Diskusjonsforum > Generelt

Termodynamikkens 2. hovedsetning

(1/29) > >>

Jostemikk:
Dette er et sitat fra Energi Norge.no, og hvis noen finner feil med denne versjonen, vær snill å fortell hva som er galt, og hva som er korrekt forståelse.


--- Sitat ---Enhver form for energi kan i sin helhet omdannes til varme, men når varmeenergi omdannes til andre energiformer, kan den aldri bli fullstendig omdannet. Noe av den vil alltid bestå som varme. Dette er hovedinnholdet i termodynamikkens andre hovedsetning. Når energi benyttes til å utføre et arbeid,  «degraderes» den. Fysikerne sier at entropien øker. Termodynamikkens 2. hovedsetning - loven om stadig økende entropi - slår fast, at all energi som omformes, til slutt ender opp i naturen som varme i finfordelt og uordnet form. Loven fastslår også, at varmeenergi kun kan spre seg av seg selv fra et varmere til et kaldere sted og ikke omvendt. Alle temperaturforskjeller tilstreber en utjevning, ved at varme strømmer fra et område med høy temperatur til et område med lavere temperatur. Når all energi er blitt forvandlet til finfordelt varmeenergi, og alle temperaturforskjeller er utjevnet, er entropien blitt maksimal. Da kan energien ikke lenger nyttiggjøres til for eksempel å drive en maskin. Entropien gir altså et mål på hvor stor mulighet vi har til å utnytte en bestemt energimengde. Lav entropi betyr høy arbeidsevne, mens høy entropi betyr lav arbeidsevne.
--- Slutt sitat ---

Obelix:
Jostemikk, det du kom med fra Energi Norge, er akkurat det jeg har hevdet i diverse tråder her på dette forumet. Så slik jeg ser på det, så er dette en bekreftelse.

Nemlig at det er tullball fra ende til annen og benytte seg av energidiagrammer hvor man tar utgangspunkt i de utmidlede (innkommende) verdiene, ene og alene for å få de til å matche de utgående verdiene på ca. 230 W/m2.

Vi vil uvergelig få tap når vi bruker energi. Vi kan aldri bruke energi til gjøre et stykke arbeide, og samtidig sitte igjen med samme energien etterpå! - Det vil uvergelig bli tap! Troen på det motsatte er rett og slett å tro at vi har en perpeteum mobile. Dette er i et nøtteskall hele kjernen i klimabløffen som alarmistene nekter å erkjenne.

Jostemikk:
Jepp. Ser ut til at du har hatt rett hele tiden, Obelix, og når jeg leser denne og andre versjoner/forklaringer av 2. hovedsetning, blir jeg sittende og ta meg i å lure på hvorfor det i det hele tatt finnes en AGW-debatt.

Nå har jeg begynt å lage ei liste over "skeptikere" som mer enn en gang har uttalt at økt atmosfærisk innhold av CO2 gjør det varmere i både troposfære og hav. Greit å holde oversikten.

Jeg holder på den forklaringen jeg ga av Roy Spencer som fordampet in situ da han var ute med IR-apparatet sitt for å "bevise" tilbakestråling. Med alt han kan måle slik tilbakestråling fra, ville han fordampet på et nanosekund med en gang han stakk hodet ut av døra. Inventaret i huset hans ville i seg selv gitt ham et rimelig solbrent oppsyn.

Bebben:
Hm, noen som vet hva som er den mest effektive måten å varme opp en gassblanding - bestående av ca 79 % N2, ca. 20 % O2, ca. 1 % argon og noen promiller med små sporgasser, herunder 0,4 promille CO2 - på?

Vil denne blandingen mest effektivt bli varmet opp via varmeledning (konduksjon) på grunn av kontakt med en fast eller flytende overflate, eller via infrarød stråling med visse bølgelengder? Erfaringen fra (reelle) drivhus tyder på det første?

Poenget: Hvis jorden, oppvarmet av solen, avgir varme til atmosfæren, er det jorden som varmer atmosfæren og ikke omvendt. Hvis atmosfæren derimot varmer jorden, vil jo jorden kjøle atmosfæren - nødvendigvis, for dette er jo akkurat det samme.

Jeg holder en liten knapp på min enkle analogi om at atmosfæren fungerer som kjølekappen på en motor - den tar opp varmen (fra Ekvator under solen) og frakter den av gårde til radiatoren (polene, nattsiden) der den kan avkjøles.
 
Det som mangler i analogien er selvfølgelig havet - verdens klimamaskin nr. 1. Det er i grunnen fantastisk, når man tenker over det, at en promillegass i atmosfæren skulle kunne overstyre dette enorme maskineriet, herunder den delen av havet som til enhver til befinner seg i atmosfæren.

Obelix:

--- Sitat fra: Jostemikk på April 25, 2013, 00:30:06 am ---Jepp. Ser ut til at du har hatt rett hele tiden, Obelix, og når jeg leser denne og andre versjoner/forklaringer av 2. hovedsetning, blir jeg sittende og ta meg i å lure på hvorfor det i det hele tatt finnes en AGW-debatt.
--- Slutt sitat ---

Ja, det lurer jeg på og. Sannheten er vel at dette med klimabløffen er noe som opportunister unytter for egen vinning, enten det er "vannmeloner" (mennesker med (mørke)rød politisk oppfatning) eller motsatsen, de få ekstremt rike menneskene og firmaene/thrustene som benytter seg av "vannmelonene" sitt ivrige engasjement til å gjøre våres hverdager mye dyrere. Og ikke minst gjøre livene så og si ulevelige for den ene milliarden av mennesker som lever nå i den ytterste fattigdommen. Disse to motpolene har funnet hverandre i en uhellig allianse hvor klimasaken ikke er målet, men kun et vertøy de bruker på veien til deres respektive mål.


--- Sitat fra: Jostemikk på April 25, 2013, 00:30:06 am ---Nå har jeg begynt å lage ei liste over "skeptikere" som mer enn en gang har uttalt at økt atmosfærisk innhold av CO2 gjør det varmere i både troposfære og hav. Greit å holde oversikten.
--- Slutt sitat ---

Bra! Vi trenger å vite hvem som er får i klovnedrakter.   :P   (forklaring hvis noen ikke skjønner: variant av 'ulv i fåreklær')


--- Sitat fra: Jostemikk på April 25, 2013, 00:30:06 am ---Jeg holder på den forklaringen jeg ga av Roy Spencer som fordampet in situ da han var ute med IR-apparatet sitt for å "bevise" tilbakestråling. Med alt han kan måle slik tilbakestråling fra, ville han fordampet på et nanosekund med en gang han stakk hodet ut av døra. Inventaret i huset hans ville i seg selv gitt ham et rimelig solbrent oppsyn.
--- Slutt sitat ---

Ha ha ha ha....   ;D

Navigering

[0] Oversikt

[#] Neste side

Skift til full visning