkule, med et kraftig høytrykk over Antarktis-platået og en like kraftig og stabilt lavtrykksbelte rundt. Noe tilsvarende fantes trolig på den nordlige halvkule under istiden, men ikke lenger i dag. Med slike enorme og fastlåste varmegradienter falt den globale snittemperaturen naturlig nok langt under dagens.)

Dette er det grunnleggende prinsippet.

Vel,

Her er temperaturanomaliene for nordlige halvkules ekstratroper fra 1930 til i dag ifølge HadCRUt4:
(http://i1172.photobucket.com/albums/r565/Keyell/NHextratropictemps_zpse2ecc214.png) (http://s1172.photobucket.com/user/Keyell/media/NHextratropictemps_zpse2ecc214.png.html)

Fra 1930 til 1987 skjer ikke stort, kun en generelt svakt synkende trend over en kurve som svinger i rykk og napp. Det store klimaskiftet i Stillehavet er markert med bred mintgrønn søyle. Det er vanskelig å se toppen som følger etter som et klart trinnskifte; den synes heller som et positivt utslag i en generell kjølig periode mellom ~1964 og 1987. Det som skjer i og i etterkant av 1988 er langt mer slående.

Her er utviklingen i temp-anomalier i samme periode for de tropiske og de tempererte/polare sonene på den nordlige halvkule:
(http://i1172.photobucket.com/albums/r565/Keyell/NHtropvspol_zps0e3d544e.png) (http://s1172.photobucket.com/user/Keyell/media/NHtropvspol_zps0e3d544e.png.html)

Ingen tvil om at de nordlige områdene gjør kraftigere utslag både opp og ned enn de ekvatoriale. Og slik svinger også differansen dem imellom (gradienten sør-nord) over tiår (anomalier over og under nullverdien):
(http://i1172.photobucket.com/albums/r565/Keyell/NHgradient_zpsf1e6192a.png) (http://s1172.photobucket.com/user/Keyell/media/NHgradient_zpsf1e6192a.png.html)

Så snart jeg så denne grafen gjenkjente jeg et mønster. Og det var bare én ting å gjøre: Finne fram 'AO vinter'-grafen og legge over. Det så slik ut:
(http://i1172.photobucket.com/albums/r565/Keyell/NHgradientvsAO_zps3eb4e7b5.png) (http://s1172.photobucket.com/user/Keyell/media/NHgradientvsAO_zps3eb4e7b5.png.html)

Kan det bli mye klarere?

Så er det selvsagt det evige spørsmålet om hva som forårsaker eller driver hva? Høna og egget. Men at det er et storslagent samspill mellom den tropiske varmemottaksprosessen (ENSO) og de atmosfæriske portvokterne mot polene i nord og sør (AO og AAO) som behandler varmedistribusjonen i hver retning, bør det være liten tvil om.


Willis Eschenbach påpekte noe klokt på WUWT her forleden i tråden om PDO (http://wattsupwiththat.com/2013/06/08/decadal-oscillations-of-the-pacific-kind/). Jeg vet at Jostemikk allerede har sitert ham, men det skader ikke å gjenta det her:
Sitat
On an inter-annual scale, when heat builds up in the tropical Pacific, once it reaches a certain threshold the El Nino/La Nina alteration pumps a huge amount of warm water rapidly (months) to the poles.
 
Finally, on a decadal scale, the entire North Pacific Ocean reorganizes itself in some as-yet unknown fashion to either aid or impede the flow of heat from the tropics to the poles.

- - -

(...) we don’t know what the physical mechanisms involved in the shift might be. My speculation, and it is only that, is that there is some rapid and fundamental shift in the pattern of the currents carrying the heat polewards. The climate system is constantly evolving and reorganizing in response to changing conditions.

As a result, it makes perfect sense and is in accordance with the Constructal Law that when the sea temperature gradient from the tropics to the poles gets steep enough, the ocean currents will re-organize in a manner that increases the polewards heat flow. Conversely, when enough heat is moved polewards and the tropics-to-poles heat gradient decreases, the currents will return to their previous configuration.

Dette gjelder åpenbart ikke bare Nord-Stillehavet, men også Nord-Atlanteren. AO og dennes samspill i Stillehavet med Aleutian Low (AL) og i Atlanterhavet med North Atlantic Oscillation (NAO) er en sterkt mistenkt iverksetter og mekanisme.
Tittel: Sv: Arctic Oscillation
Skrevet av: JostemikkJuni 17, 2013, 00:46:31 am
Godt utført arbeide, Okular. Takk!

Jeg har bare så vidt begynt å pirke borti dette med hva som driver AO. At AO har enorm dominans på været blant annet i Norge vet jeg vi begge er enige om. Høna eller egget? Det er sannelig ikke så enkelt å finne ut av dette. Jeg har ikke noe svar denne gang heller, men det finnes hint og indikasjoner i mange publikasjoner, også forbausende mange år tilbake.

Skal tygge litt på dette i sommer, samt en idé jeg har fått angående konveksjonsbrems med mulige implikasjoner til flere variasjonsdrivere. Det var en tanke som kom smygende etter at jeg så et program om vortex-kanoner og hvor lite som skulle til for å stoppe effekten. Rett og slett en konveksjonsring skutt ut av en kanon, om jeg skal tolke saken rimelig fritt, for å lage en klimakobling. De skjøt først ned en mur. Deretter satt de opp en smal sperre av kunstig regn mellom kanonen og muren. Noen få regndråper stoppet hele effekten. Det ble henvist til samme fysikk bak lyddempende hjelpemidler under romfergene under oppskyting, og "usynliggjøring" av ubåter. Små hull, små luftbobler, små regndråper.

Nå skal jeg bare skrive ferdig et innlegg til, så tar jeg meg en solid klimaferie. Det er så mange døgnfluer som skal klekke, og så mange skyer som skal studeres når intet skjer langs elva. Kanskje hjernen begynner å fungere igjen også hvis jeg slipper meg "litt nedpå"? ;)
Tittel: Sv: Arctic Oscillation
Skrevet av: OkularJuni 17, 2013, 11:21:57 am
Skal tygge litt på dette i sommer, samt en idé jeg har fått angående konveksjonsbrems med mulige implikasjoner til flere variasjonsdrivere. Det var en tanke som kom smygende etter at jeg så et program om vortex-kanoner og hvor lite som skulle til for å stoppe effekten. Rett og slett en konveksjonsring skutt ut av en kanon, om jeg skal tolke saken rimelig fritt, for å lage en klimakobling. De skjøt først ned en mur. Deretter satt de opp en smal sperre av kunstig regn mellom kanonen og muren. Noen få regndråper stoppet hele effekten. Det ble henvist til samme fysikk bak lyddempende hjelpemidler under romfergene under oppskyting, og "usynliggjøring" av ubåter. Små hull, små luftbobler, små regndråper.

Interessant! Ser jeg fram til å høre mer om ...

Sitat
Nå skal jeg bare skrive ferdig et innlegg til, så tar jeg meg en solid klimaferie. Det er så mange døgnfluer som skal klekke, og så mange skyer som skal studeres når intet skjer langs elva. Kanskje hjernen begynner å fungere igjen også hvis jeg slipper meg "litt nedpå"? ;)

En ferie fra klimakjøret er deg vel forunt, Jostemikk. Håper 'klimaet' står deg bi i sommer ...

Vi er enige om det meste nå. Den lille vulkansaken vet jeg foreløpig ikke åssen vi skal rede ut og bli enige om (om det er noe vi i det hele tatt bli enige om), for vi synes å gå inn i den med temmelig diametralt forskjellige utgangspunkt.

Men, men. Sånn er det her i verden. En kan ikke være enig om absolutt alt. "Konsensus" er jo både kjedelig og uvitenskapelig.

Jeg kommer sikkert til å stikke hodet innom og poste et innlegg her og et innlegg der i løpet av sommeren. Ellers har jeg gått og ruget på en egen (engelskspråklig) blogg en stund. Mulig den kommer opp i løpet av sommeren også. Skal i så fall linke ...

Ha en god sommer :D
Tittel: Sv: Arctic Oscillation
Skrevet av: JostemikkJuni 18, 2013, 16:48:05 pm

Jeg kommer sikkert til å stikke hodet innom og poste et innlegg her og et innlegg der i løpet av sommeren. Ellers har jeg gått og ruget på en egen (engelskspråklig) blogg en stund. Mulig den kommer opp i løpet av sommeren også. Skal i så fall linke ...

Ha en god sommer :D

Ettersom det ble ei litt ufrivillig pause fra å servere mygg og knott gratis middag, nytter jeg høvet til å kommentere kort. Stikk for all del innom fra tid til annen, Okular. Det er svært viktig, og skal jeg være skikkelig egoist, er det ikke minst viktig for meg personlig.

Å starte en engelskspråklig blogg med alt det stoffet du har å presentere nå synes jeg er en meget god idé, og jeg har sett at Bob Tisdale har oppfordret deg til å gjøre dette. Følg Tisdales råd. Han er en klok mann. En slik blogg kan få stor betydning, Okular. Først og fremst ved at du fortsetter å presentere stoff på så glimrende vis du har gjort fram til nå. Dernest ved at dette vil bli lagt merke til, og ikke minst, ved at det finnes enkelte knep for å få røykt de største grevlingene ut av hiene de gjemmer seg i. Der kan jeg være deg til hjelp når den tid kommer. Man må finne den ømmeste akademikernerva deres, og vite når og hvor hardt man skal trykke...

God sommer til deg og alle andre!
Tittel: Sv: Arctic Oscillation
Skrevet av: ebyeJuni 18, 2013, 21:11:48 pm
Okular, en engelsk blogg høres interessant, nyttig og forløsende ut. Den vil bli referert når det passer (nesten alltid  :)   ) i MSM-debatter.     8)